Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Torbjørn Igelkjøn

Kyrkjebok for Kinn 1689-1729 - Ufullstendig oppslag

Recommended Posts

Torbjørn Igelkjøn

(Denne kyrkjeboka er noko spesiell, sidan innførslene er sortert etter gard og ikkje reint kronologisk). Følgjande oppslag frå mikrofilmen er kutta i toppen, slik at det m.a. ikkje går fram kva gardar det er snakk om:

Sogn og Fjordane fylke, Kinn, Bru (Svanøy), Eikefjord, Frøya (Bremanger) i Kinn, Ministerialbok nr. A 1 (1689-1729), Kronologisk liste 1689-1729, Side 62
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070510610042
 

Eigentleg hadde eg kunna tenkt meg at heile kyrkjeboka hadde blitt skanna på nytt i fargar slik at ho blei lettare å lese, men det er vel kanskje andre protokollar i den lange køa som er viktigare å få skanna på nytt, som f. eks. kyrkjeboka for Gaular 1755-1785 som eg har nemnt tidlegare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
På 24.9.2019 den 2.43, Torbjørn Igelkjøn skrev:

(Denne kyrkjeboka er noko spesiell, sidan innførslene er sortert etter gard og ikkje reint kronologisk). Følgjande oppslag frå mikrofilmen er kutta i toppen, slik at det m.a. ikkje går fram kva gardar det er snakk om:

Sogn og Fjordane fylke, Kinn, Bru (Svanøy), Eikefjord, Frøya (Bremanger) i Kinn, Ministerialbok nr. A 1 (1689-1729), Kronologisk liste 1689-1729, Side 62
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070510610042
 

Eigentleg hadde eg kunna tenkt meg at heile kyrkjeboka hadde blitt skanna på nytt i fargar slik at ho blei lettare å lese, men det er vel kanskje andre protokollar i den lange køa som er viktigare å få skanna på nytt, som f. eks. kyrkjeboka for Gaular 1755-1785 som eg har nemnt tidlegare.

 

Vi har nå lagt inn nye fargebilder av disse to kirkebøkene.

 

Merk at de nye bildene foreløpig ikke er indekserte, og at de kun ligger som fortsettelser av de opprinnelige bildesekvensene (mikrofilmbildene). Vi har til hensikt å legge de nye bildene som erstatninger for de gamle, dvs. at lenke til gammelt bilde vil omdirigere til nytt bilde av samme oppslag. Dette er en litt mer komplisert affære som vi må gjennomføre når vi finner tilstrekkelig med tid og ikke har andre ting som haster.

 

Når de nye bildene blir lagt inn som erstatninger, vil det ikke lenger være mulig å se de gamle bildene. Gi derfor gjerne tilbakemelding, dersom du/dere (mot formodning) skulle holde noen av de gamle bildene for å være bedre enn de nye. Det er ikke bare lett å lese skriften i de nye bildene heller, men noe bedre burde det være.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Dette er i utgangspunktet gode nyheiter, og nyskanning av kyrkjeboka frå Gaular er noko som eg har etterlyst lenge.

 

Eg må studere dei ulike bileta litt nærmare, men ved fyrste augnekast ser det i somme tilfelle ut til å vere vanskeleg å avgjere kva for bilete som er best. Eg ville difor føretrekkje å kunne bla i både dei gamle og dei nye bileta. Er det ikkje mogeleg å ta vare på begge setta, slik som ved skanning frå mikrofilm der mikrofilmen har avfotografert den same sida to gonger?

 

Her er eit eksempel frå garden Osen i Kinn:

Sogn og Fjordane fylke, Kinn, Bru (Svanøy), Eikefjord, Frøya (Bremanger) i Kinn, Ministerialbok nr. A 1 (1689-1729), Kronologisk liste 1689-1729, Side 64
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070510610043
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb10611909278068
 

Den gamle sida har betre kontrast enn den nye, og ser faktisk ut til å vere den best lesbare. Men den nye sida viser ei meir "nøyaktig" attgjeving av kyrkjeboka. Eg vil gjerne ha begge sidene etter kvarandre, slik at ein kan samanlikne i kvart enkelt tilfelle. Dette ville ha vore den klart beste løysinga.

Edited by Torbjørn Igelkjøn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Kyrkjeboka for Gaular illustrerer dette enno betre:

 

Sogn og Fjordane fylke, Sande, Bygstad, Viksdalen (Vik) i Gaular (Indre Holmedal), Ministerialbok nr. A 1 (1755-1785), Fødte og døpte 1764, Side 5
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070227270008

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb10611909279007
 

Den gamle skart-kvittsida har god kontrast (der den er leseleg). Den nye sida har kanskje hakket dårlegare kontrast, men det viktigaste er at dei uleselege områda er blitt leselege.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
2 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Eg vil gjerne ha begge sidene etter kvarandre, slik at ein kan samanlikne i kvart enkelt tilfelle. Dette ville ha vore den klart beste løysinga.

 

Det er mulig, men det vil innebære noen timers manuell jobb i databasetabellene. Den tida har jeg ikke til rådighet nå, så inntil videre forblir visninga som den er.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

Har lagt merke til at Arkivaleronline i Danmark som er noe ala digitalarkivet i Norge enkelte ganger har både svart-hvitt fra microfilm og scannet i farger for enkelte av det de har lagt ut. Det burde vel gå an her også?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn
3 timer siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

 

Det er mulig, men det vil innebære noen timers manuell jobb i databasetabellene. Den tida har jeg ikke til rådighet nå, så inntil videre forblir visninga som den er.

 

Ja, etter mi meining står jo ikkje dette akkurat om livet. Men eg håpar verkeleg at det er mogeleg å behalde begge biletsetta når det ein gong skal gjerast noko med dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Eg hadde håpa at ei nyskanning ville bli betydeleg betre enn den gamle mikrofilmen, men det ser diverre ikkje slik ut. Her er eit anna eksempel frå Gaular:

 

Sogn og Fjordane fylke, Sande, Bygstad, Viksdalen (Vik) i Gaular (Indre Holmedal), Ministerialbok nr. A 1 (1755-1785), Fødte og døpte 1766, Side 15
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070227270018
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb10611909279017

 

Årstalet 1766 på toppen av sidene er berre synleg i den nye utgåva, men teksten elles er vel kanskje vel så bra i den gamle.

 

Her er eit enno betre eksempel:

 

Sogn og Fjordane fylke, Sande, Bygstad, Viksdalen (Vik) i Gaular (Indre Holmedal), Ministerialbok nr. A 1 (1755-1785), Fødte og døpte 1769, Side 21
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070227270024
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb10611909279023
 

Ein kan her lese tekst i den nye utgåva som var umogeleg å lese i den gamle. Men den gamle er likevel skarpare.
 

Dette viser behovet for å ta vare på begge setta.

Edited by Torbjørn Igelkjøn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
5 timer siden, Erlend E. Mæhlum skrev:

Har lagt merke til at Arkivaleronline i Danmark som er noe ala digitalarkivet i Norge enkelte ganger har både svart-hvitt fra microfilm og scannet i farger for enkelte av det de har lagt ut. Det burde vel gå an her også?

 

4 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Ja, etter mi meining står jo ikkje dette akkurat om livet. Men eg håpar verkeleg at det er mogeleg å behalde begge biletsetta når det ein gong skal gjerast noko med dette.

 

Som sagt: Fullt mulig, og jeg etterkommer gjerne ønsket. Siste avsnitt i mitt første innlegg ble tatt med, fordi jeg også så at mikrofilmbildene har visse kvaliteter som fargebildene ikke har, slik at jeg fant det nødvendig å gjøre tydelig oppmerksom på hva som ville skje med standard prosedyre. Men det innebærer 100 % håndsøm mht. oppbygging av indekseringstabellene (3 stk pr kirkebok), så det er nødvendig å sette av noen timer til jobben. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Det blir nok ein del arbeid med dette, men det meiner eg at det er verdt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Det hadde vel også vore mogeleg å behandle dei nyskanna bileta for å auke lesbarheita, slik som eg prøvde på her:

 

uten-navn.jpg.f912ff9c6796f69951c7dfd5b7f05224.jpg

 

Men det ville vel bli mykje arbeid om ein skulle gjere dette for kvart bilete, og det er vel andre ting som er betre å bruke Arkivverket sine ressursar på.

Edited by Torbjørn Igelkjøn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
På 2.10.2019 den 2.27, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Det hadde vel også vore mogeleg å behandle dei nyskanna bileta for å auke lesbarheita, slik som eg prøvde på her:

 

På 2.10.2019 den 2.27, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Men det ville vel bli mykje arbeid om ein skulle gjere dette for kvart bilete, og det er vel andre ting som er betre å bruke Arkivverket sine ressursar på.

 

Ja, jeg tror vi må si at det finnes ei grense for hvor stor innsats Arkivverket kan legge i hvert enkelt bilde. Vi er et par personer som jobber ut fra ei målsetning om å publisere 10 millioner nye bilder i året, og da skal vi ikke grave oss mye ned i enkeltheter, før vi blir sjanseløse på å ta igjen det tapte. (I 2019 ser det uansett ut til at vi får problemer med å innfri denne målsetninga.)

 

Man kan vel også se for seg at det fort kunne bli uenighet om hva som var den beste versjonen av et bilde. Den versjonen som gjør det enklest å lese det som står øverst til venstre, er ikke nødvendigvis den versjonen som gjør det enklest å lese det som står nederst til høyre. Vi får derfor holde oss til våre standardinnstillinger for skanning, eller i alle fall til én innstilling pr protokoll, og så får dere brukere manipulere bildene som best dere kan, dersom det er nødvendig.

 

Det vi kanskje kan håpe på i framtida, er flere verktøy i bildevisninga. I dag har vi en knapp for invertering av fargene, men man kan kanskje også se for seg knapper for lysstyrke, kontrast, metning osv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn
3 timer siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

Det vi kanskje kan håpe på i framtida, er flere verktøy i bildevisninga. I dag har vi en knapp for invertering av fargene, men man kan kanskje også se for seg knapper for lysstyrke, kontrast, metning osv.

 

Det ville absolutt ikkje ha vore så dumt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.