Jump to content
Arkivverket
Lars.O.Wangensteen

De første prestene i Ringsaker. Gammelt hefte funnet på SAH

Recommended Posts

Lars.O.Wangensteen

ringsakerprester.thumb.jpg.53d81cd168528dc695d4b0f115970d6c.jpg

Siste emnet mitt ble slettet fordi jeg ikke fikk lastet opp vedlegget.

Nå er det her:-)

Edited by Lars.O.Wangensteen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Lars Ove,

 

Flott! Dette ser ut som et 1600-talls dokument, og da mer som et utkast til en lokal prestehistorie.

 

Hva er arkivreferansen til dette dokumentet? Ringsaker prestearkiv ved SAH? Altså, hvordan finner vi dokumentet ved et besøk på SAH?

 

Mvh Are

Edited by Are S. Gustavsen
Korrektur

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen
19 minutter siden, Are S. Gustavsen skrev:

Lars Ove,

 

Flott! Dette ser ut som et 1600-talls dokument, og da mer som et utkast til en lokall prestehistorie.

 

Hva er arkivreferansen til dette dokumentet? Ringsaker prestearkiv ved SAH? Altså, hvordan finner vi dokumentet ved et besøk på SAH?

 

Mvh Are

Hei Are

 

Dette ligger i Lokalia-samlingen på SAH.

Jeg har fotografert dette, og Rune i NSF har fått det av meg. Kanskje det blir publisert, men hvis ikke skal du få det av meg. Spør Rune.

 

Opplysninger om prester tilbake til 1500-tallet og gamle kirkesteder i Ringsaker, bl.a. Redalen (SAH/LOKSAM-001/J/Ja/L0001/0001/0001)

Dette skal ha blitt forfattet av Christian Carlstrøm. Inneholder også opplysninger om altertavlen i Ringsaker kirke

Edited by Lars.O.Wangensteen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Øra

Hei Lars

Vet at prester i forbindelse med mandtallet i 1663-66 skrev slike beskrivelser om sitt eget prestegield, dette var tror jeg etter forespørsel fra Kommisær Titus Bulche. Mener å ha sett noe lignende fra Beitstaden prestegield.

Mvh Gunnar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Titus Bulche ville ha opplysningar om tilstand og "herlegdomar" til kyrkjer og prestebol. Prestehistorie (eller anna historie) var ikkje ein del av førespurnaden.

Dette er ikkje 1600-tals skrift, og det er vel meir truleg ein del av den "topografiske" litteraturen frå slutten av 1700-talet.

Edited by Ivar S. Ertesvåg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
30 minutter siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

Dette er ikkje 1600-tals skrift, og det er vel meir truleg ein del av den "topografiske" litteraturen frå slutten av 1700-talet.

 

Forfatteren Christian Carlstrøm var 47 år i 1801: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058234005175

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen
15 timer siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

 

Forfatteren Christian Carlstrøm var 47 år i 1801: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058234005175

Takk Kristian

 

Da skulle det vært morsomt å finne ut hvor denne mannen hadde hentet sine opplysninger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen
2 timer siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

 

Frå ei kallsbok, kanskje?     https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Leksikon:Kallsbok

Det kunne det ha vært, men det er ingen kallsbøker på SAH før 1732, men de kan jo ha blitt borte underveis

 

Edited by Lars.O.Wangensteen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
8 timer siden, Lars.O.Wangensteen skrev:

Da skulle det vært morsomt å finne ut hvor denne mannen hadde hentet sine opplysninger

 

Ut fra hva som står på den avbildede siden, vil jeg tro at opplysningene er hentet fra brev/diplomer i prestens arkiv og/eller på gårdene i bygda, kombinert med folkeminne.

 

Ansteen Jonssen Schonk var den siste Catolske og den første Lutherske Præst ved Ringsager, var Canik og Chors Broder i Hammer. Han forrettede mange Deele Skifter for Bønderne.

 

Her kan forfatteren f.eks. ha funnet presten nevnt og titulert i en håndfull brev fra før og etter 1536. Her er et par brev fra hhv. 1534 og 1539, som kan ha vært oppbevart lokalt omkring 1800:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

#10

Takk for det Christian.

Spørsmålet mitt blir da om dette kan være et dokument det kan være verdt å publisere?

 

Jeg legger ved side 2 her

side2-1.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
47 minutter siden, Lars.O.Wangensteen skrev:

Spørsmålet mitt blir da om dette kan være et dokument det kan være verdt å publisere?

 

Jeg legger ved side 2 her

 

Her nevnes både "Pergament Breve her i Meenigheden" og opplysninger som "Hr Bøyesen har antegnet i Kaldsbogen", så Christian Carlstrøm har åpenbart hatt sans for å gi kildehenvisninger.

 

Mesteparten av faktaopplysningene finnes kanskje ennå bevart i eldre kilder, men det kan jo være at Carlstrøm har hatt tilgang til brev/diplomer som siden har gått tapt. I så fall vil Carlstrøms tekst kunne være en primærkilde - men ikke førstehåndskilde - til enkelte opplysninger. Dessuten har teksten kildeverdi som en levning fra sin tid, i det den f.eks. forteller om historisk og topografisk interesse omkring 1800, og om hvordan man omkring 1800 tolket og vurderte fortida, osv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen
7 minutter siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

 

Her nevnes både "Pergament Breve her i Meenigheden" og opplysninger som "Hr Bøyesen har antegnet i Kaldsbogen", så Christian Carlstrøm har åpenbart hatt sans for å gi kildehenvisninger.

 

Mesteparten av faktaopplysningene finnes kanskje ennå bevart i eldre kilder, men det kan jo være at Carlstrøm har hatt tilgang til brev/diplomer som siden har gått tapt. I så fall vil Carlstrøms tekst kunne være en primærkilde - men ikke førstehåndskilde - til enkelte opplysninger. Dessuten har teksten kildeverdi som en levning fra sin tid, i det den f.eks. forteller om historisk og topografisk interesse omkring 1800, og om hvordan man omkring 1800 tolket og vurderte fortida, osv.

Takk Kristian

 

Da får vi håpe at NSF publiserer dette

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

Lars Ove,

 

Dette var interessant.

 

Når det gjelder Christian Carlstrøm, så kan det leses noe om han hos Høilund (2007):

 

Høilund, Mari Kristin: Historie som argumentHamarkaupangen får nytt liv, Hovedfagsoppgave UiO (2007)

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/25086/11 5Historiexsomxargument.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Samt hos Krohn (1989):

Krohn, Randi: Hedemarkens geistlige antikviteter : om prest, kirke og allmue i gammel tid (1989)

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014082908019

 

Manuskriptet til Carlstrøm som Krohn (1989) bygger på, foreligger i sin helhet her:

Carlstrøm: Hedemarkens geistlige antiquiteter (1804 ?) , man qv 385 universitetsbiblioteket Oslo.

 

Krohn (1989) publiserte imidlertid ikke Carlstrøms oversikt over Biskopene /Kannikene/ sogneprestene i nevnte manuskript, så her kan det ligge mye spennende på vent…

 

Om Sogneprestene etter reformasjonen i Ringsaker, se særlig:

 

SAO, Svendsen, Bastian - etterretninger om geistligheten i Akershus stift, D/L0005: Etterretninger del 4, s. 372 ff.

https://media.digitalarkivet.no/view/62573/211

 

og

 

Bang, Anton. Christian: Den norske kirkes geistlighed i reformations-aarhundredet (1536-1600) : biografiske, kulturhistoriske og kirkehistoriske oplysninger (1897), s. 139ff

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050408057

 

Som Kristian ganske riktig påpeker ovenfor (#12), så refereres det til opplysninger som Hr. Bøyesen har antegnet i kallsboken….

 

Denne Hr. Bøyesen = Peter Otto Bøyesen, sogneprest til Ringsaker 1726-1740 (jfr. Svendsen pag. 378). Dersom det er Carlstrøm som er forfatter av denne presteoversikten mv for Ringsaker, så må han ha hentet opplysningene fra en kallsbok som Hr. Bøyesen har innført opplysninger i (Jfr. Ivar ovenfor # 8). Det er vel likt at denne kallsboken fra tiden til Hr. Bøyesen kanskje stadig forefinnes ved SAH.

 

Kristian har ellers noen gode poenger ovenfor (# 12):

1 time siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

Mesteparten av faktaopplysningene finnes kanskje ennå bevart i eldre kilder, men det kan jo være at Carlstrøm har hatt tilgang til brev/diplomer som siden har gått tapt

 

I bilde to, i starten av nedre del, så refereres det til en forordning av 1450, hvor det ble befalt at ”..en del kirker skulle reduseres” osv… Denne forordningen kan jeg ikke etter beste evne se å kjenne igjen. Etter en hurtig runde hos både Paus, D.N. og NgL, så har det ikke lyktes å gjenfinne akkurat denne forordningen (andre må gjerne korrigere meg dersom jeg har oversett noe..).

 

Spørsmålet er jo hva annet spennede dette heftet som Lars Ove har funnet kan inneholde…

Ser så absolutt frem til en publisering av dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag T. Hoelseth

Håper at materialet vil bli publisert. Det vil utvilsomt være til hjelp i utviklingen av Norsk prestehistorie-prosjektet.

 

DTH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen
49 minutter siden, Dag T. Hoelseth skrev:

Håper at materialet vil bli publisert. Det vil utvilsomt være til hjelp i utviklingen av Norsk prestehistorie-prosjektet.

 

DTH

I følge Rune blir dette en artikkel i Genealogen 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag T. Hoelseth

#16. Utmerket!

 

DTH

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.