Jump to content
Arkivverket

Johannes Torbjørnson (1786-1853) og Britha Arnesdotter (1788-1854) - frå Fortun i Luster til Helstadkjørvet i Lom - born vidare til Grytten, Trondheim og Amerika - lagnadane deira?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Dette var utan tvil ein huslyd som levde i tråd med tankane til Hans Nielsen Hauge.  Johannes og Britha gifte seg i Luster, men flytte tidleg til Lom der dei var gardbrukarar på Heslatadkjørvet.

 

Eg veit ikkje kva bygdebøkene for Lom skriv om dei, men eg har oppdaga fem born.  Dei to eldste flytte til haugianske slektningar i Grytten, medan ein tok over garden i Lom, og dei to siste utvandra til Buffalo Co., WI.  Mange detaljar er komne på plass, men eg er ganske so «blank» på dei to eldste og manglar òg ein del detaljar for dei andre og huslydane deira.

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Johannes Torbjørnson {Forthun}, døypt 11.11.1786, gifte seg 12.6.1815 med Britha Arnesdotter frå Hauge, døypt 27.7.1788.  Johannes og Britha budde som innerstfolk på Fortun fram til kring 1820.

Johannes Torbjørnson og kona Brit flytte kring 1820 til Lom der me finn dei att som gardbrukarar på Helstadkjørvet, og der vart dei buande levetidi ut.  Johannes d. som kårmann på Helstadkjørvet 15.8.1853, medan Brit d. same staden 14.9.1854.  Dei fekk fem born i lag:

 

 

##### (sjekka om dei kan ha fått fleire born i Lom??)

 

 

a. Torbjørn Johannesson, f. i Luster 13.1.1817, flytte med foreldri til Lom og vidare i 1830‑åri til Grytten i Romsdalen der

 

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

 

b. Sophia Johannesdotter, f. i Luster 11.7.1819, flytte òg til Lom med foreldri og sidan vidare til Grytten i lag med bror sin, men kom snart etter til Trondheim der ho 27.7.1843 gifte seg med Ole Halvorson frå Osdalen i Rendal, i Trondheim kjend som Ole H. Aas.  Han var son av gardbrukar Halvor Semmingson på Osdalen og kona Sigrid Olsdotter frå Otnes og f. i Rendal 17.6.1821. 

 

 

     ##### (lagnaden deira?)

 

 

     ##### (talet på søner og døtrer? - inkl.:

            * Anna Bergitte, f. Vår Frue, Trondheim 25.5.1844

            * Johan, f. Vår Frue, Trondheim 16.11.1845

          ?* Annette Cecilie Bernhoff, f. Nesna 18.5.1849

 

 

c. Arne Johannesson, f. i Lom 2.4.1823, d. som kårenkjemann på Helstadkjørvet i Lom 24.10.1896.  Han gifte seg i Lom 9.11.1848 med Marit Eriksdotter frå Lilleøygarden i Lom.  Ho var f. i Lom 2.9.1816 og d. som kårkone på Helstadkjørvet 26.12.1886. 

 

 

     ##### (yrke og bustad? – 1865: paktarar på Helstad søndre i Lom! – elles? – tok tydeleg over heimebruket på Helstadkjørvet!)

 

 

     og fekk sju born i lag.

 

 

 

     ##### (sjekka at eg har fått med meg alle? – inkl.:

            * Anna, f. Lom 19.11.1849 - n. 1865

            * Brit, f. Lom 23.2.1853 - n. 1865

            * Johannes, f. Lom 28.9.1855

            * Marit, f. Lom 28.9.1855 - n. 1865

            * Erik, f. Lom 17.12.1857 - n. 1865

            * Johannes, f. Lom 4.2.1861 - n. 1865

            * Arne, f. Lom 10.9.1862 - n. 1865)

 

 

 

 

 

d. Thor Johannesson, f. i Lom 24.2.1826, gifte seg i Lom 30.7.1858 med Marit Olsdotter frå

 

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

 

     Ho var f. i Lom

 

 

     ##### (fødselsdatoen hennar? – Skjåk?)

 

 

     1830.  Thor og Marit var ei tid plassfolk på Lilleblaker under Blaker i Lom, men utvandra til Amerika i 1866.  Under namni Thor og Mary Johnson finn me parfolket att som farmarar i Nelson township, Buffalo Co., Wis. der Thor d. 3.9.1891.  Mary Johnson d.

 

 

     ##### (date and place of her death?)

 

 

     ##### (number of sons and daughters born to Thor and Mary? – five or six? – incl.:

            * Hans. born Lom 12.8.1854, listed 1865

            * Brit, born Lom 4.5.1859, listed 1865

            * Anna, born Lom 6.12.1862, listed 1865

            * Jane, born Wis. 1868, listed 1880

            * Sophia, born Wis. 1870, listed 1880

            * Ole, born Wis. 1871, listed 1880)

 

 

e. Gunnhild Johannesdotter, f. i Lom 17.12.1829, gifte seg i Lom 7.4.1857 med Syver Hansson frå

 

 

     ##### (opphavet hans? - Teigen?)

 

 

     f. i Lom 15.7.1827.  Syver og Gunnhild var først plassfolk på Teigen søndre under Kjestad i Lom, men utvandra òg til Amerika i 1866.  Under namni Syver og Gunnilda Hanson finn me dei att som farmarar i Modena township, Buffalo Co., Wis. der Syver d. 19.6.1895.  Gunnilda Hanson d. same staden

 

 

     ##### (place of her death to be verified?)

 

 

     21.6.1919. 

 

 

     ##### (number of sons and daughters? – incl. three born in Norway:

            * Hans, born Lom 12.1.1857, listed 1865, 1880

            * Johannes, born Lom 21.6.1861, listed 1865

            * Ole, born Lom 1864, listed 1865, 1880

            * Ben, born Wis. 1867, listed 1880

            * Tena, born Wis. 1870, listed 1880

            * Arne,  born Wis. 1872, listed 1880)

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

Hei, Lars!

Eg reagerer litt på at du skriv Helstadkjørvet. Som halvblods lomver, ville eg ha skrive Helstadkjørret. Familiar i Lom med ordet kjørr i namnet sitt, skriv Kjørren, av ein eller annan grunn. Eg trur det må vere dativ; dei bur i Kjørr'n. Men der heiter det eit kjørr, kjørret på dialekt der. Eller ville det ha heitt -kjørvet på sognamål?

Link to comment
Share on other sites

38 minutter siden, Lars E. Øyane skrev:

b. Sophia Johannesdotter, f. i Luster 11.7.1819, flytte òg til Lom med foreldri og sidan vidare til Grytten i lag med bror sin, men kom snart etter til Trondheim der ho 27.7.1843 gifte seg med Ole Halvorson frå Osdalen i Rendal, i Trondheim kjend som Ole H. Aas.  Han var son av gardbrukar Halvor Semmingson på Osdalen og kona Sigrid Olsdotter frå Otnes og f. i Rendal 17.6.1821. 

 

     ##### (lagnaden deira?)

 

Ved dåpen til datteren Anette Cecilie Bernhoff er faren kalt Ole Halvorsen Gleinhttps://www.digitalarkivet.no/kb20050426040633

 

Sophie Johannesdatter med bosted Glein døde i Nesna 27.4.1851:  https://www.digitalarkivet.no/kb20050426040887

 

Ole Halvorsen giftet seg på nytt med Bereth Margrethe Ursin Abrahamsdatter 23.7.1863 i Buksnes:  https://www.digitalarkivet.no/kb20050420021068

 

De var bosatt på Skaftnæs østre i Buksnes i 1865:  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038379003113

 

Link to comment
Share on other sites

Ole Halvorsen og Beret Abrahamsdatter i Bodø i FT1875:  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052407000231

 

Beret Abrahamsdatter giftet seg som enke med enkemannen Andreas Severin Jakobsen 11.1.1885 i Buksnes. Ved vielsen står det at hun ble enke i 1878:  https://www.digitalarkivet.no/kb20070212610557

 

Her er Beret og Andreas i Buksnes i FT1891:  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053175002394

 

Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

##### (sjekka at eg har fått med meg alle? – inkl.:

            * Anna, f. Lom 19.11.1849 - n. 1865

            * Brit, f. Lom 23.2.1853 - n. 1865

            * Johannes, f. Lom 28.9.1855

            * Marit, f. Lom 28.9.1855 - n. 1865

            * Erik, f. Lom 17.12.1857 - n. 1865

            * Johannes, f. Lom 4.2.1861 - n. 1865

            * Arne, f. Lom 10.9.1862 - n. 1865)

 

 

https://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=0514&kenr=003&bnr=0030&lnr=00

 • Tellingsår: 1875
 • Kommune: Lom
 • Kommunenummer: 0514
 • Navn på bosted: Helstad søndre

Antall personer registrert på bostedet: 8. Trykk på tidslinje.gif for å se på tidslinjen for personen.


  Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet
  Arne Johannesen hf g Gaardbruger,Forpagter 1823 Lom  
  Marit Eriksdatter Hans Kone g   1816 Lom  
  Erik Arnesen s ug Hjælper Faderen 1857 Lom  
  Johannes Arnesen s ug Hjælper Faderen 1861 Lom  
  Arne Arnesen s     1862 Lom  
  Brith Arnesdatter Deres Datter ug Hjælper Forældrene 1853 Lom  
  Marit Arnesdatter Deres Datter ug Hjælper Forældrene 1855 Lom  
  Aasø Larsdatter Inderst ug Spinder og Væver 1840 Bæverdalen i Lom  
 
Marit i 1891?
 
Brit i 1891?
 
Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

a. Torbjørn Johannesson, f. i Luster 13.1.1817, flytte med foreldri til Lom og vidare i 1830‑åri til Grytten i Romsdalen der

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

Torbjørn Johannessen giftet seg med Siri Martine Halvorsdatter 26.9.1847 i Åmot. Han står oppført med fødested Lom, men faren står oppført som "Johannes Torbjørnsen Helstad i Lomb", så jeg vil tro at det er riktig person:  https://www.digitalarkivet.no/kb20070126630226

 

Torbjørn og Siri (Sigrid) på Gammelgaardslien i Stor-Elvdal i Åmot i FT1865:  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038047005443

 

Link to comment
Share on other sites

På tellingslisten hvor Thor og Mary Johnson står oppført i Nelson i Wisconsin i 1870 finner jeg en "Torberger Johnson", født i Norge 1815. Kan det være Torbjørn?  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MN93-7D2

 

Name: Torberger Johnson
Event Type: Census
Event Date: 1870
Event Place: Nelson, Buffalo, Wisconsin, United States
Event Place: Nelson, Buffalo, Wisconsin, United States
Gender: Male
Age: 55
Race: White
Birth Year (Estimated): 1815
Birthplace: Norway
Page Number: 191
 

Household Role Sex Age Birthplace
Erick Alme   M 33 Norway
Ellen Alme   F 36 Norway
Anna Alme   F 8 Wisconsin
Christy Alme   F 6 Wisconsin
Erick Alme   M 4 Wisconsin
Carrie Alme   F 1 Wisconsin
Hans Hanson   M 26 Norway
Torberger Johnson   M 55 Norway

 

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Gunnar, Lars W. og Grethe for mange spennande og utfordrande innlegg om denne huslyden!

 

Når det gjeld skrivemåten av Helstadkjørvet, har eg i grunnen ikkje reflektert so mykje over det.  Eg har nytta den formi som eg finn i kyrkjebøkene...

 

Særleg er eg imponert over opplysningane som Lars W. har henta fram om dei to eldste borni.  So var det altso den «rette» Sophia eg fann i Nesna, men ei endå større overrasking var funnet av Torbjørn Johannesson i Storelvdal/Åmot, og at han utvandra til Amerika!  Det er noko uklart for meg med bustadane i Storelvdal.  Lillehammaren er kalla både Lillehammaren og Stai.  Kva som rett, veit eg ikkje...  Dødsfallet til Torbjørn i Amerika har eg ikkje funne, mnen har er sikkert gravlagd på Lyster Lutheran cemetery i lag med deri andre....  Døydde kan henda kona i Storelvdal før mannen utvandra?

 

Uansett, her følgjer eit oppdatert manuskript for denne spennande huslyden:

 

~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #21 under!

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å kartleggja lagnaden til denne huslyden!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

19 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

##### (lagnaden til Siri Martine?)

 

     ##### (talet på søner og døtrer? - inkl.:

            * Johannes, f. Storelvdal 28.6.1848 - n. 1865 - utv. 1869

            * Hanna Maria, f. Storelvdal 23.2.1852 - n. 1865)

 

Siri Martine ble visst igjen i Norge. Hun døde som føderådsenke 12.4.1890 på Kløften i Storelvdal (nr. 10):  https://www.digitalarkivet.no/kb10040809050071

 

I dødsfallsprotokollen får vi opplyst at sønnen Johannes er bosatt i Amerika og at datteren Hanna er gift med Gustav Hansen:  https://www.digitalarkivet.no/sk10211211141051

 

Hanna Marie og Gustav Anders Hansen ble viet 3.12.1874 i Stor-Elvdal:  https://www.digitalarkivet.no/kb10040807081068

 

Her er Hanna og Gustav i FT1875 (linje 6-8). På linje 19 finner vi Sigrid Martine som "tilreisende":  https://www.digitalarkivet.no/ft20101210630485

Sigrid Martine er registrert som "fraværende" på Kløften ved den samme tellingen:  https://www.digitalarkivet.no/ft20101210630227

 

Hanna og Gustav på Kløften i FT1891:  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052742001351

 

De utvandret til Amerika i 1893 (nr. 14-22):  https://www.digitalarkivet.no/kb10040809050101

 

Census 1895 i Minnesota:  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MQD9-X8N

Census 1900:  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:M938-D43

Census 1910:  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:M2L6-PTP

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

19 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

     ##### (lagnaden til Siri Martine?)

 

????

https://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=0430&kenr=004&bnr=0060&lnr=00

 • Tellingsår: 1875
 • Kommune: Stor-Elvdal
 • Kommunenummer: 0430
 • Navn på bosted: Kløften

Antall personer registrert på bostedet: 9. Trykk på tidslinje.gif for å se på tidslinjen for personen.


  Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet
  Nils Tollefsen Stai Husfader g Forpagter 1835 Storelvedalen  
  Gjertrud Arnesdatter Kone g   1836 Storelvedalen  
  Beatha Nilsdatter Datter   Hos Forældrene 1862 Storelvedalen  
  Anthon Nilsen Søn   Hos Forældrene 1864 Storelvedalen  
  Tallef Nilsen Søn   Hos Forældrene 1867 Storelvedalen  
  Martinus Nilsen Søn   Hos Forældrene 1869 Storelvedalen  
  Edvard Nilsen Søn   Hos Forældrene 1872 Storelvedalen  
  Anne Nilsdatter Datter   Hos Forældrene 1874 Storelvedalen  
  Sigrid Martine Halvorsdatter Føderaadskone g Føderaadskone 1822 Storelvedalen

 

https://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=0430&kenr=006&bnr=0045&lnr=00

 

 • Tellingsår: 1875
 • Kommune: Stor-Elvdal
 • Kommunenummer: 0430
 • Navn på bosted: Vogterbolig ved Gustumoen paa Øvergaards Skov

Antall personer registrert på bostedet: 19. Trykk på tidslinje.gif for å se på tidslinjen for personen.


  Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet
  Jonas Johanson Husfader g Skinnegangsformand ved Jernbanen 1838    
  Kristine Andersdatter Hans Kone g   1837 Grønstad Sogn Vermeland Sverige  
  Anne Marie Jonasdatter Datter   Hos Foreldrene 1869 Drammen  
  Hilda Mathilde Jonasdatter Datter   Hos Forældrene 1871 Asker  
  Karl Anderson Logerende ug Dagarbeider ved Jernbaneanlegget 1854 Vinger  
  Gustav Hansen Husfader g Skinnegangformand ved Jernbanen 1844 Barnhem Prgj Sverige  
  Anna Thorbjørnsdatter Hans Kone g   1852 Storelvdalen  
  Sina Gustavsdatter Datter   Hos Foreldrene 1875 Storelvdalen  
  Ole Haagensen Logerende ug Ansat Behjælpelig med Gustav Hansen 1853 Vang Prgj Hedemarken  
  John Amundsen Logerende ug Dagarbeider ved Jernbaneanlegget 1852 Gausdal  
  Jan Nilsen Husfader g Skinnearbeider ved Jernbanen 1840 Brandskog Sverige  
  Sirene Olsdatter Hans Kone g   1844 Elverum  
  Nils Jansen Søn   Hos Forældrene 1870 Elverum  
  Ole Jansen Søn   Hos Forældrene 1873 Elverum  
  Hans Pedersen Husfader g Dagarbeider Fast Tjener hos Jonas Johansen 1853 Nordre Fron  
  Hanna Martha Halvorsdatter Hans Kone g   1856 Storelvdalen  
  Berte Marie Hansdatter Datter   Hos Forældrene 1875 Storelvdalen  
  Gedine Andreasdatter Tyende   Barnepige 1866 Storelvdalen  
  Sigrid Martine Halvorsdatter Tilreisende g Føderaadskone 1822 Storelvdalen  
 
19 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

   * Hanna Maria, f. Storelvdal 23.2.1852 - n. 1865)

 

Giftet seg 03.12.1874 - se nr. 35

Hedmark fylke, Strand, Stor-Elvdal i Stor-Elvdal, Ministerialbok nr. 1 (1871-1882), Viede 1874, Side 209
https://media.digitalarkivet.no/view/6052/170

 

 

Link to comment
Share on other sites

20 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

under Glein i Nesna der Sophia d. som husmannskone etter barselseng 27.4.1852.  Ole flytte som enkjemann til Buksnes der han 23.7.1863 gifte seg att med Beret Margrethe Ursin Abrahamsdotter frå Skaftnes i Buksnes, f. i Buksnes

 

     ##### (fødselsdatoen hennar? - 1840?)

 

Ved konfirmasjonen i 1856 står det at hun var født 8.6.1840 (nr. 14):  https://www.digitalarkivet.no/kb20050420020958

 

Edited by Lars Waaltorp
Link to comment
Share on other sites

20 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Ole flytte som enkjemann til Buksnes der han 23.7.1863 gifte seg att med Beret Margrethe Ursin Abrahamsdotter frå Skaftnes i Buksnes, f. i Buksnes

 

     ##### (fødselsdatoen hennar? - 1840?)

Nr. 14

Nordland fylke, Buksnes i Buksnes, Klokkerbok nr. 881C02 (1854-1876), Konfirmerte 1856, Side 154
https://media.digitalarkivet.no/view/2637/132

 

     ##### (yrke og bustad? - 1865: innerst og fiskar på Skaftnes austre i Buksnes - 1875 gardsdreng Bodø!)

 

     ##### (dødsfalli deira? - Ole d. 1878 - Beret gift att i Buksnes 11.1.1885 med Andreas Severin Jakobsen)

 

     ##### (talet på søner og døtrer? - inkl.:

 

            * Anna Bergitte, f. Vår Frue, Trondheim 25.5.1844

 

            * Johan, f. Vår Frue, Trondheim 16.11.1845 - n. 1865

 

            * Annette Cecilie Bernhoff, f. Nesna 18.5.1849

 

            * Emilie Leone, f. Buksnes 1861 - n. 1865/1875

Emilie Leone Gerhardine: 

Nordland fylke, Buksnes i Buksnes, Klokkerbok nr. 881C02 (1854-1876), Fødte og døpte 1862, Side 57
https://media.digitalarkivet.no/view/2637/34

 

            * Anton, f. Buksnes 1863 - n. 1865/1875

Anton Meklenborg(?)

Nordland fylke, Buksnes i Buksnes, Klokkerbok nr. 881C02 (1854-1876), Fødte og døpte 1864, Side 70
https://media.digitalarkivet.no/view/2637/47

 

            * Carl, f. Buksnes 1865 - n. 1865

Ovald Bertinius, født 30.10.1865

Nordland fylke, Buksnes i Buksnes, Klokkerbok nr. 881C02 (1854-1876), Fødte og døpte 1866, Side 82
https://media.digitalarkivet.no/view/2637/59

 

            * Amanda, f. Buksnes 1869 - n. 1875

Amanda Constantine, født  19.09.1867, døpt 1868:

Nordland fylke, Buksnes i Buksnes, Klokkerbok nr. 881C02 (1854-1876), Fødte og døpte 1868, Side 99
https://media.digitalarkivet.no/view/2637/76

 

Thomas Edvard Angel, 1870

Nordland fylke, Buksnes i Buksnes, Klokkerbok nr. 881C02 (1854-1876), Fødte og døpte 1870, Side 114
https://media.digitalarkivet.no/view/2637/91

 

            * Ella, f. Buksnes 1872 - n. 1875)

Finner denne: Ella Olda Dalia Holst, 1872

Nordland fylke, Borge, Valberg i Borge, Ministerialbok nr. 880A06 (1869-1887), Fødte og døpte 1872, Side 22
https://media.digitalarkivet.no/view/6651/24

 

 

 

 

 

 

 

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

Her er Andreas Severin Jakobsen i folketellingen 1891 for Buksnes:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053175002393

 

Det står at han har en stesønn Emil Brede Olsen, født 1882 i Buksnes. 

https://media.digitalarkivet.no/view/6656/96

 

Ser ellers at Andreas Severin var enkemann:

Nordland fylke, Buksnes, Hol i Buksnes, Klokkerbok nr. 881C03 (1876-1885), Viede 1885, Side 164
https://media.digitalarkivet.no/view/6656/170

 

19 minutter siden, Grethe Flood skrev:

##### (dødsfalli deira? - Ole d. 1878

Hvor døde Ole?

 

 

Link to comment
Share on other sites

20 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

##### (dødsfalli deira? - Ole d. 1878 - Beret gift att i Buksnes 11.1.1885 med Andreas Severin Jakobsen)

 

Beret Margrethe døde 16.8.1931 i Vefsn. Antar det er henne selv om hun har Halvorsen som etternavn?  https://www.digitalarkivet.no/kb10051103081367

 

Her er hun i FT1910:  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036894001995

 

Link to comment
Share on other sites

15 minutter siden, Grethe Flood skrev:

Her er Andreas Severin Jakobsen i folketellingen 1891 for Buksnes:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053175002393

 

Det står at han har en stesønn Emil Brede Olsen, født 1882 i Buksnes. 

https://media.digitalarkivet.no/view/6656/96

 

Ser ellers at Andreas Severin var enkemann:

Nordland fylke, Buksnes, Hol i Buksnes, Klokkerbok nr. 881C03 (1876-1885), Viede 1885, Side 164
https://media.digitalarkivet.no/view/6656/170

 

Hvor døde Ole?

 

 

 

Det vet vi ikke (ennå). Det står opplysning om årstallet ved vielsen mellom Beret Abrahamsdatter og Andreas Severin Jakobsen:  https://www.digitalarkivet.no/kb20070212610557

 

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Lars W. og Grethe for mange interessante og spennande innlegg om denne huslyden!

 

Eg har framleis litt vanskar med å identifisera desse bustadane i Storelvdal.  Kan det vera av plassen Gammelgårdslien under Lillehammaren (Stai??) at Siri Martine hadde kåret sitt?  Eller er Kløfta same bruk/plass?  Ein del av Stai?  Kanskje finst det ei bygdebok som kan «klara opp» i desse spørsmåli?

 

Når det gjeld Ole Halvorsen i Buksnes, lurer eg på om han kan vera avliden i Bodø der han og Beret budde i 1875?

 

Eg har sett opp eit revidert manuskript for denne huslyden som erstattar manuskriptet i innlegg #10 over:

 

~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye innkomne opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #28 på neste side!

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å skaffa oversyn over denne huslyden!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

11 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

* Emil Brede Olsen, f. Buksnes 1882 - n. 1891! - son av Beret!)

 

 

 

Konfirmert 1897 i Buksnes med bosted Reppe - nr. 20

https://media.digitalarkivet.no/view/6657/139

Emil Brede ble forresten født 25.02.1882

 

Ellers så lurer jeg på hvem disse to personene (uthevet med rødt) kan være, som bodde i Vågan i 1900:

https://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1900&knr=1865&kenr=009&bnr=0039&lnr=00

 

 • Tellingsår: 1900
 • Kommune: Vågan
 • Kommunenummer: 1865
 • Navn på bosted: Holand

Antall personer registrert på bostedet: 10. Trykk på tidslinje.gif for å se på tidslinjen for personen.


  Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet
  Kristian Mathisen hf g Gaardbruger S og fisker 1863 Vågan  
  Amanda Olsen hm g Gårdmanskone 1867 Buksnæs Nor  
  Olga Mathisen d ug Datter 1890 Vågan  
  Aslaug Mathisen d ug Datter 1894 Vågan  
  Eli Mathisen d ug Datter 1896 Vågan  
  Edvard Mathisen s ug Søn 1898 Vågan  
  Anthon Halvorsen s ug Fosterbarn 1888 Vågan  
  Emil Olsen tj ug Dreng 1872 Buksnæs Nor  
  Hilda Hansen tj ug Budeie 1884 Vågan  
  Berit Abrahamsen b ug Spinderske 1838 Buksnæs  

 

Så ser jeg at hun som var gift med Kristian Mathisen heter Amanda Olsen, født 1867 i Buksnes (uthevet med grønt). Men så ser jeg at i Vågan 7. juli 1887 gifter Amanda Konstantine Olsdatter seg med Kristian Theodor Mathisen: 

Nordland fylke, Vågan i Vågan, Ministerialbok nr. 874A03 (1884-1890), Viede 1887, Side 183 - nr. 22
https://media.digitalarkivet.no/view/10045/167

 

Det viser seg også at Amanda Konstantine ble konfirmert i Vågan i 1884 med bosted Digermulen - nr. 22

https://media.digitalarkivet.no/view/10045/117

 

Her er Amanda med familien i folketellingen 1891 for Vågan, bosatt i tellingskrets 1 Holand:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053178000276

 

Her er dåpen til datteren Olga Marie:

https://media.digitalarkivet.no/view/10045/109

Og her dåpen til sønnen Edvard Aagaard Kornelius:

https://media.digitalarkivet.no/view/5733/128

 

I 1910 er familien utvidet med flere barn:

https://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1910&knr=1865&kenr=010&bnr=0046&lnr=00

 

 • Tellingsår: 1910
 • Kommune: Vågan
 • Kommunenummer: 1865
 • Navn på bosted: Holand

Antall personer registrert på bostedet: 12. Trykk på tidslinje.gif for å se på tidslinjen for personen.


  Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet
  Kristian Mathisen hf g Gaardbruger og Fisker 14.08.1863 t  
  Amanda Mathisen hm g Gaardbrugerkone 19.09.1867 Buksnæs  
  Aslaug Mathisen d ug Datter 16.07.1894 t  
  Eli Mathisen d ug Datter 16.08.1896 t  
  Edevart Mathisen s ug Søn 31.08.1898 t  
  Meier Mathisen s ug Søn 28.02.1900@1901 t  
  Dagny Mathisen d ug Datter 15.06??.1903 t  
  Ole Mathisen s ug Søn 05.05.1905 t  
  Daniel Mathisen s ug Søn 16.01.1909 t  
  Eilert Karoliusen hf g Grubearbeider 10.05.1877 t  
  Olga Karoliusen hm g Haandjerning Arb. 10.06.1890 t  
  Kaare Karoliusen s ug Søn 26.06.1910 t  
 
Kan Berit Abrahamsen som dukker opp på Holand 1900, være moren til Amanda? Og kan Emil Olsen var Emil Brede Olsen, men med feil fødselsår??
Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

11 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

##### (Beret gift att i Buksnes 11.1.1885 med Andreas Severin Jakobsen)

 

Nr. 15 - venstre side:

Nordland fylke, Buksnes i Buksnes, Klokkerbok nr. 881C01 (1818-1853), Viede 1851, Side 398-399
https://media.digitalarkivet.no/view/2636/151

 

Dette er vel Andreas med familie i 1865:

https://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=1860&kenr=003&bnr=0003&lnr=00

 • Tellingsår: 1865
 • Kommune: Buksnes
 • Kommunenummer: 1860
 • Navn på bosted: Inderslatten

Antall personer registrert på bostedet: 6. Trykk på tidslinje.gif for å se på tidslinjen for personen.


  Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet
tidslinje.gif Andreas Jakobsen hf g Husmand med Jord Fisker 1824 Buxnæs Præstegjeld  
tidslinje.gif Johanna Hansdatter Hans Kone g   1832 Buxnæs Præstegjeld  
  Hans Andreassen Deres Søn ug   1852 Buxnæs Præstegjeld  
tidslinje.gif Lars J. Andreassen Deres Søn ug   1855 Buxnæs Præstegjeld  
tidslinje.gif Johan Andreassen Deres Søn ug   1858 Buxnæs Præstegjeld  
tidslinje.gif Odin N. Andreassen Deres Søn ug   1862 Buxnæs Præstegjeld  
 
Og i 1875:
 
 • Tellingsår: 1875
 • Kommune: Buksnes
 • Kommunenummer: 1860
 • Navn på bosted: Reppe Søndre
Antall personer registrert på bostedet: 8
Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet
Andreas Jakobsen hf g Husmand med Jord og Huseier Fisker 1825
Johanna Hansen Husdru g Husdru 1822
Lars Andreasen s ug Hjelpe Faderen %Fisker% 1855
Anne Andreasen d ug Budeie hos Forældrene 1850??
Johan Andreassen s ug Hjelper Faderen %Fisker% 1858
Oden Andreassen s     1861
Hendrik Andreassen s   %Forsørges af Faderen% 1865
Haagen Andreassen s   %Forsørges af Faderen% 1869
 

Nr. 7

Nordland fylke, Buksnes i Buksnes, Klokkerbok nr. 881C01 (1818-1853), Konfirmerte 1842, Side 478-479
https://media.digitalarkivet.no/view/2636/174

 

Finner denne slektssiden:

http://www.velogen.net/family.php?famid=F1970&show_full=1

 

https://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=1860&kenr=003&bnr=0001&lnr=00

 

 • Tellingsår: 1865
 • Kommune: Buksnes
 • Kommunenummer: 1860
 • Navn på bosted: Rep søndre

Antall personer registrert på bostedet: 8. Trykk på tidslinje.gif for å se på tidslinjen for personen.


  Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet
  Jakob A. Johansen hf g Føderaadsmand og Fisker 1802 Dolstad Præstegjd i Væfsen  
  Karen Kristensdatter Hans Kone g   1789 Buxnæs Præstegjeld  
  Edevart Andreassen Deres Fostesøn ug Hjelper Faderen 1845 Buxnæs Præstegjeld  
  Ole Jakobsen Deres Søn g Husmand 1832 Buxnæs Præstegjeld  
  Hanna K. Henreksdatter Hans Kone g   1837 Buxnæs Præstegjeld  
  Anton O. Olsen Deres Søn ug   1860 Buxnæs Præstegjeld  
  Haagen M. Olsen Deres Søn ug   1861 Buxnæs Præstegjeld  
  Arnt H. Olsen Deres Søn ug   1864 Buxnæs Præstegjeld  
 
Nordland fylke, Buksnes i Buksnes, Klokkerbok nr. 881C04 (1886-1899), Døde og begravede 1890, Side 191
https://media.digitalarkivet.no/view/6657/186
 
Nr. 3
Nordland fylke, Buksnes i Buksnes, Klokkerbok nr. 881C02 (1854-1876), Døde og begravede 1870, Side 364
https://media.digitalarkivet.no/view/2637/340
 
 
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.