Jump to content
Arkivverket
Turid Fallet

Pantobligajon med litt forvirring

Recommended Posts

Turid Fallet
Posted (edited)

Jeg holder på med ting fra 16- og 1700-tallet. 

Før bankene kom og lånte ut penger til folk, ble dette gjort privat. 

Utlåneren fikk som oftest pant i eiendom, selv om jeg har sett at husdyrene også kunne følge med.

 

Noch Loed for Retten Oplese Itt Pandte Breff VdSted aff hr: Effuind Baardøn, Sogne prest til Løchten Sogn

och Religions Proust offr hedemarckens prousti: Melder at haffue udj pandt Sat Ermelte Jørgen phillipsøn

Effter schreffne Sin Odels gaarder och Eiendom, Nemblig Thombt Beliggende I Brandeboe: som Aarligen

schylder med Bøxsell och herligehd 1 ½ schippd Biugmeell.

(hentet fra Ole Arild Vesthagens slektsoversikt)

 

Mitt spørsmål er:

Hvem låner ut penger

og hvem eier gården Thombt (Tomt) i Brandbu som vedkommende pantsetter?

 

Og generelt leser jeg veldig ofte at en pantobligasjon er fra noen til en annen.

Den som utsteder pantobligasjon, er det fra-personen? Er det han som har en gård han vil låne penger på og som han dermed pantsetter?

 

 

 

Edited by Turid Fallet

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Morset

Hvilket år er dette fra?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Morset

Det er vel å forstå slik at presten på Løten pantsetter til Jørgen Philipson (som var en meget aktiv eiendomsspekulant) garden Tomt i Brandbu.

Han har arvet eiendommen (odelsgård). Den som låner penger utsteder en obligasjon til den han låner fra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Turid Fallet

1665

Share this post


Link to post
Share on other sites
Turid Fallet

Takk, Per. 

Du sier at "han" arvet eiendommen, hvem er "han" ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Morset
Akkurat nå, Turid Fallet skrev:

Takk, Per. 

Du sier at "han" arvet eiendommen, hvem er "han" ?

Presten Effuind Baardsøn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Turid Fallet

Takk, takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Morset

Hvis du er interessert i eiendommen Tomt, så har jeg lagret et dokument fra 10. mars 1716. Der selger Niels Ifversen på Tomt til Gunder Erichsen Giervigen et skippund tunge odelsgods i Tomt "som ieg tilforhandlet haver af Jon Pedersen Høg".

 

SAH, Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, H/Hb/L0005/0001: Pantebok nr. 5a, 1716-1727, s. 17
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20070202320413


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Turid Fallet

Nils Iversen, hvem var han sønn av, vet du det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Morset

Niels Ifversen (født ca. 1681 i Lunner, begravet 22. juni 1738 i Brandbu) var sønn av Ifuer Pedersen Flatla, død senest 1713, gift med Tore Nielsdatter, død senest 1705. Hennes opphav kjenner jeg ikke.

Niels Ifversen var gift med Alhed (Oletta) Jacobsdatter Behrenfeldt, født ca. 1677, begravet 18. april 1738 i Brandbu.

 

Her er notatene jeg har på Niels Ifversen:

Gbr på Tomt i Brandbu.

1709 reservedragon ved rittmester Treublers Compagnie.
Solgte 10. mars 1716 1 skp tunge i Tomt til Gunder Erichsen Giervigen.

Referanser:
SAH, Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, H/Hb/L0005/0001: Pantebok nr. 5a, 1716-1727, s. 17 (Tomt)
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20070202320413

SAH, Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, H/Hb/L0005/0001: Pantebok nr. 5a, 1716-1727, s. 66 (pantebrev til Christen Giefsen)
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20070202320462

SAH, Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, G/Gb/L0052: Tingbok, 1732-1735, s. 84b-85a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090406330378

SAH, Gran prestekontor, Ministerialbok nr. 2, 1732-1744, s. 203 (bgr)
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603830064

Randi Bjørkviks arkiv.
Lagesen: Ringerikske slegter.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Turid Fallet

Tusen takk for alle opplysninger!

Jeg trodde kanskje han var sønn av en tidligere bruker (Iver  Paulsen), men det er han altså ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen
54 minutter siden, Per Morset skrev:

Det er vel å forstå slik at presten på Løten pantsetter til Jørgen Philipson (som var en meget aktiv eiendomsspekulant) garden Tomt i Brandbu.

Han har arvet eiendommen (odelsgård). Den som låner penger utsteder en obligasjon til den han låner fra.

 

Å sitte med en odelsgård er ikke alltid ensbetydende med at man har arvet den. Den kan ha blitt overtatt i et makeskifte, odel mot odel. Den kan også ha blitt innløst fra eiere som ikke hadde odelsrett, men f.eks. hadde kjøpt gården.

 

 Hovedregelen var likevel at odelsgods som oftest gikk i arv.

 

Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen
Posted (edited)
1 time siden, Turid Fallet skrev:

Jeg holder på med ting fra 16- og 1700-tallet. 

Før bankene kom og lånte ut penger til folk, ble dette gjort privat. 

Utlåneren fikk som oftest pant i eiendom, selv om jeg har sett at husdyrene også kunne følge med.

 

Noch Loed for Retten Oplese Itt Pandte Breff VdSted aff hr: Effuind Baardøn, Sogne prest til Løchten Sogn

och Religions Proust offr hedemarckens prousti: Melder at haffue udj pandt Sat Ermelte Jørgen phillipsøn

Effter schreffne Sin Odels gaarder och Eiendom, Nemblig Thombt Beliggende I Brandeboe: som Aarligen

schylder med Bøxsell och herligehd 1 ½ schippd Biugmeell.

(hentet fra Ole Arild Vesthagens slektsoversikt)

 

Mitt spørsmål er:

Hvem låner ut penger

og hvem eier gården Thombt (Tomt) i Brandbu som vedkommende pantsetter?

 

Og generelt leser jeg veldig ofte at en pantobligasjon er fra noen til en annen.

Den som utsteder pantobligasjon, er det fra-personen? Er det han som har en gård han vil låne penger på og som han dermed pantsetter?

 

 

Her burde det være en lenke til Vesthagens nettside, og/eller en entydig referanse til hvilken tingbok dette er hentet fra.

 

Morset har allerede forklart hovedtrekkene. Presten hadde utstedt et pantebrev på den eiendommene han stilte som sikkerhet for penger lånt. Sitatet ovenfor er for knapt idet pengebeløpet som var lånt ikke fremkommer. Kanskje var det ikke opplyst ved tinglysningen av pantebrevet, men da kunne det ha hjulpet med mer tekst fra selve tinglysningshandlingen. Jeg gjetter på at det er panthaveren, snarere enn pantsetteren, som har kommet i rette og villet tinglyse pantebrevet for å oppnå rettsvern for sin panterettighet. Mer kildetekst vil kunne avdekke dette.

 

Samtidig er det viktig å få frem at det vanlige var å få "brukelig pant", altså at den som overtok pantegodset ved obligasjon, også overtok retten til å oppebære landskylden (leieinntekten) av jorden som var blitt tilpantet. Dette fremkommer kanskje også i tingbokskreferatet.

 

Hva om vi kan få en lenke til den aktuelle nettsiden, eller rett og slett en nøyaktig referanse til hvilken tingbok og tingbokside teksten er hentet fra?

 

Mvh Are

Edited by Are S. Gustavsen
Korrektur

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Lagmann Jørgen Phillipsen  var en bror av en av mine aner. Han finnes i mitt slektsnotat 5456-5157, se lenke på min nettside:

http://www.oavesthagen.no/Mine_aner.htm

 

I innlegg #11 nevnes Alhed Jacobsdatter Behrenfeldt, Hun finnes på side 251 i dette notatet. Hun datter av Dorthe Sophie Jensdtr. Ekeberg og Jacob Berendfeldt. Dorthe Sophie var datter av Anna Phillipsdtr., søsteren til lagmann Jørgen Phillipsen.

 

Min slektslinje går gjennom broren Niels Phillipsen som bodde på Tonning i Stryn og hans datter som kom til Bilden i Gran.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Turid Fallet

Du har gjort en formidabel jobb med slekta di! Og det er veldig raust av deg å la oss andre få lese 🙂 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.