Jump to content
Arkivverket
Olav Bonesmo

Skipsskatt 1557/59

Recommended Posts

Olav Bonesmo

I enkelte bygdebøker i Sør Trøndelag refereres det til skipsskatten fra 1557. 

Kjenner noen til om opplysninger derfra er blitt systematisert på samme måte som for tiendpengeskatten fra 1521?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olav Bonesmo

Skipsskatten fra Sunnmøre (fra 1563) skiller seg fra skipsskatten i Trøndelag ved at sunnmøringene som ble skattlagt var knyttet til eie/drift av båt, mens trønderne som ble skattlagt i 1557/59 var bønder/husmenn og noen drenger ifølge Wikipedia. Dokumentasjonen finnes i lensregnskapene, men spørsmålet om det er blitt bearbeidet i noen grad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

Olav Bonesmo,

 

Originalen, fra lensregnskapene, er skannet, og ligger her:

https://media.digitalarkivet.no/view/76240/240

(RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper, R/Ra/L0014: Bergenhus len, 1566-1567; Trondheim len, 1540-1559, 1540-1567:  0006/0001, Skipsskatten av Trondheim len mikkelsmesse 1557 - mikkelsmesse 1559 ).

 

Trykt utgave av denne kom i 1939, som en del av serien ”Norske lensrekneskapsbøker 1548-1567”, heretter kallt NLR,  i bind VI: Rekneskapsbøker for Trondheims len 1548-1549 og 1557-1559.Denne utgaven ligger på NB, og kan og lastes ned samme sted:

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012112807005

 

Av påskriften, permens pag 4, så ser en at regnskapene løper fra St.Mikkelsdag (Mikkelsmess) 1557 til St. Mikkelsdag (Mikkelsmess) 1559, dvs fra 29. september 1557 til 29. september 1559.

(NLR VI, s. 229)

 

Regnskapene er ellers sortert etter følgende oppsett for Midt-Norge:

1.Inderøy, Ytterøy og Beistad len

2.Strinda len og Nedre Gauldalen len.

3.Børsa, Buvika og Skaun len.

4.Stjørdalen len.

5.Skogn, Verdalen, Sparbu og Snaasa len.

6.Herjedalen len.

7.Fosen len.

8.Namdalen len.

9.Nordmøre len.

10.Orkdalen og Øvre-Gauldalen len.

 

De som særlig har behandlet skipsskatten fra 1557-59, er  Audun Dybdahl (1989) og Jørn Sandnes (1971), men og andre har gitt viktige biddrag, som f.eks Hallvard Bjørkvik (1965/1981)

 

Dybdahl, Audun: Jordeiendomsforhold og godseiere i Trøndelag : fra Aslak Bolt til Landkommisjonen (1989)

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017102048065

 

Sandnes, Jørn:

Ødetid og gjenreisning : trøndsk busetningshistorie ca 1200-1660 (1971)

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011110708072

 

Bjørkvik, Hallvard: Tiendskattemantalet 1520 (21) som historisk kjelde, trykt i Årbok for Fosen historielag 1965, og i  Norske historikere i utvalg. 5 : Nye middelalderstudier (1981), s. 261 ff.

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012050208035

 

Av de nevnte herrers publikasjoner, så vil en bla. se at  Oppdal mangler (Dybdahl 1989, s. 45, Sandnes 1971, s. 262), men også at Lierne mangler av samme årsak som Oppdal (=skattefritak) (Sandnes 1971, s. 262).

 

Dessuten viser den trykte utgaven av NLR VI, at det mangler 2 blad  (111-114) under Sparbu: ”2 blad rivne ut: 111-114”

(NLR VI, s. 276)

Sandnes (1971, s. 262) påpeker samme sted også det samme, nemlig at avslutningen for Sparbu mangler.

Ellers, så er jeg litt i tvil om hva du mener med utsagnet:

 

På 2.9.2019 den 20.44, Olav Bonesmo skrev:

Kjenner noen til om opplysninger derfra er blitt systematisert på samme måte som for tiendpengeskatten fra 1521?

 

mvh

JMS

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olav Bonesmo

Hallo Johan. Med et lite skråblikk til siste linje i ditt innlegg: Oppsettet ditt har i alle fall fjernet enhver tvil om hva som er gjort mht. skipsskatten fra 1557/59. Mange takk for en særdeles grundig redegjørelse for hva som finnes om dette emnet!

PS. Bladde meg gjennom NLR VI, og var ved å miste motet inntil mitt kjerneområde dukket opp på de siste sidene - til og med etter Nordmøre len.

Olav B.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.