Jump to content
Arkivverket

Tilfeldige funn ("strays") - Gudbrandsdalen utenom Ringebu


Per Morset

Recommended Posts

Innrullerte sjøfolk i Trondheim by og distrikt.

 

Rulle 1740 - 19. mars 1744: Ole Amundssen Melby, født i Gudbrandsdalen, bor i Trondheim. 27 år og ugift. Statur: «middelmaadig, lysbrunt haar».

 

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag fylke, Eldre rulle nr. 5 (1740-1743), Protokollside, Side 88

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630202

 

Samme mann i rulle 1743 – Ole Amundssen Melby, født i Gudbrandsdalen, bor i Trondheim. 27 år og ugift. «Befaredhed; halvbefaren». Matros i 3 år, vært i Frankrike, Holland, Irland og Østersjøen. Statur: «middelmaadig, lyst brunt haar».

 

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag fylke, Eldre rulle nr. 5 (1740-1743), Protokollside, Side 120

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630425

 

Rulle 1743 - 23. feb. 1746: Ole Erichssen Bræcken, født i Gudbrandsdalen, bor i Trondheim. 22 år og ugift. Sjøvant, første reise til Østersjøen. Statur: «middelmaadig, slet lysebrunt haar».

 

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag fylke, Eldre rulle nr. 5 (1740-1743), Protokollside, Side 117

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630422

Edited by Grete Singstad
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1811. Krigsforhør over furer Amund Eriksen Frostad (22) anklaget for å ha hevet en sum av innkvarteringspengene og derpå å ha gitt falsk kvittering. Født pa Fron i Gulbrandsdalen av gårdmannsfolkene Erik Amundsen og Kari Olsdatter som begge er i live og nå bor i Stange sogn på Hedemarken, hvor han er konfirmert. Krigsrett på s. 363, dom på s. 365: «Fourer Amund Erichsen Frostad bør have forbrudt sin Haand, ære og Boeslod samt tilbagebetale Kjøbm. Christen Nielsen 16 rd 8 ort og 21 skilling». Saken gikk videre til Høyesterett (nederst s. 380) og endelig dom ble degradering til jeger for bestandig, samt hensettes til 20 dagers kasjott på vann og brød i 4 terminer med passende mellomrom. I henseende til erstatningen stadfestes krigsrettens dom.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 360-361

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101184

 

1811. Krigsforhør over korporal Feiring for å ha solgt 2 nybarkede huder som han ikke kunne vise noen hjemmelsmann til. Disse to hudene kobles her til en tidligere påbegynt tyverisak som begynner med forhør på s. 383. Korporal Christen Paulsen Feiring (23), knappmaker, tjent siden 1807 og ikke tidligere straffet og født på gården Langsæt i Fåberg av foreldre Paul Olsen og Malene Olsdatter som begge er døde. På s. 397 vitner to andre fra Fåberg, Asbjørn Hof av gården Hof (Hov) og Christopher Borud av gården Borud (Boro).Krigsrett på s. 405 hvor korp. Feiring ikke møtte pga. sykdom. Dom på s. 411 hvor han for medviteri og heleri blir aldeles degradert til gemen.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 394-395

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101201

 

1811. Krigsforhør etter en klage fra høker Christen Jensen over Iver Torkildsen for å ha slått ut et halvt fag vinduer med et bordstykke (forhøret begynner på s. 415). Jeger Iver Torkildsen (25), født i Fåberg av foreldre Torkild Madsen og Berthe Iversdatter (gårdsnavnet tar jeg ikke, men tror det kan være ment Gaustumhagen?, linje 5 og 6 nedenfra). Denne saken finner jeg ikke igjen i denne protokollen, og en eventuell dom kan være ført i en annen. Iver Torkildsen finner man imidlertid 12. mars 1812 som vitne i en annen sak mot Torger Hansen, se midt på s. 502 i denne protokollen.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 414-415

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101211

 

1812. Krigsforhør over jeger nr. 23 Torger Hansen (21) av 2. Jegerkompani, født under Hov i Fåberg av foreldre Hans Jonsen og Rønnaug Nielsdatter som begge lever og oppholder seg på en husmannsplass under gården Hov. Torger var hjemme hos sine foreldre til han i sitt fjortende år da han tok tjeneste hos en Hågen Pedersen, senere hos noen andre bønder "der oppe", inntil han i forrige år ble vervet som soldat ved 5. musketerkompani, fra hvilket han senere er blitt forflyttet. Aldri vært straffet. Han var nå anklaget av bakermester E. Kjøl, hvor han hadde hatt arbeide en åtte dagers tid,  for å ha stjålet et strielaken, en hakke og en øks. Han tilsto å ha tatt øksa, men benektet å ha tatt det andre. Dom på s. 505 for første gangs begått tyveri, 10 dager i kasjotten på vann og brød, bortfall av erstatning da øksa var levert tilbake.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 500-501

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101254

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Kilde: Sjøinnrulleringen - Trondhjemske distrikt, Utskrivningsvesenet, Sjøutskrivningen, nr. 9.2: Rulle over Trondhjem by, 1803.

 

Har ikke tatt med alle opplysninger, så det er mer å finne under den enkeltes innførsel.

 

Innrullert 15. mars 1791: Ole Jakobsen Stav, f. 1768 i Gudbrandsdalen.

Sør-Trøndelag fylke, Eldre rulle nr. 9.2 (1803-1803), Protokollside

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630546

 

Innrullert 28. mars 1803: Hans Gulbrandssen Dal, f. 1775 i Gudbrandsdalen.

Sør-Trøndelag fylke, Eldre rulle nr. 9.2 (1803-1803), Protokollside

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630550

 

Innrullert 1. juli 1801: Peder Siverssen Fogstad, f. 1773 i Gudbrandsdalen.

Sør-Trøndelag fylke, Eldre rulle nr. 9.2 (1803-1803), Protokollside

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630570

 

Innrullert 21. mai 1803: Lars Johnssen Andvor, f. 1774 i Gudbrandsdalen.

Sør-Trøndelag fylke, Eldre rulle nr. 9.2 (1803-1803), Protokollside

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630576

 

Innrullert 7. juni 1803: John Anderssen Berg, f. 1777 i Gudbrandsdalen.

Sør-Trøndelag fylke, Eldre rulle nr. 9.2 (1803-1803), Protokollside

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630578

 

Innrullert 7. jan. 1801: Hans Iversen Vold, f. 1765 i Gudbrandsdalen.

Sør-Trøndelag fylke, Eldre rulle nr. 9.2 (1803-1803), Protokollside

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630589

 

Innrullert 11. feb. 1795: Amund Olssen Aspen, f. 1778 i Gudbrandsdalen.

Sør-Trøndelag fylke, Eldre rulle nr. 9.2 (1803-1803), Protokollside

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630603

 

Innrullert 20. aug. 1803: Haagen Berdonssen Viger, f. 1774 i Gudbrandsdalen.

Sør-Trøndelag fylke, Eldre rulle nr. 9.2 (1803-1803), Protokollside

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630612

 

Innrullert 30. sept. 1797: Ingebret Jacobssen Øj, f. 1754 i Gudbrandsdalen.

Sør-Trøndelag fylke, Eldre rulle nr. 9.2 (1803-1803), Protokollside

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630614

 

Innrullert 29. juli 1801: Erik Pederssen Skarphoel, f. 1767 i Gudbrandsdalen.

Sør-Trøndelag fylke, Eldre rulle nr. 9.2 (1803-1803), Protokollside

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630622

 

Innrullert 7. jan. 1801: Peter Hanssen Bendeke, f. 1782 i Gudbrandsdalen.

Sør-Trøndelag fylke, Eldre rulle nr. 9.2 (1803-1803), Protokollside

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630625

 

Innrullert 25. aug. 1803: Johannes Johnssen Rønning, f. 1763 i Gudbrandsdalen.

Sør-Trøndelag fylke, Eldre rulle nr. 9.2 (1803-1803), Protokollside

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630631

 

Innrullert 19. sept. 1803: John Thoressen Bøje, f. 1783 i Gudbrandsdalen.

Sør-Trøndelag fylke, Eldre rulle nr. 9.2 (1803-1803), Protokollside

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630647

 

Innrullert 22. mars 1804: Iver Knudssen Lervig, f. 1781 i Gudbrandsdalen.

Sør-Trøndelag fylke, Eldre rulle nr. 9.2 (1803-1803), Protokollside

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630672

Edited by Grete Singstad
 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Sjøinnrulleringen - Trondhjemske distrikt, Utskrivningsvesenet, Sjøutskrivningen, nr. 8.2: Ruller over Trondhjem bys styrmenn, 1761-1791

 

Innrullert 29. aug. 1795: Ole Thoressen Bøje, f. 1765 i Gudbrandsdalen.

Sør-Trøndelag fylke, Skipper- og styrmannsrulle nr. 8.2 (1761-1791), Dokumentside, Side 33

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055363000033

 

Samme mann nevnt her:

 

Sør-Trøndelag fylke, Skipper- og styrmannsrulle nr. 8.1 (1705-1791), Dokumentside, Side 258

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055362000258

 

og her:

Sør-Trøndelag fylke, Rulle nr. 9.1 (1789-1789)
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055364000041
 

--

Aparte rulle over Trondheim bys skippere og styrmenn. Datert / begynt 1758:

Innrullert 19. mars 1760: Arn Christophersen. 22 år, født i Gudbrandsdalen, bor i Trondheim.

Sør-Trøndelag fylke, Skipper- og styrmannsrulle nr. 8.1 (1705-1791), Protokollside, Side 128

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055362000128

 

Ekstrarulle over Trondheim bys innrullerte matroser. Datert / begynt 1772:

Innrullert 5. april 1773: Ingebrigt Ingebrigtsen. 20 år, født i Gudbrandsdalen, bor i Trondheim.

Sør-Trøndelag fylke, Skipper- og styrmannsrulle nr. 8.1 (1705-1791), Protokollside, Side 161

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055362000161

 

Edited by Grete Singstad
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Sjøinnrulleringen - Trondhjemske distrikt, Utskrivningsvesenet, Sjøutskrivningen, nr. 9.1: Rulle over Trondhjem by, 1789.

 

Innrullert 17. juli 1780: Ole Erlandssen Sunde, f. 1755 i Gudbrandsdalen, bosted Trondheim. Falt over bord og druknet i Østersjøen 11. sept. 1792.

Sør-Trøndelag fylke, Rulle nr. 9.1 (1789-1789)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055364000005

 

Innrullert 3. mai 1794: Ingebret Pederssen Lind, f. 1761 i Gudbrandsdalen, bosted Trondheim. Død 17. feb. 1802.

Sør-Trøndelag fylke, Rulle nr. 9.1 (1789-1789)
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055364000006

 

Innrullert 15. april 1801: Peder Svendssen Moen, f. 1767 i Gudbrandsdalen, bosted Trondheim.

Sør-Trøndelag fylke, Rulle nr. 9.1 (1789-1789)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055364000009

 

Innrullert 15. mars 1791: Ole Jacobsen Stav, f. 1768 i Gudbrandsdalen, bosted Trondheim. Også nevnt i rulle over Trondhjem by, 1803, se innlegg over.

Sør-Trøndelag fylke, Rulle nr. 9.1 (1789-1789)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055364000015

 

Innrullert 24. april 1787: Jens Hanssen Sørenstua, f. 1750 i Gudbrandsdalen, bosted Trondheim.

Samme side

Innrullert 9. juni 1797: Esten Gulbrandssen Rønning, f. 1779 i Gudbrandsdalen, bosted Trondheim.

Sør-Trøndelag fylke, Rulle nr. 9.1 (1789-1789)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055364000020

 

Innrullert 4. juli 1801: Peder Siverssen Fogstad, f. 1773 i Gudbrandsdalen, bosted Trondheim. Også nevnt i rulle over Trondhjem by, 1803, se innlegg over.

Samme side

Innrullert 7. okt. 1794: Ingebret Paulssen For, f. 1765 i Gudbrandsdalen, bosted Trondheim. Død 7. jan. 1801.

Sør-Trøndelag fylke, Rulle nr. 9.1 (1789-1789)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055364000033

 

Innrullert 6. juni 1795: Erik Pederssen Rønning, f. 1773 i Gudbrandsdalen, bosted Trondheim.

Sør-Trøndelag fylke, Rulle nr. 9.1 (1789-1789)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055364000039

 

Innrullert 18. juli 1787: Ellef Christianssen Biørnstad, f. 1763 i Gudbrandsdalen, bosted Trondheim. «Udslettet, som enroleret i Flensborg, paa grund af Comd: Capt. Thurates Indberetning af 23 Juni 1792.»

Sør-Trøndelag fylke, Rulle nr. 9.1 (1789-1789)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055364000045

 

Innrullert 14. aug. 1795: Morten Pederssen Hagen, f. 1774 i Gudbrandsdalen, bosted Trondheim.

Sør-Trøndelag fylke, Rulle nr. 9.1 (1789-1789)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055364000046

 

Innrullert 7. jan. 1701: Hans Iversen Vold, f. 1765 i Gudbrandsdalen, bosted Trondheim. Også nevnt i rulle over Trondhjem by, 1803, se innlegg over.

Sør-Trøndelag fylke, Rulle nr. 9.1 (1789-1789)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055364000047

 

Innrullet 5. nov. 1787: Jens Iverssen Børde, f. 1768 i Gudbrandsdalen, bosted Trondheim.

Sør-Trøndelag fylke, Rulle nr. 9.1 (1789-1789)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055364000050

 

Innrullet 5. nov. 1787: Peter Olssen Østring, f. 1766 i Gudbrandsdalen, bosted Trondheim. Falt over bord og druknet på sin reise med skipper Andresen ved utreisen fra Amsterdam den 17. mai 1791.

Sør-Trøndelag fylke, Rulle nr. 9.1 (1789-1789)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055364000051

 

Innrullert 11. okt. 1795: Amund Olssen Aspen, f. 1778 i Gudbrandsdalen, bosted Trondheim. Også nevnt i rulle over Trondhjem by, 1803, se innlegg over.

Sør-Trøndelag fylke, Rulle nr. 9.1 (1789-1789)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055364000058

 

Innrullert 30. sept. 1797: Ingebrigt Jacobsen Øj, f. 1754 i Gudbrandsdalen, bosted Trondheim. Også nevnt i rulle over Trondhjem by, 1803, se innlegg over.

Sør-Trøndelag fylke, Rulle nr. 9.1 (1789-1789)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055364000066

 

Innrullet 29. juli 1801: Erik Pederssen Skarphoel, f. 1767 i Gudbrandsdalen, bosted Trondheim. Også nevnt i rulle over Trondhjem by, 1803, se innlegg over.

Sør-Trøndelag fylke, Rulle nr. 9.1 (1789-1789)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055364000072

 

Innrullert 7. jan. 1801: Peter Hanssen Bendeke, f. 1782 i Gudbrandsdalen, bosted Trondheim. Også nevnt i rulle over Trondhjem by, 1803, se innlegg over.

Sør-Trøndelag fylke, Rulle nr. 9.1 (1789-1789)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055364000074

Edited by Grete Singstad
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

I denne rullen fant jeg kun én fra Gudbrandsdalen.

Sjøinnrulleringen - Trondhjemske distrikt, Utskrivningsvesenet, Sjøutskrivningen, nr. 6.1: Ruller over sjøfolk i Trondhjem by, 1743

 

Innrullet 16. april 1741: Ejner Nielsen Faassum(?), f. i Gudbrandsdalen, bor i Trondheim. 44 år og gift. «Fahrer med Jægte».

Sør-Trøndelag fylke, Eldre rulle nr. 6.1 (1743-1743), Protokollside, Side 26

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630045

 

Kan godt være han det ble skiftet etter i 1746. Einer Nielsøn kom bort på sjøen med Hans Hanssen Normands jekt på vei fra Nordland oktober 1745. Etterlot seg kona Agata Vinter og datteren Berethe, 22 år.

Sør-Trøndelag fylke, Trondheim, Skifteprotokoll nr. 14a (1747-1751), Skifteprotokollside, Side 69b-70a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090204330512

Edited by Grete Singstad
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Sjøinnrulleringen - Trondhjemske distrikt, Utskrivningsvesenet, Sjøutskrivningen, nr. 13.3: Rulle over Trondhjem distrikt, 1819

 

Innrullert 31. des. 1818: Lars Olsen Gulbrandsdalen Østberg, født i Gudbrandsdalen 18. juni 1774.

 

Sør-Trøndelag fylke, Rulle nr. 13.3 (1819-1819)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055370000015

 

Innrullert 9. juni 1819: Ole Olssen Gjetaas, født 1788 i Gudbrandsdalen.

 

Sør-Trøndelag fylke, Rulle nr. 13.3 (1819-1819)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055370000025

 

Innrullert 15. juni 1820: Esten Christopherssen Opgaard, født 1760 i Lesja prestegjeld.

 

Sør-Trøndelag fylke, Rulle nr. 13.3 (1819-1819)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055370000069

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

On 2/8/2024 at 9:08 PM, Espen Tjernshaugen said:

1813. Sak mot den 24 år gamle musketer Lars Olsen av Oplandske Infanteriregiment for desertering og tyveri. Han stakk av fra garnisonen "og har da taget Veien over Skove og Fjelde til Froen i Gulbrandsdahlen hvor han er barnefød. Han har derfra streifet videre over Fjeldene til Østerdahlen. Derfra gik han tilbage til Froen ..." -  og der var han innom og stjal hos en Erik Olsen i plassen Hammeren og hos en Ole Olsen Brettangen. Saken begynner nede på h. side:

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fga/L0024: Justitsprotokoller, 1803-1813
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101062275

 

 

Samme sak og samme mann i en annen protokoll, med dom.

 

1813 den 12. februar. Forhør.

 

Anledningen var et fra Sorenskriver Møjnichen til Regimentet indsendt

Forhør, optaget den 30te f. M. ved Froens Jurisdiction

over Musq. Lars Olsen af 7. Comp., som i Sommer deserterede

herfra, og siden har begaaet forskjellige Tyverier i Gulbrands-

dalen og Froen; - hvorefter han endelig under Vagt indkom til

Regimentet i Forgaars.

 

Saken fortsetter på s. 656 med dom på s. 657 hvor han får dødsdom ved hengning. Saken gikk videre, og på s. 669 heter det:

 

Vi formilder af Naade den Musq. Lars Olsen tilfundne

Straf derhen, at han for begangen Desertion og Tyverie skal føres

imellem Spidsrødderne af 200 Mand tolv gange i 2 Dage med

6 gange Daglig, optjene sin Capitulation paa nyt, samt erstatte

Regimentet alle ved hans Desertion og Indbringelse foraarsagede

Omkostninger.

            Hovedqvarteret Kjøbenhavn den 2 April 1813

                                          Frederik R.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 644-645

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101326

Link to comment
Share on other sites

Sjøinnrulleringen - Trondhjemske distrikt, Utskrivningsvesenet, Sjøutskrivningen, nr. 310.2: Ekstrarulle for Hitra, 1805.

 

Hitra sogn:

 

Peder Andersen, f. 1744 i Gudbrandsdalen. Oppholdssted Slatte.

Sør-Trøndelag fylke, Ekstrarulle nr. 310.2 (1805-1805)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055386000023

 

Hans Jespersen, f. 1751 i Gudbrandsdalen. Oppholdssted Haugen h.m.

Sør-Trøndelag fylke, Ekstrarulle nr. 310.2 (1805-1805)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055386000045

 

Hans Olsen, f. 1784 i Gudbrandsdalen. Oppholdssted Gurvigdahl.

Sør-Trøndelag fylke, Ekstrarulle nr. 310.2 (1805-1805)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055386000056

 

Christen Larsen, f. i Gudbrandsdalen. Oppholdssted Mausund.

Samme side

Friderik Larsen, f. 1758 i Gudbrandsdalen. Oppholdssted Mausund.

Sør-Trøndelag fylke, Ekstrarulle nr. 310.2 (1805-1805)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055386000067

 

Halvor Gundersen, f. 1754 i Gudbrandsdalen. Bosted Sauøen.

Sør-Trøndelag fylke, Ekstrarulle nr. 310.2 (1805-1805)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055386000074

 

Hans Torgersen, født 1760 1764 i Gudbrandsdalen. Oppholdssted Frooerne. Fast los fra 17. juni 1805.

Sør-Trøndelag fylke, Ekstrarulle nr. 310.2 (1805-1805)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055386000075

 

Ørlandets sogn:

 

Ingebrigt Jacobsen, f. 1754 i Gudbrandsdalen. Oppholdssted Terningen g.m.

Sør-Trøndelag fylke, Ekstrarulle nr. 310.2 (1805-1805)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055386000089

 

Knud Paulsen, f. 1774 i Gudbrandsdalen. Oppholdssted Wiklem.

Sør-Trøndelag fylke, Ekstrarulle nr. 310.2 (1805-1805)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055386000105

 

Anders Jensen, f. 1754 i Gudbrandsdalen. Oppholdssted Rønne. Flyttet i 1807 til Namdal i Kolvereid sogn.

Sør-Trøndelag fylke, Ekstrarulle nr. 310.2 (1805-1805)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055386000109

 

Ingebrigt Svendsen, f. 1750 i Gudbrandsdalen. Oppholdssted Uthaug. Flyttet til Nordland 1806 og tok med sin sønn til Christopher(?) Krogh.

Sør-Trøndelag fylke, Ekstrarulle nr. 310.2 (1805-1805)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055386000111

 

Ole Guldbrandsen, f. 17?6 i Gudbrandsdal. Oppholdssted J?, strandsitter

Sør-Trøndelag fylke, Ekstrarulle nr. 310.2 (1805-1805)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055386000120

 

Lars Pedersen, f. 1761 i Gudbrandsdalen. Oppholdssted Dybvigen g.m.

Sør-Trøndelag fylke, Ekstrarulle nr. 310.2 (1805-1805)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055386000131

 

Peder Tommassen, f. 1764 i Gudbrandsdalen. Oppholdssted Sviningen.

Sør-Trøndelag fylke, Ekstrarulle nr. 310.2 (1805-1805)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055386000173

 

Sivert Nilsen, f. 1769 i Gudbrandsdalen. Oppholdssted Assen g.m.

Sør-Trøndelag fylke, Ekstrarulle nr. 310.2 (1805-1805)

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60055386000182

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1812. Forhør over musketer av Livkompaniet Peder Syversen, som av soldat Syver Christophersen av det Sønnefjeldske regiment er anklaget for å ha frastjålet ham et sølv lommeur. Peder Syversen (22), musketer nr. 15 ved Livcompagniet, født i Fåberg i Gudbrandsdalen av foreldre Peder Syversen (sic!) og Guri Olsdatter, av hvilke den siste er død mens faren er vilkårsmann på gården Schillerud (som vel er Skjellerud?). Merk at skriveren ser ut til å byttet om på farens fornavn og patronym.

 

Paa Compagniets Vegne mødte Hr. Capitain Printz v. Witgenstein, og anmeldte at Peder Syversen er ham bekjendt som en af de skikkeligste og ordentligste karle i heele Compagniet. –

 

Finner ikke noe mer av denne saken i protokollen.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 632-633

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101320

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1813. Corporal Ole Hatrem av 4de Division, Læssøiske Compagni, 27 år, født på gården Hole i Lesja av foreldre Ole Erlandsen (lever) og Anne Jørgensdatter (død). Han har alltid oppholdt seg hos sin far, inntil han ble utkommandert her til garnisonen med de øvrige nasjonale. Aldri tiltalt eller straffet sivilt eller militært. Ugift.

Ole Olsen Hatrem vitner på s. 802 i et forhør angående et bedrageri hvor noen musketerer som hadde fralurt et par bønder deres lommeur i sølv. Dom på s. 807 hvor han sammen med 4 musketerer blir dømt til krumslutning i 24 timer, samt erstatte klokkene etter satt takst.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 802-803

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101405

 

1813. Forhør over fribataljonsmannskap nr. 165 Lars Olsen Overud av Nordre Hedemarkske kompani, som dagen før ble innbragt og satt i arrest som desertør. Lars Olsen Overud (22), født på en gård Oven i Fåberg av foreldre Ole Larsen og Anne Amundsdatter som begge lever. Han har alltid vært hjemme hos sine foreldre, inntil han i høst ble utkommandert med fribataljonsmannskapene, og har aldri som sivil eller militær vært tiltalt eller straffet. Han hadde avlagt troskapseden, men kunne ikke huske å ha hørt krigsartiklene lest, og var sikker på at han aldri hadde hørt tale om desertering og at dette var straffbart. Som årsak til at han stakk av fra kantonnementet på Skedsmo oppga han at det var fordi han var helt tom for mat, da han ikke hadde noe med hjemmefra, og den maten soldatene fikk fra magasinene kunne han ikke nærme seg da den ble ham fratatt og spist av de andre, og de mishandlet ham på mange måter, bl. a ved å slå å sparke ham. Dette gjorde ham så misfornøyd at han besluttet seg for en kort tid å gå hjem til sine foreldre for der med god mat og drikke styrke seg etter besværlighetene, og hadde slett ikke begrep om at han gjorde noe galt ved å forlate divisjonen uten tillatelse. Etter å ha hørt på dette og mere til, erklærte retten:

 

at efter dets Formening røbede saavel Inqvisitens heele Udseende som hans Tale en overordentlig Dumhed, der lader formode, at han aldeles intet Begreb har gjort sig om, at han ved at forlade sin Divisjon uden Tilladelse har begaaet nogen Forbrydelse. – Forhøret blev derefter sluttet.

 

Dom på s. 806 hvor han dømmes til å henges. Dommen ble ikke publisert da den kvalifiserte til en høyere rett. Utfallet av dette har jeg ikke sett, det kan være ført i en annen protokoll.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 802-803

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101405

 

1814 sept. Forhør over «Ole Larsen», som viser seg egentlig å være tambur ved garnisonskompaniet på Blaker, Ole Christensen (23 ½), født ved Lillehammer i Fåberg av foreldre Christen Olsen (død) og Anne Nielsdatter som fortsatt lever. I november året før hadde desertøren blitt sendt fra Blaker inn til Christiania for å hente proviant, og traff da på kjenninger fra hjemstedet og ble gående og svire med dem i flere dager. Av frykt for straff turde han ikke dra tilbake til Blaker og satte i stedet kursen vestover og ned til Sørlandet hvor han mesteparten av tiden oppholdt seg i Kragerø, Risør og flere andre steder, inntil han for 8 dager siden ankom Drammen hvor han dagen etter ble gjenkjent og angitt, deretter arrestert og satt på rådhuset før han med militær vakt ble bragt til Christiania. Noe mer om dette kan jeg ikke finne i denne protokollen,

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 836-837

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101422

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1804. Krigsforhør Christiania over Houboist Halvor Hansen Holters kone, som her ikke navngis men opplyses å være 37 år gammel og født i Gulbrandsdalen. Forhøret var grunnet i en klage fra dimitert grenader Lukas Olsen om at Holters kone skulle ha mishandlet hans kone og barn. Det ser ut til å være en nabokrangel hvor koner og barn ikke ikke har gått helt overens, med beskyldninger og skjellsord. Det eneste fysiske ser ut til å bestå i at Holters kone (Gudsbrandsdølen) har klasket til den andre i ansiktet med en vaskeklut.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0002: Justitsprotokoller, 1803-1810, s. 56-57

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101070031

 

Dette er vel kanske Halvor Holter som i 1801 kalles «Waldhornist ved jegerne», bosatt i Waterlands Tvergade. Hans kone heter da Karen Larsdatter (34), og de har en 1 år gammel sønn Hans. Sammen med dem bor Karen Larsdatters mor, Gjertrud Erlandsdatter, som hvis dette stemmer også bør være fra Gulbrandsdalen: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058232007539

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Bgr i Kongsberg 20. juni 1775: Ivar Larsen Aamodts hustru Maren Thoresdatter Elvestad fra Gausdal, som har været her udi 1 aars Tiid, 48 år.

Bgr i Aker 26. mars 1767: Peder Waattestad fra Fåberg, død underweys, 50 år. (Nevnt tidligere?)

Bgr i Aker 25. juli 1773: Ingebor, Amund Arnesens barn fra Øyer.

Kf i Aker 1838: Ingeborg Gulbrandsdatter, f i Gausdal 26. august 1823, døpt 14. september. Foreldre Gulbrand Gudmundsen og Anne Olsdatter.

Kf i Aker 1838: Anne Hansdatter, f i Fron, døpt 13. juni 1824. Foreldre Hans Fredriksen og Mari Thomasdatter.

Kf i Aker 1840: Andreas Olsen, f i Fåberg 31. august 1823. Foreldre Ole Thorgersen og Anne Iversdatter.

Kf i Aker 1840: Gunder Pedersen, f i Gausdal 13. februar 1823, døpt 16. februar. Foreldre Peder Gundersen og Anne Johansdatter.

Kf i Aker 1843: Ole Johansen, f i Gausdal 8. juni 1828, døpt 18. juli. Foreldre Johannes Nielsen og Marthe Pedersdatter.

Kf i Aker 1844: Guttorm Pettersen, f i Øyer 23. oktober 1829, døpt 5. november. Foreldre Petter Guttormsen og Ingeborg Joensdatter.

Kf i Aker 1844: Else Marie Hansdatter, f i Gausdal 9. juli 1829, døpt 9. august. Foreldre Hans Johnsen og Kari Nielsdatter.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Tingbok Hadeland, Land og Valdres mars 1680:

...... en Løes gienger ved Naffn Erich Hanssen Bovfoed? till holdende udj Øyersaagen J Gulbrandsdallen for noget Kramgoeds hand skall haffue staallet udj Chrstianie .....

........ hans Moeder Anne Olluffsdater till holdende paa Magelie udj Øyersaagen ......

 

Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, SAH/TING-028/G/Gb/L0020: Tingbok, 1680, s. 1b-2a Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090525640423

 

Edited by Per Morset
fullføring
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1812 Larvik.

 

Den 29de August Tilladt Underjæger Peder Johnsen af 4de Kompanie at egte Pigen

                           Anne Larsdatter af Faaberg Præstegield, og samme Dag aflagt

                           Eed – Friseddelen datteret 29fr August.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0011: Justitsprotokoller, 1809-1818

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101102072

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1814 okt. Vitneforhør på Hov i Spydeberg med noen personer fra Lesja på s. 420: musketer Anders Engebretsen Norderhus (26), ugift, av Opl.inf.reg., Johannes Rollstad, Iver Johannesen Kjelshus. Nederst på siden er der også noe personer, men vet ikke hvor de er i fra. På s. 421-422 er det et forhør angående et pengebrev som skal ha blitt borte på lasarettet fra en avdød skarpskytter Ole Rolfsen. Av andre som avlegger forklaring er Hans Olsen (31) av det Fronske kompani, gift 2 barn, en korporal Fredriksen og Haldor Bjørnsen (20) av Lesja fribataljon som hadde ligget på lasarettet samtidig med Ole Rolfsen (usikker på hvor Rolfsen er fra).

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0011: Justitsprotokoller, 1809-1818

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101102212

 

Sikkert kjent fra før, men her er noen døde døler fra krigen i 1814, siste side.

Christiania Intelligentssedler, fredag 2. juni 1815

 

Screenshot 2024-03-12 at 21-51-54 Christiania Intelligentssedler fredag 2. juni 1815.png

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1814. Krigsforhør og krigsrett i Spydeberg fra 20 til 29. oktober etter innkommet klage fra kammerjunker Haxthausen om insubordination i deler av hans "anfortroede" divisjon. Det dreier seg om det som kalles opprør og mytteri blant en del marsjerende soldater som kastet av seg tornøstene (ryggsekker), trakk sabler og ropte og skrek hurra (som ikke er det samme hurra som det gledesropet vi bruker i dag på 17. mai eller i festlige lag, men det opprinnelige kampropet "hurra" brukt i krig og opptøyer).

 

Denne hendelsen foregikk den 31. august, som var over 14 dager etter den siste kamphandlingen mot svenskene i 1814. Stedet blir oppgitt å være Ski, om dette er gården Ski mellom Degernes og tettstedet Rakkestad, eller Ski i Follo er jeg usikker på. Jeg tror disse soldatene kan ha vært med ved Kjølberg bro to uker tidligere, og var på vei til Christiania, men jeg vet ikke, og har lest meg blå uten finne noe svar. Si gjerne i fra om noen vet noe om dette. I denne saken er det 4 hovedmenn som får dødsdom ved henging, det samme for hver tiende av 116 mann. Det betyr at minst 15 skulle henges. Dersom jeg har tellet rett ble 42 mann frikjent. Dommen ble aldri satt i kraft, men har ikke funnet saken i høyere rett, eller noen benådning eller noe amnesti.

 

Personene nedenfor er delt i to deler. Den første delen består av en liste fra forhørene med «sideplukk», hvor personene er plukket ut fortløpende fra den siden hvor de er oppført i protkollen. Her er mange nevnt flere ganger, med variasjon av tilleggsinformasjon som kan være med på å identifisere hver enkelt. Dersom en person navngis flere ganger på en og samme side er personen bare registrert en gang for det sidetallet. I denne første delen er navnene normalisert. Den andre delen består av dommen, og den er en forsøksvis kildetro avskrift.

 

Det finnes forskjellige nummersystemer. Det er noen tilfeller av det jeg tror er soldatnummere, så er det deponentnummere (f. eks. 52de dep.) som er de beste å forholde seg til, selv om det er noe rot med de i kilden også. I dommen er alle utenom de 4 hovedmennene nummerert i den rekkefølge de er ramset opp der. Sistnevnte er selvstendige uten kobling til soldat- eller deponentnummer. For å utnytte opplysningene best mulig bør disse to delene sjekkes opp mot hverande, og selvsagt opp mot det som står i protokollen. Mitt tips er å ta utgangspunkt i dommen helt nederst, hvor soldatene er ordnet etter tilhørighet. Dette er altså å regne som et halvfabrikat hvor man må gjøre sorteringen selv. Det finnes feil i protokollen, og det finnes helt sikkert feil fra min hånd. Saken begynner på s. 381.

 

Sideplukk:

 

s. 382:

Premierløytnant Pettersen

s. 384:

Sersjant Gundersen (35), Fronske komp.

s. 385:

Korporal Jermstad (25)

Løytnant Pettersen

s. 387:

Haldor Bjørnsen nr. 65, var syk og fraværende den 31. august.

Halsten Bjørnsen nr. 113?, for tiden permitert.

JoLn Pedersen (23), ugift, uten foreldre, egentlig ansatt ved Fribataljon-musketerene.

s. 388:

Syver Hansen (23), Lesja komp., ugift, foreldre i live.

Ole Andersen (24), nr. 22 av Lesja komp., ugift, foreldre i live.

s. 389:

Hans Pedersen nr. 22

Knut Gundersen nr. 28

Ole Gudmundsen nr. 14

Lind nr. 7, kommandersersjant

Trond Torgersen

Christen Henningsen

Nils Eriksen

Ole Pedersen

s. 390:

Johannesen, korporal (25), ugift.

Ole Gudmundsen

Knut Brenna

Nils Børresen

s. 391:

Lind, sersjant

Jon Fredriksen, halvmåneblåser.

Lars Larsen

Kristoffer Kristoffersen

Hverven, korporal

Ole Gudmundsen

s. 391/392:

Lind, korporal, 10de dep.

s. 392:

Ole Gudmundsen

Hansen. korporal (24), 11te dep., ugift.

Lars Larsen (25), halvmånebl., 12te dep.

Kristoffer Kristoffersen (26), 13de dep.

Jon Fredriksen, 14de dep.

s. 393:

Hans Pedersen (23), nr. 22/15de dep.

Nils Børresen

s. 394:

Ole Gudmundsen, nr. 14

Hjermstad, sersjant, 6te dep.

Pettersen, løytnant

s. 395:

Ole Gudmundsen (25), nr. 14

Nils Børresen

Knut Brenna

s. 396:

Nils Børresen, 17de dep.

Ole Gudmundsen

15de deponent (ikke navngitt)

Knut Brenna (26), 13de dep., ugift.

s. 397:

Johannesen, korporal

Ole Gundersen

s. 398:

[Lars] Olsen (33), gevorben, 18de dep.

Syver Andersen (32), ugift, 19de dep.

Erik Hansen (24), gevorben, ugift, 20de dep.

s. 399:

Anders Aslaksen (23), gevorben, ugift, 21de dep.

Engebret Engebretsen (28), ugift, 22de dep.

Anders Syversen (21), gevorben, nr. 27.

Hans Olsen (25), ugift, 24de dep.

Hans Hansen (30), gevorben, ugift, 25de dep.

s. 400:

Jon Hansen (23), ugift, 26de dep.

Mikkel Arnesen (23), gevorben, ugift, 27de dep.

Anders Pedersen (25), gevorben, ugift, 28de dep.

Paul Halvorsen (25), gevorben, ugift, 29de dep.

Kristen Kristoffersen (26), ugift, [30te dep.]

Johannes Kristiansen (25), gevorben, ugift, 31te dep.

s. 401:

Ole Alvsen (21), ugift, 32te dep.

Ole [Torgersen] (21), ugift, 33te dep.

Svend Gulbrandsen (23), ugift, 35te dep.

Engebret Svendsen (-), Fronske komp., ugift, 36te dep.

Ole Rudi (30), Fronske komp., gift ingen barn, 37te dep.

s. 402:

Knut Rudshagen (28), gift 3 barn, 38te dep.

Gulbrand Johannesen (25), gift ingen barn, 39te dep.

Nils Olsen (26), gift 1 barn, nr. 5/40de dep.

Ole Johannesen (26), ugift, 41de dep.

s. 403:

Amund Knutsen (22), ugift, 42de dep.

Jon Knutsen (26), ugift, 43de dep.

Lars Ingebregtsen (26), gift 1 barn, 44de dep.

Paul Larsen (23), ugift, 45te dep.

Johannes Erlandsen (32/37), ugift, 46te dep.

Hans Paulsen

Peder Knutsen (22), ugift, 47de dep.

Johannes Jonsen (26), ugift, 48de dep.

s. 404:

David Jonsen (28), gift 1b, 49de dep.

Amund Thorsen (22), Fronske komp. ugift, 50de dep.

Knut Pedersen (25), 51de dep.

Simon Iversen (30), Fronske komp., ugift, 52de dep.

Peder Torgersen (25), gift 2b, 53de dep.

Ole Hansen (24), ugift, 54de dep.

Iver Hansen (26), ugift, 55te dep.

s. 405:

Amund Johansen (24), gift 1b, 56te dep.

Paul Paulsen (23), ugift, 57de dep.

Ole Hansen [Toen] (26), gift, 58de dep.

Jens Hansen (24), ugift, 59de dep.

Even Nilsen (24), ugift, 60de dep.

Johannes Paulsen (28), enkemann 1b, 61de dep.

Hans Hansen (29), gift 1b, 62 dep.

Anders Johannesen (30), ugift, 63de dep.

Peder Andersen (2?), ugift, 64de dep.

s. 406:

Hans Pedersen (32), gift 1b, 65te dep.

Jon Andersen (29), gift 2b, 66te dep.

Kristen Pedersen (2?), ugift, 67de dep.

Jon Tollefsen (25) ugift, 68de dep.

Thor Olsen (28), gift ingen b, 69de dep.

s. 407:

Hans Andersen (32), gift 1b, 70de dep.

Iver Larsen (24), ugift, 71de dep.

Svend Johannesen (30), gift 2b, 72de dep.

Lars Olsen (28), ugift, 73de dep.

[Iver] Olsen (30), gift 3b, 73de dep.

s. 408:

Jon Jacobsen (23), ugift, 74de dep.

Svend Olsen (25), Fronske-Fribataljon, ugift, 75de dep.

Ole Johannesen (26), Fronske-Fribataljon, gift 1b, 76de dep.

Anders Larsen (26) Fronske-Fribataljon, ugift, 77de dep.

Ole Hansen (25), Fronske-Fribataljon, gift 1b, 78de dep.

s. 409:

Halvor Olsen (25), Fronske komp., ugift, 79e dep.

Hans Pedersen (23, fløimand, som før har vært under nr. 15, 80de dep.

Nils Børresen, søm før har vært under nr. 17, 81te dep.

Ole Gudmundsen, som før har vært under nr. 16

Paul Olsen (31), ugift, 83de dep.

Søren Pedersen (22), ugift, 84de dep.

s. 410:

Peder Jacobsen (23), ugift, 85te dep.

Knut Olsen Brenna, som før har vært under nr. 13, 86te dep.

Peder Nilsen (24), ugift, 87de dep.

Peder Torgersen (21), ugift, 88de dep.

Knut Gundersen (25), ugift, 89de dep.

Marcus Svenningsen (25), ugift, 90de dep.

Kristian Hansen (26), ugift, 91de dep.

s. 411:

Hans Hansen, nr. 63

Hans Hansen (25), ugift, 92de dep.

Anders Hansen (30), ugift, 93de dep.

Ole Hansen (26), ugift, 94de dep.

Kristoffer Egidiussen (29), ugift, 95te dep.

Lars Andersen (20), ugift, 96te dep.

Hans Jensen (26), ugift, 97de dep.

Kristen Henningsen (25), ugift, 98de dep.

s. 412:

Hans Jacobsen (26), ugift, 99de dep.

[Otter Nilsen] (ugift), 100de dep.

Jon Ottersen (23), ugift, 101te dep.

Ole Eriksen (28), ugift 102de dep.

Hans Olsen (21), ugift, 103de dep.

Amund Simensen (21/27), ugift, 104de dep.

Lars Pedersen (30), ugift, 105te dep.

Amund Danielsen (33), enkemann 1b, 106te dep.

Anders Pedersen (33), ugift, 107de dep.

s. 413:

Kristoffer Nilsen (36), gift 5b, 108de dep.

Nils Eriksen (33), ugift, 109de dep.

Ole Olsen (27), ugift, 110de dep.

Engebregt Jonsen (30), Fronske komp., 2. gift 2b, 111te dep.

Engebregt Olsen (26), ugift, 112te dep.

Erland Erlandsen (26), ugift, 113de dep.

Ole Andersen (23), ugift, 114de dep.

Kjøstel Johansen (36), ugift, 115de dep.

s. 414:

Engle Paulsen (24), ugift, 116de dep.

Peder Hansen

Simen Thorsen (32), gift 2b, 117de dep.

Ole Olsen, nr. 27

Lind, sersjant

Hans Kristensen (24). ugift, 118de dep.

Tosten Olsen (34), gift 3b, 119de dep.

Halvor Knutsen (28), gift 2b, 120de dep.

Anders Hansen (32), gift ingen b i live, 121de dep.

Torsten Eriksen (30), enkemann ingen b i live, 122de dep.

s. 415:

Peder Olsen (27), ugift, 123de dep.

Peder Eriksen (33), ugift, 124de dep.

Peder Hansen

Ole Iversen (25), ugift, 125de dep.

Anders Østensen (22), ugift, 126de dep.

Peder Hansen (22), ugift, 127de dep.

Ole Lodversen (23), ugift, 128de dep.

Ole Syversen (24), gift 1b, 129de dep.

Jørgen Johansen (37), gift 3b, 130te dep.

s. 416:

Hans Jensen (33), gift 2b, 131te dep.

Ole Knutsen (32), enkemann 1b, 132de dep.

Peder Paulsen (27), ugift, 133te dep.

Ole Ingebretsen (22), gift 1b, 134te dep.

s. 417:

Morten Lodversen (34), gift 3b, 135te dep.

Lars Johansen (27), ugift, 136de dep.

Peder Olsen (22), ugift, 137de dep.

Knut Larsen (26), ugift, 138de dep.

Ingebret Eriksen (30), gift 1b, 139de dep.

Anders Iversen (22), ugift 140de dep.

Knut Østensen (25), ugift, 141de dep.

Ole Olsen (33) ugift, 142de dep,

Ole Ingebretsen (25), ugift, 143de dep.

s. 418:

[NB! Her har nummerne stokket seg for skriveren ved sideskiftet]

Iver Hansen (24), ugift, 143de dep.

Syver Olsen (33), ugift, 144de dep.

Anders Larsen (36), ugift, 145te dep.

Ole Svendsen (26), ugift, 146te dep.

Ole Syversen (25), Vågå komp., ugift, 147de dep. Her nevnes de foregående å være fra Vågå.

Ole Johansen (24), Lomske fribat., ugift, 148de dep.

Thor Ellevsen (22), ugift, 149de dep.

Lars Hansen (28), ugift, 150de dep.

s. 419:

Anders Larsen (21), Lomske fribat., ugift, 151de dep.

Nils Jacobsen (29), Lomske fribat., ugift, 152de dep.

Rasmus Jacobsen (25), ugift, 153de dep.

Hans Olsen (25), 154de dep.

s. 423:

Amund Engebretsen (35), Fronske komp., gift 1b, 155te dep.

s. 424:

Hans Iversen (25), Fronske fribat., ugift, 156te dep.

Gulbrand Sevaldsen (26), Lomske fribat., gift 1b, 157de dep.

Erland Olsen (25), Lomske fribat., gift ingen b, 158de dep.

Lars Eriksen (28), ugift, 159de dep.

Isak Pedersen (20), Lomske fribat., gift 1b., 160de dep.

Rasmus Rasmussen (20), Lomske fribat., gift 2b, 161te dep.

s. 425:

Ole Pedersen, arrestant

Hans Paulsen, arrestant

Peder Hansen, arrestant

Ole Olsen, arrestant

s. 426:

Ole Gudmundsen

s. 427:

Syver Eriksen nr. 37 av Vågå        (permittert e. 31. aug. og ikke tilstede)

Hågen Bjørnsen nr. 13 av Lesja     (permittert e. 31. aug. og ikke tilstede)

Peder Larsen nr. 4 av Lom            (permittert e. 31. aug. og ikke tilstede)

Peder Larsen (25) nr. 162                                            (trolig deponent nr.)

Engebret Olsen (30), ugift, nr. 163                               (trolig deponent nr.)

Peder Erlandsen (30), gift 1b, nr. 164                           (trolig deponent nr.)

Hans Hansen (26) Lomske fribat., ugift, nr. 165             (trolig deponent nr.)

Peder Larsen () Lomske fribat., nr. 166                         (trolig deponent nr.)

s. 428:

Kjøstel Olsen (23) løytnant Pettersens oppasser.

Ole Olsen (25), ugift, løytnant Linds oppasser.

Hans Hansen, løytnant Buschs oppasser.

 

Krigsrett 29. oktober 1814 på vestre Bøhler i Spydeberg. Vota på s. 429 og dom på s. 430.

 

                                          Dom.

I Sagen anlagt paa Justitsiens vegne mod Division Hax-

shausen af Oplandske Infanterie Regiment for begaaet

Oprør og Mytterie, er efter indkommen Klage, Svar og

all i Retten erholdt Oplysning, overenstemmende med de

fleste Stemmer saaledes kjendt for Ret: Tiltalte:

Hans Paulsen, Peder Hansen, Ole Pedersen, og Ole

Olsen bør ifølge den 86te og 44de K: A:, samtlige at

hænges; af de øvrige tiltalte og overbeviste, nemlig:

Gevorbne Jæger 1. Christopher Nielsen, 2. Lars Olsen,

3. Ole Gudmundsen, 4. Engebret Engebretsen, 5. Christen

Henningsen, 6. Hans Pedersen, 7. Peder Torgersen, 8. Erich

Hansen, 9. Pauli Halvorsen, 10. Ole Olsen, 11. Knud Gun-

dersen, 12. Peder Nielsen, 13. Christopher Christophersen,

14. John Hansen, 15. Lars Pedersen, 16. Svend Gulbrandsen,

17. Marcus Svenningsen, 18. Hans Olsen, 19. Anders As-

lachsen, 20. Peder Jacobsen, 21. Poul Olsen, 22. Anders

Pedersen, 23. Hans Olsen, 24. Anders Syversen, 25. Ole

Alvsen, 26. Christopher Egediussen, 27. Hans Jensen,

28. Ole Erichsen, 29. Ole Hansen, 30. Ole Torgersen, 31. Hans

Hansen, 32. Hans Hansen, 33. Johannses Christophersen,

34. Ole Nielsen, 35. Syver Ammundsen, 36. Amund Simensen,

37. Lars Andersen, 38. Michal Arnesen, 39. John Ottersen, 40. Amund

Dannielsen, 41. Niels Børresen, 42. Knud Olsen, 43. Anders

Pedersen, 44. Hans Jacobsen, 45. Søren Pettersen, 46. Anders

Hansen, 47. Peder Larsen, 48. Christ: Hansen, 49. Engebret

Olsen, 50. Niels Erichsen, 51. Peder Erlandsen.

Froenske Compagnie: 52. Iver Hansen, 53. Paul

Paulsen, 54. Iver Larsen, 55. Iver Larsen, 56. Christen Pedersen,

57. Lars Johansen, 58. Ole Hansen, 59. John Tollefsen, 60, Ole

Hansen, 61. Tjøstel Johansen, 62. Iver Nielsen, 63. Tosten

Olsen, 64. Amund Johansen, 65. Peder Torgersen, 66. Hans

Christensen, 67. Johannes Paulsen, 68. David Johannisen,

69. Morten Ledvorsen, 70. Lars Olsen, 71. Hans Pedersen,

72. Iver Hansen, 73. Ole Andersen, 74. Hans Jensen,

75. Knud Pedersen, 76. Ole Engebretsen, 77. John Jacobsen,

78. John Knudsen, 79. Lars Engebretsen, 80. Anders Johannisen,

81. Peder Knudsen, 82. Amund Thorsen, 83. Amund Knudsen, 84. Ole Johannisen-

Rudie, 85 (kors over nr.) Anders Larsen, 86. Ole Hansen, 87. Halvor Olsen, 88. Svend John-

sen, 89. Erland Erlandsen, 90. Engebret Olsen. 91. Peder Andersen,

92. Engebret Johannisen. 93. Knud Olsen Ruihagen, 94. Ole Knudsen,

95. Amund Engebretsen, 96. Johannis Johannisen, 97. Thord Olsen,

98. Simen Iversen, 99, Iver Olsen, 100. Paul Larsen, 101. Johannis Erland-

sen, 102. Halvor Knudsen, 103. Hans Hansen, 104. Engebret Svendsen.

Froens Fribataillon: 105. Svend Olsen, 106. Ole Hansen,

107. Ole Johannisen, 108. Ole Engebretsen, 109. Hans Iversen, 110. Iver

Hansen, 111. Ole Olsen, 112. Ole Lodversen, 113. Ole Oversen, 114. Anders

Ottersen, 115. Peder Erichsen, 116. Peder Hansen, - bør, Følge [den]

[inden] 44 […] 10, 70, 104 K: A:  hver 10de Mand, alt eftersom

Lodden ved Tærningkast monne falde, at være den samme Straf

undergivneDe Tiltalte, men i Sagen ey overbeviste, nemlig:

Gevorbne: Halvmaaneblæserne Christopher Christophersen, Lars

Larsen, John Frederichsen.    Froens [] Compagnie: Engel

Paulsen, Niels Olsen, John Andersen, Gulbrand Johannisen,

Simon Thordsen, Anders Hansen, Peder Olsen, Jørgen Johannis-

sen, Hans Andersen, Peder Olsen, Knud Larsen, Peder

Paulsen, Tosten Erichsen, Engebret Erichsen.   Froens

Fribataillon: Anders Iversen, Knud Østensen.   Waage

Fribataillon: Syver Olsen, Ole Syversen, Anders

Larsen, Ole Svendsen.   Læssøe Fribataillon: Ole Andersen,

Syver Hansen, John Pedersen.   Lombs Fribataillon: Gul-

brand Sevaldsen, Erland Olsen, Peder Larsen, Ole Johannis-

sen, Rasmus Jacobsen, Thor Ellefsen, Lars Hansen,

Lars Erichsen, Niels Jacobsen, Hans Hansen, Hans Olsen,

Anders Larsen, Isak Pedersen, Ole Syversen, Rasmus Rasmus-

sen,  bør for Justitsiens videre Tiltale i denne Sag, Fri at

være. -     Endelig bør samtlige een for alle et alle for een

udreede alle af denne Sag lovlig flydende Omkostninger. 

 

                         Grüner                      Stenersen

 

Da denne Sag qvalificerer sig til remission, fandt Præces sig beføyet

til at bemærke: at dommens publication maae udsættes, indtil

den med allerhøyeste Resolution vorde forsynet. -

 

                                  Grüner                      Stenersen

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0011: Justitsprotokoller, 1809-1818

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101102217

Edited by Espen Tjernshaugen
 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

1785 31. jan. Garnisons krigsforhør på Akerhus festning i anledning en hendelse i slaveriet. Nederst på f. 5b gis en forklaring av musketer Peder Loe (26) av major von Tellequists kompani. Han er født i Gulbrandsdalen og tjent i omtrent 9 år. På f. 6a gis en forklaring av musketer Svend Nielsen (34) av kpt. von Wildenradts kompani. Født i Gudbrandsdalen og tjent i 16 år.

 

Forsvaret, Akershus festning auditøren, RA/RAFA-1861/D/Da/L0015b: Justisprotokoll, 1785-1808, s. 5b-6a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60044517000006

 

1785 4. okt. Krigsforhør Akershus festning for å innhente en forklaring i en tyverisak. Underkonstabel Niels Olsen (24) født i Gulbrandsdalen, ugift, står i major von Hæbers kompani og har sitt kvarter i skipper Anders Beckers gård i Kirkegata mot festningen.

 

Forsvaret, Akershus festning auditøren, RA/RAFA-1861/D/Da/L0015b: Justisprotokoll, 1785-1808, s. 10b-11a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60044517000011

 

1794 jan/feb. Moss.

 

Nota. Under-Jæger Svend Johnsen af 4de Compgnie har erhol-

det Tilladelse at gifte sig med pigen Magnild Thronsdr.

af Waage i Gulbrandsdahlen, og blev derhos befriet for per-

sonligt Møde til Eeds Aflæg.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0010: Justitsprotokoller, 1789-1809, s. 58b-59a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101101060

 

1794 Moss.

 

Ligesom Under-Jæger Ole Johnsen af 4de Copagnie haver i Dag erholdt

Tilladelse at intræde udj Ægteskab med Pigen Karie Hansdr. af

Waage Præstegield udj Gulbrandsdahlen, saa havde hd. og aflagt den

anordnede Eed udj mit Paahør, som hermed attesteres, -

          Moss den 1te Octobr. 1794. –

                                          D. Schetelig

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0010: Justitsprotokoller, 1789-1809, s. 78b-79a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101101080

 

1804 juni. Kongsvinger. Ekteskapstillatelser for jegere ved livkompaniet.

Ole Amundsen Hougen med piken Marte Pedersdatter av Gausdal. (nedre halvdel s. 183b).

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0010: Justitsprotokoller, 1789-1809, s. 183b-184a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101101186

 

Det er vel de som ble viet 30. september i Gausdal:

U:K: Ole Amundsen Hougen fra Froen, og P: Marit Pedersdr. Qvisberg

 

Gausdal prestekontor, SAH/PREST-090/H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1758-1809, s. 304

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603650209

 

1805 Kongsvinger. Krigsforhør over en del over- og underjegere som var anmeldt for leiermål.

 

2. Ober Jæger Arne Olsen [Lind el. Lie] af 1te Comp: 22 Aar gl. fød paa Lie i Guldbrandsdahlen af Ole Engebretsen og

Sidsel Christensdr. som begge ere døde, hos disse har han ikke været siden han var 6 Aar gl. men hos en Savfogd

ved navn Fougner, derfra blev han for 6 Aar siden engageret til Corpset som Under Jæger og blev

1 ½ Aar derefter Under Off., han har giort Eed og hørt Krigsart: har før været for forhør for en Feiltagelse

paa Vagt, men aldrig for Krigs Ret og for denne Forseelse blev han straffett med 8te Dages Arrest. Den ind-

komne Anmeldelse fra Foged Høegh]blev oplæst og lyder saaledes: (den er ikke innført i prot.). Anmeldte tilstod at have begaaet er Leiermaal med Pigen Anne Jacobsdatter og det aflede Barn var en Pige kaldt Maren som kun blev ½ Aar gl.

før hun døde.  Han understøttede baade Moderen og Barnet, men tænkte nu ikke at ægte hende.

 

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0010: Justitsprotokoller, 1789-1809, s. 191b-192a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101101194

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1787 4. juli. Krigsforhør. Forhøret begynner et litt over midten av f. 48a ved ordet «Derefter», og er en tyverisak over en Lars Olsen Bakken, 21 år gammel og født i Gulbrandsdalen, og underkonstabel Ole Christophersens kone, Marthe Maria Clasdatter, 39 år gammel og født i Gulbrandsdalen. Saken går frem til f. 51b, 52a, hvor Lars Olsen Bakken blir idømt kakstrykning, tyvemerke i panna og arbeide i jern på Akershus festning for livstid. Marthe Maria Clasdatter hadde sittet arrestert en god stund frem til nå, og som hvilken tid ble regnet å tilsvare en passende straff og dermed ferdig avsonet, og hun kunne gå ut som fri.

 

Men, blar man videre til f. 57a og 22. februar 1788 blir Lars Olsen Bakken igjen satt under forhør, mistenkt for pengetyveri i en underoffisers kvarter. Den opprinnelige dommen fra året før hadde blitt omgjort ved kongelig resolusjon til 12 ganger spissrot gjennom 300 mann, slik at han fortsatte som soldat i stedet for slave. Nå fikk han altså enda en ny straff for et nytt lovbrudd, som ble 8 ganger spissrot gjennom 300 mann.

 

Forsvaret, Akershus festning auditøren, RA/RAFA-1861/D/Da/L0015b: Justisprotokoll, 1785-1808, s. 47b-48a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60044517000048

Link to comment
Share on other sites

Fra Celia Summers:

 

Thank you for posting "strays"!!!

If you think it would be helpful here are some Fron marriages from the Olso ?hospital book? between 1731 and 1738.

https://media.digitalarkivet.no/view/137325/14
1 Oct 1734 - Axel Olsen Grumpe af Froens Prestegjeld og Thore Fridericksdatter 
https://media.digitalarkivet.no/view/137325/17
10 Mar 1735 - Amund Knudsen Tore og Martha Pedersdatter Bøe af Fron
https://media.digitalarkivet.no/view/137325/23
12 Feb 1736 - Ole Amundsen Forbrigt af Froens ..
https://media.digitalarkivet.no/view/137325/25
2 Aug 1736 - Amund Bolstad og Thore Povelsdatter Harilstad af Froen
31 Aug 1736 - Kiøstel Povelsen Harildstad og Marithe Iversdatter Weickle af Froens Prestegjeld
https://media.digitalarkivet.no/view/137325/28
26 Apr 1737 - Peter Erichsen Støe og Giøa Jacobsdatter Harildstad af Froens Prestegjeld
https://media.digitalarkivet.no/view/137325/31
27 Aug 1737 - Amund Knudsen Thune og Marit Olsen Dalseg af Froen Prestegjeld
https://media.digitalarkivet.no/view/137325/33
15 Feb 1738 - Ole Iversen Weikle og Maria Tostensdatter Hielle af Froens Prestegjeldg

 

The marriages listed in the Olso record appear also to be recorded in the local church records (the dates are different when comparing the Gausdal ones I included them for an example), but it might be helpful in finding one or two marriages in parishes that the church records start after 1731 like Fron. 

(Example Gausdal - Olso hospital dates vs. church book dates)
https://media.digitalarkivet.no/view/137325/7
https://media.digitalarkivet.no/view/9282/44987/28
13 Nov 1732 - Elias Olsen Hoel og Idde Nielsdatter Lunde of Gausdal
https://media.digitalarkivet.no/view/137325/13
https://media.digitalarkivet.no/view/9282/44987/41
13 May 1734 - Siver Olsen og Anna Larsdatter of Gausdal
https://media.digitalarkivet.no/view/137325/25
https://media.digitalarkivet.no/view/9282/44987/59
17 Aug 1736 - Engelbret Olsen Ellingsberg Soldat og Helge Olsdatter Toft af Gusdal Prest..

 

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1796. Garnisons krigsforhør på Akersh. festning over Erik Bødker av det Nordenfjeldske regiment. Erik Olsen (27), ugift, født i Gulbrandsdalen, har tjent på fjerde året og har lært bødkerprofesjonen. Avhøret gjelder Eriks angivelige viten om hvor en forsvunnet person befant seg. Den forsvunnede Christopher Tostensens kone, Anne Pedersdatter, hadde forsøkt å få Erik til å oppgi hvor hennes mann var, og de få svarene hun hadde fått var mistenkelige nok. Det er ikke mer om dette i denne protokollen, men det er mulig dette var et forhør til en sivil sak.

 

Forsvaret, Akershus festning auditøren, RA/RAFA-1861/D/Da/L0015b: Justisprotokoll, 1785-1808, s. 143b-144a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60044517000144

 

1797. Krigsforhør Akersh. festning over en del husarer etter en bråkete natt på byen (les: Vaterland). Forhøret begynner på f. 153a, og øverst på f. 154b finner man forklaringen til en Paul Olsen (27), ugift, født i Gulbrandsdalen, har tjent i 8 år og 3 mnd og har lært bakerprofesjonen.

 

På f. 160b blir det satt et nytt krigsforhør over den samme Paul Olsen som nå er anklaget for å ha stjålet en 5 rd banco-seddel. Forhøret avsluttes på f. 161b, uten at saken tilsynelatende fikk noen fremgang.

 

1803. Garnisons krigsforhør på Akersh. festning over Henning Christiansen, anklaget for motvillig uteblivelse over sin permisjon og imot senere ordre. Henning Christiansen (28), født i Fåberg i Gulbrandsdalen, har tjent i 7 av sine 8 år, kan ingen profesjon. Han tok ut permisjon da avdelingen i 1801 lå i Larvik, og arbeidet som frimann i Brevik hvor han ble arrestert. Forhøret begynner på f. 207b med dom på f. 208b som ble 4 ganger spissrot og erstatte utgiftene til hans arrest og transport. Henning hadde blitt forledet av personen han arbeidet for, som innbilte ham at det ikke var noen fare, og Henning kunne ikke lese de bevene han fikk, og ble derfor skånet for å opparbeide vervingsperioden på nytt.

 

1806. Garnisons krigsforhør på Akersh. festning over husar Anders Jonsen anklaget for tyveri. Anders Johnsen (30), født på Fron i Gulbrandsdalen av foreldre Jon Johannesen og Guri Andersdatter boende i en plass under gården Byre. Han tjente hos prokurator Petersen på Hedemarken inntil 9 år siden da han lot seg verve som husar i Christiania. Forhøret begynner på f. 221b med dom på f. 223a. Spissrot 4 ganger gjennom 200 mann, erstatning bortfalt da eieren hadde fått sitt igjen.

 

1807. Garnisons krigsforhør på Akersh. festning over dragon Johannes Larsen for 4 ganger begått uteblivelse etc. – Johannes Larsen (21) født i Fåberg i Gulbrandsdalen av foreldre Johannes Larsen Ersgård (sic!) og Sigrid Rangdahl (død). Forhøret begynner på f. 251b med dom på f. 252b. Ti dager i kasjotten på vann og dobbelt brød. Merk at skriveren ser ut til å ha rotet med farens navn, han har gjort en retting, men resultatet ser likevel ut til å være galt.

 

1808. Garnisons krigsrett på Akersh. festning over Peder Larsen Lien for desertering og tyveri. Peder Larsen Lien (36), født i Vågå i Gulbrandsdalen, ugift, tjent som soldat i 6 år, snekker av profesjon. Han hadde vært borte i 5 år og hadde oppholdt seg i Trondheim stift og Saltens fogderi, hvor han med en kamerat hadde begått en mengde tyverier før han ble pågrepet i Kristiansund. Saken begynner på f. 263b med dom på f. 264a

 

1808. Garnisons krigsrett på Akersh. i anledning av en fra det 2. Akershusiske infanteriregiment for omtrent 1 år siden unnvikede, og nå i blant de svenske fangede som 3. mai ble innbragte, grenader Jon Olsen Ersgård. Jeg har ikke lest dette så nøye, men saken begynner på f. 268a og fortsetter på 268b, 269b, og på 270 kommer det en lengre forklaring hvor det opplyses at han er 37 år gammel og født i Fåberg av foreldre Ole Amundsen Hammeren og Marit Jonsdatter. Forklaringen fortsetter på neste side 270b og avsluttes med at han blir satt tilbake i arresten.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Nesset, 18. søndag etter Trinitatis (2. okt.) 1774:

Døpt - Jacob Thoresson fra Lom i Gudbrandsdalen, oppholder seg nå på Ytre Bogge. Leverte torsdag attest for denne søndag. Hans ekte barn Marit ble døpt 29. sept. (Mikkelmesse).

Møre og Romsdal fylke, Nesset (Rød), Eresfjord (Sira), Vistdal i Nesset, Ministerialbok nr. 551A01 (1757-1803), Kronologisk liste 1774, Side 108

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640151

  

Trondheim, 18. april 1790:

Elen Toresdatter fra Lesja, er vanfør, konfirmert 30 år gammel i Bakke kirke.

Sør-Trøndelag fylke, Bakklandet (Bakke) i Strinda, Ministerialbok nr. 604A01 (1780-1797), Kronologisk liste 1790, Side 111-112

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070918640629

Edited by Grete Singstad
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Eidsfjord, Nesset, 3. søndag etter Trinitatis 1774:

Døpt – Piken Barbro Sæmundsdatter Egesdals Sæters uekte barn N: Johannes.

Utlagt til barnefar ungkar Ole Johansson Qvamsvold-Plads fra Lesja prestegjeld i Oppland.

Hans 1. leiermål. Har oppgitt at han ble konfirmert for 2 år siden samt å være ungkar og soldat.

Møre og Romsdal fylke, Nesset (Rød), Eresfjord (Sira), Vistdal i Nesset, Ministerialbok nr. 551A01 (1757-1803), Kronologisk liste 1774, Side 106

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640149

Se også hennes absolusjon:

Møre og Romsdal fylke, Nesset (Rød), Eresfjord (Sira), Vistdal i Nesset, Ministerialbok nr. 551A01 (1757-1803), Kronologisk liste 1775, Side 110

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640153

 

Rød, Nesset, 1. søndag etter Hellige tre kongers dag 1775:

Gravlagt – Holdt likpreken over ungkar Jacob Steensson fra Lom, 50 år gammel.

Møre og Romsdal fylke, Nesset (Rød), Eresfjord (Sira), Vistdal i Nesset, Ministerialbok nr. 551A01 (1757-1803), Kronologisk liste 1775, Side 111

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640154

 

Samme dag og sted:

Døpt – Peder Pedersson Opigaards barn Aslak. Faddere: Joen Ellingsson Østigaard, Joen Aslaksson Neeraas, ungkar Johan Aslaksson fra Lesja, Biørn Knudsson Opigaards kvinne Kari Knudsdotter, Knud Ericsson Udigaards kvinne Giertrud Pedersdotter.

Møre og Romsdal fylke, Nesset (Rød), Eresfjord (Sira), Vistdal i Nesset, Ministerialbok nr. 551A01 (1757-1803), Kronologisk liste 1775, Side 111

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640154

 

Eidsfjord, Nesset, 5. søndag etter påske 1775:

Trolovet – grenader og ungkar Sivert Hansson Aavangen fra Lesja i Gudbrandsdalen og Christiania stift med enken Ragnhild Halvorsdatter Eyesdals Sæter.

Møre og Romsdal fylke, Nesset (Rød), Eresfjord (Sira), Vistdal i Nesset, Ministerialbok nr. 551A01 (1757-1803), Kronologisk liste 1775, Side 115

Ekteviet 2. søndag etter Trinitatis s.å.

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640158

Møre og Romsdal fylke, Nesset (Rød), Eresfjord (Sira), Vistdal i Nesset, Ministerialbok nr. 551A01 (1757-1803), Kronologisk liste 1775, Side 116

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640159

Edited by Grete Singstad
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1754. En endelig dom over hestetyver og brødre Thore Thomesen Kvisberg og Peder Thomesen Toft fra Gausdal. Året før hadde Peder stjålet en gulblakk grå hest fra bonden Svend Brynildsen Solberg i Frogn, byttet den mot en annen i Aker og fikk 8 rd i mellomlegg. Brødrene tilsto også at de med overlegg gikk i fjellet for å stjele Jens Hansen Olstads (fra Fron) blåskimlete skyd og rødskimlede fole. Disse tok de med til Valdres og solgte og byttet bort der. Senere stjal de i fjellet en brun fole som tilhørte Gausdølen Christen Fjerdrum, som ble solgt til soldaten Knud Christophersen Stolpestad. En underoffiser Mons Teiste hadde tilhandlet seg en brun hest av Peder Thomesen, en hest som viste seg å tilhøre en Halvor Lien. Under «Species Facti» (på tysk) er nevnt flere personer: Peder Rolland aus Gulbrandsdahlen, Ingebret Brantwold, Michel Hvedal, Lars Steen, Anders Olsen Klaape. Dette etterfølges av en betenkning på tysk, og til slutt kongens siste ord i saken med bekreftelse på utførelsen av denne.

 

                             Kongelig Resolution

Soldaterne Thore Thomesen Qvisberg og Peder Thomsen Toft have Vi vel

allernaadigst pardoneret for den dennem tilkiendte Døds Straf; Men der-

imod skal de begge toe stryges til Kagen og hver af dem brændes paa sin Pande

med tyvs Mærke, hvornest de skal indsættes udi nærmeste Festning for der

at arbeide i Jern i blant de u-ærlige Slaver deres Livs Tiid. I det øvrige

have Vi Dommen herved udi alt allernaadigst ville Confirmere.  Skrevet

på Vort Slott Friderichsborg den 1te May 1754

                                         Friderich R.

 

Forestaaende Hans Kongl. Mayestæts Dicta er saaleedes paa de 2de Malversentere Thore og Peder

Thomesønner bleven exseqvert, at de begge den 29de May dette aar ere blevne Kagstrygede

og brende-Merkede i deres Pande, og derefter ere de indleverede i Kongsvigers Fæstning den

2den Juny paafølgende til Livs arbejde, imod beviis fra Commandanten hr. ObristeL-Baron Holst

hvilket hermed attesteres. Aggergaard den 11 Juny 1754.

                                                                                     Todderud.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fga/L0017: Justitsprotokoller, 1754-1762, s. 22-23

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101051015

 

på side 86, 87, 88 gjennomgås en sak og dom over gevaldiger Mogen Siversen Breiche på Kongsvinger – som hadde ansvaret da slaven Thore Pedersen Qvisberg rømte.

Edited by Espen Tjernshaugen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1754. Endelig dom over musketer Steener Olsen for desertering i fylla fra Frederikshald til Sverige. Han hadde fulgt med i båten til to svenske bønder, og da han våknet dagen derpå i Sverige angret han voldsomt og returnerte til Norge i igjen. Under «Species Facti» opplyses det at han var født i Froen, var 18 år og tjent i 3 måneder. Han ble dømt til å henges, men fritatt for all straff ved en kongl. resolusjon datert 29. august 1754.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fga/L0017: Justitsprotokoller, 1754-1762, s. 62-63

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101051035

 

1755. Gefrider Simen Colberg deserterte fra Garnisonen på Fredrikshald ved å sette over til gården Helle og derfra til Blommersholm (Blomsholm?), hvor han ved ettertanke kom til å angre, og derfor returnerte og ble arrestert. Fritatt for straff ved kongelig resolusjon. Under «Species» facti står det: Simon Colberg Gefreyter bey dem geworbne dem General Major Römeling allergnädigst anvertrauten Regiment, aus Gulbrandsdahlen geburtig, alt 22 Jahr, hat 7 ½ Jahr gedient. – som gugel oversetter til: Simon Colberg Gefreyter i regimentet nådig betrodd generalmajor Römeling, født i Gulbrandsdahlen, 22 år gammel, tjenestegjorde i 7 ½ år.

 

Helle lå på svensk side av Svinesund ved det gamle fergested under gamlebrua, men det lå også et Helle på svensk side i Iddefjorden hvor man kunne komme over via Eskevika. Er usikker på hvilke av disse det er snakk om.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fga/L0017: Justitsprotokoller, 1754-1762, s. 132-133

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101051070

 

1755. En leiermålssak over soldat Ole Jensen Blegen (25) som hadde besovet Marit Larsdatter Jungerud og var beslektet i 2. og 3. ledd. Med Siri Olsdatter Flygstad var han også beslektet i 3. ledd. Dødsstraff men benådet til festningsarbeide i jern blant ærlige slaver i 6 måneder. Levering til Kongsvinger festning attestert 17. september 1755.

 

Det står ikke noe om hvor disse var fra, men Bleiken, Flugstad og Jongerud er gårder beliggende ikke så langt fra hverandre i Fåberg.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fga/L0017: Justitsprotokoller, 1754-1762, s. 154-155

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101051081

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.