Jump to content
Arkivverket
Guttorm Flygel

Andreas Olsen Brun 1

Recommended Posts

Guttorm Flygel

Kan noen hjelpe meg å tyde denne registreringsforretninga? Må legge den inn her i to bolker, da de overstiger 1 mb. Har prøvd, men klarer ikke å tyde alt. Her er hva jeg klarte å tyde: 

Efter afgagne skipper Anders Brun.

 

Aar 1824 …. … 1ste Mai … fandt skifteretten …. i 1ste …. no 184 for at afholde en lovlig ……..forretning efter afgagne skipper A. Brun, … døde den 9de april for at skifte og …. imellom arvinger …. blev opgivet at være den afdødes børn af første ægteskab nemlig Inger Oline Brun ugift og opholder sig i Nordland og ….. Henriche Brun gift med handelsmand Linchausen i Nordland og i andet ægteskab sønnen Johan Lyder Brun, 13 aar gammel hjemme hos moderen den afdødes igjenlevende enke Sophie Brun født Dikke. Ved forretningen var tilstede ….. ….. …. …. og skiftevidnerne Arent Berg og Jens Sundstrøm. – Enken Sophie Brun var tilstede tilligemed hendes broder laugværge mester bager Jakob Dikke og fremlagte en ...... ….. ….. …. forfatning ….. en ….. gav …..ballanse af 342 spd hvorfor fradrag at …. …. måtte blive enken …… imot at hun paatager sig gjælden og ….. næmlig bager mester Dikke som …. kreditor antages … faa ….. ….. …. og ……. indestaar …… …… …… …… …… den gjeld der maatte …. gaa …. og … …. …. …. anmeldt efterat skifte og … …. …. ….. ….. ….. af boets …. ….. i 1ste … Nr 148 og …. ….. og ….. at begge …. efter deres formening er …… …. den fremlagde …… …… end …. …. ….. ….. …. …. …. udbringes til, besluttede skifte….. …. …. …. … at …. Enken Sophie Brun …. …. og faste eiendele paa … ….. af …. og laugværge andragendes …… og ….. ….. forpligtelse at han efter …… sørger for sin søns opdragelse. - …. …. blev saaledes …. …. …. fattig ……. og bekræftet …… ….. Dikke ………. … sin underskrift …. ……..

 

……… ……… ……….

Hagenberg ……..

Jakob Dikke

Som ………mand

…….. ……….

 

Registreringsforretning Andreas Olsen Brun_Page_2.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
45 minutter siden, Guttorm Flygel skrev:

Kan noen hjelpe meg å tyde denne registreringsforretninga? Må legge den inn her i to bolker, da de overstiger 1 mb. Har prøvd, men klarer ikke å tyde alt. Her er hva jeg klarte å tyde: 

Efter afgagne skipper Anders Brun.

 

 

Aar 1824 …. … 1ste Mai … fandt skifteretten …. i 1ste …. no 184 for at afholde en lovlig ……..forretning efter afgagne skipper A. Brun, … døde den 9de april for at skifte og …. imellom arvinger …. blev opgivet at være den afdødes børn af første ægteskab nemlig Inger Oline Brun ugift og opholder sig i Nordland og ….. Henriche Brun gift med handelsmand Linchausen i Nordland og i andet ægteskab sønnen Johan Lyder Brun, 13 aar gammel hjemme hos moderen den afdødes igjenlevende enke Sophie Brun født Dikke. Ved forretningen var tilstede ….. ….. …. …. og skiftevidnerne Arent Berg og Jens Sundstrøm. – Enken Sophie Brun var tilstede tilligemed hendes broder laugværge mester bager Jakob Dikke og fremlagte en ...... ….. ….. …. forfatning ….. en ….. gav …..ballanse af 342 spd hvorfor fradrag at …. …. måtte blive enken …… imot at hun paatager sig gjælden og ….. næmlig bager mester Dikke som …. kreditor antages … faa ….. ….. …. og ……. indestaar …… …… …… …… …… den gjeld der maatte …. gaa …. og … …. …. …. anmeldt efterat skifte og … …. …. ….. ….. ….. af boets …. ….. i 1ste … Nr 148 og …. ….. og ….. at begge …. efter deres formening er …… …. den fremlagde …… …… end …. …. ….. ….. …. …. …. udbringes til, besluttede skifte….. …. …. …. … at …. Enken Sophie Brun …. …. og faste eiendele paa … ….. af …. og laugværge andragendes …… og ….. ….. forpligtelse at han efter …… sørger for sin søns opdragelse. - …. …. blev saaledes …. …. …. fattig ……. og bekræftet …… ….. Dikke ………. … sin underskrift …. ……..

 

 

……… ……… ……….

Hagenberg ……..

Jakob Dikke

Som ………mand

…….. ……….

 

Registreringsforretning Andreas Olsen Brun_Page_2.jpg

 

 

Det kan være bra å legge ved lenke også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guttorm Flygel

Denne registreringsforretningen finnes det ikke lenke til! Måtte bestille den fra arkivverket. 

Bergen byfogd/-skriver, VI.A.d.5, registreringsprotokoll, 1822-1829, fol. 92a-92b).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg
Posted (edited)

Eit stykke på veg iallfall. Klipper, limer og rettar om lag sånn:

"Aar 1824 Løverdag d.1ste Maij ind-fandt Skifteretten sig i 1ste Rode No 184 for at afholde en lovlig Registrering-sforretning efter afgagne Skipper A. Brun, der døde den 9de April for at skifte og deele imellom Arvinger-ne som blev opgivet at være den afdødes Børn af første Ægteskab nemlig Inger Oli-ne Brun ugift og opholde sig i Nord-land ditto Henriche Brun gift med handelsmand Linghausen i Nordland og i andet Ægteskab Sønnen Johan Lyder Brun, 13 aar gammel hjemme hos Moderen den afdødes igjenlevende Enke Sophie Brun født Dikke. Ved forretningen var tilstede Herr Overformynder G. Movinghel og Skiftevidnerne Arent Berg og Jens Sundstrøm. – Enken Sophie Brun var tilstede tilligemed hendes broder laugværge Mester bager Jakob Dikke og fremlagte en Status over dette boets forfatning hvorefter samme er Under ballanse af 342 spd hvorfor de hendrog at boets Einndele måtte blive Enken overdraget i mod at hun paatager sig Gjelden og hand nemlig bager mester Dikke som hoved Kreditor antager en saa-dan  Opgjørelse og iøvrigt indestaar Skifteretten saavel som enhver anden Vedkommende for hvad en den gield der maatte vile paa boet og i sin Tid kunne blive anmeldt efterat Skifte og Vurderings Vidnenrsn havde undersøgt Verdien af boets ejende Vaanhuus i 1ste Rode No 148 og sammes Løslre og activa ..?? at begge deele efter deres formening er ansadt paa den fremlagde Status høyere end de tror samme under nærværende Periode kan udbringes til, besluttede Skifteretten at ved Overformynderens Samtykke at overdrage Enken Sophie Brun

-----

boets Løsre og faste Eiendele paa de af hende og Laøugværge  andragendes betingelser og under den Forpligtelse at hus efter Evne sørger for sin Søns Opdragelse. dette Boe blev saaledes sluttet  for som fattig(?) det(?) antegnes og bekræftet. Bager Mester Dikke ………??telse med sin Underskrift her i Proto-kollen."

 

 

side 2 her: https://forum.arkivverket.no/topic/235639-andreas-olsen-brun-2/

 

Edited by Ivar S. Ertesvåg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad

Litt pirk:

 

G. Movinghel = G. Movinchel
samme er = samme har
en den = anden
Vidnenrsn = Vidnerne
Løslre = Løsøre
og activa = og erklæret
besluttede Skifteretten = ordet "at" etter "Skifteretten" strykes
ved Overformynderens = med Overformynderens

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guttorm Flygel

Tusen hjertelig takk til Ivar Ertesvåg og Else Rustad for hjelp med transkribering av registreringsforretninga til Andreas Brun! Jeg er imponert over hvor flinke dere er, ennu en gang hjertelig takk for hjelpa! 😊

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.