Jump to content
Arkivverket

Botsfengsel


Hans Salbu

Recommended Posts

Klarer ikke å tyde alt,  men innledningsvis står det hvor og når han ble født (Hyllestad/Hillestad (?) prestegjeld ved Sandefjord, 1. sept. 1841,

og navn på foreldrene.  Så følger Høyesterettsdommen og deretter "hans tilståelser".

Forbrytelsen/forbrytelsene dreier seg tydeligvis om falskneri/falske anvisninger og i den første "tilståelsen" står det noe om Tobak.

Håper noen som er flinkere til å tyde enn meg, kan hjelpe deg videre, men jeg mener han ble dømt for Falskneri.

 

mvh. Astrid

 

Link to comment
Share on other sites

Takk for hjelp 😃

 

Hyllestad stemmer. Det er i Sogn og Fjordane, kanskje det er ved Sørefjorden er det som står der.

Om andre kan bidra med mer er jeg svært takknemlig! 😃

Link to comment
Share on other sites

Slik jeg leser det:

 

Venstre side:

 

Fangens Forklaring om sit Levnet og

Uddrag af Retsakterne

 

Bernt Olsen Hatlem

er efter eget Opgivende født i Hyllestad Præstegjeld i Søndfjord den

1ste September 1841 af Forældrene Arbeidsmand Ole Berntsen og Hustru

Kristense Johannesdatter, døbt og confirmeret sammesteds.  Har

tjent som Liniesoldat Nr. 910 ved vossiske Compagnie.

Ved Høiesteretsdom af 29 September 1866 er han nu for Over-

trædelse af 21-27 og 29 cfr 6-12 ilagt 1 Aars Strafarbeide.  Krigs-

retten havde ilagt ham 1 ½ Aar.

Tiltalte har erkjendt, at han

1.       den 17 November f.A. ved Hjælp af en af ham selv udfærdiget falsk

Anvisning, undertegnet Bernt Jensen Ulvig, hos 1ste Vidne Han-

delsmand Nordstrand i Bergen erholdt 2 Btr Tobak.  Da Bernt

Ulvig, som er Gaardbruger i Hyllestad Præstegjeld, og som stod

i Handelsforbindelse med 1. Vidne, var i Bergen, erfarede han, at

han var debiteret for Tobakken ifølge Tiltaltes Forlangende.  Da

Ulvig kom hjem trængte han ind paa Tiltalte, som ogsaa bekjendte

sin Brøde.

2.       i samme Maaned, ligeledes ved en falsk Anvisning, hos Han-

delsfirmaet Johan H. Bøscher forskaffede sig et Anker Brændeviin.  Paa

denne Anvisning, som var dateret «Ulvig 15 November 1865», havde

han ogsaa paaført Bernt Jensen Ulvigs Navn.  Ved denne Leilig-

hed kaldte Tiltalte sig Nils Olsen Skivenæs.  Ved Opgjøret imellem

Ulvig og bemeldte Firma opdagedes Falskneriet.

 

Tiltalte anfører til sin Undskyldning, at Anvisningerne

bleve skrevne af ham, efterat han af en ham ubekjendt Person havde

været indbuden paa en Skjenkestue i Bergen, hvor han havde beruset

sig.  Til denne hans Forklaring er intet Hensyn taget, da Tiltalte

efter egen Forklaring først den følgende Dag benyttede den ene og

efter flere Ugers Forløb den anden Anvisning.

 

Den 9de October 1866 indkom han i Bergen Tugthus

og overflyttedes til Fængslet den 22de November næstefter

paa 7 Maaneder og 1 Dag.

 

I margen:

Løslades 23 Juni 1867 med

Milepenge Hyllestad i Søndfjord 1 Spd 108 s.

Extrapenge                                         2     «    

                                                                3 Spd 108 s. hvoraf 2 Spd sendt Præsten i Lærdal

 

Fik i beklædning af Fængslet: Vest.

Hans Støvler bleve saalede og flikkede.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Høyre side:

 

Bemærkninger fra Tid til anden over

hans Charakter og Opførsel.

 

Gode ytre Forhold.  Var en stille Person, med hvem det ikke var

saa godt at indlede nogen videre samtale.

Den 1 Juli hævede han de til Sognepræsten i Lærdal sendte 2 Spd.

I Skrivelse af 12/2  69 siger vedk Sognepræst: Strax efter sin Hjem-

komst var Angjeldende saa heldig at faae Tjeneste hos en af de bedre Gaardmands-

familier her i Præstegjeldet, hos hvem han fremdeles tjener.  Saavidt jeg har

kunnet erfare har han i det Hele opført sig godt, saa det er at haabe, at

han nu vil fortsætte paa en god vei.

 

20/8 1903  Akterne sendt politimesteren i Sogn.

5/9       «          do     tilbage.

 

 

I 2. og 3 kolonne til venstre står det Opf.[ørsel] og Flid som overskrifter.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.