Jump to content
Arkivverket

Tilfeldige funn ("strays") - Ringebu


Per Morset

Recommended Posts

 • 3 weeks later...

Etter tips fra Per Jacob Desserud:

Til Modum fra Gran 1841: Thomas Olsen Bildeneiet, 30 år. Tjenestekarl for Christian Røste.

Han kom til Ringebu, der han 28. juni 1852 ble gift med Lisbeth Engebretsdatter.

Hans foreldre: Ole Larsen Bildeneie (1776-1831), gift 1. november 1810 med Berte Tomasdatteer Nes (-1817).

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

1694 Einer Olsen Romsaas, konfirmasjon på arvebrev hvor hustruen Ingeborg Iversdatters brordatter Sissel Jonsdatter Trøstager og Ole Nilsen Braastad skal være barn og eneste arvinger. Blas litt fremover ser finnes Erik og Ole Romsaas som medunderskrivere.

 

Danske Kanselli 1572-1799, RA/EA-3023/F/Fc/Fcc/Fcca/L0046: Norske innlegg 1572-1799, 1693-1695, s. 242
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/da20110517010314

 

Om Paul Eriksen Hokstad, gift med enken Anne Gulbrandsdatter, begge gamle, og hennes sønn og soldat på Hokstad Gulbrand Engebretsen.

 

Danske Kanselli 1572-1799, RA/EA-3023/F/Fc/Fcc/Fcca/L0046: Norske innlegg 1572-1799, 1693-1695, s. 281
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/da20110517010353

 

 

Edited by Espen Tjernshaugen
Link to comment
Share on other sites

1810. En sak mot 5 soldater som var innblandet i plyndring og angivelig drap på bonden Erland Johannesen Bøe fra Ringebu. Han skal ha blitt dyttet ned i et hull i isen ved utløpet av Akerselva i februar, og ble funnet i vannet ved Bleikøya i begynnelsen av mai.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fga/L0024: Justitsprotokoller, 1803-1813
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101062204

 

Link to comment
Share on other sites

29. juli 1815, forhør over to musketerer av Ringeboeske kompani:

Peder Engebretsen Rudi (35), gift med 2 barn, og Erland Bjerkestuen. Saken gjelder eierskapet til en kobberkjele. Endelig dom f. 12a.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 10b-11a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100014

 

25. mai 1816. Forhør over musketer nr. 66 under 4. musketerkompani, Opplandske infanteriregiment, John Olsen (22). 2. gangs simpelt tyveri. Oppga å være født i Ringebu av foreldre husmann Ole Johnsen og Mari Eriksdatter. Faren død og moren i live. Saken fortsettes nederst på f. 65a med endelig dom på f. 66a hvor han dømmes til å arbeide i 3 år på Akerhus festnings slaveri.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 63b-64a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100068

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Militærsak 1816. På venstre side begynner fortsettelsen av et krigsforhør (bla bakover for begynnelsen). Nede på siden møter «frie for Baand og Fængsel Angjeldende Torsten Hansen Musq: af Opl. Inf: Regts 7de M: C., arresteret den 7de dennes …”

 

Torsten Hansen forklarer at han er 49 år gammel og født i Ringebu prestegjeld i Gudbrandsdalen av foreldre husmann Hans Sylfestesen og Birthe Larsdatter. Moren er fortsatt i live. Saken omhandler i hvert fall tyveri av et lommeur i gull, og det er mange flere opplysninger om Tosten, uten at jeg har lest det så nøye.

 

Forhør i saken fortsetter på f. 72a med Torsten Hansens kone, Anne Svendsdatter. Dette forhøret ble holdt i Torsten Hansens losji i Pipervika fordi hun «ei endnu var saa restitueret at hun kunde forlade Værelset». Lenger ned på 72a fortsetter saken som en krigsrett til dom på 73a for 2. gangs simpelt tyveri. Den lød på 4 års arbeid på Akerhus festnings slaveri. Saken var kvalifisert til innstevning i Høyesterett, og nederst på 79a og øverst på 79b er det et nytt rettsmøte hvor dommen i fra Høyesterett ble opplest:

 

«Musqeteer Tosten Hansen bør for Justitiens videre Tiltale i denne Sag frie at være. –”

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 70b-71a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100075

 

Link to comment
Share on other sites

1735. Krigsforhør på gården Hiellum i Vang sogn over soldatene Gullik Eriksen (26) og Erik Gulbrandsen (26) fra Ringebu, den første for å ha begått 4 leiermål, og den siste 3 leiermål. Dom på f. 3a hvor Gullik Eriksen ble dømt til å arbeide 4 år ved «Skubkarren» i nærmeste festning. Erik Gulbrandsen fikk samme straff, men i 3 år, men etter at dommen er falt, kommer det inn en attest fra sogneprest Christopher Kraft som tilsier at Gulbrandsen er far til et fjerde barn med ei Riborg Engebretsdatter, noe han tilstår (f. 6ab). Saken fortsetter på 7a og da navngis de to soldatene som Erik Gulbrandsen Brattstad (Bråstad?) og Gullik Eriksen Volden. Det skjer noen forandringer i straffene etter hva de kan betale i bøter og en kongelig resolusjon før de under arrest med en underoffiser og vakt den 27. januar 1736 avgikk til Kongsvinger festning og ble overlevert til kommandanten.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0006: Justitsprotokoller, 1735-1746, s. 0b-1a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101073003

Link to comment
Share on other sites

On 2/22/2024 at 10:11 AM, Espen Tjernshaugen said:

Militærsak 1816. På venstre side begynner fortsettelsen av et krigsforhør (bla bakover for begynnelsen). Nede på siden møter «frie for Baand og Fængsel Angjeldende Torsten Hansen Musq: af Opl. Inf: Regts 7de M: C., arresteret den 7de dennes …”

 

Torsten Hansen forklarer at han er 49 år gammel og født i Ringebu prestegjeld i Gudbrandsdalen av foreldre husmann Hans Sylfestesen og Birthe Larsdatter. Moren er fortsatt i live. Saken omhandler i hvert fall tyveri av et lommeur i gull, og det er mange flere opplysninger om Tosten, uten at jeg har lest det så nøye.

 

Forhør i saken fortsetter på f. 72a med Torsten Hansens kone, Anne Svendsdatter. Dette forhøret ble holdt i Torsten Hansens losji i Pipervika fordi hun «ei endnu var saa restitueret at hun kunde forlade Værelset». Lenger ned på 72a fortsetter saken som en krigsrett til dom på 73a for 2. gangs simpelt tyveri. Den lød på 4 års arbeid på Akerhus festnings slaveri. Saken var kvalifisert til innstevning i Høyesterett, og nederst på 79a og øverst på 79b er det et nytt rettsmøte hvor dommen i fra Høyesterett ble opplest:

 

«Musqeteer Tosten Hansen bør for Justitiens videre Tiltale i denne Sag frie at være. –”

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 70b-71a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100075

 

 

1810. Krigsforhør satt på Akerhus festnings hovedvakt av den kombinerte grenaderbataljon over Tosten Hansen fra Ringebu. Dette er samme mann som i den siterte saken fra 1816. I herværende sak forteller han at han har tjent henved 18 år ved 1. Compagnie af Oplandske Infanterie Regiment, og aldri før vært ”actioneret” eller straffet. Videre at før han vervet seg, tjente han hos Elling Poulsen Olo (Odlo), Østen [Giælleberg] (Gilleberg?) og Peder Lillebye, alle i Ringebu. Saken gjaldt 8 sekker som Tosten Hansen på bedragersk vis hadde tilegnet seg fra en baker Friderichsen. Klageren i Saken var en baker Holm, fordi Tosten Hansen hadde fått tak i sekkene ved å bruke hans navn. I tillegg hadde han vært borte i 2 dager hvor han oppgoldt seg på Lysaker og i Sandvika. Påfølgende krigsrett på s. 295 med votum og kjennelse på 296. Det ble 10 dager i kasjotten på vann og brød, samt betale verdien av sekkene.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0004: Justitsprotokoller, 1808-1810, s. 293-294

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101072139

Link to comment
Share on other sites

1808. Krigsrettsdom for tyveri over landvern av Ringeboeske Compagnie, Seming Knudsen fra Ringebu.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 174-175

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101091

 

Da er det vel kanskje han som er på Mitsiøen i 1801?:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058254003103

Link to comment
Share on other sites

1729. I det svenske Riksarkivet finner vi historien om en annen av Ringebus sønner på vidvanke. Nemlig Engebret Iversen fra Bråstad i Fåvang anneks i Ringebu sogn. I desember 1729 fikk nemlig slottsprest Ole Borch på Akershus festning et brev fra sin embetsbroder i Bro socken i Båhuslen And. Bornander. Innholdet var at det oppholdt seg en norsk overløper hos ham, en ung mann som nylig hadde rømt over grensen. Engebret sa at han hadde vært i oberstløytnant Frederik Ferdinand Hausmanns tjeneste. Bornander meldte saken til Borch, for å få en underrettelse om hvorfor han hadde rømt. Han hadde nemlig sendt nordmannen til en slektning med sin anbefaling, men hadde fått følelsen av at Engebret var engstelig og plaget: Han ville også at Borch skulle sørge for at overløperens foreldre måtte få rede på at han levde. Helst at han og hans norske kollega med all flid hadde som oppgave å arbeide for de villfarne fårenes konversasjon.  Borch meldte saken videre til norske myndigheter.


Det førte til at oberstløytnant Hausmann fikk organisert et krigsforhør i februar 1730. Engebret hadde nemlig ifølge ham rømt med full liveri (tjenerdrakt), med sølvknapper merket FH, en kappe, en ny fin hatt og 60 rd. av hans penger.  I forhøret bekreftet vitnene, alle soldater i Hausmanns regiment, Anton Friderich Babino (27 år, født i Lüneburg), Nils Jørgensen (40 år født ved Horsens på Jylland) og Ole Andersen (fra Ullensaker, 40 år) Hausmanns opplysninger.

 

Dette førte igjen til at De kommanderende generalmajorene (som da ledet den norske hæren), skrev til den svenske landshøvdingen i Göteborg Axel Gyllenkrok og bad om at Engebret ble utlevert til norsk side og kommandanten på Fredriksten. 


Gyllenkrok meldte saken til sin Konge og det svenske Riksrådet, om han skulle gjøre som nordmennene ønsket.  Det fikk han ordre også om datert 9.3. 1730 (gammel stil). Jeg vet ikke hva som så skjedde, om Engebret ble arrestert og utlevert, eller om han rakk å stikke av fra Bro først. Trolig det isste, jeg har ikke funnet noen krigsrettssak på norsk side.
 


Papirene i denne saken finnes i det svenske Riksarkivet:

Kollegiers mfl, landshövdingars, hovrätters och konsistoriers skrivelser till Kungl Maj:t , 14 Skrivelser från landshövdingar, 4 Göteborgs och Bohus län vol. 29 1728-1734.


Det er også noen brev i Kommanderende Generals kopibok:  

RA, Kommanderende general med Det norske krigsdirektorium, Konsepter og kopibøker, pk. 10 Kommanderende generals konsepter og kopibok 1728-1730, kopibok 1729-1730, de kommanderende generalmajorer til Stuart 4.3. 1729.

https://www.digitalarkivet.no/db60045154000642 

Brukere på Bråstad i Fåvang var i 1724 Iver Haldosen og Sissel Pedersdatter: De hadde nettopp en sønn Engebret til dåpen i 1708 (faren var da bruker på Bjørge). Rømlingen var dermne
Hovdhaugen, Einar, Gardar og slekter i Ringebu, Hamar 1953, s.  409-411.
SAH, Ringebu prestekontor, Ministerialbøker, nr. 1 1696-1733, s. 67.

https://www.digitalarkivet.no/kb20070603570532 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

21 timer siden, Ola Teige skrev:

1729. I det svenske Riksarkivet finner vi historien om en annen av Ringebus sønner på vidvanke. Nemlig Engebret Iversen fra Bråstad i Fåvang anneks i Ringebu sogn.

 

(....)
Brukere på Bråstad i Fåvang var i 1724 Iver Haldosen og Sissel Pedersdatter: De hadde nettopp en sønn Engebret til dåpen i 1708 (faren var da bruker på Bjørge). Rømlingen var dermne
Hovdhaugen, Einar, Gardar og slekter i Ringebu, Hamar 1953, s.  409-411.
SAH, Ringebu prestekontor, Ministerialbøker, nr. 1 1696-1733, s. 67.

https://www.digitalarkivet.no/kb20070603570532 

 

 

Overløperen Engebrets foreldre døde på Kongsberg:

 

"Ivar Hallorsøn Brattstads Hustroe Sidsel Pedersd. fra Ringeboe, gl. 80 Aar" ble begravet 12.april 1760:

Kongsberg Ministerialbok nr. I 4, 1756-1768, s. 231

 

"Ivar Hallors. Brattstad, gl. Enkemd. som døde hos sin Søn ved smaae Hellebeck, ej Pens., gl.94 Aar" ble begravet 6.juni 1761:

Kongsberg Ministerialbok nr. I 4, 1756-1768, s. 237

 

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1813. Krigsforhør over en Joen Olsen begynner på s. 788, men her er skriften veldig svak og krever for mye tid, men han er født i Ringebu av foreldre Ole Olsen og Marit Eriksdatter. Faren er død og moren lever. Gårdsnavnet tar jeg ikke, men han kan være den Jon Olsen som i 1801 bor med sine foreldre på en plass under gården Biørge Nordre: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058254000650

 

Krigsrett begynner nede på s. 793, med dom på s. 794 hvor han for første gangs simpelt tyveri idømmes 10 dager i kasjotten på vann og dobbelt brød.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 788-789

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101398

Link to comment
Share on other sites

På 1.3.2024 den 14.43, Ola Teige skrev:

Interessant. 

 

En annen sønn; Erik Iversen, overtok Bråstad i 1735, men solgte den videre i 1746. Det kan være han som kom til Kongsberg.

 

 

Nei, Erich Jversen Braadstad, 59 aar gl døde i Ringebu i 1764 og ble begravet 11.mai - se nr.42 på pag.336 her:

Ringebu prestekontor, Ministerialbok nr. 2, 1734-1780, s. 336-337 .

 

Men Iver og Sissel hadde flere barn på Kongsberg. I 1762 ble det nemlig holdt skifte på Kongsberg etter en annen sønn, afgangne Iver Iversen Bradstad Tømmermand. Arvinger var, foruten enken Anne Jensdatter, Ivers søsken:

1. Eldste bror Erik Iversen, boende i Gudbrandsdalen på gården Bradstad

2. Broren Ingebret Iversen, boende i Sverige udj Baastaed[?]. (Dette er overløperen fra 1729 som tydeligvis fremdeles var i live og bodde i Sverige i 1762).

3. Halvor Iversen, boende her paa Stædet og Sølvværket andfarende.

4. Per Iversen, HugstePlads og andfarende.

5. Eli Iversdatter, gift med Peder Eriksen i Ringebu prestegjeld på Opsaldgaard .

6. Siri Iversdatter, gift med Peer Peersen, anfarende her ved Sølvverket og boende i Sandsvær.

7. Berte Iversdatter (feilaktig skrevet Jensdatter i skiftet), gift med Christen Olsen, boende i Gudbrandsdalen på gårdenTejen (= Teige).

Se skiftet på fol.163a ff her:

Kongsberg byfogd, SAKO/A-84/H/Hb/L0008: Skifteprotokoll, 1762-1774, s. 162b-163a

 

Ivar Ivars. Brattstad, gift Mand fra Bousdalen, ellers fød udi Ringeboe Sogn, gl. 56 Aar, ble begravet på Kongsberg 10.juli 1762, se nederst til venstre på fol.242b her:

Kongsberg kirkebøker: Ministerialbok nr. I 4, 1756-1768, s. 243 .

 

En annen av Iver og Sissels sønner, Halvor Iversen Bradstad, Enkemand, Pens, gl.77 Aar, døde på Kongsberg i 1791 og ble begravet 16.april - se høyre kolonne på fol.340a her:

Kongsberg kirkebøker, Ministerialbok nr. I 6, 1783-1797, s. 340 .

 

 

Edited by Tore S. Falch
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Takk, for dette. Da har vi jo rekonstruert en familie Ringebu/Kongsberg, som kun omtales overfladisk i bygdenboken.

At Ingebret ble værende i Sverige hadde jeg også nesten regnet med. Jeg fant han ikke utlevert, og det var sjeldent at mindre grove forbrytere som dette ble utlevert.


(Ref.: Teige, O. (2022). Over grensen (og tilbake igjen). Utlevering av forbrytere mellom Norge og

Sverige 1720–1738. I T. E. D. Slettebø, O. Teige & .. L. I. Viken (Red.), Fredsårene. Norge i

fred 1720–1807 (s. 7–34). Dreyers forlag.)

 

Edited by Ola Teige
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

15 timer siden, Ola Teige skrev:

Takk, for dette. Da har vi jo rekonstruert en familie Ringebu/Kongsberg, som kun omtales overfladisk i bygdenboken.

At Ingebret ble værende i Sverige hadde jeg også nesten regnet med. Jeg fant han ikke utlevert, og det var sjeldent at mindre grove forbrytere som dette ble utlevert.


 

 

 

Blant konfirmantene på Kongsberg i 1746 finner jeg en Ingebreth Ingebrets. Brattstad fra Ringeboe - se fol.61a her:

Kongsberg kirkebøker: Kommunikantprotokoll nr. 3, 1745-1750, s. 61.

 

Kan dette være en sønn av overløperen?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Veldig spennende opplysninger som kom fram her - har lurt lenge på hvor det ble av Iver Haldorsen og Sissel Pedersdatter, etter at de så ut til å forsvinne fra Ringebu. Og her kom svaret! 

 

Er etterkommer av hele tre av deres barn; Erik, Eli og Berte. 

 

Takker og bukker til alle bidragsytere! 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1811. Krigsforhør i Larvik. Omtrent midt på s. 90 finner man som … 3die Vidne Hornblæser Iver Monsen Nordbøe 24 Aar gl. fød paa Nordbøe i Ringeboe Præstegield i Guldbrandsdahlen af Forældre Mons Iversen og Kari Pedersdatter som begge lever

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0011: Justitsprotokoller, 1809-1818

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101102048

Edited by Espen Tjernshaugen
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

                                     Endelig Dom

Efter at Rettens Membra haver nøye taget til Eftersyn og i Eftertanke, hvad

udi denne Sag er indtagen til Oplysning, og deraf fornummet, at Soldat Thore

Joensen Myhre ei vil benøtte sig af den ham efter andsøgning allernaadigst for-

undte Tilladelse, at ægte Guro Erlandsdaatter, skiøndt han ey kan nægte hende at have

besvangret og at han var forud bekiendt, det han med hende i 2det liige leed var be-

slægtet;                    Saa haver eenstemmige Vota dømt for Rett i andleedning af

Art: Brevets 188 Para ph: og paa grund af lovens 6 bogs 13 Cap: 13 art: samt

Forordningen af 3de Aug: 1737 det benefnte Soldat Torger Joensen Myhre bør

forsone saadan sin tilstaaede Forseelse med at bøede af yderste Formue og udstaae

Kirckens Disciplin, samt at arbeide udi Jern med Skubkarren udi 4re Aar

ved den Fæstning det Høylovlige Generalite maatte fastsætte, til afskye og Skræk

for liigesindede, seg saaleedes at opføre.  Og som bemelte Torger Joensen Myhre

self uden Tvang godvillig ved denne Rett haver tilpligtet sig at betale for den af

ham besvangrede Goro Erlandsdatter, hendes forvirckede leyermaals Bøder, og

desuden haver forbundet sig aarlig efter Evne og Vilkaar at give hende noget

til hielp at opfostre Deres tilsammen aflede barn med, haver eenstæmmige

Vota og kiendt for Rett; at han saadant sit løfte efterkommer.

                                        Eimhaus

 

[Etterfølges av «Species Facti» og en betenkning på tysk, som igjen etterfølges av en

kongelig resolusjon]:

 

                         Kongelig Resolution

Soldat Torger Joensen Myhre have vi vel allernaadigst dispenseret

for at bøde efter yderste Formue, saa og frietaget ham for det idømte Fest-

nings arbeide; Men derjmod skal han udstaae Kirckhens Disciplin,

og holde Arrest udi 6 Uger ved Vand og brød; Da Vi ellers Dommen i Henseende til

hvis han ved Retten godvillig sig haver forpligtet til at svare for og til besvangrede Goro

Erlandsdatter, allernaadigst have stadfæstet.  Skrevet paa Vort Slott Christians-

borg udi Vores Kongelige Residentz-Stad Kiøbenhavn den 20 Martii 1754

                               Friderich R

 

At forestaaende Hans Kongl. Maj.ts allernaadigste Resolutions dicta paa andgiældende Sol-

dat Torger Joensen Myhre i alt vedbørlig er bleven exsequeret, attesteres hermed. Aggergaard

den : 4 Junii 1754.                                                 Todderud.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fga/L0017: Justitsprotokoller, 1754-1762, s. 10-11

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101051009

 

Barnet er vel den Erland som blir døpt her:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000004835011

Edited by Espen Tjernshaugen
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

1742. Behandling av leiermålssak. Merk at han her omtales både som Andersen og Arnesen, og at det eneste holdepunktet jeg har som plasserer soldaten i Ringebu er sognepresten Kraft.

 

At Soldaten Joen Andersen af Hr. Capitain Oldaches

Compagnie haver begaaed 3de Leiermaale, det beviiser

saavel Sogne Præsten Hr. Kraftes Angivelse, som hans

egen Tilstaaelse ved Forhøret, og som hand for det

første Leiermaal haver betalt Bøder til Hr.

Foged Pram, som een Civil-Person, for det

Andet og 3die haver udstaaet Kirkens disciplin, og

tillige betalt Bøder for det 3die til Regimentet

som Encke-Cassen tilbereignes.  Saa i henseende

den Kongel: Forordning af 29 Dec: 1696 befrier

een Soldat for det 1ste Leiermaal at betale Bøder og

at staae Skriffte, skal bemeldte Soldat Joen Arnesen

i allerunderdanigste Følge af høystbemeldte Kongel:

Forordning af Krigs-Rettens eenstemmige Vota, fordi

hand 3de Leiermaale haver begaaed, straffes med at

arbeide i Jern slutted paa næste Festning i 3 Aar;

   Saaledes for Rett er kiendr Actum den 10 8br: 1742

                        Coucheron

 

Det står ellers at han er 26 år gammel og har tjent i 5. Dommen ble halvert til 1 ½ års festningsarbeide i jern. Han innkom på Kongsvinger festning 11. desember 1742.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fga/L0011: Justitsprotokoller, 1741-1744, s. 89b-90a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101041093

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.