Jump to content
Arkivverket

Christen Olson «Bergmand», fødd i Luster 1733 - koparverksarbeidar i Årdal og sidan i Kvinnherad - kva lagnad fekk han og kvar vart det av borni hans og søskeni hans?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

I utgongspunktet trudde eg at Christen Olson, fødd i Kilebotn under garden Kilen i Luster kring 1733 og nemnd i skiftet eter mori i 1741, var flytt med dei fleste søskeni sine til Gulen.  Dette synte seg vera feil, men so dukka det i 2017 opp eit emne starta opp av Atle Onar Knapskog: https://forum.arkivverket.no/topic/208407-christen-olsen-truleg-fødd-i-årdal-på-1730-talet/

Etter kvart vart eg og fleire med meg samde om at dette måtte vera «rett mann», og emnet som eg i dag legg fram, tek i store trekk utgongspunkt i sistnemnde tema.

 

Det er for meg ganske uklart kva som skjedde med borni til Christen Olson i Kvinnherad, bortsett ifrå at eldste dotteri tydeleg vart buande i Kvinnherad, medan yngste sonen fór til Bergen...

 

Og det er ogso svært so uklart kva som skjedde med søskeni til Christen.  Broren Ole Olson var tydeleg ogso «bergmann» i Årdal og sidan i Kvinnherad, men forsvinn.  Men om det var søsteri Gjertrud som i 1752 fekk ein son Torger Thomasson i Årdal som sidan var strandsitjar på Vikøyri i Vik, er kanskje meir usikkert...

 

Uansett, det hadde vore kjempekjekt om det let seg gjera komplettera denne biografien, og her følgjer eit opppdatert manuskript slik det ser ut pr. i dag:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Ole Nilsson Kilebotten, frå Kolstad, var f. kring 1702 og vart gravlagd frå Kilebotn 15.6.1738.  Han gifte seg kring 1725 med Britha Østensdotter frå Berge i Dale.  Ho var f. kring 1700 og var som enkje attgift med gardbrukar og enkjemann Ole Knutson på Myklemyr i Jostedalen (1703-1741) og vart gravlagd derifrå 10.9.1741.  Ole og Britha tok over som plassfolk i Kilebotten frå kring 1732, og Britha budde her til ho i 1741 flytte til Myklemyr.  Kven som so hadde plassen i Kilebotn dei næraste åri. veit me ikkje sikkert, men det ser ut til at borni til Ole Nilsson har butt her, i alle fall ei tid, for eldste dotteri Gjertrud vart konfirmert her i 1751.  Me kjenner til seks born etter Ole og Britha i Kilebotn:

 1. Gjertrud Olsdotter, f. kring 1727, vart som nemnt konfirmert frå Kilebotn i 1751.

Gjertrud Olsdotter flytte

 

##### (lagnaden hennar? – ei Gjertrud Olsdotter «Jevnager» fekk ein son Torger, døypt i Årdal 30.7.1752 -

       barnefar Thomas Torgerson gardbrukar på Mjelde, Lærdal (1727-1802) - denne Torger Thomasson var

       truleg strandsitjar på Vikøyri i Vik 1801 - gift med Martha Paulsdotter og to søner Paul og Ingebrigt!?)

 

 2. Sølfest Olson, f. kring 1729, nemnd i Luster 1741

Sølfest Olson flytte

 

##### (lagnaden hans?)

 

 3. Østen Olson (1732-1732?)

 4. Christen Olson, f. kring 1733,

Christen Olson ser ut til å vera flytt i ganske ung alder til Årdal der me trur han gifte seg 28.8.1757 med Gjertrud Halvorsdotter frå

 

##### (kvar i Årdal voks ho opp?)

 

Ho var dotter av husmann og koparverksarbeidar Halvor Olson i Hagen under 

 

##### (kva gard?)

 

opphavleg frå

 

##### (opphavet hans på Voss?)

 

og kona Rønnaug Andersdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

og vart døypt i Årdal 10.3.1726.  Christen arbeidde ei tid på koparverket i Årdal, og han og Gjertrud budde

 

##### (kvar budde dei?)

 

men flytte kring 1760 til Kvinnherad der Christen fekk arbeid på koparverket på Lilledal i Ølve.  Christen d.

 

##### (dato og stad for dødsfallet hans? - e. 1769)

 

medan Gjertrud vart gravlagd frå Huse i Kvinnherad 2.2.1798.  Dei fekk fem born i lag:

 

##### (sjekka at dei ikkje hadde fleire?)

 

a. Britha Christensdotter, f. i Årdal 13.11.1756, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? - e. 1801)

 

     Britha vart trulova i Kvinnherad 14.11.1779 (vigselsdato vantar) med Anders Tollefson frå Dale store i Kvinnherad, døypt i Kvinnherad 6.12.1744.  Han vart gravlagd frå Huse i Kvinnherad 7.8.1803.  Anders og Britha busette seg som strandsitjarar på ein plass under Huse i Kvinnherad og fekk

 

     ##### (talet på søner og døtrer? - inkl.:

            * Christen, døypt Dale store, Kvinnherad 30.1.1780 - n. 1801

            * Eli, døypt Sund, Kvinnherad 8.12.1781

            * Gjertrud, døypt Dale, Kvinnherad 2.2.1784

            * Tollef, døypt Wigen, Kvinnherad 24.9.1786

            * Kari, døypt Dale, Kvinnherad 18.10.1789

            * Hans Andreas, døypt Huse, Kvinnherad 26.11.1792 - n. 1801

            * Ole, døypt Huse, Kvinnherad 25.2.1795 - n. 1801)

 

b. Ole Christenson, f. i Årdal 25.2.1759,

 

     ##### (konf. Kvinnherad 1776 - n. faddar same stad 1780 - seinare lagnad?)

 

c. Rønnaug Christensdotter, døypt i Kvinnherad 11.7.1761,

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

d. Eli Christensdotter, døypt i Kvinnherad 21.1.1764,

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

e. Nils Christenson, døypt i Kvinnherad 28.5.1767, d. som reipslagararbeidar i Bergen 14.4.1808.  Han gifte seg i Krosskyrkja i Bergen 22.5.1791  med Karen Pedersdotter frå

 

     ##### (opphavet hennar? - Gloppen?)

 

     Ho var f. kring 1752 og d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Nils var reipslagasvein, og han og Karen budde i Bergen levetidi ut.  Dei fekk

 

     ##### (talet på søner og døtrer? - inkl.:

            * Christen, f. KK, Bergen 8.6.1791

            * Christiane Oline, f. DK, Bergen 6.2.1793

            * Nils Petersen, f. DK, Bergen 18.5.1796 - n. 1801

            * Paulina, f. 1797 - n. 1801

            * Maria, f. 1798 - n. 1801

            * Agatha, f. 1799 - n. 1801)

 

 5. Nils Olson, døypt 4.9.1735, nemnd i Luster 1741

Nils Olson flytte

 

##### (lagnaden hans?)

 

 6. Ole Olson, døypt ?.5.1738, nemnd i Luster 1741

Ole Olson flytte

 

##### (lagnaden hans? - truleg til Årdal og sidan gruvearbeidar Lilledal, Kvinnherad 1760-åri!?)

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.