Jump to content
Arkivverket

Peder Olson Dalsøren (1823-1907) - frå Luster til Dane Co., WI - kvar vart det stesonen Andreas og dotteri Johanna? - ei kjempeutfordring


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Denne huslyden arbeidde eg første gongen med tidleg på 1980-talet.  Eg fann dei att i Dane Co., WI, men dei to borni, ein son Andreas som kona hadde frå før, og ei dotter Johanna, som dei fekk i lag, er sporlaust borte.  No set eg mi von til at nokon i Brukarforum greier løysa denne kjempegåta om kvar det vart av dei...

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye oppdagingar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #6 under!

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

 2. Johanna Pedersdotter, f. 28.7.1851,

 

Johanna P. Olson utvandra med foreldri til Amerika i 1866

 

##### (lived with parents 1870 - her destiny?)

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MN9W-5QR

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6WL9-6XS?cc=1438024&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AMN9W-5QR

 

Name: Peter Oleson
Event Type: Census
Event Date: 1870
Event Place: Bristol, Dane, Wisconsin, United States
Event Place: Bristol, Dane, Wisconsin, United States
Gender: Male
Age: 47
Race: White
Birth Year (Estimated): 1823
Birthplace: Norway
Page Number: 20
 

Household Role Sex Age Birthplace
Peter Oleson   M 47 Norway
Isabel Oleson   F 57 Norway
Joanna Oleson   F 19 Norway

 

 

8 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

 1. Andreas Ellefson, son av Ingeborg og ein enkjemann Ellef Ellefson frå Skuteviken i Bergen, var f. 28.12.1847.

 

Andrew Ellefson utvandra til Amerika i 1867

 

##### (lived 1880 with mother and stepfather in Bristol township, Dane Co., Wis. - a single steamfitter - later destiny?)

 

 

 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MN4Z-CW9

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GYBG-9Q7H?cc=1417683&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AMN4Z-CW9

Name: Bell Oleson
Event Type: Census
Event Date: 1880
Event Place: Bristol, Dane, Wisconsin, United States
Gender: Female
Age: 68
Marital Status: Married
Race: White
Race: W
Occupation: Keeping House
Relationship to Head of Household: Wife
Relationship to Head of Household: Wife
Birth Year (Estimated): 1812
Birthplace: Norway
Father's Birthplace: Norway
Mother's Birthplace: Norway
Sheet Letter: D
Sheet Number: 240
Person Number: 1
Volume: 1
 

Household Role Sex Age Birthplace
Peter Oleson Self M 55 Norway
Bell Oleson Wife F 68 Norway
Andrew Oleson Son M 30 Norway
Muns Johnson Other M 40 Norway
Eddie Milan Grandson M 2 Wisconsin, United States

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Grethe for kjempefine innlegg!

 

Eg ser du har sletta innlegget ditt om Andrew Olson, men FT1880 er svært so interessant.  Der er det nemlig nemnt ein «grandson» med namn Eddie Milan, fødd i WI 1878, og denne Eddie finn me att i FT1900 for LeRoy township, Mower Co., MN i lag med mori HANNAH, stefar Ole Johnson og to halvsøsken!  Hannah er fødd i Noreg i juli 1851, og utvandra til Amerika i 1865.  Ho MÅ vera identisk med den sakna Johanna Olson, fødd 28.7.1851!

 

Huslyden er omskriven på eit family tree hjå ancestry, og Hannah er der kalla «Harum» - far hennar, Peder Olson, var frå ein husmannsplass under garden Hærum i Luster: https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/75913461/person/32336862434/facts

 

Diverre er basane hjå FamilySearch for augneblinken ikkje tilgjengelege, so eg får ikkje lagt inn dei ulike linkane, men det kjem fram at Ole Johnson var fødd i Verdalen 19.11.1855, og døydde i Faribault, MN 7.7.1935.  Hannah d. same staden 26.11.1917.  Kanskje obituaries kan finnast?  Hannah ligg gravlagd i Kiester, Faribault Co., MN: https://www.findagrave.com/memorial/66555802 (feil person!)

 

Og her er skiftet hennar: https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?dbid=9070&h=1951015&indiv=try&o_vc=Record:OtherRecord&rhSource=60525(feil skifte!)

 

Dette må eg sjå litt nærare på, men eg ville i første omgongen takka for det spennande innlegget.  Denne dottersonen har eg ikkje vore merksam på før!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

Eg har no fått sett litt meir på denne huslyden og hart oppdaga eit par feil eller rettare unøyaktige opplysningar i det nemnte family-treet.

 

For det første går tre-eigaren ut ifrå at Ole Johnson var fødd i Verdalen 19.11.1855 som son av John Nilsson og Ragnhild Olsdotter, men dette er eg ikkje overtydd om er rett, og eg har difor markert denne opplysningi i parentes med spørsmålsteikn...

 

Elles ser manuskriptet no slik ut, som erstatning for manuskriptet i innlegg #1 over:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Peder Olson Dalsøren, opphavleg frå Hærishaugen under Hæri, men son av føregåande husmann og soleis herifrå plassen, var f. 14.5.1823 og gifte seg 4.11.1847 med Ingeborg Christensdotter frå Galden under Eide, døypt 2.5.1813.  Peder og Ingeborg budde visstnok først nokre år på Sanden under Dalsøyri, men kring 1860 flytte dei hit til Langeteigen 1.  Peder fekk 5.3.1858 feste på plassen, men med atterhald om at foreldri skulle bruka plassen so lenge som dei ville.  Festesetelen vart tinglesen 8.2.1860, so truleg var det på den tidi at dei eigentleg tok over plassen.  Men Peder og Ingeborg vart ikkje buande i Langeteigen lenger enn til 1866.

Peter og Belle Olson utvandra til Amerika i 1866 og slo seg ned som farmarar i Bristol township, Dane Co., Wis. der Belle d. kring 1890.

 

##### (verification?)

 

Peter Olson budde sidan hjå Nels Lerdahl (med ætt frå Gruvlebakken under Leirdalen i Luster) i Bristol township, Dane Co., Wis., men d. på sjukeheimen i Verona, Wis. 15.8.1907.

Peder og Ingeborg i Langeteigen fekk to døtrer i lag, men ho hadde dessutan ein son frå før:

 1. Andreas Ellefson, son av Ingeborg og ein enkjemann Ellef Ellefson frå Skuteviken i Bergen, var f. 28.12.1847.

Andrew Ellefson utvandra til Amerika i 1867

 

##### (lived 1880 with mother and stepfather in Bristol township, Dane Co., Wis. - a single steamfitter - later destiny?)

 

 2. Johanna Pedersdotter, f. 28.7.1851,

Hannah P. Olson/Harum utvandra med foreldri til Amerika i 1866 og gifte seg

 

##### (date and place of her marriage? - 1884/1885?)

 

med

 

##### (husband's Norwegian name?)

 

##### (Norwegian origin? - Verdalen?)

 

i Amerika kjend som Ole G. Johnson.  Han var son av

 

##### (foreldri? - John Nilsson og Ragnhild Olsdotter?)

 

og f.

 

##### (dato og stad for fødsli? - nov. 1857? - 15.11.1855?)

 

men utvandra med foreldri sine til Amerika i 1858.

 

##### (sjekka dette?)

 

Ole og Hannah Johnson farma i Leroy township, Mower Co., Minn., men flytte kring 1908 til ein farm i Beaver township, Fillmore Co., Minn. der Hannah d. 15.10.1917.  Ole Johnson d.

 

##### (Wells, Minn. 7.7.1935?)

 

Dei fekk fire born i lag, og dessutan hadde Hannah ein son frå før:

 

##### (1900: 5 children - 3 living --- 1910: 4 children - 2 living)

 

##### (manglar opplysningar om to born som døydde før 1900?)

 

a. Edward E.

 

     ##### (middle name?)

 

     Milan, f. i Dane Co., WI

 

     ##### (exact date of his birth?)

 

     .4.1878,

 

     ##### (listed 1900 - destiny?)

 

b. Arthur

 

     ##### (middle name?)

 

     Johnson, f.

 

     ##### (place and date of birth? - MN)

 

     .2.1885,

 

     ##### (listed 1900/1905/1910 - destiny?)

 

c. Ida Mae Johnson, f. i Mower Co., Minn. 12.1.1894, d. i Idaho Falls, Idaho

 

     ##### (exact date of her death?)

 

     .12.1969.  Ida gifte seg i Nashua, Ia. 30.8.1927 med Torvald Antonson Amundsen frå

 

     ##### (opphavet hans i Ådalen, Norderhov?)

 

     i Amerika kjend som Torvald Amundsen.  Han var son av

 

     ##### (Anton Andreas Amundsen (1836) og Thorine Endresdotter (1842) - yrke, bustad og opphav til båe?)

 

     og f. i Ådalen 10.2.1877, men utvandra til Amerika med foreldri sine i 1895.

 

     ##### (sjekka utvandringi?)

 

     Han d. i Wells, Minn. 5.4.1966.  Torvald var ei kornoppkjøpar («grain buyer») i Cresco, Howard Co., Ia., men vart sidan kaféeigar («café owner and operator») i Wells, Faribault Co., Minn.  Dei fekk tre born i lag.

 3. Inga Pedersdotter (1854‑1855).

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar på ny for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

Hannah Johnson i census 1885?  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MQXN-VVJ

 

Name: Hannah Johnson
Event Place: Lodi, Mower, Minnesota
Age (Expanded): 30 years
Birth Year (Estimated): 1855
Birthplace: Norway
Race: White
Gender: Female
Volume: Mower
 

Household Role Sex Age Birthplace
Ole Johnson   M 25y Norway
Hannah Johnson   F 30y Norway
Eddie Johnson   M 7y Wisconsin
Baby Johnson   M 0y 3m

Minnesota

 

 

Census 1895?  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MQD1-X93

 

Name: Hannah Johnson
Event Place: LeRoy village, Mower, Minnesota
Age: 40y
Birth Year (Estimated): 1855
Birthplace: Norway
Race (Original): W
Gender: Female
 

Household Role Sex Age Birthplace
Ole J Johnson   M 34y Norway
Hannah Johnson   F 40y Norway
Arther Johnson   M 10y Minn
George Johnson   M 6y Minn
Mary Johnson   F 1y Minn
Dunder Busted   M 24y Norway
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Lars W. for siste innlegget!

 

Det er nok liten tvil om at du har finne dei rette folki både i 1885 og 1895, og me har fått supplert med ein son George, fødd 13.11.1887, døydde i Mower Co., MN 21.4.1900 (kjelde dødsregisteri for Mower Co., MN hjå ancestry).

 

Samstundes har eg finne prov for at det må vera feil Ole Johnson som syner på family treet hjå ancestry.  John Nilson og Ragnhild Olsdotter hadde rett nok ein son Ole fødd i Verdalen 15.11.1855, men han kan ikkje ha utvandra i 1858, for i 1865 buddde foreldri som plassfolk i Verdalen: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=1721&kenr=003&bnr=0032&lnr=00

 

Utifrå det faktum at Ole Johnson nytta G. som mellombokstav, og han hadde ein son George, lurer eg på om ikkje faren kan ha vore ein Jørgen Johnson??  Men kanskje er eg heilt «på jordet»!?

 

Uansett er dette ein spennande huslyd, og eg takkar på ny for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.