Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Ivar Moe

Norske studenter på det gamle universitetet i Leuven, Belgia tidlig 1500 tallet. Lar disse seg identifisere ??

Recommended Posts

Ivar Moe

1)

Project matrikel
Type akte inschr
Gemeente Leuven
Inhoudsomschrijving Inschrijvingsregister Oude Universiteit Leuven
Aktedatum 25-02-1514

Personen op deze akte

Persoon vermeld in document

Naam Petrus De Vlaec, De Norwegen
Geboorteplaats Vlaec, Noorwegen
Opmerkingen Bisdom = Trajectensis

 

 

2)

Project matrikel
Type akte inschr
Gemeente Leuven
Inhoudsomschrijving Inschrijvingsregister Oude Universiteit Leuven
Aktedatum 27-02-1529

Personen op deze akte

Persoon vermeld in document

Naam Tossanus Naute
Geboorteplaats Hamar, Noorwegen

 

 

3)

Gegevens van de akte

Print deze akte

Project matrikel
Type akte inschr
Gemeente Leuven
Inhoudsomschrijving Inschrijvingsregister Oude Universiteit Leuven
Aktedatum 09-09-1528

Personen op deze akte

Persoon vermeld in document

Naam Augustinus Schonck
Geboorteplaats Noorwegen

 

4)

Project matrikel
Type akte inschr
Gemeente Leuven
Inhoudsomschrijving Inschrijvingsregister Oude Universiteit Leuven
Aktedatum 01-12-1513

Personen op deze akte

Persoon vermeld in document

Naam Ghysbertus De Norwegia
Geboorteplaats Noorwegen
Opmerkingen Bisdom = Indrogensis

 

5)

Project matrikel
Type akte inschr
Gemeente Leuven
Inhoudsomschrijving Inschrijvingsregister Oude Universiteit Leuven
Aktedatum 08-08-1531

Personen op deze akte

Persoon vermeld in document

Naam Petrus Joannis
Geboorteplaats Noorwegen

 

6)

Project matrikel
Type akte inschr
Gemeente Leuven
Inhoudsomschrijving Inschrijvingsregister Oude Universiteit Leuven
Aktedatum 07-09-1531

Personen op deze akte

Persoon vermeld in document

Naam Gauto Scrap
Geboorteplaats Noorwegen

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

Dette var interessant.

 

Jørgensen (1926) publiserte et lite epos om studenter i Louvain i sin tid i PHT (Personalhistorisk tidsskrift): Ellen Jørgensen: Nordiske Studerende i Louvain, PHT, 8, V, (1926), s. 118-22.

Denne kan nå også lastes ned her:

https://www.genealogi.dk/images/pht/1926_852/1926_852.pdf#page=40

 

En hurtig gjennomgang av de navnene som du har sakset ovenfor, viser (typisk nok) at det er avvik her i forhold til listen hos Jørgensen. Flere av navnene du har kommet opp med, mangler rett og slett hos Jørgensen…

 

Så til de navnene som du trekker frem, og hvem disse var (her sortert kronologisk):

 

1513: Ghysbertus De Norwegia, Bisdom = Indrogensis.

Dette er Mester Hr. Geble Pedersson, kjent 1513-1557, den senere biskop av Bergen.

 

1514: Petrus De Vlaec, De Norwegen

Her melder jeg foreløpelig ”pass”. Et spor kan åpenbart ligge i ”De Vlaec”….

 

1528: Augustinus Schonck, Noorwegen.

Dette er mester Hr. Arnstein Jonsson (Skanke), kannik i Hamar, sp til Ringsaker, kjent 1513-1544. Død før 26 juli 1547 (NRR I, s. 97 og 156). Han hadde en bror, Amund Jonsson som nevnes i 1544 (D.N.V, nr. 1108) (1544).

 

De Robelin (1995) omtaler han ellers i sin ”Skanke-bok”.

(De Robelin, Roger: Skanke ätten (1995), s. 395).

 

Seglet til Hr. Arnstein Jonsson (Skanke) er avbildet i NS IV (Norske sigiller fra middelalderen, fjerde bind, geistlige segl fra Hamar bispedømme, 2015), s. 194. Men seglmotivet er her svært utydelig….

 

Dog vises hans våpen og innhold, ”skanken”, på et alterskap han ga til Ringsaker kirke

(Grieg, Sigurd: Ringsaker kirkes gamle herlighet : kulturhistoriske studier over nederlandske og nordtyske alterskap i Norge (1955), s 78 ff.)

 

1529: Tossanus Naute, Hamar, Noorwegen

Han er antagelig lik mester Hr. Torstein Olavsson, kannik i Hamar, og Sp til Froen, og ellers kjent -1534-1568- .

 

1531:  Petrus Joannis, Noorwegen.

Kan være lik Hr. Peter Jonsson, kannik i Trondheim, sp til Kvernes, kjent  –1524-1541-, død før 1544. Bror til Ivar Jonsson på Stokke (Gjemnes). Men, navnet, Peter Jonsson, er selvsagt for vanlig til at en slik slutning kan takes (pt). Her kan det være andre aktuelle kandidater….

 

1531:  Gauto Scrap

Dette er Gaute Taraldsson (Scrap), kansler hos erkebiskop Olav Engelbrektsson. Erkebiskopens søstersønn. Kjent  –1528-1557- .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe
Posted (edited)

Kjempemessig Johan,  jeg trodde rett og slett at det ville være ganske så umulig å finne igjen disse hjemme pga navneforvrenging etc. 

 

Da er det kun Petrus som ikke er gjort rette for

7 timer siden, Johan M Setsaas skrev:

514: Petrus De Vlaec, De Norwegen

Her melder jeg foreløpelig ”pass”. Et spor kan åpenbart ligge i ”De Vlaec”….

Som du sier så kan løsningen ligge i " de Vlaec" som også skal være stedet i Norge hvor han kom fra.

 

Her er noen yngre studenter

 

7.

Project matrikel
Type akte inschr
Gemeente Leuven
Inhoudsomschrijving Inschrijvingsregister Oude Universiteit Leuven
Aktedatum 02-05-1536

Personen op deze akte

Persoon vermeld in document

Naam Henricus Nicolai De Nijddrocia
Geboorteplaats Noorwegen

 

 

8.

Project matrikel
Type akte inschr
Gemeente Leuven
Inhoudsomschrijving Inschrijvingsregister Oude Universiteit Leuven
Aktedatum 11-01-1545

Personen op deze akte

Persoon vermeld in document

Naam Johannes Rous
Geboorteplaats Noorwegen

 

 

9.

Project matrikel
Type akte inschr
Gemeente Leuven
Inhoudsomschrijving Inschrijvingsregister Oude Universiteit Leuven
Aktedatum 11-01-1545

Personen op deze akte

Persoon vermeld in document

Naam Wilhelmus Rous
Geboorteplaats Noorwegen

 

 

10.

Project matrikel
Type akte inschr
Gemeente Leuven
Inhoudsomschrijving Inschrijvingsregister Oude Universiteit Leuven
Aktedatum 01-08-1553

Personen op deze akte

Persoon vermeld in document

Naam Joannes Tosanus
Geboorteplaats Noorwegen

 

11.

Project matrikel
Type akte inschr
Gemeente Leuven
Inhoudsomschrijving Inschrijvingsregister Oude Universiteit Leuven
Aktedatum 01-02-1618

Personen op deze akte

Persoon vermeld in document

Naam Joannes Ivarus
Geboorteplaats Noorwegen

 

12.

Project matrikel
Type akte inschr
Gemeente Leuven
Inhoudsomschrijving Inschrijvingsregister Oude Universiteit Leuven
Aktedatum 22-02-1629

Personen op deze akte

Persoon vermeld in document

Naam Joannes Martini
Geboorteplaats Noorwegen

 

 

PS

Ett tilleggsspørsmål.

 

- Hvor i landet kom/oppholdt Gaute Taraldsen seg ?

Edited by Ivar Moe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas
Posted (edited)

Erik Opsahls biografi i NBL om Gaute Taraldsson er både nøktern og svært godt skrevet.

 

Imidlertid, så er det få, om noen, som har gitt seg i kast med å forsøke å plassere  Gaute Taraldsson (Scrap) inn i en slektssammenheng(…annet enn at han var en søstersønn av erkebiskopen). Johnson (1962) gjorde i sin tid et forsøk på dette, og mente han måtte tilhøre Kane-ætta. Dette medfører ikke riktighet.

(Johnson, Inger Helene: Gaute Taraldsson Norweger Romsdalsmuseet Årbok 1961 (1962), s.39-48).

 

Jeg har samlet en del om Gaute Taraldsson (Scrap) og hans slektskrets. Håpet er å få publisert noe om dette etter hvert. Uten å avsløre for meget, så mener jeg å kunne påvise at han tillhørte en slektskrets med både erkebiskopelige og biskopelige tjenestemenn, rådmenn, nordlandsfarere osv. Sporet ligger nemlig  i Gautes tilnavn, ”Scrap”, noe som tidligere ikke er blitt problematisert.

 

Den geografiske spredningen er (typisk nok) stor, og denne slektskretsen har tilknytning til så vel Bergen som Trondheim, Romsdal, og Andenes/Trondenes.

 

Så til ”De Vlaec” ovenfor:

1514: Petrus De Vlaec, De Norwegen

 

Her melder jeg foreløpelig ”pass”. Et spor kan åpenbart ligge i ”De Vlaec”….

 

Her har jeg fått tips av Are S. Gustavsen om at Flekkerøy gjerne blir omtalt som Vleckeren på Hollandsk. Dette kan absolutt ha noe for seg. I så fall skal vi gjerne til Stavanger bispedømme. Utfordringen med denne Peter De Vlaec er jo at han nevnes uten patronym. Vi kjenner to kanniker i Stavanger i det aktuelle tidsrom med fornavnet Peter /Peder, men det sier seg selv at dette alene ikke er nok til en identifisering. De to er: Hr. Peder Jacobsson, kannik og sp til Finnøy. Kjent  -1516-1536- . Erkedekan, dvs. leder av domkapitlet fra senest 1536, og  Hr. Peder Hansson, kannik, kjent –1512-1518-, biskopens officialis senest 1517.

 

Når det gjelder de øvrige studentene som du kommer med, så kan jeg i hvert fall umiddelbart bidra med denne:

 

1536: Henricus Nicolai De Nijddrocia.

Detter er magister, Hr. Henrik Nilsson (Gyldenløve), kannik, sp til Inderøy (Trøndelag) og til Tromsø, kjent –1509-1567. Erkebiskopens kansler frem til 1532. Uekte sønn av ridderen og riksråden Hr. Nils Henriksson til Austråt (død 1523). Etterslekt blant geistligheten og borgerskapet i Trondheim. Han segl (uleselig) finnes ved et diplom fra 1549 (D.N. XII, nr. 629)

 

Når det gjelder de øvrige personene, så må jeg i så fall bruke litt mer tid. Men her er det jo fritt frem for andre å prøve seg..

Edited by Johan M Setsaas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan H. Trelsgård
21 minutter siden, Johan M Setsaas skrev:

 

Så til ”De Vlaec” ovenfor:

1514: Petrus De Vlaec, De Norwegen

 

Her melder jeg foreløpelig ”pass”. Et spor kan åpenbart ligge i ”De Vlaec”….

 

Her har jeg fått tips av Are S. Gustavsen om at Flekkerøy gjerne blir omtalt som Vleckeren på Hollandsk. Dette kan absolutt ha noe for seg. I så fall skal vi gjerne til Stavanger bispedømme. Utfordringen med denne Peter De Vlaec er jo at han nevnes uten patronym. Vi kjenner to kanniker i Stavanger i det aktuelle tidsrom med fornavnet Peter /Peder, men det sier seg selv at dette alene ikke er nok til en identifisering. De to er: Hr. Peder Jacobsson, kannik og sp til Finnøy. Kjent  -1516-1536- . Erkedekan, dvs. leder av domkapitlet fra senest 1536, og  Hr. Peder Hansson, kannik, kjent –1512-1518-, biskopens officialis senest 1517.

 

 

I hollandske sjøkart fra slutten av 1500-tallet er Flekkerøy omtalt som "Vlecker": http://arkeologi.blogspot.com/2013/11/hollenderne-i-flekkery-havn.html Det kan altså godt stemme at det er området ved dagens Kristiansand det siktes til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe
5 timer siden, Eli Randmo skrev:

Gaute Taraldsson er omtalt i Norsk biografisk leksikon.  https://nbl.snl.no/Gaute_Taraldsson

 

Da er dette "well noted" Eli.  Både geografisk og historisk.

 

Hjertelig takk skal du ha.

 

Mvh

Ivar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe
Posted (edited)
41 minutter siden, Johan M Setsaas skrev:

Her har jeg fått tips av Are S. Gustavsen om at Flekkerøy gjerne blir omtalt som Vleckeren på Hollandsk. Dette kan absolutt ha noe for seg. I så fall skal vi gjerne til Stavanger bispedømme. Utfordringen med denne Peter De Vlaec er jo at han nevnes uten patronym. Vi kjenner to kanniker i Stavanger i det aktuelle tidsrom med fornavnet Peter /Peder, men det sier seg selv at dette alene ikke er nok til en identifisering. De to er: Hr. Peder Jacobsson, kannik og sp til Finnøy. Kjent  -1516-1536- . Erkedekan, dvs. leder av domkapitlet fra senest 1536, og  Hr. Peder Hansson, kannik, kjent –1512-1518-, biskopens officialis senest 1517.

 

Enig med Are i denne slutningen. Tenkte selv på Flekke/Flekkefjord. F blir fort V i Holland.

Are må gjerne bli med i utredningen her hvis han måtte ønske.

 

Ser Jan også drar samme slutning, så da er vi nok på sporet.

 

Ellers gleder det at - 1536: Henricus Nicolai De Nijddrocia- er identifisert av Johan. Det store håpet er at vi kan finne alle sin geografi og historie.

 

 

Mvh

Ivar

Edited by Ivar Moe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Jeg finner Vlaec navnet igjen i Leiden på 1600 tallet, men det kan jo være en tilfeldighet, eller en annen familie med norske aner fra samme distrikt.

 

DTB Dopen met Joannes de Vlaec

 
Witness
Jeanne Simon
Event
Doop
Event date
16-05-1699
Event place
Leiden
Document type
DTB Dopen
Institution name
Erfgoed Leiden en Omstreken
Collection region
Zuid-Holland
Archive
1004
Registration number
305
Registration date
16-05-1699
Certificate place
Leiden
Collection
Archiefnaam: DTB, Deel: 305, Periode: 1683-1811
Book
Dopen en Trouwen RK gemeente - Kerk de Zon 3 oktober 1683 - 1811.
Opmerking
Buitenechtelijk kind <br/><a href="/collecties/archieven/archievenoverzicht/search/list/withscans/0/findingaid/1004/file/305/start/0/limit/10/flimit/5">Inventarisnummer 305 van archiefnummer 1004 in Archieven</a>

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe
Posted (edited)


Flyttet til dansk forum. 

Edited by Ivar Moe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe
Posted (edited)
På 2.5.2019 den 7.17, Ivar Moe skrev:

 

 

Slettet

Edited by Ivar Moe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.