Jump to content
Arkivverket

Tilfeldige funn ("strays") - Gudbrandsdalen utenom Ringebu


Per Morset

Recommended Posts

KB Kongsberg 1740:

9. november bgr. Knud Mogensen, gift mann fra Gudbrandsdalen.

Kongsberg kirkebøker, SAKO/A-22/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 302-303
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610170  

 

KB Kongsberg 1742:

12. mai bgr. ungkar Christopher Pedersen Grytting, soldat i Major Eimhausens comp., fra Oplandet (står ikke at han var fra Gudbrandsdalen). Døde i qvesthuset.

Kongsberg kirkebøker, SAKO/A-22/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 326-327
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610182

 

Link to comment
Share on other sites

Noen gudbrandsdøler funnet i kirkebøker fra Kongsberg. Lenker er ikke kopiert, oppslag kan gjøres på dato:

 

1744, 7. mars: Bgr. Ener Matzøn fra Gudbrandsdalen, som døde i Qvest-huuset, 50 år.

1744, 9. juni: Bgr. Erich Jonsen Kramperud fra Øyer, gift mann som kom hit for 14 dager siden, 46 år.

1744, 14. november: Bgr. Knud Nielsen Sæter fra Vågå, 33 år.

1745, 15. mai: Viet Christopher Haagensen, tømmermann, og Lisbeth Marie Johansdatter, sal. Eric Halvorsens, som er fra Fron.

1745, 16. september: Bgr. gift mann Anders Pedersen Lundke fra Øyer, 36 år.

1746, 9. juni: Bgr. Hans Hansen fra Lom, 46 år.

1749, 31. oktober: Viet Hans Ingebretsen Hals fra Eiker og Kiersten Bastiansdatter Omsom fra Fåberg.

1750, 21. februar: Bgr. Christen Olsen Blihovde, gift mann fra Oplandet, 46 år og 5 uker.

1750, 26. september: Bgr. Knud Nielsen Sæters sønn Peder, 14 1/2 år, fra Vågå.

1751, 7. januar: Bgr. Even Rasmussen Siuulrud? (Sjurud?) fra Gudbrandsdalen, 26 år.

1751, 9. januar: Bgr. Peder Olsen Dahl, gift mann fra Lesja sogn, 35 år.

1751, 23. desember: Bgr. Ole Tostensen Isum, gift mann fra Gudbrandsdalen, 30 år.

1754, 1. juni: Bgr. Ungkar Torger Jonsen Langgaard som arbejdede udj Hytten, 40 år, fra Øyer.

Samme dag: Bgr. Hans Olsen Bierckhage fra Gausdal, hans datter Karen, 3 år, døde udj Børne-Kopperne.

1756, 21. februar: Bgr. Povel Olsen Fosse, gift mann fra Fron, 36 år.

1757, 29. januar: Bgr. Marthe Mortensdatter, sal. Knud Olsen Svelles fra Fron, som døde hos sin svigersønn Hans Christensen Bryndsrud, 72 år.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Flere gudbrandsdøler på Kongsberg:

 

1744, 11. juli: Døpt Rasmus Hansen Vederlaug fra Lesjas datter Ingebor.

1745, 19. juni: Døpt Lars Johansen Oustad fra Gudbrandsdalens sønn Johanes.

1745, 27. juni: Døpt Jacob Pedersen Ejde fra Vågås sønn Johanes.

1748, 15. oktober: Døpt Ole Tostensen Isums datter Randi. Fron?

1750, 27. desember: Døpt Ole Torstensen Isums sønn Johan Henric.

1751, 4. april: Døpt Morten Knudsen Svelles tvillinger Søren og Martha Klinge. Fron? Av fadderne: Christopher Knudsen Svelle.

1749, 31. mai: Bgr. Erland Olsen Læsja, gift mann, 87 år 2 mndr og noen dager.

1749, 20. september: Bgr. Christen Olsen Blihovde fra Øyers datter Anna, 12 1/2 år.

1767, 6. juni: Bgr. Peder Ingebretsen Sundgaarden, gift mann fra Gudbrandsdalen.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Flere gudbrandsdøler på Kongsberg:

 

1768, 16. april: Bgr Dorthe Hovaldsdatter, sal. Ole Guttormsen Døhls fra Lesja, 84 år.

1769, 21. januar: Bgr Ole Jacobsen Frydahlen fra Fron, har vært her imot 2 år, 68 år.

1769, 15. juli: Bgr Berthe Olsdatter, sl. Ole Jacobsen Frydahlens fra Fron, 52 år.

1770, 14. april: Bgr Giertrud Ingebrethsdatter, sal. Christen Jensen Blihovdes, som døde hos sin svigersønn Christopher Povelsen Colbiørnsrud, 64 år. Bodde i Sandsvær i mange år. Flere opplysninger!

1771, 19. januar: Bgr Ole Olsen Frydahlens sønn Ole, 1/2 år og 7 uker.

1771, 8. mai: Bgr Christen Halvorsen Espedalen, hans sønn Reyer, 11 år 4 mndr.

1771, 4. juni: Bgr Andreas Olsen Røst fra Lesja, hans hustru Else Margrethe Jørgensdatter Ramelsberg fra Sandsvær, som ble viet 20. januar i år, 20 1/2 år.

1771, 26. september: Bgr Andreas Olsen Røsts sønn Johan Jørgen, 5 mndr.

 

Edited by Per Morset
Trykkfeil
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Vi fortsetter med gudbrandsdøler på Kongsberg (se også tråden om Ringebu):

 

1771, 9. november: Bgr Thor Gulbrandsen Froen, gift mann fra Gudbrandsdalen, 60 år.

1771, 29. november: Bgr Bygmester Ole Hansens hustru Berthe Johanesdatter For, født i Fron, 61 år.

1772, 8. februar: Bgr Berthe Olsdatter Frydahlens uekte sønn Ole, avlet med ungkar Ole Joensen Tofte fra Fron.

1773, 1. mai: Bgr Anne Margrethe Olsdatter Torstensen Isum, som var hos sin moder Anne Marie Stache (Stoche?).

Samme dag: Bgr Jon Pedersen Saga, gift mann fra Gudbrrandsdalen, 30 år.

1773, 3. juli: Bgr Martha Ingebrethsdatter Sejgelstad, 70 år. Kom hit fra Gudbrandsdalen for mange år siden. Trolovet 1756 med Erich Erichsen Rømer som straks etter døde. Hun har siden hatt pensjon etter ham.

1773, 7. august: Bgr Peder Lodversen Sejgelstads sønn Torsten, 3/4 år.

1773, 17. august: Bgr ungkar Amund Olsen Flaate fra Fron, 27 år. Skadet i gruva og døde hos Lodver Lodversen Tofte.

1773, 9. oktober: Bgr Syvert Jensen Kleva fra Lesja, hans hustru Berte Ingebretsdatter Tønder, 48 år.

1773, 27. november: Bgr Lodver Lodversen Toftes datter Berthe, 1 1/2 år.

1774, 29. januar: Bgr gift mann Christen Halvorsen Espdalen, 59 1/2 år.

1774, 26. mars: Bgr ungkar Syvert Hansen Steig fra Fron, kom hit for 5- 6 år siden for å få arbeid, 26 år.

1774, 14. mai: Bgr Ole Olsen Myhres hustru Ingebor Madtzdatter Qværne, 31 år, født i Sandsvær. Han fra Gudbrandsdalen, men har vært her i mange år.

1774, 4. juni: Bgr Gunder Simonsen Gousdahl, gift mann fra Gausdal, 60 år.

1774, 18. juni: Bgr gift mann Jon Amundsen som kom hit fra Gausdal i vår, 56 år.

1774, 22. september: Bgr Knud Olsen Tofte Tømmermand. gift mann fra Fron, 50 år og 4 dager.

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Fortsatt noen gudbrandsdøler på Kongsberg:

 

1774, 12. desember: Bgr ungkarl Povel Olsen Frydahlen fra Fron, døde hos sin bror Ole, 16 1/2 år.

1775,20. juni: Bgr Ivar Larsen Aamodts hustru Maren Thoresdatter Elvestad fra Gausdal som har vært her 1 års tid, 48 år.

1775, 5. august: Bgr Tron Gulbrandsen Froens sønn Jacob, 6 år. Gudbrandsdalen?

1776, 10. februar: Bgr pigen Karen Olsdatter Frydahlen fra Fron, 24 år. Døde hos sin bror Ole.

1776, 20. apil: Bgr Lars Ivarsen Glæstads hustru Giertrud Halvorsdatter Espdalen, 49 år. Fra Gudbrandsdalen?

1776, 23. november: Bgr Ole Andersen Grythe fra Gausdal, hans datter Karen, 1 år.

1778, 24. desember: Bgr Lodver Lodversen Tofte fra Frons datter Berthe, 3 1/2 år.

1779, 6. februar: Bgr Christopher Knudsen Scharstad fra Fron, 68 år.

1780, 2. mars: Bgr Gunder Christensen Tømmermand fra Gudbrandsdalen, 67 år.

1780, 22. april: Bgr Ole Andersen Grythe fra Gausdal, hans hustru Maren Olsdatter Hanestad, 22 år.

 

Link to comment
Share on other sites

Flere gudbrandsdøler på Kongsberg:

 

1780, 15. juni: Bgr Niels Knudsen Robbel fra Øyers sønn Johannes, 3 år.

1780, 14. oktober: Bgr Ivar Jonsen Flaate fra Frons sønn Anders, 1 år 3 mndr.

1781, 23. juni: gr Olee Olsen Frydahlen fra Fron, hans sønn Ole, 7 år, 8 mndr.

1781, 20. oktober: Bgr Pige Maren Hansdatter Gousdahl som var og døde hos sin søster, Ingebor Hansd. Gousdahl, sal. Christopher Olsen Volds.

1782, 19. januar: Bgr Peter Helgesen Hertner fra Gudbrandsdalen, 70 år.

1782, 2. februar: Bgr Niels Pedersen Sundgaardens sønn Peder, 10 uker.

1782, 29. juni: Bgr Gulbrand Hansen Dalsegvoldens hustru Ragnild Pedersdatter fra Fron, som kom hit med sin mann i vår, 40 år.

Link to comment
Share on other sites

KB Kongsberg 26. august 1777:

Bgr ungkar Ole Jonsen Tofte fra Fron, 38 år.

 

KB Garnisonsmenigheten, Christiania, 28. april 1828:

Bgr Erik Thoresen Støe, født i Gudbrandsdalen, 38 år.

 

KB Aker, 1. oktober 1771:

Døpt Marthe, uekte.

Mor Marthe Pedersdatter på Bislet, far Peder Jørgensen, skal høre hjemme i Gudbrandsdalen.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Med fare for at jeg kan ha lagt dem ut tidligere: Noen Gudbrandsdøler på Hadeland:

 

KB Gran 19. e. trin. 1711: Døpt ved Grinaker et uekte barn Birte. Barnefader som moderen beretter, er Christen Olsen ved det Nye Regiment. Moderen Kirsten Christensdatter siger sig at hafue deris Altergang udj Gulbrandsdahlen udj Faaberg Sogn.

 

KB Gran 2. s. e. H3K 1713: Bgr en fattig vandringsmanns barn Joen Olson, 5 år og 6 mndr. Faren Ole Svendsen, moren Marit Joensdatter, som hadde riktig bevis for at de var ekte gift, fra sognepresten i Gausdal Ole Stochfleth, dato 9. september 1712.

 

KB Gran, 29. oktober 1724: Marie Gulbrandsdatter sto åpenbart skrifte for leiermål med Niels Anfindsen fra Gausdal, hennes 2. leiermål.

 

KB Gran 13. mai 1725: Døpt et uekte barn Hans, født på Igelsrud i Jevnaker. Moren Marthe Jacobsdatter fra Fron, faren gew. soldat under capitain Cicignon i Christiania.

 

KB Gran 3. e. trin. 1726: Bgr en vandringsmann fra Øyer i Gudbrandsdalen, Joen Olsen Jaer, 50 år, som døde hos Peder Gamkind.

Edited by Per Morset
Trykkfeil
Link to comment
Share on other sites

Pantebok Hadeland, Land og Valdres 1716-1727:

 

23. november 1725: Kiendis jeg underskrefne Amund Andersen fød paa Ofuren i Gudsdahls Prestegield i Gulbrandsdalhen og nu boende i Ljers Prestegield, at hafve solt og afhendet ......... en half hud gods som hafver været brugt under den gaard Framstad J Hadelandz Prestegield.........til erlig og velforstandig mand Reger Nielsen Reckstad i Gudsdahls Prestegield......Wall udj Ljer d: 20 Septbr 1725.

 

Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, SAH/TING-028/H/Hb/L0005/0001: Pantebok nr. 5a, 1716-1727, s. 365
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20070202320762

 

 

Link to comment
Share on other sites

Pantebok Hadeland, Land og Valdres 1727 - 1736:

 

Skjøte fra Ole Guttormsen Sanboe i Vågå til Knud Johansen Rud på hans eierpart i Røberg i Land, dat. 29. desember 1730.

 

Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, SAH/TING-028/H/Hb/L0005/0002: Pantebok nr. 5b, 1727-1736, s. 597
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20070202320996

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Her er det mye reisende, sjekk også baksidene. Mange er oppført flere ganger.

 

Johan Fredriksens kone Uldrikke Heriksdatter med et pikebarn Jacobea, s. 92.

 

Agnethe Olsdatter Hundorpvolden s. 156.

 

Jens Smedstad, snekker og tømmermann født i Fåberg, s. 202.

 

Børge Hendriksen født i Fron, hesteskjærer, med kone Ingeborg Olsdatter og Lars på 10 og Annikka Maria på 4, s. 302.

 

Uldrikka Hendriksdatter, Johannes Fredriksens kone med 2 barn, s. 322.

 

Henrik Gulbrandsen f. på Lesja, s. 324.

 

Anne Marie Gulbrandsdatter, s. 328.

 

Fredrik Fredriksen, kardemaker og kursmed, med kone Marthe Pedersdatter og 5 barn, s. 349.

 

Martha Pedersdatter, samt drengen Anders Andersen, s. 359.

 

Børge Hendriksen født i Fron, hesteskjærer, s. 371.

 

Agnethe Olsdatter f. i Fron, binderske, s. 381.

 

Uldrikka Hendriksdatter, Johannes Fredriksens hustru med 3 barn, s. 408.

 

Uldrikka Hendriksdatter, Johannes Fredriksens hustru med 3 barn, s. 420.

 

Martha Pedersdatter, binderske, samt 2 drenger Anders Andersen og Christian Morthensen/Marthinsen, s. 430.

 

Børge Hendriksen født i Fron, hesteskjærer og hestedoktor, s. 438.

 

Lars Larsen Steitin f. i Fron, hesteskjærer og hestedoktor, s. 571.

 

Caroline Olsdatter Bruun f. i Øyer, med barn Ole Peter Torgersen, s. 605.

 

Gulbrand Carlsen, hesteskjærer, s. 698.

 

Caroline Olsdatter Bruun f. i Øyer, med barn Ole Peter Torgersen, s. 724.

 

Drammen politikammer, SAKO/A-623/I/Ia/Iab/L0007: Innleverte pass, 1843-1844, s. 92

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60156916000092

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne protokollen er ikke sjekket for Gudbrandsdøler, det er forholdsvis fort gjort, men har ikke tid til det nå:

 

Drammen politikammer, SAKO/A-623/I/Ia/Iab/L0006: Innleverte pass, 1841-1842, s. 1
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60156915000001

 

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Nye funn fra kirkebøkene i Kongsberg:

 

1743, 28. september Bgr Niels Svendsen Kirchrue, gift mann fra Gausdal, 50 år.

1743, 3. august         Bgr Ung Karl Verner Nielsen Tofte fra Fron. Alder ikke oppgitt.

1743, 30. juli              Bgr Knud Nielsen Haralstad fra Vågå, hans datter Maren, 7 år og 14 d.

1743, 6. juni               Bgr Gunder Ellevsen, husmann fra Fåberg, 30 år.

Samme dag               Bgr Ole Andersen Suendske, gift Mand som hid kom fra Stange-Sogn paa Hedmk., er ellers fra Gulbrandsdal.

1743, 22. mai             Bgr Lars Jonsen Echre fra Vågå, hans sønn Hans, 10 år.

1743, 30. mars           Bgr Lars Rasmussen Kleve, gift mann fra Gausdal, som hid kom afvigte Somer, 40 år.

1743, 17. mars            Publ. absolv. Torger Jonsen fra Øyer, for leiermål begått i 1740 med piken Rosina Nielsdatter. Begge tjente hos Msr. Ole Dahl.

1742, 22. desember  Bgr Ole Hansen Sunde fra Fron, hans hustru Thore Jacobsdatter, 35 år.

Samme dag               Bgr Lars Evensen Loe, gift mann fra Fron, 38 år.

1742, 15. desember   Bgr soldat Povel Knudsen Ulland fra Fåberg, som hid kom i Somer, 30 år.

1742, 20. sptember   Bgr Jørgen Jørgensen, gift Mand fra Gulbrandsdalen, som hid kom i Vaar, 66 år.

1742, 16. august        Bgr Muurmester-Svend Klemen Torstens. Hech?, født i Gulbrandsdal, 47 år.

1742, 31. juli               Bgr Ungt Meniske Ole Olsen fra Gulbrandsdal, 21 år.

1742, 19. juni              Bgr Stener Pedersen, gift mann fra Gausdal, hid kom for 2 Maaneder siden fra Grevens Værk ved Drammen hvor hand nogen Tid sig hafde opholdet. Alder ikke oppgitt.

1740, 22. oktober      Bgr Thoer Hamer, gl. Karl komen fra Gulbrandsdal.

1738, 30. juli              Bgr Ole Sivertsen Kolberg fra Fåberg, 30 år.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

KB Nes på Romerike 16. november 1693:

 

Ankom en mand med et pas der var atskillige tider paaskreffvet aff 15 prester, naffnet var Jacob Michelsen fra Waage i Gulbrandsdalen och hans Echte qvde Martha Oluffsd. med begier derpaa at faa deris ny fødde suage barn døbt, begieringen effterkommedes och bleff barnet kaldet Lars.

 

Hendelsen er gitt en fydig beskrivelse ut over dette, men det omhandler dåpshandlingen, ikke personene.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

KB Bragernes 23. oktober 1691: Publ. Absolv. Kiersten Sørensdaatter fra Modum, nu tienende har udj Lier hos Christen Sower for Leiermaal med Gunder Olsen Lhi, en Arbeyds Karl fra Gudsdahl i Gulbrandsdalen.

KB Bragernes 28. mars 1698: Bgr Anne Halvordsd. fra Øyer i Gulbrandsdalen.

KB Bragernes 25. mai 1698: Bgr Peder Guttormsen fra Wowe (!) -Gield i Gulbrandsdalen. I de Fattiges jord.

KB Bragernes 28. juli 1699: Publ. Absolv. Ingebor Tostensd., fød udj Gulbrandsdalen i Frogns Sogn, for Lejermaal udj sin tieniste paa Strøm hos Welbr. Hr. Oberste Sehested med Welb.te Hr. Oberstes Rytter og Tiener Halvard Tostens. Hof, fød i Aggers Herrid ved Christiania.

KB Nes, Romerike, 5. september 1700: En soldat aff Major Brochenhusis Compagnie som døde i S...gaarden paa sin hiemmarcsh fra Winger bleff och begraffen ved Næs hvis nafn var Peder Rasmussen aff Gulbrandsdalen Frons Sogn och Listad gaard, hand var 25 aar gammel og haffde 3 aar wæren i Kongl: Mayts tieneste.

 

Link to comment
Share on other sites

Hentet fra Sjeleregister for Nes på Romerike:

Nes prestekontor Kirkebøker, SAO/A-10410/L/L0001: Sjeleregistre, 1600-1780, s. 47
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060209010053

 

1728, 8. juli: Bgr Knud Iversen Gulbrandsdalen, f. ca. 1681.

 

1727, 13. juli: Bgr Mogens Holmsen Gulbrandsdal, 77 år.

1717, februar: Bgr hans (dvs Mogens') qv Agnes Olsdatter fra Vang Sogn, 73 år.

1696, dato mangler: Født Ole Mogensen Gulbrandsdal.

1734, 27. desember: Bgr Holm Mogensen Gulbrandsdalen, f. 1689. Det er notert at han ble gift 13. mai 1714, og der finner jeg: Viet Holm Monson Holter og Mari Haagensd. Blekstre(?) (Blekstad?).

Nes prestekontor Kirkebøker, SAO/A-10410/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1689-1716, s. 342-343
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061103020433

 

 

Edited by Per Morset
Rettet feil, lagt til lenke
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

KB Nes på Romerike 31. januar 1734: Bgr Michel Johansen og Rebecca Thomesdatter fra Gulbrandsdalen, deres barn Siver, død av barnekopper 11 mndr gml.

KB Kongsberg 10. desember 1774: Viet Ivar Jonsen Flaate fra Froen og Karen Andersd. Qvicne.

KB Kongsberg 10. desember 1780: Døpt Ivar Larsen Aamodt fra Gausdal og Johanne Gundersd. Fossums uekte barn Anne Maria. Paret trolovet etterpå.

KB Kongsberg 16. mars 1787: Bgr Clemet Olsen Svegaarden, ungkar og skomaker fra Øyer, 20 år.

KB Kongsberg 15. mars 1788: Bgr ungkar Niels Svendsen Skalebech fra Fåberg, tiente til sidst hos Mølleskriver Biørn, og ved en u-lyckelig hendelse druknede i Jæst-Karet her paa Torget, 28 år.

KB Kongsberg 2. august 1788: Bgr en fattig mann fra Gudbrandsdalen, Jon Trondsen Næs, som døde paa Syge-Huuset, 45 år.

KB Kongsberg 16. august 1788: Bgr Tømmer-Mand Lars Diche fra Gulbrandsdalen, han opholdt sig her i nogle Aar og til sist døde paa Syge-Huuset, 61 år.

KB Kongsberg 7. april 1792: Bgr Iver Larsen Aamodt fra Gudbrandsdalen, for mange Aar siden Troelovet med Johanne Gundersdatter, 56 år. Se ovenfor!

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Innflyttede til Oslo fra Gudbrandsdalen:

 

1818: Anna Olsdatter, 33 år, fra Fåberg. Tjeneste hos kjøpmann Niels Resenberg.

1818: Maren Christiansdatter, 25 år, fra Fåberg. Tjeneste hos kjøpmann Henrich Calmeyer.

1820: Birthe Christine Paulsdatter, 18 år, fra Fåberg. Tjeneste hos stiftsamtmann Falbe.

1821: Ole Olsen, 26 år, fra Lom. Arbeidskarl.

1823: Hans Christian Klemp, 17 år, fra Fåberg. Tjeneste hos kjøpmann Christian Schou.

1823: Ingeborg Vilhelmine Olsdatter, 17 år, fra Gausdal. Tjeneste hos avøde conditor Wærners enke.

 

Edited by Per Morset
skrivefeil
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Noen julenøtter til slektsgranskere i Gudbrandsdalen:

 

KB Kongsberg 19. juli 1777: Døpt uekte bbarn Sigri. Mor pigen Live Knudsdatter Giøranrue fra Numedal. Utlagt til barnefar ungkar Simon Jacobsen Flaate fra Fron, som begge har tjent hos sl. Berghauptmand Hiort.

KB Kongsberg 12. april 1777: Døpt uekte barn Paulina. Mor Berthe Olsdatter Frydahlen fra Fron. Utlagt til barnefar Helge Olsen Hovland fra Sigdal.

KB Kongsberg 24. mars 1792: Bgr pigen Berthe Olsdatter Frydahlen, 44 år.

KB Kongsberg 2. august 1790: Bgr ungkar Thomas Christensen fra Gulbrandsdalen, som døde under arrest, 50 år.

KB Kongsberg 11. september 1790: Bgr Ung-Dreng Johan Friderichsen fra Gulbrandsdalen, som døde på Syge-Huuset, 18 år.

1831 innflyttet til Gjerdrum fra Fåberg: Marthe Johannesdatter, tjenestepige, 29 år.

1834 innflyttet til Gjerdrum fra Fåberg: Iver Christensen Raaum, arbeidskarl og tømmermand, 30 år. Gift med pigen Anna Olsd. Asch her i sognet.

1834 innflyttet til Gjerdrum fra Fåberg: Ole Thorgersen, arbeidsmand, 30 år. Hans hustru Anne Jonsdatter?, 44 år. Barn: Thorger f. 7. november 1821, Anders født 2. oktober 1823, Simen f. 18. mars 1827.

1832 innflyttet til Aker fra Strømsø: Ole Engebrethsen på Ruseløkkbakken, tømmermann fra Øyer, gift i Øyer, men skilt fra sin kone.

1833 innflyttet til Aker fra Gausdal: Tjenestepige Marthe Gundersdatter på Bjølsen, f. i Gausdal 25. august 1807, døpt 6. september, konf. 1825. Foreldre Gunder Torgersen og Karen Syversdatter.

1833 innflyttet til Aker fra Vågå: Enkemann Johannes Olsen på Saugene, Viet i Gausdal med Gunhild Larsd. Rogsveen fra Gausdal. Hun døde 19. juli 1833.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.