Jump to content
Arkivverket
Baard Vidar Pettersen

Jakob Pettersønn Falchs sønn Jonas

Recommended Posts

Baard Vidar Pettersen

Gudrun J. Høibo m. flere skriver at Jakob Pettersøn Falch på Tjøtta hadde 6 sønner. A.O. Åsvang sier det ikke er belegg for dette og nevner 4. Men i Manntallet 1701 er det tydelig ført opp en Jonas på 8, som Åsvang ikke nevner.

https://media.digitalarkivet.no/view/38463/92

Har noen flere opplysninger om ham?

Edited by Baard Vidar Pettersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erik Lie

denne karen er velkjent for meg, fordi han kom til mine egne trakter, Namdalskysten, nærmere bestemt Flatanger, den gang i Fosnes prestegjeld. Jeg har masse notater om ham og hans slekt, men det er mange år siden jeg forsket på ham og det kan ta tid å finne opplysningene, men jeg husker at han var gift med ei Rebekka, som jeg tror også var en Falch, og så tror jeg en av hans sønner var innblandet i en skandale, i det han giftet seg med ei jente som var veldig ung, 16 år eller muligens 15 år, tror jeg kirkebøkene viser! Nei ikke en sønn, det var datteren, (Inger??) som ble gift med handelsborger Rath, så vidt jeg husker Og de ble vel bosatt på Austafjord i Vikna. (Nærøy prestegjeld).

Edited by Erik Lie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Hm. Jeg finner en Jonas Falch på Dragøya f. ca 1762, som skal være sønn av en Svenn Falch f. ca 1725. 

https://www.nb.no/items/779ccf7af581c510d9f7b4e0c9352202?searchText="jonas falch" %26 flatanger&page=177

Denne Jonas er gift med en Rebekka, men må i så fall være et barnebarn til den Jonas jeg leter etter. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erik Lie

Hei, du har nok rett i at denne Jonas var sønn av Svend Hanssøn Falch. og ikke identisk med den eldre  Jonas Falch. Den datteren til Jonas jeg tenkte på, heter Inger Marie Falch, født 1800, og ble i 1815(!) gift med Henrik Vilhelm Rath, borger på det gamle borgerleiet Karstenøya i Vikna. det står i omtalen i Viknaboka bd. II at hun var født i Stjørdal 1800. Jeg husker ikke hvordan feilen må ha oppstått, enten i kirkeboka eller i en annen kilde, men hun var ikke født i Stjørdal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Skjebnen til Jonas Jakobsen Falch fra Tjøtta f. ca 1693 er altså enda ukjent. Den eneste tidsriktige og delvis sannsynlige Jonas Jakobsen jeg finner ved "raske metoder" er en Jonas gift med Walborg Olsdatter i Bergen.

https://www.familysearch.org/search/record/results?birth_year_from=1710&birth_year_to=1750&father_givenname=jonas&father_surname=jacobsen&record_country=Norway&count=20&offset=0

Falch-familien har jo en tilknytning til Bergen, men han kaller seg ikke Falch og det er ellers et sprang. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Jeg finner heller ingen Jonas Ja* eller Jonas F* i skifter fra Nordland som kan være riktig Jonas. Men søket mitt avslørte at Jonas Falch over var gift med Rebekka Petersdatter Falch - datter til Peter Pedersen Falch fra Bærøya i Tjøtta. Altså var Rebakkas bestefar Peder Jacobsen bror til "min" Jonas. 

 

Sannsynligheten er vel stor for at Jonas døde ung uten å sette særlige spor etter seg.

 

(Jeg har ikke funnet fram orginalskiftet enda, men det skal være for Peter Pedersen Falch, Bærøen i Tjøtta, 1795.)

Edited by Baard Vidar Pettersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Ja, dette skiftet gikk jeg nokså nøye igjennom og merket meg at det antydet at Jakob hadde en annen kone en den "Margrethe" som florerer i bøkene. Men jeg hadde ikke da sett denne tråden som jeg fant her om dagen:

Det passet veldig godt med at jeg også antok at Jakob måtte være gift med en Åselle. Jeg har som sagt ikke fått tak i de oppfølgingsartiklener du har skrevet i NST 39 og 41. Er dette noe som omhandles her. Ser disse ligger uten til salgs igjen nå. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erik Lie

den første var bare noen tillegg og rettelser til den første og den siste var et bidrag til debatten om hvem fogdens kone Anne Jonsdatter var datter av.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
3 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

(Jeg har ikke funnet fram orginalskiftet enda, men det skal være for Peter Pedersen Falch, Bærøen i Tjøtta, 1795.)

Er det noen som har dette skiftet lagret? Jeg finner det ikke i registreret og leter nå på måfå. Han er død 1795. Begravet 1. mai:

https://media.digitalarkivet.no/view/17098/78

Og i skifteprogrammet påstås det at skiftet er samme år, og antydes at han har en halvbror, men det tror jeg må være feil, og derfor skulle jeg gjerne sett skiftet.

image.png.1398f5de9ded9ffd67d5380f73c17054.png

....

image.png.d02b535c5140f692c7391047944c2d7d.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
18 minutter siden, Erik Lie skrev:

den første var bare noen tillegg og rettelser til den første og den siste var et bidrag til debatten om hvem fogdens kone Anne Jonsdatter var datter av.

Funnene om Åselle Larsdatter Blix er i hvert fall noe jeg skulle sett drøftet nærmere i NST.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
19 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:
23 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

(Jeg har ikke funnet fram orginalskiftet enda, men det skal være for Peter Pedersen Falch, Bærøen i Tjøtta, 1795.)

Er det noen som har dette skiftet lagret?

Funnet til slutt. Det manglet i registeret, men manuell leting gav resultat:

https://media.digitalarkivet.no/view/24901/149

 

5) ..... Rebecha Peterd: Falch gift med Johnas Falch

i Nummedahls fogderie.-

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erik Lie

Godt gjort, Baard Vidar!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
På 23.1.2020 den 15.53, Baard Vidar Pettersen skrev:

Funnene om Åselle Larsdatter Blix er i hvert fall noe jeg skulle sett drøftet nærmere i NST.

Jeg kan ikke skrive artikkel basert på dette grunnlaget. Bevis mangler. Det er dog 3 indikasjoner på at denne Årsille Larsdatter Blix har eksistert, men intet bevis. De 3 kildene som forteller eller gir indikasjon er:

 

1. Slektstavlene til Schønning.

2. Sølvtøy i skifter.

3. Slektskapet mellom Lars Pedersen Riiber og Lars Jacobsen Falch

 

Om det ikke fremkommer andre opplysninger som kan forklare dette slektskapet så anser jeg det som høyst sannsynlig at hun har eksistert og var gift med Jacob Falch på Tjøtta, og sist men ikke minst var mor til hans barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
På 26.1.2020 den 0.31, Lars Østensen skrev:

Jeg kan ikke skrive artikkel basert på dette grunnlaget. Bevis mangler. Det er dog 3 indikasjoner på at denne Årsille Larsdatter Blix har eksistert, men intet bevis. De 3 kildene som forteller eller gir indikasjon er:

 

1. Slektstavlene til Schønning.

2. Sølvtøy i skifter.

3. Slektskapet mellom Lars Pedersen Riiber og Lars Jacobsen Falch

 

Om det ikke fremkommer andre opplysninger som kan forklare dette slektskapet så anser jeg det som høyst sannsynlig at hun har eksistert og var gift med Jacob Falch på Tjøtta, og sist men ikke minst var mor til hans barn.

 

Skjønner hva du sier, Lars - det aller beste hadde vært håndfaste bevis. Men når nå denne Margrete-figuren har fått figurere i mange år - jeg ser henne t.o.m. med patronym og familienavn noen steder (Margrete Petersdatter Hagerup) - synes jeg det hadde vært på sin plass med en offisiell gravlegging av henne og heller vise til det som peker mot en annen person. Jeg mener som deg at det er mye som tyder på at Jakon Pettersen Falchs kone var Årsille Larsdatter Blix, datter av Lars Eriksen Blix.

 

Men jeg mener man kan gå så langt som å si at det er overveiende sannsynlig at hun het Årsille L..datter B.. ut fra: 

1. Slektstavlene til Gerhard Schøning som du sier. Han levde fra 1722-1780, og publiserte fra 1751. Når han sier at kona til Jacob het Årsille Blix, mener jeg det er det er sannsynlig at han har fått det fortalt av noen som husker henne. Barna Lars skal ha levt til 1765, Peder til 1771 og Margrete til 1775, i tillegg til en stor slekt, som kan ha truffet Årsille i live og etterpå snakket med Gerhard. 

2. Sølvtøy i skifter som du nevner. I tråden over var det nevnt Petter Jacobsens skifte og en gjenstand med I:P:S:F:A:L:D:B. Dette er et linlaken. I tillegg er den en duk lenger ned merket P:F:A:L:D:B. Litt underlig med P:F, men når man finner den igjen fordelt senere, står det I:P:S:F. I broren Peder Jacobsens skifte 1772 finner vi også en gjenstand. Et sølvbeger om jeg leser riktig, merket J.P.S.F.A:L:D.B. (18. linje fra toppen i midten). (Margretes skifte 1775 er lite leselig, og jeg ser ingenting som kan stamme etter far og mor der. Lars' skifte har jeg ikke. Har noen andre?) Hvem andre skulle J.P.S.F være enn faren Jacob Pettersen Falch? Da må kona ha initialene A. L.datter B.

3. Navnene i slekta. To av barnabarna til Jacob Pettersen Falch og kona er kalt Årsille. Minst et av barnabarna får også en Årsille. Jeg har ikke kartlagt på langt nær alle oldebarna.

 

Som sagt mener jeg det er overveiende sannsynlig at Jacobs kone heter Årsille og at hun er datter til en Lars eller Lorens B... Så mener jeg dere argumenterer overbevisende for at hun er datter av Lars Eriksen Blix, Fogd i Namdal. Et par punkter i tillegg til det dere fant (og du må ha meg inderlig unnskyldt om det sto et sted og jeg ikke fikk det med meg):

- Årsille kan umulig være datter av Peder Blix, slik Schøning plasserer henne. Ut fra barna født fra 1778-93, bør hun være født ca 1650-55. Peder skal være født 1659. Det plasserer henne tidsmessig perfekt som en søster, men umulig som en datter.

- Dersom man skal kunne argumentere for at Lars E. Blix fikk en datter Årsille, bør hun være oppkalt etter noen. Lars Blix var gift med Margrete (Mallene) Larsdatter Krabbe - datter av Lars (Laurits) Krabbe på Aure. Han hadde en datter Årsille. Lars far var Peder Larsen Krabbe (se samme link). Han hadde en datter Årsille. Se også Johan Mentzens beskrivelse der det er gjengitt et skifte der Lars Krabbes Årsille er nevnt. Vår hypotetiske Årsille, hadde dermed minst en Årsille i begge generasjonene før henne. 

 

Men jeg skulle selvfølgelig gjerne sett Årsille Larsdatter nevnt i en samtidig kilde. 

 

PS: Opphavet til Margrete er fremdeles i det blå for meg. Jeg mistenkte at det var Mikal Jakobsen som hadde funnet opp nok en person, men han nevner ikke kona til Jacob Falch overhodet. Derimot sier han at Jacob Pettersen Falch hadde 14 barn. Dette må være en forveksling av fakta med hans bestefar med (hos Jakobsen) samme navn. Kanskje navnet Margrete på et eller annet vis også har havnet i feil Jacob P-bunke? Og så har en fjær blitt til fem høns osv..

 

PPS: Jeg har bedt arkivverket om en bedre scan av Margretes skifte. Kanskje dukker noe opp der, men neppe annet enn flere initialer.

Edited by Baard Vidar Pettersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Et argument til forresten 🙂 Jacob Pettersen var jo ganske gammel da han giftet seg. I 1701 er han 70 og hans eldste barn er 23. Så hvordan traff den godt voksne Jacob den unge Årsille om hun var vokst opp i Namdalen? 

Årsille (om en går ut fra at vi har rett) hadde en bror Erik på omtrent samme alder (?). I hvert fall var han i København 1669, og blir etterpå i følge denne kapellan (huskapellan?) på Nærø. Dette må være omtrent samtidig som både Jacobs søster Anne er der gift med sognepresten Nils Michelsen Arctander og broren Lars er der som kapellan. Dermed lå alt til rette for er et arrangement mellom to gode familier.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
8 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

Lars Blix var gift med Margrete (Mallene) Larsdatter Krabbe - datter av Lars (Laurits) Krabbe på Aure. Han hadde en datter Årsille. Lars far var Peder Larsen Krabbe (se samme link). Han hadde en datter Årsille. Se også Johan Mentzens beskrivelse der det er gjengitt et skifte der Lars Krabbes Årsille er nevnt. Vår hypotetiske Årsille, hadde dermed minst en Årsille i begge generasjonene før henne. 

Jeg ser at jeg ble offer for blindt å stole på trykte kilder. Jeg har heller ikke nå hatt kapasitet til å sjekke originalkilder, men det ser ut som om Dahl, Svein Tore: ''Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700'' feilaktig skriver at Lars Blix var gift med Margrete Larsdatter Krabbe. Både samme manns ''Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700'' og Blix-boka av Thomas Norum, sier at hun var Magdalene Pedersdatter Krabbe, datter av Peder Larsen Krabbe. Så generasjonene var feil, men hovedpoenget - at Årsille-navnet var et slektsnavn i Krabbe-slekta består. 

Edited by Baard Vidar Pettersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Indisie nr..? Jacob Pettersen Falch finnes i skattelistene for Tjøtta t.o.m. 1714. Når Jacob Pettersen dør (?) og forsvinner fra skattelistene 1715 er det Peder Rasmussen som tar over hans part. Dette skiftet viser at han er bror til Maren Nilsdatter - som gifter seg med Lars Pedersen Riber samme år. Lars som altså (teoretisk) er nevø av Årsille Larsdatter Blix og meget mulig bor på Tjøtta gård fremdeles.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Baard, indisiene er mange og det finns trolig flere enn disse, men det avgjørende beviset mangler. Inntil jeg eller noen andre klarer å finne en slik kilde får dette ligge for min del. Dersom noen fortsatt velger å publisere slektstavler med denne apokryfe kona så får de nå bare fortsette med det. De angir jo ingen kilder uansett for denne kona så publiseringene deres har 0 verdi. Søppel inn = søppel ut. Jeg har i hvert fall lagt frem kilder og argumentert så får nå de som har interresse gjøre sine egne vurderinger i forhold til troverdighet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Full forståelse for at du lar dette ligge. For min egen del mener jeg det det du og Grete Singstad fant, sannsynliggjør godt nok at kona til Jacob het Årsille/Åsell/Åshild, selv om man ikke uomtvistelig kan identifisere henne med Årselle Larsdatter Blix.  

 

Og så er det mulig jeg legger ut noen flere funn som muligens fører oss nærmere. Og om ikke - bare er interessante funn.

 

To ting de siste dagene:

Jeg er rimelig sikker på at kona til Jacob dør før første kirkebok for Tjøtta som starter 1714. Både Jacob Pettersen og sønnene hans er hyppig brukt som faddere i de første årene av kirkeboka, og det er flere anledninger det ville være naturlig at Jacobs kone også var fadder:

https://media.digitalarkivet.no/view/16569/51471/5 Peder Rasmussens barn. Jacob er hjemmedøper

https://media.digitalarkivet.no/view/16569/51471/6 Sønnen Petters sønn Jacob

https://media.digitalarkivet.no/view/16569/51471/8 Sønnen Peders sønn Andreas

og ikke minst https://media.digitalarkivet.no/view/16569/51471/27 Peders datter Aaselle.

Ingen steder finner jeg en kvinne som kan tolkes som Jacobs kone. 

 

I 1717 finner jeg en Mentz Pederssøn Blix som bor på Tjøtta gård og er fadder to ganger:

https://media.digitalarkivet.no/view/16569/51471/33

https://media.digitalarkivet.no/view/16569/51471/35

Jeg har ikke greid å identifisere denne Mentz. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Johannessen

Mentz Pedersøn Blix kan være sønn av Peder Mentzen Darre, sogneprest i Gildeskål. I 1701 er Mentz registrert på (Nord)Valle i Gildeskål hos sin mor Malena som muligens var av slekten Blix:  https://www.digitalarkivet.no/ft10041010283019   Kfr. ellers Erlandsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
33 minutter siden, Leif Johannessen skrev:

Mentz Pedersøn Blix kan være sønn av Peder Mentzen Darre, sogneprest i Gildeskål. I 1701 er Mentz registrert på (Nord)Valle i Gildeskål hos sin mor Malena som muligens var av slekten Blix:  https://www.digitalarkivet.no/ft10041010283019   Kfr. ellers Erlandsen.

Ikke umulig, men jeg ser ikke helt hvordan hun var en Blix. 

Peder skal ha vært en sønn av Mentz Christoffersen og søsteren Anne ble visstnok gift med Lars Pedersen Krabbe, som er onkelen til vår teoretiske Årsille. 

Magdalena skal ha vært en datter av Stephan Hansen gift med en Krabbe, men ser ikke Blix-forbindelsen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Johannessen

Andreas Erlandsen sier at Stephan Hansen (Soop) var sønn av en Hans Olsen Blix. Men om det er gjort noen videre vurdering av dette vet jeg ikke. For øvrig skifte etter Magdalena Stephansdatter: 
https://www.digitalarkivet.no/sk20090206380433
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
På 28.1.2020 den 22.24, Lars Østensen skrev:

Baard, indisiene er mange og det finns trolig flere enn disse, men det avgjørende beviset mangler.

Dette er sikkert ikke nytt for alle, men det var det for meg. Etter å ha lest gjennom en skiftet til Margrete Jacobsdatter Falch i bedre kvalitet, går det fram at hennes sønn Jeremias Jenssen Hass giftet seg med Lars Ribers datter. De skulle jo dermed være tremenninger. Det er ikke nevnt noe om det i kirkeboka hverken ved trolovelsen eller giftemålet, men skulle ikke det kreve en tillatelse fra kongen? Og kan det i så fall være noen opplysninger om hvordan slektskapet henger sammen der? Dette er jeg ikke så god på - hvor finner man i så fall den?

 

Forøvrig er var det ikke noe i skiftet som jeg greier å knytte opp mot hennes mor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
38 minutter siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

hvor finner man i så fall den?

 

Jeg fant. Jeg fant. 

 

Jeg kom på at jeg hadde vært borti en lignende sak for noen år siden. Så jeg fant relativt fort saken som bekrefter at de var tremenninger, men den sier ingenting om hvordan de er beslektet, dessverre. Men siden dette er et "register" - er det flere dokumenter om denne saken, som kan finnes andre steder i det danske kansellis papirer? Kan saksnummeret brukes til noe?

https://media.digitalarkivet.no/view/60528/1247 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.