Jump to content
Arkivverket
Tore Nordvik

Arbeidsgruppe Bunemann

Recommended Posts

Inger Hohler

Jeg fant Anna Engel Holck i Skiftematerialet https://www.digitalarkivet.no/sk20090611340063

Adressen var Henrik Fossgt. 9, avdøde har hensidded i uskiftet bo efter sin Mand med sine særkullsbørns samtykke. 

Arvingene på mannens side var Christine gift med kaptein Stoltz, Amalie Skrams v. 7.

Karen Alette Holck i Hermann Fossg. 9

Knud Kraft Holck lektor Stabekk pr(?) Kristiania

Johan Dekke Holck, død, etterlater seg

a Laila Holck Erik Pontoppidans gt. 7

b Aase Holck (samme adresse)

Anna Holck Hermann Fossgt. 9

Marit Holck Hermann Fossgt. 9

 

Hun hadde også en arving som vel må ha vært hennes barnebarn, siden fødselsdato er satt til 16.06.20.
Piken het Kirsten Iversen.
 

Testamentet berbor hos statsadvokat Angell. Det er oprettet 18. november(?) 1892 og indeholder ... at Kristin Dekke(?) ... ....

Renten af 210.000.. Efter hendes død tilfalder såvel dette ... som ..... 6 opsate arvinger. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler

Cand. Jur. Lorentz Holtermann Holch i Skiftematerialet https://www.digitalarkivet.no/sk20090615341307

Enken Anne Holck f. Dekke, og følgende ørn, som alle er myndige:

1 datter Kristine 2 datter Alette Holck, 3 Cand. Mag. Knud Kraft Holck, Kristiania, 4 Styrmand Johan Dekke Holck, 5 Anna Holck,  6 Marie Holck. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler

Rettelse av
 

Quote
Posted May 29 (edited)

Jungfrau Anna Sofia Bünemann (1f) copulert med Peter Heisch i Mariakirken 20. Martz 1766 https://www.digitalarkivet.no/kb20070323630318 

pastor Joachim Ludolf Bühnemann står nevnt under.

Singn. Christian Peter Heisch døde kl. 11 om kvelden den 7. August i 1784. I følge kirkebokeb ble han 55 år gammel og hadde tjent kirken i 12 år(?)  https://www.digitalarkivet.no/kb20070323630362 

Christian Peter Heisch døde i 1783, ikke 1784. Skiftekortet viser at han hadde giftet seg på nytt etter at Anna Sofie døde. Den nye konen, som nå var enke, het Lovisa Amalie Meyer.
Christian Peter Heisch hadde to barn som fortsatt levde.  De het Joachim Ludolph og Johanna Berentina. https://media.digitalarkivet.no/view/39937/391

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler
Quote

Den 25. August 1757 ble det døpt et barn Christiana Dorothea Sophia. Jeg ser ikke fødselsdato eller hvem foreldrene er, men blant fadderene er Fr. Pastorin Büttnerin og Jungfr. Anna Sophia Bünemann. Hr. Pastor Johann August Büttner forrettet dåpen. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323630271

Muligens hennes skifte? 30. Aug. 1769 Fol 50, Christiana Sophie Bünnemann, hos Barbro Meyer https://www.digitalarkivet.no/sk50002587400016

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler
Posted (edited)

Jeg forsøker å komme videre med etterkommere etter 1f. Anna Sophia Bünemann. 1736. Gravlagt 14. oktober 1774
Hun giftet seg altså med Christian Peter Heisch, og jeg har identifisert barna Joachim Ludolph Heisch og Johanna Berentina Heisch som overlevde faren. Det er ikke 100% sikkert at disse barna var Anna Sophias. Skiftekortet etter Sollied oppgir ikke barnas alder eller deres mor. Christian Peter Heisch hadde altså giftet seg på nytt med Lovise Amalia Meyer. Men det er relativt gode holdepunkter for at Johanna Berentina varAnna Sophias datter.

 

Lovise Amalia Meyer, enken "Hasses" døde 29.03, ble begravet 13.04.1811 med anslått alder 61 år, dvs. f. 1750, og ble gravlagt fra Nykirkens sogn på St. Pauls kirkegård. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000137506 https://www.digitalarkivet.no/kb20070416660423

 

Ad Julianna Berentina f. 9.Augustii 1769 døpt 13. Augustii mor Anne Sofie Bunneman og far Heisch

 

I domkirken sogn 05.06.1797 ble det døpt en gutt kalt Henrich Møller f. 27.05. Hans mor var Julianne Heis, far Mons Christian Tvedt, toldbetjent. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009222049 Men ingen av fadderene hadde Heisch eller Bünnenan som etternavn

Jeg synes navnet Heis er utydelig skrevet, så var i utgangspunktet ikke overbevist om at det er riktig Juliane.

 

Juliane Berentina og Mons. Christian Tvedt, toldbetjent, fikk datteren Anna Sophia i 1799. hun ble døpt 21.08 men jeg ser ikke noen fødselsdato. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009223386 https://www.digitalarkivet.no/kb20070306650671 Ingen av fadderene hadde Heisch eller Bünneman som etternavn.

 

Mons Christian Tvedt tjente antagelig hos Madam Geelmuyden før han ble ansatt i tollvesenet. https://www.nb.no/items/96f9640cd376d80ca49b570010b4636e?page=3&searchText="Christian Tvedt"

 

Skiftet etter Mons. Christian Tvedt ble holdt 16.10.1799 https://www.digitalarkivet.no/sk20081111680060

Der nevnes 3 felles barn. Den eldste var Christian Peter på 5 år, og vi får vite at Anna Sophia var 9 uker gammel, altså født i første halvdel av august.

Erich Scheen var laugverge for enken. Så vidt jeg kan se var det lite igjen av verdier når eiendom, inntekter og utgifter ble holdt opp mot hverandre, bare ca. 10 Rdl på plussiden.

 

Denne Juliane giftet seg opp igjen med Johan Hønne. https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000995580 Han er hårskjærer ved FT 1801 og kalles da Høne. Hun kalles riktignok Juliane Jansen , men der får vi vite at hun hadde datteren Juliana 'Svedt' fra før, 4 år gammel. Det må nok være Juliana Tvedt https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390009619

Juliane Berentine Hess gift med parykkmaker Johan Christian Höhne fikk en datter Elisabeth Magdalene som ble døpt 20.07.1803, også i Domkirken. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009225768  https://www.digitalarkivet.no/kb20070306650720 Heller ikke her er det noen Heisch eller Båunnemann blant fadderene.

 

Juliane Berentine Heijs og parykkmaker Johan Hønne fikk sønnen Johan Christopher Gothard 28.05.1806, han ble døpt  https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009227514

https://www.digitalarkivet.no/kb20070306660004 Han var sikkert oppkalt etter denne karen https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001039166

Juliane Berentine Hejes og Johan Hønne, kaldsmand fikk datteren Johanne Magdalene f. 30. April døpt 14.05.1809 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009180392   https://www.digitalarkivet.no/kb20070306660093 


Juliane Berentine Hess skulle være født omkring 1773 i følge FT 1801 hvilket er 4 år feil i forhold til fødselsdato 9. august 1769. Men alder ved død stemmer ganske bra.

 

Juliane Berentine Hønne født Hess døde anslagsvis 75 år gammel  03.05.1845. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000918764 Det skulle gi fødselsår  ca.1770.
Derfor tror jeg det er høy sansynlighet for at dette er riktig dame.

Edited by Inger Hohler
lagt til Anna Sophia datter av JBH, skifte etter C.T. lenke for parykkmaker JCG Hønne, konkluderer med sannsynlighet for at JBH er datter av ANB

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler

Tilbake igjen til 

 
Quote

 

Skrevet Mai 29 (endret)

Jgfr. Margaretha Dorothea Bünemann (1a) giftet seg med Hr. Georg Meyer Negotiant 23.04.1743 https://www.digitalarkivet.no/kb20070323630314

 

Det ser ut som om det var skifte etter Georg Meyer i 1774.  https://www.digitalarkivet.no/sk20081111670250 Her omtales enken Margaretha Dorothea Bünemann, og deres felles 2 sønner og 6 døtre. 
Joachim Ludolph, myndig

Henrich Arnold, myndig

Anna Waronicha 28 år

Lovisa Amalia 24 år

Dorothea Christiane 23 år,

Maria Eleonora Sophia 16 år,

Juliane Cathrina 14 år, 

Georgina Margarethe 13 år


og det virker som om boet var fallitt, med inntekt og formue på rett over 367Rd og gjeld på rett over 427.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
Posted (edited)
På ‎06‎.‎06‎.‎2020 den 3.00, Inger Hohler skrev:

Jeg gyver løs på Henrich Arnold Meyer, sønn av Georg Meyer f. 14. Jan. 1749  https://www.digitalarkivet.no/kb20070323630266 d. 29.06.1801

Nabolaget hans som voksen er beskrevet i denne avisartiklen fra 1924 https://www.nb.no/items/396f6d4dc351169c2ccac0ce2645bafa?page=5&searchText="Henrik Arnold Meyer"

 

Gift 1. gang med Abel Catharina Segelcke f. 1757, konfirmert 10.04.1774, viet 06.01.1781 begravet 20.01.1785 https://www.nb.no/items/630ef0ac103f72d0dcf895fb8f101a47?page=49&searchText="Henrich Arnold Meyer" https://www.digitalarkivet.no/kb20070321620345 Slægten Segelcke skifteakt https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000743033 Skifteregister (skifteakter) for Bergen byfogd 1782-1796

 

Fadder i 1758 til  styrmand Sveder Grotchers barn Susanne https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005910822

 

Gift 2. gang med Abel Sophia Hind f. 29. Sept, 1763 

De ble viet 15. jan. 1786 https://www.nb.no/items/f7940ff4a43313ade18d009912a7a6fe?page=0&searchText="Henrich Arnold   https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000779200 https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000779199Meyer" https://www.nb.no/items/b39c154f13a59fe235ef13ff66c38460?page=3&searchText="Arnold Meyer"

Hun døde 17. Oct. 1837. Hun var Moder til 11 Börn og for 3 Stevbörn. 3 sønner og en datter, og to stedøtre, samt 11 barnebarn overlevde henne. Hun satt 36 år i enkestand.

 

1776 I følge Bergen byleksikon eide han, dengang skibsreder, huset i Torggaten 9

17. Sept 1778 Borger i Bergen som skipper https://www.nb.no/items/1cf4fc7fa35e1c4b93c23726002211fb?page=97&searchText="Henrich Arnold Meyer"

 

f. 26 mai 1782 Jørgen Meyer døpt 31. mai  1782 Korskirken https://media.digitalarkivet.no/view/8675/42503/204en av fadderene var Jochum Ludolph Mejer

 

f. 11.09.1783 Giertrue Meyer  døpt 14.09.1783 Korskirken https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009164463 https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610373 blant fadderene var Jochum Büneman, Jfr. ... Segel..

 

f. 01.01.1785  Margaretha Dorothea Meyer døpt 07.01.1785 https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610380 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009165006En av fadderene var Marie Eleonore Meyer gift med Gottfried Phil 1810 i Korskirken https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000434066

 

1787: solgte Hollandsk lin og ost https://www.nb.no/items/210e1f8066d10d813e50bdb7565180c4?page=1&searchText="Arnold Meyer"

 

f. 14. Majus 1787: Abel Cathrina døpt 20. Majus i Korskriken https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610393 En av fadderene het Anne Hind

 

1788: fra Holland, Borger og Middel-Gryn, beste Caroliner risengryn https://www.nb.no/items/eeb4e7a717fe15a38f1f844ab4154025?page=1&searchText="Arnold Meyer"

 

f. 07. Nov. 1788 døpt Hans B... Hind i Korskirken https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610401, https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009166693 blant fadderene var Jfr(?) Anne Hind og Johan Salomon Hind

I følge Hanseater skal mellomnavnet være Blytt, jeg tror det står Blÿdt. Ikke Plydt som det står i den søkbare versjonen. Hans Blydt Hind Meyer var trolig oppkalt etter gullsmed Hans Blydt Hind. https://www.nb.no/items/f3392fc4c722644dfb3f57505b8d2aaf?page=5&searchText="Johan Helmich"

 

1789 en Hinrich A. Meyer og Andr. Hind setter inn annonse om auksjon etter Mad. Anna sal. And. Hind. https://www.nb.no/items/911082a34e9445091a73d059836b1c5b?page=1&searchText=Meyer

 

1792: Stolter Ost, Snitbønner, forskiellige sorter Hollandske Æbler https://www.nb.no/items/339f88b4d9bb438988a78db337a28157?page=3&searchText="Arnold Meyer"

 

f. 04.09.1792 Johan Helmich Hoff døpt 09.09 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009201511 Korskirken https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610458 En av fadderene er Jfr. Marg. Elisab. Bünnemann.  Jeg lurer på om det skulle stå Johan Helmut Hof, men antagelig var gutten oppkalt etter gullsmed Johan Helmich Hoff https://www.nb.no/items/f3392fc4c722644dfb3f57505b8d2aaf?page=5&searchText="Johan Helmich"

 

f.08. August 1794 Johan Jacob Busch og Wilhlem Keutel døpt 17.08 https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610469 Blant fadderene til Johan Jacob Bush Meyer var Ms. Frederick Meyer og Ms. Henrich Meyer. For Wilhelm Keutel var blant annet Madame Anna Hind og Ms. Paul Büneman Det står et kors utfor Wilhelmæs navn, men det ser ut til at han levde ved FT1801, og i følge hanseater ble han godt voksen. Faren står som Skipper. Johan Jacob Busch Meyer var trolig oppkalt etter kjøpmannen Johan Jacob Busch, som sammen med konen Anna Alida Meyer testamenterte en større gave til fattige sengeliggende i byen. https://www.nb.no/items/293f059060adf5f31cb153f26adafda0?page=577&searchText="Johan Jacob Busch"

 

f. 11.04.1796 Anna Hind innført som døpt 17. Apriil , det står "død" utfor innførelsen https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610479 En av fadderene var Madame Gertrud Hiind. Faren stod som kiøbmand.

 

f. 20. Nov. 1797 Hinrich Arnold Meyer døpt 21. Nov. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009204026 https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610490 En fadder het Anna Mongaard. Far stod som kiøbmand.

 

06.01.1798 datteren Sophia Catharina, døpt 06.01.1799

far var da kiøbmand  https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009204599 Korskirken https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610499 En av fadderene  så ut til å hete Johan Martens.

 

1799 Hinrich A. Meyer rykket inn dødsannonse for moren Margaretha Dorothea d. 6.01  på vegne av seg selv og søsken.https://www.nb.no/items/9cfb983bd6ab1dfa25ad76f26cb6365c?page=5&searchText=Meyer 

 

1799 Hinrich A. Meyer annonserte bedste hollandsk graa Liin og tørrede Æbler https://www.nb.no/items/303a507127808a2a7ed4e0e7b0953b83?page=3&searchText=Meyer

 

f. 08.02.1800 Elisabeth Margaretha, hjemmedøpt, innført 23.02 https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610508 Det står et kors utfor innførelsen. Jeg gjenfinner ikke noen etternavn som jeg vet er slekt blant fadderene.

 

I folketellingen 1801 var Henrich A. Meyer kjøbmand, han bodde sammen med kone nummer 2 Abel Sophia Hind, og diverse barn fra første og andre ekteskap:

 

Georg Meyer 19 hans søn, søfarende (døpt Jørgen) 31. mai  1782 f. 26 mai Korskirken https://media.digitalarkivet.no/view/8675/42503/204 en av fadderene var Jochum Ludolph Mejer

Konfirmert i 1799, Korskirken? https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000286312

 

Giertrue Meyer 17 hans datter 

 

Margaretha Dorothea Meyer 16 hans datter 

 

- dette var tre, altså alle de tre stebarna kone nr. 2 ble stemor til. Første kone kunne kanskje ha rukket å få et barn til hvis hun hadde vært gravid da hun giftet seg, men jeg har ikke funnet noe dødfødt eller levende født barn registrert på henne før Jørgen. 

Så følger 7 felles barn.

 

Johan Helmich Hoff Meyer 8 felles sønn

 

Johan Jacob Busch Meyer 6 felles sønn 23. Oct. 1856 sto det melding om at han hadde avgått ved døden 62 år gammel https://www.nb.no/items/63a2ffe4842fb662ff4298da063920c8?page=5&searchText="Busch Meyer"  Men OBS! Når alderen ikke står er det viktig å vite at det var to stykker som brukte dette navnet som levde omtrent samtidig i Bergen. https://www.geni.com/people/Johan-Jacob-Meyer/6000000030393184454 https://www.nb.no/items/859c2ed666b3558f970affeaf2d1a2d5?page=53&searchText="Johan Jacob Busch Meyer" Den andre Johan Jacob "Busch" Meyer f. 1801 ble ikke døpt Busch, og død i 1880. Han var gift med Henriette Christine Thrap. https://en.wikipedia.org/wiki/Henrik_Thrap-Meyer Hanseater oppgir at Johan Jacob Busch Meyer f. 17 døde 1865, men var gift med Henriette Christiane Thrap.

 

Wilhelm Keuthel Meyer 6 felles sønn

WKH ble pålaget en mult på 3 Spd av Høyesterett i 1827. https://www.nb.no/items/fa7411538b6b00dfc6597d14e48d4fb0?page=3&searchText="Keutel Meyer" Han døde ca.1845,  bodde da i 20. rode nr.39 og var kjøbmand https://www.nb.no/items/e972818ff726e2f8d1d24eca91c3fb01?page=1&searchText="Keutel Meyer" Boet ble sluttet 1846. https://www.nb.no/items/7f700ba13496e4d57049d90ba2f663a4?page=0&searchText="Keutel Meyer"

 

Hendrik Arnold Meyer 3 felles sønn 

 

Anna Hind Meyer 4 felles datter

 

Sophia Catharina Meyer 2 felles datter

 

Elisabeth Meyer 1 felles datter

.....

.

Jeg har for mange år siden notert (enda) en (angivelig) dtr. av skipper/kjøpmann i Bergen  Henrich Arnold Meyer (1749-1801) og 2. hustru Abel Sophia Hind (1764-1867)

som skulle være Anne Alida Meier, f. 12 Mai 1800, døpt i Korskirken, gift 4 Feb 1824 i Domkirken med sjømann (rundt 1805), senere skipper (skipperborger 9 Jan 1817), 

Henrich Heltberg, døpt 2 Apr 1789 i Hosanger, konf. i Nykirken 1 Apr 1805, død 10 Jul 1840 på sjøen, under hjemreise fra Amsterdam. Ekteparet bodde i 1825 i Nykirkesognet.

 

Anne Alida døde 11 Jan 1869 og ble begravet i Nykirken 17 Jun 1869. Som fersk enke tok hun borgerskap i Bergen som handlende den 11 Jan 1841, og virket som høker.

 

Jeg har ikke noen sikker verifikasjon på at denne Anne Alida Meier virkelig hører hjemme som et (10. ?) barn av ekteparet Henrich Arnold Meyer / Abel Sophia Hind.

 

Anne Alida Meier's ektemann Henrich Heltberg skal være født på Bernestangen i Hosanger som sønn av  sec.ltn. Johan (Henrik) Pedersen Heltberg (1748-1789) fra Skånevik, i dennes 2. ekteskap (1784) med den danske Engel Catharina Hansteen (1752-1806 Bergen).

 

I sitt 1. ekteskap med Elisabeth Svanenhielm Hvid (1755 Askøy -1783) fikk Henrich Heltberg bl.a. datteren Eva Maria Heltberg (1782-1851), som er min 2 x tipp oldemor. Hun var rundt 1805 husjomfru hos foged Høegh på Kongsvinger, og ble 'sjekka opp' og gift (i Grue) m. den svenskættede rittmester Fredrik Alexander Bratt af Höglunda (1786-1847) på Nordre Pramhus i Eidskog (min 2 x tipp oldefar).

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
Posted (edited)
På ‎29‎.‎05‎.‎2020 den 18.56, Inger Hohler skrev:

 

Jgfr. Margaretha Dorothea Bünemann (1a) giftet seg med Hr. Georg Meyer Negotiant 23.04.1743 https://www.digitalarkivet.no/kb20070323630314

.....

.

Har noen lykkes med å finne riktige foreldre og søsken til kjøpmann i Bergen, Georg Meyer (ca.1707-1774),

g. i Mariakirken 23/4-1743 m. Margaretha Dorothea Bünemann (1725-1799) ?

 

Han skal være nevnt i et samfrendeskifte av 22 Apr 1746 mellom broren Henrich Meyer Giertsen og dennes hustru Karen (Andersdatter).

 

Ut fra informasjon tidlig i denne debatten kan de se ut til at han også var bror (?) av Arnold Meyer og Diedrich Meyer,

siden begge de nevntes hustruer ser ut til ha vært fadder i Mariakirken 18 Jul 1745 for Georg Meyer's datter Anna Veronica.

 

Hvilken ev. 'Giert (?) Meyer' kan ev. være faren ?    Og hvordan var ev. Georg Meyer i slekt med  Gerhard (Giert) Ernst Meyer (1752-1807) i Strudshavn (senere i Bergen) ?

 

(Se ellers debatten Gjestgiver i Strusshamn rundt 1770.)

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler
Quote

Jeg har for mange år siden notert (enda) en (angivelig) dtr. av skipper/kjøpmann i Bergen  Henrich Arnold Meyer (1749-1801) og 2. hustru Abel Sophia Hind (1764-1867)

som skulle være Anne Alida Meier, f. 12 Mai 1800, døpt i Korskirken, 


Jeg tror det må være feil Anne Alida Meyer. Kanskje denne istedet?
https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390015985

Hvis Henrich Arnold Meyer og Abel Sophia Hind fikk datteren f. 08.02.1800 Elisabeth Margaretha, hjemmedøpt, innført 23.02 https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610508 

skjønner jeg ikke hvordan de skulle klare å få en datter 3 måneder senere også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
21 timer siden, Inger Hohler skrev:


Jeg tror det må være feil Anne Alida Meyer. Kanskje denne istedet ?
https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390015985

Hvis Henrich Arnold Meyer og Abel Sophia Hind fikk datteren f. 08.02.1800 Elisabeth Margaretha, hjemmedøpt, innført 23.02 https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610508 

skjønner jeg ikke hvordan de skulle klare å få en datter 3 måneder senere også.
 

.

Det er jeg enig i. Tusen takk for tipset (Otte i 1801) !
(Regner med at du ikke mente at det er feil Anne Alida Meyer, men feil foreldre. For det er vel ikke funnet noen datter Anne (Anna) Alide (Alida) av Henrich Arnold Meyer ?)

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

.

Johan Jacob Dikke (1774-1854) og Anna Engel Bünemann (1762-1832) er (som kjent ?) 2xtipp oldeforeldre til skipsreder Arne Næss jr. (1937-2004).

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag T. Hoelseth
2 timer siden, Per Nermo skrev:

.

Johan Jacob Dikke (1774-1854) og Anna Engel Bünemann (1762-1832) er (som kjent ?) 2xtipp oldeforeldre til skipsreder Arne Næss (1937-2004).

.

Den så jeg virkelig ikke komme!!!

 

DTH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
5 timer siden, Dag T. Hoelseth skrev:

 

Den så jeg virkelig ikke komme !!!

DTH

 

.

Vel, men anerekken åtte generasjoner bakover er såvidt jeg vet like fullt som følger :

 • Jacob af Furresund (Sunnfjord) (fra Sachsen), g.m. Concordia
 • Johan Christian (Christopher ?) Dieche (c1675 – 1744 Loen) (løytnant) g.m. Ingeborg Frantzdatter Bloch (‘de Bloque') (prested.) fra Holmedal (skifte 1743)
 • Frantz Johansen Bloch Dieche (1722 Furresund - 1783 Bergen) (landhandler på Bratholmen ?) g. 2) 1763 DK m. Anna Marie (Johan Jac.d.) Götze (1744-1810)
 • Johan Jacob Dikke (1744-1854) (mesterbaker) g. 1800 NK m. Anna Engel Joachimsdatter Bünemann (1762-1832) (tidl. g. m. Jan Frøchen Mungaard)
 • Johan Mungaard Dekke (1802-1874) (bakermester) g. 1829 NK m. Christine Hansen (datter av Ananias Christopher Hansen)
 • Ananias Christoffer Hansen Dekke (1832-1892) (skipsbygger/skipsreder, eide og drev 'Georgernes Verft' i Bergen) g. 2) 1864 Bergen m. Rebekka Arlaug Stoltz
 • Christine Dekke f. 1873, g.m. Ragnar Eide Næss (1867-1913) (grosserer og bankier) (sønn av agent og kjøpmann Ludolf Johan Eide Næss)
 • Kirsten ‘Kiki’ Dekke Næss (1907-2001), g. 1936 (møttes under OL) m. German Raab (lege og major) fra Tyskland (skilt 1947)
 • Arne Ludv. Rudolf Næss (1937-2004 Sør-Afrika, ifm. klatring), g. 1) 1968 m. Filippa Kumlin d'Orey, g. 2) 1986 m. Diana Ross, samb. 1999- m. Camilla Astrup.
Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
På 11.6.2020 den 1.07, Inger Hohler skrev:

.....

Ved FT 1885

Anna Engel f. Dekke bodde med mann Holck og barn i Torvallmenningen 18 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053295040505

Ananias bodde med Engel Marie og barna https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053295014165

 

FT 1891

Anna Engel f. Dekke bodde med mann og barn i Herrmann Foss gate 9 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052994011149

.....

.

Såvidt jeg har forstått (usikker kilde) så var det visstnok sine  stebarn  Anne Engel Dekke (1838-1922) bodde sammen med i 1885 og 1891, idet barnas mor skal ha vært Lorentz Holtermann Holch/Holck sin første hustru, nemlig Anne Engel's litt eldre søster Gedske Johanne Dekke (døpt i NK 26 Jul 1835), som ble begravet i DK i 1872.

 

Det var også en sønn Knud Kraft Holck, f. ca. 1863, som vel har reist hjemmefra før 1885. Han bosatte seg senere i Bærum.

 

(Jeg ser jo nå at dette også går fram av Inger's innlegg av 12. juni 2020 ("Gedske Johanne Dekke f. 03.07.1835"))

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler
Quote

(Regner med at du ikke mente at det er feil Anne Alida Meyer, men feil foreldre. For det er vel ikke funnet noen datter Anne (Anna) Alide (Alida) av Henrich Arnold Meyer ?)

Ja. Jeg har ikke funnet at de hadde en datter ved dette navnet. Men det fantes en annen Jomfru Anna Alida Meyer som jeg ikke vet opprinnelsen til
https://www.digitalarkivet.no/rk10041112191187

Jeg tror det er den samme som

* agter at bortsælge det hende tihørende priviligerede Gjæstgiver-Sted Solsvigen med alt dets Tilhørende

https://www.nb.no/items/512b5c10e93f923089f83dd82ed81ece?page=1&searchText="Meyer" i 1767

* ble copulert med Johann Jacob Buch https://www.nb.no/items/c2b26e05b4a93988081acb87c2c8cd54?page=3&searchText="Meyer" 

og dermed var giver av pengegaven jeg nevnte i innlegg 'June 6 Jeg gyver løs på Henrich Arnold Meyer, sønn av Georg Meyer f. 14. Jan. 1749'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
På 4.7.2020 den 3.22, Inger Hohler skrev:

 

Ja. Jeg har ikke funnet at de hadde en datter ved dette navnet. Men det fantes en annen Jomfru Anna Alida Meyer som jeg ikke vet opprinnelsen til
https://www.digitalarkivet.no/rk10041112191187

Jeg tror det er den samme som

* agter at bortsælge det hende tihørende priviligerede Gjæstgiver-Sted Solsvigen med alt dets Tilhørende

https://www.nb.no/items/512b5c10e93f923089f83dd82ed81ece?page=1&searchText="Meyer" i 1767

* ble copulert med Johann Jacob Buch https://www.nb.no/items/c2b26e05b4a93988081acb87c2c8cd54?page=3&searchText="Meyer" 

og dermed var giver av pengegaven jeg nevnte i innlegg 'June 6 Jeg gyver løs på Henrich Arnold Meyer, sønn av Georg Meyer f. 14. Jan. 1749'

 

.

Når ser hun ut til å ha levet, denne ('Jomfru' i 1767) Anna Alida Meyer, som antakelig altså er den samme

som sammen med sin ektemann (gift den 19. juli, men hvilket år ?), kjøpmann Johan Jacob Busch, i 1801 testamenterte en større gave til fattige sengeliggende i byen ? 

Hun var vel myndig, men  altså fremdeles ugift i 1767, dvs. f. før 1742 (?), og altså død etter 1801. Kan leveperioden tidfestes mer nøyaktig ?

 

Det er vel ikke urimelig å anta at Anna Alida Meyer f. 1800 er oppkalt etter ovennevnte.


(Johan Jacob Busch (Meyer) f. 8 Aug 1794 kan altså være oppkalt etter ovennevnte kjøpmann).

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler
Quote

Når ser hun ut til å ha levet, denne ('Jomfru' i 1767) Anna Alida Meyer

Giftemålet var i 1768 i følge avisen jeg lenket til. 

 

Hun var godt voksen da hun giftet seg, hvilket rimer med at det ikke ble noen barn i ekteskapet.

I følge FT 1801, kort tid før hun døde, var hun 77 år gammel https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390016980

I følge opplysniger ved begravelsen i 1801 skulle hun være født i 1724. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000195022

https://www.geni.com/people/Anna-Alida-Meyer/6000000020367599538

Det skal finnes et begravelsesvers etter henne https://www.nb.no/items/02585b8f0be19a151b80715f7e2e0962?page=85&searchText="Alida Busch"

 

Johan og Anna Alida hadde tatt seg av has søsterdatter og hennes brorsønn. https://www.nb.no/items/63fe0bac238fd7ce4d4fb7ed2d4e66d9?page=0&searchText="Alida Busch"

Johan Busch døde 99.11.1793 etter et smertefullt sykeleie.

De er nevnt i forbindelse med  hus 217 i 11.rode http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/3077/GBB1753.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Det er mulig at det går an å finne ut hvem denne brorsønnen var, og dermed hva hennes bror het. 
Men Anna Alida Meyers dåp står her: https://www.digitalarkivet.no/kb20070320640648 Korskirken 15.12.1724, av foreldre Henric Meyer Albertson(?) og Margaretha Schrøder.

Foreløpig vet jeg ikke hvordan disse kan kobles på de andre Meyer'ene.

Edited by Inger Hohler
Dåp Anna Alida

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler

Jeg prøver videre med Einar Dekke f. 24.04.1871 døpt 26.05.1871 nr. 44 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007346021 https://www.digitalarkivet.no/kb20061122040501 konfirmert 08.04.1888 https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000002010710 

 

Eks. artium https://www.nb.no/items/ff93854a6db2e7317129c5fb20f6b675?page=1&searchText="Einar Dekke"
Det ser ut til at han ble student i 1889 http://runeberg.org/norstud/0325.html

Ved 1891-tellingen losjerte han i Kristiania. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052721044747

Og siden han ikke var i Bergen i 1893 fikk han visst mulkt for å ikke stille ved sessjons og lodtrekningsmøte for mannskap og rodeforstandere. https://www.nb.no/items/e157c9f1c66aad1de4e0879625de30a4?page=5&searchText="Einar Dekke"

1896 seiling som hobby https://www.nb.no/items/48a75173f139a2d6770d177477504c47?page=83&searchText="Einar Dekke" finnkjølbåt "Jan"

FT 1900 Jernstøperibestyrer, bodde i Granbakken https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037323000001

Han hadde aksjer i Damsgårds Jernstøberi https://www.nb.no/items/e50e08e7a15c5534698bc1a2d2af2a30?page=0&searchText="Einar Dekke"

Men siden det gikk dårlig med bedriften er det stor sannsynlighet for at han tapte pengene.

Skattemelding 1904 https://www.nb.no/items/70a76ed6bb4bf52f1eb672fe5b497ad8?page=1&searchText="Einar Dekke"

Søkte komunerevisorpost i 1905 https://www.nb.no/items/27f75934d0afcc4ccf948658c40707a3?page=0&searchText="Einar Dekke"

 

I 1932 gav han en gave til Sjømannshjemmet i New York. https://www.nb.no/items/e234cca4b4da8f80899e494e08f70d42?page=3&searchText="Einar Dekke"

Det ser ut til at han beveget seg i det nordiske miljøet i New York https://www.nb.no/items/b1cedfd9281146cde29a919d86831157?page=15&searchText="Einar Dekke" (så det er relativt stor sannsynlighet for at han krysset veier med min manns morfar.)

 

I forbindelse med 60-årsfeiringen fortalte han at han fikk arbeid på biblioteket i New York dagen etter at han gikk i land, og hadde nå vært der i 25 år... Han var ungkar. https://www.nb.no/items/bafed574be962486d291295f8bcadde4?page=0&searchText="Einar Dekke"

 

 

I følge biografiske opplysninger om studentene studerte han juss i 2 år, men hoppet så av studiene og returnerte til Bergen. Der gikk han to år på den tekniske høyskolen, reiste til Tyskland for å studere jernstøpning, og ble så teknisk bestyrer på Damsgaard jernstøperi. Men i 1907 emigrerte han til USA og fikk arbeid ved New Your Public Library som Manager of the Delivery department, https://www.nb.no/items/a18ec84f788beabff9328d41308cf617?page=77&searchText="Einar Dekke"

 

Han var på besøk i Norge i 19 https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000756812 og 1930 https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000766172

 

Bergens Tidende 28. mars 1953 Vår kjære bror Einar Dekke døde den 14. ds. i Maryland, U.S.A., og ble begravet sammesteds. Bergen i mars 1953.

https://www.nb.no/search?q="Einar Dekke"&mediatype=aviser

Norsk Handels-og sjøfartstidende 1, april 1953 hadde en notis om levnedsløpet hans.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
5 timer siden, Inger Hohler skrev:

 

Giftemålet var i 1768 i følge avisen jeg lenket til. 

 

Hun var godt voksen da hun giftet seg, hvilket rimer med at det ikke ble noen barn i ekteskapet.

I følge FT 1801, kort tid før hun døde, var hun 77 år gammel https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390016980

I følge opplysniger ved begravelsen i 1801 skulle hun være født i 1724. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000195022

https://www.geni.com/people/Anna-Alida-Meyer/6000000020367599538

Det skal finnes et begravelsesvers etter henne https://www.nb.no/items/02585b8f0be19a151b80715f7e2e0962?page=85&searchText="Alida Busch"
 

Johan og Anna Alida hadde tatt seg av has søsterdatter og hennes brorsønn. https://www.nb.no/items/63fe0bac238fd7ce4d4fb7ed2d4e66d9?page=0&searchText="Alida Busch"

Johan Busch døde 99.11.1793 etter et smertefullt sykeleie.

De er nevnt i forbindelse med  hus 217 i 11.rode http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/3077/GBB1753.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Det er mulig at det går an å finne ut hvem denne brorsønnen var, og dermed hva hennes bror het. 
Men Anna Alida Meyers dåp står her: https://www.digitalarkivet.no/kb20070320640648 Korskirken 15.12.1724, av foreldre Henric Meyer Albertson(?) og Margaretha Schrøder.
.....

.

Geni-siden det linkes til i innlegget over finnes nedenfor gjengitte utsnitt om Anna Alida Meyer fra "Busch, Anthon; Slekten Busch i Rostock, Risør og Oslo, Oslo 1976".
 

Her framgår bl.a. at pleiebarna var ektemannens (ikke hustruens) søsterdatter og (ektemannens) brorsønn. Søsterdatteren er navngitt, men ikke brorsønnen. Søsterdatteren Catharina Elisabeth Johansen er såvidt jeg forstår (av andre kilder) datter av Anna Sophia Busch og Nicolaus Johansen. Det framgår ikke klart hvilken bror som er far til pleiesønnen, men det er muligens snakk om omtalte Ernst Jürgen Busch.

 

Foreldrene til Johan Jacob Thomas Busch (1731-1793) ser ut til å være Bernt Thomassøn Busch (1702-1739) og Amalie Jørgensdatter Hiorth (1706-1738).

Foreldrene til hans hustru Anna Alida Meyer (1724-1801) ser ut til å være Henrich Albertsøn Meyer (1686-1741) og Margarethe Hermansdatter Schult-Nieman Schrøder (1699-1772).

 

****

Anna Alida Meyer

Rostock hadde på 1700-tallet en livlig forbindelse med Bergen og mange unge menn fra Rostock dro til Bergen og slo seg ned der. Blant disse var Jacob Busch (han benyttet bare navnet Jacob). Bare 15 år gammel reiste han fra sin fedreneby og ankom til Bergen – ifølge det over ham forfattede gravvers – 6. mai 1746. I Bergen fikk han straks stilling som «junge» hos handelsforvalter Heinrich Dwerhagen i gården «Bratten» på tyskebryggen. Etter utstått læretid tok han geselleksamen 20/1 1756, hvoretter han fikk stilling som gesell hos Johan Henrik Bollmann ved kontoret. Bollmann var egenhandler og dermed medlem av Det norske Kontor. I 1759 ble Jacob Busch handelsforvalter i Engelsgården hos sin senere svoger Fredrik Fosswinckel, fra hvem han 17/12 1764 fikk skjøte på en «Handelstue på Kontoret udi Engelgaarden», hvoretter han tok borgerskap som kjøpmann 2/10 1766 og ble i 1768 «Kontorsk egenhandler».
 

I 1768 ble Jacob Busch eier av Fosswinckels stue i Engelgårde. På en kjeller i Engelgården står fremdeles en stein med inskripsjonen «Jacob Busch 1759». Med sin hustru fikk han også flere eiendommer i Bergen.
 

Jacob Busch drev en utstrakt nordlandshandel og fiske ved Island. Utenom handel drev han også adskillig rederivirksomhet. Fra 1776 og til sin død er han i forskjellige skipslister oppført som medeier i følgende skip: «Henricha» på 41 ¾ kommercelest 1780-82 med ¼ part, snau «Engel Gabriel» på 71 kommercelester 1776-1793 med 5/24 parter, galliot «Catharina Margaretha» på 51 kommercelester 1781-1790 med 1/6 part, «Haabet» 1787-88 med 5/16 parter, galeas «Den unge Henrich» på 37 kommercelester 1786-1793 med 5/16 parter, galeas «Den unge Jacob» på 51 kommercelester 1786-93 ned ½ part, galeas «St. Maria» på 27 kommercelester 1781-86 for en del, brigantine «Frau Anna Rebecha» på 78 ½ kommercelester 1781-90 med ¼ part. «Anna Sophia» på 27 kommercelester 1788 for en del og gallionskip «St. Petrus» i 1792 med ½ part.
 

Busch satt således i meget gode økonomiske kår. I en skatteliste for 1789 over formuesskatt betaler han en skatt som svarer til 40.000 rdl. i formue og ved sitt testament av 31/3 1801 disponerte hans enke, som hadde overtatt det halve bo etter mannens død, i alt over ca. 30.000 rdl.
 

Jacob Busch og hustru nød stor anseelse i Bergen og var meget velgjørende, hvilket også kommer til uttrykk i nedenstående gravskrifter. Jacob Busch og hustru hadde ikke barn, men de tok til seg som sine egne Jacob Buschs brorsønn Friedrich Johan Jochim Busch og søsterdatteren Catarina Elisabeth Johansen samt en brorsønn av hustruen for hvem de var i foreldres sted.
 

25. oktober 1768 opprettet ektefellene gjensidig testament hvorpå de fikk kgl. Konfirmasjon 25. november samme år, hvoretter den lengstlevende skulle beholde det hele bos samlede formue til sin disposisjon og rådighet så lenge han eller hun forble ugift; men skulle den lengstlevende på ny gifte seg skulle der utbetales førstavdødes arvinger 1500 rdl. Hvis lengstlevende døde ugift skulle boet deles likt mellom begge ektefelles arvinger. Ved et nytt testament av 5. desember 1792 forandret Jacob Busch den sistnevnte bestemmelse således at av hans halvdel av boet skulle hans avdøde bro Andreas Joachim Buschs fire etterlatte sønner, nemlig: Jochum, Peter, Hans Jochum og Friedrich Christoffer Heinrich, i alt 3200 rdl., og den avdøde bror Ernst Jürgen Buschs fire etterlatte døtre og en sønn i alt få 4800 rdl. Dernest skulle Henrik Helmers som takk for lang og tro tjeneste få 1000 rdl. Alt det øvrige av sin halvpart av boet testamenterte han til sin søsterdatter Catharina Elisabeth Johansen som var gift med kjøpmann i Bergen Christopher Kahrs.
 

Etter Johan Jacob Buschs død forfattet cand.theol., lærer og leilighetsdikter B. Børretzen et sørgedikt på 12 vers med følgende tekst til gravplate, som er inntatt i Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger 23/11 1793 (diktet er oppbevart i Bergen off. bibliotek nr. B9995). Også i «Neusten Zeitungen» i Rostock 9/12 1793 ble dødsfallet bekjentgjort med fremhevelse av hans omsorg for sine medmennesker. Diktet kan beskues i bildegalleriet.
 

Gift i Bergen i 1768 med Johan Jacob Thomas Busch.
 

Ved reperasjon av Korskirkens kjeller i 1890-årene ble begge ektefellers kister sammen med en del andre flyttet til en fellesgrav på en kirkegård.
 

Til deres bryllup ble forfattet et bryllupsdikt på norsk på 15 vers, og et langt bryllupsdikt på tysk hvorav et eksemplar av hvert er oppbevart i «Det kongelige norske Videnskabers Selskab» i Trondheim.
 

Anna Alida Meyer hadde ved auksjonsskjøte 23/12 1761 kjøpt eiendommen Rode 23 nr. 11 beliggende på Øvregate ved tyskekirken, og denne eiendom ble ektefellenes bolig inntil hun i 1773 arvet naboeiendommen Rode 23 nr. 10, nåværende Øvregate 17 og Rode 23 nr. 20. Den førstnevnte eiendom solgte derfor Jacob Busch i 1775 for 650 rdl. Øvregate 17 var en stor eiendom og en patricierbolig til lenge etter hustruens død. En måned før sin død solgte hun eiendommen og den andre som hun hadde arvet på skiftet etter sin mor ved skjøte av 28/3 1801 for 2400 rdl. til Friedrich Meyer.
 

Etter de forannevnte testamenter overtok hun fellesboet etter Jacob Busch og ble boende i Øvregate 17 til sin død. Hennes bo ble oppgjort privat med H. J. Freuchen og Friedrich Meyer som testamentfullbyrdere og er derfor ikke innført i Bergens skifteprotokoller. Man kan derfor fra skiftet ikke få noen oversikt over boets forskjellige aktiva, men ved testament av 31/3 1801 – ca. en måned før sin død – bestemte hun at av hennes andel av det opprinnelige bo skulle 25.450 rdl. tilfalle private arvinger og 5450 rdl. legater «For å kunne rekke hjelpsomme Hænder til Trøst og Husvalelse for værdige Trængende». Herav skulle 4.000 rdl. gå til et legat under navn av «Johan Jacob Busch og hustru Anna Alida Meyers Legat for fattige Sengeliggende i Bergen» i byens tre hovedsogn, Domkirkens, Korskirkens og Nykirkens menigheter. Kapitalen ble innbetalt i forbindelse med oppgjøret av hennes bo, men ble senere etter pengereduksjonen i 1813 og 1816 omskrevet til 853 Spd. Legatet eksisterer fremdeles. Dets kapital er nå ca. kr. 12.000 – og bestyres av Bergens Overformynderi.
 

Testamentet er inntatt i den såkalte Bergenske kongebrevbog i Magistratens arkiv og en ekstrakt som angår legatet er innatt i Nicolaysen: «Norske Stiftelser» II s. 235 og III s. 605, 622, 643-45 og 656.
 

Etter Anna Alida Buschs død forfattet ovennevnte B. Børretzen: «Betragtninger ved Delæde, Høifornemme Mad. Anna Alia Busch’s Grav», et sørgedikt på 15 vers med følgende tekst til gravplate, som er inntatt i Bergens Adresse Contoirs Efterretninger 9/5 1801 (diktet er oppbevart i Bergens off. bibliotek nr. B9995). Diktet kan beskues i bildegalleriet.
 

Kilde: Busch, Anthon; Slekten Busch i Rostock, Risør og Oslo, Oslo 1976.

 

****

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler

Siden jeg foreløpig ikke vet om Anna Alida Meyer er noen etterkommer etter en Bünemann, fortsetter jeg med 

Inga Dekke (Ananinas datter) f. 28.05.1877 døpt 20.07, nr. 139 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007398600 nr. 139 https://www.digitalarkivet.no/kb20070223680662

blant fadderene fru A. Holtermann

 

Inga giftet seg med kjøpmannen Rolf Olsen f. 1868. Barna kom uvanlig tett i starten.

 

I 1900 fikk de datteren Ingrid Orning, hun ble døpt 04.05. Adressen var da Rikard Nordraaks gt. 2 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007689588

Hun ble innmeldt på Katedralskoen i 1912. https://www.digitalarkivet.no/view/47/pl00000000039221

Inga ble forlovet med overrettssakfører Andreas Grimelundi 1922 https://www.nb.no/items/fe5852384d2b57932990c7089cdea1cc?page=3&searchText="Orning Olsen"

Lysning i Norsk Kunngjøringstidene 14.04.1923 https://www.nb.no/items/6bbd80ca125fc195a3ea91835ae7c7a1?page=0&searchText="Orning Olsen"

Bryllupsdato ble annonser til 09.05.1923 https://www.nb.no/items/db514cc5bb68ca3415dad0cdb012f6e0?page=1&searchText="Orning Olsen" Han var sønn av sogneprest Hans Grimelund, som var død. Moren hans var født Dåe, og levde fortsatt.

 

I 1901 kom Claus Dekke Orning, han ble døpt 08.04. Adressen var da Foswinckelsgate 10 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007610914

Han ble innmeldt på Katedralskolen samme år som søsteren over. https://www.digitalarkivet.no/view/47/pl00000000039301

Claus forlovet seg med Gudrun Aas fra Ytre Enebak i 1924 https://www.nb.no/items/4f255fc3fceb7f33caa4cd0631c3afa8?page=3&searchText="Orning Olsen"

Han var Befragter.

Claus drev med skiskyting (1925) https://www.nb.no/items/74f40779ea67ecb2bf5a1a6c6eb8cff9?page=5&searchText="Orning Olsen" https://www.nb.no/items/57e4e6021c15a78f69e4615f5b26d111?page=7&searchText="Orning Olsen"

Også alm. skiløp, her ble han slått av (blant annet) sin lillebror Rolf i 1926. https://www.nb.no/items/59e3cc6ed5f1d701a0910b0f8ae309fb?page=7&searchText="Orning Olsen"

 

Bergens aftenblad nevnte 09.12.1927  Navneforandring. Befragter Claus Dekke Orning Olsen har faat justitsdepartementets tilladelse til at anta navnet S t a in e r som slegtsnavn.

https://www.nb.no/search?q="Orning Olsen"&mediatype=aviser&sort=dateasc

 

I 1902 fikk de Rolf Orning, døpt 23.03. Adressen var fortsatt Foswinckelsgate 10  https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007612217

Han ble innmeldt på katedralskolen i 1913 https://www.digitalarkivet.no/view/47/pl00000000039603

Rolf drev som over nevnt  med skirenn https://www.nb.no/items/0344d2623cf9ceb9c75e1ba6023d8551?page=5&searchText="Orning Olsen"

Han tok også Bergens Handelsgymnasiums to-årige formiddagskurs, avsluttet 1921 https://www.nb.no/items/ff126e5ec3ef556885d80c86c96d870e?page=1&searchText="Rolf Orning Olsen"

Rolf giftet seg med en Margrethe, de finnes i valgmantallet 1934, Bellevue 26, Kalfaret https://www.digitalarkivet.no/view/108/pc00000000424260 Han var kjøpmann.

 

Så gikk det mer enn 12 måneder før neste dåp, men Esterh Dekke Orning  ble likevel båret til dåpen i 1903, nærmere bestemt https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007614049 27.09. Samme adresse.

Esther var ugift i 1928 da hun deltok på Husmordagene på Landsmøtet med et dukketablå for å illustrere foredraget Barns ernæring de første leveår etter spedbarnsalder https://www.nb.no/items/c00202c15da3727cdb1e55afd433db13?page=3&searchText="Orning Olsen"

Året etter drev hun radioopplysning om spedbarnsstell https://www.nb.no/items/9811333c3972888926a489589cede024?page=3&searchText="Orning Olsen"

Hardanger aftenblad forteller hvor hun ble utdannet i forbindelse med et mulig kurs i spedbarnsstell, annonsert 26. oktober 1929  frk. Ester Orning-Olsen (utlært ved prof. Lundells klinikk, Stockholm)  https://www.nb.no/search?q="Orning Olsen"&mediatype=aviser&sort=dateasc

Nummeret 4.12.1929 utdyper Esther Orning Olsen som har gjennemgått Nordens Husmor forbunds høiere kursus i barnepleie i Stockholm,

I 1931 ble hun ansatt som bestyrer av barnehjemmet Mobergslien. https://www.nb.no/items/ab3721adf4c51c2b2c6a3b8b1d1d2f52?page=3&searchText="Orning Olsen" 

Det var Christian Michelsens hjem, og hun var fortsatt bestyrer i 1935 da Dagen rapporterte 15.05: Det går utmerket på Chr. Michelsens bamehjem på Mobergslien. Bestyrerinnen S. Esther Orning Olsen skriver i sin beretning til fylket at det fjerde driftsår nu snart avsluttes. 

I 1936 slutten Esther i forbindelse med at hun giftet seg  "Som ny bestyrerinne ved Mobergslien barnehjem i Os efter søster Esther Orning-Olsen — nu fru dr. Smitt — er. ansatt oversøster ved Høyanger sykehus, frk. Aslaug Christensen". Morgenavisen 03.11.1936
I 1936 får vi også høre at det var et hjem for tuberkuløse barn, som stadig hadde fullt belegg, og sommerstid kunne være overfylt. https://www.nb.no/items/4ab77c42844d624840b7293c34410dab?page=7&searchText="Orning Olsen"
Esther fikk ikke beholde mannen lenge. 09.04.1940 meldte Bergens tidende: Distriktslæge J. H. Smitt min mann og vår far døde rolig idag. Nesttun, den 4. mai 1940. Esther Smitt. Fian Solem. Helge Smitt. Svigerbarn og barnebarn. Blev bisatt idag. https://www.nb.no/search?q="Esther Smitt"&mediatype=aviser

 

07.03.1941 oppgir Dagen (Bergen) at Tuberkuloseforeningen har dessuten en underavdeling av yngre damer under ledelse av fru Esther Smitt

 

Enken Esther Smitt giftet seg med Nils Peter Gottfred Høyer på sorenskriverkontoret i Kongsberg. https://www.nb.no/items/4e411b651cd5470d5258937ec830d591?page=1&searchText="Esther Smitt" Opplysningen om at hun var enke kom fra Fritt Folk 19.08.1943 Peter Gotfred, berrakter, og enke Esther Smitt, begge Herre pr. Porsgrunn. 
De flyttet tilbake til Bergen. Esther fortsatte med radioprogrammer med folkeopplysning om barnestell 
https://www.nb.no/items/2be57bb0c3da270866f4b655cf855167?page=3&searchText="Esther Høyer"
Hun var også leder for Fana Tuberkuloseforening, Dagen (Bergen) 05.04.1974 Fana tuberkuloseforening holdt årsmøte den 21. mars under ledelse av formannen, fru Esther Høyer. 

I 1948: https://www.nb.no/items/595809199b2fac5cec97914b27703d12?page=1&searchText="Esther Høyer"

Bergens tidende 10.03. 1951 Tuberkuloseforening hadde årsmøte 7. mars under ledelse av formannen fru Esther Høyer som ønsket velkommen. Årsmelding og regnskap ble godkjent. Foreningen hadde 501 medlemmer pr. 1.

 

Så meldte Bergens Tidende 21.01.1952: Ekteskap er inngått av Esther Høyer og oberst Eivind Hjelle. 

Esther skiftet etternavn igjen, og fortsatte med aktiviteter tilkyttet barnepleiehttps://www.nb.no/items/ce18acf76c5028337100cc2066bf503a?page=7&searchText="Esther Hjelle"

 

Hun ble leder for sanitetsgruppen. https://www.nb.no/items/0f4c42281ddfdf010d24a31adb2592a1?page=1&searchText="Esther Hjelle"

og arbeidet for Røde kors barnehjelp Bergen https://www.nb.no/items/168387f365b0c0610703c6a428b40c27?page=1&searchText="Esther Hjelle"

Hun gikk ut av styrearbeidet i Lotteforeningen i 1956 https://www.nb.no/items/ff48895b6618ce4ebe899ce38612caf0?page=1&searchText="Esther Hjelle"

I 1957 holdt hun foredrag for Lotteforeningen etter å ha vært en tur i Midtøsten https://www.nb.no/items/db3a5f9137cde653fb932ebbc635866a?page=5&searchText="Esther Hjelle"

Morgenposten 02.06.1958   Fra Morgenpostens utsendte medarbeider GUNNAR JERMAN. Cairo: Fru Esther Hjelle føler seg nesten hjemme i Cairo nå, etter vel ett år i pyramidenes og sfinxens nære

 

I 1963 holdt hun kåseri med tittle Husmor i Gaza. https://www.nb.no/items/6afdb15bfa67f3b7a483a0196343f2ef?page=7&searchText="Esther Hjelle"

 

I 1970 var hun 'still going strong' med foreningsvirksomhet, i følge BT 11 02..

Barnehjelp har holdt årsmøte og har valgt nytt styre med Edith Frønsdal som formann. Viseformann ble Esther Hjelle, kasserer/sekretær ble Karen Sofie Tøsse og styremedlemmer Margaretha Fasmer og som Bergen Røde Kors*
 
BT 19.10.1978  Var kjaere Eivind Otto Hjelle dode 17. oktober 81 ar gml. Esther Hjelle Eivind Otto Tulla Barnebarna Ovrige familie. Vennligst ikke send blomster til Jijemmet.
 
Esther eide Revebjeller versjon IV av Nikolai Astrup. https://www.nb.no/items/7cd21af3e8100cbfc17dc45fb2e7f1f4?page=35&searchText=
 

 

Neste dåp var i 1906, det var Kirsten Dekke Orning, og dåpsdagen 08.04. De hadde da flyttet til nr. 50 samme gate. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007616964

Ved valgmantallet i 1934 bodde hun fortsatt hjemme hos foreldrene, som eneste barn, i Blaauws v. 7. Hun var arbeidsstuelærerinne. https://www.digitalarkivet.no/view/108/pc00000000434145 Familien hadde en husassistent.

Kirsten Dekke Orning Olsen døde 18.04.1995 i Bergen https://www.digitalarkivet.no/view/15/pa00000000158155

Avisannonsen ble innsatt av søsknenes barn i Bergens Tidende 21.04: Vår kjære tante Kikki Kirsten Orning Olsen døde stille 18. april 1995, 89 år. Bergen, 19. april 1995.

 

 
 

 

 

I 1910 hadde Rolf og Inga både kokk og barnepike, og farens yrke var oppført som kjøpmann, sild, fiskeforretning.Adressen var Asheim Fløen Nordre https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036707000810

 

Her er familien ved FT 1922, alle barna var hjemmeboende, men Claus befant seg i London og Esther i Belgien https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01065522093925

 

Det ser ut til at Rolf Olsen (faren) engasjerte seg i Selskapet for de norske fiskeriers fremme https://www.nb.no/items/19c95ae1111fd08df4394f70c3069d3e?page=1&searchText="Rolf Olsen"

og Stor- og vårsildssalternes sammenslutning https://www.nb.no/items/5c60bcecfef593f68b1d72478b1812f6?page=5&searchText="Rolf Olsen" Han ble formann i 1931 https://www.nb.no/items/d65e1c161679018277b77981eb72b581?page=0&searchText="Rolf Olsen"

 

Det er ikke urimelig at han var opptatt av transport, og det ser ut til at han satt i Det Bergenske Dampskipsselskaps direksjon https://www.nb.no/items/b49118752d516723ec1a45f53c651aab?page=3&searchText="Rolf Olsen"

Mer siden.

Edited by Inger Hohler
Esther

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler

Rolf Dekke Orning-Olsens kone het Margrethe Irgens før hun giftet seg. Bryllupet stod 13.12.1930  https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000370854

Han var i styret fot selskapet Norløff og Ohldiech AS https://www.nb.no/items/5f01867f90c94bd1b4a6665e1095cb5e?page=477&searchText="Orning-Olsen"

 

Kirsten Orning Olsen så ut til å boen tid i Oslo, i Observatoriegaten 10. Her fra Adressebok 1968-70   https://www.nb.no/items/db58e360f412f5a49df60b54a71c33d6?page=129&searchText="Orning-Olsen" og  1971-1972 https://www.nb.no/items/480cb6c1d895e0b8e4c8ffc4d0c2d496?page=129&searchText="Orning-Olsen"

 

Eivind Otto Hjelle i Studentene fra 1918 https://www.nb.no/items/6c4d6e6d7ecf633fa20a94b87932ca9e?page=139&searchText="Orning-Olsen"

Han hadde en imponerne samling utmerkelser: FN-medaljen, Ridder av 1. klasse St. Olavs Ordnen, kommandør av Dannebrog og russiak medalje 'Seieren over Tyskland'

 

Andres Grimelund i Medlemmer av Den Norske sakførerforening fra 1950  https://www.nb.no/items/b3f9413b2125c7f26063abb8896d95bf?page=177&searchText="Orning-Olsen"

 

Anders Grimelund og Ingrid er her oppført med 3 barn. 

Edited by Inger Hohler
Eivind Otto Hjelle Andreas Grimelund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Siden det var kommet med at Henrich Albertsen Meyer og Margretha Schrøder høre med her, legger jeg ut hans våpen fra Englegården i Bergen.

IMG_20200704_124559.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler
Quote

 

Bergens aftenblad nevnte 09.12.1927  Navneforandring. Befragter Claus Dekke Orning Olsen har faat justitsdepartementets tilladelse til at anta navnet S t a in e r som slegtsnavn.

https://www.nb.no/search?q="Orning Olsen"&mediatype=aviser&sort=dateasc

 

Det skal nok være Stamer, ikke Stainer.
Claus Dekke Stamer var skipsreder. Rederlaget ble opprettet i 1937, i følge Firda Folkeblad døde han i 1983 og hadde fått Kongens fortjenestemedalje for sin innsats for lakse- og ferskvannsfisket https://www.nb.no/items/673c258f9a821b3adcdcdbc5638de71b?page=1&searchText="Stamer"

Denne artikkelen forteller om hvilke verv han innehadde med relevans for utmerkelsen. https://www.nb.no/items/6e314d35ab994c63f768fcb68b4e267c?page=19&searchText="Stamer"

 

I forbindelse med 60-årsdagen, portrett i avisen https://www.nb.no/items/20e48b9269fb96814d685ff703edc8a9?page=1&searchText="Stamer"

 

Dødsfall Claus Stamer 22.03.1983, 82 år. https://www.digitalarkivet.no/view/387/pc00000003834315 Her er fødselsdato oppgitt til 10.01.1901.

26.03.1983 stod dødsannonsen i Bergens Tidende Vår alles kjære Claus Dekke Stamer sovnet stille inn 22. mars 1983 Gudrun Claus Johan Else Beth Karsten Pelle, Claus, Teije og Guri

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.