Jump to content
Arkivverket
Ivar Steen-Johnsen

Lovende spor etter Anne Olsdatter f.1781, men hvor i Gudbrandsdalen var sogneprest Niels Seiersløv Stephansen

Recommended Posts

Ivar Steen-Johnsen

Min oldefar And B.Hasle i Sandefjord skrev ca. 1935 om sin bakgrunn:  "Farfar Børre Larsen ektet 1805 Anne Olsdatter.  Hun tjente da på prestegården i Tjølling og hadde flyttet sammen med prestefamilien fra Gudbrandsdalen til Tjølling.  Farfar bodde da på Gåserød i Tjølling, en liten plass som støter opp til prestegården."  (Utvidet sitat på geni.com i beskrivelsen av henne)

 

Vi vet ingenting om Anne Olsdatters bakgrunn annet enn dette.   Lokal folketelling i 1814 for Gåserød viser Børre og Annes familie, og også at hennes bror Hans Olsen f. ca 1799 da bor sammen med dem  (Nede til venstre).  Denne folketellingen tyder på at hun var født i 1782, mens hennes død 27/8-1861 i Tjølling sier at hun var 80 år, kan tyde på at hun var født i 1781 (Venstre, nedre del)

 

Presten som har tatt med seg Anne, angivelig fra Gudbrandsdalen, må være snakk om er Niels Seiersløw Stephansen.  Han fikk Grev Ahlefeld Laurvigs kallelse til Tjølling 22.mars 1800, kongelig konfirmert 18.april. (Link til kilde) og var i Tjølling til sin død i 1833.    Men ifølge Fredrik Schiørns katalog over karrierene til norske prester (nede til høyre) var ikke prest Stephansen i Gudbrandsdalen før han kom til Tjølling.  Kan han likevel ha vært det?  Isåfall hvor?  Ifølge Geni.com giftet presten seg i Larvik i november 1800 med Kirsten Wright Bøckmann som var født i Larvik, så han har jo ikke kommet flyttende med sin familie, den stiftet han etter at han ble sogneprest i Tjølling.

 

Er det noen måte jeg kan finne ut mer om hvor prest Niels Seiersløw Stephansen befant seg før han flyttet til Tjølling?  Kan historien til oldefar om at hans farmor kom fra Gudbrandsdalen være riktig?  Det hadde jo vært gøy å finne ut.

 

Takknemlig om noen kan peke retning, eller se noe jeg har oversett.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Randi Elisabeth Haugros

Hvor bodde prestens kone, Kirsten Wrigth Bøckman før hun inngikk ekteskap med presten?

Ser hun er fadder i Larvik i 1797:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011196426

 

Ane kan kommmet med presten eller noen i prestens familie, eller kommet til prestefamilien uten at de har vært i Gudbrandsdalen?

 

Her er presten med familie og tjenestefolk i 1801, ingen Anne Olsdatter, men en Ane Johanne Svendsdatter.

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058297000003

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

 

3 timer siden, Ivar Steen-Johnsen skrev:

 

Er det noen måte jeg kan finne ut mer om hvor prest Niels Seiersløw Stephansen befant seg før han flyttet til Tjølling? 

 

 

Niels Sejersløv Stephansen kom fra Danmark før han havnet i Tjølling https://www.nb.no/items/9cad49e60233ac67622260a659b20607?page=169&searchText="niels sejersløv"

Edited by Sven Hjortland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Steen-Johnsen

Svar på Randi Elisabeth sitt innlegg:

Kirsten Wrigth Bøckman bodde antakelig i Larvik, hennes far Christian Bøckman var iflg FT1801 kjøpmann og repslager.  Både han og hans kone Else Pedersdatter var født og døde i Larvik, i alle fall ifølge Geni.com.  Vår Ane / Anne står i alle fall ikke oppført i denne husholdningen i FT1801.  Men det er er godt tenkt - at Ane / Anne på en eller annen måte kan ha kommet via prestens kone eller hennes familie.

 

Så hvis vi tar utgangspunkt i at hun var født i 1781, eller 1782 hvorfor dukker ikke Anne / Ane opp i folketellingen i 1801 på prestegården eller gårdene rundt? 

 

Det kan være så enkelt som at hun ikke er kommet til Tjølling ennå    (Vi vet at hun giftet seg 4.juni 1805 i Tjølling (Nede til venstre), og vi vet også at første barnet Anne Elisabeth Børresen er døpt en måned senere, 3.juli.  Så Anne har med sikkerhet vært i Tjølling fra høsten 1804.  Når barn nr. 2  Lars Børresen døpes i juli 1807 er sogneprest Stephansen selv fadder for husmannsbarnet, så opplysningen om at hun var i tjeneste på prestegården er nok riktig. (til venstre, midt på siden)

 

Du har selvfølgelig rett i at hun kan ha kommet til Tjølling fra Gudbrandsdalen uten at presten var der oppe.  Problemet da er at jeg ikke vet hvor jeg skal lete.

 

Det er dessverre en del Ane / Anne Olsdatter å velge mellom i Gudbrandsdalen i 1801 som er født i 1781,  https://www.digitalarkivet.no/census/search/1801?fornavn=An*&etternavn=Olsdatter&kjonn=&familiestilling=&sivilstand=&yrke=&fodselsaar=1781&alder=&ny_husholdning=&merknader=&bosted=&bydel=&gaardsnummer=&c[]=05&sort=rel og 1782 https://www.digitalarkivet.no/census/search/1801?fornavn=An*&etternavn=Olsdatter&kjonn=&familiestilling=&sivilstand=&yrke=&fodselsaar=1782&alder=&ny_husholdning=&merknader=&bosted=&bydel=&gaardsnummer=&c[]=05

 

Oppkallingsmessig så er dette barna til Ane / Anne Olsdatter og Børre Larsen

Anne Elisabet Børresdatter f.1805  (førsteføde, oppkalt etter mor (Anne) - og mormor?? )  (Høyre side i midten)

Lars Børresen f. 1807  (oppkalt etter farfar)  (Venstre side i midten)

Ole Børresen f. 1809 (oppkalt etter morfar) ((Venstre side i midten)

Christian Børresen f.1813  (vet ikke hvor det navnet kommer fra. Ser ingen slike navn på fars side.  Antakelig mors side) (Venstre side midt på)

Jacob Børresen f. 1818  (oppkalt etter far Børre sin bror)  (Venstre side nederst)

Hans Børresen f. 1823 (oppkalt etter mor Ane sin bror, som bodde i Tjølling på Gåserødi 1814)

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Steen-Johnsen
9 minutter siden, Sven Hjortland skrev:

 

Takk, da kan vi fastslå at Anne Olsdatter ikke kom med Stephansen fra Gudbrandsdalen.  Bra å få det avklart.

 

Min hypotese er likevel at den skriftlige informasjonen fra min oldefar om at Anne kom fra Gudbrandsdalen antakelig er riktig, men at det kommer til å bli vanskelig å finne hvilken Anne Olsdatter mellom Lillehammer og Dovre, født i 1781-1782 som flyttet til Tjølling i Vestfold i perioden 1801-1804, og som også fikk sin mye yngre bror til Tjølling. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Randi Elisabeth Haugros

Forstår jeg det rett, at Ane Olsdatter fra Gudbrandsdalen fikk en mye yngre bror, født i Tjølling? 

Har du en lenke til brorens dåp?

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Steen-Johnsen
1 minutt siden, Randi Elisabeth Haugros skrev:

Forstår jeg det rett, at Ane Olsdatter fra Gudbrandsdalen fikk en mye yngre bror, født i Tjølling? 

Har du en lenke til brorens dåp?

 

 

 

Nesten riktig, men ikke helt:

 

I en lokal folketelling for husmannsplassen Gåserød under prestegården i Tjølling i 1814 finner vi Ane Olsdatter (32), hennes mann Børre Larsen (33),  de fire barna Anne Lisabeth, Lars, Ole, Christian,   husbondens farbroder Mathis Bentsen og konens broder Hans Olsen (13)  https://media.digitalarkivet.no/view/51184/3   (til venstre, tredje nedenfra).  Aldersforskjell på 19 år (!)

 

Rimelig sikker på at det står "konens broder" der, men er ikke 100 prosent.

 

Vi vet ikke hvor denne Hans er født og vet ikke noe om ham videre.  I folketellingen 1814 er alderen til Hans strøket over, men det er også alderen til en del andre i denne tellingen.  Jeg vet ikke hvordan dette skal tolkes, men det kan kanskje ha sammenheng med at tellingen ble oppdatert i 1815 og at folk som ikke var tilstede i 1815 ble strøket over på den måten ?

 

Skulle gjerne likt å vite hvor Hans var født, det kunne antakelig pekt i retning av hans og Anes foreldre, eller i det minste pekt i retning av faren, Hans står oppført som Olsen.  Det kan jo hende at det er en halvbror av Ane fra et ekteskap nr. 2 for faren.

 

Litt av en rebus dette her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen
19 timer siden, Ivar Steen-Johnsen skrev:

Rimelig sikker på at det står "konens broder" der, men er ikke 100 prosent.

 

19 timer siden, Ivar Steen-Johnsen skrev:

Jeg vet ikke hvordan dette skal tolkes, men det kan kanskje ha sammenheng med at tellingen ble oppdatert i 1815 og at folk som ikke var tilstede i 1815 ble strøket over på den måten ?

 

Hans Olsen, Alder: 13, Fødselsdato: 1801 (beregnet) - https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01051184000222
Familiestilling: Konens Broder
Merknader: Haagestad pr. 30.april 1815 (Håkestad)

 

Haagestad østre - https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01051184000333

Hans Olsen, Alder: 13, Fødselsdato: 1801 (beregnet)

Familiestilling: Tienesteg

Merknader: Tilgang pr. 30.april 1815

Edited by Egil Johannessen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (privat)
På 19.5.2019 den 17.06, Ivar Steen-Johnsen skrev:

Det kan være så enkelt som at hun ikke er kommet til Tjølling ennå    (Vi vet at hun giftet seg 4.juni 1805 i Tjølling (Nede til venstre), og vi vet også at første barnet Anne Elisabeth Børresen er døpt en måned senere, 3.juli.  Så Anne har med sikkerhet vært i Tjølling fra høsten 1804.  Når barn nr. 2  Lars Børresen døpes i juli 1807 er sogneprest Stephansen selv fadder for husmannsbarnet, så opplysningen om at hun var i tjeneste på prestegården er nok riktig. (til venstre, midt på siden)

 

Legg merke til at det ikke er notert trolovelsesdato eller kausjonister for Børre og Anne. Ble de trolovet utenbygds?

 

Det er ikke presten selv som var fadder for husmannsbarnet, men hans kone ("Mad. Stephansen"). Nå var Gåserød husmannsplass under Tjølling prestegård, og det alene var grunn god nok til at presten og/eller hans kone stilte som faddere. Fadderskapet kan derfor ikke brukes som argument for at Anne hadde vært i tjeneste på prestegården.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (privat)
3 minutter siden, Kristian Hunskaar (privat) skrev:

Legg merke til at det ikke er notert trolovelsesdato eller kausjonister for Børre og Anne. Ble de trolovet utenbygds?

 

For å svare meg selv, så ble det trolovet i Sandar: https://www.digitalarkivet.no/kb20070427610171

 

Kausjonister var prestene i hhv. Sandar og Tjølling.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Steen-Johnsen

 

13 minutter siden, Kristian Hunskaar (privat) skrev:

 

Legg merke til at det ikke er notert trolovelsesdato eller kausjonister for Børre og Anne. Ble de trolovet utenbygds?

 

Det er ikke presten selv som var fadder for husmannsbarnet, men hans kone ("Mad. Stephansen"). Nå var Gåserød husmannsplass under Tjølling prestegård, og det alene var grunn god nok til at presten og/eller hans kone stilte som faddere. Fadderskapet kan derfor ikke brukes som argument for at Anne hadde vært i tjeneste på prestegården.

 

 

1.  Godt observert. Jeg fant dem i kirkeboken for Sandeherred også.  Lyst der, gift i Tjølling kanskje? Går ikke tydelig frem.  https://media.digitalarkivet.no/view/8231/40599/26

 

2.  Enig at fadderskap ikke er kilde god nok til å si at hun hadde tjeneste på prestegården.

Jeg bygger min info her på notater om slekten som min oldefar And.B.Hasle i Sandefjord gjorde i en håndskrevet bok om sitt liv.  Ane Olsdatter var hans farmor.  Her er hva han skriver:  

 

"Bestefar (farfar) Børre Larsen  ektet 1805 Anne Olsdatter.  Hun tjente da på prestegården i Tjølling og hadde flytt sammnen med prestefamilien fra Gudbrandsdalen til Tjølling.  Farfar bodde da på Gåserød i Tjølling, en liten palss som støter op til prestegården.

Anne var en ualmindelig ferm og kraftig kvinde.  Hun er altså min farmor.  Det fortelles om henne følgende:  I hungersårene mellem 1809 og 1814 så var der stor mangel på alt i vårt distrikt.  Der kom en og anden gang en jakteladning til Larvik med korn fra Dannemark.  Så engang da der var en jakt med korn i Larvik var farmor på plass med sækken sin for å få kjøpt korn.  Ja hun fik også, trods trængselen efter kornet, sækken sin fyldt.  Mens hun imidlertid var inde i en butik i byen og satte sekken utenfor på trappen med min far som vokter, kom en mand og river sekken fra gutten og løper bort over gaten alt hvad han årket.  Min far setter i et forfærdelig skrik og farmor kommer ut av butikken, ser manden langt borte i gaten, løper efter, river sekken fra manden, gir ham en kraftig dask over øret, så kraftig at manden tumler overende i gaten, farmor tar sekken sin tilbake også er denne sak dermed opgjort.

På sine gamle dager var hun benyttet både som dyrlege og menneskedoktor i stor utstrekning både i Tjølling og i Hedrum.  Der stod i lange tider stort ord om den kloke konen fra Gåserud i Tjølling."

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Steen-Johnsen
På 19.5.2019 den 19.08, Ivar Steen-Johnsen skrev:

Skulle gjerne likt å vite hvor Hans var født, det kunne antakelig pekt i retning av hans og Anes foreldre, eller i det minste pekt i retning av faren, Hans står oppført som Olsen.  Det kan jo hende at det er en halvbror av Ane fra et ekteskap nr. 2 for faren.

 

 

Jeg fant at ungkarl og tømmermann Hans Olsen havnet i Larvik.  Han giftet seg  der 5.des 1828, 27 år gammel,  med Johanne Sørensdatter.  Deres første barn, Ottilie Wilhelmine Elisabeth Hansdatter ble født 28/6-1829.  Jeg er rimelig sikker på at det er "vår" Hans, det vil si broren til Anne Olsdatter,  fordi Annes mann Børre Larsen og to av Anne og Børres barn står faddere.https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011078729

 

Men Så til det interessante:  Når Hans Olsen gifter seg, fremlegger han ifølg kirkeboken fuillstendig attest for dåp, konfirmasjon og kopper " att: Samsing av 8.sep 1828".  https://media.digitalarkivet.no/view/7778/39042/6 (nr. 1, høyre side, nederst) Samsing var sogneprest i Brunlanes fra 1800 til 1829 da han døde.  Så Hans har vært i Brunlanes for å skaffe attest på dåp, konfirmasjon og kopper, og det tyder jo på at han (og søsteren) kommer derfra.

 

Vi finner ganske riktig også i Brunlanes en Anne Olsdatter, født 1781, som er kandidat til den som  senere havner i Tjølling på Gåserød og som vi leter etter opphavet til.  Døpt i Berg krk 15.juli 1781 er en Anne, datter av Ole Halvorsen og Anne Marie Simensdatter.https://www.digitalarkivet.no/kb20060410020344  (venstre side, midt på siden, gården Jønnøe).

 

Det er mer å nøste og finne ut av her, men det har tatt retning - og ikke i retning Gudbrandsdalen.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.