Jump to content
Arkivverket

Erik Jørgenson Natvig (1819- ) og kona Anna Olsdotter (1815- ) til Amerika i 1869 - hamna i California der sonen Jørgen vart myrda av rancharar p.g.a. sauehald(!) - oppfølgjing av Erik og Anna og dei hine borni deira? - Ei uvanleg kjempeutfordring!


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Dette er ei ganske uvanleg utvandrarsoge frå Sogn som eg har jobba med gjennom mange år, men utan å komma heilt til «botn» av!

 

Erik Jørgenson Natvig og Anna Olsdotter flytte mellom fleire bygder i Sogn før dei i 1869 utvandra til Amerika.  Fleire av borni var utvandra før, mellom anna sonen Jørgen (George Erickson) som på 1870-talet vart sauebonde i Trinity Co., CA.  Yrkesvalet hans vart so mislikt av dei store kvegrancharane i nabolaget at dei myrda George gjennom eit bakholdsangrep i 1886.  Dete var skikkdeleg «ville vesten»!

 

Soga til Jørgen har eg studert i detalj.  Eg har lese sakspapiri og finne ut det meste om han og huslyden hans.  MEN, eg har vanskar med å finna att foreldri hans og fleire av søskeni..

 

** Kvar budde Erik og Anna i 1870?  Kva namn nytta dei då?

 

** Kvar vart det av dei etter 1880?  Døydde dei òg i California?  Dei vert ikkje nemnde i sakspapiri om drapet på sonen!

 

** Og kva med søskeni Ole, Erik og Olina?  Erik var òg i California, men ingen av dei nolevande etterkomarane etter Jørgen i California veit kvar han vart av...

 

Eg attgjev noverande status på manuskriptet mitt:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Erik Jørgenson Natvig, opphavleg frå Sva under Natvik i Årdal, men soneson av husmann Erik Halvorson i Hola under Hovland i Årdal (1742-1816), opphavleg husmannsson frå Vågen under Kroken i Hafslo, var f. i Årdal 9.5.1819.  Han gifte seg i Årdal 30.4.1843 med Anna Olsdotter frå Hovland, ei sonedotter av husmann Peder Paulson på Plassen under Hovland (1746-1831), opphavleg gardbrukarson frå Kinserdalen i Hafslo.  Ho var f. i Årdal 29.3.1815.

Erik og Anna busette seg først på ein plass under Natviki i Årdal.

Erik og Anna fekk våren 1852 innflyttingsattest til Hafslo, men truleg flytte dei hit alt i 1851.  Dei tok over som plassfolk på Loi og dreiv plassen fram til 1854.

Erik og Anna flytte visstnok alt i 1854 til Bjordal i Lavik der dei var paktarar i fleire år til dei kring 1860 flytte til Lærdalsøyri i Lærdal der dei var innerstfolk til dei i 1869 utvandra til Amerika.  Me finn dei att under namni Erick og Anna Natwick der dei først busette seg

 

¤¤¤¤¤ (Wisconsin or Iowa? - kvar??)

 

men i 1879 følgde dei sonen Jørgen til Hettenshaw, Trinity Co., Cal. 

 

¤¤¤¤¤ (lived there in 1880 – perhaps on a farm?? – what later??)

 

¤¤¤¤¤ (date and place of his death?)

 

¤¤¤¤¤ (date and place of her death?)

 

Dei fekk sju born i lag, og dessutan hadde Anna ei dotter frå før:

a. Fredrikka Kirstine Eriksdotter (1836-

 

     ¤¤¤¤¤ (death year US? – after 1920!)

 

     ), dotter av Anna og husmannssonen Erik Erikson frå Tolsgarden under Lægreid (1811-1896), vart gift første gongen med husmann Nils Andersson på ein plass under Rød i Balestrand (1831-1867), men utvandra i 1872 til Amerika og vart der attgift med husmannssonen Torbjørn Erikson frå Gruvlebakken under Leirdalen i Luster (1846-1907) (for båe ekteskapi, sjå under Leirdalen i Luster).

b. Helvig Fredrikke Eriksdotter, kjend som Helen Erickson, f. i Årdal 17.9.1842, flytte med foreldri til Hafslo og vidare til Lavik og so til Lærdal, men utvandra derifrå til Amerika i 1863.  Ho gifte seg første gongen i Columbia Co., Wis. 25.7.1863 med enkjemannen Hans Monsson, opphavleg frå Hausahalsen i Lærdal, ein soneson av gardbrukardotteri Synneva Sjursdotter frå Bollingberg i Luster (1765-1834), i Amerika kjend som Hans Monson.  Hans var f. i Lærdal 10.8.1823 og gifte seg første gongen i Aurland 23.10.1848 med Inger Oline, kjend som Olina Olsdotter frå Onstad i Aurland, f. i Aurland 18.3.1817.  Hans og Olina budde visstnok som innerstfolk på Hausahalsen, men Olina må vera avlidi,

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     for Hans var enkjemann då ogso han utvandra til Amerika i 1863.  Hans og Helen Monson slo seg først ned som farmarar i Bristol township, Dane Co., Wis., men flytte tidleg i 1870-åri til ein farm i Clayton township, Mower Co., Minn.  Kring 1883 flytte dei so inn hjå ein bror hans i North Ottawa township, Grant Co., Minn. der Hans d. 6.1.1894.  Helvig Monson flytte som enkje til Elk Lake, Grant Co., Minn., men gifte seg att i Grant Co., Minn. 16.10.1908 med enkjemannen Ole Kittelson, opphavleg frå Landsverk i Hjartdal, i Amerika kjend som Ole Kittleson.  Han var son av gardbrukar Kittel Olson på Landsverk og kona Anlaug Olsdotter frå Frøland og f. i Hjartdal 29.5.1829, men utvandra til Amerika i 1847 til Winnebago Co., Wis.  Han gifte seg første gongen kring 1852, dato og stad ukjende, med Margit Halvorsdotter frå

 

     ¤¤¤¤¤ (Telemark!?)

 

     Ho var dotter av

 

     ¤¤¤¤¤ (foreldri hennar?)

 

     og f.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar? – 19.8.1834? – kan henda f. Drangedal 14.7.1833 som dotter av Halvor Hansson Øvrebø og kona Signe Johnsdotter, utvandra 1846?

 

     men utvandra til Amerika i

 

     ¤¤¤¤¤ (utvandringsåret hennar? – 1900 seier 1847, men 54 år i Amerika!)

 

     Ole og Margit farma mange år i Winchester township, Winnebago Co., Wis., men flytte på 1890-talet med fleire av dei yngre borni til Navarino township, Shawano Co., Wis. der Margit d. 28.8.1902.  Ole flytte kring 1907 til Elbow Lake, Grant Co., Minn. der han og Helvig budde levetidi ut.  Ole d. i Elbow Lake, Minn. 2.9.1911, medan Helvig Kittleson d. same staden 3.2.1917.  Me kjenner til tre born etter Hans Monson, som alle var frå andre ekteskapet med Helvig.  Andre ekteskapet hennar var barnlaust, men Ole Kittleson hadde elleve born frå første ekteskapet sitt.

c. Ole Erikson, kjend som Ole Natwick, f. i Årdal 22.3.1845, flytte likeins med foreldri sine til Hafslo, Lavik og Lærdal, men utvandra til Amerika i 1867. 

 

     ¤¤¤¤¤ (what became of him? – biography needed!)

 

d. Jørgen Erikson, kjend som George Erickson, f. i Årdal 10.11.1847, flytte med foreldri sine til Hafslo, Lavik og so til Lærdal, og derifrå utvandra han til Amerika i 1868.  George flytte tidleg til California og budde ei tid i Sacramento og i Tehama Co., Cal. til han i 1874 flytte til Hettenshaw, Trinity Co., Cal.  George gifte seg i Madison, Wis. 1.9.1879 med Dorthina, kjend som Dena Burnson, f. i Dane Co., Wis. 22.7.1860.  Dei vart buande i Hettenshaw precinct nær Mad River, Trinity Co., Cal. der George livnærte seg som sauebonde («sheep raiser»).  Men han vart myrda av ein nabo 7.9.1886, og Dena gifte seg att i Gardnerville, Nev. 22.2.1894 med Hans Hansson Nielsen frå Nørre Løgum i Lø kommune, Tønder amt, Danmark, i Amerika kjend som Hans Nelson.  Han var son av gardbrukar Hans Jensen Nielsen i Kløjing, Nørre Løgum og kona Karen Hansdotter f. Lund og f. i Nørre Løgum, Tønder amt i Danmark 24.3.1862, men utvandra til Amerika i 1883.  Hans Nelson var ei tid hotellstyrar («hotel manager»), og han og Dena budde i East Fork precinct, Douglas Co., Nev., men farma sidan i Jacks Valley precinct, Douglas Co., Nev.  Hans og Dena vart skilde i 1915, og Hans flytte til Reno, Washoe Co., Nev. der han d. 15.5.1950.  Dena gifte seg tredje gongen i Reno, Nev. 29.6.1925 med Frank Berger, f. i Washoe Co., Nev. 26.6.1865.  Frank hadde då i mange år vore jarnbanearbeidar («railroad worker»), og han og Dena budde i Reno, Washoe Co., Nev. der Dena d. 19.8.1940.  Frank Berger d. same staden 2.12.1943.  Dena fekk i alt fire born, som alle visstnok var frå første ekteskapet med George Erickson, men siste mannen Frank Berger hadde òg to døtrer frå eit tidlegare ekteskap.

e. Erik Erikson, kjend som Erick Natwick, f. i Årdal 1.9.1850, flytte òg med foreldri til Hafslo, Lavik og derifrå til Lærdal, men utvandra òg til Amerika i 1868. 

 

     ¤¤¤¤¤ (what became of him? – mentioned 1888 in Hettenshaw precinct near Mad River, Trinity Co., CA! – biography needed! – called Erick Erickson!?)

 

f. Cecilia Eriksdotter, kjend som Cecelia Erickson, f. i Hafslo 24.11.1852, flytte med foreldri til Lavik og Lærdal og utvandra derifrå med dei til Amerika i 1869.  Ho d. i Ada, Minn. 12.7.1932.  Cecelia gifte seg i Dane Co., Wis. 11.11.1872 med søskenbarnet Jørgen Andreasson, kjend som George A. Natwick, ein dotterson av gardbrukardotteri Anna Hermundsdotter frå Kinserdalen i Hafslo (1784-1882).  Han var f. i Årdal 4.2.1846, men flytte i 1847 med foreldri sine til Hitra og utvandra so derifrå til Amerika i 1869.  Han d. i Ada, Minn. 13.10.1919.  George og Cecelia slo seg i 1873 ned som farmarar i Clay township, Shelby Co., Ia., men flytte i 1882 til ein farm i Lake Ida township, Norman Co., Minn.  Som pensjonistar flytte dei kring 1915 inn til Ada, Norman Co., Minn.  Dei fekk elleve born i lag.

g. Olina Eriksdotter, kjend som Lena Natwick, f. i Lavik 4.3.1855, flytte med foreldri til Lærdal, men utvandra òg med dei til Amerika i 1869. 

 

     ¤¤¤¤¤ (what became of her? – biography needed!)

 

h. Peder Erikson, f. i Lavik 10.10.1857, d. på Lærdalsøyri i Lærdal 25.3.1865.

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Kanskje kan OBITUARIES finnast for:

 

* Helvig «Helen» KITTELSON, som døydde i Elbow Lake, MN 3.2.1917?

 

* Cecelia NATWICK, som døydde i Ada, MN 12.7.1932?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

Jeg tar med litt av det som stod i Oakland Tribune (Oakland, California) 14 Oct 1886, Thursday, Page 1  -  "Six years ago (ca 1879-80) he erected a handsome and well-appointed house at a considerable exepence. When completed, he went East and brought out his aged father and mother and a young bride". 

Oakland Tribune (Oakland, California) 14 Oct 1886, Thursday, Page 1.jpg

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Tar med FT 1880

 

The 1880 United States Federal Census
Name:    Erick Natwick
Age:    64
Birth Date:    Abt 1816
Birthplace:    Norway
Home in 1880:    Heltenchow, Trinity, California, USA
Dwelling Number:    35
Race:    White
Gender:    Male
Relation to Head of House:    Self (Head)
Marital status:    Married
Spouse's name:    Luna Natwick
Father's Birthplace:    Norway
Mother's Birthplace:    Norway
Occupation:    Lives With
Household Members:    
Erick Natwick    64
Luna Natwick    66
Henry Natwick    21

1880.jpg

Edited by Egil Johannessen
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Kanskje fetter Henry fra 1880 FT.

 

Save  Print Share

Henry Thomas Natwick

 in the U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current

Name:Henry Thomas Natwick

Birth Date:17 May 1859

Birth Place:Norway

Death Date:10 Oct 1947

Death Place:Eureka, Humboldt County, California, United States of America

Cemetery:Sunrise Cemetery

Burial or Cremation Place:Fortuna, Humboldt County, California, United States of America

Has Bio?:Y

Father:Andreas Natwick

Mother:Anna Natwick

Spouse:Olive Cordelia Natwick

Children:Melvin Lester Natwick 
Warren Henry Natwick 
Leonard Richmond Natwick 
Mabel Ann Christensen 
Laura Ruby Barry 
Julie Ellen Mulley 
Ruth Natwick 
Maude Natwick 
Edgar Natwick 
Shirley Natwick 
Harry Ray Natwick

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Egil og Anton for nye spennande innlegg!

 

Avisartikkelen frå innlegg #2 er mellom materialet som eg har samla om denne ætti, men diverre seier ikkje denne artikkelen noko om kvar det vart av foreldri...  Sidan ogso sonen Erik budde i dette området, er det vel rimeleg å gissa på at foreldri vart buande der, kan henda i lag med Erik, men prov for dette manglar...

 

The Natwick saga fekk eg ein gong låna hjå ein ættling i Årdal, so eg kjenner innhaldet av boki.  Men akk, diverre er ikkje der heller opplysningar om lagnadane til foreldri...

 

Henry Natwick var ein brorson av Erik, men sidan han ikkje hadde like nær tilknytting til Luster kommune (Erik Jørgenson budde jo i Hafslo år...), fell han «utanfor» manuskriptet mitt.  Men det faktum at Henry òg budde i California, gjev oss ein god peikepinn på at Erik Jørgenson ikkje var heilt åleine etter at sonen Jørgen vart myrda...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

Kan Erik og Anna ha flyttet fra California til Dane, Wisconsin? Originalen viser 1 m(ale), 1 f(emale)

Census 1885 Wisconsin:

Name: E. J. Nutweck
Residence Date: 1885
Residence Place: Bristol, Dane, Wisconsin, USA
Relationship: Head
Neighbors: View others on page
Household Members:
Name Age

E. J. Nutweck
 

 


 

 

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Randi Elisabeth for eit oppsiktsvekkjande innlegg!

 

So lenge det ikkje finst eit einaste spor etter Erik og Anna i California etter 1880, er detg slett ikkje urimmewleg å tenkja seg at parfolket er flytt attende til Wisconsin!  På same «census-sida» frå 1885 finn me m.a. svigersonen Torbjorn E. Lerdahl gift med Fredrikke - dødsfallet hennar er etterspurt i følgjande tema: https://forum.arkivverket.no/topic/248847-fredrikke-kirstine-lerdahl-fødd-i-årdal-1836-levde-i-dane-co-wi-1920-lagnaden-hennar-obituary/

 

Kanskje kan gravene til Erik og Anna finnast i Dane Co., WI?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

Er denne sjekket ut? Hun var 80 år da hun døde.

 

The U.S., Evangelical Lutheran Church in America Church Records, 1781-1969  - Lenke Ancestry
Name:    Anna Natvig
Record Type:    Burial
Birth Place:    Norge
Death Date:    31 Mar
Burial Date:    4 Apr 1895
Church Name:    Spring Prairie Lutheran Church
Church Location:    DeForest, Wisconsin

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Egil for eit skikkeleg spennande og interessant innlegg!

 

Og sjå kva eg finn i kyrkjegardslista for Spring Prairie:

 

Erik Johannesen Natvig - 1813 - 27.9.1885

Anna Natvig - 1815 - 31.3.1895

 

Sjølv om farsnamnet til Erik er feil, kan det ikkje vera mykje tvil om at dette er «våre» folk!  Soleis har me finne lagnadane til foreldri i denne huslyden!  Kjempebra!

 

Då vert den neste store utfordringi å finna ut kva som skjedde med borni Ole (1845), Erik (1850) og Olina (1855).  Kanskje eitt eller fleire av dei òg budde i Bristol township, Dane Co., WI?

                 
          Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne huslyden!
Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

På 2.6.2020 den 0.32, Lars E. Øyane skrev:

c. Ole Erikson, kjend som Ole Natwick, f. i Årdal 22.3.1845, flytte likeins med foreldri sine til Hafslo, Lavik og Lærdal, men utvandra til Amerika i 1867. 

 

     ¤¤¤¤¤ (what became of him? – biography needed!)

Ole døde 25. juli 1886 i Minnesota

https://www.findagrave.com/memorial/53572903

Jorgine Natvig, født 26. juli 1885, døde 25. august 1886. Hun er gravlagt samme sted som Ole, så jeg antar at det er en datter.

https://www.findagrave.com/memorial/53572594

 

 

Edited by Lars Johannessen
Link to comment
Share on other sites

Ole Erikson og kona Helen i Bennington, Mower, Minnesota i 1880.

Helen eller Helvig Andersdatter Vindedal er født i Norge i 1852.

Mary og Matti er trolig Helen/Helvigs søsken.

 

Name:Ole Erickson

Age:35

Birth Date :Abt 1845

Birthplace: Norway

Home in 1880:Bennington, Mower, Minnesota, USA

Dwelling Number:64

Race:White

Gender: Male

Relation to Head of House:Self (Head)

Marital status Married

Spouse's name: Helen Erickson

Father's Birthplace  Norway

Mother's Birthplace Norway

Occupation :Farmer

Neighbors: View others on page

Household Members:

Name Age

Ole Erickson 35

Helen Erickson 28

Eddie Erickson 2

John Erickson 5

Erickson1/12

Mary Anderson15

Mattie Anderson12

Link to comment
Share on other sites

Ancestry:

Vielsen i 1877, Mower, Minnesota:

 

Name: Ole Erickson

Marriage Date: 8 Dec 1877

Marriage Place: Mower, Minnesota, USA

Spouse: Helen Anderson

Certificate Number:B535

URL:https://moms.mn.gov/

 

Link to comment
Share on other sites

Datteren Anna Mathilde, f. 1880:

 

Name: Anna Mathilde Erickson

Baptism Age:0

Record Type: Baptism

Birth Date:19 May 1880

Baptism Date:20 Jun 1880

Baptism Place:Hayward, LeRoy, Chester, Ostrander, Minnesota, USA

Father: Ole Erickson

Mother: Helvig Erickson

Church Name : Leroy Lutheran Church

Church Location: Leroy, Minnesota

 

Link to comment
Share on other sites

Dåpen til Helvig, fra kirkeboka:

SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 11, 1850-1866, s. 30
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070305670515

 

 

Foreldrenes vielse, par nr. 25, viet i 1851:

SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 8, 1834-1853, s. 46
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070514630493


 

Edited by Randi Elisabeth Haugros
Link to comment
Share on other sites

Helvig Natovick Johnson døde i Warren, Marshall County, Minnesota i 1921. Hun giftet seg på nytt med Mat Johnson 3. januar 1887.

 

Name: Helvick Erickson
Marriage Date: 3 Jan 1887
Marriage Place: Marshall, Minnesota, USA
Spouse: Mat J Johnson
Certificate Number: A-252
URL: https://moms.mn.gov/

 

 

 

 

 

 

Name: Helen Natovick Johnson
Record Type: Death
Death Date: 2 Jan 1921
Death Place: Marshall
Death Registration Date: 1921
Certificate Number: 006903
Record Number: 318100
Link to comment
Share on other sites

20 hours ago, Randi Elisabeth Haugros said:

Dåpen til Helvig, fra kirkeboka:

SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 11, 1850-1866, s. 30
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070305670515

 

 

Foreldrenes vielse, par nr. 25, viet i 1851:

SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 8, 1834-1853, s. 46
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070514630493


 

 

https://www.digitalarkivet.no/en/view/194/pe00000000350908

 

Anders Johannesen Vindedal

 in the Canadian Passenger Lists, 1865-1935

Name:Anders Johannesen Vindedal

Arrival Age:52

Birth Year:abt 1820

Departure Port:Bergen, Norway

Arrival Date:27 May 1872

Arrival Port:Quebec, Quebec, Canada

Vessel:Nordstjernen

 

Screen-Shot-2020-06-11-at-2-30-54-PM.png

 

 

 

 

Edited by Anton Hagelee
Link to comment
Share on other sites

 

https://www.digitalarkivet.no/en/view/194/pe00000000350583

 

Helvig Andersdatter Vindedal

 in the Canadian Passenger Lists, 1865-1935

Name:Helvig Andersdatter Vindedal

Gender:Female

Arrival Age:18

Birth Year:abt 1853

Departure Port:Bergen, Norway

Arrival Date:4 Jun 1871

Arrival Port:Quebec, Quebec, Canada

Vessel:Bird

 

Screen-Shot-2020-06-11-at-2-34-55-PM.png

 

 

Edited by Anton Hagelee
Link to comment
Share on other sites

 

Jorger Vindedal

 in the Canadian Passenger Lists, 1865-1935

Name:Jorger Vindedal

Arrival Age:15

Birth Year:abt 1857

Departure Port:Bergen, Norway

Arrival Date:27 May 1872

Arrival Port:Quebec, Quebec, Canada

Vessel:Nordstjernen

 

Jorgen Windahl

 in the U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current

Name:Jorgen Windahl

Birth Date:1857

Death Date:1927

Cemetery:Bethania Cemetery

Burial or Cremation Place:Marsh Grove, Marshall County, Minnesota, United States of America

Has Bio?:N

Spouse:Anna Windahl

Children:John Windahl 
Edward A Windahl 
Annabelle W Swan 
Hilma Stolaas 
Marie A Strombo 
Emma Mathilda Kvikstad 
Willie G. Windahl

 

 

Link to comment
Share on other sites

Johannes f 1851 Nr. 143

 

https://www.digitalarkivet.no/kb20070305670502

 

Johannes Anderson Vindedal

 in the Canadian Passenger Lists, 1865-1935

Name:Johannes Anderson Vindedal

Gender:Male

Arrival Age:18

Birth Year:abt 1852

Departure Port:Bergen, Norway

Arrival Date:23 Jun 1870

Arrival Port:Quebec, Quebec, Canada

Vessel:Gazelle

 

John Andrew Windedahl

 in the U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current

Name:John Andrew Windedahl

Birth Date:1851

Birth Place:Norway

Death Date:Oct 1916

Death Place:Carthage, Miner County, South Dakota, United States of America

Cemetery:Old Zion Cemetery

Burial or Cremation Place:Carthage, Miner County, South Dakota, United States of America

Has Bio?:N

Spouse:Cornelia Bondurant

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Lars J., Randi Elisabeth og Anton for skikkeleg imponerande opplysningar!

 

Det er utruleg kva de greier å finna!

 

Og sjølv har eg i dag greidd å finna foreldri Erick og Anna i FT1870 for Bristol township, Dane Co., WI - alfabetisert som JANGENSEN, men eg tykkjer no tydeleg det står JORGENSEN:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6WL9-8JW

 

Det som er litt underleg her, er at dei ikkje hadde born buande med seg heime, Cecilia var kanskje ute og tente, og det var nok ogso Erik, som sidan dukka opp i California, men kva med den yngste Olina?  Var ho kan henda òg ute i teneste?  Eller var ho avlidi?

 

Eg har ogso finne Helen med andre mann sin Mathias/Martin/Matt Johnson i FT1900 og FT1910:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6S29-7T9

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRJ1-C7X

 

og her er dødsattesten til Matt J. Johnson 24.9.1917 i Warren, MN: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:FDSX-CF8

Foreldri var Johannes Johnson og Karen Olson, men kvar kom no dei ifrå??

 

Her følgjer eit manuskript for denne huslyden som erstattar manuskriptet i innlegg #1 over:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Erik Jørgenson Natvig, opphavleg frå Sva under Natvik i Årdal, men soneson av husmann Erik Halvorson i Hola under Hovland i Årdal (1742-1816), opphavleg husmannsson frå Vågen under Kroken i Hafslo, var f. i Årdal 9.5.1819.  Han gifte seg i Årdal 30.4.1843 med Anna Olsdotter frå Hovland, ei sonedotter av husmann Peder Paulson på Plassen under Hovland (1746-1831), opphavleg gardbrukarson frå Kinserdalen i Hafslo.  Ho var f. i Årdal 29.3.1815.

Erik og Anna busette seg først som plassfolk på ein plass under Natviki i Årdal.

Erik og Anna fekk våren 1852 innflyttingsattest til Hafslo, men truleg flytte dei hit alt i 1851.  Dei tok over som plassfolk på Loi og dreiv plassen fram til 1854.

Erik og Anna flytte visstnok alt i 1854 til Bjordal i Lavik der dei var paktarar i fleire år til dei kring 1860 flytte til Lærdalsøyri i Lærdal der dei var innerstfolk til dei i 1869 utvandra til Amerika.  Me finn dei att under namni Erick og Anna Jorgenson der dei først busette seg som farmarbeidarar («farm laborers») i Bristol township, Dane Co., Wis., men i 1879 følgde dei sonen Jørgen til Hettenshaw, Trinity Co., Cal.  Ikkje lenge etter flytte dei attende til Bristol township, Dane Co., Wis. der Erick d. 27.9.1885.  Anna Natwick d. same staden 31.3.1895.  Dei fekk sju born i lag, og dessutan hadde Anna ei dotter frå før:

a. Fredrikka Kirstine Eriksdotter (1836-

 

     ¤¤¤¤¤ (death year US? – after 1920!)

 

     ), dotter av Anna og husmannssonen Erik Erikson frå Tolsgarden under Lægreid (1811-1896), vart gift første gongen med husmann Nils Andersson på ein plass under Rød i Balestrand (1831-1867), men utvandra i 1872 til Amerika og vart der attgift med husmannssonen Torbjørn Erikson frå Gruvlebakken under Leirdalen i Luster (1846-1907) (for båe ekteskapi, sjå under Leirdalen i Luster).

b. Helvig Fredrikke Eriksdotter, kjend som Helen Erickson, f. i Årdal 17.9.1842, flytte med foreldri til Hafslo og vidare til Lavik og so til Lærdal, men utvandra derifrå til Amerika i 1863.  Ho gifte seg første gongen i Columbia Co., Wis. 25.7.1863 med enkjemannen Hans Monsson, opphavleg frå Hausahalsen i Lærdal, ein soneson av gardbrukardotteri Synneva Sjursdotter frå Bollingberg i Luster (1765-1834), i Amerika kjend som Hans Monson.  Hans var f. i Lærdal 10.8.1823 og gifte seg første gongen i Aurland 23.10.1848 med Inger Oline, kjend som Olina Olsdotter frå Onstad i Aurland, f. i Aurland 18.3.1817.  Hans og Olina budde visstnok som innerstfolk på Hausahalsen, men Olina må vera avlidi,

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     for Hans var enkjemann då ogso han utvandra til Amerika i 1863.  Hans og Helen Monson slo seg først ned som farmarar i Bristol township, Dane Co., Wis., men flytte tidleg i 1870-åri til ein farm i Clayton township, Mower Co., Minn.  Kring 1883 flytte dei so inn hjå ein bror hans i North Ottawa township, Grant Co., Minn. der Hans d. 6.1.1894.  Helvig Monson flytte som enkje til Elk Lake, Grant Co., Minn., men gifte seg att i Grant Co., Minn. 16.10.1908 med enkjemannen Ole Kittelson, opphavleg frå Landsverk i Hjartdal, i Amerika kjend som Ole Kittleson.  Han var son av gardbrukar Kittel Olson på Landsverk og kona Anlaug Olsdotter frå Frøland og f. i Hjartdal 29.5.1829, men utvandra til Amerika i 1847 til Winnebago Co., Wis.  Han gifte seg første gongen kring 1852, dato og stad ukjende, med Margit Halvorsdotter frå

 

     ¤¤¤¤¤ (Telemark!?)

 

     Ho var dotter av

 

     ¤¤¤¤¤ (foreldri hennar?)

 

     og f.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar? – 19.8.1834? – kan henda f. Drangedal 14.7.1833 som dotter av Halvor Hansson Øvrebø og kona Signe Johnsdotter, utvandra 1846?)

 

     men utvandra til Amerika i

 

     ¤¤¤¤¤ (utvandringsåret hennar? – 1900 seier 1847, men 54 år i Amerika!)

 

     Ole og Margit farma mange år i Winchester township, Winnebago Co., Wis., men flytte på 1890-talet med fleire av dei yngre borni til Navarino township, Shawano Co., Wis. der Margit d. 28.8.1902.  Ole flytte kring 1907 til Elbow Lake, Grant Co., Minn. der han og Helvig budde levetidi ut.  Ole d. i Elbow Lake, Minn. 2.9.1911, medan Helvig Kittleson d. same staden 3.2.1917.  Me kjenner til tre born etter Hans Monson, som alle var frå andre ekteskapet med Helvig.  Andre ekteskapet hennar var barnlaust, men Ole Kittleson hadde elleve born frå første ekteskapet sitt.

c. Ole Erikson, kjend som Ole Erickson, f. i Årdal 22.3.1845, flytte likeins med foreldri sine til Hafslo, Lavik og Lærdal, men utvandra til Amerika i 1867.  Han gifte seg i Mower Co., Minn. 8.12.1877 med Helvig Andersdotter frå Vindedalen i Lærdal, i Amerika kjend som Helen Anderson.  Ho var dotter av husmann Anders Johannesson i Gjellene under Vindedalen, opphavleg frå

 

     ¤¤¤¤¤ (ein plass, men kva for ein?)

 

     under Offerdalen i Årdal, og kona Metta Jørgensdotter frå Sva under Natvik i Årdal og f. i Lærdal 26.12.1852, men utvandra til Amerika i 1871.  Ole og Helen slo seg ned som farmarar i Bennington township, Mower Co., Minn., men flytte i 1883 til ein farm i Marsh Grove township, Marshall Co., Minn. der Ole d. 25.7.1886.  Helen gifte seg 3.1.1887 att i Marshall Co., Minn. med Martin, kjend som Matt J. Johnson

 

     ¤¤¤¤¤ (Mathias? – son av Johannes Johnson og Karen Olson - fødd mai 1857 - utv. 1873/1876)

 

     Matt og Helen heldt fram som farmarar i Marsh Grove township, Marshall Co., Minn., men flytte i 1902 til Warren, Marshall Co., Minn. der Matt var jarnbanearbeidar og hotellvert («railroad worker and hotel managers»).  Matt d. i Warren, Minn. 24.9.1917, medan Helen Johnson d. i Argyle, Minn. 2.1.1921.  Ho fekk i alt ni born; av dei var fire frå første ekteskapet med Ole Erickson, som alle tok namnet Natwick.

d. Jørgen Erikson, kjend som George Erickson, f. i Årdal 10.11.1847, flytte med foreldri sine til Hafslo, Lavik og so til Lærdal, og derifrå utvandra han til Amerika i 1868.  George flytte tidleg til California og budde ei tid i Sacramento og i Tehama Co., Cal. til han i 1874 flytte til Hettenshaw, Trinity Co., Cal.  George gifte seg i Madison, Wis. 1.9.1879 med Dorthina, kjend som Dena Burnson, f. i Dane Co., Wis. 22.7.1860.  Dei vart buande i Hettenshaw precinct nær Mad River, Trinity Co., Cal. der George livnærte seg som sauebonde («sheep raiser»).  Men han vart myrda av ein nabo 7.9.1886, og Dena gifte seg att i Gardnerville, Nev. 22.2.1894 med Hans Hansson Nielsen frå Nørre Løgum i Lø kommune, Tønder amt, Danmark, i Amerika kjend som Hans Nelson.  Han var son av gardbrukar Hans Jensen Nielsen i Kløjing, Nørre Løgum og kona Karen Hansdotter f. Lund og f. i Nørre Løgum, Tønder amt i Danmark 24.3.1862, men utvandra til Amerika i 1883.  Hans Nelson var ei tid hotellstyrar («hotel manager»), og han og Dena budde i East Fork precinct, Douglas Co., Nev., men farma sidan i Jacks Valley precinct, Douglas Co., Nev.  Hans og Dena vart skilde i 1915, og Hans flytte til Reno, Washoe Co., Nev. der han d. 15.5.1950.  Dena gifte seg tredje gongen i Reno, Nev. 29.6.1925 med Frank Berger, f. i Washoe Co., Nev. 26.6.1865.  Frank hadde då i mange år vore jarnbanearbeidar («railroad worker»), og han og Dena budde i Reno, Washoe Co., Nev. der Dena d. 19.8.1940.  Frank Berger d. same staden 2.12.1943.  Dena fekk i alt fire born, som alle visstnok var frå første ekteskapet med George Erickson, men siste mannen Frank Berger hadde òg to døtrer frå eit tidlegare ekteskap.

e. Erik Erikson, kjend som Erick Natwick, f. i Årdal 1.9.1850, flytte òg med foreldri til Hafslo, Lavik og derifrå til Lærdal, men utvandra òg til Amerika i 1868. 

 

     ¤¤¤¤¤ (what became of him? – mentioned 1888 in Hettenshaw precinct near Mad River, Trinity Co., CA! – biography needed! – called Erick Erickson!?)

 

f. Cecilia Eriksdotter, kjend som Cecelia Erickson, f. i Hafslo 24.11.1852, flytte med foreldri til Lavik og Lærdal og utvandra derifrå med dei til Amerika i 1869.  Ho d. i Ada, Minn. 12.7.1932.  Cecelia gifte seg i Dane Co., Wis. 11.11.1872 med søskenbarnet Jørgen Andreasson, kjend som George A. Natwick, ein dotterson av gardbrukardotteri Anna Hermundsdotter frå Kinserdalen i Hafslo (1784-1882).  Han var f. i Årdal 4.2.1846, men flytte i 1847 med foreldri sine til Hitra og utvandra so derifrå til Amerika i 1869.  Han d. i Ada, Minn. 13.10.1919.  George og Cecelia slo seg i 1873 ned som farmarar i Clay township, Shelby Co., Ia., men flytte i 1882 til ein farm i Lake Ida township, Norman Co., Minn.  Som pensjonistar flytte dei kring 1915 inn til Ada, Norman Co., Minn.  Dei fekk elleve born i lag.

g. Olina Eriksdotter, kjend som Lena Natwick, f. i Lavik 4.3.1855, flytte med foreldri til Lærdal, men utvandra òg med dei til Amerika i 1869. 

 

     ¤¤¤¤¤ (what became of her? – biography needed!)

 

h. Peder Erikson, f. i Lavik 10.10.1857, d. på Lærdalsøyri i Lærdal 25.3.1865.

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Kanskje kan ein OBITUARY (liktale) finnast for Matt Johnson for å avsløra opphavet hans?

 

Eg takkar på ny for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Lars E. Øyane said:

Helvig Andersdotter frå Vindedalen i Lærdal, i Amerika kjend som Helen Anderson.  Ho var dotter av husmann Anders Johannesson i Gjellene under Vindedalen, opphavleg frå

 

     ¤¤¤¤¤ (ein plass, men kva for ein?)

 

     under Offerdalen i Årdal, og kona Metta Jørgensdotter frå Sva under Natvik i Årdal og f. i Lærdal 26.12.1852, men utvandra til Amerika i 1871.  Ole og Helen slo seg ned som farmarar i Bennington township, Mower Co., Minn., men flytte i 1883 til ein farm i Marsh Grove township, Marshall Co., Minn. der Ole d. 25.7.1886.  Helen gifte seg 3.1.1887 att i Marshall Co., Minn. med Martin, kjend som Matt J. Johnson

 

     ¤¤¤¤¤ (Mathias? – son av Johannes Johnson og Karen Olson - fødd mai 1857 - utv. 1873/1876)

 

     Matt og Helen heldt fram som farmarar i Marsh Grove township, Marshall Co., Minn., men flytte i 1902 til Warren, Marshall Co., Minn. der Matt var jarnbanearbeidar og hotellvert («railroad worker and hotel managers»).  Matt d. i Warren, Minn. 24.9.1917, medan Helen Johnson d. i Argyle, Minn. 2.1.1921.  Ho fekk i alt ni born; av dei var fire frå første ekteskapet med Ole Erickson, som alle tok namnet Natwick.

 

 

Har du undersøkt denne Mathias Johnson? Foreldre er ikke Johannes Johnson og Karen Olson. Foreldre er Christian Johnsen og Berthe Gullicksdatter. Bertha er død ved folketellingen 1880.

 

Mathias Johnson

 in the 1880 United States Federal Census

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MZ9V-85H

 

Nr. 145 

 

https://www.digitalarkivet.no/kb20070119310060

 

Foreldde i 1885 Norman County, Minnesota. Ikke Mathias. 

 

Christian Johnson

 in the Minnesota, Territorial and State Censuses, 1849-1905

Name:Christian Johnson 

Age:56

Census Date:1 May 1885

County:Norman 

Locality:Halstad

Birth Location:Norway 

Gender:Male

Estimated birth year:abt 1829

Race:White

Line:18

Roll:MNSC_35

 

Screen-Shot-2020-06-11-at-8-19-13-PM.png

 

 

 

 

 

 

Edited by Anton Hagelee
Link to comment
Share on other sites

Helvik Natvik og mann O. E. Natvik i Marshall County i 1885 Minnesota FT.

 

Helvik Notvik

 in the Minnesota, Territorial and State Censuses, 1849-1905

Name:Helvik Notvik

Age:32

Census Date:1 May 1885

County:Marshall 

Locality:Marsh Grove 

Birth Location:Norway 

Gender:Female

Estimated birth year:abt 1853

Race:White

Line:29

Roll:MNSC_33

 

Screen-Shot-2020-06-11-at-7-33-23-PM.png

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.