Jump to content
Arkivverket

Hvem var Ågota Mikkelsdatter Tveit i Strandvik?


Ådne Tveit

Recommended Posts

I Fusasoga IV s.333 (se link her) kan man lese at Abraham Guttormson var gift med en Ågota Mikkelsdatter Tveit (1612-1686). Men hvilken Mikkel var hun datter av? I strøket der finner vi to kandidater, Mikkel Andersson Nordtvedt og Mikkel Matzsen Tveit. Hos førstnevnte er ikke Ågota nevnt blant barna, og det ser også ut til at første barn kom ti år senere enn Ågotas fødsel. For sistnevnte Mikkel er man riktignok åpen med at man ikke kjenner alle barna, men han er født i 1595 og altså bare 17 år når Ågota ble født.
Så kan det likevel være en av disse, eller kan det være andre?

Link to comment
Share on other sites

Agathe Michelsdatter Tveit er datter til Michel Andersen Tveit.

Det finner vi i nedenstående sitat fra Sunnhordland tingbok.

 

Oddvar S.

 

Sitat fra Tingbok Sunnhordland Nr. 5

http://xml.arkivverket.no/tingboker/SHL5TGB.htm

 

Sitat 1

Endre Hen Anger frem komb och Prouffuet At Hand haffde hørt, At S. Michell Anderss. som tilforn boede och Døde paa Forn. Tued, haffde En gang sidet udj Hen Anger Stue och S<n>achet med S. Knud Seffuer Eide, Och Da Jblantt Andet Talte De Om Forn. Tuedt, och da sagde S. Michell Anders. Till Knud, At der Stod en Marchesteen Wed Dalssagger, och effter Gammell Sagn schulle den Dalss Agger høre Hellelands part till, och sagde at haffde hand Jche Faaet Ald Jorden, Da Wilde hand hafft Jorden byt i Tou, Da suarede Knud Seffuer Eide, At Michell Kunde Jche Komme Vd Der med Fordj At Michell Mattisen Haffde Meere och Følget - 1 løb Smør och 1 Hud Anders Waage berette, Att samme Michel Andersen Waar Jørgen Foess Mor Fader som nu Tretter Om goedzet, Hans Giøen berette At hand Waar Jche beslechtet Till Hans principals S. Mand S. Joen Jenss Øuffstesta, Som och haffuer part i Tuedt och der om søger hendes Rett,

 

Sitat 2

Noch samme Tid och Sted Haffde Jan Eness Med Slodz Steffning ladet Steffne Jblant Andet Jørgen Forr. Jttem Affgangene Michel Thueds Børn och Arffuinger. Naffnlig Willum schielbrede Asbiørn Hen Anger, Abraham Windeness och Jsach Huideberg. At haffue med dennem alle de breffue som de til Forn har Weret Steffnt Fore, och Jche har Fremb Wiist,

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.