Jump to content
Arkivverket

Leif Sunde (1893–1966)


Dag T. Hoelseth

Recommended Posts

Jeg jobbet litt i helgen med en liten artikkel om oberst Leif Sunde (1893-1966), som fra 1954 til 1961 var kommandant på Akershus festning. Artikkelen, som sikkert kan justeres og forbedres etter hvert, finner dere her:

 

https://www.genealogi.no/wiki/index.php/Leif_Sunde_(1893–1966)

 

Leif ble døpt i Uggdal i Tysnes i 1893 (nr. 22):

 

https://www.digitalarkivet.no/kb20060620100431

 

I folketellingen 1900 bor han på To i Uggdal, Tysnes sammen med foreldrene Lars og Anna, halvbroren Lars Meyer og brødrene Ingolf, Sverre og Magnus.

 

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037305002906

 

Han ble så konfirmert i Uggdal i 1907 (nr. 16)

 

https://www.digitalarkivet.no/kb20050726020322

 

Familien er registrert samme sted i folketellingen 1910:

 

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036670001409

 

Men hvor er Leif? Jeg har søkt med alle mulige alternative navn uten å komme noen vei. Han *kan* jo gå på skole i Bergen, der han tok eksamen artium i 1912. Det er jo en Leif Sunde i Bergen i 1910 her, men han er oppgitt å være født i Fane (Fana) og sogar i 1894, så jeg tviler. Noen som har mer hell med seg?

 

(Jeg registrerer for øvrig at Leif dukket opp i en tråd om svigerfaren Axel Fridtjof Gulbranson her i våres, men jeg oppdaget først tråden i dag, noen timer etter at jeg publiserte wikiartikkelen.)

 

DTH

Link to comment
Share on other sites

Eg vil anta at personen du nemner ved FT1910 i Bergen er din Leif Sunde. Personen over han tellinga, Johannes Myklestad, er født i Tysnes i 1891 (og ikkje i Fana i 1893, slik det står i tellinga....) (sjå nr. 32): https://www.digitalarkivet.no/kb20050825010928

Johannes Myklestad var forøvrig søskenborn til Leif Sunde sin halvbror Lars, og identisk med universitetslektoren som i følge artikkelen din la ned krans i Leif Sunde si gravferd. Johannes Myklestad er nemnt i bygdeboka på side 201: https://www.nb.no/items/d09591f7ec5634bd1d11c24a9c46f559?page=203&searchText=Tysnes

Leif Sunde er nemnt i same boka på side 233.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Takk. Ja, jeg har vært inne på tanken, for jeg la merke til Myklestad-navnet, men fokuserte først på Leif. Fant i det minste ingen passende Leif i kirkeboken for Fana ...

 

DTH

Link to comment
Share on other sites

 

Her er det jeg har registrert til nå om [Leif Sunde, (1893-)] i mitt arbeid med slekten Juell...

 

[RA/PA-0212 Ragnar Iuell]

 

Leif Sunde født 5/8 1893 i Tysnes. Student fra 1912, officer fra 1915, bygningsingeniør fra N.T.H. 1924, oberst og chef for Forsvarets bygningstekniske korps siden 1946.

 

[ Vi fra NTH de neste ti kull 1920 – 1929, O. Delphin Amundsen, Dreyers forlag, Stvg. ]       

 

SUNDE, Leif, oberst, Oslo, f. 5. aug. 1893 i Tysnes, sønn av lensmann i Tysnes Lars S. og Anna Sunde. Gift 15. okt. 32 i Riis, Aker med Gunhild Kristine Gulbranson, f. 6. mai 04 i Enebakk, datter av godseier Axel G. og Gunhild Blom. 2 barn.                                                                    

Eks. art. Hambro skole, Bergen 12, imm. N.T.H. 21, eks. byg. ing. avd. 24.                                     

Krigsskolen 12, Militære høyskole 19. Hospitert i arkitektur ved Kgl. tekn. Högkolan, Stockholm 27. Premierløytnant 15, kaptein 19, oberstløytnant 44 og oberst 46.                                    

Tjenstgjort i ingeniørvåpenet siden 17. Deltok i krigen i 1940 og i England 44-45.                   

Oberst og sjef for Hærens tekn. ingeniørstab.

 

[ Norges militære embedsmenn 1929, Bj. Keyser Barth, Oslo 1930]

      

Sunde, Leif, f. i Søndhordland 5. aug. 1893, sønn av lensmann L. Sunde og Anna Prestbøe.                                                                                                     Eks. Krigsskolens øverste avd. 1915, Mil Høiskoleeks. 1919, premierløitnant i Festningsartilleriet 1915, i Ingeniørvåbenet 1917, kaptein 1919. Tj.gjort v. Agdenes bef. 1919-17, assistent distr.ing. v. 6. Divisjon og chef for 6. telegrafkomp. 1919-24, distr.ing. v. 6. Divisjon 1924-29, stabschef v. Ingeniørvåbenet 1929-30, kontorchef v. Fortifikasjons- og Bygn.avd. fra 1930.                                                                                                                                                          

Eks.art. 1912. Dipl.ing. (bygning) fra Norges Tekn. Høisk. 1924. Studert 1 semester arkitektur v. Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm 1927.                                          Ugift.

 

[ Studentene fra 1912, biografiske opplysninger samlet til 25-års-jubileet 1937, redaktør arkivar Jonas Jansen, Oslo 1937 ]    

 

Sunde, Leif.                                                                                                                                    

Ingeniørkaptein, Oslo.                                                                                                                              

Født på Tysnes i Sunnhordland 5/8 1893. Foreldre: lensmann Lars Bernhardus Sunde, f. i Stryn i Nordfjord 3/8 1865, d. på Tysnes 8/2 1935 og Anna Sunde, f. på Halsnøy i Sunnhordland 15/9 1864, d. på Tysnes 4/4 1936. Min fars slekt stammer fra Stryn i Nordfjord.                                            Gift 15/10 1932 i Aker med Gunhild Kristine Gulbranson, f. 6/5 1904 i Enebak, datter av godseier Axel Gulbranson og Gunhild Gulbranson, f. Blom. Barn: Leif Magnus Sunde, f. 11/7 1933 i Drøbak.                                                                                                                                                  

Jeg har gått på Volden middelskole (Sunnmøre), og tok eksamen artium på Hambro skole (Bergen). Videre har jeg følgende eksamener: Krigsskolen 1915, militære høiskole 1919, Norges Tekniske høiskole 1924. Dessuten har jeg hospitert i 4. arkitektklasse 1927 ved Kungl. tekniska högskolan i Stockholm.                                                                                                          

Jeg har vært bosatt følgende steder: 1912-15 Oslo, 1915-17 Agdenes Festning (nøitralitetsvern), 1917-19 Oslo, 1919-21 Harstad, 1921-24 Trondheim, 1924-29 Harstad, 1929-32 Oslo, 1932-34 Drøbak og siden 1934 på Akershus Festning i Oslo.                            

Jeg ble premierløitnant 1915, kaptein 1919. Distriktsingeniør ved 6. Divisjon (Harstad) 1924-29. Stabschef ved Ingeniørvåbenet 1929-30. Kontorchef ved Ingeniørvåbenets fortifikasjons- og bygningsavdeling 1930-32. Distriktsingeniør på Oscarsborg og byggeleder ved Oslofjord nye festning 1932-34. Distriktsingeniør ved 2. Divisjon (Akershus Festning, Oslo) siden 1934.                                                                                                                                                          

Jeg er for tiden formann i Ingeniørofficerenes forening og medlem av representantskapet i Oslo) Militære Samfund.

 

[ Studentene fra 1912, biografiske opplysninger samlet til 50-årsjubileet 1962, Oslo 1962    ]     

 

Sunde, Leif.  Oberst, Oslo, f. 5. august 1893.                                                                                                             

Barn: 1) Leif Magnus, student 1951, cand. philol. 1961, lektor. - 2) Kristin, student 1955, studerer filologi. - Jeg var distriktsingeniør på Akershus 1940. Deltok i krigen i Norge og England. Sjef for Forsvarets bygningstekniske korps 1945-54. Kommandant på Akershus 1954-61. - Jeg har vært medlem av representantskapet i Oslo militære Samfund og formann i Ingeniøroffiserenes Forening.                                                                                                                           

Haakon VII´s erindringsmedalje i gull, Haakon VII´s jubileumsmedalje, deltakermedaljen med rosett, storoffiser av den islandske Falks orden, kommandør I av den svenske Sverd orden, kommandør av storbritanniske Victoria orden, storoffiser av Etiopias Stjerne, Vita Ros orden, kommandør I av den iranske Homayon orden, kommandør I av Thailands Krone orden.

 

Håper dette kan være noe til hjelp, selv om jeg tror du har det meste av dette.... Det finnes flere kilder, men det har jeg ennå ikke jobbet med...

Edited by Arne B. Kristiansen
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Legg merke til at han i studentene fra 1912 (1937) at han sier  at han også har gått på Volden middelskole (Sunnmøre). Det vil si han også har bodd i Volda....

Link to comment
Share on other sites

#4. Ja, det meste hadde jeg jo, men jeg har ikke gjennomgått alle studentbøkene, så det var noen detaljer der som kommer til nytte. Takk skal du ha.

 

DTH

Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, Arne B. Kristiansen skrev:

Legg merke til at han i studentene fra 1912 (1937) at han sier  at han også har gått på Volden middelskole (Sunnmøre). Det vil si han også har bodd i Volda....

Ja, så det. Hvordan rakk han alt sammen?! Skulle likt å finne ut flere detaljer fra krigen, hvordan han kom seg til England osv.

 

DTH

Link to comment
Share on other sites

Ønsker å få kopi av artikkelen når den er ferdig.... Ellers har jeg også en del om hans kone og familie om det er interessant.....

Link to comment
Share on other sites

Ser at det står at Akershus ble bombet... Det er nytt for meg... Ett lite annet spørsmål da er jo hvor familien ble flyttet til og var under krigen....

Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Arne B. Kristiansen skrev:

Ser at det står at Akershus ble bombet... Det er nytt for meg... Ett lite annet spørsmål da er jo hvor familien ble flyttet til og var under krigen....

Jeg vet ikke hvor omfattende bombingen av Akershus var, det kan være at det var snakk om at det ble sluppet bomber i nærheten som påførte skader på bl.a. slottet i form av knuste vindusglass. Men Akershus festning var uten tvil et bombemål, og derfor ble blant annet dronning Mauds kiste flyttet fra Margaretasalen til krypten i Gamle Aker kirke. De som bodde på festningen, inkludert familien Sunde, fant det også best å flytte på grunn av sikkerhetssituasjonen. Først bodde Gunhild og barna i familien Gulbransons hus i Gulleråsen, men hvor lenge de bodde der vet jeg ikke. Antar at barna kan gi flere detaljer.

 

Jeg jobber for øvrig med å skaffe til veie et militært portrettfoto av Sunde for å illustrere artikkelen (litt stusselig med bare gravbilder), men det gjelder å finne rett arkiv i Forsvaret ...

 

DTH

Link to comment
Share on other sites

Kommandantskapet eller biblioteket har bilde[r] av ham.... Spesielt siden han var kommandant der.... Så hvorfor lete i arkiver når det finne lettere tilgjengelig....

Link to comment
Share on other sites

#13. Takk. Ja, men det er vel snakk om bilde*arkiv* uansett om det er under Kommandantskapet eller andre steder i Forsvaret? Kommer nok til bunns i det, men jeg tviler på at jeg får et bilde på plass før etter sommerferien.

 

DTH

Link to comment
Share on other sites

På 15.7.2019 den 19.49, Inge Nygård skrev:

Eg vil anta at personen du nemner ved FT1910 i Bergen er din Leif Sunde. Personen over han tellinga, Johannes Myklestad, er født i Tysnes i 1891 (og ikkje i Fana i 1893, slik det står i tellinga....) (sjå nr. 32): https://www.digitalarkivet.no/kb20050825010928

Johannes Myklestad var forøvrig søskenborn til Leif Sunde sin halvbror Lars, og identisk med universitetslektoren som i følge artikkelen din la ned krans i Leif Sunde si gravferd. Johannes Myklestad er nemnt i bygdeboka på side 201: https://www.nb.no/items/d09591f7ec5634bd1d11c24a9c46f559?page=203&searchText=Tysnes

Leif Sunde er nemnt i same boka på side 233.

Takk igjen til deg og øvrige som har bidratt. Jeg har nå oppdatert artikkelen med opplysninger fra Studentene fra 1912 og argumentasjonen om at skoleeleven i ft 1910 i Bergen, til tross for feil fødselssted og -dato, er identisk med den senere oberst Leif Sunde. Så får jeg komme tilbake over sommeren med portrettbilde, blir nok lettere å få tak i folk da.

 

DTH

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Hei, 

 

Jeg er barnebarn av Leif Sunde. Min mor lever ennå (er 84 år) og kan gi masse opplysninger. Hun husker evakueringen av Akershus festning 9. april 1940. 
 

Ta gjerne kontakt om du/dere ønsker. 
 

mvh Ingeborg Sunde 

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Vil berre nemne sidan det ikkje er nemnt før, at ved folketeljinga 1920 er Sunde kaptein i ingeniørvåpenet og busett i Harstad.

 

D94FB518-F7C5-422F-9E2B-2BC45D8D3500.jpeg

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Takk, Gunnar! Det er nok mange artikler som bør gjennomgås etter hvert som 1920-tellingen blir søkbar landet over. Sunde skrev selv – se artikkelen – at han var i Harstad fra 1921, så teksten må nok justeres en smule.

 

https://www.genealogi.no/wiki/index.php/Leif_Sunde_(1893–1966)

 

DTH

Edited by Dag T. Hoelseth
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Hmm, nå surrer jeg det til (leste ikke min egen artikkel godt nok). Sunde skrev «1919–1921 Harstad», så da er det bare å legge til en note.

 

DTH

Edited by Dag T. Hoelseth
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.