Jump to content
Arkivverket
Geir Thorud

Skanning millitære ruller

Recommended Posts

Geir Thorud

Jeg er på jakt etter en opplysning som noen har funnet i en militær rulle som omfatter Toten i 1767 og har bladd mye i det jeg har funnet på DA, uten hell. Jeg mistenker at opplysningene er hentet fra en mikrofilm. Det er ikke enkelt å finne ut hva som finnes av slike ruller, så jeg drister meg til å stille et litt spesielt spørsmål.

 

Finnes det militære ruller som er mikrofilmet, men ikke skannet og lagt ut på DA?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
6 minutter siden, Geir Thorud skrev:

Jeg er på jakt etter en opplysning som noen har funnet i en militær rulle som omfatter Toten i 1767 og har bladd mye i det jeg har funnet på DA, uten hell. Jeg mistenker at opplysningene er hentet fra en mikrofilm. Det er ikke enkelt å finne ut hva som finnes av slike ruller, så jeg drister meg til å stille et litt spesielt spørsmål.

 

Finnes det militære ruller som er mikrofilmet, men ikke skannet og lagt ut på DA?

 

Mikrofilmene f.o.m. NH-319 t.o.m. NH-363 inneholder militære ruller fra SA Hamar. For noen år siden skanna vi så å si alt av mikrofilmer, med det resultat at det bygde seg opp en lang kø for publisering, som vi ennå "sliter med". De nevnte mikrofilmene med militære ruller er produsert av en svensk leverandør på oppdrag fra Genealogical Society i Utah, og det er noe utfordrende at kildehenvisningene på mikrofilmene er noe sparsomme, i tillegg til at arkivene gjerne har blitt ordnet og katalogisert på nytt i løpet av alle disse årene. Dermed krever det en del arbeid å identifisere rullene og knytte bildene til dagens arkivkatalog, hvilket nok er den viktigste grunnen til at rullene ikke har blitt prioritert for publisering. Jeg kan ikke huske å ha brukt vesentlig tid på de militære rullene fra SA Hamar, men jeg husker at vi på et tidspunkt i praksis valgte å se bort fra mikrofilmer av militære ruller fra SA Kristiansand, fordi samsvaret mellom dagens ordning av arkivene og ordningen på mikrofilmene var så godt som lik null.

 

Det er nok et aldri så lite detektivarbeid å skulle orientere seg i mikrofilmene for eventuelt å finne en rulle fra Toten for 1767, så jeg antar at en mer systematisk tilnærming til en nevnte sekvensen med mikrofilmer er nødvendig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Et par raske stikkprøver viser at de militære rullene på disse filmene er fra amtsarkivene. Kristians amts arkiv inngår i dag i arkivet etter Fylkesmannen i Oppland, hvor det kan se ut til at de militære rullene ikke er eldre enn 1800: https://www.arkivportalen.no/search?under=SAH%2FFYO-002%2F1%2FK

 

Med alle mulige forbehold om at mine stikkprøver ikke er 100 % representative for hele sekvensen med mikrofilmer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Geir Thorud

Vel, det er i alle fall nyttig å vite at rullene og filmene finnes - og da er det liten vits i å lete for 3'de gang på DA. Jeg antar da at vedkommende som fant opplysningen har sittet framfor en mikrofilmleser på Toten eller der omkring. Med veldig mye flaks kan jeg kanskje snevre inn søket ved å finne ut hva som finnes av disse mikrofilmene på Toten.

 

Det hjelper meg neppe i denne saken og heller ikke så mye for å finne ut hva innholdet er, men siden du fant fram til mikrofilmnumrene så raskt, finnes det en oversikt over mikrofilmene på nettet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje Tandsether

Her er tre ruller for Toten 1767 (begynner på disse sidene), kan det være en av dem?

 

https://media.digitalarkivet.no/view/51329/562

 

https://media.digitalarkivet.no/view/51329/719

 

https://media.digitalarkivet.no/view/51361/74

 

Under "Kommanderende General" ligger det mange ruller fra Toten, Vardal og Biri fra blant annet 1760-åra, noen av disse inneholder navn og alder på husmenn,  innerster og  husmannssønner. Disse rullene kan være en gullgruve for slektsforskere og inneholde opplysninger som ikke er kjent fra før.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
14 timer siden, Geir Thorud skrev:

Vel, det er i alle fall nyttig å vite at rullene og filmene finnes - og da er det liten vits i å lete for 3'de gang på DA. Jeg antar da at vedkommende som fant opplysningen har sittet framfor en mikrofilmleser på Toten eller der omkring. Med veldig mye flaks kan jeg kanskje snevre inn søket ved å finne ut hva som finnes av disse mikrofilmene på Toten.

 

Det hjelper meg neppe i denne saken og heller ikke så mye for å finne ut hva innholdet er, men siden du fant fram til mikrofilmnumrene så raskt, finnes det en oversikt over mikrofilmene på nettet?

 

Jeg hadde bare ei gammel skanningsliste med filmnummer og opplysninger om bildefilene å forholde meg til. Jeg fant det imidlertid praktisk for alle parter å lage en "prøvepublisering" av det hele, med i alt 32 145 bilder, som utgangspunkt for identifikasjon mot arkivkatalogen. Da er bildene også tilgjengelige for deg og andre interesserte: https://media.digitalarkivet.no/db/contents/99989

 

Men kanskje har Terje Tandsether funnet svaret på spørsmålet som åpnet denne tråden?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Geir Thorud

Hjertelig takk - Terje og Kristian.

 

Jeg gikk i fjor gjennom filmene som Terje lenker til, men etter nå å ha gått gjennom rullene for tredje eller fjerde gang, må jeg nok krype til korset og innrømme at jeg har oversett informasjonen jeg var ute etter. Personene bodde på Toten, men var rulleført i Vardal.

Jeg har kikket litt på mikrofilmene som Kristian har lagt ut. De gjelder 1803-ca1900. På bilde nr 3 på den første filmen (NH-0319) ligger det lister som viser hva som ble utlånt fra Hamar for filming. https://www.digitalarkivet.no/ru20111003300003 Jeg har tatt noen få (4) stikkprøver, og det kan virke som materialet er filmet i samme rekkefølge som i listene, men det er langt fra sikkert. Dessuten starter hver film med navnet på prestegjeldet (eller lignende) for det første HELE dokumentet på filmen - filmene starter/stopper naturlig nok midt i dokumenter. Med litt systematikk og mye tålmodighet skal det gå an å finne dokumenter uten å bla gjennom 32 000 bilder. Det er vel neppe noen vits i å lage et register da dette antakelig vil bli lagt ut ihht ny katalog senere.

Men, det gjenstår et spørsmål. Jeg regner med at de militære rullene på filmene er det meste av det som finnes av ruller på Hamar på 1800-tallet, og at materialet for Innlandet før 1803 finnes i Riksarkivet. Er det mulig å si noe om hvor mye av materialet i RA før 1803, for landet eller Innlandet, som er eller ikke er lagt ut på DA? Er det også her ei indekseringskø?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
På 29.7.2019 den 21.44, Geir Thorud skrev:

Jeg har kikket litt på mikrofilmene som Kristian har lagt ut. De gjelder 1803-ca1900. På bilde nr 3 på den første filmen (NH-0319) ligger det lister som viser hva som ble utlånt fra Hamar for filming. https://www.digitalarkivet.no/ru20111003300003 Jeg har tatt noen få (4) stikkprøver, og det kan virke som materialet er filmet i samme rekkefølge som i listene, men det er langt fra sikkert. Dessuten starter hver film med navnet på prestegjeldet (eller lignende) for det første HELE dokumentet på filmen - filmene starter/stopper naturlig nok midt i dokumenter. Med litt systematikk og mye tålmodighet skal det gå an å finne dokumenter uten å bla gjennom 32 000 bilder. Det er vel neppe noen vits i å lage et register da dette antakelig vil bli lagt ut ihht ny katalog senere.

 

Du har rett i at lista over utlån fra Statsarkivet på Hamar (innlån til Riksarkivet), som finnes først på mikrofilm NH-0319, er sentral for å få identifisert de mikrofilmede rullene. Jeg regner med at det skal være forholdsvis greit å identifisere de mikrofilmede rullene mot utlånslista. Det vil imidlertid kunne være en større utfordring å identifisere de mikrofilmede rullene i dagens katalog, ettersom arkivet tydeligvis er ordnet på nytt, og da på en måte hvor ruller kan ha blitt flyttet på og fått andre betegnelser.

 

For å få litt praktisk erfaring har jeg skilt ut 306 bilder som ser ut til å svare til stykke L1689 i serie Ke i arkivet som i dag heter Fylkesmannen i Opplandhttps://media.digitalarkivet.no/db/browse?archives[]=no-a1450-03000000000759

 

Jeg har indeksert bildene på et svært detaljert nivå. Det kan være ønskelig å gjennomføre på samme måte, men det vil være tidkrevende: https://media.digitalarkivet.no/db/contents/59435

 

Jeg kan kort nevne "avvik" som jeg kom borti (se også merknadsfeltet på innholdssida):

  • I dagens katalog (https://www.arkivportalen.no/search?under=SAH%2FFYO-002%2F1%2FK%2FKe%2FL1689) er det i stykke L1689 åtte enheter på mappenivå, hvorav den siste - 0008: Mannskapsrulle for Ringsaker 1833 - må være lagt sammen med de sju andre ved seneste ordning av arkivet. Denne mannskapsrullen finnes i alle fall ikke på mikrofilmene i tilknytning til de øvrige sju enhetene. Tiden vil vise om den dukker opp et annet sted på mikrofilmene. I så fall vil bildene bli lagt til stykke L1689.
  • Av dagens katalog kan det se ut til at listene/rullene for Hadeland eskadron (av Akershusiske ridende jegerkorps) er flyttet fra sin tidligere plassering og lagt sammen med listene/rullene for Hadelandske kompani (av Sønnafjellske dragonregiment). Av praktiske årsaker har jeg imidlertid beholdt rekkefølgen fra mikrofilmen.
  • Ifølge utlånslista (https://www.digitalarkivet.no/ru20111003300004) var pr. 1961 "innlagt i samme pakke fra Kristians amt pakke 59: Liste over Eidsvoldske Compagnie av 1ste Aggershuuske Infanterie Regiment, fra februar 1808." Denne lista følger da også på mikrofilmen (https://www.digitalarkivet.no/ru20111003300339), men i henhold til dagens katalog hører den ikke til i stykke L1689. Jeg håper jeg finner den et annet sted i katalogen.

 

Dermed gjenstår "bare" 31 839 bilder! Jeg tør ikke love noe om når det blir tid til å gå gjennom resten. Det må antakelig bli små porsjoner nå og da.

 

 

På 29.7.2019 den 21.44, Geir Thorud skrev:

Men, det gjenstår et spørsmål. Jeg regner med at de militære rullene på filmene er det meste av det som finnes av ruller på Hamar på 1800-tallet, og at materialet for Innlandet før 1803 finnes i Riksarkivet. Er det mulig å si noe om hvor mye av materialet i RA før 1803, for landet eller Innlandet, som er eller ikke er lagt ut på DA? Er det også her ei indekseringskø?

 

De store seriene i Riksarkivet med militærruller fra før 1800 finnes i arkivene Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium og Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium. Disse seriene finnes allerede i Digitalarkivet: https://media.digitalarkivet.no/db/browse?depository[]=27&start_year=&end_year=&tags[]=69&text=

 

Det finnes nok mer rullemateriale i andre arkiver i Riksarkivet, enten som små serier eller som spredte enkeltruller, men meg bekjent finnes ikke noe av dette på mikrofilm, og vi har derfor ikke noe mer "på lager" for publisering. Jf. lenka i forrige avsnitt finnes det f.eks. én enkelt rulle - som er skanna - i arkivet etter 1. sønnafjelske dragonregiment, og det er også skanna en eske med ruller fra serien Krigsvesen i arkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling. Her ser jeg av katalogen at det finnes ytterligere én eske med ruller - for legder i Bergen stift - som ikke er skanna.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Kor langt fram i tid er slike militære rullar scanna, og gjeld det heile landet?
Eg går ut ifrå at rullar er det same som det vi idag kallar militære rulleblad, der ein finn opplysningar om den einskilde soldat.
Det hadde vore interessant om slikt vart scanna fram til ca. år 1900.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
5 timer siden, Gunnar Sigdestad skrev:

Kor langt fram i tid er slike militære rullar scanna, og gjeld det heile landet?
Eg går ut ifrå at rullar er det same som det vi idag kallar militære rulleblad, der ein finn opplysningar om den einskilde soldat.
Det hadde vore interessant om slikt vart scanna fram til ca. år 1900.

 

Jeg viser til den omtalte utlånslista: https://www.digitalarkivet.no/ru20111003300003

 

Det later til at rullene som hovedregel er fra første halvdel av 1800-tallet, men at mikrofilmingen - i alle fall for Statsarkivet på Hamars vedkommende - også omfatter loddtrekningslister til omkring 1900.

 

Det finnes tilsvarende mikrofilmserier fra de andre statsarkivene. Jeg antar at mønsteret er noenlunde likt. Husk at mikrofilmingen er nesten 60 år gammel, og den må ha vært begrenset både av hva som var avlevert på det tidspunktet, samt av gjeldende taushetsplikt på samme tidspunkt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Geir Thorud

Beklager sent svar.

 

Det ser ut som indeksering av disse filmene kan bli en formidabel jobb.  Å føre hvert 4-5 bilde i innholdsfortegnelsen kan kanskje indikere over 5000 "poster" i innholdsfortegnelser, men dokumentene ser ut til å bli noe tykkere med tiden. Må man gå ned på dokument nivå? Sammenlignet med mye annet vi blar i (skiftekort, fogderegnskap etc) er jo dette meget detaljert. Hvis materialet stort sett ligger kronologisk så holder det kanskje å gå ned på mappenivå (hvis det ikke er for mye i mappa?). Det ser ut som du har hoppet over mappenivået ved indeksering, og det er vel neppe mulig å lage underliggende (flernivå) innholdsfortegnelser senere, så det er jo en grunn til å gjøre en detaljert jobb fra starten. Men her er det vel flere tin å ta hensyn til som jeg ikke ser.

 

Jeg er syltet ned i et prosjekt med skanning av 36 årganger med slektshistorisk tidsskrift, men funderte en stund på om vi brukere kunne ha bidratt noe i dette arbeidet. Det er jeg ikke lenger sikker på om har så mye for seg, dette ser komplisert ut og det verste er som du skriver koblingen med de nyeste katalogene. Men, si ifra hvis du ser muligheter for brukermedvirkning.

 

Jeg tillot meg å legge ut lenke til prøveskanninga (med varsel om at det kun var en prøve) på facebookgruppa til laget vårt, med henvisning til utlånslista, med forklaringer og oppfordring om å rapportere plasseringen, av kilder i listene, på mikrofilmene. Enten er det været eller så er det for vanskelig, men det har så langt ikke vært noen suksess - men det kan skje noe senere. Hypotesen min er at 2-3 plasseringer av dokumenter pr rull kan gjøre det forholdsvis lite arbeidskrevende å finne de dokumentene som ligger i mellom. 

 

Muligens har de ved mikrofilming tatt bilde av lista som pakka hører til ved starten av hver pakke, f.eks pakke 3 på liste 4 https://www.digitalarkivet.no/ru20111003302332 Det ser ut som det kan være enkelte avvik mellom rekkefølge i lista og på filmen, det er vel dokumenter som ligger i feil rekkefølge/pakke, i alle fall denne som ligger i pakke 3 https://www.digitalarkivet.no/ru20111003302368

 

Mannskapsrulle 1833 Ringsaker (jfr. manglende mappe 8 ) kan være følgende, den inneholder (nesten?) bare folk fra Biri prestegjeld, men årstallet er 1834 i lista https://www.digitalarkivet.no/ru20111003301050   Dette er det siste dokumentet i liste 2.

 

Liste 3 starter på bilde 753.

 

Når jeg blar i dette materialet slår det meg at man skulle hatt en mulighet for å vise en haug av miniatyrbilder på skjermen samtidig, i samme rekkefølge som bildene, ala bilder i ei mappe i Windows utforsker. Da hadde det vært mye enklere å finne skiller mellom dokumenter, lister eller prestegjeld etc. i forskjellige kilder (f.eks fogderegnskap), de ser ofte ganske forskjellig ut i forhold til sidene mellom. nb.no har et forsøk på dette, noen få sider, men hadde en løsning som viste mange flere sider samtidig i den gamle "mørkerøde" løsningen sin.

Edited by Geir Thorud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Bildene ble gruppert i små grupper, men indekseringa var egentlig ikke mer detaljert enn fogderegnskapene. Men i fogderegnskapene er hvert enkelt dokument/regnskapsvedlegg jevnt over tykkere enn disse soldatlistene, som ofte bare er noen få sider hver.

 

Jeg vurderte å benytte mappestrukturen i Arkivportalen, men da ville jeg i noen grad blitt nødt til å stokke om på bilderekkefølgen, fordi listene delvis er sortert annerledes i nåværende katalog. Derfor valgte jeg heller en detaljert beskrivelse av hver enkelt liste. Et mulig alternativ ville vært å gruppere alle lister for hvert kompani, f.eks. ved å si at bilde 3-19 er lister over ungt mannskap i Nordre Toten kompani av Opplandske dragonregiment for perioden 1803-1808.

 

Det er funksjonalitet for brukermedvirkning her, men jeg er usikker på om tilgangsstyringa er tilstrekkelig utviklet. Dvs. at om jeg gir deg tilgang til å indeksere disse militærrullene, er det mulig jeg ikke kan unngå å gi deg tilgang til vesentlig mer i samme slengen. Det må jeg rett og slett undersøke nærmere.

 

Du har et poeng med miniatyrbilder. Det ville vært til nytte i en indekseringssituasjon hvor du egentlig ikke trenger å bla gjennom og evaluere absolutt alle bildene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Geir Thorud

Jeg må beklage at jeg ikke skrev mer presist om hvem som evt skulle medvirke som bruker. Tanken min var å prøve å evt engasjere noen medlemmer som evt. kunne grave fram informasjon, finne dokumenter på filmene, eller noe slikt. 

Jeg jobber bortimot halv tid med å få kilder og annet ut på nett, men er avhengig av å overtale andre til å gjøre mye av detaljene. Hvis jeg skulle gjøre alt selv hadde jeg nok hatt jobb i 4-5 år med å få unna køa av ting som skal gjøres - bla mange uryddige kirkebokavskrifter for bla. Biri som skulle vært lagt ut på DA for flere år siden (kirkebøker går foran millitærruller). Jeg takker for tilliten mht til aksess, men det må nok utestå til en senere anledning for min egen del. Jeg skal imidlertid ha dette i bakhodet og prøve å se om det kan være personer med nok innsikt til å gjøre jobben - jeg håper at brukergrensesnittet man evt. får tilgang til ikke er for komplisert.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håkon Kolltveit Larsen

Siden jeg ikke hadde noe bedre å gjøre har jeg forsøkt å identifisere bildene fra prøvepubliseringen opp mot arkivportalen.

 

De første bildene har jeg klart å finne igjen på listenivå, men deretter er arkivene ikke publisert i Arkivportalen på en så detaljert måte at jeg kan finne identifisere noe nærmere enn på hovedsaklig arkivserie nivå eller i enkelte tilfeller på arkivnivå. For at noen vil kunne klare å identifisere noe nærmere og samtidig være sikker på at identifiseringen er riktig ser det ut for meg at noen må gjøre fysiske oppslag i arkivene.

 

Det jeg har gjort til nå er ned liste nr. 4 på utlånslisten.

 

Håper dette letter på arbeidsmengden. Om måten jeg har gjort det på under er hjelpsom i identifiseringsarbeidet Kristian så kan jeg nok forsøke å fortsette. For dette var gøy.

 

ru20111003300016 - ru20111003300032

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082908 og https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082920

 

ru20111003300033 – ru20111003300338

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082910

Ser ut som at den siste mappen under dette stykke, «Mannskapsrulle (Ringsaker)» ikke er med på mikrofilmen

 

ru20111003300339 – ru20111003300352

Kristians amt arkiv pk. 59. Lagt ?? pk. 160 den 2/6-1861

Er kalt: Liste fra det 1ste aggershusske Infaterie Regiment og Eidswoldske Compagnie over ved placaten af 24de desember 1807 befalde mandskabs tegning af haldt fra den 8de til 12te Februarie 1808

Tilhører: Finner den ikke i Arkivportalen

 

ru20111003300357 - ru20111003300423

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082884

 

ru20111003300424 - ru20111003300561

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082883

 

ru20111003300562 - ru20111003300764, slutt på mikrofilmen fortsetter på, ru20111003300768 - ru20111003300801

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082881

 

ru20111003300802 - ru20111003300927

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082882

 

ru20111003300928 - ru20111003301055

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082887

 

ru20111003301060 - ru20111003301063

                Er en liste over «Tjenestepliktige arbeidere ved en rekke jernverk»

                Tilhører: Finner den ikke i Arkivportalen

 

ru20111003301064 – ru20111003301138

                Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082893

                Disse bildene ligger på samme liste som rullen som starter på ru20111003301820

 

ru20111003301139 - ru20111003301220

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082899

 

ru20111003301221 - ru20111003301396

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082895

 

ru20111003301397 - ru20111003301523, slutt på mikrofilmen fortsetter på, ru20111003301527 - ru20111003301565

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082896

 

ru20111003301566 - ru20111003301675

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082894

 

ru20111003301676 - ru20111003301819

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082897

 

ru20111003301820 - ru20111003301831

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082893

 

Det følgende er kompaniruller, reserveruller og Civile ombudsruller. Arkivene er ikke detaljerte nok i Arkivportalen til å kunne gi en eksakt plassering, men tror jeg har funnet riktig arkivserie eller arkiv for dem. For å kunne gi en eksakt plassering må det nok gjøres oppslag i arkivet.

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000204605

Kompanirulle for Lesjske kompagni af Gudbrandsdalen Korps

ru20111003301836 - ru20111003301877

Kompanirulle for Lesjske kompagni af Gudbrandsdalen Korps

ru20111003301878 - ru20111003301915

Reserverulle for Lesjske kompagni af Gudbrandsdalen Korps

ru20111003301916 – ru20111003301924

Rulle over de civile ombud afgivne ?? for Lesjske kompagni af Gudbrandsdalen Korps

ru20111003301925 - ru20111003301933

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000004884

Kompanirulle for Vaageske kompagni af Gudbrandsdalen Musguiter Korps

ru20111003301934 - ru20111003301971

Kompanirulle for Vaageske kompagni af Gudbrandsdalen Korps

ru20111003301972 - ru20111003302006

Reserverulle for Vaageske kompagni af Gudbrandsdalen Korps

ru20111003302007 - ru20111003302015

Rulle over de civile ombud afgivne ?? for Vaageske kompagni af Gudbrandsdalen Korps

ru20111003302016 - ru20111003302024

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000009206

Kompanirulle for Fronske kompagni af Gudbrandsdalen Musketer Korps

ru20111003302025 - ru20111003302063

Kompanirulle for Fronske kompagni af Gudbrandsdalen Korps

ru20111003302068 - ru20111003302106

Reserverulle for Fronske kompagni af Gudbrandsdalen Korps

ru20111003302107 - ru20111003302117

Rulle over de civile ombud afgivne ?? for Fronske kompagni af Gudbrandsdalen Korps

ru20111003302119 - ru20111003302128

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000117888

Kompanirulle for Ringeboeske kompagni af Gudbrandsdalen Korps

ru20111003302129 - ru20111003302168

Kompanirulle for Ringeboeske kompagni af Gudbrandsdalen Korps

ru20111003302169 - ru20111003302201

Reserverulle for Ringeboeske kompagni af Gudbrandsdalen Korps

ru20111003302202 – ru20111003302215

Rulle over de civile ombud afgivne ?? for Ringeboeske kompagni af Gudbrandsdalen Korps

ru20111003302216 - ru20111003302224

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000000712

Kompanirulle for Gusdalske kompagni af Hedemarkens Musqueter Korps

                ru20111003302225 - ru20111003302264

 

                Kompanirulle for Guusdalske kompagni af Hedemarkens Musqueter Korps

ru20111003302265 - ru20111003302284, slutt på mikrofilmen fortsetter på, ru20111003302288 - ru20111003302307

 

                Reserverulle for Guusdalske kompagni af Hedemarkens Korps

                ru20111003302308 - ru20111003302319

 

                Rulle over de civile ombud afgivne ?? for Guusdalske kompagni af Hedemarkens Korps

                ru20111003302320 - ru20111003302328

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000191437 og/eller https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082905

 

Reserverulle for Vardalske eskradron af oplandske ridende jægerkops

                ru20111003302333 - ru20111003302342

 

Rulle over de civile ombud afgivne ?? for Vardalske eskradron af oplandske ridende jægerkops

                ru20111003302343 - ru20111003302350

 

Landvernets Divisjons rulle for ?? for Vardalske eskradron divisjon af Bataillon oplandske ridende jægerkops

                ru20111003302351 - ru20111003302367

 

                Eskadrons rulle for Vardalske eskadron af oplandske ridende jægerkops

                ru20111003302384 - ru20111003302420

 

                Eskadrons rulle for Vardalske eskadron af oplandske ridende jægerkops

                ru20111003302421 - ru20111003302458

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000141117

                Kompani rulle for Ringsagerske Compagnie af Hedemarske Musketerscorps

                ru20111003302459 - ru20111003302494

 

                Kompani rulle for Ringsagerske Compagnie af Hedemarske Musg.corps

                ru20111003302495 - ru20111003302529

 

                Reserve rulle for Ringsagerske Compagnie af Hedemarske Musgeterskecorps

                ru20111003302530 - ru20111003302543

 

Rulle over de civile ombud afgivne ?? for Ringsagerske Compagnie af Hedemarske Musgeterskecorps

                ru20111003302544 - ru20111003302553

 

Mandskabstegning-Rulle fra Ringsagerske Compagnie for Aaret 1853

                ru20111003302554 - ru20111003302579

 

                Mandskabstegning-Rulle fra Ringsagerske Compagnie for Aaret

                ru20111003302580 - ru20111003302605

 

                Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000211781 og/eller https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082906

                Landverns rulle for Totenske eskadron af oplandske ridende jægerkops

                ru20111003302368 - ru20111003302383

 

Reserverulle for Totenske Eskadron af oplandske ridende Jægerkorps

ru20111003302721 - ru20111003302733

 

Rulle over de til civile ombud afgivne Mandskaber for Totenske Escadron af oplandske ridende Jæger korps

ru20111003302760 - ru20111003302767

 

Eskadrons rulle for Totenske Eskadron

ru20111003302768 - ru20111003302804

 

Eskadrons rulle for Totenske Eskadron af Oplandske Jæger korps

ru20111003302805 - ru20111003302844

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000211922

                Compagnierulle for det Totenske Compagnie af Valderske Musqueters korps

                ru20111003302610 - ru20111003302646

 

Compagnierulle for det Totenske Compagnie af Valderske Musqueters korps

                ru20111003302647 - ru20111003302682

 

Compagnierulle for det Totenske Compagnie af Walderske Muskters korps

                ru20111003302683 - ru20111003302720

 

                Reserve og ?? for Totenske Compagnie af Walderik Musketer korps

                ru20111003302734 - ru20111003302745

 

                Rulle over civile ombuds og ?? forbigaaed mandskaber af Totenske Compagnie

                ru20111003302746 - ru20111003302759

               

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000211865

Compagnie rulle for Landske Compagnie af Walderske nationale Musketercorps

                ru20111003302849 - ru20111003302886

 

Compagnie rulle for Landske Compagnie af Valderske nationale Musketercorps

                ru20111003302887 - ru20111003302922

 

Compagnie rulle for Landske Compagnie af Valderske nationale Musketercorps

ru20111003302923 - ru20111003302960

 

Reserve rulle for Landske Comp.

ru20111003302961 - ru20111003302975

 

Rulle over de til civile afgivne mandskaber for Landske* kompagni af !! korps

ru20111003302976 - ru20111003302993

 

Tilhører: Dette er eneste mulige, men det er ikke sikkert. https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082899

                Compagnie rulle for Hadelandske compagnie af Agerhuesiske corps 1845

                ru20111003302994 - ru20111003303025

 

                Mandskabsrulle for Hadelandske Compagnie af Agerhuuisske Corps

ru20111003303026 - ru20111003303027, slutt på mikrofilmen fortsetter på, ru20111003303031 - ru20111003303102

ru20111003303027 er mikrofilmet to ganger på nevnte id og på ru20111003303031

 

                Compagnie rulle for Hadelandske compagnie af Agerhuesiske corps

ru20111003303103 - ru20111003303134

 

Reserve rulle for hadelandske Comp.

ru20111003303135 - ru20111003303147

 

Rulle over civile ombud af hadelandske compagnie

ru20111003303148 - ru20111003303158

 

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000211879

Dette arkivet er for øvrig ikke lenket til samme aktør som de andre arkivene over, men som hører til dem.

Compagnie rulle for Aurdalske compagnie af Walderske Musketeer corps

                ru20111003303163 - ru20111003303202

 

Compagnie rulle for Aurdalske compagnie af Walderske Musketeer corps

                ru20111003303203 - ru20111003303243

 

                Compagni rulle for Aurdalske af Walderske Musketeer corps

ru20111003303244 - ru20111003303279

 

Reserverulle for Aurdalske Compagni af Valderske Musketercorps

ru20111003303280 - ru20111003303296

 

Rulle over de til civile ombud afgivne mandskaber for Aurdalske compagni af Valderske musketercorps

ru20111003303297 - ru20111003303319

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000211898

Compagnie rulle for Sliderske compagnie af Walderske Nationale Musketercorps 1856

                ru20111003303320 - ru20111003303359

 

                Compagnie rulle for Sliderske compagnie af Valderske Nationale Musketercorps 1855

                ru20111003303360 - ru20111003303397

 

                Compagnie rulle for Sliderske compagnie af Valderske Nationale Musketercorps

                ru20111003303398 - ru20111003303431

 

                Reserverulle for Sliderske comp.

                ru20111003303432 - ru20111003303443

 

Rulle over de til civile ombud afgivne mandskaber for Sliderske compagni af Valderske Musketer corps

                ru20111003303444 - ru20111003303471

Edited by Håkon Kolltveit Larsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
20 timer siden, Håkon Kolltveit Larsen skrev:

Håper dette letter på arbeidsmengden. Om måten jeg har gjort det på under er hjelpsom i identifiseringsarbeidet Kristian så kan jeg nok forsøke å fortsette. For dette var gøy.

 

Takk! Dette er absolutt til en viss nytte, men det er likevel mye som skal tastes og ordnes fra min side, så jeg foreslår at du eventuelt plukker opp tråden når jeg selv nærmer meg slutten på den bolken du nå har gått gjennom. Du har kommet til bilde ...3471, og i skrivende stund er jeg på bilde ...0929. Jeg skal orientere om framdrifta i nye innlegg etter hvert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håkon Kolltveit Larsen

Jeg har nå kommet ned på utlånsliste nr. 9 og har ca. 2000 bilder igjen

 

Det viser seg at fra utlånsliste nr. 5. Så er det meste av materiale enkelt å finne i Arkivportalen og det består hovedsaklig av loddtrekningslister.

 

De lenkene som går til arkivnivå eller arkivserienivå er usikre plasseringer og det vil som oftest være behov for oppslag i arkivet.

 

Utlånslistene 10 og 11 ser ut til å komme fra et krigskommisariat arkiv i Riksarkivet, men jeg finner ingen arkiver i Arkivportalen som passer. Det er heller ingen arkiver blant SAH sine som passer heller

 

På 5.8.2019 den 14.07, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

Det er funksjonalitet for brukermedvirkning her, men jeg er usikker på om tilgangsstyringa er tilstrekkelig utviklet. Dvs. at om jeg gir deg tilgang til å indeksere disse militærrullene, er det mulig jeg ikke kan unngå å gi deg tilgang til vesentlig mer i samme slengen. Det må jeg rett og slett undersøke nærmere.

Om det skulle være mulig å gi meg tilgang til å indeksere. Så kan jeg godt forsøke meg. Loddtrekningslistene for Hedmark fra utlånsliste nr. 9, ser ut til å være ganske enkle å indeksere på det detaljnivået du har gjort til nå. og kan være et materiale det går an å øve seg på.

 

Utlånsliste nr. 5

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082903

Divisionsrulle for 3die Landværn Division af Agershuus Bataillon

                ru20111003303476 - ru20111003303508

                Divisionsrulle for 3die Landværn Division af Agershuus Bataillon 1854

                ru20111003303623 - ru20111003303655

                Divisionsrulle for 3die Lands Divison

ru20111003303717 - ru20111003303778

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082902

Divisionsrulle for 2die Division af Agershuus Landværns Bataillon

                ru20111003303509 - ru20111003303541

Divisionsrulle for 2die Division af Agershuus Landværns Bataillon 1854

                ru20111003303590 - ru20111003303622

                Divisionsrulle for 2 agh. Lands. Divison 

                ru20111003303779 - ru20111003303789, slutt på mikrofilmen fortsetter på, ru20111003303793 - ru20111003303825

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082901

1die Division af Agershuus Landværns Bataillon af Agershuus Muskerters corps

ru20111003303542 – ru20111003303563

1die Division af Agershuus Lands Bataillon

ru20111003303564 - ru20111003303589

Rulle for 1ste Divisjon af Agershuske Lands Batallion 1856

ru20111003303656 - ru20111003303716

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082891

Divisionsrulle for 2den divisjon af Oplands Landsvæersbataillon 1848

                ru20111003303830 - ru20111003303862

                Divisionsrulle for 2den divisjon af Oplands Landsvæersbataillon

                ru20111003303936 - ru20111003303994

 

Tilhører: Kan ikke si noe nærmere enn arkivnivå https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000000097

Divisionsrulle for 3den divisjon af Oplands Landsværnsbataillon 1848

ru20111003303863 - ru20111003303904

Divisionsrulle for 3den divisjon af Oplands Landsvæernsbataillon

ru20111003303995 - ru20111003304053

 

Tilhører: Kan ikke si noe nærmere enn arkivnivå https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000000829

Rulle over 4de divisjon af Oplands Landværn Batillon

ru20111003303905 - ru20111003303935

                Divisionsrulle for 4de divisjon af Oplands Landværn Batillon

                ru20111003304054 - ru20111003304106

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082908

                Batterirulle for den nationale deel af 2. batteri af 1 artillerie Battaillon 1849

                ru20111003304107 - ru20111003304153

                Batterirulle for 2. batteri af nationale Afdeling 1857

                ru20111003304154 - ru20111003304184

                Divisionsrulle for 2det Batt. Nat. Afdeling af 1ste Artilleri bataillon

                ru20111003304185 - ru20111003304221

                Reserverulle ?? mandskaber. 2det Batteries nationale afdeling 1857

                ru20111003304222 - ru20111003304231

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082920

                Rulle over de til civile ombud afgivne Mandskaber for 2det batteries nationale Afdeling af 1ste Artilleri Bataillon

                ru20111003304232 - ru20111003304239

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082890

                Liste fra det Hurdahlske Compagnie af Hedmarkens Muskerters corps. Manskapsliste 1831

                ru20111003304240 - ru20111003304243

 

Utlånsliste nr. 6 og 7

 

Lodtrekningslistene fra 1860 og frem over er funnet på en nøyaktig plassering. Listene fra 1850-tallet er derimot noe usikre. Enkelte av listene fra 1850-tallet kan være i FYO-arkivet L1688, men det er for usikkert for de fleste å foreslå dem spesifikt

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000204606, basert på arkivbeskrivelsen så skal det være noe fra 1850 også som ikke er på mikrofilmen

                Mandskabstegningsrulle fra Lesjeske Compagnie for aaret 1853

                ru20111003304249 - ru20111003304286

Mandskabstegningsrulle fra Lesjeske Compagnie for aaret 1854

ru20111003304287 - ru20111003304325

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082989

Lodtrekningsliste for Lesje 1860 - 1866

ru20111003304326 – ru20111003304433

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082990

                Lodtrekningsliste for Lesje og Dovre 1867 - 1879

                ru20111003304434 - ru20111003304535, slutt på mikrofilmen fortsetter på, ru20111003304539 - ru20111003304614

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082985

                Lodtrekningsliste for Lom 1860-1866

                ru20111003304619 - ru20111003304692

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082986

                Lodtrekningsliste for Lom og Skjåk 1867 - 1877

ru20111003304693 - ru20111003304829

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082984

Lodtrekningsliste for Lom, Skjåk og Vågå 1878

ru20111003304830 - ru20111003304852

Lodtrekningsliste for Lom, Skjåk og Vågå 1879

ru20111003305193 - ru20111003305219

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000004884

                Lodtrekningsliste for Vågå 1853 og 1854

                ru20111003304858 - ru20111003304898

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082981

                Lodtrekningsliste for Vågå 1860 til 1870

                ru20111003304899 – ru20111003305040

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082983

Lodtrekningsliste for Vågå 1871 til 1877

                ru20111003305041 - ru20111003305160

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082987

                Lodtrekningsliste for Heidal og Sel 1877 til 1879

ru20111003305161 - ru20111003305192

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000009220

                Lodtrekningsliste for Fron 1853-1854

                ru20111003305224 - ru20111003305274, slutt på mikrofilmen fortsetter på, ru20111003305278 - ru20111003305294

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082977

                Lodtrekningsliste for Fron 1860 til 1861

                ru20111003305295 - ru20111003305315

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082979

                Lodtrekningsliste for Nord Fron 1862-1866

                ru20111003305316 - ru20111003305358

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082978

                Lodtrekningsliste for Søndre Fron 1862-1866

                ru20111003305359 - ru20111003305392

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082980

                Lodtrekningsliste for Nordre og Søndre Fron 1867 - 1879

                ru20111003305393 - ru20111003305638

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000009319

                Lodtrekningsliste for Ringebu 1853 – 1854

                ru20111003305643 - ru20111003305702

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082965

                Lodtrekningsliste for Ringebu 1860 – 1879

                ru20111003305703 - ru20111003305953

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082964

                Lodtrekningsliste for Øyer 1860 - 1876

                ru20111003305958 - ru20111003306115

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082958

                Lodtrekningsliste for Fåberg 1860 - 1866

                ru20111003306120 - ru20111003306196

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082960

                Lodtrekningsliste for Fåberg og Lillehammer 1867 – 1879

                ru20111003306197 - ru20111003306432

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082959

                Lodtrekningsliste for Lillehammer 1860 – 1866

                ru20111003306433 - ru20111003306475

 

Tilhører: Er ikke sikker, men er eneste mulige. Kan ikke sies noe nærmere enn arkivnivå. https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000000712

                Lodtrekningsliste for Gausdal 1853 - 1854

                ru20111003306480 - ru20111003306537

 

Tilhører: Finner ikke noe arkivportalen, kan ligge i arkivet over

Mandskabsfortegnelse for Gausdalske Kompagnis Batteries ?? 20 og 21 mars alder?? For aaret 1858

                ru20111003306553 - ru20111003306562

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082927

                Lodtrekningsliste for Gausdal 1858

                ru20111003306538 - ru20111003306552

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082929

                Lodtrekningsliste for Gausdal 1859

                ru20111003306563 - ru20111003306576

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082961

                Lodtrekningsliste for Gausdal 1860 – 1870

                ru20111003306577 - ru20111003306717

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082962

                Lodtrekningsliste for Gausdal 1871 – 1879

                ru20111003306718 - ru20111003306747, slutt på mikrofilmen fortsetter på, ru20111003306752 - ru20111003306854

 

Tilhører: Finner ikke noe sikkert, men kan være denne  https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082928

Lodtrekningsliste for Ringsakerske Kompagnie (Batteri, Eskadron) 1858

ru20111003306860 - ru20111003306874

Mandskabs fortegnelse for Ringsakerske Compagniets (Batteri, Eskadron) 1858

ru20111003306875 - ru20111003306886

Det er ikke sikkert at den siste listen tilhører samme arkiv

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082943

                Lodtrekningsliste for Biri 1860 – 1876

                ru20111003306887 - ru20111003307071

 

Tilhører: eneste mulige er denne listen, men er ikke sikker https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082905

                Mandskabstegningsrulle fra Vardalske Eskadron 1853

                ru20111003307078 - ru20111003307111

                Mandskabstegningsrulle fra Vardalske Eskadron 1854

                ru20111003307112 - ru20111003307146

                Lodtrekningsliste for Vardalske Eskadron 1857

ru20111003307147 - ru20111003307161

Mandskabsfortegnelse for Vardalske Eskadron 20 og 21 aars Alders klasser 1857

ru20111003307163 - ru20111003307177

Mandskabsfortegnelse for Vardalske Eskadron 20 og 21 aars Alders klasser 1858

ru20111003307178 - ru20111003307190

Lodtrekningsliste for Vardalske Eskadron 1858

ru20111003307191 - ru20111003307203

Lodtrekningsliste for Vardalske Eskadron 1859

ru20111003307204 - ru20111003307215

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082944

                Lodtrekningsliste for Vardal 1860 – 1866

                ru20111003307216 - ru20111003307291

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082945

                Lodtrekningsliste for Vardal og Gjøvik 1867 - 1876

                ru20111003307292 - ru20111003307407

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082946

                Lodtrekningsliste for Vardal, Gjøvik og Biri 1877 – 1879

                ru20111003307408 - ru20111003307474

 

Tilhører: De påfølgende listene er vanskelig å si noe sikkert om, men jeg antar de er en del av en av disse tre arkivene, Totenske kompanis arkiv https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000211922, Totenske Eskadron i FYO-arkivet https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082906 og/eller Totenske Eskadron i eget arkiv https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000211781. Her er det nok behov for fysiske oppslag i arkivet

                Mandskabstegningsrulle for Totenske Eskadron 1853

                ru20111003307520 - ru20111003307545

Mandskabstegningsrulle for Totenske Eskadron 1854

                ru20111003307549 - ru20111003307574             

Mandskabstegningsrulle for Totenske Compagnie af Valderiske Musketerkorps 1853

                ru20111003307480 - ru20111003307519

Mandskabstegningsrulle for Totenske Compagnie af Valderiske Musketerkorps 1854

                ru20111003307575 - ru20111003307616

                Mandskapsfortegnelse for Totenske kompanies (Batteri, Eskadron) 1857

                ru20111003307629 - ru20111003307641

                Lodretningsliste for Totenske Eskadron 1857

                ru20111003307642 - ru20111003307651

                Mandskabsfortegnelse for Totenske Eskadron 1857

                ru20111003307652 - ru20111003307659

                Lodretningsliste for totenske Eskadron 1858

                ru20111003307660 - ru20111003307670

                Mandskapsfortegnelse for Totenske Eskadron 1858

                ru20111003307671 - ru20111003307678

                Lodretningsliste for totenske Eskadron 1859

                ru20111003307679 - ru20111003307687

 

Tilhører: Sannsynligvis https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082925

Lodretningsliste for Totenske kompagni (Batteri, Eskadron) 1857

                ru20111003307617 - ru20111003307628

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082938

Lodtrekningsliste for Vestre Toten 1860, 1862-1870

ru20111003307688 - ru20111003307835

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082940

                Lodtrekningsliste for Vestre Toten 1871-1877, 1879

ru20111003307836 - ru20111003307968

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082941

                Lodtrekningsliste for Østre Toten 1860 – 1877, 1879

                ru20111003307974 - ru20111003308216, slutt på mikrofilmen fortsetter på, ru20111003308220 - ru20111003308271

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082933

                Lodtrekningsliste for Jevnaker 1860 – 1879

                ru20111003308277 - ru20111003308508

 

Tilhører: Finner ikke noe i Arkivportalen

                Mandskabstegningsrulle fra Hadelandske Compagnie af Agershuusske Musketer korps for aaret 1853

                ru20111003308514 - ru20111003308527

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082932

                Lodtrekningsliste for Gran 1860 – 1879

                ru20111003308528 - ru20111003308904

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000191362

                Mandskabstegningsrulle fra Landske Compagnie af Walderske Musketer corps 1853

                ru20111003308911 - ru20111003308945

                Mandskabstegningsrulle fra Landske Compagnie af Walderske Musketer corps 1854

                ru20111003308946 - ru20111003308956, slutt på mikrofilmen fortsetter på, ru20111003308960 - ru20111003308986

                Mandskabstegningsrulle fra Landske Compagnie af Walderske Musketer corps 1857

                ru20111003308987 - ru20111003308997

                Mandskabsfortegnelse for Landske Compagnies Batteries, Eskadron 1857

ru20111003308998 - ru20111003309009

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082935

                Lodtrekningsliste for Nordre Land 1860 – 1876

                ru20111003309010 - ru20111003309180

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082936

                Lodtrekningsliste for Søndre Land 1861 – 1876

                ru20111003309181 - ru20111003309342

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082937

                Lodtrekningsliste for Søndre og Nordre Land 1877 - 1879

                ru20111003309343 - ru20111003309409

 

Tilhører: Noen av disse kan være i dette arkivet ellers finner jeg ingenting i Arkivportalen  https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000211879

                Mandskabstegningsrulle fra Aurdalske Compagnie for 1853

                ru20111003309415 - ru20111003309464

                Mandskabstegningsrulle fra Aurdalske Compagnie for 1854

                ru20111003309465 - ru20111003309518

                Manskabsfortegnelse for Aurdalske Compagnies Betteries, Eskadrons 1857

                ru20111003309519 - ru20111003309533

 

Tilhører: Kanskje https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082923

Lodtrekningsliste for Aurdalske Compagnies Betteries, Eskadrons 1857

ru20111003309534 - ru20111003309554

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082948         

                Lodtrekningsliste for Nordre Aurdal 1860 – 1870

                ru20111003309555 - ru20111003309690, slutt på mikrofilmen fortsetter på ru20111003309694 - ru20111003309727

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082949

                Lodtrekningsliste for Nordre Aurdal 1871 – 1876

                ru20111003309728 - ru20111003309805

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082950

                Lodtrekningsliste for Søndre Aurdal 1860 – 1876

                ru20111003309812 - ru20111003310003

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082951

                Lodtrekningsliste for Nordre og Søndre Aurdal 1877 – 1879

                ru20111003310004 - ru20111003310079

 

Tilhører: Noen av disse kan være i dette arkivet ellers finner jeg ingenting i Arkivportalen: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000191364

                Mandskabstegningsrulle fra Slidreske Compagnie for 1853

                ru20111003310085 - ru20111003310122

                Mandskabstegningsrulle fra Slidreske Compagnie for 1854

                ru20111003310123 - ru20111003310163

Manskabsfortegnelse for Slidreske Compagnies Betteries, Eskadrons 1857

                 ru20111003310179 - ru20111003310196

 

Tilhører: Kanskje https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082924

Lodtrekningsliste for Slidreske Compagnies Betteries, Eskadrons 1857

                ru20111003310164 - ru20111003310177

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082953

                Lodtrekningsliste for Vang i Valdres 1860 - 1866

ru20111003310197 - ru20111003310254

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082956

                Lodtrekningsliste for Øystre Slidre 1860 – 1866

                ru20111003310255 - ru20111003310306

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082955

                Lodtrekningsliste for Vestre Slidre 1860 – 1866

                ru20111003310307 - ru20111003310364

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082954

                Lodtrekningsliste for Øystre og Vestre Slidre og Vang i Valdres 1867 - 1879

                ru20111003310365 - ru20111003310430, slutt på mikrofilmen forsetter på ru20111003310434 - ru20111003310613

 

Tilhører: Sannsynligvis https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082908

                Mandskabstegningsrulle for 2det Batteris Nationale Afdeling for 1853

                ru20111003310619 - ru20111003310660

                Mandskabstegningsrulle for 2det Batteris Nationale Afdeling for 1854

                ru20111003310661 - ru20111003310703

                Lodtrekningsliste for 2det Batteri af 1ste Batillon 1856

                ru20111003310704 - ru20111003310733

 

Utlånsliste nr. 8

 

I arkivkatalogen er disse loddtrekningslistene for hele amtet inndelt i pakker som går over to til 3 år, jeg har lagt dem inn et år av gangen. Slik at indekseringen kanskje blir enklere.

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082991

                Loddtrekningsliste 1880 for hele Christians amt inndelt i 15 kretser

                ru20111003310740 - ru20111003311031

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082992

                Loddtrekningsliste 1881 for hele Christians amt inndelt i 15 kretser

                ru20111003311032 - ru20111003311324

                Loddtrekningsliste 1882 for hele Christians amt inndelt i 15 kretser

                ru20111003311332 - ru20111003311612

                Loddtrekningsliste 1883 for hele Christians amt inndelt i 15 kretser

                ru20111003311613 - ru20111003311862

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082966

                Loddtrekningsliste 1884 for hele Christians amt inndelt i 15 kretser

                ru20111003311870 - ru20111003312143

                Loddtrekningsliste 1886 for hele Christians amt inndelt i 15 kretser

                ru20111003312145 - ru20111003312418

                Loddtrekningsliste 1885 for hele Christians amt inndelt i 15 kretser

                ru20111003312419 - ru20111003312588, slutt på mikrofilm fortsetter på ru20111003312593 - ru20111003312705

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082967

                Loddtrekningsliste 1887 for hele Christians amt inndelt i 15 kretser

                ru20111003312711 - ru20111003312961

Loddtrekningsliste 1888 for hele Christians amt inndelt i 15 kretser

ru20111003312962 - ru20111003313221

Loddtrekningsliste 1889 for hele Christians amt inndelt i 15 kretser

                ru20111003313222 - ru20111003313299, slutt på mikrofilm fortsetter på, ru20111003313303 - ru20111003313465

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082968

Loddtrekningsliste 1890 for hele Christians amt inndelt i 15 kretser

ru20111003313471 - ru20111003313669

Loddtrekningsliste 1891 for hele Christians amt inndelt i 15 kretser

ru20111003313670 - ru20111003313914

Loddtrekningsliste 1892 for hele Christians amt inndelt i 15 kretser

                ru20111003313915 - ru20111003314143

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082969

                Loddtrekningsliste 1893 for hele Christians amt inndelt i 15 kretser

                ru20111003314149 - ru20111003314376

Loddtrekningsliste 1894 for hele Christians amt inndelt i 15 kretser

ru20111003314377 - ru20111003314614

Loddtrekningsliste 1895 for hele Christians amt inndelt i 24 kretser

ru20111003314615 - ru20111003314878

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082970

                Loddtrekningsliste 1896 for hele Christians amt inndelt i 24 kretser

                ru20111003314884 - ru20111003315151

Loddtrekningsliste 1897 for hele Christians amt inndelt i 21 kretser

ru20111003315152 - ru20111003315363

Loddtrekningsliste 1898 for hele Christians amt inndelt i 23 kretser

                ru20111003315364 - ru20111003315420, slutt på mikrofilmen fortsetter på, ru20111003315424 - ru20111003315623

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000082971

Loddtrekningsliste 1901 for hele Christians amt inndelt i 25 kretser

ru20111003315629 - ru20111003315912

Loddtrekningsliste 1900 for hele Christians amt inndelt i 15 kretser

ru20111003315913 - ru20111003316131, slutt på mikrofilmen fortsetter på, ru20111003316135 - ru20111003316166

Loddtrekningsliste 1899 for hele Christians amt inndelt i 15 kretser

                ru20111003316167 - ru20111003316428

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000021606

                Hovedlegdsrulle og ungtmandskabs stamrulle 1795

                ru20111003316434 - ru20111003316703

 

Tilhører: Etter arkivbeskrivelsen er det lite materiale for Vangske eskadron og arkivet er derfor slått sammen med det Ringsakerske eskadron. Derfor må begge disse rullene være i dette arkivet. https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000191436

                Mandskabsrulle for Ringsakerske Escadron af Oplandske ridende Jægercorps

                ru20111003316709 - ru20111003316795

                Mandskabsrulle for Wangske Escadron under Oplandske ridende Jægercorps

                ru20111003316796 - ru20111003316848, slutt på mikrofilm fortsetter på, ru20111003316852 - ru20111003316893

 

Tilhører: Det er ikke noe å gå på fra utlånslisten til å søke i Arkivportalen. Etter å ha søkt på noen av navnene i rullen og ved å se på når tjeneste er utført ser det ut som at protokollen må ha vært brukt på 1830-tallet. Flere av disse personene har tilknytning til Ringsaker og det kan derfor være logisk å anta at rullen skal være en del av en av disse arkivene, selv om den sannsynligvis ikke ligger blant dem i katalogen. https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000141113 eller https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000000386.

                Rulle over offiserer, underoffiserer og menige

                ru20111003316894 - ru20111003316968

 

Utlånsliste nr. 9

 

Hvilken pakke årgangene 1883, 1888 og 1893 er ifølge Arkivportalen, noe uklart da pakkene går over samme år, jeg har lagt dem inn her under den første pakken de skal være i. Det ser ut som at sammensetningen av pakkene er endret siden mikrofilmingen.

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000087976

                Loddtrekningsliste 1860 for hele Hedemarkens amt inndelt i 20 kretser

                ru20111003316974 - ru20111003317157

                Loddtrekningsliste 1861 for hele Hedemarkens amt inndelt i 20 kretser

                ru20111003317158 - ru20111003317359

                Loddtrekningsliste 1862 for hele Hedemarkens amt inndelt i 20 kretser

                ru20111003317364 - ru20111003317580

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000087977

                Loddtrekningsliste 1863 for hele Hedemarkens amt inndelt i 19 kretser

                ru20111003317587 - ru20111003317787

Loddtrekningsliste 1864 for hele Hedemarkens amt inndelt i 20 kretser

                ru20111003317793 - ru20111003318028

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000087978

                Loddtrekningsliste 1865 for hele Hedemarkens amt inndelt i 20 kretser

                ru20111003318034 - ru20111003318269

Loddtrekningsliste 1866 for hele Hedemarkens amt inndelt i 20 kretser

ru20111003318275 - ru20111003318521

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000087979

                Loddtrekningsliste 1867 for hele Hedemarkens amt inndelt i 17 kretser

                ru20111003318527 - ru20111003318781

Loddtrekningsliste 1868 for hele Hedemarkens amt inndelt i 15 kretser

                ru20111003318787 - ru20111003319057

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000087980

                Loddtrekningsliste 1869 for hele Hedemarkens amt inndelt i 15 kretser

ru20111003319064 - ru20111003319318

Loddtrekningsliste 1870 for hele Hedemarkens amt inndelt i 15 kretser

                ru20111003319324 - ru20111003319568

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000087981

                Loddtrekningsliste 1871 for hele Hedemarkens amt inndelt i 15 kretser

ru20111003319574 - ru20111003319839

Loddtrekningsliste 1872 for hele Hedemarkens amt inndelt i 15 kretser

                ru20111003319845 - ru20111003320105

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000087982

                Loddtrekningsliste 1873 for hele Hedemarkens amt inndelt i 15 kretser

                ru20111003320111 - ru20111003320377

Loddtrekningsliste 1874 for hele Hedemarkens amt inndelt i 15 kretser

                ru20111003320383 - ru20111003320632

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000087983

                Loddtrekningsliste 1875 for hele Hedemarkens amt inndelt i 15 kretser

ru20111003320638 - ru20111003320941

Loddtrekningsliste 1876 for hele Hedemarkens amt inndelt i 15 kretser

                ru20111003320947 - ru20111003321152, slutt på mikrofilmen fortsetter på, ru20111003321159 - ru20111003321323

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000087984

                Loddtrekningsliste 1877 for hele Hedemarkens amt inndelt i 16 kretser

                ru20111003321329 - ru20111003321708

Loddtrekningsliste 1878 for hele Hedemarkens amt inndelt i 16 kretser

                ru20111003321709 - ru20111003322111

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000087985

                Loddtrekningsliste 1879 for hele Hedemarkens amt inndelt i 16 kretser

ru20111003322117 - ru20111003322436

Loddtrekningsliste 1880 for hele Hedemarkens amt inndelt i 16 kretser

                ru20111003322437 - ru20111003322829

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000087986.

                Materiale som tilhører en årgangene under

ru20111003322835 - ru20111003322861

Loddtrekningsliste 1883 for hele Hedemarkens amt inndelt i 14 kretser

                ru20111003322862 - ru20111003323166

                Loddtrekningsliste 1882 for hele Hedemarkens amt inndelt i 16 kretser

                ru20111003323167 - ru20111003323367, slutt på mikrofilmen fortsetter på, ru20111003323372 - ru20111003323544

Loddtrekningsliste 1881 for hele Hedemarkens amt inndelt i 16 kretser

ru20111003323545 - ru20111003323941

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000087987

                Loddtrekningsliste 1884 for hele Hedemarkens amt inndelt i 18 kretser

                ru20111003323947 - ru20111003324110, slutt på mikrofilm fortsetter på, ru20111003324115 - ru20111003324365

Loddtrekningsliste 1885 for hele Hedemarkens amt inndelt i 16 kretser

                ru20111003324371 - ru20111003324810

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000087988

                Loddtrekningsliste 1886 for hele Hedemarkens amt inndelt i 16 kretser

ru20111003324811 - ru20111003324839, slutt på mikrofilmen fortsetter på, ru20111003324845 - ru20111003325181

Loddtrekningsliste 1887 for hele Hedemarkens amt inndelt i 16 kretser

                ru20111003325187 - ru20111003325520

                Loddtrekningsliste 1888 for hele Hedemarkens amt inndelt i 16 kretser

                ru20111003325521 - ru20111003325727, slutt på mikrofilmen fortsetter på, ru20111003325732 - ru20111003325871

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000087989

                Loddtrekningsliste 1890 for hele Hedemarkens amt inndelt i 16 kretser

                ru20111003325877 - ru20111003326206

Loddtrekningsliste 1889 for hele Hedemarkens amt inndelt i 16 kretser

                ru20111003326207 - ru20111003326521

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000087965

                Loddtrekningsliste 1891 for hele Hedemarkens amt inndelt i 16 kretser

                ru20111003326528 - ru20111003326902

Loddtrekningsliste 1892 for hele Hedemarkens amt inndelt i 16 kretser

                ru20111003326908 - ru20111003327287

                Loddtrekningsliste 1893 for hele Hedemarkens amt inndelt i 16 kretser

                ru20111003327294 - ru20111003327656

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000087966

                Loddtrekningsliste 1894 for hele Hedemarkens amt inndelt i 16 kretser

                ru20111003327662 - ru20111003328010, slutt på mikrofilmen fortsetter på, ru20111003328015 - ru20111003328062

Loddtrekningsliste 1895 for hele Hedemarkens amt inndelt i 9 kretser

                ru20111003328068 - ru20111003328471

 

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000087967

                Loddtrekningsliste 1896 for hele Hedemarkens amt inndelt i 25 kretser

                ru20111003328478 - ru20111003328928

Loddtrekningsliste 1897 for hele Hedemarkens amt inndelt i 25 kretser

                ru20111003328934 - ru20111003329304

Tilhører: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000087968. Enten finnes det ikke en liste for 1899 eller så er den ikke med på mikrofilmen

                Loddtrekningsliste 1898 for hele Hedemarkens amt inndelt i 20 kretser

                ru20111003329310 - ru20111003329436, slutt på mikrofilmen fortsetter på, ru20111003329440 - ru20111003329782

Loddtrekningsliste 1900 for hele Hedemarkens amt inndelt i 20 kretser

                ru20111003329788 - ru20111003330168

Edited by Håkon Kolltveit Larsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Jeg skal svare og kommentere mer siden, men nå bare gjøre oppmerksom på at en del av bildene har blitt knyttet til sine katalogdata: https://media.digitalarkivet.no/db/browse?archives[]=no-a1450-03000000000759&archives[]=3537

 

Det er dog ennå 30 095 bilder igjen i "prøvepubliseringa", men en god del av dette er jo nå allerede identifisert. Jeg vil i første omgang gå videre med loddtrekningslistene, siden de er enkle å plassere.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.