Jump to content
Arkivverket
Ivar Moe

Nordfjord 1700 tallet - Skifte etterlysninger i danske aviser

Recommended Posts

Ivar Moe

De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender (1762-1808)

 

image.png.b2595a424530feae4f9de888d052da96.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender (1762-1808)

 

image.png.fb6171a409b38bbee6852555bff9e580.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender (1762-1808)

 

image.png.cb5da5f825b6e853cc7175321043a11c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

 

7. januar 1763

 

image.png.91a4f0649e30fddf9229f40955ff5718.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker

Uoppfordret tyding av #1, jeg holder på å lære gotisk skrift og disse små korte avsnittene passer

perfekt. Hensikten er også å fjerne lesesperre (et nytt ord, lesesperre altså) som kan oppstå.

 

Den geistlige Skifte Ret i Nordfiord i Bergens Stift giør her-
med bekiendt, at Sogne-Præsten for Eids kald, Hr. Ole Wer-
dal, døde sidstleden 15de Febr. 1769; bemelte Stifte-Ret la'et[?]
derfor 3de Postdage efter hinanden udi de til Forsendelse med Po-
sten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender af samme Døds-
fald inden den i Loven foreskrevne Tid, en allene alle Stervboets
Credi- og Debitører indkaldte, men endog enhver som herom ved
noget tilvisse, paa det indstændigste anmode, at de vilde behage at
underrette og oplyse Skifte-Retten om een den sal. Mands Broder
Søn navnlig Ole Christian Werdal, som for nogle Aar siden skal
være reyst til Ostindien, og vides ikke, enten han er død eller leven-
de, men hvis Efterladenskab, i Dødsfald, for endeel tilfalder det-
te Stervboe, for hvilken Efterretning Stervboet og Retten lover
en allene fri Porto, men og saadan Douceur og Erkiendelse, som
med Tilstand, Pligt og Taknemmelighed er convenable. Davigs
Præstegaard, den 24. Febr. 1769. Thomas Georg Krog,
                Provst i Nordfiord og Sognepræst for
                    Davigens Kald.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker

Tyding av #2.

    

Sorenskriveren i Hardanger og Woss udi Bergens Stift i
Norge, Cancellie Raad Johan Seckman Fleischer, anmelder 3de
Postdage efter hinanden, det Natten imellem den 12 og 13de April
b.a. er paa Ullenswangs Præstegaard udi Hardanger ved Døden af-
gangen Enke-Fruen Sicilia Christina Casberg, Enke efter afgangne
Capitain Christian Schauboe Feltman, da min Fuldmægtig i min
Fraværelse strax forseglede Boen, men ved Forretningen fik ingen
Oplysning om Arvingene, men nu ved min Nærværelse af Vel-
ærværdige Hr. Jens Lund meddeelt den Oplysning, at den sal.
Frues Arvinger ere 4 Søstere, boende her i Norge, 1 ste Søster,
gift med Hr Capitain Loebman, boende i Nordfiord; 2den Søster
gift med Hr. Peder Nerem, Provst over Sundmøer, 3die Søster,
gift med Kiøbmand Johan Heide paa Sundmøer og 4de Søster er
Enke efter Virke-Dommer Fæster; thi vilde de respective Arvinger
behage det snareste skee kan, enten personlig eller ved Fuldmægtig
at indfinde dem paa Arve-Tomvten, at Boen kan vorde aabnet,
saasom det forseglede og registerede, der er sat i Forvaring er af den
Beskaffenhed at det ey kan tage Skade; og da sal. Fruen skal have
faste Eyendeele paa Sundmøer af Jordegods, Kirker og deslige,
det maatte behage Arvingerne derover ved Stedets respective Øv-
righed at lade forfatte en lovlig Registrations og Taxations For-
retning, som mig tilstilles, saa og, da Kiøbmanden Sr. Heide har
staaet for Regnskab over de faste Eyendeele, det maatte behage Ar-
vingerne fra Heide, at tilsende mig en General-Extract af Regn-
skabet over Beholdningen, alt til lovligt Skifte at behandle. G___[?]
vendahl paa Woss, den 13de Junii 1772. I. S. Fleischer.

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
2 timer siden, Ivar Moe skrev:

De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender (1762-1808)

 

image.png.fb6171a409b38bbee6852555bff9e580.png

Dette var spennande! Systera som er oppgjeven å vere gift med kaptein Lohmann i Nordfjord er nok Henningia Carina - men på dette tidspunktet var ho nok flytta til Borgund på Sunnmøre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
2 timer siden, Ivar Moe skrev:

De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender (1762-1808)

 

image.png.cb5da5f825b6e853cc7175321043a11c.png

Her får eg bekrefta kven som er far til Sara Bech gift med Peder Wittrup - så bra!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Astrid

Så flott at du oversetter da.  Selv sliter jeg enda med de store bokstavene, og det er sikkert mange som i tillegg til den gotisk skrift  også har problem å lese denne utydelige små teksten, så ære være deg.

 

Aase

Imponerende hva du har tilegnet deg av informasjon om nordfjord slekter opp gjennom tidene. Du er rett og slett et unikum i Nordfjords historie.

Dessuten er jeg svært glad for tilbakemeldiger ala de du kommer med, hvis noen kan ha nytte av de sakene jeg legger ut her. Hvis ikke så er det menigsløst for meg å fortsette med det. 

Det er mye å finne om norsk slektshistorie i Danmark, og også i Sverige , Belgia og Holland.  Skal se litt nøyere på saker fra Nordfjord i morgen.

 

Mvh

Ivar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
18 minutter siden, Ivar Moe skrev:

 

Imponerende hva du har tilegnet deg av informasjon om nordfjord slekter opp gjennom tidene. Du er rett og slett et unikum i Nordfjords historie.

Dessuten er jeg svært glad for tilbakemeldiger ala de du kommer med, hvis noen kan ha nytte av de sakene jeg legger ut her. Hvis ikke så er det menigsløst for meg å fortsette med det. 

 

Aller fyrst hjerteleg takk for skryt, det er alltid kjekt! Eg vil setje stor pris på å få fleire slike; i kveld sit eg og puslar i hop familien til Øllegård Klingenberg som du hadde føre deg i den eine etterlysninga. Hyggeleg arbeid på ein laurdagskveld 🙂 

 

Eg finn også ein ny forbindelse i Castberg-annonsa: Den fjerde syster har også tilknyting til Gloppen, då ho skal vere enkje etter "birke-dommer Fæster" - dvs Sakarias Hansson (Rygg) Fæster, f. i Gloppen 1705 og død i Holmedal 1755. At Henningia og Anna var systre, var nytt for meg.

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Så bra da Aase

Jeg har direkte aner til Fæster familien, så jeg kommer nok til å spørre om hjelp med tid og stunder 😀

 

Ellers til en voldsom hendelse i Davigen 1834. Kan ikke gå god for sannhetsgehalten. (Men kan jo være grei å ha i minne i disse MDG tider) 

 

Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst privilegeret Skanderborg Amtsavis og Avertissements-Tidende (1830-1836)

 

image.png.17d98d1659a4aa0f39fb09193907dc2f.png

 

 

Edited by Ivar Moe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Odelstings rep. fra Nordfjord 

Norge - Sverige

10. oktober 1815  

image.png.3cc9e38cf9ea7d30defde358888cb2ad.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Kan disse menneskene gjøres rette for/har virkelig levd ?

 

Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende (1836-1852)

image.png.7013be6c30fe21a5f4e93f03ee725823.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
7 timer siden, Ivar Moe skrev:

Kan disse menneskene gjøres rette for/har virkelig levd ?

 

Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende (1836-1852)

image.png.7013be6c30fe21a5f4e93f03ee725823.png

Randi Byrgedtr er reell nok; ho får mange born i ekteskap med Jonas Brynestad, sist i 1835. Den aktuelle fødselen burde då vere ca 1846, men eg er ikkje  stand til å finne noko..

Edited by Aase R Sæther - Gloppen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe
32 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Randi Byrgedtr er reell nok; ho får to born i ekteskap med Jonas Brynestad, i 1833 og 1835. Den aktuelle fødselen burde då vere ca 1846, men eg er ikkje  stand til å finne noko..

 

Beklager Aase. Jeg glemte å legge inn utgivelses dato/år på avisa.

19. februar 1844

Da var barnet født enten i 43 eller 44 og mora da tydeligvis yngre enn avisas 55 år ?

 

Men nå er det leggetid her. Kona har tur planer i morgen tross styggeværet. ☹️ 😀

 

Finner mer i morgen

Edited by Ivar Moe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Hvis Randi er fødd 18. oktober 1789 er ho i sitt 55. år i februar 1844! 🙂

Jenta er iflg. avisa fødd 19. desember 1843.

Edited by Gunnar Sigdestad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Mitt utgangspunkt for årstalet var at det yngste barnet skulle vere 11 år,  og då starta eg med 1846 og arbeidde til begge sider, utan å finne noko-

 

Men eg finn henne til slutt; ikkje i dåpslistene, der eg fyrst ville leite etter eit velskapt pikebarn, men i lista over gravlagde - Eline Andrine Jonasdtr, død julafta 1843, 5 dagar gammal.

 

Korleis dette verkeleg heng saman får vi aldri vite, men eg noterer meg at Jonas og Randi har 3 fruktbare døtre på denne tida - Anne, Agnete og Rakel. Det har førekome meir enn ein gong at mor har "teke på seg" ein ulagleg fødsel for ei dotter, utan at eg skal påstå at det er slik det har vore her.

 

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker

Ivar Moe skrev: " hvis noen kan ha nytte av de sakene jeg legger ut her. Hvis ikke så er det menigsløst for meg å fortsette med det.  " Vel, for en kort tid bare. Forumsidene blir ikke arkivert til evig tid. Det kan visstnok gjenfinnes på en backstage (et engelsk uttrykk, backgate el.l), men det er mer varig og brukervennlig at du oppretter en egen blogg. Du kan ha en link til bloggen i din signatur her på dine innlegg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
10 minutter siden, Astrid Kaardal Halleraker skrev:

Ivar Moe skrev: " hvis noen kan ha nytte av de sakene jeg legger ut her. Hvis ikke så er det menigsløst for meg å fortsette med det.  " Vel, for en kort tid bare. Forumsidene blir ikke arkivert til evig tid.

Sjølvsagt blir dette ikkje lagra til evig tid. Eg noterer meg kjelda, og finn tilbake til det seinare, også når innlegget her er borte. Eg føretrekkjer å finne det her, framfor å måtte gå i ein blogg - som heller ikkje varer evig 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harald L. Bakke
11 timer siden, Ivar Moe skrev:

Så bra da Aase

Jeg har direkte aner til Fæster familien, så jeg kommer nok til å spørre om hjelp med tid og stunder 😀

 

Ellers til en voldsom hendelse i Davigen 1834. Kan ikke gå god for sannhetsgehalten. (Men kan jo være grei å ha i minne i disse MDG tider) 

 

Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst privilegeret Skanderborg Amtsavis og Avertissements-Tidende (1830-1836)

 

image.png.17d98d1659a4aa0f39fb09193907dc2f.png

 

 

 

Dette var skikkelig artig å lese!  😄 

Branden i Rugsundkyrkja er velkjent for dei fleste historieinteresserte her i området.

Lynnedslaget same dag på Ekornbakke er det vel kansje dei ferraste som kjenner til, men eg har ei tillggshistorie å komme med her.

Eg er sjølv oppvaksen og buande på Ekornbakke og har blitt fortalt om dette lynnedslaget i det dåværande huset på bruket, og det var artig  få bekrefta datoen og årstal.

Under dette lynnedslaget er det fortalt at minste barnet Jakob Olsen (f. 20. aug 1833) låg i vogga. Lynet som slo ned i huset gjorde skade på diverse i huset m.a. vogga som Jakob låg i, men at  guten kom frå det utan mein.

Jakob var bror til min tippoldefar og har mange etterkommarar her i bygda idag. 

Edited by Harald L. Bakke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe
3 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Korleis dette verkeleg heng saman får vi aldri vite, men eg noterer meg at Jonas og Randi har 3 fruktbare døtre på denne tida - Anne, Agnete og Rakel. Det har førekome meir enn ein gong at mor har "teke på seg" ein ulagleg fødsel for ei dotter, utan at eg skal påstå at det er slik det har vore her.

 

Har en slik sak i slekta. Husbonden hadde vært på "besøk" på loftet hos tjenestejenta. Da jenta fødte, tok kona i huset på seg et ansvaret, men ble gjennomskuet av jordmora da hun kom noen dager senere. Det var for kort tid siden hennes siste fødsel til at dette kunne stemme.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe
17 minutter siden, Harald L. Bakke skrev:

Eg er sjølv oppvaksen og buande på Ekornbakke og har blitt fortalt om dette lynnedslaget i det dåværande huset på bruket, og det var artig  få bekrefta datoen og årstal.

Under dette lynnedslaget er det fortalt at minste barnet Jakob Olsen (f. 20. aug 1833) låg i vogga. Lynet som slo ned i huset gjorde skade på diverse i huset m.a. vogga som Jakob låg i, men at  guten kom frå det utan mein.

 

Fra svensk tidning

Helsingborgsposten1834-05-27

image.png.c41cd6c711635fbfbe465b2212f61aa9.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
11 timer siden, Ivar Moe skrev:

Så bra da Aase

Jeg har direkte aner til Fæster familien, så jeg kommer nok til å spørre om hjelp med tid og stunder 😀

 

Du vil finne ein lang og innhaldsrik Fæster-tråd her i forumet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.