Jump to content
Arkivverket

Blir alle de som her hjelper Lars E. Øyane med bygdebøkene hans nevnt med gitt bidrag i bygdebøkene?


Leif Salicath

Recommended Posts

Torbjørn Igelkjøn
1 time siden, Astrid Kaardal Halleraker skrev:

Jeg skrev ved en feiltagelse " denne gjengangeren av brukere, nemlig Leif. " det skal være LARS

Hei, Leif vær oppmerksom på rettelsen over.

 

Så til saken: La ikke dette bli en sur og lei debatt. Bygdebokforfatteren for Luster og hans faste stab av medhjelpere stortrives på forumet, og forsvarer sin eksistensberettigelse. Leif Salicath har objektivt rett på noen punkter. Når nybegynnere kommer til forumet vil de oppleve at bygdebokgjengen er bare interessert i Luster og Lars' takksigelser. Og, Digitalarkivet skal være skapt AV og FOR brukere, vi arbeider for neste generasjons slektsgranskere. Faghistorikere som skriver artikler eller bøker henvender seg direkte til arkivarene og går utenom forumet. Vi vet ikke hvordan forumet vil bli hvis Lars logger av. Det vi kan si er at hans føljetong er populær og ut i fra det kan det muligens være inspirerende å opprette et prosjekt til. Der en fast gjeng samles og f.eks. et og samme geografiske distrikt eller saksområde gir anledning til historie-fordypning.

 

I staden for å irritere seg over aktive forumbrukarar er det betre å vere aktiv sjølv, og dersom det er mange nok ivrige brukarar med interesse for andre deler av landet vil ei eventuell overvekt av innlegg som gjeld eit bestemt område verte mindre. Dette kjem alle til gode. Eg har mest interesse for Fjaler og Sunnfjord, men set stor pris på at aktive brukarar med fokus på andre stader av landet (eller utlandet for den del) velvillig deler sine kunnskapar med oss. Av og til vil slike innlegg også komme inn på "mitt" område, og ein vil då finne informasjon som ville ha vore umogeleg å finne andre vegen. Det er også nyttig å kjenne til brukarar med erfaring frå andre kantar (f. eks. Luster eller Nordfjord)  når ein treng hjelp til folk som har flytta på seg.

 

Dersom du har informasjon frå Sunnhordland vil dette vere nyttig for mange, og vil i gitte tilfelle kunne avsløre tilknyting til Sunnfjord eller andre stader. Det er ingen ting i vegen for å dele dette, enten det er i form av ein database eller som innlegg i forumet. Vi treng fleire aktive brukarar, og ikkje færre.

 

Det må no vel også vere ein bra ting dersom forumet kan bidra til meir korrekte og fullstendige bygdebøker enn ein elles ville ha fått.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
 • Like 3
Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker

Torbjørn skrev " Det må no vel også vere ein bra ting dersom forumet kan bidra til meir korrekte og fullstendige bygdebøker enn ein elles ville ha fått. " Da må jeg si stopp en halv, vi leser Salicaths innlegg med velvilje og i den tro at han mener Brukernes Eget Forum har et forbedringspotensiale. Lars driver kommersiell virksomhet, hans produksjon blir publisert for salg. Som ikke var intensjonen med Digitalarkivet da det startet for ca 20 år siden. Hvis Lars sin produksjon hadde blitt arkivert for allmennheten, hvilket det blir hvis bøkene hans er skannet på NB, så får vi nøye oss med å konstatere at det er slik det har blitt på dette forumet. Bruken og behovet har utformet det slik det er til nå.

Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker
På 10.9.2019 den 19.38, Leif Salicath skrev:

Pt. har Lars halvparten av trådene på første side i forumet og tar mye av oppmerksomheten fra andre saker. Er dette greit?

 

Jeg kan opprette et eget "TEMA"-emne, og jeg vet hva det skal handle om. Et passe stort, passe vanskelig, alternativt prosjekt til Lars sine bygdebøker. Det blir a lá den alternative Nobelprisen. Men først skal jeg tenke ut hva jeg skal skrive og foreslå, det vil ta flere dager.

Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
34 minutter siden, Astrid Kaardal Halleraker skrev:

Torbjørn skrev " Det må no vel også vere ein bra ting dersom forumet kan bidra til meir korrekte og fullstendige bygdebøker enn ein elles ville ha fått. " Da må jeg si stopp en halv, vi leser Salicaths innlegg med velvilje og i den tro at han mener Brukernes Eget Forum har et forbedringspotensiale. Lars driver kommersiell virksomhet, hans produksjon blir publisert for salg. Som ikke var intensjonen med Digitalarkivet da det startet for ca 20 år siden. Hvis Lars sin produksjon hadde blitt arkivert for allmennheten, hvilket det blir hvis bøkene hans er skannet på NB, så får vi nøye oss med å konstatere at det er slik det har blitt på dette forumet. Bruken og behovet har utformet det slik det er til nå.

 

Tematittelen var;

 

"Blir alle de som her hjelper Lars E. Øyane med bygdebøkene hans nevnt med gitt bidrag i bygdebøkene?" 

 

---

 

Mange svar er kommet. 

Synes ikke det er nødvendig at det her blir "utredet" i lange baner. 

Det er langt fra realt overfor en meddebattant å holde på slik. 

 

 

 

Edited by Ann-Mary Engum
 • Like 1
 • Thanks 5
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn
1 time siden, Astrid Kaardal Halleraker skrev:

Lars driver kommersiell virksomhet, hans produksjon blir publisert for salg. Som ikke var intensjonen med Digitalarkivet da det startet for ca 20 år siden.

 

Dersom han brukte forumet som marknadsplass ville kritikken ha hatt meining. Det gjer han ikkje, og det var heller ikkje dette som var temaet for tråden.

 

Her er derimot (om ein ser strengt på det) eit eksempel på kommersiell verksemd:

 

Eg er elles einig med Ann-Mary at nok er nok, sjølv om eg ikkje greidde å halde fingrane frå fatet.

Link to post
Share on other sites
Kolbjorn Sveen

Takk til Lars for mange fine spørsmål. Jeg har også hatt glede av både spørsmål og svar. Og det er sikkert det samme for mange mange andre.  

 • Like 3
Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
9 timer siden, Astrid Kaardal Halleraker skrev:

Jeg kan opprette et eget "TEMA"-emne, og jeg vet hva det skal handle om. Et passe stort, passe vanskelig, alternativt prosjekt til Lars sine bygdebøker. Det blir a lá den alternative Nobelprisen. Men først skal jeg tenke ut hva jeg skal skrive og foreslå, det vil ta flere dager.

 

 

https://forum.arkivverket.no/topic/237891-tema-hva-syns-dere-vil-være-en-interessant-ny-dugnads-føljetong/

 

Link to post
Share on other sites
Asbjørn Kroken

Lars E Øyane takker så langt jeg kan se ALLE som bidrar til svar på hans spørsmål.  Er også meget fornøyd med at Lars bruker dette forumet og ikke et "ekspertforum" som vi andre ikke har tilgang til. Hans spørsmål med tilhørende svar har vært til stor nytte for oss som er på et amatør-nivå. 

Ellers vil jeg si at hjelpen man får her inne holder en svært høy kvalitet, rask og fra kilder man nok ikke ville funnet frem til på egen hånd.

 

Stor takk til alle medlemmer som bidrar!

 • Like 5
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
11 minutter siden, A. Kroken skrev:

Lars E Øyane takker så langt jeg kan se ALLE som bidrar til svar på hans spørsmål.  Er også meget fornøyd med at Lars bruker dette forumet og ikke et "ekspertforum" som vi andre ikke har tilgang til. Hans spørsmål med tilhørende svar har vært til stor nytte for oss som er på et amatør-nivå. 

Ellers vil jeg si at hjelpen man får her inne holder en svært høy kvalitet, rask og fra kilder man nok ikke ville funnet frem til på egen hånd.

 

Stor takk til alle medlemmer som bidrar!

 

https://www.digitalarkivet.no/content/change-display-name

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Jeg kom med på brukerforum - så vidt jeg husker - i 2011. I alle disse årene har jeg forsøkt å bidra med opplysninger i alle typer tråder og i alt fra bygdebok for Luster og til spørsmål fra nybegynnere. Siden jeg er full jobb - jeg blir 61 i desember og regner med å jobbe en del år til hvis helsa holder - har jeg ikke mulighet til å besvare spørsmål "her inne" fra tidlig morgen til til seine kveld eller om natta, for den saks skyld. Ferier er i så fall unntaket. Men jeg ønsker å bidra, og det morsomste er når vi kan bidra sammen. Jeg kommer til å fortsette å bidra på min måte - uavhengig av hvem som er trådstarter og ut fra den tiden jeg har til rådighet i en travel jobbhverdag. Så får vi håpe at brukerforumet fortsatt vil leve i årene framover og at vi kan hjelpe nye og eksisterende brukere på beste måte! 😊

Edited by Grethe Flood
 • Like 9
 • Thanks 3
Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Jeg kjenner ikke Lars så godt, og har nok ikke kunne bidratt  i hans spørsmål om slekt på vestlandet, men jeg mener Lars har lært både meg og andre nybegynnere noe som er veldig viktig i slektsgransking.
 

Det er:

Nøyaktighet, kildekritikk og metodikk.
 

Hadde alle jobbet som Lars i sin gransking, så hadde vi kanskje unngått å finne alle "drømme-tavlene" på nettet.
Jeg ser ikke på Lars som en som bare spør her i forumet.
Han lærer bort mer enn det han får tilbake
 

 

Edited by Lars.O.Wangensteen
Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker

Slik jeg leser disse innleggene, så er bygdebokforfatteren helt uten lyte, feil eller svakheter, og han får ikke mer oppmerksomhet eller assistanse enn andre allminnelige brukere som står fast med videre granskning av sine 1000 forfedre. Bygdebøkene for Luster blir likebehandlet med private ætte- eller slektsbøker, og vi flokker oss rundt enhver slektsgransker som ønsker resultater og noe på trykk. Bygdebokforfatteren skal skjermes for kritikk og diskusjon, vi som ser skjevheter i systemet, ser feil og har realitetsbrist.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
12 minutter siden, Astrid Kaardal Halleraker skrev:

Slik jeg leser disse innleggene, så er bygdebokforfatteren helt uten lyte, feil eller svakheter, og han får ikke mer oppmerksomhet eller assistanse enn andre allminnelige brukere som står fast med videre granskning av sine 1000 forfedre. Bygdebøkene for Luster blir likebehandlet med private ætte- eller slektsbøker, og vi flokker oss rundt enhver slektsgransker som ønsker resultater og noe på trykk. Bygdebokforfatteren skal skjermes for kritikk og diskusjon, vi som ser skjevheter i systemet, ser feil og har realitetsbrist.

 

Hvorfor leter du etter lyter, feil og svakheter? 

 

Ser du mange på forumet som IKKE får hjelp, ettersom du kommer med et slikt innlegg? 

Nok er nok! 

 • Like 7
Link to post
Share on other sites

Dersom tråden ikkje stoppar av seg sjølv, er eg samd i at han bør stengast.

 

Spørsmålet i overskrifta har rett nok  ikkje fått direkte svar, men indirekte forstår vi at svaret er "Nei".  Alle som hjelper til med svar blir ikkje nemnt i bygdebøkene for Luster. Eg kan leggje til at eg i mitt bygdebokarbeid heller ikkje har nemnt hjelparane, når eg har fått hjelp her på brukarforumet. Eg nøyer meg med å føre opp kjeldene hjelparane har vist til. Men eg takkar etter kvart, naturlegvis, slik dei fleste har for vane er på brukarforumet.

Svaret på spørsmålet i innlegg #1 ("Er det greit?") er eit rungande JA, ser vi. For eigen del kan eg følgje opp med at eg har funne mange opplysningar som gjeld Vefsn i Luster-trådane. Uten dei trådane hadde det blitt fleire tomrom og "?" i bygdebøkene eg skriv.

Edited by Knut Skorpen
 • Like 6
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Tone Merete Bruvik

Da stenger jeg denne tråden fordi teamet er utdebattert, og en del innlegg blir litt på siden etterhvert, uten at vi mener noe må slettes. 

 

Tråden er ikke rapportert til oss som moderer, slik at det er litt tilfeldig at jeg ble oppmerksom på den. Husk at vi ikke leser alt som foregår på brukerens eget forum. Rapporter til oss hvis dere ønsker vi skal se nærmere på ting. 

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
 • Tone Merete Bruvik locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.