Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Nils Harnes

Sakefall 1687, Harnes i Sund Otting

Recommended Posts

Ivar S. Ertesvåg

Eg les det sånn:
"Knud Harnæs, Knud Steens. Rakevog, Knud

Peders. Huusmand ibnd: sambt Knud Anders.

Rakeuog, formedelst dee ey giorde

Soldaterne Foerenschab forleden aar

der udj hans Mats tienniste Var af ferdiget

til Danmarck, er tilkiendt huer at

bøde 2 mk Sølf, Er .... 4-.-."

 

"Siver Harnæs formedelst hand ey eftter

Loulig Stefnemaal møtte paa

tinget, for hans udeblivelsse til

dømbt at bøde Stefnefald    ....  .-2-."

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils Harnes

Takker! Kva betyr 

"dee ey giorde

Soldaterne Foerenschab forleden aar

der udj hans Mats tienniste Var af ferdiget

til Danmarck"?

Forstår at det har med at dei ikkje har gjort det dei skulle opp mot militæret, men er det at dei skulle ha delteke i teneste og ikkje gjorde det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Eg tenkjer at det vil seie at dei ikkje skyssa ("førte") soldatane når dei vart tilsagde å gjere det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.