Jump to content
Arkivverket
Janne Tylvad

Nyt om Sorenskriver Gert Heibergs hustru Sophie Christensdtr (1661?- )

Recommended Posts

Janne Tylvad

Mange tak Grete.

 

Vil undersøge dine links.

I har nok bedre forudsætninger for at søge på børnenes dåbsdata, men jeg vil efterlyse Sophies søstre, da jeg tror, der er noget at finde. De holdt jo sammen dengang.

Sophies søster Marie fik et par børn i København. Hun var gift med toldbetjent Peder Jensen Schou, - han kan sagtens have opholdt sig i Norge - eller være norsk.

 

Har tænkt over, at Ørbech-familien stammer fra Horsens - og ligeså den Jochum Halling, som var gift med Sophies søster Birgitte Christensdtr - kan måske være interessant.

 

Gennemgik kirkebog for Sogndal igår - indtil 1705. Første gang Sophie Christensdtr Holbæk optræder blandt fadderne er i 1695 ved Erik Klingenbergs barns dåb:

https://media.digitalarkivet.no/view/11651/15?indexing=

 

Har sendt dig en privat besked.

 

Mvh

Janne T

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
17 timer siden, Janne Tylvad skrev:

.....

Hvad angår Klingenberg er jeg stødt på navnet både i Slægten Heiberg og i kirkebogen for Sogndal, hvor Erik Klingenberg synes at tilhøre kredsen omkring Gert Heiberg.

.....

.

Det var Erik Pedersen Klingenberg (1669-1735) (g.m. Birgitte Andersd. Heiberg (død 1749), hvis far Anders Christensen var Giert Andersøn Heibergs tremenning gj. farsledd) sin sønn, hand.m. Peder (1694-1749) som i 1723 solgte gården Amle (Amble) i Kaupanger til Giert Anderss. Heiberg (1660-1724), som da hadde bodd på gården siden 1690.

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Janne Tylvad

Forsinket tak til Per Nermo for info om Klingenberg.

 

Mon I har en Hjersing-slægt i Norge i 1600-tallet?

Sophie Christensdtrs mormoder var Karen Nielsdtr Hjersing. Hun var Albert Altewelts 1. hustru og døde 1645 i Ringsted.

Vi har en stor Hjersing-præstefamilie i DK.

Hermed et link til det danske forum vedr den ældst kendte Hjersing i DK.

https://forum.slaegt.dk/index.php?topic=41980.0

 

Med venlig hilsen

Janne T

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Janne Tylvad

 

Tak til Per Nermo for indlæg om Hjersing i det Danske Forum – svært at få respons så langt tilbage. Selv fik jeg ingen respons på indlæg om Sophie Christensdtr Holbæk.

Jeg er selv beslægtet med Hjersing-slægten, og vil grave lidt dybere i den.

 

Herunder en del data efter mit foreløbige grave-arbejde, og sikkert også overflødige detaljer.

For overskuelighedens skyld anføres kun årstal.

 

Min tanke er, at dersom Sophie Altewelt var død i Holbæk, ville alle børnene komme i pleje hos medlemmer af Eggers-familien. Men også døtrene forsvinder efter 1667, indtil 2 af dem Karen og Kirsten igen dukker op i Holbek – med ægtemændene (henholdsvis) Niels Christensen Faber og Niels Krag (præstesøn fra Orø/Ourø).

Hertil kommer at en Dorthe Christensdtr anføres blandt fadderne i 1682, og i 1684 ved søsteren Karens og husbond Niels Christensen Fabers barns dåb i Holbek:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151471#151471,25166183 venstre

Dorthe synes stadig ugift.

Ved nævnte dåb anføres en Oluf Faber – mon han er norsk?

 

Herman Eggers (- 1662) var borgmester i Holbæk, hans hustru Else Jørgensdtr Altewelt af Roskilde var søster til Albreth Jørgensen Altewelt. Parret fik 13 børn i perioden 1626-44, hvoraf kun et par døde som små, og Eggers-familien var dominerende i i Holbæk indtil rådmand Herman Eggers d. Yngres død i 1719.

I Køge var det sønnen Casper Hermansen Eggers, der som borgmester satte sit præg - indtil sin død i 1686. Men heller ikke i Køge har jeg fundet spor af Sophie Altewelts døtre – førend altså vores hovedperson, datteren Sophie Holbæk dukker op i mosteren Dorthe Christensdtrs skifte.

 

En anden søn af borgmesteren Herman Eggers – Herman Hermansen Eggers blev sognepræst i Vollerslev S, Præstø A i 1668.

https://wiberg-net.dk/1356-Vollerslev.htm

Han havde ingen børn i sit ægteskab. Dette sogn skal tjekkes for Sophie Altewelt – og børn.

 

Tilbage til Albreth Jørgensen Altewelt ( - 1657), gift med 1) Karen Nielsdtr Hjersing (- 1645). De fik 3 døtre. Herunder følger lidt om datteren Kirsten Albrethsdtr (1636-1666). Hun levede og døde som præstekone – tæt på Holbek og på Sophie Altewelt. (1635 - )

 

Kirsten Albrethsdtr var gift med 2 på hinanden følgende præster i Sønder Jernløse, Holbæk Amt, 1) Jens Nielsen Holbek og 2) Rasmus Pedersen Holbek, cf Wiberg:

https://wiberg-net.dk/553-Jernlose-S.htm

 

Kirsten fik med hver af disse 2 børn, og jeg har set nærmere på fadderne ved disse børns dåb.

 

Børn med 1) Jens Nielsen Holbek:

Karen Jensdtr (1657)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=157332#157332,26393180

Her kan fremhæves :

Else Herman Eggers bar barnet. Hun var faster til Kirsten og Sophie Altewelt.

Johan Eggers (søn af Herman Eggers)

Anne Thomas Skippers – Thomas (Christensen) Skipper var fader til Christen Thomasen

Lisbeth (Eggers) Niels Nielsens (borgmester i Holbæk) var datter af Herman Eggers – og dermed kusine til Kirsten og Sophie). Som enke (ca 1668) flyttede Lisbeth til Køge)

Hans Lauridsen var tolder og rådmand i Holbæk (og søn af en tidligere borgmester)

Sidse Jensdtr (1659)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=157332#157332,26393182

Sophie Christen Thomasens i Holbæk bar barnet.

 

Børn med 2) Rasmus Pedersen Holbek:

Jens Rasmussen (1662)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=157332#157332,26393186

Blandt fadderne er Christen Thomasen rådmand i Holbæk og Dorthe Thomasdtr (søster til Christen Thomasen)

Mette Biørns (datter af Admiral Jørgen Biørnsen og gift med tidligere nævnte Hans Lauridsen tolder og rådmand i Holbek).

Albreth Rasmussen (1664-1666)

(der optræder dog en Albreth Rasmussen senere – som fadder)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=157332#157332,26393190

 

Flere af børnenes dåb blev forrettet af provsten, Søren May i Holbek.

 

Om Rasmus Pedersen Holbek (1628-83) i Sønder Jernløse, hans liv og ægteskaber (fra kirkebogen):

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=157332#157332,26393170

 

Rasmus Pedersen Holbæk opretholdt relationen med Eggers-familien i Holbæk i sit ægteskab med 2) Birgitte Pedersdtr Luxdorph (fra Jylland). Enkelte Eggers-børn optræder som faddere fremover, og også Dorthe Thomasdtr i 1668.

 

Albreth Altewelt var gift med 2) Gertrud Strangesdatter.

Af dette ægteskab er datteren Magdalene Albrethsdtr (1653- 1718) interessant. Hun blev gift med præsten Peter Frandsen Blichfeldt i Ødum S, Randers Amt. Magdalene kaldes Margrethe hos Wiberg:

https://wiberg-net.dk/1381-Oedum.htm

 

Følgende passage fra kilden herunder anfører (lidt) nyt om Sophie Altewelt:

"Anno 1685 Pindtse Aften blef min (= Peter Frandsen Blichfeldts) Hustrue forløst med en liden Datter, som ved Hiemdaab af Her Peder i Galthen blef kaldet Sophia efter min Hustrues sl. Søster, som den 25. Juni blef Herren oc hans Menighed frembaaren af min Moder."

Kilde: https://dis-danmark.dk/bibliotek/903126.pdf (pp 179-181)

 

Hvis dette står til troende er Sophie Altewelt død før 1685.

Desværre er der ingen kirkebog for Ødum fra denne periode.

Skifte efter Peder Frandsen Blichfeldt af 1716:

https://www.brejl.dk/randersgejst.html

 

Fortsættelse følger

Mvh

Janne T

Share this post


Link to post
Share on other sites
Janne Tylvad

Om Christen Thomasen og hans aner:

 

Christen Thomasen var søn af skipper Thomas Christensen som i 1660erne var gift med Anne NN.

Thomas Christensen fik sønnen Niels i 1636:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151471#151471,25165914

sønnen Peder i 1640:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151471#151471,25165931

og i 1642 sønnen Michel:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151471#151471,25165939

 

Den ene fadder ved sønnen Peders dåb er Christen Mortensen, der ifølge skiftet herunder er broder til Thomas Christensen (dog snarere halvbroder):

 

Ane Nielsdtr 19 Feb 1653 pg 48

HUSB: Christen Mortensen borger

CH: Morten Christensen

Anders Christensen

Ane Christensdtr

Kirsten Christensdtr

HUSB.BRO: Thomas Christensen

[Holbaek Byefoged; Bk 2 1651-1657; film 49311]

https://aurelia-clemons.dk/holbk-bx.htm

 

Samme Christen Mortensen synes at være søn af Morten Badskiær, cf skiftet herunder:

Ane Christensdtr 25 Nov 1652 pg 38

HUSB: Morten Bodker borger (fejl for Morten Badskiær = Morten Gregersen Badskiær)

CH: Christian Mortensen

Gregers Mortensen

Ane Mortensdtr

[Holbaek Byefoged; Bk 2 1651-1657; film 49311]

https://aurelia-clemons.dk/holbk-bx.htm

 

Har endnu ikke studeret nævnte skifter i originaludgaven.

 

Thomas Christensen og Christen/Christian Mortensen er altså halvbrødre.

Thomas Christensen døde 1655-60

 

Derudover må Dorthe Thomasdtr formodes at være datter af Thomas Christensen.

Hun optræder med forældre og i Altewelt-sammenhæng. Jeg fandt følgende i en kilde:

"I 1667 stod rådmand Christen Thomasen som ejer af en gård, som Johan Sværdfeger købte ca 1668" (fra starten af kilden herunder)

http://nordvestsjaelland.dk/artikler/1935/1935%20205-211%20Smith,%20Otto%20-%20Af%20en%20gammel%20Holbaekejendoms%20Historie.pdf

 

Christen Thomasen døde i 1667, og i december samme år ægtede Johan Sværdfeger (rådmand) Dorthe Thomasdtr. Hun døde efter 1678, hvorefter Johan Sværdfeger ægtede Ellen Lauridsdtr.

 

Christen Thomasens datter Margrethe af 1. ægteskab levede stadig – i Holbæk - i 1672, sandsynligvis hos Johan Sværdfeger.

 

Fandt et billede af en lysestage i Holbæk Skt Nicolaj, skænket i 1661 af rådmand Christen Thomsen og Sophia Albrechtsdatter :

http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Holbaek_2819-2940.pdf

 

Der kan være mere at finde om Christen Thomasen i historiebøgerne

 

Jeg bliver mere og mere sikker på, at Sophie Altewelt giftede sig igen. Hun var kun ca 32 år, da hun blev enke. Men hvor er det norske "missing link"?

Mvh

Janne T

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
41 minutter siden, Janne Tylvad skrev:

.....

Min tanke er, at dersom Sophie Altewelt var død i Holbæk, ville alle børnene komme i pleje hos medlemmer af Eggers-familien. Men også døtrene forsvinder efter 1667, indtil 2 af dem Karen og Kirsten igen dukker op i Holbek – med ægtemændene (henholdsvis) Niels Christensen Faber og Niels Krag (præstesøn fra Orø/Ourø).

Hertil kommer at en Dorthe Christensdtr anføres blandt fadderne i 1682, og i 1684 ved søsteren Karens og husbond Niels Christensen Fabers barns dåb i Holbek:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151471#151471,25166183 venstre

Dorthe synes stadig ugift.

Ved nævnte dåb anføres en Oluf Faber – mon han er norsk ?

Herman Eggers (- 1662) var borgmester i Holbæk, hans hustru Else Jørgensdtr Altewelt af Roskilde var søster til Albreth Jørgensen Altewelt.

.....

.

I Innlegg #1 heter Karen's ektemann Christen Nielsen Faber.

 

Hermann Eggers ('Eggertzen' ?) (d.e.)  skal visstnok være 'svoger' av Joachim Schumacher f. 1604.  (vinhandler i Københ., g.m. Maria Pedersdatter Motzfeldt).

Hvordan kan dette svogerskapet ha vært ?

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Janne Tylvad

Karens ægtemand hedder Niels Christensen Faber, og deres søn Christen født ca 1684.

Cf følgende skifte:

Skifte efter Karen Christensdtr:
Karen Christensdtr                22 Mar 1701               pg 394
HUSB:    Niels Christensen Faber herr.
CH:      Christen Nielsen Faber   16  ( Christen Nielsen Fabber)
gd: Christopher Hansen
[Holbaek Byfoged; Bk 3 1687-1703; film 49312]
https://aurelia-clemons.dk/holbk-bx.htm

 

Vil gå dybere næste gang med Sophie Holbæks søstre - har en del om dem.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Janne Tylvad

Om svogerskabet - ja svoger er jo et vidt begreb, men jeg har vist også noget om dette.

Så mere følger....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Janne Tylvad

Jeg tror, at svogerskabet her refererer til et fjernere slægtskab, og det er nødvendigt at se på de komplicerede familieforhold, hvor slægterne Altewelt, Eggers, Schrøder og Schumacher er forbundne via ægteskab.

Kig eventuelt på følgende link  - det kan vise lidt på vej:

https://www.geni.com/people/Kirstine-Albertsdatter/6000000000276775325

Marie Motzfeldt var søster til Cathrine Motzfeldt gift med præsten i Holbæk Søren May. Flere Motzfeldt-søskende (Peter og Eva) var blandt fadderne ved barnedåb hos præsten.

 

Se også på slægtskabet ved Herman Eggers' søns dåb (Albert) i Holbæk i 1643:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151471#151471,25165951

Her er en Albert skomager i Roskilde fadder - måske er han identisk med Albert Schumacher.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

.

Om 'svoger'skapet :

 

Herman Eggers' svigermor Kirsten Albertsdatter var 2. g. g.m. Gert Schrøder,

hvis datter Anna var g.m. Albert Schumacher i Roskilde, Joachim's bror.

 

Dette er kanske 'svogerskapet' mellom Joachim og Herman ?

 

Anna's bror Hermann Schrøder var g.m. Eva Motzfeldt, søster av Maria som var g.m. Joachim Schumacher, vinhandleren (ref. innlegg #31).

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
2 timer siden, Janne Tylvad skrev:

.....

Herman Eggers (- 1662) var borgmester i Holbæk, hans hustru Else Jørgensdtr Altewelt af Roskilde var søster til Albreth Jørgensen Altewelt. Parret fik 13 børn i perioden 1626-44, hvoraf kun et par døde som små, og Eggers-familien var dominerende i i Holbæk indtil rådmand Herman Eggers d. Yngres død i 1719.

I Køge var det sønnen Casper Hermansen Eggers, der som borgmester satte sit præg - indtil sin død i 1686. Men heller ikke i Køge har jeg fundet spor af Sophie Altewelts døtre – førend altså vores hovedperson, datteren Sophie Holbæk dukker op i mosteren Dorthe Christensdtrs skifte.

.....

.

Rådmann Herman Eggers d.y. var åpenbart sønnesønn av Herman Eggers (- 1662), men hvem var d.y.'s far ?

Hva var navnet til den søsteren av Herman Eggers d.y. som var g.m. Johan Ludvig Hagedorn ?

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Janne Tylvad

Jeg er endnu ikke gået i detaljer med Schumacher-grenen. Vil kigge nærmere på det.

Herman Eggers d. yngre var søn af Didrik Hermansen Eggers og Else Tarv - og født 1682, Herman og Hans:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151471#151471,25166174

 

Else Cathrine Eggers født 1678 blev gift Hagedorn (hun kaldes Else Kirstine i skiftet)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151471#151471,25166160

 

Se også:

Herman Eggers raadmand   d.21 Apr/26 Jul 1719  pg 476 II
WIFE:  Ester Brinch
MODER:  Else Torfs = STEPFADER: Andreas Bech raadmand i Khvn
SIS:   Else Kirstine Eggers = Johan Ludvig Hagedorhn (? Else Christine Eggers)
gd: Niels Pedersen Doons (gd: Herman Hansen )
wgd: Christian Christensen
[Holbaek Byfoged; Bk 6 1718-1735; film 49314]

Har vist noget om denne søster og Hagedorn i mit København-arkiv. Det får du senere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
3 timer siden, Janne Tylvad skrev:

.....

Albreth Altewelt var gift med 2) Gertrud Strangesdatter.

Af dette ægteskab er datteren Magdalene Albrethsdtr (1653- 1718) interessant. Hun blev gift med præsten Peter Frandsen Blichfeldt i Ødum S, Randers Amt.
Magdalene kaldes Margrethe hos Wiberg:

https://wiberg-net.dk/1381-Oedum.htm

 

.

Ringsted, 3 Apr 1653: Anne, Albert Schumachers i Roskilde holdt barnet over fundten

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
8 timer siden, Janne Tylvad skrev:

Om Christen Thomasen og hans aner:

 

Christen Thomasen var søn af skipper Thomas Christensen som i 1660erne var gift med Anne NN.

Thomas Christensen fik sønnen Niels i 1636:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151471#151471,25165914

sønnen Peder i 1640:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151471#151471,25165931

og i 1642 sønnen Michel:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151471#151471,25165939

 

Den ene fadder ved sønnen Peders dåb er Christen Mortensen, der ifølge skiftet herunder er broder til Thomas Christensen (dog snarere halvbroder):

 

Ane Nielsdtr 19 Feb 1653 pg 48

HUSB: Christen Mortensen borger

CH: Morten Christensen

Anders Christensen

Ane Christensdtr

Kirsten Christensdtr

HUSB.BRO: Thomas Christensen

[Holbaek Byefoged; Bk 2 1651-1657; film 49311]

https://aurelia-clemons.dk/holbk-bx.htm

 

Samme Christen Mortensen synes at være søn af Morten Badskiær, cf skiftet herunder:

Ane Christensdtr 25 Nov 1652 pg 38

HUSB: Morten Bodker borger (fejl for Morten Badskiær = Morten Gregersen Badskiær)

CH: Christian Mortensen

Gregers Mortensen

Ane Mortensdtr

[Holbaek Byefoged; Bk 2 1651-1657; film 49311]

https://aurelia-clemons.dk/holbk-bx.htm

 

Har endnu ikke studeret nævnte skifter i originaludgaven.

 

Thomas Christensen og Christen/Christian Mortensen er altså halvbrødre.

Thomas Christensen døde 1655-60

 

Derudover må Dorthe Thomasdtr formodes at være datter af Thomas Christensen.

Hun optræder med forældre og i Altewelt-sammenhæng. Jeg fandt følgende i en kilde:

"I 1667 stod rådmand Christen Thomasen som ejer af en gård, som Johan Sværdfeger købte ca 1668" (fra starten af kilden herunder)

http://nordvestsjaelland.dk/artikler/1935/1935%20205-211%20Smith,%20Otto%20-%20Af%20en%20gammel%20Holbaekejendoms%20Historie.pdf

 

Christen Thomasen døde i 1667, og i december samme år ægtede Johan Sværdfeger (rådmand) Dorthe Thomasdtr. Hun døde efter 1678, hvorefter Johan Sværdfeger ægtede Ellen Lauridsdtr.

.....

.

Rådmann i Holbæk, Christen Thomassen (død 1667) ble 1. g. gift i 1648,

og ser dermed ut til være adskillig eldre enn sine (halv?)søsken Niels 1636, Peder 1640, Michel 1642 og Dorthe (f. ca.1644?, g. 1667).

 

Er det rimelig å anta at Anne var skipper Thomas Christensen's 2. hustru (nevnt ovenfor som fadder i 1657 ved dåpen av Kirsten Albertsd. Altewelt's første barn Karen),

og at hun bare var mor til ovennevnte 4 barn født fra 1636 og utover, slik at rådmann Christen Thomassen (kanskje f. rundt 1620 ?) dermed har en annen mor ?

 

Er det forøvrig slik å forstå at Ane Christensdatter (skifte 1652) var

g. 1. g. m. en Christen (far til  skipper Thomas Christensen ?) og

g. 2. g. m. Morten Gregersen Badskiær ?

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Janne Tylvad

Jeg havde faktisk denne dåb i Roskilde -  Albert Schumachers og Anne Alberts søn Jochum født i Roskilde 1647:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=154913#154913,25859693

Og endnu en søn Johan i 1649, og her kaldes moderen Anne Gertsdtr (Schrøder)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=154913#154913,25859715

 

Og så er der vist tale om et rigtigt svogerskab.

 

Angående Else Cathrine Eggers gift Hagedorn  (alt herunder er fra København):

I 1698 var en Johan Ludvig Hagedorn hofcommissarius fadder i Vor Frelsers S (barnet Knud Ancher)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=158816#158816,26682780

 

Følgende fra København Vor Frue 1732, hvor Jfr Else Cathrine Hagedorn hos Rådmand Beck er blandt fadderne (Jeppe Hansens barn Ole)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=158934#158934,26709451

Og fra 1736 i Vor Frue en Johanne Kirstine Hagedorn (Simon Rasmussens barn)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=158934#158934,26709528

 

Frederikke Louise Hagedorn blev gift med Hans Henrik Beck, søn af rådmand Anders Lauridsen Beck (som var gift med 1) Elsebeth Klein og gift med 2 Else Tarv fra Holbæk)

At dømme efter fadderne er Frederikke Louise datter af en Eggers og en Hagedorn. Disse børn er født i Trinitatis Sogn i København:

Andreas Ludvig

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=157742#157742,26471156

Else Margrethe

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=157742#157742,26471191

Johanne Christine

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=157742#157742,26471212

 

Har flere af parrets børn, hvis du er interesseret.

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
2 timer siden, Janne Tylvad skrev:

 

Jeg havde faktisk denne dåb i Roskilde -  Albert Schumachers og Anne Alberts søn Jochum født i Roskilde 1647:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=154913#154913,25859693

Og endnu en søn Johan i 1649, og her kaldes moderen Anne Gertsdtr (Schrøder)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=154913#154913,25859715

 

Og så er der vist tale om et rigtigt svogerskab.

.....

Frederikke Louise Hagedorn blev gift med Hans Henrik Beck,
søn af rådmand Anders Lauridsen Beck (som var gift med 1) Elsebeth Klein og gift med 2 Else Tarv fra Holbæk)

At dømme efter fadderne er Frederikke Louise datter af en Eggers og en Hagedorn.

.....

.

  1)  Hvilket svogerskap mener du her; hvem er svogere ?

 

  2)  Vet du om Hans Henrik Beck var sønn i rådmann Beck's 1. eller 2. ekteskap ?

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Janne Tylvad
5 timer siden, Per Nermo skrev:

Herman Eggers' svigermor Kirsten Albertsdatter var 2. g. g.m. Gert Schrøder,

hvis datter Anna var g.m. Albert Schumacher i Roskilde, Joachim's bror.

Ad 1) Der er blevet lidt rod i dette med svogerskabet, og jeg har misforstået noget. Jeg har ikke været opmærksom på, at indlæggene ikke er i kronologisk rækkefølge.

Herman Eggers kan vel kaldes svoger til både Albert Schumacher og Jochum Schumacher.

 

Ad 2) Hans Henrik Beck var søn af Anders Lauridsen Becks 1. ægteskab med Elsebeth Klein:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=157739#157739,26470379

 

3) Thomas Christensen:

Det er uvist, hvor mange gange Thomas Christensen har været gift, men der var en hustru ved navn Anne i 1657 (Anne Thomas skippers), desuden en Anne Thomas Christensens i 1660 (i Holbæk). Med den aldersforskel mellem børnene må der have været flere hustruer.

Cf dit indlæg Er det forøvrig slik å forstå at Ane Christensdatter (skifte 1652) var

                          g. 1. g. m. en Christen (far til  skipper Thomas Christensen ?) og

                          g. 2. g. m. Morten Gregersen Badskiær ?

Jeg har forstået dette skifte, som du anfører det.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Janne Tylvad

Flere fund siden mit lange indlæg:

Thomas Christensens søn Niels døbt i 1635:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151471#151471,25165909

Samt sønnen Anders døbt i 1643:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151471#151471,25165947 

 

Og denne trolovelse/vielse i Holbæk:

Thomas Christensen snedker? og Margrethe Hansdtr i 1638:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151476#151476,25167686

Thomas Christensen mistede altså en hustru mellem 1636 og 1639.

 

HVIS altså der ikke er 2 personer i Holbæk ved navn Thomas Christensen??

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
3 timer siden, Janne Tylvad skrev:

Flere fund siden mit lange indlæg:

Thomas Christensens søn Niels døbt i 1635:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151471#151471,25165909

Samt sønnen Anders døbt i 1643:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151471#151471,25165947 

 

Og denne trolovelse/vielse i Holbæk:

Thomas Christensen snedker? og Margrethe Hansdtr i 1638:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151476#151476,25167686

Thomas Christensen mistede altså en hustru mellem 1636 og 1639.

 

HVIS altså der ikke er 2 personer i Holbæk ved navn Thomas Christensen??

 

.

Hvis det er snakk om  én og samme Thomas Christensen (snekker i 1638 og skipper i 1657) i Holbæk,

så ser han ut til å ha vært gift (?) flere ganger, én gang (rundt 1620 ?) med moren til Christen, så med moren til de 2 x Niels (1635 og 1636),

deretter ca.1638 med Margrethe Hansdatter, som kanskje er mor til Peder, Michel, Anders og Dorthe, og til slutt (mellom 1643 og 1657 ?) med Anne.

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Janne Tylvad

Jeg vil se nærmere Thomas Christensens ægteskaber.

Der findes også en Christen Thomasen i Holbek, som er skrædder - på samme tid som Christen Thomasen rådmand.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
32 minutter siden, Janne Tylvad skrev:

 

Jeg tror, der er 2 x Thomas Christensen i Holbek, men her er Dorthe Thomasdtr døbt 1646:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151471#151471,25165977

 

.

Jeg klarer ikke lese dette. Hva står det om dåpsbarnets foreldre ? Dorthe døpes altså i Holbæk ? Margrethe eller Anne er vel moren ....

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Janne Tylvad

Desværre ingen hustru anført.

Thomas Christensen skippers datter Dorethe Thomasdtr, 30. august

(W Peder Jensen (rådmand), Søren Jensen, Casper Eggers, M Sørens hustru, Christopher Pedersens hustru, Peter Borghorsts datter Maren, Peder Jensens hustrus søsterdatter Marie Pedersdtr)

 

De af Thomas Christensens børn, hvor han er anført som skipper ved deres dåb, anser jeg som søskende til nævnte Dorthe, nemlig Niels (1636), Peder (1640), Anders (1643).

Har intet steds set Thomas Christensen snedker som fadder f.ex.

Men om Thomas Christensen snedker og Skipperen er den samme - ja, det ved jeg endnu ikke.

 

Jeg vil dog nu udelukke Morten Badskiær som relation til Thomas Christensen skipper. Den søn Christian, der er anført i skiftet efter Anne Christensdtr fra 1652, er ikke identisk med Christen Mortensen halvbroder til Thomas Christensen.  Christian Mortensen blev først døbt i 1644.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
31 minutter siden, Janne Tylvad skrev:

Desværre ingen hustru anført.

Thomas Christensen skippers datter Dorethe Thomasdtr, 30. august

(W Peder Jensen (rådmand), Søren Jensen, Casper Eggers, M Sørens hustru, Christopher Pedersens hustru, Peter Borghorsts datter Maren, Peder Jensens hustrus søsterdatter Marie Pedersdtr)

 

De af Thomas Christensens børn, hvor han er anført som skipper ved deres dåb, anser jeg som søskende til nævnte Dorthe, nemlig Niels (1636), Peder (1640), Anders (1643).

Har intet steds set Thomas Christensen snedker som fadder f.ex.

Men om Thomas Christensen snedker og Skipperen er den samme - ja, det ved jeg endnu ikke.

 

Jeg vil dog nu udelukke Morten Badskiær som relation til Thomas Christensen skipper. Den søn Christian, der er anført i skiftet efter Anne Christensdtr fra 1652, er ikke identisk med Christen Mortensen halvbroder til Thomas Christensen.  Christian Mortensen blev først døbt i 1644.

 

.

  a)  Hva med Niels (1635) ?  (ref. innlegg #43)

 

  b)  Vil det si at ev. forbindelse til 'mor' (Ane Christensdatter, skifte 1652) og 'halvbror' (Morten Gregersen Badskiær)
        av skipper Thomas Christensen  bortfaller ?  (ref. innlegg #39)

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Janne Tylvad

ad a ) Niels (1635): faderen kun anført som Thomas Christensen

ad b) Ja, Morten Badskærs hustru bortfalder

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.