Jump to content
Arkivverket
Torkild Knudsen

Christian Christensen Egelund født på Kongshavn utenfor Bergen underbyfogd i Bergen fra 1703. Hans familieforhold.

Recommended Posts

Torkild Knudsen

Mange takk igjen til Ivar Moe.

 

Jeg har søkt endel på nettet etterhvert og dette bruker å dukke opp for Alvøen: https://papirslottet.wordpress.com/2018/03/06/alvoen/

Jeg regner med at faktadelen er fra det virkelige liv. Her er det jo mye interessant fra tiden på 1600 tallet. Det må jo ha vært endel aktvitet her. Og samtidig har en da gjestgiveriet på Kongshavn som var strategisk plassert i forhold til både skibsfart og aktiviteten på Alvøen. Randi Larsdatter ble for en periode eier av Kongshavn gjestgiveri, halve Alvøen pluss de resterende landområdene rundt Kongshavn. Dette vel og merke om en skal tro på fogderegnskapene. Karen Povelsdatter gikk sikkert bort på denne tiden og Randi Larsdatter fikk kanskje midler til å kjøpe seg inn i Alvøen i tllegg til de andre små eiendommene nær Kongshavn.

 

Se også innlegg 15. Her nevnes følgende søskenflokk 1652:

Peder Knudsen Myren

Jens (Knudsen) Kleppestø 40år

Marithe (Knudsdatter) Solviken (Sotra)

Berithe Knudsdatter Geitung 49år ( Bremnes sogn i Føyno skibrede sunnhordaland)

Eli Knudsdatter på Hougen i Bergen 48år

Disse søsknenes far var Knut Larsen og han hadde tidligere brukt Alvøen.

 

Det er jo en mulighet for at disse er i slekt med den Lars Kongshavn, som vi finner nevnt som salig i 1665 (Karen Povelsdatters Kongshavns første mann og far til Randi Larsdatter Kongshavn).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torkild Knudsen

Litt forskjellig relatert til Egelund slekta.

1687 Nathaniel Madsen Melbo prest Stord https://media.digitalarkivet.no/view/24531/56?indexing=

SAB, Bergen domprosti*, 1680-1720, s. 54b-55a (Sønn av Mads Offersen Melbo i Vesterålen).

Far til Egelund brødrene, Klokker Christen Madsen er vel  sannsynlighvis ikke bror til Nathaniel Madsen Melbo selv om dette kunne se ut til å passe godt. Klokker Christen Madsen kan ikke være identisk med Christen Madsen Hellenes 1666 Hadsel Vesterålen https://media.digitalarkivet.no/view/35532/52

Det er vel mere sannsynlig at Christen Madsen på Hellenes er Nathaniels Madsen Melbos bror da Melbo i Vesterålen er nærmeste nabo til Hellenes over fjorden. Det er derfor temmelig usikkert om det er noen slektsmessig forbindelse mellom klokker Christen Madsen og Nathaniel Madsen

 

 

1733 Sedsillia sal. Eleatser Christensen https://media.digitalarkivet.no/view/23998/20?indexing=

Byfogd og Byskriver i Bergen, 06/06C/L0002b: Skifteprotokoller, 1734-1737, s. 270b-271a

 

1703 Povel Jørgensen https://media.digitalarkivet.no/view/100099/1912?indexing=      

SAB, Sollieds samlinger, 1675-1852, s. 1908 (Enken ble senere gm. Eleazer Christensen)

Netto i buet ser til å være 5138rdlr. Så dette var velstående folk.

 

1701 Anne Andersdtr Widding sal. Idewardt Ludens https://media.digitalarkivet.no/view/100099/1871?indexing=

SAB, Sollieds samlinger, 1675-1852, s. 1867

 

1697 Wibiche Edvardsdtr Lud https://media.digitalarkivet.no/view/100099/1723?indexing=

SAB, Sollieds samlinger, 1675-1852, s. 1719 Søster til Cesilie Edvardsdatter Ludt gm Eleaser Christensen Egelund

 

1698 Trinche Luden sal.Hans Axelsen https://media.digitalarkivet.no/view/100099/924?indexing=

SAB, Sollieds samlinger, 1675-1852, s. 921 Søster til Sedsillia gm Eleaser Christensen (Egelund)

 

1701 Ide Sophie Edvardsdatter Lud https://media.digitalarkivet.no/view/100099/1821

SAB, Sollieds samlinger, 1675-1852, s. 1817 Søster til Søster til Sedsillia gm Eleaser Christensen (Egelund)

 

1753 Sussana Kierstina Seeberg (Egelund)  https://media.digitalarkivet.no/view/24028/358 Gjestgiverske på Ølen i Fjeldberg prestegjeld gm Jakob Seeberg.

SAB, Sunnhordland sorenskrivar, H/Haa/L0006: Skifteprotokollar. Register på lesesal. Fol. 1061- ut, 1753-1755, s. 1414b-1415a

Tilstede ved forretningen den avdødde kones søster Barbra Secillia Egenlund med hennes kiereste Johan Friderich Schrøder

 

 

1780 etter ….. Johan Schrøders …. Barbara Sicilia Heggelund i Fjeldberg skipreide https://media.digitalarkivet.no/view/24034/198

SAB, Sunnhordland sorenskrivar, H/Haa/L0009: Skifteprotokollar. Register i protokoll. Fol. 639- ut, 1780-1783, s. 195b-196a

De ser ut til å være barnløse og hennes arvinger nevnes. Jeg kan ikke se at Margrethe Christiansdatter Egelund  enke etter Christian Dornich er nevnt her. Det er vanskelig å lese dette skiftet pga vanskelig tekst, men det er nevnt bl.annet to søstre av avdøde Barbara Heggelund, som enkemannen ikke vet noe om. Dette kan kanskje være Margrethe og Cathrine Egelund. Ellers nevnes barn av hennes resterende søsken, bl.annet en fuldsøsterdatter Lisbeth Jakobsdatter gm Lars Larsen Eikenes (Dette er sikkert Susanne Kierstine Seebergs datter). Fuldbrordatteren Marthe Margrethe Christensdatter gm Jacob Kiernagelen (tjernagel?) i Stavanger nevnes. Fuldbrordatteren Mette Margrethe Eigelund som er død men etterlatt 6 barn nevnes. Disse to siste må vel i virkeligheten være halvbroderbarn.

 

Ekstraskattemantallet 1770 Gjestgiveriet Ølen i Fjelberg skibrede mantall for personer utenom bondestanden https://media.digitalarkivet.no/view/47234/234 Johan Schrøder oppgies å være fattig

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R48/L3136: Ekstraskatten Sunnhordland og Hardanger, 1762-1772, s. 234

 

Ekstraskattemantallet 1772   https://media.digitalarkivet.no/view/47234/348

Gjestgiveriet Ølen i Fjelberg skibrede mantall for personer utenom bondestanden. Her er gjestgiver Johan Schrøder sammen med en ikke navngitt søster datter. Johan schrøder og Barbara Secillia Egelund har vel dermed tatt over Ølen gjestgiveri etter søsteren Susanna Seebergs død.

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R48/L3136: Ekstraskatten Sunnhordland og Hardanger, 1762-1772, s. 348

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torkild Knudsen

Her er det tilsammen tre skifter etter Nille Nilsdatters mann og sønner Thomas Pedersen Meyer og Nils Pedersen Meyer henholdsvis 1749 og 1750. Poul Holm er formynder.

 

https://media.digitalarkivet.no/view/100099/496?indexing=

SAB, Sollieds samlinger, 1675-1852, s. 496

 

Skjermbilde.thumb.JPG.f9fa0aa0443245d74e9f42f9952a4c82.JPG

 

Dette er samme Nille Nilsdatter Hensemann som er nevnt i innlegg 28 og 32. Nille sies å være søskenbarn til Susanna Kierstine Christiansdatter Egelund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torkild Knudsen

Nille og hennes ektemenn er faddere til en stor mengde barn. Jeg har tatt med noen her hvor Nille er fadder. I tillegg er hun mange ganger fadder under navnet Nelle. Ektemennene er også mange ganger faddere. Selv med alle disse fadderskapene har jeg problem med å se hvordan hun kan være søskenbarn til Susanne Kierstine Egelund.

 

Susannes mor Kirsten Lullef ( som jeg ikke vet mere om) kan kanskje være linken. Hvis slektskapet går gjennom faren Christian  Christensen Egelund må Nilles mor være Christian Egelunds søster Maren Christensdatter Egelund.

 

Jeg legger jo også merke til at det er litt fadder kontakt mellom familien Holm og Nille. Paul Larsen Holms datter får jo faktisk navnet Nille.

 

Det vil sikkert ikke være en uoverkommelig job å finne Nilles foreldre.

 

1741 Fadder https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006199989

1745 Fadder https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006204215

1747 Fadder https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006206306

1750 Fadder https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006210238

1753 Fadder https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005865992 Riktig Nille?

1762 Fadder https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005875945

1765 Fadder https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005879315

1769 Fadder https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005883326

1769 Fadder https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005654954

1770 Fadder https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005655483

1770 Fadder https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005655747

1771 Fadder https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005656849

1772 Fadder https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005656921

1772 Fadder https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005657169

1772 Fadder https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005657273

 

Nilles barn med Peter Meyer

1737 Thomas https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006033112

1739 Peter https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006035453

1741 Alchie Marie https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006038254

1743 Thomas https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006039852

1745 Alchie Marie https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006043154

1748 Nils Ibsen https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006046452

Nilles barn med Johan Peter Hensemann

1751 Johanne Kierstine https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006050722

1751 Peterche Maria https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006050730

 

Nilles barn med Nils Torneby

1754 Jan Peter https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006053594

1754 Margrethe Kierstine https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006053602

1755 Anna Karina https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006055703

1756 Nils https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006057299


 

 Paul Larsen Holms datter Nille som fadder:

1770  Fadder Nille Dorthea Holm https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005884341

21.06.1773 Fadder https://media.digitalarkivet.no/view/8718/42

12.01.1774 Fadder https://media.digitalarkivet.no/view/8718/44

 

Skifte etter Paul Larsen Holm 1758. Lurer på om han kan være sønn til Lars Jakobsen og Elisabeth Paulsdatter Kongshavn og da også en etterhvert fjern slektning av Egelund familien

1455651604_PaulLarsenHolmskifte1758.thumb.JPG.31b0bd308c89db19e1608433b774be31.JPG

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.