Jump to content
Arkivverket
Cecilie Simon

Hvem var Hans Madsen Fagerholt som levde i Christiania på 1600 tallet

Recommended Posts

Cecilie Simon

Er det noen som kjenner til Hans Madsen Fagerholt som levde i Christiania på 1600 tallet og hadde en sentral posisjon der?

Det er opplyst at han var byfogd i Christiania 1635-1637 og senere rådmann, en stilling han ble avsatt fra pga hans støtte til magister Nils Svendsen.

I 1648 var han en av dem som underskrev hylningsbrevet til Fredrik III.

I en rettssak om Mørkved i Furnes, Hedmark i 1661, nevnes han ifm en rettssak i 1657

I denne sakene nevnes det at han hadde pantsatt godset til sin svoger Peder Nielssen Stømberig, som må være Peder Nilsen (Lund) Stumberg f. ca 1588 i Bohuslen?, død 1665 i Halden. https://www.nb.no/items/532c08d8a9f08e61a7613ece3bd131ca?page=219&searchText="hans madssen" "raadmand i christiania" og https://www.nb.no/items/8b0d2002056a58f6b4b1046408549292?page=233&searchText=peder 

Trolig døde Hans Madzen før februar 1662, da sal Hans Madsens gård i Christiania nevnes ifm noe gjeld https://media.digitalarkivet.no/view/40019/5

 

Jeg er spesielt interessert i å prøve å finne ut hvordan dette svogerskapet er. Svoger på denne tiden, behøver jo ikke bety det samme som svoger i dag, men jeg har en teori om Hans Madsen kommer fra Fagerholt i Idd ved Halden og at han, eller hans kone er søsken med Peder Nielsen Stumbergs ukjente kone.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Henrik Ystehede

Hei, en kobling til Peder Nilsen Stumberg er interessant for både meg og sikkert flere andre - begge hans døtre ble gift Brun og det er stor etterslekt etter disse.

 

Peder Nilsen hadde jordegods i Skee i Bohuslän og i Gudbrandsdalen, jeg la ut forespørsel om tydehjelp i januar og kom halvveis i mål, se 

med lenke til skattelister for oversikt. Hadde vært interessant å få tydet også de siste gårdene, de kan gi spor. Jeg har ikke klart det. Godset i Skee var hovedsakelig frälsegods (adelsgods) på ikke-adelige hender, og de fleste av eiendommene Peder eide her hadde tidlig 1600 vært eid av fogden i Norrviken (Gøsta Framme, Bohusläns merkeligere gårder, som jeg lånte på biblioteket i Strømstad). Så dette har han enten kjøpt eller arvet. Gårdene i Gudbrandsdalen/Hedemark vet jeg ikke noe om, men merker meg at det er en av dem som ser ut til å hete Lund, og tipper at det kan være derfra hans døtre får dette tilnavnet. 

 

Når det gjelder Fagerholt, er denne gården ingen stor gård, og var ikke i Peder Nilsens eie. Tidlig 1600 ble den eid av Oluf Grimsø i Berg med bygsel, senere ble den ervervet av Mads Pedersen Snekketorp, han var bondelensmann og født ca. 1635. Hans mor var Mari Willadsdatter , hans far en Peder Madsen som også skal ha vært lensmann. Denne Peder vet jeg ikke noe om annet enn at han ble gift med Willads Jensen Hejers ene datter og således kom til betydelig jordegods (Willads var den største jordeieren av bøndene på Idd tidlig 1600-tall - også han bondelensmann ). 

 

Et tankespill kan være at Peder Madsen var bror av Hans Madsen, og at de gjennom en far Mads har koblinger til Fagerholt, og tatt navnet av en eller annen grunn. Mads var ikke noe vanlig navn på Idd før nevnte Mads Pedersen Snekketorp.

 

Kan hende er godset i Gudbrandsdalen et spor. Eller om Hans Madsen har annet gods oppført i noen lister over jordegods.

 

vh Ole Henrik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon
Posted (edited)

Første gang jeg har funnet Peder Nielsen i kildene er i en herredagsdom i Bergen 1631, ifm sager i Tistedalen, der han kalles Peder Nielsen fogd for Rosenkrantz sitt gods sønnafjells. Han må ha hatt denne stillingen fra senest 1630.

https://www.nb.no/items/066ed37ad6f2b6658c3228d003b38ba9?page=257&searchText=peder

 

I landskatten martini i 1635 er første gang jeg finner ham oppført i skattelistene og da er han oppført under Idd selv om han trolig bodde på Tasken i Råde, der han er oppført med 6 pd. I alle fall står det året etter at han bor på Tasken, så hvorfor han ikke er oppført under Råde vet jeg ikke.

 

På 6.6.2019 den 17.46, Ole Henrik Ystehede skrev:

Peder Nilsen hadde jordegods i Skee i Bohuslän og i Gudbrandsdalen, jeg la ut forespørsel om tydehjelp i januar og kom halvveis i mål,

Jeg leser jordegodset hans i 1635 som: (jeg er ikke en god tyder, så dette må tas med alle mulige forbehold forbehold)

·        Tasken 6 pd (i Råde)

·        Råde i Østergård 1 hud

·        Søndre Vold i Idd 1 skpd malt

·        Nordre Vold ibm 1 skpd malt (Vold-gårdene er interessante, for dette godset er oppgitt som hans odelsgods  i lensregnskapet 1640 (skjønt jeg lurer på om det er han kones?)  ”Bruges aff odelsmanden Peder Nielson ok i odels skatten Indført”  https://media.digitalarkivet.no/view/76504/172

·        Tange i Skee sogn i Bohuslen 2 skpd malt

·        Buer ibm 3 skpd malt

·        Bø samme sted 2 skpd malt 11 ??

·        Knarvik samme sted ½ skpd malt ??

·        Flateng samme sted 1 fjerding malt (Flodeng? På Tjærnø?)

·        Makelaus ødegård i Gudbrandsdalen (Makelaus under Fogne i Gausdal)

·        Hovde ibm (Hovde i Gausdal?) ½ hud

·        Oppsal i Ringebu ½ hud (er vi i Gausdal?)

·        Åshus ibid ½ hud (Ånshus i Ringebu)

·        Skåbu i Fron ½ hud

·        Skådding ibm 2 hud (Skåden? I Fron)

·        Støtt ødegård ibm ½ hud (Stø? I Fron)

·        Stien ødegård ibm ½ hud (Steine? I Fron)

·        Karterud? Og Viken ødegårder 4 bspd tørrfisk

·        Teige? 1 hud

·        Nordre Vågestad (Vågåstad?) i ? 2 huder (i Vågå?)

·        Lilleberg i Ringsaker i Hedmark ½ pd rugmel

·        Lunde ibm 1 skpd byggmel 1 hud

·        Stensrød i Vang? 2 huder

·        Toftferøsse? ½ skpd byggmel

Dette jordegodset burde vært mulig å identifisere i tidligere lister, men jeg klarer ikke finne det. Derfor tror jeg at godset må finnes i Odelsbøker/skattelister for Bohuslen, og disse har jeg ikke funnet digitalisert. Dette er bakgrunnen for min antagelse om at Peder Nielsen opprinnelig kommer fra Bohuslen i dagens Sverige, i alle fall finner jeg det sannsynlig at han bodde der før 1635. Dessuten sitter han fortsatt med det svenske godset når han dør i 1665, selv om området nå har blitt overtatt av Sverige.

Forøvrig ser jeg ingen sammenheng med dette godset og Hans Madsens gods i 1634, så jeg tror ikke slektskapet er direkte mellom dem https://media.digitalarkivet.no/view/76362/226?indexing=

 

På 6.6.2019 den 17.46, Ole Henrik Ystehede skrev:

de fleste av eiendommene Peder eide her hadde tidlig 1600 vært eid av fogden i Norrviken

 

Hvilken fogd er dette? Er det Paul Nielsen, som det visstnok antas at var sønn av den danske fogden i Ale och Flundre härad Niles Pedersen?

 

På 6.6.2019 den 17.46, Ole Henrik Ystehede skrev:

men merker meg at det er en av dem som ser ut til å hete Lund, og tipper at det kan være derfra hans døtre får dette tilnavnet.

 

Jeg tviler på dette, for i 1647 ser det for meg ut som om Peder selv skriver under med Peder Nielsen Lund https://media.digitalarkivet.no/view/51287/121

I 1646 i en suppl kalles han Peder Nielszen Lund i Halden https://www.nb.no/items/f9c0b1e1b91fcc191ee420d86bf591ce?page=35&searchText="peder nielszen"

Og her bruker han Lund i 1664 https://www.nb.no/items/1222434c5e0da39ec07669d33ffbe7c9?page=17&searchText="peder nielszen"

 

Vil gjerne ha synspunkter på dette.

Edited by Cecilie Simon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Henrik Ystehede

Hei igjen - skal finne navnet til fogden i Bohuslæn og ta en grundigere kikk i boken til Framme i nærmeste fremtid. Jeg finner ikke de få notatene jeg gjorde.

 

Så lenge: Det er lagt ut en enkel oversikt over gårdene her http://www.stromgen.se/gardar/gardar_skee/skee_gardbeskrivningar.pdf , vår Peder står nevnt under Bø.

 

Hvis ikke Lunde i Ringsaker blant Peders gods er opphavet til navnet Lund, ser det vel også ut som om Hans Madsen også eier noe i en annen gård Lund ( helt til sist ) - alt for spenningens skyld:-)

 

... og så har vi jo byen Lund i Skåne som var dansk og fort kunne gi navn til en innvandrer derfra. Kan hende Rosenkrantz-ene hadde gods der også. Det var vel ikke uvanlig at fogder ble sendt rundt. 

 

Når det gjelder Wold-gårdene (i dag er det en) ligger disse rett ved Holm store, som også var i Rosenkrantz-slektens eie en tid. Det ligger en sak i utrykte diplomer - tror det er ca. 1600 - om uenighet knyttet til et gjerde mellom Holm og Wold, skal lete etter det. Her er en del navn nevnt. 

 

Oversikt over odelsgods i Båhus 1624 -  dette er kanskje bevart og ligger i Stockholm? Mener å ha lest det et sted.

 

vh Ole Henrik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon
Posted (edited)
1 time siden, Ole Henrik Ystehede skrev:

Oversikt over odelsgods i Båhus 1624 -  dette er kanskje bevart og ligger i Stockholm

 

Det skal være bevart og overlevd fra Riksarkivet i Norge til Riksarkivet i Sverige. Jeg har ikke funnet det digitalisert.

Jeg tror det et er en Lund-gård (ved?) i Skee, det kan også være derfra navnet kommer, og Peder beholdt godset i Skee og Tjærnø hele livet så han må ha en tilknytning ditt. Deretter ser det ut som at mesteparten (ikke Flodeng på Tjærnø) ble pantsatt til? Paul Nilsen (hvis jeg tyder rett) og det er fristende å spørre om dette er Peders bror. 

1675 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055679_00509#?c=&m=&s=&cv=508&xywh=479%2C1452%2C2324%2C1327 (nede til venstre og midten til høyre) Det er mulig Paul er død på denne tiden, men det er jeg usikker på.

I 1680 ser det for meg ut til at det står Paul Nilsens frælse, pantsatt av Sombergs arvinger https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055681_00508#?c=&m=&s=&cv=507&xywh=2439%2C-32%2C2790%2C1593. Hvordan skal dette forstås?

Kanskje Framme har en tolkning på dette? 

Flodeng på Tjærnø er fortsatt i Peders arvingers eie. Kan du sjekke om det står noe om denne gården hos Framme?

 

 

1 time siden, Ole Henrik Ystehede skrev:

Når det gjelder Wold-gårdene (i dag er det en) ligger disse rett ved Holm store, som også var i Rosenkrantz-slektens eie en tid. Det ligger en sak i utrykte diplomer - tror det er ca. 1600 - om uenighet knyttet til et gjerde mellom Holm og Wold, skal lete etter det. Her er en del navn nevnt. 

 

Dette diplomet har jeg ikke funnet, hvis du finner det hadde det vært supert om du kunne legge ut en link.

Edited by Cecilie Simon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.