Jump to content
Arkivverket

Skifte 1762 i Borgund etter Jon Larsen Lille Nørve


Jonas H. Erstad

Recommended Posts

Hei,

 

Forsøker å tyde et skifte, for å finne slektskapet mellom min ane Hans Larsen Båtnes/Høyvik/Søvik og Jon Larsen Lille Nørve. Klarer ikke se om det er nevnt at disse er brødre.

 

Digitalarkiv-lenke: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000779867 

 

Full kilde: SAT, Sunnmøre sorenskriveri, 3/3A/L0020: Skifteprotokoll 14B, 1761-1763, s. 534b-535a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090126670057 

 

Mitt forsøk på å tyde det, der ?? antyder at jeg ikke helt forstår ordene og ord i klammer er det jeg antar [...]:

Sitat

Lille Nørwe i Borgens Skibrede den 15 Janvarij ?? efter afdødde Jon Larsen Lille Nørve [hovedperson] ?? ?? ?? Skifte og ?? Encka Giøri Pedersdatter [3. kone til hovedperson] som har ?? Ole Ellingsen Leerstad [ukjent slektskap] til ?? ?? for sig ?? ?? ?? ?? ?? og  ?? af ?? efterladt sig 4 børn S. Ole Hansen Rødsettreiten [brorssønn til hovedperson?] myndig og ?? 2dre Søn Lars Hansen Høgviigen [brorssønn til hovedperson?] myndig og ?? 1 Datter Barbra Hansdatter [brorsdatter til hovedperson?] ?? Enke ?? til Laugværge ?? ?? Ingebrigt Ingebrigtsen Wiig [hennes mann?] datter Anne Hansdatter [brorsdatter til hovedperson?] gift med Peder Ingebrigtsen Olsviigen [hennes mann] 2ndre broder Hendrich Larsen død [bror til hovedperson] død og efterladt sig 1 barn Berthe Hendrichsdatter gl 40 aar nu gift med Jens Nielsen Lille Nørve (...)

 

Tilleggsinfo:

Jon Larsen nevnes på Lille Nørve i Borgund: https://www.nb.no/nbsok/nb/fa7c024e74b4e6a813036e44872d5863.nbdigital?lang=no#479

Hans Larsen og Henrik Larsen nevnes på Båtneset i Borgund (Sula): https://www.nb.no/nbsok/nb/ff134a2c9670bf6b5cbe848b7a7f9404?lang=no#199

 

mvh,

Jonas H. Erstad

Link to comment
Share on other sites

Nokre uklare flekkar i originalen, men om lag sånn (klipt, limt og retta):

 

Lille Nørwe i Borgens Skibrede den 15 Janvarij 1762 blev holden lauglig Registrering efter afdøde

Jon Larsen Lille Nørve til paa følgende Skifte og udlæg imellem hans igienlevnde Encke Giøri Peders datter

som har antaget Ole Ellingsen Leerstad til Lougværge for sig paa dend eene side og dend af-dødes efterladt sig 4(?) Børn

Sc [scilicet= det er, nemleg] Ole Hansen Rødsett Reiten myndig og tilstæde 2den Søn

Lars Hansen Høyviigen myndig og tilstæde, [repetert tekst] 2den Søn Lars Hansen Høyviigen myndig og tilstæde

1 Datter Barbra Hansdatter er Enke og haver til  Laugværge for(?) sig Ingebrigt Ingebrigtsen Wiig ?? [flekk] datter Anne Hansdatter

gift med Peder Ingebrigtsen Olsviigen 2den broder Hendrich Larsen død og efterladt sig 1 barn Berthe Hendrichsdatter gl 40 aar

er gift med Jens Nielsen Lille Nørve. Flere arvingere er ei efter dend afdøde. derpaa er boeds formue bleven ...

 

Ole Ellingsen er lagverje for enkja; det treng ikkje seie noko om slektskap.

Det manglar tydelegvis nokre ord som skal forklare korleis Hans-barna er arvingar.  Det ser ut som om dei er barn etter avdøde, men

det kan ikkje stemme. "2den broder Hendrich" viser at Hans må vere ein "første bror",

 

Lenger ute (s. 535a, venstre sp., om lag midt på) er det utrekna arvelutar på "hver Broderdatter" og "hver Brodersøn".

Ved utlutinga er dei omtala som

"Brodersønnen Ole Hanse Rødseth Reiten for sin arvedlod..." (535a-høgre ca. 3/4 ned)

osv.

 

Legg merke til at ifl. lova (Kristian Vs) skulle dei fire brorbarna arve på like fot som sysken når ættledet over dei (sysken og foreldre til avdøde) var heilt borte.

Dvs. at Berte Henriksd. fekk 1/7 av arven (delt på 2 brordelar og 3 systerdelar) og ikkje den 1/2-parten faren ville fått, om han var i live.

 

Det står ikkje noko her om Hans og Henrik, kvar dei budde osv. Men finn du sikre prov på kven som er fedrane til arvingane, så har du brørne til avdøde.

Edited by Ivar S. Ertesvåg
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

Nokre uklare flekkar i originalen, men om lag sånn (klipt, limt og retta):

 

Lille Nørwe i Borgens Skibrede den 15 Janvarij 1762 blev holden lauglig Registrering efter afdøde

Jon Larsen Lille Nørve til paa følgende Skifte og udlæg imellem hans igienlevnde Encke Giøri Peders datter

som har antaget Ole Ellingsen Leerstad til Lougværge for sig paa dend eene side og dend af-dødes efterladt sig 4(?) Børn

Sc [scilicet= det er, nemleg] Ole Hansen Rødsett Reiten myndig og tilstæde 2den Søn

Lars Hansen Høyviigen myndig og tilstæde, [repetert tekst] 2den Søn Lars Hansen Høyviigen myndig og tilstæde

1 Datter Barbra Hansdatter er Enke og haver til  Laugværge for(?) sig Ingebrigt Ingebrigtsen Wiig ?? [flekk] datter Anne Hansdatter

gift med Peder Ingebrigtsen Olsviigen 2den broder Hendrich Larsen død og efterladt sig 1 barn Berthe Hendrichsdatter gl 40 aar

er gift med Jens Nielsen Lille Nørve. Flere arvingere er ei efter dend afdøde. derpaa er boeds formue bleven ...

 

Ole Ellingsen er lagverje for enkja; det treng ikkje seie noko om slektskap.

Det manglar tydelegvis nokre ord som skal forklare korleis Hans-barna er arvingar.  Det ser ut som om dei er barn etter avdøde, men

det kan ikkje stemme. "2den broder Hendrich" viser at Hans må vere ein "første bror",

 

Lenger ute (s. 535a, venstre sp., om lag midt på) er det utrekna arvelutar på "hver Broderdatter" og "hver Brodersøn".

Ved utlutinga er dei omtala som

"Brodersønnen Ole Hanse Rødseth Reiten for sin arvedlod..." (535a-høgre ca. 3/4 ned)

osv.

 

Legg merke til at ifl. lova (Kristian Vs) skulle dei fire brorbarna arve på like fot som sysken når ættledet over dei (sysken og foreldre til avdøde) var heilt borte.

Dvs. at Berte Henriksd. fekk 1/7 av arven (delt på 2 brordelar og 3 systerdelar) og ikkje den 1/2-parten faren ville fått, om han var i live.

 

Det står ikkje noko her om Hans og Henrik, kvar dei budde osv. Men finn du sikre prov på kven som er fedrane til arvingane, så har du brørne til avdøde.

Tusen takk for svar!

 

Her kommer en liten oppramsing av min teori rundt brødrene og faren:

 

Far: Lars Jonsen Båtnes, f. ca. 1650, d. 1735 på Båtnes, Sula. Begravelse: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002546105

Mor: Brithe Henrichsdatter, f. ca. 1660, d. 1737 på Båtnes, Sula. Begravelse: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002546150

Sitat

 

1. Sønn: Joen Larsen Lille Nørve, f. ca. 1688, d. 1761 på Lille Nørve, Ålesund. Gift 1. g. med Marte Pedersdatter 1710, gift 2. g. med Anne Olsdatter Vatna 1725, gift 3. g. med Guri Pedersdatter Lerstad 1752. 

Sitat

 

2. Sønn: Hans Larsen Høyvik, f. ca. 1691, d. 1740 på Høyvik, Skodje. Gift med Eli Olsdatter 1712. Alle barna nevnes i skifte over.

  1. Barbra f. 1713 til Viik/Wiig. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001505706
  2. Anne f. 1716 til Olsviigen / Alviigen. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001506145
  3. Ole f. 1719 til Rødsetreiten. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001506547
  4. Lars f. 1721 Høyvik.  https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610633 , nevnt over.
Sitat

 

3. Sønn: Henrich Larsen Båtnes, f. ca. 1695, d. 1727 på Båtnes, Sula. Gift med Marte Olsdatter 1722.

  1. Hendrik Henriksen, f. 1727. 
  2. Berithe Hendriksdatter, f. ca. 1723. 
Sitat

 

Andre kilder:

Manntallet 1701, nr. 10: Sunnmøre fogderi. Gaard: Baadenes

Lauritz 48 aar, hovudperson

Joen Lauritz. 13 aar, søner

Hans Lars. 10 aar, søner

Henrich 6 aar, søner

Kilde: https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000001088010

 

Videre slekt (Ole Hansen f. 1719):

Sitat

Ole Hansen (Høyvik) Rødsetreiten, nevnt over, er min forfader. Han er nevnt på Rødsetreiten, Borgund https://www.nb.no/nbsok/nb/a3047a54c9a570f099e063b8058c6306?lang=no#273. Født 1719, død på Rødsetreiten ca. 1770.

 

Barn 1ste ekteskap (Ingeborg Olsdatter Rødsetreite):
Hans f. 1743 (https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003228761) [oppkalt etter farfar]
Peder f. 1744 (https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003229073 ) [?] død?
Anne f. 1746 (https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003229495 ) [?]
Ole f. 1748 (https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003229937 ) [oppkalt etter seg selv eller morfar]

 

Barn 2dre ekteskap (Siri Villiksdatter Sperre):
Willich f. 1753 (https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003230866 ) [oppkalt etter andre kones far]
Ingeborg f. 1755 (https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003231276 ) [oppkalt etter forrige kone]
Marthe f. 1757 (https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003231728 ) [oppkalt etter andre kones mor]
Lars f. 1759 (https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003232166 ) [oppkalt etter farfar]
Elias f. 1761 (https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003232696 )
Peder f. 1764 (https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002921011 ) død?
Peder f. 1769 (https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002922047 )

 

mvh,

Jonas

 

Edit: Fikset lenker i siste sitat

Edited by Jonas H. Erstad
Link to comment
Share on other sites

Skanna skifte etter Henrik er her:  https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610571

 

"Børn nafnlig Henrik Henriks. 5 uger gl med formynder faderbroderen Hans Larssen Høvigen samt

Birete Henriks datte g 4 1/2 aar hvis formynder er Joen Larsen Lille Nørve".

 

Det står Høvigen, ja. 

 

Det står altså at Hans er bror til Henrik, men ikkje at Jon er det.

 

Det ser ikkje ut til at det er skifte etter Hans eller kona hans? Eller unge Henrik, som tydelegvis er død før skiftet i 1762?

 

Link to comment
Share on other sites

Barna til Henrich Larsen Båtnes:

 

Birthe Henrichsdatter Båtnes:

Hun gifter seg i 1743 med Peder Larsen Lille-Nørvehttps://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002823258 

Død 1783 på Lille Nørve. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002550422

 

Denne Peder Larsen (Kråkset, Vatne) er nevnt under Sjurgaren på Lille Nørve: https://www.nb.no/nbsok/nb/fa7c024e74b4e6a813036e44872d5863.nbdigital?lang=no#479

Han kjøper halve bruket i 1743 av Jon Larsen, som er konens onkel (?). Berte er oppgitt med riktig fødselsår. 

Peder Larsen dør 1754 og hun (Birthe) gifter seg på nytt i 1756 med Jon Nilsen Urke. https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002824118

Jon dør 1779. Ingen skifte?

 

Henrich Henrichsen Båtnes:

Ingen spor etter ham

Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, Jonas H. Erstad skrev:

Barna til Henrich Larsen Båtnes:

 

Birthe Henrichsdatter Båtnes:

Hun gifter seg i 1743 med Peder Larsen Lille-Nørvehttps://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002823258 

Død 1783 på Lille Nørve. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002550422

 

Denne Peder Larsen (Kråkset, Vatne) er nevnt under Sjurgaren på Lille Nørve: https://www.nb.no/nbsok/nb/fa7c024e74b4e6a813036e44872d5863.nbdigital?lang=no#479

Han kjøper halve bruket i 1743 av Jon Larsen, som er konens onkel (?). Berte er oppgitt med riktig fødselsår. 

Peder Larsen dør 1754 og hun (Birthe) gifter seg på nytt i 1756 med Jon Nilsen Urke. https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002824118

Jon dør 1779. Ingen skifte?

 

Henrich Henrichsen Båtnes:

Ingen spor etter ham

 

For å gå videre på dette er det vel best å opprette tema på brukerforumet. 

Tydeforumet er kun for tyding. 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.