Jump to content
Arkivverket
Tore Nordvik

Arbeidsgruppe Bunemann

Recommended Posts

Tore Nordvik

f. 07. Nov. 1788 døpt Hans B... Hind i Korskirken https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610401, https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009166693 blant fadderene var Jfr(?) Anne Hind og Johan Salomon Hind

I følge Hanseater skal mellomnavnet være Blytt, jeg tror det står Blÿdt. Ikke Plydt som det står i den søkbare versjonen. Hans Blydt Hind Meyer var trolig oppkalt etter gullsmed Hans Blydt Hind. https://www.nb.no/items/f3392fc4c722644dfb3f57505b8d2aaf?page=5&searchText="Johan Helmich"

 

Jeg heller til at det er P i originalen, men enig med at det nok heller skal være Blydt, så det er nok skriveren som ikke har oppfattet navnet riktig. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler
Quote

Kan det være henne:

 

https://media.digitalarkivet.no/view/6844/36067/3

 

Madame Anne ___ Martens. Jeg klarer ikke tyde mellomnavnet. 72 år, boende på Ousen. 

Jeg får ikke med min beste vilje navnet mellom Anne og Martens til å være relevant, men årstallet stemmer, gårdsnavnet stemmer, Anne stemmer og etternavnet stemmer. Det har hendt før at prester har notert feil navn, og foreløpig er dette den eneste "kandidaten" jeg har sett som det går an å tro på. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler

Jeg går videre med familien til Elisabeth Bergithe Monclair gift Meyer 05.07.1860 https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001064299  begravet 31.03.1900  https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000280666

 

I 1855 fikk Bergen sitt vannverk, etter en koleraepidemi.I 1870 begynte de å legge kloakk i rør. https://bydrift.no/om-oss/historien-var/ Barnedødeligheten var fortsatt høy i denne flokken.

 

Hans f. 11.09.1861 døpt 20.10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070223680046 , blant fadderene var Jfr. Sofie Meyer, kjøpmanm Jean Monclair, gullsmedmester Nicolay Monclair

- død 16. 05.1862 begravet 21.05 https://www.digitalarkivet.no/kb20070228660247

 

Elisabeth Margrethe f. 29.03.1863 døpt 26. April https://www.digitalarkivet.no/kb20070223680272 Blant fadderene var repslager G. Monclair, gullsmed N. Monclair  

 

Håkon f. 07(?).11.1865 døpt 03.12.1865 https://www.digitalarkivet.no/kb20070223680105 Blant fadderene var en Jfr. H. Meyer og en gullsmed N. Monclair, dessuten Cand. Mag. H. Monclair

 

I FT 1865 hadde de barna Elisabeth og Håkon, og en tjenestepike. De hadde leilighet nr. 2 hos Nicolay Monclair https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038249010970

 

Hanna f. 06.01.1868 døpt 02.02 https://www.digitalarkivet.no/kb20070223680326 En av fadderene het Henrich Albert Meyer

 

Hans Nicolay f. 15.02.1870 døpt 20.03., bodde i 11.rode nr. 1 Domkirken https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007443282 https://www.digitalarkivet.no/kb20070223680158 Blant fadderene var Henriette Meyer, G. Monclair og N. Monclair

 

Helga f. 22.07.1872 døpt 18.08., bodde i 11. rode nr. 1 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007395109 Blant fadderene var frk. H. Meyer, N. Monclair, J. H. Meyer https://www.digitalarkivet.no/kb20070228670024

 

Thorvald f. 1874 døpt 05.07 i Domkirken https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007391187 https://www.digitalarkivet.no/kb20070228660693 blant fadderene H. A. Meyer og N. Monclair

d. 02.09.1876 https://www.digitalarkivet.no/kb20070323610382begravet 05.09.1876 fra Korskirken https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000997711

 

Ved FT 1875 bodde de samme sted, med barna Elisabeth, Haakon, Johanne, Hans, Helga og to tjenestepiker https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052295016002

Hanna er ikke nevnt, men antagelig er det hun som kalles Johanne selv om fødselsår er satt til 1866. Jeg kan ikke se at de fikk noen Johanne i 66, eller noe annet år.

 

Agnes Henriette f. 14.11.1877 døpt 16.12 https://www.digitalarkivet.no/kb20070301640314 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007359523 i Korskirken

 

Ved FT 1885 bodde familien i Olav Kyrresg. 33 A https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053295026396

Barna var Elisabeth M., Håkon, Hanna, Hans N., Helga og Agnes Henriette.

I tillegg bodde Gullsmed Nicolay Monclair der med en husbestyrerinde og en enepige. Agent Carl Bødker og hans familie hadde leilighet nr. 1.

 

Ved folketellingen 1891 bodde Elisabeth Bergithe sammen med ektefellen og barna https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052994006679 i Olaf Kyrres gade 31. Gården hadde flere husholdinger. Den ene var skibsmegler Johan Martens Jr. med familie. Det var en stor husholdning som inkluderte flere tjenestefolk. Husholdningen til Henrik Andreas Meyer var ikke liten den heller. I tillegg til de 6 barna bodde det en tjenestepike og en husholderske, en alminnelig leieboer og  rentenisten og enkemannen Nicolay Monclair i samme leilighet. Husholdersken så ut til å være den sammesom Nicolay Monclair hadde i 1865 og 1885.

 

De 6 barna var:

Håkon Mejer f. 1865, handelsfuldmæktig i klædeforretning

Hans Nicolay Meyer f. 1870, Murerlærling 

Elisabeth Margrethe Meyer f. 1863 Lærerinde i regning,( Hun var relativt tidlig ute med å utdanne seg til lærer https://www.utdanningsnytt.no/kvinnesak-laererarbeid-stemmerett/150-ar-siden-kvinner-fikk-bli-laerere--men-de-matte-ofte-godta-halv-lonn/129268 )

Hanna Meyer f. 1869

Helga Meyer f. 1872 

Agnes Henriette f. 1877

 

04.03.1892 Henrich A. Meyer ble begravet https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000257385

 

OBS! Datteren til baker Thomas Monclair het også Elisabeth Bergithe, og siden hun var ugift ble hun kalt Monclari. Hun var 2 år yngre enn Elisabeth Bergithe Monclair gift Meyer. Det kan være forvekslingsfare mellom de to.

 

 

FT1900

Elisabeth Margrethe Meyer var gift med vognmand Otto Stefan Hadler Meyer og hadde flere barn. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037335028905

Søsknene Håkon (kontorist v. vognmandsforretning), Hanna (husbestyrerinde), H. Nic. (mursvend), Helga (kontorst v. tobakksfabrikk), Agnes H. (telegrafistvikar) bodde sammen og delte på en tjenestepike. Adressen var Sigurdsgate 14, leilighet 6, forhuset https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037335046391

 

FT1910

Hanna og Helga bodde sammen i Torvgate Vestre 20 A, Hanna var huseier, Helga kontordame v. Assurancekontor https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036708046266

Elisabeth Margrethe og hennes vognmand Meyer bodde i Olaf Kyrresgt. 45 med familien. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036708047691

Jeg har ikke funnet Agnes Henriette i denne tellingen.

 

Agnes Henriette Meyer ser ut til å ha dødd ugift 24.06.1912 https://www.nb.no/items/22d5c3d377ecabe368b73155f6f668a6?page=1&searchText="Agnes Henriette Meyer" Det er søsnknene som står bak annonsen.

 

Haakon Meyer døde trolig ugift 07.05.1911. Dødsannonse innsatt av søsken https://www.nb.no/items/e84a50daf1a96d1b8006e6464bc3cf88?page=1&searchText="Haakon Meyer"

 

Det ser ut til at Hans Nicolay Meyer startet opp en forretning for amatørfotografer. Fredag 14. februar 1830 Bergens tidende: En meget kjent bergenser Hans Nicolay Meyer fyller imorgen 60 år. Hans atelier for amatørfotografier hadde i mange år en stor søkning... Bergens Aftenbland Fre. 27.03.1942 hadde anmeldt dødsfall: Fhv. fotograf Hans Nicolay Meyer 72 år.

 

Antagelig døde søsteren Elisabeth Margethe Meyer i april 1948 https://www.nb.no/items/02b9d5305133d734c3ee2279e36f6953?page=1&searchText="Elisabeth Margrethe Meyer" En av de andre avisene som jeg ikke får åpnet sier hun var husmor og 85 år gammel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler
Posted (edited)

Hans Nicolay Meyer står i valgmantallet 1904 https://www.digitalarkivet.no/nn/view/108/pc00000000806292

 

Han kalte seg H. Nic. Meyer https://www.nb.no/nmff/fotograf.php?fotograf_id=1974 Flere av fotografiene hans er å finne her: http://marcus.uib.no/instance/person/d02ae737-70f6-4f1a-b571-995f4ef301af I 1911 holdt forretningen til i Vaagsallmenningen 28 https://www.nb.no/items/3c77a5405e138d84af0abd3b974c42ce?page=3&searchText="H. Nic. Meyer", i desember 1911 var han fortsatt i Starvhusgaten 4 https://www.nb.no/items/01963414ea31bc1c9ac2fa25f5463b9e?page=1&searchText="H. Nic. Meyer" hvor han hadde vært siden 1908 https://www.nb.no/items/3f5dd3bd99e4e2c30dd5c98041421500?page=1&searchText="H. Nic. Meyer" men før det lå forretningen i Torvallmenningen 31 https://www.nb.no/items/2bbb03722d22058bfe53ce832236e7fa?page=1&searchText="H. Nic. Meyer" hvor han hadde holdt til siden 1902, i alle fall https://www.nb.no/items/f4238a10baa1ced47a6f3209a97f0753?page=1&searchText="H. Nic. Meyer"

I 1913 brukte Aftenposten noen av bildene hans https://www.nb.no/items/1a0f7cd68be018d9364ff3e768d0eb9c?page=0&searchText="H. Nic. Meyer" i forbindelse med et bilde tatt av 'Kristianiafjord' og 'Bergensfjord' i Puddefjorden, https://www.nb.no/items/519b97fcaea10148e7941aaa146b6157?page=3&searchText="H. Nic. Meyer" i forbindelse med nedleggelse av en hvalfangststasjon på vestlandet.

 

Det er mulig at han også drev med maling. https://www.ba.no/puls/vet-du-hvem-nic-meyer-er/s/1-41-6149286 En artikkel om Bergens Tekniske Mellemskole forteller at en 'fotograf Meyer' var den første læreren i frihåndstegning, med fotograf Nicolaysen som vikar under lenger sykdomsfravær https://www.nb.no/items/2a268e87afd8b64c681059aa8341fd01?page=9&searchText="fotograf Meyer" Den fotograf Meyer som hadde vært lærer på Bergen Tekniske Elementærskole var død, så jeg vet ikke om noen annen fotograf Meyer det kan ha vært.

 

Ved FT 1910 bodde han i Stravhusgt. 4, alene. https://www.digitalarkivet.no/nn/census/person/pf01036708048584

 

Hans Nicolay Meyer i de militære rullene https://www.digitalarkivet.no/view/44/pp00000000094814

Edited by Inger Hohler
lagt til militær rulle referanse

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler
Posted (edited)

I 1902 finner jeg én kontorist Haakon Meyer i Bergen, han bor på samme adresse som telegrafistinde Agnes, husholderske Hanna og kontorisk Helga Meyer i Sigurds gate 25. http://marcus.uib.no/instance/book/ubb-adr-bergen-1902.html (s. 161 Griegs adressebok)

 

I 1908, Griegs adressebok, er Hanna Meyer husbestyrerinde for Agnes og Helga, men ikke Håkon, i Holbergsalmenningen v. 8. (s. 200) http://marcus.uib.no/instance/book/ubb-adr-bergen-1908.html 

 

I 1912  bor Hanna som huseier i Hans Holmboes gt. 15a, hennes søster Helga som bor sammen med henne og er kontorist men har ikke vært i arbeid på flere år https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01105551020451 

 

Elisabeth og mannen, som nå er mægler bor med 4 barn og en tjenestepike i Olav Kyrresgt 45.  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01105551041189

 

Hans Nicolay Meyer bor i Vaagsallmenningen 28 hos en fam. Gøring i 5. etasje https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01105551064789

 

I 1922 bor Hanna som husbestyrer hos søsteren Helga som er legatist, i Hans Holmboes gate 15a https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01065522019242 

 

Elisabeth bodde med mann og to døtre i Bellevuev. 9f https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01065522003947

 

Hans Nicolay Meyer var ugift fotograf ved den kommunale folketellingen i 1822 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01065522030642 Da bodde han på kvisten i Øvre Korskirkeallmeinning nr. 8

 

Dødsfall Hans NicolayMeyer 22.03.1942 https://www.digitalarkivet.no/view/15/pa00000000684320

 

Hanna og Helga finnes i valgmanntallet av 1934, i Nygård krets. https://www.digitalarkivet.no/view/108/pc00000000459067 Hanna står som u/st og Helga som fhv. kontorist.

Hanna ble begravet 1943, 24.11 husbestyrerinne, ugift https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001252885 men denne siden er sperret i klokkerboken.

Fredag 26. november 1934, i Bergens tidende, rykket Helga inn "HJERTELIG takk for utvist deltagelse ved min søster Hanna Meyers sykdom og død. For familien Helga Meyer"

Helga døde 20.09.1945 https://www.digitalarkivet.no/view/15/pa00000000684572

 

 

Jeg har ikke funnet opplysninger som tyder på at andre enn Elisabeth giftet seg fra denne søskenflokken.

 

 

 

Edited by Inger Hohler
Flere oppl. om HNM, Hanna og Helga

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler
Posted (edited)

Elisabeths mann skal være etterkommer av Joachim Ludolph Meyer på Strussholm, men det får jeg komme tilbake siden. Her er en del om mannen selv:

Tanks skole i 1874-1883 https://www.digitalarkivet.no/view/47/pl00000000025233

Han var handelsreisende 1888 https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000680179 hadde handelsborgerbrev av 1890 https://www.digitalarkivet.no/view/37/pc00000000004550 I 1891 drev han med skinnhandel https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052994045264De giftet seg altså 21.01.1893 https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000268521

I militære ruller https://www.digitalarkivet.no/view/44/pp00000000094618

Valgmantallet 1934 https://www.digitalarkivet.no/view/108/pc00000000433774

Begravet 06.01.1939 https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000040948

 

Familien i Folketellingen 1900 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037335028904 (far var da vognmand)

Familien i Folketellingen 1912  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01105551041189 (far var da megler)

Familien i Folketellingen 1922 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01065522003946 (far var da stadsmegler)

 

Elisabeth og Ottos barn

 

Otto Henrik f. 13. Des. 1893 døpt 21.01. 1894 Nykirken https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007418973 https://www.digitalarkivet.no/kb20061122050753 Blant fadderene frk. Hanna Meyer, Kjøbmann Håkon Meyer og Proprietær Otto Henrik Meyer, foreldrenes adresse Nordnesbakken 7.

 

Dagny Elisabeth Monclair Meyer f. 31.08. 1895 døpt i Mariakirken 29.09.1895 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007540573 https://www.digitalarkivet.no/kb20050513020029 far kiøbmand, bolig Drægsalm. 12, fadderene var Prioprietær Otto Meyer, fru Kathrine Meyer, stud. ...Marius Meyer

Sigrid Karoline Monclair Meyer f. 29.03.1898 døpt døpt 14.10.98. i Mariakirken https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007542076 https://www.digitalarkivet.no/kb20050513020065 far vognmand, adresse Dræggen 12, blant fadderene var fru Karoline Meyer, fru Elisabeth Meyer, proprietær Otto H Meyer, kadet Kristoffer V. B. Meyer

 

Ruth Monclair Meyer f. 01.02.1903 døpt 29.03.1903 i Mariakirken https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007470131 https://www.digitalarkivet.no/kb20050819010416 far vognmand, adresse Dræggsalm. 12, blant fadderene var proprietær Otto H. Meyer, Student Ragnar Meyer, Fru Elisabeth Meyer

 

Edited by Inger Hohler
faddere og ref for barna

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler
Posted (edited)

Otto Henrik Meyer f. 13.12.1893 dødsfall anmeldt 15-19. mai 1952 https://www.digitalarkivet.no/view/387/pc00000001301663 marinekaptein Otto Henrik Meyer 57 år https://www.nb.no/items/0c1e1130d15b7d4063a17c407a372165?page=5&searchText="Otto Henrik Meyer"

 

Han var skoleelev ved FT 1900,

Sjømann (matros) ved FT 1912, antatt å være i Nova Scotia 

I annotasjonsrullen https://www.digitalarkivet.no/view/91/pc00000001110518

Otto Henrik Meyer fikk permisjon fra offisersstillingen i 2 år for å drive koffardifart, i 1919 https://www.nb.no/items/ed2ecfa48bfc06bfb000f6441408b65b?page=1&searchText="Otto Henrik Meyer"

Han har trolig bodd i Drøbak en stund, siden han ble foreslått til lagrettsmann der i 1937 https://www.nb.no/items/930d477232c34e9bfe97bcc413c74e26?page=1&searchText="Otto Henrik Meyer"

 

Denne tråden mangler referanser, men den støtter at han ikke hadde barn https://forum.arkivverket.no/topic/116362-30772-otto-henrik-meyer-født-1893-i-bergen/

 

Edited by Inger Hohler
Lenke til annen tråd

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler
Posted (edited)

Dagny Elisabeth Monclair Meyer bodde en tid i Dræggen 8 https://www.nb.no/items/cda5587c3e7f9d30a747f35bb98cec50?page=1&searchText="Dagny Elisabeth Monclair"

 

Hun giftet seg med Johan Otto Borthen https://www.nb.no/items/cac01db7a51b82406e08bccbd4deb8ce?page=141&searchText="Dagny Elisabeth Monclair Meyer"

Vielse 07.09.1918 https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000633234

Hun  ble over 100 år: i dødsannonsen hennes står det "inderlig kjære og snille mor, svigermor, farmor, mormor, oldemor og tante Dagny Elisabeth Borthen f. Monclair Meyer, døde i dag. Landås, 6. januar 1997."

Bergens tidende 7 Januar 1997 https://www.nb.no/search?q="Monclair Meyer"&mediatype=aviser

Edited by Inger Hohler
formatering, vielsesdato

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler
Posted (edited)

Sigrid Karoline Monclair Meyer giftet seg med agent René Joys. Han var katolikk https://www.nb.no/items/41e77af732ab31f8ef3efe0b81a7e4bd?page=3&searchText="Rene Joys"  Det ble lyst for dem i 1923. https://www.nb.no/items/9e8316bf0fc421281a5533dacf8fe73a?page=1&searchText="Monclair Meyer"
René som skolegutt https://www.digitalarkivet.no/view/47/pl00000000037749, ved FT 1900 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037335069275

 

De bodde på Nygård i 1934 https://www.digitalarkivet.no/view/108/pc00000000455051
 

René døde 17.08.1969 https://www.digitalarkivet.no/view/387/pc00000001773369

Sigrid døde 10.12.1967 https://www.digitalarkivet.no/view/15/pa00000000710684 i Bergen

 

De formerte seg, i 2019 fortalte en sønn til Bergens Tidende om at hans morfar hadde delt ut sølv fra en skatt funnet i Mareminehollet til sine 4 barn.

Edited by Inger Hohler
Formatering

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler
Posted (edited)

Ruth Monclair Meyer giftet seg med agronom Karl Bertil Tarlebø,

det stod lysning i Bergens Tidende 27. juni 1955, viet 13.07. Ektemannen var heller ingen ungdom. Han var født 1866 https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002014280  https://www.nb.no/items/2ba65155e4dab84df56bfdab4cfb4a3c?page=1&searchText="Ruth Monclair"

Karl Bertil hadde vært gift to ganger før: først med Pernille f.1887-01-26 Kirkebø https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01065522093149 så med Rakel Øren https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000717448 De bodde i Landåsv. 44k https://www.digitalarkivet.no/view/108/pc00000000437583 Familien hans hadde gård i Borre, Vestfold. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036497003083

 

Karl Bertil døde 23.11. 1968 https://www.digitalarkivet.no/view/387/pc00000001896794

Ruth døde 27.08.1992 https://www.digitalarkivet.no/view/387/pc00000002602943

Jeg tror vi trygt kan anta at de ikke fikk barn sammen.

Edited by Inger Hohler
formatering

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler

f. 20. Nov. 1797 Hinrich Arnold Meyer døpt 21. Nov. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009204026 https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610490 En fadder het Anna Mongaard. Far stod som kiøbmand.
Jeg tror det må være han som døde 03.09.1802 
https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000195080 "Henrich Mejer Afdøde's Søn"  https://www.digitalarkivet.no/kb20070321620491

Fødselsår:

1798

er bare 1 1/2 måned feil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler

Da prøver jeg meg på etterkommere etter 

Anne Engel f. Bünemanns sønn Paul Mungaard, født 2. februar 1785. Gravlagt 30. juni 1832. 

Bagermester Paul Mungaard som det var skifte etter fra 1833 https://www.digitalarkivet.no/sk20081111700007
Arvingene var: 

Joachim Ludolph Mungaard, 41 Aar, fikk 15-23

Halvbroren Johan Mungaard Dekke, fikk 7-71 1/2

 

I første omgang har jeg bare funnet noen som trolig ikke hadde etterkommere, men det er jo greit å få skrevet dem ut.

Anna Elisabeth Mungaard gift med Christian Martens, fikk 7-71 1/2

 I følge Stamtavle over slekten Martens i Bergen hadde han og konen ingen barn https://www.nb.no/items/0089c40e3be2512679109aee473033e2?page=23&searchText="Christian Martens" Men umyndige arvinger hadde han. Det var bare ingen ting av verdi å arve. Hvem disse umyndige arvingene var er ikke godt å si. Muligens de ugifte søstrene til handelsmann Hans D. Martens. Se videre under listen over søsken

Cathrine Johanne, fikk også en søsterpart Hun ble kalt jomfru da hun døde, og siden jeg ikke har funnet tegn til at hun hadde uekte barn, ser jeg bort fra henne videre.

Engel Marie, fikk også en søsterpart . Siden hun skrev testamente til fordel for søsteren, og ble kalt bakemesterdatter i kirkeboken da hun døde, og jeg ikke har funnet noen tegn på at hun

fikk uekte barn som døde, ser jeg bort fra henne videre.

 

Her er ekteskapsinngåelsen mellom Anna Elisabeth Mungaard og Christian Martens, viet i 24.04.1821 i Nykirkens sogn https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001215180

Begge skal være født i 3. rode 24, hun med fødselsår 1789, han 1797. Det året var hun fadder til Sivert Sivertsens barn https://www.digitalarkivet.no/kb20070416630401

Antagelig var hun også fadder til Bendte Cathrine Martens døpt i 1824. https://www.digitalarkivet.no/kb20070416630424

 

Jeg tar med opplysningne om Christian Martens, fordi de forteller nokså mye om hva slags liv Anna Elisabeth Mungaard fikk.

Christian i FT 1801 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390014876 og 1815 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01051079014509

Christian Martens gikk i bakerlære hos Jacob Dikke da han ble konfirmert 06.10.1816 https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000287878

 

Christian Martens averterte etter en bakersvenn i 1827. Han holdt til i Dræggen. https://www.nb.no/items/d6fbe93c48166fcaa7d04e5baae14ca3?page=1&searchText="Christian Martens"

Han averterte også etter en kokkepike https://www.nb.no/items/e6dfa9520ce416b60c3b6a6a79b5edda?page=3&searchText="Christian Martens"

I 1829 skulle han ha både en stuepige og en kokkepige https://www.nb.no/items/827d70ec9f781b30fe8611fed78ad9b7?page=3&searchText="Christian Martens"

 

Da bakerhuset til Jacob Benzon Brun brant ned i 1830 lot Christian Martens Brun få låne ovn  https://www.nb.no/items/4cfa54b46b24ba89f71d01450eb4b4c8?page=5&searchText="Christian Martens"

 

I 1830 solgte han "busbom" https://www.nb.no/items/df87a64bad302c5fcdf612e20348b1aa?page=1&searchText="Christian Martens", som kan være buxbom https://kalkarsordbog.dk/ordbog?query=busbom

Han hadde også en arbeidstvist med en av sine ansatte, som hadde løpt fra tjenesten https://www.nb.no/items/26d5a95840132084a863a1822589f851?page=0&searchText="Christian Martens" I retten ble de enige om at den bortløpne skulle betale en mult på 5 spesidaler til de fattige, men ikke returnere.

Samme år averterte han for salg to store blåmalte kråskap med lås og nøkkel https://www.nb.no/items/eecf1f161354775421f653315b35ce2f?page=1&searchText="Christian Martens"

 

I 1832 var han bisitter da bakertaksten skulle settes https://www.nb.no/items/5e7ac3966933014ceac964eba732fee8?page=0&searchText="Christian Martens"

Han averterte også etter ny bakersvend. https://www.nb.no/items/5e1fd4291eefadc2239be5463c474edc?page=5&searchText="Christian Martens"

 

I 1833 mistet han et brodert lommetørkle https://www.nb.no/items/7b401bfcc197a239702729cab008b5e9?page=3&searchText="Christian Martens"

og han trengte igjen kokkepike https://www.nb.no/items/099717da908b111e18aa1f2691b0bc47?page=5&searchText="Christian Martens" og stuepike https://www.nb.no/items/f3e70da78f2f7206104985c9337f1f70?page=7&searchText="Christian Martens"

 

I 1834 var han igjen bisitter https://www.nb.no/items/702a352b5eb2d686cb78f93e14943b85?page=1&searchText="Christian Martens"

Han hadde litt fraktplass å tilby til Ålesund https://www.nb.no/items/5108a5e77f9ff7c373ac673282ce8c3f?page=5&searchText="Christian Martens"

Og han trengte ny kokkepike. Kokkepiken til Christian Martens hadde oppgaver ut over det å lage mat. Åpenbart skulle hun også stelle kreaturene. https://www.nb.no/items/f7f93d3852e03b7059d4b328e5b8ea69?page=5&searchText="Christian Martens"

 

I 1835 var det behov for ny stuepige https://www.nb.no/items/c61780bc15e41bff793b330f003d3ecb?page=3&searchText="Christian Martens"

I september det året foretok han en reise til Amsterdam https://www.nb.no/items/9afafbf34632c185d80703e93f565ff0?page=7&searchText="Christian Martens"

og han trengte ny bakersvend https://www.nb.no/items/f61eb66234f51a009b1eccb9f23a0eed?page=5&searchText="Christian Martens"

 

I 1836 var han bisitter https://www.nb.no/items/ccfead55634ba918f49d009c598f19ee?page=0&searchText="Christian Martens"

 

I 1837 averterte han et parti umalt hvetekli https://www.nb.no/items/7832a6910a660fecb3eb9b27ec9ba631?page=3&searchText="Christian Martens"

Og han averterte etter bakersvenn https://www.nb.no/items/a86e3682f6fa85f021e9fdcb3e83efdc?page=5&searchText="Christian Martens"

 

I 1838 var han bisitter https://www.nb.no/items/51527d7e747ed33c681a20bcdd48aeaf?page=3&searchText="Christian Martens"

 

I 1840 skulle han ha ny bakersvenn https://www.nb.no/items/26fa7598f89e8cb9468569ec845f32d6?page=5&searchText="Christian Martens" Dette året solgte han også hvetekli, skibsbrød og røkt skinke https://www.nb.no/items/ea46abe65754403104d3aabdaec8a08a?page=5&searchText="Christian Martens"

Og han var bisitter. https://www.nb.no/items/ee23bc47a82d59e6ade817405baa0ba4?page=5&searchText="Christian Martens"

Dette året var det en annen uheldig som mistes lommetørklet sitt (og hele dameposen), med initialene ACS. Christian Martens rykket inn annonsen. https://www.nb.no/items/89c7dfdf0636e199d0c92c8e4bd990be?page=7&searchText="Christian Martens"

 

I 1841 var han bisitter https://www.nb.no/items/721de9eec9fe3c05f298c730df66c3be?page=0&searchText="Christian Martens"

Igjen trengtes en kokkepike https://www.nb.no/items/cb6b97a3f7371a20aee1019bfcd96c30?page=5&searchText="Christian Martens"

Og han solgte grisunger https://www.nb.no/items/0672b339c074010f220ab22ff7255f0a?page=3&searchText="Christian Martens"

 

I 1842 gav han 1.60 til Brandlisten https://www.nb.no/items/def92d901732bb56c0a8ab54b2ccf341?page=13&searchText="Christian Martens"

 

I 1843 ble bakerhuset solgt. https://www.nb.no/items/56404b40cedebad15b88fd450f4c4d1b?page=7&searchText="Christian Martens" Adressen var Dræggen 24 rode nr. 20 https://www.nb.no/items/7eb1475e763e930e433eeba190e59d70?page=3&searchText="Christian Martens" Han solgte unna løsøreeffekter på auksjon. https://www.nb.no/items/acbc1d69229788986d162846f6471678?page=3&searchText="Christian Martens"

 

I 1844 gikk han i kompaniskap med en Johan Hagelsteen om møllebruk i Eidsvåg https://www.nb.no/items/6fed1fd37b4495f4eebdcaa656d63a2d?page=5&searchText="Christian Martens"

Familien skulle så flytte fra Dræggen https://www.nb.no/items/b2a2f592f67858c054a628d37cf8adef?page=3&searchText="Christian Martens"

Men samarbeidet med Johan Hagelsteen, som var Christians fetter, gikk i stå før det hadde begynt.  https://www.nb.no/items/52edf84891097cb76f81dc080a05fbbc?page=5&searchText="Christian Martens" Det fremgår av FT 1801 at Madam Johan Martens het Hagelsteen. Begge hans fars koner var Hagelsteen https://www.nb.no/items/0089c40e3be2512679109aee473033e2?page=15&searchText="Johan Martens"

 

I 1846 reiste Christian fra Bergen til Haugesund med dampskipet Nordcap https://www.nb.no/items/7f700ba13496e4d57049d90ba2f663a4?page=7&searchText="Christian Martens"

 

I 1849 hadde han to uavhentede brev i Bergen https://www.nb.no/items/fc46d7fea91dd22fa93255aef15d2ccb?page=7&searchText="Christian Martens"

 

I 1860 var det altså han rykket inn annonse om konens død i Ousen i Sundfjord.

18. november 1861 sendte hans søsken beskjed til avisen om at Christian hadde dødd https://www.nb.no/items/df4656e12eda3c496ba2cd14816b0bac?page=3&searchText="Christian Martens" Dødsdatoen var den 17. november, og han ble begravet den 22 fra Korskirken. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000690033 Adressen var 20. rode 8. Ved FT 1865 bodde familien Hans D Martens og hans husbestyrerinder og søstre Maren M og Bente C(?)  der. https://media.digitalarkivet.no/view/38249/3991 Hagelsteen var forøvig navnet på Hans D Martens, Maren M og Bente C's mor.

Da han døde forlangte de umyndige arvingene i boet auksjon, https://www.nb.no/items/283dd670879b2b766c8dbc9f72e478c1?page=0&searchText="Christian Martens"

Dødsfalljournalen sier imidlertid "Intet at skifte... fattig" https://www.digitalarkivet.no/sk20081111620311 


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler
Posted (edited)

Johan Mungaard Dekke, sønn av Anne Engel Bünemann gift Mungaard og Dikke, f. 1802 ble altså bakermester https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000066067, død 23.08.1874 begravet 28.08 https://www.digitalarkivet.no/kb20061123010650

Han giftet seg med Christine Hansen 30.06.1829 https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000263481 https://www.digitalarkivet.no/kb20070416630685

 

Johan Jacob f. 06.06 døpt 06.08.1830 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007552581 tviling, hjemmedøpt. Død 22. 02.1832 https://www.digitalarkivet.no/kb20070416640536 Blant fadderene var Jfr. Anne D. Hansen, Annianias Hansen, Poul Mungaar

Anne Engel presumtivt født samme dato hjemmedøpt 07.06.1830 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007557281 tvilling (Jeg har ikke funnet dåpsinnførelsen i klokkerboken det er henvist til, nummeret 38 som står henvist til ved brorens begravelse stemmer ikke med klokkerboken for dåp, og heller ikke for begravelse) begravet 10.06.1830 https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000969477 https://www.digitalarkivet.no/kb20070416640034

Johan Jacob f. 13.06.1831 døpt 26.06.1831 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007552779 https://www.digitalarkivet.no/kb20070416640543

Ananias Christopher f. 22. 07.1832 døpt 12.08.1832 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007553055 https://www.digitalarkivet.no/kb20070416640550 blant fadderene fru Giske Johanne Hansen, Jfr. Engel Marie Mungaard, Ananias Chr. Hansen, Johan Jacob Dekke 

Gedske Johanne f. februar 1834 hjemmedøpt

09.02.1834 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007558187 https://www.digitalarkivet.no/kb20070416640729 død 14. 02.1834 begravet 19.02.1834 https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000795118 https://www.digitalarkivet.no/kb20070301680574

Gedske Johanne f. 03.07.1835 døpt 26.07.1835 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007558550 https://www.digitalarkivet.no/kb20070416640739 blant fadderene Ananinas Chr. Hansen, Johan Jacob Dekke

Frants Marius f. 12.12.1836 døpt 15.01.1837 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007554081 https://www.digitalarkivet.no/kb20070416640580 blant fadderene Madam og Jfr. L... Cathrine Hansen, Ananias Hansen, Johan Jacob Dekke

Anne Engel f. 22.01.1838 døpt 18.02.1838 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007559178 https://www.digitalarkivet.no/kb20070416650019 blant fadderene Mad. og Jfr. Cathrine Johanna Mungaard, bagemester Søren Martens, Ananinas C. Hansen, Johan Jacob Dekke

Christine Johanne 16.02.1840 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007559649 (jeg har ikke funnet denne i klokkerboken)

Johan Mungaard f. 19.12.1841 hjemmedøpt 20.12.1841, innført 13.03.1842 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007378230 https://www.digitalarkivet.no/kb20070416650418 Blant fadderene Jfr. Engel Mungaard, A. Hansen, Jacob Dekke

Christopher Nagell Hansen f. 21.12.1844 døpt. 26.01.1845 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007378998 https://www.digitalarkivet.no/kb20070416650444 Blant fadderene Jfr. Engel Mungaard, A. Hansen, Jacob Dekke blant fadderene Christopher N. Hansen

Christine f. 10. 01.1848 hjemmedøpt 06.02. innført 28.05.1848 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007384866 https://www.digitalarkivet.no/kb20070416650655 blant fadderene Jfr. L. Hansen, Stadsmægler A. Hansen, Johan Jacob Dekke

 

Ved FT 1865 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038249005300 hadde foreldrene to hjemmeboende døtre

Anne Engel Dekke 28 år

Christine Dekke 18 år

 

Frants Marius Dekke var i Christiania https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038027019966

 

Johan Mungaard Dekke 24 år var bakerdreng hos Reimers https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038249021405

Muligens var det han som gikk under navnet Johan Dekke Jr.og tok borgerskap som baker i 1867 https://www.digitalarkivet.no/view/37/pc00000000001633

Trolig er det han som døde i 1924, begravet 11.01.1924 i Johanneskirken https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001250385

 

Ved FT 1875 bodde mor sammen med barna

Frants f. 1836, Cand Juris, 

Johan M. , handlende,

Christine f. 1848

og sin søster Lorentse Hansen pluss to tjenestepiker

 

Ananias bodde med ektefelle og barn https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052295039173 Han var skibsbygger og hadde giftet seg med Engel Marie Rubach 05.05. 1859 https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000949161

 

Ved FT 1885

Anna Engel f. Dekke bodde med mann Holck og barn i Torvallmenningen 18 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053295040505

Ananias bodde med Engel Marie og barna https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053295014165

 

FT 1891

Anna Engel f. Dekke bodde med mann og barn i Herrmann Foss gate 9 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052994011149

 

Frants Marius bodde sammen med søsteren Christine og mosteren Lorentse, pluss en tjenestepike https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052994011746

 

FT 1910

Johan Dekke i Vaskerelvgt. 14 sammen med en familie Olsen https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036708047370

 

FT 1912 

Johan M Dekke fhv. handler i Vaskerelvgt. 14 sammenmed en familie Fridjoff Knudsen https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01105551065079

 

FT 1922

Johan Mundgaard Dekke f. 19.12.1841 ugift rentenist hos enken Anna Engel Holck f.22.01.1838,  i  Herm. Foss gd. 9 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01065522022599

Fortsetter i morgen

Edited by Inger Hohler
la til direkte lenker til kirkebok, fjernet lenke til Ananias Christophers ekteskap da jeg ikke er sikker på at det er den riktige A.C.D.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler

Johan Jacob Dekke f. 1831 

Det finnes en skolestil fra Johan Jacob Dekke (Skriv dagbok over hva du gjorde) fra julen 1841, utdrag i "Den berømmelig handelsstad Bergen gjennom tidende 3: 1814-1916 https://www.nb.no/items/1738a592321118caa53016b3d668868e?page=101&searchText="Johan Jacob Dekke"

Boken forteller at Johan Jacob Dekke som voksen ble kargadør, og oppholdt seg i perioder i Spania og Frankrike

Christianiaposten 30. Sept.1855 rapporterer et skibrudd med dødsfall for Johan Jacob Dekke (under døde fra Bergen), 25 år 10. Sept, dampskipet Norges forlis https://www.nb.no/items/3fbc7a9e0d0301512a361eaca12fb521?page=1&searchText="Johan Jacob Dekke" Alderen stemmer nogenlunde, og jeg tror det er rette person.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Nordvik

Jeg prøver å holde tritt med å oppdatere manuskriptet etterhvert som Inger legger ut all den nyttige informasjonen, men jeg ligger naturligvis etter. Det som er tidkrevende er å få på plass all informasjon rundt hver hendelse i kildematerialet, med korrekt henvisning. Mange av slektens medlemmer har også satt etter seg en rekke spor i annet kildemateriale som Inger har vist til, og en god del av dette vil også bli tatt med. Når det gjelder slekten i Nederland og Tyskland er det foreløpig begrenset med informasjon utover vitale data, men som sagt har jeg kontakt med andre som muligens kan også bidra med andre opplysninger slik at det blir et mest mulig utfyllende bilde av disse grenene også. 

 

Angående portretter er det foreløpig skralt. Jeg har kun funnet Johan Mungaard Dekke, Johan Jakob Dekke og Christine Dekke f. Hansen. Av det to første, både fotografi og maleri. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler
Posted (edited)

Ananias Christopher/Kristoffer (Hansen) Dekke Dødsfall omtalt i Bergens Aftenblad i forbindelse med at det var 100 år siden hans fødsel. Omtalen var 21.juli 1932 https://www.nb.no/search?q="Hansen Dekke"&mediatype=aviser&sort=dateasc Der får vi vite hans fødselsdato. Skibsbyggmester Annanias Christoffer Hansen Dekke var født her i Bergen 22. juli 1832. Død 22.05.1892, nr. 53 https://www.digitalarkivet.no/kb20060621090400Begravet 27.05.1892 https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002670399

Hans enke drev firmaet Brunchorst og Dekke videre https://www.nb.no/items/9eae488e9a8f339448a8d6413cb9b614?page=1&searchText="Hansen Dekke"

Annanias hadde vært eneeier fra 1884 https://www.nb.no/items/25859bb9e593813e78772c0fe7faea26?page=1&searchText="Hansen Dekke"

 

Annanias Christopher Hansen Dekke var elev ved Bergen Katedralskole 1845-47: 4 https://www.digitalarkivet.no/view/47/pl00000000006361

Han ble tatt ut av skolen for å skulle bli baker, men endte opp som skibsbyggmester.

 

gift med Engel Marie Rubach nr. 26 05.05.1859 https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000949161 https://www.digitalarkivet.no/kb20070301620303Hun døde 05.06.1863, av hjernebetennelse, ble begravet 12.06.1863 Oppholdssted rode 5 no. 48 https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000647558 https://www.digitalarkivet.no/kb20070301690081

Han må ha satt bort barna i en periode, for de bor ikke sammen med ham og den nye konen ved FT 1865

 

Denne nye konen het Rebecca Orlaug/Arlaug/Asloug Stoltz, vielse nr. 74 23.12.1864 https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000950025 https://www.digitalarkivet.no/kb20070301620354

Hun ble begravet 19.12.1930 og satt dermed som enke i over 30 år. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001251324

 

Barn med første kone

Johan Mungaard f. 15.05.1861 døpt 16.06.  https://www.digitalarkivet.no/kb20070301670343 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007669698 Blant fadderene Fru Christine Dekke, Jfr. Dorothea Rubach, Proprietær Johan N. Dekke, Cand. jur. Lorentz Holch

 

Barn med andre kone

Johan Jacob nr. 74 f. 24.02.1866 https://www.digitalarkivet.no/kb20070301670410 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007671585 blant fadderene Mad. Christine Dekke, d.o. Anne Stoltz,  Joh. M. Dekke, Indstrumentmager Chr. Erik Stoltz, Cand jur. Gerdt Rubach

konfirmert 18.03.1883 https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000002009228 nr. 60 https://www.digitalarkivet.no/kb20061120010464 Elev v. katedralskolen i 1875 https://www.digitalarkivet.no/view/47/pl00000000033020

Marie f. 18.07.1867 døpt 25.08. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007675992 https://www.digitalarkivet.no/kb20070301670558 konfirmert 20.04.1884 https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000002015855 nr. 2 

Christian Stoltz f. 02.04.1869 https://www.digitalarkivet.no/kb20070301670593 døpt  nr. 49 17.05.1869 Blant fadderene var Jfr. Charlotte Louise Kristine Stoltz, Instrumentmager Erik Kristian Stoltz, rebslager Daniel Kristofer Stoltz

konfirmert 12.04. 1885 nr. 23 https://www.digitalarkivet.no/kb20061120010628  https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000002009924 https://www.digitalarkivet.no/kb20061120010482

Einar f. 24.04.1871 døpt 26.05.1871 nr. 44 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007346021 https://www.digitalarkivet.no/kb20061122040501 konfirmert 08.04.1888 https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000002010710 

Anna f. 15.01.1873 hjemmedøpt 01.02, stadfestet  nr.51 04.04.(tvilling) https://www.digitalarkivet.no/kb20070223680575

blant fadderene fru A. Stoltz, Frk. A. Dekker, F. Ruback b. Stoltz, H. Stoltz, L. Holck

konfirmert 13.04.1890 https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000002017583 https://www.digitalarkivet.no/kb20061120010672

Kristine f. 15.01.1873 som over (tvilling) https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007395493 https://www.digitalarkivet.no/kb20070223680575 

blant fadderene fru K(?) Dekke, Frk. K. Dekke, J. M. Dekke, Joh.(?) Dekke jun.(?) 

konfirmert 13.04.1890 https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000002017580 https://www.digitalarkivet.no/kb20061120010672

Kristofer Hansen f. 21.04.1875 døpt 30.05.1875 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007391823 https://www.digitalarkivet.no/kb20070223680468 

blant fadderene Frk. L. Hansen, Kr. Hansen, J. Stoltz

konfirmert 05.04.1891 https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000002011574 nr. 9 https://www.digitalarkivet.no/kb20061120010522

Inga f. 28.05.1877 døpt 20.07, nr. 139 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007398600 nr. 139 https://www.digitalarkivet.no/kb20070223680662

blant fadderene fru A. Holtermann

Charlotte Louise f. 02.07.1880 døpt nr. 157 12.08 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007482499 https://www.digitalarkivet.no/kb20061120010183

blant fadderene Fru A. Stoltz, Frk. K. Holck, 

konfirmert 25.04.1897 Karlotte Louise https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000002019659 nr. 7 https://www.digitalarkivet.no/kb20061120010723

Finn f. 29.07.1883 døpt nr. 186 06.09. https://www.digitalarkivet.no/view/47/pl00000000029496 https://www.digitalarkivet.no/kb20061120010296  Blant fadderene Joak. Rubach, Fru(?) A. Dekke, Joh. J... Dekke

Signe f. 05.05.1887 døpt nr. 71 05.06. https://www.digitalarkivet.no/kb20061120010404 blant fadderene Frk. Marie Dekke, Fabrikant Johan Jacob Dekke, Skoleelev Christian Dekke

 

Ektefellene  FT 1865 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038249005216

Familien FT 1875 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052295039174

Familien pr. FT 1885 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053295014166

Familien pr. FT 1891 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052994000728
Familien pr. FT 1900 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037335047850

Enken ved FT 1922 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01065522001704

Edited by Inger Hohler
pluss fire folketellinger og 2.kones død, oppl. om firma, legger til permanente lenker

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler
Posted (edited)

Gedske Johanne Dekke f. 03.07.1835

 

gift med Lorents Holtermann Holck Uk Cand. juris.10.06.1856 i Nykirken i Bergen https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000195133 https://www.digitalarkivet.no/kb20070301680426 Han var 35, hun 20, man hanoverlevde henne.
Gedske Johanne Dekke gift Holck døde 30.03. og ble begravet nr. 47 05.04.1872 fra Domkirken. Hennes mann var da skolebestyrer. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000417458https://www.digitalarkivet.no/kb20070228660545

Bergens Aftenblad fortalte 15.01.1892 at han var kommunerevisor da han døde (14.01), ble student i 1841 og tok juridisk embedseksamen i 1849. https://www.nb.no/items/9f48e2db87c20b4206e70f1dd5eb9e40?page=0&searchText=%22Holtermann%20Holck%22 Han fikk karakteren Haud illaudabilis (ikke urosverdig)  https://www.nb.no/items/04bc73d848d16ca0c3c5d15e709b8eb3?page=0&searchText=%22Holtermann%20Holck%22

En Anna Holck f. Dekke satt igjen som enke. Dødsannonsen nevner også at han etterlot seg barn. https://www.nb.no/items/8067dde01c9e1748fe1e1a43d43f8246?page=1&searchText=%22Holtermann%20Holck%22

Kone nummer to var Anna Engel Dekke f.1838, altså datter av Johan Mungaard Dekke. https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000162212 For henne var det første ekteskap. De giftet seg i 1873. Hun var 35 år gammel. Hun overlevde ham, hennes dødsfall ble annonsert i Bergens tidende i begynnelsen av februar 1922. https://www.nb.no/items/0e7564310b9939263feb2af30e33e034?page=7&searchText="Anna Engel Holck" Dødsdatoen var 03.02, begravelsen 09.02. https://www.digitalarkivet.no/kb10051105240065 dødsårsak angitt til Debilitas senil. Paralysis cordis. Eller på legspråk: Hun var gammel og skrøpelig, og hjertet sluttet å slå.
Enken ser ut til å ha levd delvis av utleie https://www.nb.no/items/a6d59b0797cb15f88019c2af991f165e?page=3&searchText="Anna Holck"

 

Familien i 1875 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052295019774

Familien i 1885 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053295040508

og i 1891 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052994011153

FT 1910 forteller at Anna Engel bodde i Herman Foss gt. 9 med 3 ugifte døtre og en tjenestepike https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036708009174

Bare Anna, folkeskolelærerinden tjente nok til å forsørge seg selv. Karen Alethe og Marie levde dels av brodering og dels av "sine midler". "Sine midler" var oppgitt som morens eneste intekt.

 

Folketellingen 1922 forteller at Anna Engel bodde i Herman Foss gt. 9 med 3 ugifte døtre og Johan Mundgaard Dekke f. 1841.
Karen Alethe Holck var brodererske,

Anna folkeskolelærerinde

Marie brodererske

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01065522022596

.

En av Holcks elever tok initiativ til å forlenge gravstedsleien hans, da den var i ferd med å gå ut 25 år etter hans død. https://www.nb.no/items/af94a0fb70e993e75a01851e1c46ff4c?page=3&searchText=%22Holtermann%20Holck%22

 

Barn

Christine f. 1859 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007673437 døpt 13.11 https://www.digitalarkivet.no/kb20070301670467 blant fadderene Fru Christine Dekke, generalmajor Knud H.(?) Holch, Cap. Joh. M. Dekke, Skibsbygger Ananias Dekke
gift med skibsfører Søren Hjelm Friis Stoltz 07.09.1883, innført i Domkirken i Bergen men det ser ut til at vielsen foregikk i Bremerhavn https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000266816 https://www.digitalarkivet.no/kb20060621090035 De formerte seg.

Karen Alete f. 13.10.1861 døpt 17.11 https://www.digitalarkivet.no/kb20070301670488 Blant fadderene Jfr. Anne Engel Dekke, Knud Kraft Holch, ...capt. Johan Mungaard Dekke 

Konfirmert Domkirken 29.03.1880 nr. 40 https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000002013942 https://www.digitalarkivet.no/kb20061120010581

Hun var ugift i valgmantallet av 1934, bodde da på Nygård i Herman Foss gt. 9 som rentenist https://www.digitalarkivet.no/view/108/pc00000000455172
Døde ugift 24.02.1938 fra samme adresse. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001252173 https://www.digitalarkivet.no/kb10051105240189 Dødsårsak "Phlebitis chr. ? Thrombosis"

Knud Kraft f. 20.04.1863 døpt 17.05.1863 https://www.digitalarkivet.no/kb20070301670366 blant fadderene Jfr. Sara Holtermann, Generalmajor Knud Kraft Holch, Kapt. Johan Mungaard Dekke, 

Konfirmert 29.03.1880 Domkirken https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000002007861 Han ble lektor https://www.nb.no/items/d84395d81ab1ad613228544a1cefff66?page=1&searchText=%22Holtermann%20Holck%22 Da han fylte 75 år stod det en notis i Bergens tidende 16.04.1938, få dager før jubileet Lektor Knud Kraft Holck, Stabekk, fyller 75 år den 20. april Han er født i Bergen, blev student 1881, tok filologisk...https://www.nb.no/search?q="Holck"&mediatype=aviser&sort=dateasc&fromDate=19350101&toDate=19391231&counties=Vestland
Omtrent 10 måneder senere  stod dødsannonsen, Bergens tidende 23.02. 1939. https://www.nb.no/search?q="Holck"&mediatype=aviser&sort=dateasc&fromDate=19350101&toDate=19391231&counties=Vestland Lektor Knud Kraft Holck min elskede, trofaste mann, vår kjære far, svigerfar og bestefar, døde i fred idag, nær 76 år gammel. Stabekk, 21/2 1939. Sine Holck, f. Liitzow.  
Det er altså tydelig at han formerte seg.
 

Johan Dekke f.23.07.1866 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007671664  https://www.digitalarkivet.no/kb20070301670413 døpt 24(?) August, blant fadderene Generalmajon Knud K. Holch, Johan Mungaard Dekke, Fru Christine Dekke og Jomfru Dekke

konfirmert 20.08.1883 https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000002009268

Han giftet seg med en Marie Dekke, de formerte seg i følge FT 1900 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037335061683

 

Anna f. 29.06.1868 døpt 18.07, no. 105 https://www.digitalarkivet.no/kb20070223680332 blant fadderene Frøken Anna Engel Dekke, K. K. Holch, J. M. Dekke og J. M. Dekke jr.

 konfirmert 04.12.1885  https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000002016156
Hun ser ut til å ha vært ansatt ved Christi krybbe skole i perioden 1891-1929 https://www.nb.no/items/299ed01942a3ad7f668eee8deecf4782?page=87&searchText="Anna Holck" I 1924 fikk hun stillingen Tilsynslærer https://www.nb.no/items/248ec5f5484d2404a8bca1520bbdd4d6?page=3&searchText="Anna Holck"

Hun levde fortsatt da søsteren Marie døde, siden det var hun som rykket inn dødsannonsen Min kjære søster MARIE HOLCK .døde stille i går aftes. Bergen 26—4—46. Anna Holck. Bisettes i Solheims kapell tirsdag 30. april kl. 14.30 https://www.nb.no/search?q="Anna Holck"&mediatype=aviser&sort=dateasc&counties=Vestland

Bergen Arbeiderblad opplyste om anmeldt dødsfall 13.03.1961 for den tidligere læreren https://www.nb.no/items/f2decdab62047c31105fb298c5a4b41c?page=7&searchText="Anna Holck"

"Vår kjære tante Anna Holck fhv. lærerinne døde stille i dag, 92 år ganunel. Bergen, 9 mars 1961. Nieser og nevøer." BT lørdag 11 mars 1961 https://www.nb.no/search?q="Anna Holck"&mediatype=aviser&sort=dateasc&counties=Vestland

Anna Holck ble i følge Bergen Abeiderblad bisatt 14.03.1961 https://www.nb.no/items/7fc034b2f0d328b511702faec2acfb94?page=1&searchText="Anna Holck"

 

Marie  f. 07.041870 døpt nr. 74 11.05.  https://www.digitalarkivet.no/kb20070223680355 blant fadderene Madam Fru Rebecca Dekke (?), Karl(?) O. E. Holck

konfirmert 03.04.1887 https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000002016729

I folketellingen virker det som om hun er registrert to ganger. Den ene som besøkende hos Ole Elias Holck, som hadde 5 besøkende den dagen https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052722001112

Trolig var hun fadder for et av Knud Kraft Holcks barn https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000014018091
Dødsfall 25.04.1946 begravelse 30.04, adressen hadde vært Vestre Torggate 3. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000492125

 

Anna Holcks arvinger Anna og Marie solgte i 1938 en leilighet. Herman Fossgt. 9. Notis i Bergens Arbeiderblad 17.11. https://www.nb.no/items/159e174723ab43bdb36e19cac8d8f4e2?page=7&searchText="Holck" Bergens tidende 21.06 https://www.nb.no/search?q="Holck"&mediatype=aviser&sort=dateasc&fromDate=19350101&toDate=19391231&counties=Vestland Omtrent et halvt år tidligere hadde de forsøkt å leie ut et værelse der. Frk.nerne Holck — Hermann Foss gt. 9. Møbl. vær. straks tillvfor ord. ters. 

 

FT 1885 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053295040505

 

Edited by Inger Hohler
dødsfall Anna Engel, oppl. bolig Anna og Marie, FT 1910 og 22 Anna Engel, dødsfall Marie og Anna

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler
Posted (edited)

Christine 'Kitty' Holch f. 1859 og Søren Hjelm Friis Stoltz f. 10.03.1852 Korskirkenhttps://www.digitalarkivet.no/kb20050822010382

Han var sønn av Instrumentmager Erik Christian Stoltz og Anne Cecilia Dorothea f. Friis Hans faddere var blant annet Madam Birgite(?) Stoltz, Daniel Stoltz 

 

Christian Stoltz var farens navn i FT 1865, her er familien. Moren var  Anne Friis.

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038249019075

 

Søren ble Bergensborger i 1880 https://www.digitalarkivet.no/view/37/pc00000000003102

 

Ved FT 1891 ble han telt flere ganger. Han befant han seg på DP Valhall i Trondheim, sammen med Johan Dekke Holck f. 1866 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053073025658

og på Rosvold prestegård hos Wollert Johan Lyder Frich, som var gift med Charlotte Lovise Christine f. Stoltz https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053103000682

og han ble telt som "f" i Allegaden 6 sammen med familien https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052994012830

 

Ved velgmantallet i 1904 var ekteparet registrert i Tanks gd. 3 https://www.digitalarkivet.no/view/108/pc00000000790356

 

I 1910 fikk Christine sette sjøben, hun reiste til USA for å besøke mannen https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000724861

FT 1910 viser hele familien i Hans Tanks gd. 16 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036708015976

 

Ved FT 1922 kaltes konen Kitty f. 08.10.1859, de bodde i Amalie Skrams v. 7 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01065522002468

Søren døde 31.03. 1926, ble begravet 07.04.1926 https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg0000000128607 adressen var da Am. Schrams vei 7 https://www.digitalarkivet.no/kb20060810050698 Han stod som gift, og hadde levd av pensjon og egne midler etter at han sluttet som skibsfører.
Amalie Schrams vei 7 går under navnet Skipperhuset, og er en staselig bygning. 
https://skipperforeningen.no/skipperhuset-amalie-skrams-vei-7.html

Dødsannonsen undertegnet med enkens navn https://www.nb.no/items/c481bc1e9b96056ac141f5c9b124b043?page=1&searchText="Kitty Stoltz"

 

Hun døde først 19.03.1942 https://www.digitalarkivet.no/view/15/pa00000000688636 Enken hadde sittet i uskiftet bo. (BT01.07.1942 https://www.nb.no/search?q="Friis Stoltz"&mediatype=aviser)

 

Barn

Aagot f. 30.10.1886, dåp nr. 144 19.11.1886 https://www.digitalarkivet.no/kb20061120060183  https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007522110 

blant fadderene Enkefru Anne C. A. Holch, fru Anna E. Holch, Lorentz H. Holch, Ananinas ..H. Dekke

Fra Kvindelige studenters jubileumstidsskrift 1882-1907 https://www.nb.no/items/00babf41dfa61684b3394be2242e8f41?page=145&searchText="Christine Stoltz", hun to artium i 1906

Gudrun f. 13.11. 1888 dåp 17.03.1889 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007524235 Korskirken https://www.digitalarkivet.no/kb20061120060247 blant fadderene Fru Rebecca Dekke, Ingeniør J. S. Stoltz, Styrmand Johan Dekke Holch

Einar Holck f. dåp 10.04. 1891 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007658886 adresse Allegaden 6, Johannes sogn https://www.digitalarkivet.no/kb20050425020840 blant fadderene Anna Holck, Christina Dekke, Revisor Lorentz Holck, Styrmand Johan Holck, Fabrikeier Johan Dekke

Trygve Holck f. dåp 01.10.1893 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007660986 samme adresse https://www.digitalarkivet.no/kb20050425020885

blant fadderene Rebecca Dekke, Anne Holck, SkibsbyggerKristian Dekke

Bjarne Holck f. dåp 08.10.1896 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007663764 samme adresse https://www.digitalarkivet.no/kb20050425020945 dåp nr. 129 faddere fru Anne Holck, Fru Marie Holck, Ingeniør Johan S(?) Stoltz

 

 

Edited by Inger Hohler
Legger til faddere

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elin Galtung Lihaug

Jeg har funnet noen data for Gotthilf Anastasius Bünemann og hans familie i Tyskland:

 

28.11.1766 - vielse i Evangelische Kirche Sankt Petri Rostock, Mecklenburg --- Gotthilf Anastasius Bünemann med jomfru Engel Sophia Dähnen:

 

image.png.81c5effe8ca3c6936224a070d3a06fd5.png

 

 

mars 1809 - begravelser fra Evangelische Kirche, Altstadt, Schwerin, Mecklenburg --- for begge ektefellene, Thorschreiber A G Bünemann (død 07.03.) og hans kone Engel Sophia geb. Daehn (død 14.03):

 

image.png.1602e63f1cc4004c70e297c4a7387587.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elin Galtung Lihaug

25.02.1771 - dåp i Evangelische Kirche St. Jakobi, Rostock, Mecklenburg --- datteren Elisabeth Maria

 

image.png.b4a1b7b05feee602bd43bdffd9d2c84a.png

 

image.png.d49f2e23219d71782612897c7de73978.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elin Galtung Lihaug

13.02.1778 - dåp i Evangelische Kirche, Schloss Schwerin, Mecklenburg - sønnen Johann Friederich Balthasar Gotthilff

 

image.png.f9bae4581946e2d7fc9035fd449da34c.png

image.png.8ab6cc9c77f308014a63a551e8bcfdef.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elin Galtung Lihaug

17.03.1780 - dåp i Evangelische Kirche, Schloss Schwerin, Mecklenburg --- datteren Georgina Christiana Dorothea Elisabeth

- en av fadderne, Joh. Christian Detloff er fra Bergen, Norwegen

 

image.png.0bf45988a926b73c01da0dbda77c0938.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elin Galtung Lihaug

21.02.1792 - vielse i Evangelische Kirche Sankt Nicolai, Schwerin, Mecklenburg --- datteren Engel Catharina med Johan Christoph Schwartz:

 

image.png.5642828f56df0eecb48890f13a327a89.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elin Galtung Lihaug

31.01.1794 - vielse i Evangelische Kirche, Schloss Schwerin, Mecklenburg --- datteren Anna Catharina Elisabeth med Emanuel Ernst Laurentz Eichmann:

 

image.png.90eb1a26bf1dd0a0446476df117a06ee.png

 

 


05.04.1839 - begravelse ved Evangelische Dom-Kirche Schwerin, Mecklenburg  ---- datteren Elisabeth f. Bünemann  (f. ca 1774, d. 01.04.1839), enke etter Steuermann Eichmann:

 

image.png.a69a71a7af01f17d4b35ab715f1ec010.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elin Galtung Lihaug

18.02.1802 - vielse i Evangelische Dom-Kirche Schwerin, Mecklenburg --- datteren Christiana Maria Georgina med Friederich Stripp

 

image.png.1c315ee614e6e26e7079e81e7efe8fd3.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.