Jump to content
Arkivverket
Lars E. Øyane

Christen Erikson Homstad - fødd i Noreg 1815 - til Vernon Co., WI før 1860 - opphavet og utvandringi hans? - NYTT

Recommended Posts

Anne Hildrum

Men er det ikke litt merkelig at Johannes Kristiansen Spillum plutselig skulle endre navn til C Erikson. Johannes Kristiansen Spillum er født i Klinga/Bangsund av foreldrene

 

Kristian Johannessen Spillum (1796-1877) og Marithe Krtistensdtr Svarlien (1794-1875) Jeg kan ikke se noen grunn til at han skulle ende opp med navnet C Eriksen.

Han var gift med Anna Thompson og de hadde 11 barn fra 1852 til 1870 som jeg kjenner til. Hans bror Elias Spillim utvandret ogsp å til USA

Share this post


Link to post
Share on other sites
Randi Elisabeth Haugros

Jeg fant et familietre på Ancestry.com med en Kristen Erikson, født 1811, Rabakken, No. Trøndelag, Norway. Foreldre Erik Kristenson og Anne Bergitta Hanson. Det er ingen opplysninger om kone og barn i dette treet.

Det skulle vel være denne Christen:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007701747

 

 

Jeg har ikke funnet ham under utflyttede i Overhalla i 1846. 

 

Søsken av Christen er

Hans Eriksen f. 1799, Johanna Eriksen, f. 1801, Helena Eriksen, f. 1804, Sofia Eriksen, f. 1813, Ole Eriksen, f. 1818.

 

 

 

 

Edited by Randi Elisabeth Haugros

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Randi Elisabeth og Anne for nye utfordrande og spennande innlegg!

 

Det som er heilt klart, er at Johannes Spillum og Christen Erikson (Homstad) må vera TO ULIKE PERSONAR!

 

På passasjerlista for Juno i 1846 finst det tydeleg ein C. Erickson på 33 år, og dersom han kom frå Overhalla, er det vel ikkje usannsynleg at han er identisk med Christen Erikson fødd i 1811 Raabakken i Overhalla som Randi Elisabeth nemner.  Kanskje det var broren Ole fødd 1818 som er oppført i lag med Christen i FT1860 som ugifte «laborers» i Christiana township, Vernon Co., WI?

 

Men kvar er Raabakken?  Det skulle vel aldri vera ein husmannsplass under Homstad???

 

https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000464927

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Johannessen
1 time siden, Lars E. Øyane skrev:

Men kvar er Raabakken?  Det skulle vel aldri vera ein husmannsplass under Homstad???

Raabakken er nok egen gård i Overhalla.

 

Her er forresten Christen Eriksens konfirmasjon i 1825, da er han bosatt på Myrmo https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000463898

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Lars J. for eit nyttig innlegg!

 

Eg har òg oppdaga frå ymse folketeljingar at Raabakken var eigen matrikkelgard i Overhalla.

 

Eg har søkt gjennom dei ulike basane for Overhalla og ser at:

 

* Ingen av dei fem borni av Erik Christenson og Anna Bergitte Hansdotter nemnde i innlegg #27 vart vigde i Overhalla!

 

* Ingen av dei fem er nemnde i utvandringslistene for Overhalla!

 

* Ingen av dei fem synest vera avlidne i Overhalla - kan henda med unntak av Johanna...https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000359543

 

Derimot finn eg dette dødsfallet, som godt kan vera far deira...:

 

* 31.7.1840: Erik Christenson Hoben, husmann, fødd 1767: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000360168

 

Er det mogeleg å finna denne huslyden att i bygdeboki for Overhalla?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å kartleggja huslyden til Christen Erikson Homstad?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne Hildrum

Desverre nevnerr bygdebøkene kun sønnen Hans Eriksen som kjøpte Øium Griong og flyttet dit,

Foreldrene hadde føgende barn:

Hans Eriksen (1799-1854 g Abel Marie Carlsen (1796-1854) g 1834 i Grong.

Johanna Eriksdtr f 1801 ellers ukjent

Helena Eriksdtr f 1804 g 1831 i Sævik kirke  Hans Iversen Romstadf 1804 i Klinga

Christen Eriksen f 1807

Datter Eriksdtr (1809-1809)

Kristen Eriksen f 1811

Sofia Eriksdtr f 1813

Ole Ereiksen f 1818

Foreldrene Erik Christensen f 1768 av foreldre Kristen Nilsen Himo og Karen Eriksdtr Vibstad og

kona Anne Bergitte Hansdtr Gansmo f 1774 av foreldre  Hans Eriksen Gansmo og Sara Danielsdtr Lilleberre,

 

Ettersom disse stammer fra Nils Møkkelgård som vi arbeider med etterslekten etter ville det være interresant å få vite hva du vet om Christen Eriksen

og hans familie i USA.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Anne og Lars J. for nye interessante innlegg!

 

Når me no ser på denne passasjerlista frå 1846, kan det vel ikkje vera mykje tvil om at Christen Erickson Homstad er identisk med C. Ericksen på 33 år, men korleis han har fått Homstad-namnet er framleis eit «mysterium».  MEN eg trur at han kanskje delvis voks opp på Homstad hjå foreldri til Ingebrigt, eller kanskje tente han der i mange år før 1846?

 

Eg har tillete meg å «plassera» Christen Erikson som utvandra frå Overhalla, og har no sett opp følgjande manuskript for heile denne huslyden, som eg vonar du Anne òg vil ha nytte og interesse av?  Eg manglar frå Overhalla berre nokre detaljar om bustadane til foreldri hans, samt ein god detaljar om borni i Amerika, so eg vonar nokon kan hjelpa meg med å skaffa fram?

 

~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande detaljar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #36 under!

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Ein liten tilleggskommentar:

 

Eg veit eg ein gong har sett ein liktale («obituary») for Ingeborg Homstad frå 1923, men er ikkje i stand til å finna denne att!

 

Elles trur eg det bør finnast liktaler for fleire av dei andre personane nemnde i dette manuskriptet og vonar kanskje nokon av desse vil dukka opp!?

 

Og for dei som har erfaring med forsking i svenske kjelder, burde det vera noko å gripa tak i her?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne Hildrum

Jeg tror du fant rett Erik Christensen død i 1840. jeg ser det står hoben, men tror det er det samme som Hopen som var en husmannsplass under Myrmo. Det står ikke at

han var enkemann så kona Anne Bergitte må ha død senere.

 

Råbakken var opprinnelig et rydningsbruk under Furre. Den hadde blitt brukt siden 1733 av Mikkel Hansen som var svigerfar til Kristen Nilsen far til Erik Christensen.

Mikkel og Kristen overtok plassen som ble gård i 1760 Kristen Nilsen ble oppgift med Eriks mor etter at første kona døde. Kristen Nilsen brukte gården til 1804. Erik Christensen må ha bodd på Råbakken ettersom alle de 8 barna hans var født her. Men han er kun nevnt som gift og hadde sønnen Hans. De andre barna hans er ikke nevnt i bygdeboka.

Kona til Erik Anne Bergitte Hansdtr Gansmo var født på Gansmo.  Råbakken, Furre og Myrmo er alle gårder i Skage sogn i Overhalla, mens Gansmo er gård i Ranem sogn i Overhalla.

 

Jeg har ikke funnet familien nevnt andre steder i Overhalla bygdebok

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Anne for nytt spennande innlegg!

 

Eg har samstundes i dag jobba litt med andre delar av dette manuskriptet og m.a. fått på plass detaljar kring Dorthea Belgum frå Nord-Aurdal, som var gift med Peter Homstad.  Elles har eg store vanskar med å finna fleire detaljar om dei svenske innslagi i denne huslyden, og eg finn ingen liktaler («obituaries») for nokon av desse folki!

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript som erstattar manuskriptet i innlegg #33 over (er forresten innleggsnummeri borte??):

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Ingeborg Pedersdotter {Wigdahl}, f. {i Luster} 19.9.1838,

Ingeborg P. Wigdahl utvandra til Amerika med far sin i 1854 og gifte seg i Vernon Co., Wis. 4.1.1861 med Christen Erikson frå Myrmo i Overhalla, i Amerika kjend som Christ E. Homstad.  Han var son av husmann Erik Christenson på Hopen under Myrmo, opphavleg frå Himo, og kona Anna Bergitte Hansdotter frå Gansmo og f. på Råbakken i Overhalla 17.2.1811.  Han budde truleg i mange år på Homstad i Overhalla, og utvandra med gardfolket derifrå til Amerika i 1846.  Christ og Ingeborg Homstad farma først i Christiana township, Vernon Co., Wis., men flytte kring 1874 til ein farm i Ben Wade township, Pope Co., Minn. der Christ d.

 

##### (date and place of his death? – after 1885/prior to 1895!)

 

Ingeborg Homstad d. same staden

 

##### (place of her death to be verified!? – rural Farwell, MN?)

 

29.5.1923.  Dei fekk ti born i lag:

a. Anna Marie Homstad (1862-1898), vart gift med husmannssonen Knit Nilsson frå Gjellene under Rønnei i Luster (1854-1909) (s.d.).

b. Edward Homstad, f. i Vernon Co., Wis. 2.5.1864, d.

 

     ##### (place of his death? – rural Farwell, MN?)

 

     Minn. 26.7.1937.  Edward gifte seg i Pope Co., Minn. 1.6.1888 med Eva Caroline Johannesdotter Pettersson frå Ornunga i Älvsborgs län, Sverige,

 

     ##### (sjekka at foreldri utvandra derifrå?)

 

     i Amerika kjend som Eva C. Peterson.  Ho var dotter av

 

     ##### (yrkestitel?)

 

     Johannes C. Pettersson

 

     ##### (fullt namn?)

 

    

 

     ##### (nøyaktig bustad?)

 

     i Ornunga, opphavleg frå Vaselid östergården i Ornunga, og kona Lovisa Ternquist Petersdotter frå Frälsegården i Ljurhalla og f. Frälsegården i Ljurhalla 7.2.1859.  Eva utvandra til Amerika med foreldri sine i 1869. 

 

     ##### (sjekka desse opplysningane? – namn på foreldri, fødestad, fødselsdato og utvandringsår?)

 

     og gifte seg første gongen i Douglas Co., Minn. 5.5.1876 med Gustav Karl Andersson frå

 

     ##### (opphavet hans i Sverige? – Kropp, Helsingborg, Malmöhus län?)

 

     i Amerika kjend som Charles G. Carlson.  Han var son

 

     ##### (par: Anders Carlsson og Britta Christina – yrke? - fulle namn? – bustad og opphav?)

 

     og f. i

 

     ##### (fødestaden hans?)

 

     6.4.1840, men utvandra til Amerika i

 

     ##### (utvandringsåret hans?)

 

     Charles og Eva farma i Ben Wade township, Pope Co., Minn. der Charles d. 15.8.1886.  Eva d.

 

     #####(dødsstaden hennar? – rural Farwell, MN?)

 

     11.4.1945.  Edward og Eva tok over som farmarar på heimefarmen hans i Ben Wade township., Pope Co., Minn. og budde der levetidi ut.  Eva fekk i alt fem born, som alle var frå første ekteskapet hennar.

c. Pauline Amalie Homstad, f. i Vernon Co., Wis. 2.5.1866, d.

 

     ##### (date and place of her death? – after 1923 – perhaps she died in Sonoma Co., CA Apr. 8, 1929?)

 

     Pauline gifte seg i Pope Co., Minn. 30.10.1886 med Ole Severson

 

     ##### (full name?)

 

     Han var f. i

 

     ##### (date and place of his birth? – WI 1854/1856?)

 

     20.5.1854 og d. i Morris, Minn. 14.10.1908.  Ole var politimann og sidan handelsmann («police officer and merchant»), og han og Pauline budde i Morris, Stevens Co., Minn., men som enkje var Pauline hushaldar («housekeeper») hjå ein prest i Glenwood, Pope Co., Minn.  Ole og Pauline fekk tre born i lag.

 

     ##### (number of sons and daughters? – 1895 listed three children - 1910: 2 children and 2 living, but not listed!)

 

d. Peter Homstad, f. i Vernon Co., Wis. 15.7.1868, d. i Kensington, Minn. 12.3.1903.  Han gifte seg i Cyrus, MN 13.10.1891 med Dorthea Syversdotter frå Øygarden i Nord-Aurdal, i Amerika kjend som Dora Belgum.  Ho var dotter av gardbrukar Syver Thoreson på Øygarden, opphavleg frå Belgum, og kona Marie Helgesdotter frå Dale og f. på Juven i Nord-Aurdal 28.1.1865.  Dora utvandra til Amerika med foreldri sine i 1883 og d. i Kensington, Minn. 14.4.1909.  Peter var barvert («saloon keeper»), og han og Dora budde i Morris, Stevens Co., Minn. og sidan i Kensington, Douglas Co., Minn.  Dei fekk fire born i lag.

 

     ##### (verify children? – 1900: 4 born – 3 living)

 

e. Guri, kjend som Julia Homstad, f. i Vernon Co., Wis. 8.2.1871, d.

 

     ##### (place of her death? – rural Farwell, MN?)

 

     22.3.1915.  Julia gifte seg i Morris, Minn. 3.10.1898 med Moses Williams, f. i Hennepin Co., Minn. 12.10.1864.  Han d. i Douglas, Wyo. 13.10.1950.  Moses var jordbruksskulearbeidar («agricultural school laborer»), og han og Julia budde i Morris, Stevens Co., Minn.  Dei fekk tre born i lag.

f. Henry Olaf Homestead, f. i Vernon Co., Wis. 30.3.1873, d. i Tacoma, Wash. 6.12.1950.  Henry gifte seg i Douglas Co., Minn. 18.11.1898 med

 

     ##### (fullt svensk namn på kona?)

 

     frå

 

     #### # (kvar i Sverige var ho ifrå? – f. i «Ovanakena»!?)

 

      Amerika kjend som Beda Strandberg.  Ho var dotter av

 

     ##### (fullt namn på foreldri hennar, yrke til far, bustad og opphav?)

 

     og f. i Ovanakena,

 

     ##### (sjekka fødestaden?)

 

     Sverige 20.10.1878, men utvandra til Amerika i

 

     ##### (utvandringsåret hennar? – 1886/1889/1890)

 

     Ho d. i Williston, N.D. 16.12.1952.  Henry og Beda flytte kring 1903 til ein farm i Twin Butte township, Divide Co., N.D., men Henry vart sidan arbeidar «laborer» ulike stadar, mellom anna i Ambrose, Divide Co., N.D. til han på 1920-talet vart jarnbanearbeidar («railroad laborer») i Crosby, Divide Co., N.D.  Han og Beda fekk tolv born i lag.

g. Ida Christina Homstad, f. i Pope Co., Minn. 16.12.1875, d.

 

     ##### (dødsstaden hennar? – Pine Co., MN!)

 

     10.7.1960.  Ida gifte seg i Stevens Co., Minn. 21.11.1895 med Nels G.

 

     ##### (fullt svensk namn og opphav?)

 

     i Amerika kjend som Nels G. Nordholm.  Han var son av

 

     ##### (fulle namn på foreldri hans med yrke på far, bustad og opphav?)

 

     og f.

 

     ##### (dato og stad for fødsli hans?)

 

     .10.1866, men utvandra til Amerika i 1888. 

 

     ##### (sjekka utvandringsåret hans?)

 

     Han d. i

 

     ##### (place of his death? – Pine Co., MN!)

 

     19.7.1950.  Nels og Ida farma i Kettle River township og sidan i Bremen township, båe i Pine Co., Minn. og fekk fire søner i lag.

h. Randolf Homstad, f. og d. i Pope Co., Minn. 28.11.1877, tre timer gamal.

i. Nellie Randine Homestead, f. i Pope Co., Minn. 21.11.1878, d. i Willmar, Minn. 14.12.1950.  Ho gifte seg i Stevens Co., Minn. 24.11.1902 med Andrew Martinius Thompson, f. i Cook Co., Ill. 25.3.1878.  Han d. i Minneapolis, Minn. 26.1.1954.  Andrew var restauranteigar og forretningsmann («restaurant and variety store owner and operator»), og han og Nellie budde først i Morris, Stevens Co., Minn., men flytte sidan til Olivia, Renville Co., Minn. 

 

     ##### (number of sons and daughters? – three?)

 

j. Emil Theodore Homstad, f. i Pope Co., Minn. 2.5.1885, d. i Pope Co., Minn. 8.9.1885.

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vibeke Lund Åhling

Ovanakena = Ovanåker?

 

Jeg finner ingen Beda i Ovanåker på rett födselsdato, men en Brita, og ingen Strandberg. Men vi vet jo alle, at Atlanterhavet kunde gjöre underverk med alderen. og de som reiste hadde tid nok til å bedre på navnene hvis de ville....

 

Hmm, Britas familie (far: Strands Mårten Persson 25/2 1852, mor: Kerstin Jonsdotter 29/12 1844) bor  i Ö. Rotebyn. (Strands ser ut som et familienavn stellt först, som i Dalarna....)

Neste HFL: Faren byggmästaren

Neste HFL: Faren Sågmästaren (de bor da på Sågen)

 

Og familien emgrerer! Brita får attest 10/5 1889 sammen med broren Per 5/11 1874 og moren. Faren (yrke er da sågställare)  og sösteren Kristina f 14/10 1876 emigrerer i 1890. Halvbroren Olof Persson f. 1866 28/5 emigrerer först, i 1888.

Sösteren Marta Mårtensdatter 5/7  1871 gifter seg og blir igjen tils hun emigrerer som enke med to dötre i september 1895.

Passer de?

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Randi Elisabeth Haugros

Britas familie i 1900, Douglas, North Dakota:

https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?db=1900usfedcen&indiv=try&h=26277826

 

Martin (eg. Mårten) Strandberg bor sammen med Beda og Henry i 1910, i Twin Butte, Divide, North Dakota.

https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?dbid=7884&h=20915307&indiv=try&o_vc=Record:OtherRecord&rhSource=6061

 

Christin døde i 1909 i Twin Butte:

https://www.findagrave.com/memorial/177094362

 

Martin døde i 1921:

https://www.findagrave.com/memorial/79640660

 

 

Edited by Randi Elisabeth Haugros

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne Hildrum

Lars: Hvem var foreldrene til Ingeborg Pedersdtr Wigdahl?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Waaltorp
23 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Minn. 26.7.1937.  Edward gifte seg i Pope Co., Minn. 1.6.1888 med Eva Caroline Johannesdotter Pettersson frå Ornunga i Älvsborgs län, Sverige,

 

     ##### (sjekka at foreldri utvandra derifrå?)

 

Her er dåpen til Eva Carolina i februar 1859:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045844_00063

 

Familien bodde på Ljur(halla) Frälsegård fram til 1861, og deretter på Korpås i Ornunga fram til de utvandret i 1869. 

 

Husforhør Frälsegården:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045834_00276

Husforhør Korpås 1861-1862:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045853_00021

Husforhør Korpås 1862-1869:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045855_00026

 

Nr. 9 og 10 i utflyttingslistene:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045858_00033

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Waaltorp

Faren til Eva Caroline, Johannes Petterson, var født 7.5.1833 på Vaselid östergården i Ornunga:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0019216_00174

 

Det ser ut til at han bodde på Vaselid fram til han giftet seg i 1858. Da flyttet han til Frälsegården.

 

Husforhør 1833-1834 (nede til høyre står det "NB Son Joh. 1833"):  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045849_00058

Husforhør 1834-1841:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045850_00045

Husforhør 1840-1852:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045851_00066

Husforhør 1851-1862:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045853_00065

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Waaltorp

Moren til Eva Caroline, Lovisa Petersdotter, var født 17.9.1836 i Ljur(halla):  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0019216_00179

 

Det står ikke noe bosted ved dåpen, men jeg finner henne første gang i husforhøret for Hästhagen. I 1837 flyttet familien til Lyckorna, og der bodde hun fram til hun giftet seg i 1858. Både Hästhagen og Lyckorna ser ut til å høre til Ljur(halla), som tidligere var en del av Nårunga socken.

 

Husforhør 1836-1837 (Hästhagen):  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045832_00113

Husforhør 1837-1842 (Lyckorna):  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045832_00112

Husforhør 1843-1851 (Lyckorna):  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045833_00131

Husforhør 1851-1858 (Lyckorna):  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045834_00286

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Waaltorp
På 28.6.2020 den 15.50, Lars E. Øyane skrev:

f. Henry Olaf Homestead, f. i Vernon Co., Wis. 30.3.1873, d. i Tacoma, Wash. 6.12.1950.  Henry gifte seg i Douglas Co., Minn. 18.11.1898 med

 

     ##### (fullt svensk namn på kona?)

 

     frå

 

     #### # (kvar i Sverige var ho ifrå? – f. i «Ovanakena»!?)

 

      Amerika kjend som Beda Strandberg.  Ho var dotter av

 

     ##### (fullt namn på foreldri hennar, yrke til far, bustad og opphav?)

 

     og f. i Ovanakena,

 

     ##### (sjekka fødestaden?)

 

     Sverige 20.10.1878, men utvandra til Amerika i

 

     ##### (utvandringsåret hennar? – 1886/1889/1890)

 

Her er Beda Strandberg sammen med foreldrene i Minnesota i 1895 (faren Martin står oppført i originalen):  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MQDT-8VZ

 

Foreldrene i 1900:  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:M9S7-RMF

 

Denne familien passer veldig bra med Mårten Persson og Kerstin Jonsdotter og deres barn i Ovanåker i Gävleborgs län.

Husforhør 1877-1880:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031962_00094

 

"Beda" het egentlig Brita, og hun ble født 20.10.1878:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0010329_00076

 

Husforhør 1881:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031965_00093

Husforhør 1881-1885 (her står faren oppført som "Strands Mårten Persson"):  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031964_00196

I husforhøret for 1886-1890 står det at Brita utvandret til N. Amerika i 1889:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031966_00119

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Waaltorp

Faren til Beda/Brita, Mårten Persson, var født 25.2.1852 i Ovanåker:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031973_00068

 

Han giftet seg med Kjerstin Jonsdotter i 1874 i Ovanåker (lysning nr. 9):  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0011958_00040

 

Kjerstin Jonsdotter var født 29.12.1844 i Ljusdal i Gävleborgs län:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0012128_00041

Hun og moren Martha bodde på Bäckänge i Ljusdal før de ifølge husforhøret flyttet til Ovanåker i 1846.

 

Husforhør 1844-1845:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031635_00594

Husforhør 1846:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031636_00574

 

Det er litt vanskelig å finne fram i husforhørene i Ovanåker. Jeg har funnet Mårten og Kjerstin i disse husforhørene:

 

Kjerstin (1862-1867):  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031955_00121

Mårten (1862-1865):  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031956_00040

Mårten (1865-1867):  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031956_00055

Kjerstin på linje 18 og 25, og Mårten på linje 24 (1867-1875):  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031958_00196

Mårten på linje 17 og 21 og Kjerstin på linje 22 (1867-1875):  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031959_00085

Begge to i husforhøret 1876-1877:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031961_00208

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Vibeke, Randi Elisabeth, Anne og Lars W. for mange nye spennande innlegg om denne huslyden.

 

So til Anne sitt spørsmål om foreldri hennar Ingeborg:  Her er omtalen av dei:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Peder Pederson Wigdahl, opphavleg frå Nedre Vigdalen, Vigdalen (bnr. 3), vart døypt i Jostedalen 16.10.1808 og gifte seg første gongen 26.2.1832 med Maria Torgersdotter frå Haugen under Leirdalen.  Ho vart døypt 23.4.1810, men d. som husmannskone i Li alt 13.7.1843.  Peder gifte seg så att 18.6.­1844 med Anna Østensdotter frå Svensøy.  Ho vart døypt 11.2.1810, men d. som husmannskone i Vigdalen 14.2.1845, berre åtte månader etter bryllaupet.  Peder og Maria dreiv først heimeplassen hennar i Haugen under Leirdalen, men 30.5.1842 fekk Peder feste på plassen i Li under heimebruket sitt her i Vig­dalen.  Kan henda hadde plassen då lege øyde sidan 1831, men Peder flytte hit då han fekk feste og dreiv Li fram til 1854.

Peter Peterson, sidan kjend som Peter P. Wigdahl, utvandra til Amerika i 1854 og slo seg før 1860 ned som farmar i Lake Prairie township, Nicollet Co., Minn. der han d. 25.9.1878.

Peder Pederson i Li fekk i alt fire born, som alle var frå første ekteskapet:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Samstundes har eg motteke fleire dødsattestar frå Minnesota, som har gjort det mogeleg å setja opp følgjande oppdaterte manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Ingeborg Pedersdotter {Wigdahl}, f. {i Luster} 19.9.1838,

Ingeborg P. Wigdahl utvandra til Amerika med far sin i 1854 og gifte seg i Vernon Co., Wis. 4.1.1861 med Christen Erikson frå Myrmo i Overhalla, i Amerika kjend som Christ E. Homstad.  Han var son av husmann Erik Christenson på Hopen under Myrmo, opphavleg frå Himo, og kona Anna Bergitte Hansdotter frå Gansmo og f. på Råbakken i Overhalla 17.2.1811.  Han budde truleg i mange år på Homstad i Overhalla, og utvandra med gardfolket derifrå til Amerika i 1846.  Christ og Ingeborg Homstad farma først i Christiana township, Vernon Co., Wis., men flytte kring 1874 til ein farm i Ben Wade township, Pope Co., Minn. der Christ d.

 

##### (date and place of his death? – after 1885/prior to 1895!)

 

Ingeborg Homstad d. i Farwell, Minn. 29.5.1923.  Dei fekk ti born i lag:

a. Anna Marie Homstad (1862-1898), vart gift med husmannssonen Knit Nilsson frå Gjellene under Rønnei i Luster (1854-1909) (s.d.).

b. Edward Homstad, f. i Vernon Co., Wis. 2.5.1864, d. i Farwell, Minn. 26.7.1937.  Edward gifte seg i Pope Co., Minn. 1.6.1888 med Eva Caroline Johannesdotter Pettersson frå Ornunga i Älvsborgs län, Sverige, i Amerika kjend som Eva C. Peterson.  Ho var dotter av

 

     ##### (yrkestitel?)

 

     Johannes Pettersson på Korpås i Ornunga, opphavleg frå Vaselid östergården i Ornunga, og kona Lovisa Pettersdotter frå Lyckorna i Ljur og f. Frälsegården i Ljur 7.2.1859.  Eva utvandra til Amerika med foreldri sine i 1869 og gifte seg første gongen i Douglas Co., Minn. 5.5.1876 med Gustav Karl Andersson frå

 

     ##### (opphavet hans i Sverige? – Kropp, Helsingborg, Malmöhus län?)

 

     i Amerika kjend som Charles G. Carlson.  Han var son

 

     ##### (par: Anders Carlsson og Britta Christina – yrke? - fulle namn? – bustad og opphav?)

 

     og f. i

 

     ##### (fødestaden hans?)

 

     6.4.1840, men utvandra til Amerika i

 

     ##### (utvandringsåret hans?)

 

     Charles og Eva farma i Ben Wade township, Pope Co., Minn. der Charles d. 15.8.1886.  Eva d.

 

     #####(dødsstaden hennar? – rural Farwell, MN?)

 

     11.4.1945.  Edward og Eva tok over som farmarar på heimefarmen hans i Ben Wade township., Pope Co., Minn. og budde der levetidi ut.  Eva fekk i alt fem born, som alle var frå første ekteskapet hennar.

c. Pauline Amalie Homstad, f. i Vernon Co., Wis. 2.5.1866, d.

 

     ##### (date and place of her death? – after 1923 – perhaps she died in Sonoma Co., CA Apr. 8, 1929?)

 

     Pauline gifte seg i Pope Co., Minn. 30.10.1886 med Ole Severson

 

     ##### (full name?)

 

     Han var f. i

 

     ##### (date and place of his birth? – WI 1854/1856?)

 

     20.5.1854 og d. i Morris, Minn. 14.10.1908.  Ole var politimann og sidan handelsmann («police officer and merchant»), og han og Pauline budde i Morris, Stevens Co., Minn., men som enkje var Pauline hushaldar («housekeeper») hjå ein prest i Glenwood, Pope Co., Minn.  Ole og Pauline fekk tre born i lag.

 

     ##### (number of sons and daughters? – 1895 listed three children - 1910: 2 children and 2 living, but not listed!)

 

d. Peter Homstad, f. i Vernon Co., Wis. 15.7.1868, d. i Kensington, Minn. 12.3.1903.  Han gifte seg i Cyrus, MN 13.10.1891 med Dorthea Syversdotter frå Øygarden i Nord-Aurdal, i Amerika kjend som Dora Belgum.  Ho var dotter av gardbrukar Syver Thoreson på Øygarden, opphavleg frå Belgum, og kona Marie Helgesdotter frå Dale og f. på Juven i Nord-Aurdal 28.1.1865.  Dora utvandra til Amerika med foreldri sine i 1883 og d. i Kensington, Minn. 14.4.1909.  Peter var barvert («saloon keeper»), og han og Dora budde i Morris, Stevens Co., Minn. og sidan i Kensington, Douglas Co., Minn.  Dei fekk fire born i lag.

 

     ##### (verify children? – 1900: 4 born – 3 living)

 

e. Guri, kjend som Julia Homstad, f. i Vernon Co., Wis. 8.2.1871, d. i Farwell, Minn. 22.3.1915.  Julia gifte seg i Morris, Minn. 3.10.1898 med Moses Williams, f. i Hennepin Co., Minn. 12.10.1864.  Han d. i Douglas, Wyo. 13.10.1950.  Moses var jordbruksskulearbeidar («agricultural school laborer»), og han og Julia budde i Morris, Stevens Co., Minn., men flytte frå kvarandre kring 1911.  Dei fekk tre born i lag.

f. Henry Olaf Homestead, f. i Vernon Co., Wis. 30.3.1873, d. i Tacoma, Wash. 6.12.1950.  Henry gifte seg i Douglas Co., Minn. 18.11.1898 med Brita Mårtensdotter frå Ovanåker i Gävleborgs län, Sverige, i Amerika kjend som Beda Strandberg.  Ho var dotter av sagbrukar Mårten Persson i Ovanåker og kona Kjerstin Johnsdotter, òg frå Ovanåker og f. i Ovanåker, Gävleborgs län, Sverige 20.10.1878, men utvandra til Amerika med mor si i 1889.  Ho d. i Williston, N.D. 16.12.1952.  Henry og Beda flytte kring 1903 til ein farm i Twin Butte township, Divide Co., N.D., men Henry vart sidan arbeidar «laborer» ulike stadar, mellom anna i Ambrose, Divide Co., N.D. til han på 1920-talet vart jarnbanearbeidar («railroad laborer») i Crosby, Divide Co., N.D.  Han og Beda fekk tolv born i lag.

g. Ida Christina Homstad, f. i Pope Co., Minn. 16.12.1875, d.

 

     ##### (dødsstaden hennar? – Pine Co., MN!)

 

     10.7.1960.  Ida gifte seg i Stevens Co., Minn. 21.11.1895 med Nels G.

 

     ##### (fullt svensk namn og opphav?)

 

     i Amerika kjend som Nels G. Nordholm.  Han var son av

 

     ##### (fulle namn på foreldri hans med yrke på far, bustad og opphav?)

 

     og f.

 

     ##### (fødestaden hans?)

 

     22.10.1866, men utvandra til Amerika i 1888. 

 

     ##### (sjekka utvandringsåret hans?)

 

     Han d. i Pine City, Minn. 19.7.1950.  Nels og Ida farma i Kettle River township og sidan i Bremen township, båe i Pine Co., Minn. og fekk fire søner i lag.

h. Randolf Homstad, f. og d. i Pope Co., Minn. 28.11.1877, tre timer gamal.

i. Nellie Randine Homestead, f. i Pope Co., Minn. 21.11.1878, d. i Willmar, Minn. 14.12.1950.  Ho gifte seg i Stevens Co., Minn. 24.11.1902 med Andrew Martinius Thompson, f. i Cook Co., Ill. 25.3.1878.  Han d. i Minneapolis, Minn. 26.1.1954.  Andrew var restauranteigar og forretningsmann («restaurant and variety store owner and operator»), og han og Nellie budde først i Morris, Stevens Co., Minn., men flytte sidan til Olivia, Renville Co., Minn. 

 

     ##### (number of sons and daughters? – three?)

 

j. Emil Theodore Homstad, f. i Pope Co., Minn. 2.5.1885, d. i Pope Co., Minn. 8.9.1885.

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg vonar eg har fått med meg dei naudsynte detaljane om opphavi til Eva Caroline og Beda frå Sverige.  No sit eg att med spørsmåli kring opphavi til Charles G. Carlson og Nels G. Nordholm...?  Samt spørsmål om yrket til Johannes Pettersson??  Eg har ogso vanskar med å identifisera opphavet til Ole Severson (òg kalla Ole Syverson...!) frå Wisconsin...  Kanskje finst det avisartiklar om nokon av desse??

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.