Jump to content
Arkivverket

Sigvor Johnsdotter frå Bidne på Voss, fødd 1791 - gift med Lars Larsson på Kroken i Luster og sidan med Johannes Henrikson på Lauklien i Gilleskål - kvar vart det av dei og borni deira?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Utgongspunktet for dette emnet er Lars Larsson og Sigvor Johnsdotter frå Voss som flytte til Luster i 1818, men etter at Lars døydde året etter, flytte Sigvor attende til Voss, gifte seg att med Johannes Henrikson og flytte i 1826 til Gildeskål.

 

Eg studerte denne huslyden første gongen på 1980-talet, men kom diverre ikkje so langt den gongen.  No har eg lukkast i å finna nokre fleire opplysningar, men nøgd er eg ikkje, og eg vonar at kanskje nokon med lokal kunnskap, både på Voss og i Gildeskål, kan hjelpa meg litt på veg?

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Lars Larsson Krogen, opphavleg frå Meland øvre på Voss, var son av

 

     ##### (gardbrukar?)

 

     Lars Larsson på Meland øvre, opphavleg frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     og kona Ragnhild Larsdotter frå

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

     og vart døypt på Voss 29.10.1786.  Han gifte seg på Voss 27.10.1811 med Sigvor Johnsdotter frå Bidne på Voss.  Ho var dotter av gardbrukar John Iverson på Bidne, opphavleg frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     og kona Magdeli Pedersdotter frå

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

     og vart døypt på Voss 20.3.1791.

Lars og Sigvor budde først på ein som husmannsfolk på

 

##### (ein plass, men kva for ein?)

 

under Bidne på Vossestrand, Voss fram til 1818.

Men 8.6.1818 fekk Lars Larsson feste på plassen her i Fureholten med unntak av åkeren, som enkja Rannei Pedersdotter brukte.  Dei flytte nok hit på same tidi, men etter festekontrakten skulle dei ikkje ta over plassen før i 1819.  I mellomtidi ser det ut til at Lars har vore som ein paktar på hovudbruket(?).  Det ser knappast ut til at Lars Larsson nokon gong busette seg i Fureholten, for han vart gravlagd frå Kroken alt 20.6.1819 og vart då kalla paktar.  I alle høve lét enkja Sigvor plassen frå seg att alt i 1820.

Sigvor Johnsdotter flytte i 1820 attende til Voss der ho 16.1.1826 gifte seg att med Johannes Henrikson frå Hemre store på Voss.  Han var son av gardbrukar Henrik Johnson på Hemre store, opphavleg frå

 

##### (opphavet hans?)

 

og kona Ingrid Halstensdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

og vart døypt på Voss 5.4.1790.  Johannes og Sigvor flytte same året til Nordland,

 

##### (lagnaden deira i Nordland? - bus. Lauklien i Gildeskål 1829/1831)

 

##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

Me kjenner til seks born etter Sigvor, tre frå kvart av ekteskapi:

 

##### (var det kan henda fleire?)

 

a. Ragnhild Larsdotter, døypt på Voss 24.11.1811,

 

    ##### (lagnaden hennar? - ikkje nemnd 1826!)

 

b. Iver Larsson, f. på Voss 21.1.1816, flytte med mori og stefaren til Nordland i 1826,

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

c. Lars Larsson, f. på Kroken i Luster 17.4.1819, flytte til Voss med mori i 1820 og vidare til Nordland i 1826.  Han d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     Lars gifte seg første gongen i Gildeskål 25.7.1849 med Johanna Fredrikke Thomasdotter frå Vådvik i Gildeskål, døypt i Gildeskål 7.5.1820.  Johanna d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     og 18.10.1880 gifte Lars seg att i Gildeskål med Margretha Anna Johnsdotter frå Telnes i Gildeskål, f. i Gildeskål 21.4.1827.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Lars Larsson var gardbrukar på Våg i Gildeskål og fekk

 

     ##### (talet på søner og døtrer? - minst seks born, som alle var frå første ekteskapet)

 

d. John Johannesson, f. i Gildeskål 3.4.1829,

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

e. Ole Johannesson, tvilling, f. i Gildeskål 16.11.1831, d. på Lauklien 22.4.1832.

f. Inger Malene Johannesdotter, likeins tvilling og f. i Gildeskål 16.11.1831, d. på Lauklien 8.4.1832.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Link to comment
Share on other sites

Lars Larsen øvre Meland (1786-)

Son av Lars Larsen Sundvesflyne (1755-) og Ragnhild Larsdtr Meland – gift 1783

 

Lars Larsen (1786) gift 1811 med Sigvor Jonsdotter Bidne V (1791-)

Sigvor gift 1826 med Johannes Henriksen store-Hemre.

Flytte til Nordland 1826 og budde på Laukelien i Nordland.

 

Johannes fødd i 1790 – son av Henrik Jonsen store-Hemre (1764-1808) som gifta seg i 1774 med Ingri Halsteinsdtr Grindeland (1749-1799)

 

Kjelde: Voss bygdebok – ættebok for Vossestrand – Voss bygdeboknemnd 1971

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017110848091?page=5

 

Link to comment
Share on other sites

Henrik Jonsen store-Hemre (1746 -1808) var eldste son til Jon Henriksen store.Hemre (1717-1769) – gift 1745 med Brita Larsdtr Rygg (1722-1786)

Ingri Halsteinsdtr Grindeland var dotter til Halstein Mikkjelsen Grindeland (1719-1779) – gift 1741 med Ragnhilda Olsdtr Draugsvoll (1720 – 1800)

 

Same kjelde

Link to comment
Share on other sites

Lars Larsen Sundvesflyne (1755-) og Ragnhild Larsdtr Meland – gift 1783

 

Lars Larsen S. Var son av Lars Jonsen Ulvundsøyne (1730 – 1776) – gift 1751 med

Anna Olsdtr nedre Vinje (1726-1803)

 

Same kjelde

 

 

Link to comment
Share on other sites

Lars Jonsen Ulvundsøyne (1730 – 1776

Son av Jon Hermundsen Sundsvoll (1687-1761) og Gjertrud Knutsdtr Ulvundsøyne (1705-1767).

Dei gifta seg i 1720

 

Anna Olsdtr nedre Vinje (1726-1803)

Dotter av Ola Larsen Brekke (1689-) og Kristi Andersdtr Draugsvoll (1694-1754). Dei vart gifte i 1725 og budde på plasset Vinjebøen.

Link to comment
Share on other sites

Sigvor er enkje i 1865 – Sigvold står det:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038367002432

 

Sigvor Jonsdtr – død 26. okt 1874 – gravlagd 3. nov 1874 – nr 32:

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 805/L0098: Ministerialbok nr. 805A05, 1862-1879, s. 386

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070214650587

 

D

Link to comment
Share on other sites

Johannes Henriksen død 11. mars 1858 – gravlagd (jordfesta ) 30. april 1858 – alder 68 år – som er feil om han er fødd i 1786 – nr 9:

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 805/L0097: Ministerialbok nr. 805A04, 1837-1861, s. 185

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070827700420

 

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Jostein for fleire spennande og interessante innlegg!

 

So vart altso Johannes Henrikson og Sigvor buande som gardbrukarar på Lauklien i Gildeskål, og skal me tru FT1865, hadde dei òg ein son Henrik fødd kring 1834 i Gildeskål, som då hadde teke over garden.  Men merkeleg nok finn eg ikkje nokon dåp for Henrik, og heller ikkje finn eg han konfirmert i Gildeskål..., underleg!

 

Når det gjeld opphavi til Lars og Sigvor, saknar eg framleis Sigvor si side, og eg er lite vetta i stuss med omsyn til Lars.  Faren Lars Larsson var tydeleg ein husmannsson frå Sundvesflyne under Sundve, men var mori Ragnhild garfdbrukardotter frå Meland øvre?  Og kvar budde Lars og Ragnhild?  Var dei gardbrukarar på Meland øvre, kan henda etter foreldri hennar?  I 1801 sat Ragnhild tydeleg ikkje med nokon gard på Meland...

 

Eg har oppdatert manuskriptet mitt, og her følgjer siste versjon:

 

~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye interessante innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #16 under:

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

12 minutes ago, Lars E. Øyane said:

men var mori Ragnhild garfdbrukardotter frå Meland øvre? 

 

Eg finn ikke meir om henne i ætteboka - og det står berre Meland - ikkje noko nedre eller øvre.

Link to comment
Share on other sites

Dette er det eg kan finna om Sigvor (1791 – 1874)

 

Far: Jon Ivarsen Finne (1767-1828)

Mor: Magli Persdtr Ulvundsøy – Een,Voss (1754 – 1818) – gift i 1790

 

Same kjelde

 

Morfar er Per Bårdsen Een – (1725 – 1793) – Een bruk 3

Mormora er Katla Olavsdtr – skifte etter henne i 1811

 

Kjelde: Gardssoga I – Dyrvedals, Gullfjordungs og Borstrands åttungar – Lars Kindem - utgjeve av Voss bygdeboknemnd 1935

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008041104008?page=373

Edited by Jostein Stokke
Link to comment
Share on other sites

48 minutter siden, Lars E. Øyane skrev:

.  Han gifte seg på Voss 27.10.1811 med Sigvor Johnsdotter frå Bidne på Voss.  Ho var dotter av gardbrukar John Iverson på Bidne, opphavleg frå

 

 

 

     ##### (opphavet hans?)

 

Med forbehold

 

NavnJon Ivarson Finne

Fødsel1762

  Finne, Voss

EkteskapEkteskap til: Magli Persdtr. Ulvundsøyne1790

  Vossestrand, Hordaland, Nwy

 

Død1828

  Bidne, Voss

 

Medlemmer innen familien

ForeldreIvar (Iver) Andersson Flatlandsmoen

1724 - 1791

Sigvor Andersson Flatlandsmoen (født Jonsdatter)

1721 - ?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Lars E. Øyane skrev:

d. John Johannesson, f. i Gildeskål 3.4.1829,

John Johannessen

KjønnMann

Født3. apr 1829

  Lauklia, Gildeskaal, Nordland, Norge

Dåp31. mai 1829

  Gildeskål, Nordland, Norway

Bosted1829

  Gildeskål, Nordland, Norway

Død5. jan 1835

  Lauklia?

Begravelse8. feb 1835

  Gildeskål, Nordland, Norge

 

Og så er det ei Inger nr2 her??

 

1 time siden, Lars E. Øyane skrev:

f. Inger Malene Johannesdotter, likeins tvilling og f. i Gildeskål 16.11.1831, d. på Lauklien 8.4.1832.

 

g. Henrik Johannesson, f. i Gildeskål

 

 

 

 

Inger Oline Jonsen (født Johannesdatter)

KjønnKvinne

Født3. apr 1833

  Lauklia, Gildeskaal, Nordland, Norge

Dåp9. juni 1833

  Gildeskål, Nordland, Norway

Ekteskap12. mai 1856

  Gildeskaal kirke paa Inndyr, Gildeskaal, Nordland, Norge

Død11. aug 1916

  Lauklia, Gildeskaal, Nordland, Norge

Begravelse20. aug 1916

  Saura kirke, Gildeskaal, Nordland, Norge?

 

Navn Ole Jonsen
Kjønn Mann
Født 3. juli 1824
 

  Tælnes, Gildeskaal, Nordland, Norge

 

Dåp 8. aug 1824
 
  Gildeskål, Nordland, Norway
Ekteskap Ektefelle: Inger Oline Johannesdatter
 
12. mai 1856
 
  Gildeskaal kirke paa Inndyr, Gildeskaal, Nordland, Norge
Død 26. apr 1908
 
  Lauklia, Gildeskaal, Nordland, Norge
Begravelse 4. mai 1908
 
  Gildeskaal kirke paa Inndyr, Gildeskaal, Nordland, Norge
Foreldre Jon Hansen
Anne Oline Hansen (født Pedersdatter)
Edited by Ivar Moe
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Lars E. Øyane skrev:

g. Henrik Johannesson, f. i Gildeskål

 

 

 

     ##### (fødselsdatoen hans?)

 

 

 

     1834,

 

 

 

     ##### (lagnaden hans? - hadde i 1865 teke over heimebruket på Lauklien i Gildeskål - ugift!)

Navn Hendrik Jentoft Johannessen
Kjønn Mann
Født 24. juli 1826
 
  Lauklia, Gildeskaal, Nordland, Norge
Dåp 27. aug 1826
 
  Gildeskål, Nordland, Norway
Bosted 1826
 
  Gildeskål, Nordland, Norway
Død 16. des 1875
 
  Forliste På Tur Fra Nordarnøya
Begravelse 21. des 1875
 
  Gildeskål, Nordland, Norge
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Ivar Moe said:

ForeldreIvar (Iver) Andersson Flatlandsmoen

1724 - 1791

Sigvor Andersson Flatlandsmoen (født Jonsdatter)

1721 - ?

I Gardssoga I – Kvitlar, Bordalsog Vikjar åttungar – Lars Kindem - utgjeve av Voss bygdeboknemnd 1938 – står det om Flatlandsmo at Ivar var fødd i 1724 av foreldre

Anders Olavsen (1682-1739) og Anna Knutsdtr – død 1754 – 63 år gamal.

 

Sonen Ivar gift 1760 med Sigvor Jonsdtr Kyte.

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Jostein og Ivar for nye spennande og interessante innlegg om denne huslyden!

 

Dette børjar etter kvart å sjå skikkeleg bra ut, men eg stussar framleis litt på opphavi til desse folki, særleg på Lars Larsson si side, og eg lurer å om Flatlandsmoen var namnet på den plassen under Finne som John Iverson kom ifrå...

 

Og kvar vart dei av dei eldste borni som Lars og Sigvor fekk, medan dei budde på Voss?

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript som erstattar manuskriptet i innlegg #8 over:

 

~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #25 under:

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å kartleggja denne huslyden!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago, Lars E. Øyane said:

men eg stussar framleis litt på opphavi til desse folki, særleg på Lars Larsson si side, og eg lurer å om Flatlandsmoen var namnet på den plassen under Finne som John Iverson kom ifrå...

Nei det er det nok ikkje. Finne er ein gard like vest for sentrum av Voss(evangen). Flatlandsmoen er ein stad på vegen mellom Voss og Granvin.

Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

a. Ragnhild Larsdotter, døypt på Voss 24.11.1811,

 

    ##### (lagnaden hennar? - ikkje nemnd 1826!)

 

Ragnhild Larsdatter Lauchli, gift med Carl Christian Johannesen Klubsteen 29.7.1835 i Gildeskål:  https://www.digitalarkivet.no/kb20050502010234

 

FT1865:  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038367002000

FT1875:  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052422002295

 

Carl Christian Johannesen døde 17.7.1881:  https://www.digitalarkivet.no/kb20070212640392

Ragnhild Larsdatter døde 14.11.1886:  https://www.digitalarkivet.no/kb20070212640408

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

I bygdeboka står det om gnr 171 Flatlandsmoen:

"Flatlandsmoen er einbølt gard, og er ikkje umtala av Landkommisjonen 1661, men i matrikkelen 1723 står det at det var ein brukar, og at skyldi var 18 mark. Garden var tungbrukt, hadde turvande vedaskog og noko skog til husvøling. Det var ein god forgard, men med kornavlingi var det misleg. Skyldi vart umskrivi i 1838 til 2 dalar 2 ort 23 skill. Samanlikningstalet var 390. Kornet var utsett for skade av frost. Skog var det det dei trong."

 

Anders Olavson er nemd som leiglending i 1723. Han og Anna Knutsdtr hadde 7 born i tillegg til Ivar og den yngste var Kirsti (1731 – 1778) Ho var gift i 1755 med Ivar Andersen Midt Fenne og han kjøpte garden i 1779.

Edited by Jostein Stokke
Link to comment
Share on other sites

17 minutter siden, Lars E. Øyane skrev:

b. Iver Larsson, f. på Voss 21.1.1816, flytte med mori og stefaren til Nordland i 1826,

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

Gift med Christiane Sophie Bergithe Eliasdatter 28.12.1857 i Gildeskål:  https://www.digitalarkivet.no/kb20070827700530

 

Christiane Sophie Bergithe Eliasdatter, f. 16.6.1833 i Gildeskål (nr. 16):  https://www.digitalarkivet.no/kb20050502010185

 

FT1865:  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038367002384

 

Iver Larsen døde 4.5.1868 (nr. 21):  https://www.digitalarkivet.no/kb20070214650577

 

Christiane giftet seg på nytt med Peter Anton Johnsen 25.9.1871:  https://www.digitalarkivet.no/kb20070214650538

 

FT1875:  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052422003219

FT1891:  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053160003181

FT1900:  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037521003674

FT1910:  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036916004600

 

Christiane døde 5.9.1912:  https://www.digitalarkivet.no/kb20050329020709

Link to comment
Share on other sites

57 minutter siden, Lars E. Øyane skrev:

c. Lars Larsson, f. på Kroken i Luster 17.4.1819, flytte til Voss med mori i 1820 og vidare til Nordland i 1826.  Han d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     Lars gifte seg første gongen i Gildeskål 25.7.1849 med Johanna Fredrikke Thomasdotter frå Vådvik i Gildeskål, døypt i Gildeskål 7.5.1820.  Johanna d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

Johanne Fredrikke døde 16.10.1867:  https://www.digitalarkivet.no/kb20070214650574

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Lars E. Øyane skrev:

og 18.10.1880 gifte Lars seg att i Gildeskål med Margretha Anna Johnsdotter frå Telnes i Gildeskål, f. i Gildeskål 21.4.1827.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

Margrethe Anna døde 25.12.1887:  https://www.digitalarkivet.no/kb20070212640413

 

Lars Larsen, bosatt hos sønnen Lars Johan Larsen i 1891:  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053160002847

FT1900:  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037521003160

 

Lars Larsen døde 4.10.1906:  https://www.digitalarkivet.no/kb20050329020406

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Jostein og Lars W. for mange nye imponerande innlegg!  Utruleg kva de finn!

 

No er heile huslyden attfunnen i Gildeskål, og det har vore ei stor glede for meg å kunna oppdatera manuskriptet mitt til erstatning for manuskriptet i innlegg #16 over:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Lars Larsson Krogen, opphavleg frå Meland øvre på Voss, var son av

 

     ##### (gardbrukar?)

 

     Lars Larsson på Meland øvre, opphavleg frå Sundvesflyne under Sundve, og kona Ragnhild Larsdotter frå Meland

 

     ##### (gardbrukardotter frå Meland øvre?)

 

     og vart døypt på Voss 29.10.1786.  Han gifte seg på Voss 27.10.1811 med Sigvor Johnsdotter frå Bidne på Voss.  Ho var dotter av gardbrukar John Iverson på Bidne, opphavleg frå Flatlandsmoen, og kona Magdeli Pedersdotter frå Een og vart døypt på Voss 20.3.1791.

Lars og Sigvor budde først på ein som husmannsfolk på

 

##### (ein plass, men kva for ein?)

 

under Bidne på Vossestrand, Voss fram til 1818.

Men 8.6.1818 fekk Lars Larsson feste på plassen her i Fureholten med unntak av åkeren, som enkja Rannei Pedersdotter brukte.  Dei flytte nok hit på same tidi, men etter festekontrakten skulle dei ikkje ta over plassen før i 1819.  I mellomtidi ser det ut til at Lars har vore som ein paktar på hovudbruket(?).  Det ser knappast ut til at Lars Larsson nokon gong busette seg i Fureholten, for han vart gravlagd frå Kroken alt 20.6.1819 og vart då kalla paktar.  I alle høve lét enkja Sigvor plassen frå seg att alt i 1820.

Sigvor Johnsdotter flytte i 1820 attende til Voss der ho 16.1.1826 gifte seg att med Johannes Henrikson frå Hemre store på Voss.  Han var son av gardbrukar Henrik Johnson på Hemre store og kona Ingrid Halstensdotter frå Grindeland og vart døypt på Voss 5.4.1790.  Johannes og Sigvor flytte same året til Gildeskål i Nordland, der me finn dei att som gardbrukarar på garden Lauklien.  Johannes d. som gardbrukar på Lauklien 11.3.1858, medan Sigvor d. som gardbrukarenkje same staden 26.10.1874.  Me kjenner til åtte born etter Sigvor, tre frå første ekteskapet og fem frå det andre:

 

##### (var det kan henda fleire?)

 

a. Ragnhild Larsdotter, døypt på Voss 24.11.1811, flytte truleg med mori og stefaren til Nordland i 1826 og d. som kårenkje på Klubsten i Gildeskål 14.11.1886.  Ho gifte seg i Gildeskål 29.7.1835 med Carl Christian Johannesson frå Klubsten i Gildeskål, døypt i Gildeskål 26.7.1812.  Han d. som kårmann på Klubsten 17.7.1881.  Carl og Ragnhild tok over som gardbrukarar etter foreldri hans på Klubsten i Gildeskål og fekk elleve born i lag.

 

    ##### (sjekka at alle er medkomne? - inkl.:

            * Anne Marie, f. Gildeskål 25.4.1835

            * Hans Olai, f. Gildeskål 20.4.1837 - n. 1865

            * Christen John, f. Gildeskål 16.3.1839 - n. 1865/1875

            * Johan Christian, f. Gildeskål 26.3.1841

            * Johanna Bergitte, f. Gildeskål 9.10.1843 - n. 1865

            * Lars Martinus, f. Gildeskål 7.5.1846 - n. 1865/1875

            * Johannes, f. Gildeskål 15.9.1847

            * Cecilie Christiane, f. Gildeskål 14.5.1850

            * Christiana Maria, f. Gildeskål 20.9.1851 - n. 1865

            * Hartvig Blix, f. 15.10.1854

            * Caroline Regine, f. Gildeskål 17.5.1857 - n. 1865/1875)

 

b. Iver Larsson, f. på Voss 21.1.1816, flytte med mori og stefaren til Nordland i 1826 og d. som husmann på Ravik i Gildeskål 4.5.1868.  Han gifte seg i Gildeskål 28.12.1857 med Christianna Sophie Bergitte Eliasdotter frå Hustad i Gildeskål, f. i Gildeskål 16.6.1833.  Ho d. som gardbrukarenkje på Sør-Arnø i Gildeskål 9.5.1912.  Som enkje gifte ho seg 25.9.1871 att i Gildeskål med enkjemannen Peter Anton Johnson frå Sør-Arnø i Gildeskål, f. i Gildeskål 9.1.1847.  Han d. som gardbrukar på Sør-Arnø 24.2.1902.  Iver og Christianna var strandsitjarar på

 

     ##### (ein plass, men kva for ein?)

 

     under Ravik i Gildeskål, medan Peter var fiskar, og han og Christianna var gardbrukarar på Sør-Arnø i Gildeskål. 

 

     ##### (talet på søner og døtrer? - inkl.:

            * Elias Lund, f. Gildeskål 15.5.1860 - n. 1865/1875

            * Hanna Nicoline, f. Gildeskål 10.2.1863 - n. 1865/1875

            * Sevald, f. Gildeskål 1865 - n. 1865

            * Iverine Christine, f. Gildeskål 6.1.1868 - n. 1875

            * John Olai Ludvig, f. Gildeskål 1874 - n. 1875/1891/1900/1910

            * Petra Constance, f. Gildeskål 8.10.1877)

 

c. Lars Larsson, f. på Kroken i Luster 17.4.1819, flytte til Voss med mori i 1820 og vidare til Nordland i 1826.  Han d. som kårenkjemann på Våg i Gildeskål 4.10.1906.  Lars gifte seg første gongen i Gildeskål 25.7.1849 med Johanna Fredrikke Thomasdotter frå Vådvik i Gildeskål, døypt i Gildeskål 7.5.1820.  Johanna d. som gardbrukarkone på Våg 16.10.1866, og 18.10.1880 gifte Lars seg att i Gildeskål med Margretha Anna Johnsdotter frå Telnes i Gildeskål, f. i Gildeskål 21.4.1827.  Ho d. som gardbrukarkone på Våg 25.12.1887.  Lars Larsson var gardbrukar på Våg i Gildeskål og fekk

 

     ##### (talet på søner og døtrer? - minst seks born, som alle var frå første ekteskapet)

 

d. Henrik Johannesson, f. i Gildeskål 24.7.1826, miste livet på ein sjøreise i Gildeskål 16.12.1875.  Henrik tok over som gardbrukar på Lauklien i Gildeskål, men var ugift.

e. John Johannesson, f. i Gildeskål 3.4.1829, d. på Lauklien 5.1.1835.

f. Ole Johannesson, tvilling, f. i Gildeskål 16.11.1831, d. på Lauklien 22.4.1832.

g. Inger Malene Johannesdotter, likeins tvilling og f. i Gildeskål 16.11.1831, d. på Lauklien 8.4.1832.

h. Ingeborg Oline kjend som Inger Johannesdotter, f. i Gildeskål 3.4.1833, d. som enkje på Lauklien 11.8.1916.  Ho gifte seg i Gildeskål 12.5.1956 med Ole Johnson frå Telnes i Gildeskål, f.  Gildeskål 3.7.1824.  Han d. som gardbrukar på Lauklien 26.4.1908.  Ole og Inger var først paktarar på Sandvik i Gildeskål, men tok sidan over som gardbrukarar på Lauklien i Gildeskål etter broren Henrik og fekk fem born i lag.

 

     ##### (sjekka at alle er medkomne? - inkl.:

            * Johanna Sophie, f. Gildeskål 23.6.1856 - n. 1865

            * Anna Maria, f. Gildeskål 26.3.1860 - n. 1865/1875

            * Emilie Olea, f. Gildeskål 14.3.1865 - n. 1865/1875

            * Conrad Marcelius, f. Gildeskål 25.10.1870 - n. 1875

            * Johan Hjert, f. Gildeskål 1.12.1874 - n. 1875)

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Nokre detaljar står att som uløyste, og er me heldige, dukkar kanskje dei ogso opp..., men uansett; ein ny kjempetak for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.