Jump to content
Arkivverket
Cecilie Simon

Oberstløytnant Jens Petersen Brun (1636-1679) etterkommere

Recommended Posts

Cecilie Simon
Posted (edited)

Dette er egentlig fortsettelsen på en gammel tråd, som nå er arkivert 

Jeg mener det har kommet frem en del nye opplysninger om Jens Petersen Brun og hans etterkommere, og håper vi kan samle dem her. Jeg starter her med det jeg foreløpig har kjennskap til, og er fullt og helt klar over at listen verken er utfyllende eller fullstendig. Men jeg håper at andre kan være med å hjelpe til med sin kunnskap.

Det er først og fremst Jens sine barn og barnebarn jeg håper at vi kan starte med å få oversikt over, i tillegg til deres eventuelle ektefeller (med foreldre).

Når det gjelder kilder, hadde det vært fint hvis kilder fra bygdebøker kunne underbygges med primærkilder der dette er mulig. Dette fordi jeg dessverre har erfaring i at en del bygdebøker er i overkant ivrige i å gjette om slektskap når vi er på 16- og 1700 tallet uten å si om det er kildebelagt eller en teori.

 

Da starter jeg med den informasjonen jeg sitter med om Jens, og håper at andre kan bidra videre.

 

1. Jens Brun

Skal være sønn av Peder Brun (han skrev seg selv som Peder, senere har dette blitt endret til Peter) og NN. Jeg har registrert at det ”alle steder” står at hans mor var Inger Dorthea Gram, men jeg har ikke sett noen kilder for dette. Kjenner vi noen kilder på at Peter Brun er hans far og at Inger Dorothea Gram var hans mor, eller er dette en teori?

Hans (antatte) far Peder var gift med Elisabeth Nicolaisdatter Worm. Vet vi sikkert at dette ikke er hans mor?

 

f. ca 1636, død 43 år og noen mnd gml

g. 19.9.1667 (presten i Saudherad skriver at han torsdag etter 15. Trin var i kapt Jens Bruns bryllup) med Anne Pedersdatter Lund f. ca 1647, død 76 år 2 mnd gml, på Stumberg ved Halden – d. i Skien 1724, begravet 22.2.1724. Datter av Peder Nielsen Lund og søster av Maren (gift med Jens sin bror Ole) og Berthe (hvis datter Cathrine Sørensdatter var gift med Jens sin bror Anders))

Død i Skien 1679, gravlagt 13.11.1679.

Skifte: Enke Anne Pedersdatter, barn Peder, Christian, Johan Fredrik, Peter, Jacobus, Ulrik, Trone Sophie, johanna Margrethe og Abigal Cathrine. Formyndere barnas farbrødre Major Oluf brun og Kapt Lt Laurs Brun. Jordegods i søndre og midtre Ramberg i Heddal, i 1/2 sag i Telemark (trolig grobsagen?)

Han var offiser, Hirch og Ovenstad har militærbiografien hans.

I 1699 skiftes det etter Abraham Pettersen Molboe. Enke Debora Pedersdatter Lund søster til Anne Jens Bruns. Sal oberstl barn har utestående i boet. Det nevnes rettssaker på 1690-tallet ifm jens sine barns arv, og alle Jens sine barn unntatt Peder nevnes i skiftet.

 

Barn:

1.1  Peder Brun. Nevnes ikke i skiftet etter mostermannen 1699, er enten død eller fått farsarven tidligere

 

1.2 Christian Brun. Vises til farsarv til gode hos mostermannen 1699 og dom av 1689.

Hirsh har en Christian Brun nevnt 1707, født i Skien ca 1668 og tjent 22 år (altså fra 1685). Hvis dette er riktig, må dette være den Christian som vi senere finner i Buvik (Hvor han altså bevislig er i 1707 da han døper barn der) og deretter Verdal. Men Verdal-Christian skal i følge Ovenstad være 66 år ifm en søknad 1627, altså født ca 1661. Hvis disse Christianene er den samme, er det enten en feiltolkning av hans alder 1627 eller en feil alder skrevet av brevskriveren.

Jeg mener at det er overveiende sannsynlig at Christian i Verdal er Christian Jensen Brun. At ingen av sønnen kalles Jens taler dog imot dette.

g1. Ellen Rabech (her skulle jeg gjerne hatt primærkilde) død i Verdal 2.4.1723 (i skiftet etter Christian finnes bl. a sølv med initialene CB ER 1703)

g2. 22.9.1729 i Verdal med Margrethe Rasmusdatter Hagen (f. ca 1693, død på Ekle 2.2.1731 (3.2. i følge panteboken), 38 år gml) . Oberstl Brun var cautionist, og han og konen var også fadder for deres barn. (Hvilken Brun er dette?)  Hun var datter av Rasmus Aagesen Hagen (Stjør- og Verdal sorenskriveri, Pantebok nr. A-1, 1726-1742, s. 132)

g3. 21.12.1731 i Verdal med Ide Muus

Død 1.9.1738 på Ekle i Verdal, det skiftes. Generalmajor Brun nevnes flere ganger i skiftet ifm hans 2. ekteskap, det må være Hans Jacob (Petersen) Brun (faren Jens sin (halv?)bror?). Han nevnes ikke som avdødes farbror. Han nevnes heller ikke som hans bror eller barnas farbror (Jeg ser at Christian flere steder benevnes sønn av Peder Brun og skulle, hvis det er riktig, vært bror av Hans Jacob Brun).

Barn i 1. Ekteskap, alle nevnt i skiftet

1.2.1 Johan Seier Brun

1.2.2 Peter Fredrik Brun

1.2.3 Karen Brun

1.2.4 Ulrikke Christine Brun

1.2.5 Anna Barbara Brun

1.2.6 Maren Sophia Brun

1.2.7 Vincent Brun f. 1706 i Buvik (Bynestet, Trondheim) døpt 14.11.1706, far Cornet Brun

1.2.8 Christine Elisabeth Brun f. 1708 Buvik (Bynestet, Trondheim) døpt 20.5.1708, far leutnant Brun

1.2.9 Ellen Christence Brun f. 1709 Buvik (Bynestet, Trondheim) døpt 30.6.1709

Barn i 2. Ekteskap

1.2.10 Ellen Margrethe brun f. 1729 på Ekle i Verdal, døpt 3. Adv. Død før faren

1.2.11 Ellen Margrethe brun f. 1730 på Ekle i Verdal, døpt Rogate. Død før faren

 

Uekte barn 1725 med Berthe Larsdatter tjenestejente på Ekle.

Uekte sønn Mikkel 1732 med Ingeborg Pedersdatter

Hadde vel også flere uekte barn?

 

1.3 Johan Fredrik Brun. Vises til farsarv til gode hos mostermannen 1699 og dom av 1689 og 1695. Moren hadde utstyrt ham med klær og mundering da han reiste ut, så han var vel militær? Han døde før 11.7.1707, da han nevnes som død i panteboken for Skien. Moren hadde arvet ham, så han hadde ikke livsarvinger.

 

1.4 Peter Brun. Nevnes i skiftet 1699, hadde gitt avkall på farsarv 1695.

Det som følger kan være Peter, eller den eldre broren Peder 1.1. I 1729 gir Anders Tomsen Brun avkall til sin morbror Cap Peter Brun etter sin mor Johanne Margrethe og sin mormor. Skien pantebok.

Se:

 

g. Ellen Hansdatter Wolf f. 1681, død 1755 i Hjartdal, gravlagt 22. jul, død 74 år 5 mnd 4 dager gml. Hun var søster til Hr Ole Hansen Wulf, og Peter var formynder for hans barn. (Øvre Telemark prosti, Skifteprotokoll, 1707-1747, s. 95). Her skal det være et skifte som jeg dessverre ikke har klart å finne: I følge bygdeboka Hjartdalsoga av gard og ætt B3 ble det skiftet etter henne, og det var skifteregistrering i 1755 og holdt auksjon. Bygdebokforfatteren har en detaljert beskrivelse av deler av boet, så han må ha hatt tilgang på denne registreringen. Jeg har lett både i skifteprotokoller, pantebøker og tingbøker uten å klare å finne spor av dette skiftet. Er det noen som har kjennskap til hvor denne skifteregistreringen befinner seg?

Død 1736 på Åsen i Hjartdal ”den 11. Sept blev min Sl værfader velbr Hr Capit Bruun begravit. Hr Lars quislin holdt ligprædiken over hannem Text 2. Tim 4,7,8 men ieg kunde icke komme til hans begravelse”

Barn:

1.4.1 Maren død 1719 på østre Rom i Slagen

1.4.2 ”barn”, trolig Anna f. 1708 på østre Rom i Slagen, døpt 21.5

1.4.3 Mette Dorothea f. 1711 på østre Rom i Slagen, døpt 13.9

 

1.5 Trone Sophie. f. i Skien 1673, døpt 13.6.1673 (bare Sophie). Nevnes i skiftet 1699, hadde gitt avkall på farsarv 1698.

g. 27.1.1693 i Kings Lynn i Norfolk, England med Henry (Henrich) Hansen Scorman (død samme sted i 1726). Ingen kjente livsarvinger.

Se 

 

 

 

1.6 Jacobus Brun f. i Skien 1674, døpt 7.8.1674. Hadde farsarv til gode i 1699

Trolig den Jacobus vi finner i Verdal i 1730-årene, men dette kan også være Jacobus Andersen Brun. Navneoppkalling tyder på at han var en Jenssønn.

Han fikk som sergiant i 1729 en uekte datter Cathrine i Verdal med Soffi Christophersdatter, og må ha giftet seg (med henne eller en annen) ikke lenge etterpå.

g. ca 1732? Med NN

død i Verdal 16.6.1741

Barn

1.6.1 Jens f. 1733 i Verdal, døpt 1. Trin

1.6.2 Anne Marie i Verdal, døpt 11. mars

 

1.7 Ulrik Brun f. i Skien 1675, døpt 22.12.1675. Nevnes i skiftet 1699, hadde gitt avkall på farsarv 1698.

 

1.8 Johanne Margrethe Brun f. i Skien 1679, døpt 22.12.1675. Hadde farsarv til gode i 1699. d. 1720 i Skien, gravlagt 3.4.1720. Ugift.

Barn

1.8.1 Anders Thomsen Brun, uekte, trolig f. ca 1709. 

Se 

 

 

1.9 Abigal Cathrine Brun f. i Skien 1679, døpt 1.6.1679. Hadde farsarv til gode i 1699

Edited by Cecilie Simon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon

Her er litt tilleggsinformasjon/ ny informasjon jeg har funnet.

 

1.1  Peter Brun.

I følge Hirsh var han 65 år i april 1736, dvs født ca 1671. Det betyr at han er trolig er den yngste av Peter’ne/Peder’ne til Jens. I følge samme Hirsh døde han 2. Aug 1736. Dette tror jeg er feiltolket, en måned for tidlig, siden han ble gravlagt 9. Sep.

 

Hva skjedde med Peder J Brun? Er han død før onkelens skifte i 1699, siden han ikke nevnes sammen med alle sine søsken der? Eller var han myndig før onkelen overtok som formynderskapet?

 

Jeg har en Peter Brun i Kristiansand som jeg ikke klarer å plassere.

Hirsh nevner han første gang, hvis jeg tyder det rett som serg, og i desember 1704 utnevnt til sek i Vesterlekn (antar vesterlenske) natt inf reg.

Han døde som kaptein i Kristiansand 1726, død 25.3 (Ovenstad) gravlagt Oddernes kirke 11. Apr. Det skiftes:

g. Isabella Larsdatter Warberg, deres barn:

Peter Brun

Sara Christine Brun

Laurids f. 1708 døpt Evje 13.5.1708

Vincent Hernrik Brun f. 1710, døpt i Evje 12.10.1710

Jens Brun f. 1714, døpt Evje 30.6.1714

Ingen formyndere som gir noen pekepinn om hvem han var, men navnene til barna tyder på at han tilhører militærslekten Brun.

Er det noen som kjenner noe mer til ham?

 

Peter Brun den eldre hadde i alle fall en sønn f. 1664 som vi ikke kjenner navnet på, og kan ha fått flere barn etter han forlot Oslo. Dette kompliserer naturligvis bildet, og Peter Brun som døde i Kristiansand 1726 og 1.2 Christian (Jensen?) Brun f. ca 1669 i Skien hadde som eldste eller nesteldste kjente sønn en Peter. Navneoppkalling kan tilsi at de er sønner av Peter Brun den eldre.

 

Ellers har jeg funnet en kilde som viser at Jens var sønn av Peter Brun de. I følge Hirsh brukte Jens og Peter samme segl. Det samme gjorde Peters sønn Hans Jacob (f. 1661, død 1739 på Gamletorv i København, gravlagt 10. Nov). I Hans Jacob og hans kones Mette Sophie Pultz testamente fra 1732, sies det at oberstlt Lorentz Brun var hans brorsønn.  Lorentz var sønn av Ole Brun, som ved Jens sitt skifte var formynder og avdødes bror.

Så er det et skifte etter Claus Nicolai(sen) Worm i 1703, som tyder på at Peter Bruns kone Elisabeth Nicolaisdatter Worm kanskje ikke er Jens og Oles mor. Claus sin datter Nelone, var nemlig gift med Peder Olsen Brun, sønn av Ole P Brun. Elisabeth Worm er antatt søster av Claus Worm. Er det noen som kjenner til kilde for dette?

Hvis dette er riktig blir Peder O Brun og Nelone Worm beslektet i 2. og 3. ledd, og de må i så fall ha søkt kongelig bevilling for å få lov til å gifte seg. Denne bevillingen har jeg ikke funnet, men det betyr naturligvis ikke at den ikke kan ha eksistert.

Et annet argument for at Peter Brun de har vært gift (minst) 2 ggr er at det er et langt tidssprang mellom Jens f.ca 1636 og siste kjente barn Anne Elisabeth f. 1665. Rundt 30 år, men dette er ikke umulig. I tillegg må Elisabeth Worm ha blitt født rundt 1620 hvis dette skal være mulig, og siden hun døde i 1714 tilsier det at hun i så fall ble svært gammel.

 

Er det noen som kan bidra noe mer i denne sammenheng hadde det vært flott.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Peder Brun hadde allerede 5 sønner da han giftet seg med Elisabeth/Lisbet Nicolaisdt. Worm ca. midten av 1650-1660?

Lisbeth kan ha vært fra 16 - 25 år gammel da hun ble gift.

Hun fikk vel 2 barn før 1661, så hun kan være født 1630 -1640.

Lisbet N.dt. Worm var stemoren til Ole Petersen Brun,  så hans sønn Peder Olsen Brun var ikke i slekt med Worm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon

Jeg har kildebelagt at Peder/Peter Brun har følgende barn: (Jeg er ikke ferdig enda)

1.    Jens

f. ca 1636

g. 19.9.1667 i/ved Skien med Anne Pedersdatter Lund (f. ca 1647 i Halden – d. 1724 i Skien)

d. 1679 i Skien

 

2.    Ole

g. trolig 1667 med Maren Pedersdatter Lund (f. i Halden – levde 1714, skifte1719). Søster til Anne Pedersdatter Lund

d. 1710 på Lysgård i Fåberg i Gudbrandsdalen

 

3.    Laurids/Lars

g. 7.10.1673 med Åse Cornelisdatter Trippol (død i barsel 1674 i Seljord)

g. Gunhild Iversdatter Hesselberg (levde i 1688)

levde i sep 1682, død før aug 1688

 

4.    Andreas/Anders

Trolig f. ca 1647

g. Cathrine Sørensdatter (f. før 1667 i Halden-Levde okt 1696) Anne og Maren Pedersdøtre Lund var hennes mostre

Levde og satt i arrest okt 1696. Trolig ham vi finner som leutnant på Togning i nedre Stryn. Hans erstatter skal ha blitt ansatt 7.3.1713. Var han død da, eller er han den Andreas Brun (plt fra Sunnmøre) som ble avgitt fra Bergen til 1. Trh reg i 1710?  https://www.nb.no/items/ea75debb86cf3b12fafdcdfcc19c3a38?page=321&searchText=brun

 

5.    Anniken

Død 1661 i Oslo

 

6.    Inger Dorothea (hun var gift, men hun har jeg ikke kommet så langt i å undersøke enda)

 

7.    Hans Jacob (Her holder jeg på)

f. 1661

g. Mette Sophie Pultz 

d. 1739 på Gammeltorv i København

 

8. Nicolai

f. 1662 i Oslo

 

9.    Gutt

f.1664 i Oslo

 

10.  Anne Elisabeth

f. 24.7.1665 i Oslo (står/er tydet 1666 på kisten hennes, men Anne Elisabth ble døpt 1665. Hun kan naturligvis ha dødd, og en ny datter med samme navn født året etter)

g. 4.8.1693 i Oddernes kirke i Kristiansand med Henrich Sommerschield (denne familien jobber jeg med nå)

d. 27.6.1732 på Tronvik i Lund, Rogaland.

 

Hvilke barn mangler jeg da?

Og er det kildebelagt at Peter var gift 2 ganger, eller er det en antagelse ut fra navneoppkalling og spredning i alder på barna?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon

Dette er vel det endelige beviset på at 1.2 Christian Brun er sønn an Jens P Brun?

 

Dom 14 Trin i 1739 gifter Maren Brun seg på Byneset, Trondheim med Peter Fredrik Brun. De måtte ha kongelig bevilling, fordi de var beslektet i 3. ledd, altså hadde de besteforeldre som var søsken. https://media.digitalarkivet.no/view/60523/308

Siden begge var Bruner, er det sannsynlig at deres respektive farfarer var brødre.

Da får jeg følgende oppsett:

 

Maren L Brun                     g             Peter Fredrik Brun (1.2.2)

Lorens O Brun    søskenbarn         Christian Jensen Brun (1.2)

Ole P Brun           brødre                  Jens P Brun (1)

 

Dermed stryker jeg "overveiende sannsynlig" i # 1, og sier at 1.2 Christian var sønn 1Jens P Brun.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.