Jump to content
Arkivverket
Tore Nordvik

Arbeidsgruppe Bunemann

Recommended Posts

Inger Hohler

Jeg fant Anna Engel Holck i Skiftematerialet https://www.digitalarkivet.no/sk20090611340063

Adressen var Henrik Fossgt. 9, avdøde har hensidded i uskiftet bo efter sin Mand med sine særkullsbørns samtykke. 

Arvingene på mannens side var Christine gift med kaptein Stoltz, Amalie Skrams v. 7.

Karen Alette Holck i Hermann Fossg. 9

Knud Kraft Holck lektor Stabekk pr(?) Kristiania

Johan Dekke Holck, død, etterlater seg

a Laila Holck Erik Pontoppidans gt. 7

b Aase Holck (samme adresse)

Anna Holck Hermann Fossgt. 9

Marit Holck Hermann Fossgt. 9

 

Hun hadde også en arving som vel må ha vært hennes barnebarn, siden fødselsdato er satt til 16.06.20.
Piken het Kirsten Iversen.
 

Testamentet berbor hos statsadvokat Angell. Det er oprettet 18. november(?) 1892 og indeholder ... at Kristin Dekke(?) ... ....

Renten af 210.000.. Efter hendes død tilfalder såvel dette ... som ..... 6 opsate arvinger. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler

Cand. Jur. Lorentz Holtermann Holch i Skiftematerialet https://www.digitalarkivet.no/sk20090615341307

Enken Anne Holck f. Dekke, og følgende ørn, som alle er myndige:

1 datter Kristine 2 datter Alette Holck, 3 Cand. Mag. Knud Kraft Holck, Kristiania, 4 Styrmand Johan Dekke Holck, 5 Anna Holck,  6 Marie Holck. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler

Rettelse av
 

Quote
Posted May 29 (edited)

Jungfrau Anna Sofia Bünemann (1f) copulert med Peter Heisch i Mariakirken 20. Martz 1766 https://www.digitalarkivet.no/kb20070323630318 

pastor Joachim Ludolf Bühnemann står nevnt under.

Singn. Christian Peter Heisch døde kl. 11 om kvelden den 7. August i 1784. I følge kirkebokeb ble han 55 år gammel og hadde tjent kirken i 12 år(?)  https://www.digitalarkivet.no/kb20070323630362 

Christian Peter Heisch døde i 1783, ikke 1784. Skiftekortet viser at han hadde giftet seg på nytt etter at Anna Sofie døde. Den nye konen, som nå var enke, het Lovisa Amalie Meyer.
Christian Peter Heisch hadde to barn som fortsatt levde.  De het Joachim Ludolph og Johanna Berentina. https://media.digitalarkivet.no/view/39937/391

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler
Quote

Den 25. August 1757 ble det døpt et barn Christiana Dorothea Sophia. Jeg ser ikke fødselsdato eller hvem foreldrene er, men blant fadderene er Fr. Pastorin Büttnerin og Jungfr. Anna Sophia Bünemann. Hr. Pastor Johann August Büttner forrettet dåpen. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323630271

Muligens hennes skifte? 30. Aug. 1769 Fol 50, Christiana Sophie Bünnemann, hos Barbro Meyer https://www.digitalarkivet.no/sk50002587400016

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler

Jeg forsøker å komme videre med etterkommere etter 1f. Anna Sophia Bünemann. 1736. Gravlagt 14. oktober 1774
Hun giftet seg altså med Christian Peter Heisch, og jeg har identifisert barna Joachim Ludolph Heisch og Johanna Berentina Heisch som overlevde faren. Det er ikke 100% sikkert at disse barna var Anna Sophias. Skiftekortet etter Sollied oppgir ikke barnas alder eller deres mor. Christian Peter Heisch hadde altså giftet seg på nytt med Lovise Amalia Meyer. Men det er relativt gode holdepunkter for at Johanna Berentina varAnna Sophias datter.

 

Lovise Amalia Meyer, enken "Hasses" døde 29.03, ble begravet 13.04.1811 med anslått alder 61 år, dvs. f. 1750, og ble gravlagt fra Nykirkens sogn på St. Pauls kirkegård. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000137506 https://www.digitalarkivet.no/kb20070416660423

 

Ad Julianna Berentina f. 9.Augustii 1769 døpt 13. Augustii mor Anne Sofie Bunneman og far Heisch

 

I domkirken sogn 05.06.1797 ble det døpt en gutt kalt Henrich Møller f. 27.05. Hans mor var Julianne Heis, far Mons Christian Tvedt, toldbetjent. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009222049 Men ingen av fadderene hadde Heisch eller Bünnenan som etternavn

Jeg synes navnet Heis er utydelig skrevet, så var i utgangspunktet ikke overbevist om at det er riktig Juliane.

 

Juliane Berentina og Mons. Christian Tvedt, toldbetjent, fikk datteren Anna Sophia i 1799. hun ble døpt 21.08 men jeg ser ikke noen fødselsdato. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009223386 https://www.digitalarkivet.no/kb20070306650671 Ingen av fadderene hadde Heisch eller Bünneman som etternavn.

 

Mons Christian Tvedt tjente antagelig hos Madam Geelmuyden før han ble ansatt i tollvesenet. https://www.nb.no/items/96f9640cd376d80ca49b570010b4636e?page=3&searchText="Christian Tvedt"

 

Skiftet etter Mons. Christian Tvedt ble holdt 16.10.1799 https://www.digitalarkivet.no/sk20081111680060

Der nevnes 3 felles barn. Den eldste var Christian Peter på 5 år, og vi får vite at Anna Sophia var 9 uker gammel, altså født i første halvdel av august.

Erich Scheen var laugverge for enken. Så vidt jeg kan se var det lite igjen av verdier når eiendom, inntekter og utgifter ble holdt opp mot hverandre, bare ca. 10 Rdl på plussiden.

 

Denne Juliane giftet seg opp igjen med Johan Hønne. https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000995580 Han er hårskjærer ved FT 1801 og kalles da Høne. Hun kalles riktignok Juliane Jansen , men der får vi vite at hun hadde datteren Juliana 'Svedt' fra før, 4 år gammel. Det må nok være Juliana Tvedt https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390009619

Juliane Berentine Hess gift med parykkmaker Johan Christian Höhne fikk en datter Elisabeth Magdalene som ble døpt 20.07.1803, også i Domkirken. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009225768  https://www.digitalarkivet.no/kb20070306650720 Heller ikke her er det noen Heisch eller Båunnemann blant fadderene.

 

Juliane Berentine Heijs og parykkmaker Johan Hønne fikk sønnen Johan Christopher Gothard 28.05.1806, han ble døpt  https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009227514

https://www.digitalarkivet.no/kb20070306660004 Han var sikkert oppkalt etter denne karen https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001039166

Juliane Berentine Hejes og Johan Hønne, kaldsmand fikk datteren Johanne Magdalene f. 30. April døpt 14.05.1809 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009180392   https://www.digitalarkivet.no/kb20070306660093 


Juliane Berentine Hess skulle være født omkring 1773 i følge FT 1801 hvilket er 4 år feil i forhold til fødselsdato 9. august 1769. Men alder ved død stemmer ganske bra.

 

Juliane Berentine Hønne født Hess døde anslagsvis 75 år gammel  03.05.1845. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000918764 Det skulle gi fødselsår  ca.1770.
Derfor tror jeg det er høy sansynlighet for at dette er riktig dame.

Edited by Inger Hohler
lagt til Anna Sophia datter av JBH, skifte etter C.T. lenke for parykkmaker JCG Hønne, konkluderer med sannsynlighet for at JBH er datter av ANB

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler

Tilbake igjen til 

 
Quote

 

Skrevet Mai 29 (endret)

Jgfr. Margaretha Dorothea Bünemann (1a) giftet seg med Hr. Georg Meyer Negotiant 23.04.1743 https://www.digitalarkivet.no/kb20070323630314

 

Det ser ut som om det var skifte etter Georg Meyer i 1774.  https://www.digitalarkivet.no/sk20081111670250 Her omtales enken Margaretha Dorothea Bünemann, og deres felles 2 sønner og 6 døtre. 
Joachim Ludolph, myndig

Henrich Arnold, myndig

Anna Waronicha 28 år

Lovisa Amalia 24 år

Dorothea Christiane 23 år,

Maria Eleonora Sophia 16 år,

Juliane Cathrina 14 år, 

Georgina Margarethe 13 år


og det virker som om boet var fallitt, med inntekt og formue på rett over 367Rd og gjeld på rett over 427.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
På ‎06‎.‎06‎.‎2020 den 3.00, Inger Hohler skrev:

Jeg gyver løs på Henrich Arnold Meyer, sønn av Georg Meyer f. 14. Jan. 1749  https://www.digitalarkivet.no/kb20070323630266 d. 29.06.1801

Nabolaget hans som voksen er beskrevet i denne avisartiklen fra 1924 https://www.nb.no/items/396f6d4dc351169c2ccac0ce2645bafa?page=5&searchText="Henrik Arnold Meyer"

 

Gift 1. gang med Abel Catharina Segelcke f. 1757, konfirmert 10.04.1774, viet 06.01.1781 begravet 20.01.1785 https://www.nb.no/items/630ef0ac103f72d0dcf895fb8f101a47?page=49&searchText="Henrich Arnold Meyer" https://www.digitalarkivet.no/kb20070321620345 Slægten Segelcke skifteakt https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000743033 Skifteregister (skifteakter) for Bergen byfogd 1782-1796

 

Fadder i 1758 til  styrmand Sveder Grotchers barn Susanne https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005910822

 

Gift 2. gang med Abel Sophia Hind f. 29. Sept, 1763 

De ble viet 15. jan. 1786 https://www.nb.no/items/f7940ff4a43313ade18d009912a7a6fe?page=0&searchText="Henrich Arnold   https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000779200 https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000779199Meyer" https://www.nb.no/items/b39c154f13a59fe235ef13ff66c38460?page=3&searchText="Arnold Meyer"

Hun døde 17. Oct. 1837. Hun var Moder til 11 Börn og for 3 Stevbörn. 3 sønner og en datter, og to stedøtre, samt 11 barnebarn overlevde henne. Hun satt 36 år i enkestand.

 

1776 I følge Bergen byleksikon eide han, dengang skibsreder, huset i Torggaten 9

17. Sept 1778 Borger i Bergen som skipper https://www.nb.no/items/1cf4fc7fa35e1c4b93c23726002211fb?page=97&searchText="Henrich Arnold Meyer"

 

f. 26 mai 1782 Jørgen Meyer døpt 31. mai  1782 Korskirken https://media.digitalarkivet.no/view/8675/42503/204en av fadderene var Jochum Ludolph Mejer

 

f. 11.09.1783 Giertrue Meyer  døpt 14.09.1783 Korskirken https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009164463 https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610373 blant fadderene var Jochum Büneman, Jfr. ... Segel..

 

f. 01.01.1785  Margaretha Dorothea Meyer døpt 07.01.1785 https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610380 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009165006En av fadderene var Marie Eleonore Meyer gift med Gottfried Phil 1810 i Korskirken https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000434066

 

1787: solgte Hollandsk lin og ost https://www.nb.no/items/210e1f8066d10d813e50bdb7565180c4?page=1&searchText="Arnold Meyer"

 

f. 14. Majus 1787: Abel Cathrina døpt 20. Majus i Korskriken https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610393 En av fadderene het Anne Hind

 

1788: fra Holland, Borger og Middel-Gryn, beste Caroliner risengryn https://www.nb.no/items/eeb4e7a717fe15a38f1f844ab4154025?page=1&searchText="Arnold Meyer"

 

f. 07. Nov. 1788 døpt Hans B... Hind i Korskirken https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610401, https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009166693 blant fadderene var Jfr(?) Anne Hind og Johan Salomon Hind

I følge Hanseater skal mellomnavnet være Blytt, jeg tror det står Blÿdt. Ikke Plydt som det står i den søkbare versjonen. Hans Blydt Hind Meyer var trolig oppkalt etter gullsmed Hans Blydt Hind. https://www.nb.no/items/f3392fc4c722644dfb3f57505b8d2aaf?page=5&searchText="Johan Helmich"

 

1789 en Hinrich A. Meyer og Andr. Hind setter inn annonse om auksjon etter Mad. Anna sal. And. Hind. https://www.nb.no/items/911082a34e9445091a73d059836b1c5b?page=1&searchText=Meyer

 

1792: Stolter Ost, Snitbønner, forskiellige sorter Hollandske Æbler https://www.nb.no/items/339f88b4d9bb438988a78db337a28157?page=3&searchText="Arnold Meyer"

 

f. 04.09.1792 Johan Helmich Hoff døpt 09.09 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009201511 Korskirken https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610458 En av fadderene er Jfr. Marg. Elisab. Bünnemann.  Jeg lurer på om det skulle stå Johan Helmut Hof, men antagelig var gutten oppkalt etter gullsmed Johan Helmich Hoff https://www.nb.no/items/f3392fc4c722644dfb3f57505b8d2aaf?page=5&searchText="Johan Helmich"

 

f.08. August 1794 Johan Jacob Busch og Wilhlem Keutel døpt 17.08 https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610469 Blant fadderene til Johan Jacob Bush Meyer var Ms. Frederick Meyer og Ms. Henrich Meyer. For Wilhelm Keutel var blant annet Madame Anna Hind og Ms. Paul Büneman Det står et kors utfor Wilhelmæs navn, men det ser ut til at han levde ved FT1801, og i følge hanseater ble han godt voksen. Faren står som Skipper. Johan Jacob Busch Meyer var trolig oppkalt etter kjøpmannen Johan Jacob Busch, som sammen med konen Anna Alida Meyer testamenterte en større gave til fattige sengeliggende i byen. https://www.nb.no/items/293f059060adf5f31cb153f26adafda0?page=577&searchText="Johan Jacob Busch"

 

f. 11.04.1796 Anna Hind innført som døpt 17. Apriil , det står "død" utfor innførelsen https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610479 En av fadderene var Madame Gertrud Hiind. Faren stod som kiøbmand.

 

f. 20. Nov. 1797 Hinrich Arnold Meyer døpt 21. Nov. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009204026 https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610490 En fadder het Anna Mongaard. Far stod som kiøbmand.

 

06.01.1798 datteren Sophia Catharina, døpt 06.01.1799

far var da kiøbmand  https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009204599 Korskirken https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610499 En av fadderene  så ut til å hete Johan Martens.

 

1799 Hinrich A. Meyer rykket inn dødsannonse for moren Margaretha Dorothea d. 6.01  på vegne av seg selv og søsken.https://www.nb.no/items/9cfb983bd6ab1dfa25ad76f26cb6365c?page=5&searchText=Meyer 

 

1799 Hinrich A. Meyer annonserte bedste hollandsk graa Liin og tørrede Æbler https://www.nb.no/items/303a507127808a2a7ed4e0e7b0953b83?page=3&searchText=Meyer

 

f. 08.02.1800 Elisabeth Margaretha, hjemmedøpt, innført 23.02 https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610508 Det står et kors utfor innførelsen. Jeg gjenfinner ikke noen etternavn som jeg vet er slekt blant fadderene.

 

I folketellingen 1801 var Henrich A. Meyer kjøbmand, han bodde sammen med kone nummer 2 Abel Sophia Hind, og diverse barn fra første og andre ekteskap:

 

Georg Meyer 19 hans søn, søfarende (døpt Jørgen) 31. mai  1782 f. 26 mai Korskirken https://media.digitalarkivet.no/view/8675/42503/204 en av fadderene var Jochum Ludolph Mejer

Konfirmert i 1799, Korskirken? https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000286312

 

Giertrue Meyer 17 hans datter 

 

Margaretha Dorothea Meyer 16 hans datter 

 

- dette var tre, altså alle de tre stebarna kone nr. 2 ble stemor til. Første kone kunne kanskje ha rukket å få et barn til hvis hun hadde vært gravid da hun giftet seg, men jeg har ikke funnet noe dødfødt eller levende født barn registrert på henne før Jørgen. 

Så følger 7 felles barn.

 

Johan Helmich Hoff Meyer 8 felles sønn

 

Johan Jacob Busch Meyer 6 felles sønn 23. Oct. 1856 sto det melding om at han hadde avgått ved døden 62 år gammel https://www.nb.no/items/63a2ffe4842fb662ff4298da063920c8?page=5&searchText="Busch Meyer"  Men OBS! Når alderen ikke står er det viktig å vite at det var to stykker som brukte dette navnet som levde omtrent samtidig i Bergen. https://www.geni.com/people/Johan-Jacob-Meyer/6000000030393184454 https://www.nb.no/items/859c2ed666b3558f970affeaf2d1a2d5?page=53&searchText="Johan Jacob Busch Meyer" Den andre Johan Jacob "Busch" Meyer f. 1801 ble ikke døpt Busch, og død i 1880. Han var gift med Henriette Christine Thrap. https://en.wikipedia.org/wiki/Henrik_Thrap-Meyer Hanseater oppgir at Johan Jacob Busch Meyer f. 17 døde 1865, men var gift med Henriette Christiane Thrap.

 

Wilhelm Keuthel Meyer 6 felles sønn

WKH ble pålaget en mult på 3 Spd av Høyesterett i 1827. https://www.nb.no/items/fa7411538b6b00dfc6597d14e48d4fb0?page=3&searchText="Keutel Meyer" Han døde ca.1845,  bodde da i 20. rode nr.39 og var kjøbmand https://www.nb.no/items/e972818ff726e2f8d1d24eca91c3fb01?page=1&searchText="Keutel Meyer" Boet ble sluttet 1846. https://www.nb.no/items/7f700ba13496e4d57049d90ba2f663a4?page=0&searchText="Keutel Meyer"

 

Hendrik Arnold Meyer 3 felles sønn 

 

Anna Hind Meyer 4 felles datter

 

Sophia Catharina Meyer 2 felles datter

 

Elisabeth Meyer 1 felles datter

.....

.

Jeg har for mange år siden notert (enda) en (angivelig) dtr. av skipper/kjøpmann i Bergen  Henrich Arnold Meyer (1749-1801) og 2. hustru Abel Sophia Hind (1764-1867)

som skulle være Anne Alida Meier, f. 12 Mai 1800, døpt i Korskirken, gift 4 Feb 1824 i Domkirken med sjømann (rundt 1805), senere skipper (skipperborger 9 Jan 1817), 

Henrich Heltberg, døpt 2 Apr 1789 i Hosanger, konf. i Nykirken 1 Apr 1805, død 10 Jul 1840 på sjøen, under hjemreise fra Amsterdam. Ekteparet bodde i 1825 i Nykirkesognet.

 

Anne Alida døde 11 Jan 1869 og ble begravet i Nykirken 17 Jun 1869. Som fersk enke tok hun borgerskap i Bergen som handlende den 11 Jan 1841, og virket som høker.

 

Jeg har ikke noen sikker verifikasjon på at denne Anne Alida Meier virkelig hører hjemme som et (10. ?) barn av ekteparet Henrich Arnold Meyer / Abel Sophia Hind.

 

Anne Alida Meier's ektemann Henrich Heltberg skal være født på Bernestangen i Hosanger som sønn av  sec.ltn. Johan (Henrik) Pedersen Heltberg (1748-1789) fra Skånevik, i dennes 2. ekteskap (1784) med den danske Engel Catharina Hansteen (1752-1806 Bergen).

 

I sitt 1. ekteskap med Elisabeth Svanenhielm Hvid (1755 Askøy -1783) fikk Henrich Heltberg bl.a. datteren Eva Maria Heltberg (1782-1851), som er min 2 x tipp oldemor. Hun var rundt 1805 husjomfru hos foged Høegh på Kongsvinger, og ble 'sjekka opp' og gift (i Grue) m. den svenskættede rittmester Fredrik Alexander Bratt af Höglunda (1786-1847) på Nordre Pramhus i Eidskog (min 2 x tipp oldefar).

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
På ‎29‎.‎05‎.‎2020 den 18.56, Inger Hohler skrev:

 

Jgfr. Margaretha Dorothea Bünemann (1a) giftet seg med Hr. Georg Meyer Negotiant 23.04.1743 https://www.digitalarkivet.no/kb20070323630314

.....

.

Har noen lykkes med å finne riktige foreldre og søsken til kjøpmann i Bergen, Georg Meyer (ca.1707-1774),

g. i Mariakirken 23/4-1743 m. Margaretha Dorothea Bünemann (1725-1799) ?

 

Han skal være nevnt i et samfrendeskifte av 22 Apr 1746 mellom broren Henrich Meyer Giertsen og dennes hustru Karen (Andersdatter).

 

Ut fra informasjon tidlig i denne debatten kan de se ut til at han også var bror (?) av Arnold Meyer og Diedrich Meyer,

siden begge de nevntes hustruer ser ut til ha vært fadder i Mariakirken 18 Jul 1745 for Georg Meyer's datter Anna Veronica.

 

Hvilken ev. 'Giert (?) Meyer' kan ev. være faren ?    Og hvordan var ev. Georg Meyer i slekt med  Gerhard (Giert) Ernst Meyer (1752-1807) i Strudshavn (senere i Bergen) ?

 

(Se ellers debatten Gjestgiver i Strusshamn rundt 1770.)

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.