Jump to content
Arkivverket
Tommy Jensen Nese

Bergens ret

Recommended Posts

Even Stormoen

Hei Tommy. 

 

Som du sikkert selv har observert i ettertid er det noen ‹dubletter› i skanningen din.

 

Forøvrig hadde det vært adskillig lettere å hjelpe deg hvis du hadde føyd til aldri så lite tekst som spesifiserte hva/hvilken del av dokumentet/hvilke ord du eventuellt lurer på.

 

Jeg er forsåvidt parat til å forsøke en ‹tyding›, men akkurat nå kan jeg bare sende dette: ???? 😉

 

Mvh

Edited by Even Stormoen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
40 minutter siden, Even Stormoen skrev:

Hei Tommy. 

 

Som du sikkert selv har observert i ettertid er det noen ‹dubletter› i skanningen din.

 

Forøvrig hadde det vært adskillig lettere å hjelpe deg hvis du hadde føyd til aldri så lite tekst som spesifiserte hva/hvilken del av dokumentet/hvilke ord du eventuellt lurer på.

 

Jeg er forsåvidt parat til å forsøke en ‹tyding›, men akkurat nå kan jeg bare sende dette: ???? 😉

 

Mvh

 

Hei Even

 

Har fulgt med litt på temaene til Tommy. 

Tror han ønsker å få tydet alt som står i dokumentene. 

Kjempefint om du greier å hjelpe ham med tydingen. 😊

 

Det er nok lagt inn noen dubletter, ser jeg. 

 

Edited by Ann-Mary Engum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
15 timer siden, Ann-Mary Engum skrev:

 

Hei Even

 

Har fulgt med litt på temaene til Tommy. 

Tror han ønsker å få tydet alt som står i dokumentene. 

 

Ok. Takk Ann-Mary.

 

Da gjøres et forsøk, masse spørsmålstegn og vanskelig å vite om rekkefølgen er korrekt. Stopper også ganske abrupt. Må mangle noen(?) sider.

 

 

01   Bergens byret

02   Gjør vitterlig:

03   Aar 1920 den 2. september

04   blev forhørsret sat i den gamle politikammerbygnings

05   lokale under ledelse av ––––––– assessor Huuse(?)

06   i overvær av de mandtalsførte retsvidner bokholder

07   Ingvald (??) Solberg og Kjører(?)

08   Johan (??) Johannnesen [disse innført over noe overstrøket.]

09   begge (??)

10   Paa retsskriverens vegne tjenstegjorde den an-

11   tagne protokollfører.

12   Retsvidnerne gjordes bekjendt med bestem-

13   melsen i straffeproceslovens paragraf 118.

14   Hvorda blev foretat retsmøte under efterforsk-

15   ning

16   mot

17   Julius Olsen

18   sigtet efter strl 's §291.

19   Administrator fremla: dok: (??) (??) (??)

20   og Stevning

 

[ny side]

 

01   Som sigted fremstod

02   Julius Olsen, f. i Bergen

03   17/6. 1868 av(?) værende(?) med(?)

04   forældre Skomagermester David(?)

05   Olsen og hustrue, døpt i

06   Korskirken, løsarb. og fabrik . . [bretten umuliggjør videre lesning, men vil anta «fabrikarbeider»?]

07   midlertidi[g] [med liten skrift t. venstre] bopæl Bakkegt. 3 uformuende

08   tjener 100 kr. pr. uke, f. t .

09   uden arbeide, har 2 barn a[t]

10   forsørge for svært mange

11   aar siden straffet, fore-

12   holdtes sigtelsen og forklarede

13   at han en dag ved middags

14   tid for omkring 14 dage siden [noe skrevet  ovenfor: forsætlig(?)]

15   ødela eller beskadiget paa

16   retsstridig maate en speil-

17   glasrute i en butik paa

18   Bryggesporen, Bergen. S.

19   som deltok i kommunearbeider-

20   streiken og som var beruset

21   gjorde dette for at bidra

22   til, at streiken skulde

23   bilægges, sier s. Hans hen-

24   sigt var at skræmme,

25   ikke netop at tilføie

26   eieren skade. Hvorvidt

27   han ogsaa knuste

28   nogen speilglas uden-

29   for, vet han ikke, og han var

30   sig ikke bevisst , at der

31   var nogle saadanne

 

[ny side]

 

01   paa fortauet

02   Han erkjendte

03   sig skyldig til straf

04   for at ha knust den

05   store rute og samtykke[t]

06   i sakens paadømmelse

07   ved forhørsret. Opl. og vedt[.]

08   (??) bemerket

09   at der kun forelaa til-

10   staaelse for knusing av

11   vindusglasset, derimot

12   ikke for de øvrige speilglas

13   (??) hadde paa

14   tilspørsel intet at bemerk[e]

15   Retten hævet

16   Otto(?) Huuse(?)

17   I.A(?) Solberg.

18   J. Johannesen

19   Sendes med dokument-

20   fortegnelse med bilag Bergen politi-

21   kammer

22   BERGENS JUSTISKONTOR 2 september 1920.

23   (??)[signatur]

 

[ny side]

 

01   1476/20 [stempel] 228/2

02   Sendes med dok. iflg.

03   fortegnelsen (1–5) hr. statsadvokaten

04   i Bergen, idet man tillater seg

05   at foreslaa, at saken sendes forhørs-

06   retten med anmodning om paa-

07   dømmelse i medhold av straffepro-

08   ceslovens §283 (??) (??)

09   med sigtedes avgivne tilstaaelse

10   Ældre(?) (??) (??) (??) vil

11   bli vedlagt saken ved dens mulige

12   oversendelse til forhørsretten

13   [stempel] 4 – IX – 20

14   Falk (??) [signatur]

15   [dato]

16   Tilbagesendes med dok (1 – 5) Bergens

17   Politikammer, idet jeg er mig(?). Påtale frafaldes

18   i. H. T. Kapil.(?) §85-2 for, hvad der ikke omfattes af

19   tilståelsen . Betinget dom bør ikke anvendes

20  Hordaland. 6 – 9 – 20

21   [signatur]

22   Særskilt (??) af den Rute,

23   som tilståelsen angår (??) (??)

24   (??)

25   1476/20  B.(?) B.(?) 656/1920 S.

26   Sendes med dok. (1-9)

27   Bergens byret med anmodning

28   om forføining i henhold til for-

29   anstaaende

30   Akter følger vedlagt

31   (??) 9/9 [stempel] 8 – IX – 20

32   Falk (??) [signatur]

 

[I v. marg]: Sendes Hr Assessor Huuse(?) til Behandling

Bergen Byret 9 Septb 1920

[signatur]

 

[ny side]

 

01   for 1920 den 11. sep-

02   tember blev forhørsret sat

03   sammested, under samme

04   ledelse og i overvær av de

05   mandtalsførte, edfæstede

07   og habile retsvidner pak-

08   mester Nils P.(?) Jacobsen og

09   lagerarb. Nils O. Bjørge

10   Hvorda!

11   Denne sak atter foretokes,

13   Adm.(?) fremla de paa

14   dok. fort. som nr. 5 – 9 opførte

15   bilag samt stevning

16   Atter fremstod sigtede

17   og fastholdt sin tilstaa-

18   else.

19   De ældre akter

20   haddes tilstede

21   Derefter avsas saadan

22   Dom

23   Sigtede Julius Olsen,

24   født i Bergen 17/6 1868,

25   har inden retten avgit en

26   uforbeholden tilstaaelse,

27   hvis rigtighet bestyrkes ved

28   de øvrige foreliggende

29   oplysninger, hvorhos han

30   har samtykket i sakens

31   paadømmelse ved forhøret.

32   Sigtede er for lang

 

[ny side]

 

01   tid siden straffet flere

02   gange, nemlig

03   1) Bergen meddomsrets dom av

04   8 desember 1898 efter den

05   gamle strl ’s kap 21 §6

06   med en bot paa 25 kr.

07   2) Bergen lagmandsrets dom

08   av 25 april 1900 efter den

09   gamle strl ’s kap. 5 §1 med

10   fem dages fængsel paa vand

11   og brød,

12   3) Bergen meddomsrets dom

13   av 8 oktober 1901 for

14   tyveri med 8 dages fængsel

15   paa vand og brød

16   4) Samme rets dom av 14

17   november 1903 for tyveri

18   med 15 dages fængsel

19   paa vand og brød

20   5) samme rets dom av 10

21   november 1910 efter strl ’s

22   §228 I med fængsel i 27 dage

23   Retten finder det

24   bevist at sigtede den

25   17. august 1920 forsætlig

26   retsstridig ødela en speilglasrute

27   i eiendommen Bryggesporen

28   nr. 2, Bergen tilhørende

29   kjøpmand Nils Skareruud(?),

30   [overstrøket] ved at

 

[Og det var det hele . . .?]

 

Mvh

 

 

 

Edited by Even Stormoen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum

Så flott at du tok deg tid til tydingen, Even! 😊

 

Vi får håpe på at Tommy kommer med en tilbakemelding til deg. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

På en eller annen måte har mesteparten av teksten blitt gjennomstreket?? Klarer ikke å få det bort igjen!! Beklager.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
Akkurat nå, Even Stormoen skrev:

På en eller annen måte har mesteparten av teksten blitt gjennomstreket?? Klarer ikke å få det bort igjen!! Beklager.

 

Du har sikkert vært borti en tast. 

 

Går greit å lese det likevel, Even. 😊

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif B. Mathiesen

og Tommy Jensen Nese glimrer med sitt fravær.😞

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
1 minutt siden, Leif B. Mathiesen skrev:

og Tommy Jensen Nese glimrer med sitt fravær.😞

 

Jeg tror vi skal gi Tommy litt tid til å svare. 😊

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tommy Jensen Nese

Takk for hjelpen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.