Jump to content
Arkivverket

Iver Sjurson (1754?-1810) - husmann under Drægni i Luster - første kona frå Veøy? og andre kona frå Skjåk? - kvar var han sjølv ifrå? - kvar vart det av borni?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Kring 1790 dukka det opp eit parfolk på Sørheim i Luster, Iver Sjurson og Kari Olsdotter.

 

Eg mistenker dei for å vera identiske med eit par med desse namni på Indre Sandøy som gifte seg i Veøy i Romsdalen 29.5.1781, han ungkar og ho enkje: https://media.digitalarkivet.no/view/16043/118

 

Kari var mykje eldre enn Iver, og då ho døydde i Luster i 1793, gifte Iver seg att med ei jente frå Skjåk, Live Olsdotter Storlien!

 

Eg kjenner til fire born i denne huslyden; ein son hadde Live med seg frå Skjåk, medan ho fekk tre døtrer med Iver i Luster.  Yngste dotteri fekk namnet Gjørond, som KAN vera førenamnet til mor hans Iver...(?)

 

Berre to av borni voks opp, og dei flytte båe frå Luster - truleg med mor deira attende til Skjåk!

 

Dette er ein svært so utfordrande huslyd, som eg første gongen jobba med alt i 1984, men eg kjem ikkje so mykje lenger i dag, bortsett ifrå at eg nettopp oppdaga vigsli i Veøy!!

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Iver Sjurson Drægnishaug, opphavleg frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     var f.

 

     ##### (dato og stad for fødsli hans? - kring 1754)

 

      og vart gravlagd frå Fortun 19.4.1810.  Han gifte seg første gongen

 

     ##### (dato og stad for første vigsli hans? - kan det vera dei som 29.5.1781 gifte seg i Veøy båe busette indre Sandøy - ho var enkje! - https://media.digitalarkivet.no/view/16043/118

 

     med Kari Olsdotter frå

 

     ##### (opphav og opplysningar elles? - f. kring 1736!)

 

     Men ho vart gravlagd frå Øyen under Sørheim ?.2.1793, og Iver gifte seg att i Luster 28.9.1793 med Live Olsdotter frå

 

     ##### (opphavet hennar? - Storlien i Skjåk?)

 

     Ho var dotter av

 

     ##### (foreldri hennar?)

 

     og f. i Skjåk

 

     ##### (dato og stad for fødsli hennar? - kring 1759)

 

     Iver var først husmann på Øyen under Sørheim, men han Live flytte først til Eide og kring 1796 til Drægnishaugen, og denne plassen hadde dei fram til kring 1804.  Iver var sidan visstnok på legd.

Som enkje flytte Live Olsdotter attende til Skjåk der ho

 

##### (truleg attgift i Skjåk 29.9.1815 med Thor Torstenson på Dalen i Skjåk - kan henda d. ho som husmannskone frå Kveen i Bratå i Skjåk 8.11.1841, 82 år gamal?)

 

Me kjenner til fire born etter Iver Sjurson, som alle var frå andre ekteskapet med Live, som dessutan hadde ein son frå før:

 1. Nils Torstenson, son av Live og

 

     ##### (Torsten Pederson frå Bø i Lom?)

 

     vart døypt i Skjåk 30.5.1784, men flytte med mor til Luster og voks delvis opp i Drægnishaugen.

Nils Torstenson flytte frå Luster att, truleg i lag med mori,

 

##### (seinare lagnad?)

 

 2. Kari Iversdotter (1793‑1794).

 3. Kari Iversdotter, døypt 11.6.1795,

Kari Iversdotter flytte til Skjåk med mori kort etter 1810 og gifte seg der 29.3.1822 med Hans Johannesson frå

 

##### (opphavet hans? - Skamsar?)

 

##### (lagnaden deira? - budde på Skjåksøygarden i Skjåk der dei fekk minst to born?)

 

 4. Gjørond Iversdotter (1799‑1799).

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Link to comment
Share on other sites

22 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Hei Lars. Mine svar i raudt nedanfor.  Kjelder; Ættebøkene for Skjåk og Bygdabøkene for Lom. 

 

Kring 1790 dukka det opp eit parfolk på Sørheim i Luster, Iver Sjurson og Kari Olsdotter.

 

Eg mistenker dei for å vera identiske med eit par med desse namni på Indre Sandøy som gifte seg i Veøy i Romsdalen 29.5.1781, han ungkar og ho enkje: https://media.digitalarkivet.no/view/16043/118

 

Kari var mykje eldre enn Iver, og då ho døydde i Luster i 1793, gifte Iver seg att med ei jente frå Skjåk, Live Olsdotter Storlien!

 

Eg kjenner til fire born i denne huslyden; ein son hadde Live med seg frå Skjåk, medan ho fekk tre døtrer med Iver i Luster.  Yngste dotteri fekk namnet Gjørond, som KAN vera førenamnet til mor hans Iver...(?)

Nei, det er nok namnet til mor hennar (Jørand)

 

Berre to av borni voks opp, og dei flytte båe frå Luster - truleg med mor deira attende til Skjåk!

 

Dette er ein svært so utfordrande huslyd, som eg første gongen jobba med alt i 1984, men eg kjem ikkje so mykje lenger i dag, bortsett ifrå at eg nettopp oppdaga vigsli i Veøy!!

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Iver Sjurson Drægnishaug, opphavleg frå

 

 

 

     ##### (opphavet hans?)

 

 

 

     var f.

 

 

 

     ##### (dato og stad for fødsli hans? - kring 1754)

 

 

 

      og vart gravlagd frå Fortun 19.4.1810.  Han gifte seg første gongen

 

 

 

     ##### (dato og stad for første vigsli hans? - kan det vera dei som 29.5.1781 gifte seg i Veøy båe busette indre Sandøy - ho var enkje! - https://media.digitalarkivet.no/view/16043/118

 

 

 

     med Kari Olsdotter frå

 

 

 

     ##### (opphav og opplysningar elles? - f. kring 1736!)

 

 

 

     Men ho vart gravlagd frå Øyen under Sørheim ?.2.1793, og Iver gifte seg att i Luster 28.9.1793 med Live Olsdotter frå

 

 

 

     ##### (opphavet hennar? - Storlien i Skjåk?)

f.1758 i nedre Storlien i Lom 

 

 

     Ho var dotter av

Ole Syversson nedre Storlien (opprinneleg frå Leirdalen) f. ca 1729 og Jørand Pedersdotter f.ca 1732.

 

 

     ##### (foreldri hennar?)

 

 

 

     og f. i Skjåk

Lom (Bøverdalen) i 1758

 

 

     ##### (dato og stad for fødsli hennar? - kring 1759)

 

 

 

     Iver var først husmann på Øyen under Sørheim, men han Live flytte først til Eide og kring 1796 til Drægnishaugen, og denne plassen hadde dei fram til kring 1804.  Iver var sidan visstnok på legd.

 

Som enkje flytte Live Olsdotter attende til Skjåk der ho

 

 

 

##### (truleg attgift i Skjåk 29.9.1815 med Thor Torstenson på Dalen i Skjåk - kan henda d. ho som husmannskone frå Kveen i Bratå i Skjåk 8.11.1841, 82 år gamal?)

Thor Torsteinsson Dalen (opprinneleg frå Mallaug/Marlo) 03.08.1755-25.07.1823

son av Torstein Jonsson øvre Mallaug (ca 1724-) og Mari Toresdotter frå Vigstad (1724-Mars 1796).

 

 

Me kjenner til fire born etter Iver Sjurson, som alle var frå andre ekteskapet med Live, som dessutan hadde ein son frå før:

 

 1. Nils Torstenson, son av Live og

 

 

 

     ##### (Torsten Pederson frå Bø i Lom?)

Tosten Persson Bø f.14.02.1762 i Lom

 

 

     vart døypt i Skjåk 30.5.1784, men flytte med mor til Luster og voks delvis opp i Drægnishaugen.

 

Nils Torstenson flytte frå Luster att, truleg i lag med mori,

 

 

 

##### (seinare lagnad?)

Ukjend

 

 

 2. Kari Iversdotter (1793‑1794).

 

 3. Kari Iversdotter, døypt 11.6.1795,

 

Kari Iversdotter flytte til Skjåk med mori kort etter 1810 og gifte seg der 29.3.1822 med Hans Johannesson frå

 

 

 

##### (opphavet hans? - Skamsar?)

Serkvevollen i Bøverdalen, Lom f.29.10.1797, død 04.08.1863 i Lødingen

son av Johannes Serkvesson Serkvevollen (Okt.1777-1817) og Ane Pedersdotter f.1775.

 

 

##### (lagnaden deira? - budde på Skjåksøygarden i Skjåk der dei fekk minst to born?)

Flytta nordover til Lødingen, garden Fjelldal

Dei fekk i alle fall 5 born; 

Jørgine Hansdotter 02.08.1830 i Skjåk -d. 29.04.1914 g.m. Mikkel Henriksen frå Trondenes

Pernille Hansdotter 22.03.1833 i Lødingen -d.15.03.1908 g.m. Daniel Andreas Paulsen 

Anne Hansdotter f.11.03.1823 i Skjåk

Live Hansdotter f.10.02.1825 i Lom d.02.02.1897

Marit Hansdotter f. 16.12.1827 i Skjåk

 

Sitat

 4. Gjørond Iversdotter (1799‑1799).

 

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

 

Edited by Kåre Tofte
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det finst ein Iver Syversson (som blir Sjurson på andre sida av fjellet) f. i Lom i 1753, son av Syver Syversson Ulstad; https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006137765

Han giftar seg i 25-4-1776 med enkja Kari Jonsdotter; https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001185232

Dei får 2 born i Lom, deretter blir dei burte - finn dei ikkje att i korkje i kyrkjebøkene som døde fram til 1801 eller i FT 1801 i Lom.

Tosten f. 1778; https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006153270

Syver f. 1776: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006152209

 

Har ikkje bygdaboka for Lom her nå, men nokon med tilgang kan kanskje avkrefte/bekrefte om det kan vera denne Iver Syversson frå Ulstad. 

 

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Kåre og Inge for skikkeleg spennande og utfordrande innlegg om denne huslyden!

 

Eg har studert innleggi, og eg er overtydd om at det var Iver Sjurson frå Lom som kom til Luster med første kona si,. Kari Johnsdotter, men dei to sønene deira ser eg ikkje noko til hjå meg.  Kanskje døydde dei båe i ung alder før dei kom over fjellet?

 

Eller er eg ikkje 100% sikker på om det er den «rette» Live eg fann gift med Thor Torstenson Dalen... 

 

No er eg elles svært spent på kva bygdeboki for Lom har å seia om denne huslyden.  Kven var Kari Johnsdotter og første mann hennar??

 

Eg har omskrive manuskriptet mitt i tråd med dei mange nye opplysningane, og dette ser no slik ut:

 

~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #9 under!

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å kartleggja denne huslyden!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

På 19.8.2019 den 21.16, Lars E. Øyane skrev:

3. Kari Iversdotter, døypt 11.6.1795,

 

Kari Iversdotter flytte til Skjåk med mori kort etter 1810 og gifte seg der 29.3.1822 med Hans Johannesson frå

 

##### (opphavet hans? - Skamsar?)

 

##### (lagnaden deira? - budde på Skjåksøygarden i Skjåk der dei fekk minst to born?)

 

Oppland fylke, Lom, Garmo, Skjåk i Lom, Ministerialbok nr. 4 (1815-1825), Viede 1822, Side 200
Permanent bilde-ID: kb20070603510206
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603510206
Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603510206.jpg
 

En Hans Johannesen Dalen blir konfirmert i 1813 i Skjåk - men jeg aner jo ikke om dette er rette Hans: 

Oppland fylke, Lom, Garmo, Skjåk i Lom, Ministerialbok nr. 3 (1801-1825), Konfirmerte 1812-1815, Side 127
Permanent bilde-ID: kb20070603500286
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603500286
Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603500286.jpg 
 

Anne, 1823

https://media.digitalarkivet.no/view/11783/80

 

Marit, 1827

https://media.digitalarkivet.no/view/11783/139

 

 

Link to comment
Share on other sites

33 minutter siden, Lars E. Øyane skrev:

Fleire opplysningar i raudt nedanfor. 

 

Hjarteleg takk til Kåre og Inge for skikkeleg spennande og utfordrande innlegg om denne huslyden!

 

Eg har studert innleggi, og eg er overtydd om at det var Iver Sjurson frå Lom som kom til Luster med første kona si,. Kari Johnsdotter, men dei to sønene deira ser eg ikkje noko til hjå meg.  Kanskje døydde dei båe i ung alder før dei kom over fjellet?

 

Eller er eg ikkje 100% sikker på om det er den «rette» Live eg fann gift med Thor Torstenson Dalen... Bygdabøkene kan kanskje gje svar på det. 

 

No er eg elles svært spent på kva bygdeboki for Lom har å seia om denne huslyden.  Kven var Kari Johnsdotter og første mann hennar??

 

Eg har omskrive manuskriptet mitt i tråd med dei mange nye opplysningane, og dette ser no slik ut:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Iver Sjurson Drægnishaug, opphavleg frå Ulstad i Lom, var son av

 

 

 

     ##### (foreldri Syver Syverson Ulstad og kona?)

Syver Syversson ca 1718-Mai 1776 og Marit Andersdotter ca 1717-Jan.1789

 

 

     og var f. i Lom

 

 

 

     ##### (kva tid på året?)

[dåpsdatoen er uleseleg - stor rift i protokoll )

 

 

     1753.  Han gifte seg første gongen i Lom 25.4.1776 med enkja Kari Johnsdotter frå

 

 

 

     ##### (opphav og opplysningar elles? - f. kring 1736!)

Aukrust, f. 1736, dotter av Jon Bertilsson Aukrust (ca 1698-1766) og kona Embjørg Rasmusdotter (ca 1703-1757) 

Kari var fyrst gift med Tosten Larsson Gutubø (foreldre frå Krøkje og Skjæsar) f.1733-d.1761, gifte 9/6/1757. 3 born: Lars, Embjørg og Kari.   

 

##### (yrke og bustad i Lom? - 1776/1778 på Frøse)

 

 

 

     Men Iver og Kari flytte truleg på 1780-talet til Luster, og Kari vart gravlagd frå Øyen under Sørheim ?.2.1793.  Iver gifte seg att i Luster 28.9.1793 med Live Olsdotter frå Storlien nedre i Lom.  Ho var dotter av gardbrukar Ole Syverson i Storlien nedre, opphavleg frå Leirdalen i Lom, og kona Gjørond Pedersdotter frå

 

 

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

 

 

     og vart døypt i Lom 9.4.1758.  Iver var først husmann på Øyen under Sørheim, men han og Live flytte først til Eide og kring 1796 til Drægnishaugen, og denne plassen hadde dei fram til kring 1804.  Iver var sidan visstnok på legd og vart gravlagd frå Fortun 19.4.1810.

 

Som enkje flytte Live Olsdotter attende til Lom der ho

 

 

 

##### (truleg attgift i Skjåk 29.9.1815 med Thor Torstenson på Dalen i Skjåk, opphavleg frå Mallaug, døypt 3.8.1755, d. 25.7.1823 - son av Torsten Johnson Øvre Mallaug og kona Mari Thoresdotter frå Vigstad - kan henda d. Live som husmannskone frå Kveen i Bratå i Skjåk 8.11.1841, 82 år gamal?)

 

 

 

Me kjenner til fem born etter Iver Sjurson, to frå første ekteskapet og tre frå det andre, men Live hadde dessutan ein son frå før:

 

 1. Sjur Iverson, døypt i Lom 22.9.1776,

 

 

 

     ##### (lagnad?)

 

 

 

 2. Torsten Iverson, døypt i Lom 18.1.1778,

 

 

 

     ##### (lagnad?)

 

 

 

 3. Nils Torstenson, son av Live og

 

 

 

     ##### (Torsten Pederson frå Bø i Lom - døypt 14.2.1762)

 

 

 

     vart døypt i Lom 30.5.1784, men flytte med mor til Luster og voks delvis opp i Drægnishaugen.

 

Nils Torstenson flytte frå Luster att, truleg i lag med mori,

 

 

 

##### (seinare lagnad?)

 

 

 

 4. Kari Iversdotter (1793‑1794).

 

 5. Kari Iversdotter, døypt 11.6.1795,

 

Kari Iversdotter flytte til Skjåk med mori kort etter 1810 og gifte seg der 29.3.1822 med Hans Johannesson frå Serkvevollen i Bøverdalen, Lom.  Han var son av

 

 

 

##### (yrkestitel?)

 

 

 

Johannes Serkveson på Serkvevollen, opphavleg frå

 

 

 

##### (opphavet hans? - var han son av Serkve Knutson og Rønnaug Johannesdotter - plassfolk under Galde?)

Ja det stemmer, Serkved Knutsson (ca 1752-1817) og Rønnaug Johansdotter(ca 1740-1823) på Serkvevollen

 

 

og kona Anna Pedersdotter frå

 

 

 

##### (opphavet hennar?)

 

 

 

Hans vart døypt i Lom 29.10.1797. 

 

 

 

##### (budde ei tid på Skjåksøygarden i Skjåk - flytte til Fjelldal i Lødingen der Hans d. 4.8.1863 - seinare lagnad?)

 

 

 

Dei fekk fem døtrer i lag:

 

 

 

##### (sjekka om dei kanskje hadde fleire born?)

 

 

 

a. Anna Hansdotter, f. i Skjåk 11.3.1823,

 

 

 

     ##### (lagnad?)

Gift med Daniel Andreas Paulsen. I alle fall ei dotter. 


 

b. Live Hansdotter, f. i Lom 10.2.1825, d. i Lødingen 2.2.1897)

 

 

 

     ##### (lagnad?)

Gift med Kristoffer Andreas Danielsen (18/5/1825 i Tjeldsund - 27/9/1900 i Tjeldsund), gifte 20/11/1853 i Lødingen. 

I alle fall ein son. 

 

 

c. Marit Hansdotter, f. i Skjåk 16.12.1827,

 

 

 

     ##### (lagnad?)

død før 1833, undervegs nordover. 

 

 

d. Jørgina Hansdotter, f. i Skjåk 2.8.1830, d. i Lødingen 29.4.1914.  Ho gifte seg

 

 

 

     ##### (dato og stad for vigsli hennar?)

11/12/1854 i Tjeldsund

 

 

     med Mikkel Henrikson frå Trondenes

 

 

 

     ##### (oppl.?)

2/9/1804 i Trondenes-30/12/1876 i Tjeldsund

I alle fall 3 born.

 

     ##### (lagnad?)

 

 

 

e. Pernilla Hansdotter, f. i Lødingen 22.3.1833, d. i Lødingen 15.3.1908.  Ho gifte seg

 

 

 

     ##### (dato og stad for vigsli hennar?)

15/8/1855

 

 

     med Daniel Andreas Paulsen

 

 

 

     ##### (oppl.?)

(6/6/1826-16/3/1917)

I alle fall 7 born. 

 

     ##### (lagnad?)

 

 

 

 6. Gjørond Iversdotter (1799‑1799).

 

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å kartleggja denne huslyden!

 

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Grethe og Kåre for nye spennande og utfordrande meldingar om denne huslyden.

 

Det ser ut som om Kari Iversdotter og mannen Hans Johannesson busette seg i Tjeldsund sokn av Lødingen, og at alle vigslene til borni fann stad der, men eg har enno ikkje leitt fram alle detaljar der ovante.

 

Derimot lurer eg på om eg ikkje har finne Nils Torstenson som husmann på Hoft i Lom.  Han var gift og fekk mange born; den eldste heitte Live og kan ha vore oppkalla etter Live Olsdotter...!?

 

Eg har no oppdatert manuskriptet mitt frå innlegg #6 over:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Iver Sjurson Drægnishaug, opphavleg frå Ulstad i Lom, var son av

 

     ##### (foreldri Syver Syverson Ulstad og kona Marit Andersdotter - gardbrukarar Ulstad? - opphavi deira?)

 

     og vart døypt i Lom ?.3.1753.  Han gifte seg første gongen i Lom 25.4.1776 med enkja Kari Johnsdotter, opphavleg frå Aukrust.  Ho var dotter av

 

     ##### (foreldri John Bertilson Aukrust og kona Embjørg Rasmusdotter - gardbrukarar Aukrust? - opphavi deira?)

 

     og vart døypt i Lom 1.4.1736.  Ho gifte seg første gongen i Lom 9.6.1757 med Torsten Larsson frå Gutubø i Lom.  Han var son av

 

     ##### (foreldri frå Krøkje og Skjæsar)

 

     og vart døypt i Lom 2.2.1733, men d.

 

     ##### (1761)

 

     ##### (tre born frå første ekteskapet hennar, Lars, Embjørg og Kari)

 

##### (yrke og bustad i Lom? - 1776/1778 på Frøse)

 

     Men Iver og Kari flytte truleg på 1780-talet til Luster, og Kari vart gravlagd frå Øyen under Sørheim ?.2.1793.  Iver gifte seg att i Luster 28.9.1793 med Live Olsdotter frå Storlien nedre i Lom.  Ho var dotter av gardbrukar Ole Syverson i Storlien nedre, opphavleg frå Leirdalen i Lom, og kona Gjørond Pedersdotter frå

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

     og vart døypt i Lom 9.4.1758.  Iver var først husmann på Øyen under Sørheim, men han og Live flytte først til Eide og kring 1796 til Drægnishaugen, og denne plassen hadde dei fram til kring 1804.  Iver var sidan visstnok på legd og vart gravlagd frå Fortun 19.4.1810.

Som enkje flytte Live Olsdotter attende til Lom der ho

 

##### (truleg attgift i Skjåk 29.9.1815 med Thor Torstenson på Dalen i Skjåk, opphavleg frå Mallaug, døypt 3.8.1755, d. 25.7.1823 - son av Torsten Johnson Øvre Mallaug og kona Mari Thoresdotter frå Vigstad - kan henda d. Live som husmannskone frå Kveen i Bratå i Skjåk 8.11.1841, 82 år gamal?)

 

Me kjenner til fem born etter Iver Sjurson, to frå første ekteskapet og tre frå det andre, men Live hadde dessutan ein son frå før:

 1. Sjur Iverson, døypt i Lom 22.9.1776,

 

     ##### (lagnad?)

 

 2. Torsten Iverson, døypt i Lom 18.1.1778,

 

     ##### (lagnad?)

 

 3. Nils Torstenson, son av Live og

 

     ##### (Torsten Pederson frå Bø i Lom - døypt 14.2.1762)

 

     vart døypt i Lom 30.5.1784, men flytte med mor si til Luster og voks delvis opp i Drægnishaugen.

Nils Torstenson flytte frå Luster att, truleg i lag med mori,

 

##### (seinare lagnad? - kan det vera den husmannen som døydde på Hoft i Lom 1822?: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001664515

han er tydeleg gift med Marit Syversdotter, og eldste dotteri heitte Live: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006526014

 

 4. Kari Iversdotter (1793‑1794).

 5. Kari Iversdotter, døypt 11.6.1795,

Kari Iversdotter flytte til Skjåk med mori kort etter 1810 og gifte seg der 29.3.1822 med Hans Johannesson frå Galde i Lom.  Han var son av

 

##### (yrkestitel? - husmann?)

 

Johannes Serkveson på Serkvevollen under Galde og kona Anna Pedersdotter frå

 

##### (opphavet hennar? - NB! var Johannes og Anna gifte??)

 

og vart døypt i Lom 29.10.1797. 

 

##### (budde på Skjåkøygarden (1823) og på ein plass under Mallaug i Skjåk (1827) - sidan husmann Fjelldal i Tjeldsund der Hans d. 4.6.1863)

 

Dei fekk fem døtrer i lag:

 

##### (sjekka om dei kanskje hadde fleire born?)

 

a. Anna Hansdotter, f. i Skjåk 11.3.1823,

 

     ##### (budde 1865 ugift hjå søsteri på Sæterklev i Tjelødsund!) - minst ei dotter!)

 

b. Live Hansdotter, f. i Lom 10.2.1825, d. som husmannskone på Fjelldal i Tjeldsund 2.2.1897.  Ho gifte seg i Tjeldsund 20.11.1853 med Christopher Andreas Danielsen frå Hårvik i Tjeldsund. 

 

     ##### (sjekka opphavet?)

 

     ##### (f. Tjeldsund 18.5.1825?)

 

     Han d. som kårenkjemann på Fjelldal i Tjeldsund 27.9.1900.  Christopher og Live var husmannsfolk på

 

     ##### (ein plass, men kva plass?)

 

     under Fjelldal i Tjeldsund og fekk fem born i lag:

 

     ##### (sjekka at alle er medkomne? - inkl.:

            * Dorthea Anna, f. 21.9.1853

            * Jonette Christine, f. 13.6.1856 - n. 1865

            * Carl Hægelund, f. 3.7.1859 - n. 1865

            * Hanna Maria, f. 16.5.1862 - n. 1865

            * Christiana Lisabeth, f. 15.9.1864 - n. 1865)

 

c. Marit Hansdotter, f. i Skjåk 16.12.1827,

 

     ##### (d. på vegen nordover før 1833!)

 

d. Jørgina Hansdotter, f. i Skjåk 2.8.1830, d. i Tjeldsund 29.4.1914.  Ho gifte seg i Tjeldsund 11.12.1854 med enkjemannen Mikkel Henrikson frå

 

     ##### (kva gard i Trondenes?)

 

     Trondenes,  

 

     ##### (fødd eller døypt Trondenes 2.9.1804)

 

     Han d som gardbrukar på Fjelldal i Tjeldsund 30.12.1876.  Mikkel var fiskar, og han og Jørgina budde som gardbrukarar på Fjelldal i Tjeldsund.  Dei fekk fire born i lag.

 

     ##### (sjekka at alle er medkomne? - inkl.:

            * Henrik Johan, f. 21.5.1855 - n. 1865

            * Jørgen Michael, f. 30.7.1857

            * Maren Anna Ovidia, f. 13.9.1860 - n. 1865

            * Hansine Karoline, f. 9.5.1864 - n. 1865)

 

e. Pernilla Hansdotter, f. i Tjeldsund 22.3.1833, d. som innerstkone på Skulbru i Buksnes 26.3.1908.  Ho gifte seg i Tjeldsund 15.8.1855 med Daniel Andreas Paulsen frå Sætten i Tjeldsund. 

 

     ##### (sjekka opphavet?)

 

     ##### (f. i Tjeldsund 6.6.1826?)

 

     Han d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? - e. 1908 - finn han ikkje Buksnes 16.3.1917)

 

     ##### (yrke og bustad? - 1865: husmann, sjølveigar og fiskar på Sæterklev i Tjeldsund, men 1875: innerst, fiskar og gardsarb. på Haugland øvre i Buksnes!)

 

     Dei fekk åtte born i lag.

 

     ##### (sjekka at alle er medkomne? - inkl.:

            * Peder Hagas, f. 8.3.1856

            * Iver Cornelius, f. 1.1.1859 - n. 1865

            * Ingebrigt Christian, f. 8.7.1861 - n. 1865/1875

            * Peder Haggelund, f. 20.4.1864 - n. 1865

            * Lovise Amalie, f. 20.4.1866 - n. 1875

            * Jacob, f. 1869 - n. 1875

            * Daniel, f. Tjeldsund 1871 - n. 1875

            * Hansine Caroline, f. Buksnes 23.6.1875)

 

 6. Gjørond Iversdotter (1799‑1799).

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera dette manuskriptet!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

På 22.8.2019 den 18.48, Lars E. Øyane skrev:

Hei Lars. Eg har ikkje bygdebøkene for Lom her lengre (er attende hjå foreldra mine), men mykje av det du lurar på kan nok dei bøkene gje svar på. 

Har nokre svar som eg har lagt inn i raudt nedanfor:

 

På 22.8.2019 den 18.48, Lars E. Øyane skrev:

 

 

Hjarteleg takk til Grethe og Kåre for nye spennande og utfordrande meldingar om denne huslyden.

 

Det ser ut som om Kari Iversdotter og mannen Hans Johannesson busette seg i Tjeldsund sokn av Lødingen, og at alle vigslene til borni fann stad der, men eg har enno ikkje leitt fram alle detaljar der ovante.

 

Derimot lurer eg på om eg ikkje har finne Nils Torstenson som husmann på Hoft i Lom.  Han var gift og fekk mange born; den eldste heitte Live og kan ha vore oppkalla etter Live Olsdotter...!? 

 

Eg har no oppdatert manuskriptet mitt frå innlegg #6 over:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Iver Sjurson Drægnishaug, opphavleg frå Ulstad i Lom, var son av

 

     ##### (foreldri Syver Syverson Ulstad og kona Marit Andersdotter - gardbrukarar Ulstad? - opphavi deira?)

 

     og vart døypt i Lom ?.3.1753.  Han gifte seg første gongen i Lom 25.4.1776 med enkja Kari Johnsdotter, opphavleg frå Aukrust.  Ho var dotter av

 

     ##### (foreldri John Bertilson Aukrust og kona Embjørg Rasmusdotter - gardbrukarar Aukrust? - opphavi deira?)

Jon (ca 1698-1766) var son til Bertil Jonsson sygard Aukrust (ca 1660-1723) og kona Kari Andersdotter f.Øverbø (ca 1666-1743).

Embjørg Rasmusdotter (ca 1703-1757). 

 

     og vart døypt i Lom 1.4.1736.  Ho gifte seg første gongen i Lom 9.6.1757 med Torsten Larsson frå Gutubø i Lom.  Han var son av

 

     ##### (foreldri frå Krøkje og Skjæsar)

Lars Torsteinsson Krøkje ((ca 1706-1779) og kona Kari Olsdotter f.Skjæsar (ca 1693-1733).

 

     og vart døypt i Lom 2.2.1733, men d.

 

     ##### (1761)

Gravlagd 8/5/1761: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000676043

 

     ##### (tre born frå første ekteskapet hennar, Lars, Embjørg og Kari)

 

##### (yrke og bustad i Lom? - 1776/1778 på Frøse)

 

     Men Iver og Kari flytte truleg på 1780-talet til Luster, og Kari vart gravlagd frå Øyen under Sørheim ?.2.1793.  Iver gifte seg att i Luster 28.9.1793 med Live Olsdotter frå Storlien nedre i Lom.  Ho var dotter av gardbrukar Ole Syverson i Storlien nedre, opphavleg frå Leirdalen i Lom, og kona Gjørond Pedersdotter frå

Ola Syversson f.ca 1729, Jørand Pedersdotter f.ca. 1732. 

Gifte 21.6.1756: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001183786

     ##### (opphavet hennar?)

 

     og vart døypt i Lom 9.4.1758.  Iver var først husmann på Øyen under Sørheim, men han og Live flytte først til Eide og kring 1796 til Drægnishaugen, og denne plassen hadde dei fram til kring 1804.  Iver var sidan visstnok på legd og vart gravlagd frå Fortun 19.4.1810.

Som enkje flytte Live Olsdotter attende til Lom der ho

 

##### (truleg attgift i Skjåk 29.9.1815 med Thor Torstenson på Dalen i Skjåk, opphavleg frå Mallaug, døypt 3.8.1755, d. 25.7.1823 - son av Torsten Johnson Øvre Mallaug og kona Mari Thoresdotter frå Vigstad - kan henda d. Live som husmannskone frå Kveen i Bratå i Skjåk 8.11.1841, 82 år gamal?)

 

Me kjenner til fem born etter Iver Sjurson, to frå første ekteskapet og tre frå det andre, men Live hadde dessutan ein son frå før:

 1. Sjur Iverson, døypt i Lom 22.9.1776,

 

     ##### (lagnad?)

 

 2. Torsten Iverson, døypt i Lom 18.1.1778,

 

     ##### (lagnad?)

 

 3. Nils Torstenson, son av Live og

 

     ##### (Torsten Pederson frå Bø i Lom - døypt 14.2.1762)

 

     vart døypt i Lom 30.5.1784, men flytte med mor si til Luster og voks delvis opp i Drægnishaugen.

Nils Torstenson flytte frå Luster att, truleg i lag med mori,

 

##### (seinare lagnad? - kan det vera den husmannen som døydde på Hoft i Lom 1822?: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001664515

han er tydeleg gift med Marit Syversdotter, og eldste dotteri heitte Live: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006526014

Det trur eg og, men bygdabøkene må gje svar på dette. 

 4. Kari Iversdotter (1793‑1794).

 5. Kari Iversdotter, døypt 11.6.1795,

Kari Iversdotter flytte til Skjåk med mori kort etter 1810 og gifte seg der 29.3.1822 med Hans Johannesson frå Galde i Lom.  Han var son av

 

##### (yrkestitel? - husmann?)

 

Johannes Serkveson på Serkvevollen under Galde og kona Anna Pedersdotter frå

Johannes f. Okt. 1777-d.1817, Anne Pedersdotter f.1775

 

##### (opphavet hennar? - NB! var Johannes og Anna gifte??)

Nei. Han fekk eit barn til i 1803 med ei Ragnhild Toresdotter Løkreeie. 

og vart døypt i Lom 29.10.1797. 

 

##### (budde på Skjåkøygarden (1823) og på ein plass under Mallaug i Skjåk (1827) - sidan husmann Fjelldal i Tjeldsund der Hans d. 4.6.1863)

 

Dei fekk fem døtrer i lag:

 

##### (sjekka om dei kanskje hadde fleire born?)

 

a. Anna Hansdotter, f. i Skjåk 11.3.1823,

 

     ##### (budde 1865 ugift hjå søsteri på Sæterklev i Tjelødsund!) - minst ei dotter!)

 

b. Live Hansdotter, f. i Lom 10.2.1825, d. som husmannskone på Fjelldal i Tjeldsund 2.2.1897.  Ho gifte seg i Tjeldsund 20.11.1853 med Christopher Andreas Danielsen frå Hårvik i Tjeldsund. 

 

     ##### (sjekka opphavet?)

 

     ##### (f. Tjeldsund 18.5.1825?)

 

     Han d. som kårenkjemann på Fjelldal i Tjeldsund 27.9.1900.  Christopher og Live var husmannsfolk på

 

     ##### (ein plass, men kva plass?)

 

     under Fjelldal i Tjeldsund og fekk fem born i lag:

 

     ##### (sjekka at alle er medkomne? - inkl.:

            * Dorthea Anna, f. 21.9.1853

            * Jonette Christine, f. 13.6.1856 - n. 1865

            * Carl Hægelund, f. 3.7.1859 - n. 1865

            * Hanna Maria, f. 16.5.1862 - n. 1865

            * Christiana Lisabeth, f. 15.9.1864 - n. 1865)

 

c. Marit Hansdotter, f. i Skjåk 16.12.1827,

 

     ##### (d. på vegen nordover før 1833!)

 

d. Jørgina Hansdotter, f. i Skjåk 2.8.1830, d. i Tjeldsund 29.4.1914.  Ho gifte seg i Tjeldsund 11.12.1854 med enkjemannen Mikkel Henrikson frå

 

     ##### (kva gard i Trondenes?)

 

     Trondenes,  

 

     ##### (fødd eller døypt Trondenes 2.9.1804)

 

     Han d som gardbrukar på Fjelldal i Tjeldsund 30.12.1876.  Mikkel var fiskar, og han og Jørgina budde som gardbrukarar på Fjelldal i Tjeldsund.  Dei fekk fire born i lag.

 

     ##### (sjekka at alle er medkomne? - inkl.:

            * Henrik Johan, f. 21.5.1855 - n. 1865

            * Jørgen Michael, f. 30.7.1857

            * Maren Anna Ovidia, f. 13.9.1860 - n. 1865

            * Hansine Karoline, f. 9.5.1864 - n. 1865)

 

e. Pernilla Hansdotter, f. i Tjeldsund 22.3.1833, d. som innerstkone på Skulbru i Buksnes 26.3.1908.  Ho gifte seg i Tjeldsund 15.8.1855 med Daniel Andreas Paulsen frå Sætten i Tjeldsund. 

 

     ##### (sjekka opphavet?)

 

     ##### (f. i Tjeldsund 6.6.1826?)

 

     Han d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? - e. 1908 - finn han ikkje Buksnes 16.3.1917)

 

     ##### (yrke og bustad? - 1865: husmann, sjølveigar og fiskar på Sæterklev i Tjeldsund, men 1875: innerst, fiskar og gardsarb. på Haugland øvre i Buksnes!)

 

     Dei fekk åtte born i lag.

 

     ##### (sjekka at alle er medkomne? - inkl.:

            * Peder Hagas, f. 8.3.1856

            * Iver Cornelius, f. 1.1.1859 - n. 1865

            * Ingebrigt Christian, f. 8.7.1861 - n. 1865/1875

            * Peder Haggelund, f. 20.4.1864 - n. 1865

            * Lovise Amalie, f. 20.4.1866 - n. 1875

            * Jacob, f. 1869 - n. 1875

            * Daniel, f. Tjeldsund 1871 - n. 1875

            * Hansine Caroline, f. Buksnes 23.6.1875)

 

 6. Gjørond Iversdotter (1799‑1799).

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera dette manuskriptet!

 

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Kåre for nye interessante detaljar!  Eg har oppdatert manuskriptet mitt som følgjer:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Iver Sjurson Drægnishaug, opphavleg frå Ulstad i Lom, var son av

 

     ##### (foreldri Syver Syverson Ulstad og kona Marit Andersdotter - gardbrukarar Ulstad? - opphavi deira?)

 

     og vart døypt i Lom ?.3.1753.  Han gifte seg første gongen i Lom 25.4.1776 med enkja Kari Johnsdotter, opphavleg frå Aukrust søndre.  Ho var dotter av gardbrukar John Bertilson på Aukrust søndre og kona Embjørg Rasmusdotter frå

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

     og vart døypt i Lom 1.4.1736.  Ho gifte seg første gongen i Lom 9.6.1757 med Torsten Larsson frå Gutubø i Lom.  Han var son av gardbrukar Lars Torstenson på Gutubø, opphavleg frå Krøkje

 

     ##### (er dette eit lokalt namn? - kva heiter matrikkelgarden?)

 

     og kona Kari Olsdotter frå Skjæsar

 

     ##### (er dette eit lokalt namn? - kva heiter matrikkelgarden?)

 

     og vart døypt i Lom 2.2.1733, men vart gravlagd frå Gutubø 8.5.1761. 

 

     ##### (tre born frå første ekteskapet hennar, Lars, Embjørg og Kari)

 

##### (yrke og bustad i Lom? - Torsten hadde heimebruket på Gutubø - Iver 1776/1778 på Frøse)

 

     Men Iver og Kari flytte truleg på 1780-talet til Luster, og Kari vart gravlagd frå Øyen under Sørheim ?.2.1793.  Iver gifte seg att i Luster 28.9.1793 med Live Olsdotter frå Storlien nedre i Lom.  Ho var dotter av gardbrukar Ole Syverson i Storlien nedre, opphavleg frå Leirdalen i Lom, og kona Gjørond Pedersdotter frå

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

     og vart døypt i Lom 9.4.1758.  Iver var først husmann på Øyen under Sørheim, men han og Live flytte først til Eide og kring 1796 til Drægnishaugen, og denne plassen hadde dei fram til kring 1804.  Iver var sidan visstnok på legd og vart gravlagd frå Fortun 19.4.1810.

Som enkje flytte Live Olsdotter attende til Lom der ho

 

##### (truleg attgift i Skjåk 29.9.1815 med Thor Torstenson på Dalen i Skjåk, opphavleg frå Mallaug, døypt 3.8.1755, d. 25.7.1823 - son av Torsten Johnson Øvre Mallaug og kona Mari Thoresdotter frå Vigstad - kan henda d. Live som husmannskone frå Kveen i Bratå i Skjåk 8.11.1841, 82 år gamal?)

 

Me kjenner til fem born etter Iver Sjurson, to frå første ekteskapet og tre frå det andre, men Live hadde dessutan ein son frå før:

 1. Sjur Iverson, døypt i Lom 22.9.1776,

 

     ##### (lagnad?)

 

 2. Torsten Iverson, døypt i Lom 18.1.1778,

 

     ##### (lagnad?)

 

 3. Nils Torstenson, son av Live og

 

     ##### (Torsten Pederson frå Bø i Lom - døypt 14.2.1762)

 

     vart døypt i Lom 30.5.1784, men flytte med mor si til Luster og voks delvis opp i Drægnishaugen.

Nils Torstenson flytte frå Luster att, truleg i lag med mori,

 

##### (seinare lagnad? - kan det vera den husmannen som døydde på Hoft i Lom 1822?:

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001664515

han er tydeleg gift med Marit Syversdotter, og eldste dotteri heitte Live:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006526014

 

 4. Kari Iversdotter (1793‑1794).

 5. Kari Iversdotter, døypt 11.6.1795,

Kari Iversdotter flytte til Skjåk med mori kort etter 1810 og gifte seg der 29.3.1822 med Hans Johannesson frå

 

 ##### (kvar var Hans opppvaksen??)

 

Han var son av husmannssonen Johannes Serkveson frå Serkvevollen under Galde og jenta Anna Pedersdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

og vart døypt i Lom 29.10.1797. 

 

##### (budde på Skjåkøygarden (1823) og på ein plass under Mallaug i Skjåk (1827) - sidan husmann Fjelldal i Tjeldsund der Hans d. 4.6.1863)

 

Dei fekk fem døtrer i lag:

 

##### (sjekka om dei kanskje hadde fleire born?)

 

a. Anna Hansdotter, f. i Skjåk 11.3.1823,

 

     ##### (budde 1865 ugift hjå søsteri på Sæterklev i Tjeldsund!) - minst ei dotter!)

 

b. Live Hansdotter, f. i Lom 10.2.1825, d. som husmannskone på Fjelldal i Tjeldsund 2.2.1897.  Ho gifte seg i Tjeldsund 20.11.1853 med Christopher Andreas Danielsen frå Hårvik i Tjeldsund. 

 

     ##### (sjekka opphavet?)

 

     ##### (f. Tjeldsund 18.5.1825?)

 

     Han d. som kårenkjemann på Fjelldal i Tjeldsund 27.9.1900.  Christopher og Live var husmannsfolk på

 

     ##### (ein plass, men kva plass?)

 

     under Fjelldal i Tjeldsund og fekk fem born i lag:

 

     ##### (sjekka at alle er medkomne? - inkl.:

            * Dorthea Anna, f. 21.9.1853

            * Jonette Christine, f. 13.6.1856 - n. 1865

            * Carl Hægelund, f. 3.7.1859 - n. 1865

            * Hanna Maria, f. 16.5.1862 - n. 1865

            * Christiana Lisabeth, f. 15.9.1864 - n. 1865)

 

c. Marit Hansdotter, f. i Skjåk 16.12.1827,

 

     ##### (d. på vegen nordover før 1833!)

 

d. Jørgina Hansdotter, f. i Skjåk 2.8.1830, d. i Tjeldsund 29.4.1914.  Ho gifte seg i Tjeldsund 11.12.1854 med enkjemannen Mikkel Henrikson frå

 

     ##### (kva gard i Trondenes?)

 

     Trondenes,  

 

     ##### (fødd eller døypt Trondenes 2.9.1804)

 

     Han d som gardbrukar på Fjelldal i Tjeldsund 30.12.1876.  Mikkel var fiskar, og han og Jørgina budde som gardbrukarar på Fjelldal i Tjeldsund.  Dei fekk fire born i lag.

 

     ##### (sjekka at alle er medkomne? - inkl.:

            * Henrik Johan, f. 21.5.1855 - n. 1865

            * Jørgen Michael, f. 30.7.1857

            * Maren Anna Ovidia, f. 13.9.1860 - n. 1865

            * Hansine Karoline, f. 9.5.1864 - n. 1865)

 

e. Pernilla Hansdotter, f. i Tjeldsund 22.3.1833, d. som innerstkone på Skulbru i Buksnes 26.3.1908.  Ho gifte seg i Tjeldsund 15.8.1855 med Daniel Andreas Paulsen frå Sætten i Tjeldsund. 

 

     ##### (sjekka opphavet?)

 

     ##### (f. i Tjeldsund 6.6.1826?)

 

     Han d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? - e. 1908 - finn han ikkje Buksnes 16.3.1917)

 

     ##### (yrke og bustad? - 1865: husmann, sjølveigar og fiskar på Sæterklev i Tjeldsund, men 1875: innerst, fiskar og gardsarb. på Haugland øvre i Buksnes!)

 

     Dei fekk åtte born i lag.

 

     ##### (sjekka at alle er medkomne? - inkl.:

            * Peder Hagas, f. 8.3.1856

            * Iver Cornelius, f. 1.1.1859 - n. 1865

            * Ingebrigt Christian, f. 8.7.1861 - n. 1865/1875

            * Peder Haggelund, f. 20.4.1864 - n. 1865

            * Lovise Amalie, f. 20.4.1866 - n. 1875

            * Jacob, f. 1869 - n. 1875

            * Daniel, f. Tjeldsund 1871 - n. 1875

            * Hansine Caroline, f. Buksnes 23.6.1875)

 

 6. Gjørond Iversdotter (1799‑1799).

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Det ser ut som me ikkje kjem so mykje lenger no utan å konsultera bygdebøkene for Lom, men eg er svært takksam for alt som måtte dukka opp og takkar på ny for framifrå bistand med denne huslyden!

Link to comment
Share on other sites

På 22.8.2019 den 18.48, Lars E. Øyane skrev:

b. Live Hansdotter, f. i Lom 10.2.1825, d. som husmannskone på Fjelldal i Tjeldsund 2.2.1897.  Ho gifte seg i Tjeldsund 20.11.1853 med Christopher Andreas Danielsen frå Hårvik i Tjeldsund. 

Nordland fylke, Dødsfallsprotokoll nr. 1 (1894-1907), Dødsfallsprotokollside
https://media.digitalarkivet.no/view/56412/18

     ##### (sjekka opphavet?)

 

     ##### (f. Tjeldsund 18.5.1825?)

 

     Han d. som kårenkjemann på Fjelldal i Tjeldsund 27.9.1900.  Christopher og Live var husmannsfolk på

Nordland fylke, Dødsfallsprotokoll nr. 1 (1894-1907), Dødsfallsprotokollside
https://media.digitalarkivet.no/view/56412/36

     ##### (ein plass, men kva plass?)

 

     under Fjelldal i Tjeldsund og fekk fem born i lag:

 

     ##### (sjekka at alle er medkomne? - inkl.:

            * Dorthea Anna, f. 21.9.1853

            * Jonette Christine, f. 13.6.1856 - n. 1865

            * Carl Hægelund, f. 3.7.1859 - n. 1865

            * Hanna Maria, f. 16.5.1862 - n. 1865

            * Christiana Lisabeth, f. 15.9.1864 - n. 1865)

 

Her er familien i 1875 på Landsholmen (Fjelddal):

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052431002575

 

* Dorthea Anna, f. 21.9.1853

            * Jonette Christine, f. 13.6.1856 - n. 1865

            * Carl Hægelund, f. 3.7.1859 - n. 1865

            * Hanna Maria, f. 16.5.1862 - n. 1865

            * Christiana Lisabeth, f. 15.9.1864 - n. 1865)

* Margrete Sofie, født 16.09.1867

https://media.digitalarkivet.no/view/3888/7

 

I 1875 er Jonette gift:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052431002581

 

Kristoffer og Live i folketellingen 1891:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053170003253

 

Margrete Kristoffersdatter i 1891:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053170003065

 

Karl Kristoffersen i folketellingen 1900: 

https://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1900&knr=1851&kenr=008&bnr=0066&lnr=00

 

Ved giftermålet mellom Kristoffer Andreas og Live, står Daniel Hansen som Kristoffers far:

Nordland fylke, Lødingen, Tjeldsund (Hol) i Lødingen, Ministerialbok nr. 872A08 (1840-1863), Viede 1853, Side 396
https://media.digitalarkivet.no/view/2628/305

 

Christopher Andreas, 1825

Nordland fylke, Lødingen, Tjeldsund (Hol) i Lødingen, Ministerialbok nr. 872A07 (1787-1840), Fødte og døpte 1825, Side 119
https://media.digitalarkivet.no/view/16685/29

 

I 1823 har Daniel Hansen og Anne Jensdatter sønnen Jon til dåpen - se høyre side:

Nordland fylke, Lødingen, Tjeldsund (Hol) i Lødingen, Ministerialbok nr. 872A07 (1787-1840), Fødte og døpte 1823, Side 109
https://media.digitalarkivet.no/view/16685/19

 

Jon Danielsen er forlover ved giftermålet mellom Kristoffer Andreas  og Live i 1853. 

 

Enkemann Daniel Hansen og Anne Jensdatter giftet seg i Lødingen i 1818 - se høyre side:

Nordland fylke, Lødingen, Tjeldsund (Hol) i Lødingen, Ministerialbok nr. 872A07 (1787-1840), Viede 1816-1818, Side 216
https://media.digitalarkivet.no/view/16685/64

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Dette var interessant lesning. Jonette, datter av Kristoffer og Live er min tippoldemor. Hun giftet seg meg Hans Reobart Rasmussen fra Fauskevåg. De fikk 9 barn. Min oldefar Othelius var eldst, født i 1876. Hvis det er noen som vil ha informasjon om deres etterkommere, så har jeg den oversikten.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.