Jump to content
Arkivverket
Kjetil Tednes

Kapitulasjonsavtalen på Lillehammer natt til 9.5.1945

Recommended Posts

Kjetil Tednes
Posted (edited)

Natt til 9.5.1945 kapitulerte den tyske øverstkommanderende i Norge, General Franz Friedrich Böhme, i form av en skriftlig kapitulasjonsavtale overfor en britisk ekspedisjonsstyre ledet av brigader Richard Hilton. Jeg har ikke funnet denne avtalen noe sted. Kjenner noen ordlyden i denne avtalen, eller har en formening om hvor ordlyden kan finnes?

Edited by Kjetil Tednes

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnitaRiise (Statsarkivet Bergen)

Siden avtalen ble inngått mellom tyskerne og de allierte styrker vil den mest sannsynlig finnes i et britisk arkiv. Mulig at du kan finne ordlyden i avtalen via en av de mange bøkene som er utgitt om krigen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil Tednes

Jeg er relativt sikker på at denne kapitulasjonsavtalen ikke er gjengitt i bokform, i noe annet trykt medium etter tilgjengelig på internett (merkelig nok). Men helt sikker er jeg selvfølgelig ikke. Derfor denne forespørselen. Når Riksarkivet igjen åpner, vil jeg spørre om dem har et eksemplar. Hvis ikke gjenstår, som Riise nevner, å undersøke i britiske arkiver.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjarne Rosenstrøm

Ifølge denne artikkelen ble avtalen muligens undertegnet på Bristol i Oslo:

 

 

 

 

Side 1
videre til Lillehammer hvor tyskerne hadde sitt hovedkvarter. Der ble kapitulasjonspapirene over- levert general Bohme, som var øverstkommanderende. Han nek- nektet imidlertid å undertegne dem for de var oversatt

Screenshot_2020-06-02 Lillehammer Tilskuer.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil Tednes
Posted (edited)

Jeg har nå fått klarhet i hva som skjedde i forbindelse med den norske våpennedleggelsen i Norge i mail 1945:

General Dwight David Eisenhower (1890 – 1969) var ”The Supreme Commander of the Allied Expiditionary Force” i Nord-Vest-Europa.Siden samtlige tyske stridskrefter hadde kapitulert i Reims i Frankrike 7.5.1945 kl. 02.41, utstedte den amerikanske general og stabssjef for general Eisenhower, Walter Bedell Smith (1895 – 1961), samme dag og sted en generell ordre[1].  Denne ordren gikk bl.a. til general Franz Friedrich Böhme (1885 – 1947) som var øverstkommanderende for Wehrmacht i Norge. Ordren gikk ut på at mottakerne måtte være i beredskap for å mota spesifiserte ordre vedrørende kapitulasjonen til de styrkene som sto under kommando av mottakerne av ordren fra general Bedell Smith.  Etter at general Böhme telegrafisk hadde akseptert å motta slike ordre, fløy den britiske brigader Richard Hilton (1894 – 1978) til Norge fra Storbritannia 8.5.1945. Brigader Hilton var leder av en britisk militærkommando med oppdrag å få tyskerne i Norge til formelt å akseptere de spesifiserte ordre han brakte med seg. Brigader Hilton kom til Lillehammer den 8. mai 1945 på sen kveldstid, og møtte der general Böhme. Böhme ble forelagt tre separate og omfattende ordre henholdsvis vedrørende de tyske landstridskrefter[2], ”Kriegsmarine”[3] og ”Luftwaffe” i Norge, som Hilton brakte med seg, hvor vilkårene for kapitulasjon i Norge var nedfelt[4]. Noe etter midnatt skal Böhme ha gitt sitt muntlige tilsagn om at han ville adlyde de mottatte ordrene så langt det var praktisk mulig, men at en formell aksept måtte utstå til ordrene var oversatt til tysk. Følgelig kom Böhme (eller en fullmektig fra ham) til Oslo på ettermiddagen 9. mai, og oppsøkte Hilton på Hotell Bristol i Oslo, hvor Hilton fikk en skriftlig bekreftelse på at Böhme aksepterte og ville prøve å etterkomme de ordrene han hadde fått i fra britene[5]. Derved var den tyske kapitulasjonen i Norge endelig og formelt stadfestet, vel og merke overfor Storbritannia, ikke overfor noen norske myndigheter eller den norske stat representert ved Londonregjeringen.

 

[2] Mottatt som vedlegg til e- post fra Riksarkivet: ”Orders of the Allied Military Joint Commander to the Commander German Land Forces in Norway”, som befinner seg i Riksarkivet formodentlig  i arkiv RAFA-2017 i serie Yg, eske 218

[4] Erik A. Steen: Norges sjøkrig 1940-1945. 6:2 2 : Marinens operasjoner fra baser i Storbritannia m.v. fra januar 1944 til juni 1945 (1969) på side 447

[5] Charles Peto Bennett i ”Aftenposten” 6.5.1970 på side 4

 

Edited by Kjetil Tednes

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.