Jump to content
Arkivverket

Etterkommere etter Ole Pedersen Kjesbu født 1710 og Maren (Karen) Andersdtr (Andreasdtr)


Reidar Strømsøe

Recommended Posts

Sliter litt med å sortere ut hvem er hvem av 2 mulige etterkommere etter Ole Pedersen Kjesbu, født 1710 og Maren (Karen) Andreastr (Andersdtr), lenker:

Andreas, dåp 22.4.1753 https://www.digitalarkivet.no/kb20070925680615

 

Andreas, dåp 10.7.1757 https://www.digitalarkivet.no/kb20070925680629

 

Iflg. boka Inntrønderslekter skulle det kun være en Andreas etter Ole og Maren (Karen), se vedlegg (side 251,260).

Denne boka er dog ikke helt til å stole på, mildt sagt.

 

Andreas, født 1757 døde iflg. Inntrønderslekter hos sin formynder Lensmann Ole Olsen Hoplen (Frosta?) knapt 16 år gammel.

Dette stemmer forsåvidt med hva som er oppført i kirkeboken fra Frosta Prestegjeld i 1773 (begravet 4.2.1773)

Lenke: https://www.digitalarkivet.no/kb20070925650066

 

Er det noen som kan bidra til å sette dette riktig? Er det 2 Andreas'er etter Ole, 1 etter ham og Ragnhild og 1 etter ham og Maren (Karen)?

Iflg. Inntrønderslekter, side 251 (vedlegg) var det kun 6 barn etter Ole og Ragnhild. I bokas side 260 er Andreas listet som nr. 8.

 

På forhånd takk for eventuell bistand.

Side 251.jpg

Side 260.jpg

Link to comment
Share on other sites

Jeg har jo skrevet av navn fra skiftene for Skogn, og jeg har bare en Andreas som sønn av Ole Pedersen Kjesboe, og det er i hans 2. ekteskap med Karen Andersdatter.

Ved Karens skifte 19.07.1763 i Kjesboe hadde de følgende barn:

-Andras Olsen 6 år

-Jonas Olsen 3 år

-Ragnild Olsdatter 10 år

Faren Ole Pedersen var verge og formynder for sine barn

Jeg ser iallefall ingen flere Andreas som sønn ved skiftet etter Ole 26.01.1765. Forsøker på lenke:

 

https://media.digitalarkivet.no/view/24755/484?indexing=

Jeg ser disse barna på han:

-Peder Olsen 37 år(altså født ca 1728), og det ser ut som om han bodde på Schaanes i 1765. Ut fra andre kilder fra hans første ekteskap

-Benjamin Olsen 19 år, og hans curator var broren Peder

-Andreas Olsen 7 år, og hans formynder var lensmann Ole Hoplen. En vet ellers at han var lensmann i Åsen på den tiden

-Guri Olsdatter som var gift med Peder Olsen Renan. Ut fra andre kilder fra hans første ekteskap 

-Berit Olsdatter 24 år. Formynder var broren Peder. Fra 1.ekteskap  

-Mette Olsdatter 22 år. Formynder var lensmann Niels Ottersen Hove. Fra 1. ekteskap 

-Ragnild Olsdatter 11 år . Samme formynder som halvsøsteren Mette 

Finner også en Ole Pedersen Kjesboe ved skifte etter moren Guru Bedsdatter 11.09.1740:

https://media.digitalarkivet.no/view/24752/326?indexing=

Barna hennes: 

-Beds Pedersen Dalen

-Joen Pedersen Næs 

-Ole Pedersen Kjesboe

-Anne Pedersdatter som var gift med Butel Hojem som var gift med lensmann Niels Ottersen Hove

Igjenlevende enkemann var Anders Joensen Kjesboe

Har ellers mistanke om at Karen hadde slektsmessig tilknytning til Hellem og lensmannen i Åsen, så jeg skal se hva jeg har der

 

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

Ja Karen var fra Hellem i Åsen, men her kalles hun Maren. Foreldrene var lensmann Anders Joensen Hellem(skifte 24.03.1753) og første kona Mette Olsdatter

(skifte 13.07.1740). Maren var ved morens skifte 13 år(altså født ca 1727). Ved farens skifte i 1753 var Maren gift med Ole Kjesboe i Skogn. Forsøker på lenke

til skiftet etter faren Anders Joensen: 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/24753/496?indexing=

 

Var jo ikke dette du spurte om da 

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

Takk for utfyllende informasjon.

Jeg har imidlertid fremdeles problemer med oppføringene jeg lenket til i mitt opprinnelige innlegg. Hvor kommer disse to Andreas fra, den ene født 1753 og den andre 1757. Begge er oppført med foreldre Ole Pedersen Kjesbu og Maren Andersdtr

Kan dette rett og slett være feil oppføring i kirkeboka og at det kun eksisterer en Andreas født 1957? Tvilsomt da det er oppført noen forskjellige vitner ved disse to oppføringene.

Det er det vel vanskelig å få verifisert.

En annen mulighet er om Andreas født 1753 døde ung og derfor ikke er nevnt i noe skifte? Finner imidlertid ingen død Andreas i perioden 1753-1757 i Alstadhaug kirkebok. 

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg tror at den første Andreas døde som liten, og jeg vet fra både kirkebøker for Skogn andre kirkebøker at ikke alle dødsfall kom med i kirkebøkene.

Jeg har funnet skifter på personer som det ikke har vært å finne dødsfall på i kirkeboka. Noe annet som er merkelig er at det i boka du har oversikt fra

er ført en Ragnhild Olsdatter født 1753. Det kan kanskje være en uteglemt tvillingsøster av den første Andreas? Elller Ragnille kan ha fått feil fødselsår

i oppføringen i Inntrønderslekter

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

Tror kanskje du er inne på noe her. Skal sjekke opp Ragnhild og se om jeg kan finne henne i kirkeboka.

Takk for hjelpen så langt. Noe mer klarhet ble det jo.

Link to comment
Share on other sites

Så bra at jeg kunne være litt til hjelp da iallefall. Du må bare spørre mer. Har avskrift av mange av skiftene i Skogn frem til 1823 Levanger og Ekne, men mangler

skiftedestinasjoner og fra noen protokoller som ble lagt på Digitalarkivet etter at jeg var ferdig med å skrive av. For Frosta og Åsen har jeg alt frem til 1830, 1786-1

830 for Stjørdal og Leksvik. Der har jeg også en del fra tidligere på 1700-tallet. 

Link to comment
Share on other sites

Jeg har legg etter begravelsen til Ragnhild Sørensdtr (død iflg. Inntrønderslekter 1751) gift med Ole Pedersen Kjesbu men har ikke vært i stand til å lokalisere henne i perioden 1747-1765) i Skogn. Er det noe i skiftet etter Ole som nevner henne? Tviler vel på det. Dette er altså Ragnhild født 1703 på Gran i Frol. Lurer på om dødsdato i Inntrønderslekter er feil eller om hun rett og slett ikke er oppført i kirkeboken.

Link to comment
Share on other sites

Når ektefelle nevnes i skifter, er det som  regel ved innledningen. Jeg kan ikke se at Ragnhild nevnes ved innledningen(se linken i mitt tidligere svar angående 

skiftet etter Ole). Jeg har imidlertid skiftet etter henne 13.03.1751. Så hvis du ikke fant dødsfallet hennes i kirkeboken er hun kanskje utelatt der. Prøver på lenke

til skiftet etter henne i 1751, men det er ganske svak skrift: 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/24753/336?indexing=

Link to comment
Share on other sites

Jeg finner heller ikke noe dødsfall på Ragnhild i 1750 eller 1751, men hun må jo være død før skiftet 13.03.1751. Derimot er det en Søren Olsen Kjesboe på 17 år

som er gravlagt 22.juni 1751. Kan ikke se han som ført i skiftet etter moren(men skriften er jo svak i skiftet). Han er heller ikke ført i det du har lagt ut fra Inntrønder-

slekter. Det var vel sannsynligvis en sønn av Ragnhild og Ole? Ellers er Ragnhild Sørensdatter nevnt som død datter ved skiftet etter moren Guru Hansdatter

 på Gran i Levanger 19.03.1762(og morens daværende avdøde ektemann Otter Ottersen Gran). Det har vel ikke så stor betydning kanskje, men tar med 

lenke likevel. 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/24755/344?indexing=

 

Ellers kan jeg ikke se andre skifter hvor Ragnhild er nevnt, så hvor opplysningen om at Ragnhild skal være født ca 1703 vet jeg ikke hvor kommer fra 

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

Takk for ytterlig informasjon. Nei, det er nok mye i Inntrønderslekter som det kan stilles spørsmål ved. Kirkebøker før 1747 i Skogn, Levanger, Frol etc. finnes ikke så vidt jeg kan se. Søren kan sikkert være en ytterlige sønn av Ole og Ragnhild selv om Inntrønderslekter mener det kun var 6 barn etter disse to.

Skal titte litt i skifte etter Ragnhild men er ikke flink til å tyde vanskelig/utydelig skrift. Jeg får tygge litt på det jeg har, kanskje dukker det opp noen aha opplevelser.

Edited by Reidar Strømsøe
Link to comment
Share on other sites

På 23.11.2019 den 13.49, Reidar Strømsøe skrev:

Takk for utfyllende informasjon.

Jeg har imidlertid fremdeles problemer med oppføringene jeg lenket til i mitt opprinnelige innlegg. Hvor kommer disse to Andreas fra, den ene født 1753 og den andre 1757. Begge er oppført med foreldre Ole Pedersen Kjesbu og Maren Andersdtr

Kan dette rett og slett være feil oppføring i kirkeboka og at det kun eksisterer en Andreas født 1957? Tvilsomt da det er oppført noen forskjellige vitner ved disse to oppføringene.

Det er det vel vanskelig å få verifisert.

En annen mulighet er om Andreas født 1753 døde ung og derfor ikke er nevnt i noe skifte? Finner imidlertid ingen død Andreas i perioden 1753-1757 i Alstadhaug kirkebok. 

 

 

På 20.11.2019 den 13.19, Reidar Strømsøe skrev:

Sliter litt med å sortere ut hvem er hvem av 2 mulige etterkommere etter Ole Pedersen Kjesbu, født 1710 og Maren (Karen) Andreastr (Andersdtr), lenker:

Andreas, dåp 22.4.1753 https://www.digitalarkivet.no/kb20070925680615

 

Andreas, dåp 10.7.1757 https://www.digitalarkivet.no/kb20070925680629

 

Iflg. boka Inntrønderslekter skulle det kun være en Andreas etter Ole og Maren (Karen), se vedlegg (side 251,260).

Denne boka er dog ikke helt til å stole på, mildt sagt.

 

Andreas, født 1757 døde iflg. Inntrønderslekter hos sin formynder Lensmann Ole Olsen Hoplen (Frosta?) knapt 16 år gammel.

Dette stemmer forsåvidt med hva som er oppført i kirkeboken fra Frosta Prestegjeld i 1773 (begravet 4.2.1773)

Lenke: https://www.digitalarkivet.no/kb20070925650066

 

Er det noen som kan bidra til å sette dette riktig? Er det 2 Andreas'er etter Ole, 1 etter ham og Ragnhild og 1 etter ham og Maren (Karen)?

Iflg. Inntrønderslekter, side 251 (vedlegg) var det kun 6 barn etter Ole og Ragnhild. I bokas side 260 er Andreas listet som nr. 8.

 

På forhånd takk for eventuell bistand.

Side 251.jpg

Side 260.jpg

 

 

Nå er det vel ikke sikkert at "Inntrønderslekter" har funnet alt. 

 

Det er iallfall to dåper.

 

Det kan være at presten ikke har ført inn dødsfallet til første Andreas. 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.