Jump to content
Arkivverket

Andrea «Annie» Christophersdotter Fladhammer frå Luster (1871-1949) utvandra i 1887 og gifte seg 1897 med John Edward Turner frå London, England (1864-1941) - busette seg i Montana, men vart skilde - fem born var fødde, men berre eitt av dei er kjent?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Denne huslyden arbeidde eg første gongen med på 1980-talet, og no har eg igjen teke for meg dei amerikanske kjeldene eg har til rådvelde for å komma litt lenger, men diverre har eg no møtt «veggen», og vonar at kanskje nokon kan greia fylla i alle fall nokre av dei «hòli» som står att, til dømes gjennom obituaries eller andre avisoppslag?

 

Her er dødsattesten til John E. Turner med feil fødselsår, men rett alder: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ML-812W

 

Og her er dødsattesten til Annie Turner: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9B2V-77W

 

Eg meiner eg las ein stad at det skal finnast ein obituary for Annie i Butte, MT, men finn ikkje att referansen...

 

Men her er status på manuskriptet mitt pr. i dag:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande innlegg av Sven er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #7 under!

 

Kanskje nokon greier å finna vigsli til John og Annie og opplysningar om dei andre fire borni?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips! 

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

En datter

 

https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?_phsrc=PEx79&_phstart=successSource&usePUBJs=true&indiv=1&dbid=61591&msfng=j&msfns=turner&msmng=annie&new=1&rank=1&uidh=enc&redir=false&msT=1&gss=angs-d&pcat=34&fh=0&h=68360&recoff=&ml_rpos=1

 

 

Navnet på mor og hennes fødested stemmer ikke helt men adressen er den samme.

 

Name: Baby Turner
Gender: Female
Race: White
Birth Date: 1 Oct 1907
Birth Place: 625 E. 2nd St. City, Montana, USA
Certificate Number: 2 919
Father: J . E. Turner
Mother: Jenny Turner
Link to comment
Share on other sites

https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&dbid=61255&h=278014&tid=&pid=&usePUB=true&_phsrc=PEx88&_phstart=successSource

 

En datter Ethel Turner dør 14. mars 1906, 5 måneder og 13 dager gammel

 

Name: Ethel Turner
Gender: Female
Death Age: 5/12
Birth Date: abt 1905
Birth Place: Butte
Death Date: 14 Mar 1906
Death Place: Butte, Silver Bow, Montana, USA
Father: J E Turner
Mother: Annie Turner
Certificate Number: 12067
Edited by Sven Hjortland
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Sven for interessante og utfordrande innlegg!

 

Eg sat meg ned for å studera fødsels- og dødsregisteri for Silver Bow Co., MT og trur eg kan ha oppdaga dei to borni som manglar på lista.  Namni til foreldri er rett nok ikkje oppgjevne, men dei ligg gravlagd på same kyrkjegarden i Butte, MT...  Eg veit ikkje om det kan finnast avisskriveriar om dei?

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden, som erstattar manuskriptet i innlegg #1 over:

 

~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter fleire interessante innlegg frå Sven og litt forsking på eigi hand er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #12 under:

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Sven for fleire nye avklarande innlegg om denne huslyden!

 

Då var med andre ord Harry ikkje ein del av denne huslyden, og eg har stroke han frå manuskriptet mitt.  Men eg la merke til at eit dødfødt Turner barn er nemnt i dødsattestane frå, eg trur det var i 1903, so kanskje det femte barnet var dødfødt?  Elles står det i den eine obituarien etter Ethel at det levde att ein gut på 2 år, men det stemmer jo ikkje!  Charles var 10 år på den tidi!

 

Eg finn ein John Turner, fødd i England juni 1864, utvandra 1889, som dagarbeidar i Meaderville township, Silver Bow Co., MT: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6Q3S-LFZ

Dette er like ved Butte, MT.  Han står som ugift, men det må vera han,

 

for her finn eg kona og sonen på Washington Avenue i Minneapolis, MN i 1900, feiltolka både av FamilySearch og ancestry som Helenia Terence med to søner, Charles Albin og ein som tydeleg ikkje har fått namn: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DZYQ-D14

Ser ein nærare på denne innførsli, står det då vitterleg TURNER, og førenamnet hennar er Andrena!

 

Her er fødselsattesten til Charles - kalla Johan:

 

Name: Johan Turner
Gender: Male
Birth Date: 14 Apr 1898
Birthplace: Minneapolis, Hennepin, Minnesota
Race: White
Father's Name: Johan Turner
Father's Birthplace: England
Father's Age: 31y
Mother's Name: Anna
Mother's Birthplace: Norway
Mother's Age: 24y

 

Veslebroren kan eg ikkje finna fødd i Minneapolis, MN, men eg lurer på om det kan vera Clarence J. med eitt år feil alder ved dødsfallet?

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript som erstattar manuskriptet i innlegg #7 over:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Andrea Christophersdotter {Fladhammer}, f. {i Luster} 11.8.1871,

Annie Fladhammer utvandra til Amerika i 1887 og gifte seg i

 

##### (exact date and place of her marriage? - MN?)

 

.7.1897 med John Edward Turner, f. i London, England 1.7.1864, men utvandra til Amerika

 

##### (year of emigration? - 1884? - supposedly directly to Montana!)

 

##### (his marriage to Annie was his 2nd! - ?married 1st time St. Paul, MN Nov. 17, 1891 to Sadie Belling?)

 

John var jarnarbeidar («structural iron worker»), og han og Annie budde ei tid i Butte, Silver Bow Co., Mont., men flytte kring 1912 til Anaconda, Deer Lodge Co., Mont.  Dei vart skilde i 1917, og John flytte til Granite Co., Mont. der han sidan livnærte seg som gruvearbeidar («quartz miner»).  John budde ulike stadar i Granite Co., Mont., mellom anna i Maxville og i Stone, men han d. i Princeton, Mont. 28.1.1941.  Annie Turner d. i Anaconda, Mont. 25.9.­1949.  Dei fekk fem born i lag:

 

##### (NB: 1910 census says 5 children - only one living! - info on a missing baby?)

 

a. Charles Albin Turner, f. i Hennepin Co., Minn. 14.4.1898, d. i Anaconda, Mont. 11.6.1951.  Charles var gruvearbeidar og jarnarbeidar («quartz miner and structural iron worker») og budde i Maxville og Stone, Granite Co., Mont.  Han var ugift.

 

     ##### (1920: show house laborer in Poplar, Roosevelt Co., MT - 1930: quartz mine laborer in Maxville, Granite Co., MT - 1940: structural iron worker - res. Stone, Granite Co., MT)

 

b. ##### (name etc? - born Hennepin Co., MN Oct. 1899 - perhaps: Clarence J. Turner, died at Butte, MT May 9, 1903 - 2 years and 6 or 7 months)

 

c. John Edward Turner, f. i Silver Bow Co., Mont. 8.3.1906, d. i Butte, Mont. 14.4.1907.

d. Ethel Turner, f. i Silver Bow Co., Mont. 1.10.1907, d. i Butte, Mont. 14.3.1908.

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

11 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

##### (his marriage to Annie was his 2nd! - ?married 1st time St. Paul, MN Nov. 17, 1891 to Sadie Belling?)

 

????

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:FD98-39M

 

Name: Turner
Gender: Female
Birth Date: 25 Aug 1893
Birthplace: Saint Paul, Ramsey, Minnesota
Race: White
Father's Name: John Turner
Father's Birthplace: U. S.
Mother's Name: Sadie Turner

Other information in the record of Turner
Name: Turner
Gender: Female
Birth Date: 25 Aug 1893
Birthplace: Saint Paul, Ramsey, Minnesota
Race: White
Father's Name: John Turner
Father's Birthplace: U. S.
Mother's Name: Sadie Turner
 

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Grethe for siste innlegget om denne huslyden.

 

Det kan vel ikkje vera mykje tvil om at du har finne ei dotter av John og det som eg trur kan ha vore første kona hans, Sadie Belling.  Og dette synest å stadfestast gjennom desse dokumenti:

 

* Vigsli til Sadie Turner og Elmer Halladay i Los Angeles, CA 21.5.1906: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9R9G-9WHM

 

* FT1910 for Fresno, CA der Elmer og Sadie båe er i andre ekteskap, og har ei dotter Mary på 16 år, fødd i MN: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RND-L36

 

* Family tree frå ancestry som syner at Sadie Halladay var dotter av Frank Belling og fødd i Tyskland 26.9.1874: https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/120952186/person/182016793374/facts

 

Eg TRUR at den dotteri som John og Sadie fekk i St. Paul, MN 25.8.1893 godt kan vera den nemnde Mary!

 

Då er med andre ord gåta kring første ekteskapet til John Edward Turner løyst, men framleis står det att å finna ein dato og ein stad for vigsli til John og Andrea «Annie» Fladhammer...?

 

Kanskje me kunne finna ut meir gjennom ein obituary etter Sadie Holliday som døydde i Fresno, CA 23.12.1947?  I det minste kvar det vart av dotteri Mary?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

   
   
   
   
   
   
   
   
   
Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

The California, Death Index, 1940-1997  -  Lenke Ancestry
Name:    Elmer N Holladay
Social Security #:    700107819
Gender:    Male
Birth Date:    18 Jun 1870
Birth Place:    Illinois
Death Date:    12 Jun 1941
Death Place:    Plumas
Mother's Maiden Name:    Stclaire
Father's Surname:    Holladay


Sacramento Bee, Friday, Jun 13, 1941 Sacramento, CA, Page 26

Sacramento Bee, Friday, Jun 13, 1941 Sacramento, CA, Page 26.png

Edited by Egil Johannessen
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Egil for siste innlegget om denne huslyden.

 

Dette er med andre ord dotteri til John Turner og Sadie Belling:

 

Name: Mary Margaret Kohmann
Social Security #: 551300658
Gender: Female
Birth Date: 25 Aug 1893
Birth Place: Minnesota
Death Date: 16 Jul 1978
Death Place: Fresno

 

Fødselsdatoen stemmer «på ein prikk»!

 

Her er forresten Sadie i FT1900 - då busett hjå foreldri Frank og Eva Beling i San José, Santa Clara Co., CA: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DH43-QZP

 

Og her er huslyden i St. Paul, Ramsey Co., MN i 1895 - John Turner er «borte vekk»: https://www.ancestry.com/interactive/1058/MNV290_86-0725?pid=2527911&backurl=https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?_phsrc%3DNzx17230%26_phstart%3DsuccessSource%26usePUBJs%3Dtrue%26indiv%3D1%26dbid%3D1058%26gsfn%3DFrank%26gsln%3DBehling%26gsfn_x%3DNP_NN%26gsln_x%3DNP_NN%26msbdy%3D1845%26msbdy_x%3D1%26msbdp%3D5%26msrdy%3D1895%26msrdy_x%3D1%26new%3D1%26rank%3D1%26uidh%3D008%26redir%3Dfalse%26msT%3D1%26gss%3Dangs-d%26pcat%3D35%26fh%3D2%26h%3D2527911%26recoff%3D%26ml_rpos%3D3&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx17230&_phstart=successSource&usePUBJs=true

 

Eva Belling, 84, døydde i Sacramento, CA 10. mars 1917, medan Frank Belling, 86, døydde 1. april 1931: https://billiongraves.com/grave/Eva-Belling/5223457

 

Eg ser at utvandringsåret til denne huslyden varierer mellom 1885 og 1889 - kanskje dei kan finnast på ei passasjerliste?

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Andrea Christophersdotter {Fladhammer}, f. {i Luster} 11.8.1871,

Annie Fladhammer utvandra til Amerika i 1887 og gifte seg i

 

##### (exact date and place of her marriage? - MN?)

 

.7.1897 med John Edward Turner, opphavleg frå London i England, i Amerika kjend som John E. Turner.  Han var son av

 

##### (full names of parents?)

 

og f. i London, England 1.7.1864, men utvandra til Amerika

 

##### (year of emigration? - 1884? or 1889? - supposedly directly to Montana!)

 

John gifte seg første gongen i St. Paul, Minn. 17.11.1891 med

 

##### (original German name?)

 

##### (wherefrom in Germany?)

 

i Amerika kjend som Sadie E. Belling.  Ho var dotter av

 

##### (Frank Belling - 84 year old widower in Sacramento, CA 1930 - also widowed 1920 - wife was Eva Biester! - 1910 laborer Fresno, CA - full names of parents - origin etc.?)

 

og f.

 

##### (place of her birth? - verify date? - «Polish Prussia» - Polish speaking!)

 

26.9.1874, men utvandra til Amerika med foreldri sine i

 

##### (between 1885 and 1889?)

 

John og Sadie budde i St. Paul, Ramsey Co., Minn., men vart skilde alt kring 1894.  Sadie flytte sist på 1890-talet med foreldri sine til San José, Santa Clara Co., Cal., men gifte seg sidan att og busette seg i Sacramento, Cal. 

 

##### (remarried in Los Angeles, Cal. May 21, 1906 to Elmer Newton Holladay, born Madison Co., IL June 18, 1870 - died Plumas Co., CA June 12, 1941 - railroad switchman - res. in Sacramento, CA)

 

Ho d. i Fresno, Cal. 23.12.1947.  John var jarnbittar («structural iron worker»), og han og Annie budde ei tid i Butte, Silver Bow Co., Mont., men flytte kring 1912 til Anaconda, Deer Lodge Co., Mont.  Dei vart skilde i 1917, og John flytte til Granite Co., Mont. der han sidan livnærte seg som gruvearbeidar («quartz miner»).  John budde ulike stadar i Granite Co., Mont., mellom anna i Maxville og i Stone, men han d. i Princeton, Mont. 28.1.1941.  Annie Turner d. i Anaconda, Mont. 25.9.­1949.  John Turner fekk i alt sseks born, eitt frå første ekteskapet og fem frå det andre:

 

##### (NB: 1910 census says 5 children - only one living! - info on a missing baby? - Sadie Beling Holladay in 1910 says 2 children, one living - could both be from her 1st marriage to John E. Turner?)

 

a. Mary Margaret Turner, f. i Ramsey Co., Minn. 25.8.1893, d. i Fresno, Cal. 16.7.1978.  Mary gifte seg

 

     ##### (date and place of her marriage? - 1920!?)

 

     med Otto Francis Kohmann, f. i Fresno, Cal. 22.3.1894.  Han d. i Fresno, Cal. 26.4.1938.  Otto var arbeidar («laborer»), og han og Mary budde i Fresno, Fresno Co., Cal.  Dei fekk tre døtrer i lag.

b. Charles Albin Turner, f. i Hennepin Co., Minn. 14.4.1898, d. i Anaconda, Mont. 11.6.1951.  Charles var gruvearbeidar og jarnbittar («quartz miner and structural iron worker») og budde i Maxville og Stone, Granite Co., Mont.  Han var ugift.

 

     ##### (1920: show house laborer in Poplar, Roosevelt Co., MT - 1930: quartz mine laborer in Maxville, Granite Co., MT - 1940: structural iron worker - res. Stone, Granite Co., MT)

 

c. ##### (name etc? - born Hennepin Co., MN Oct. 1899 - perhaps: Clarence J. Turner, died at Butte, MT May 9, 1903 - 2 years and 6 or 7 months)

 

d. John Edward Turner, f. i Silver Bow Co., Mont. 8.3.1906, d. i Butte, Mont. 14.4.1907.

e. Ethel Turner, f. i Silver Bow Co., Mont. 1.10.1907, d. i Butte, Mont. 14.3.1908.

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.