Jump to content
Arkivverket
Per Jacob Desserud

Gulbrand Gulbrandsen Valeby – Waleby – Walebye (1747-1800); fra Hvaleby i Gran til Lakkegaten på Grønland; gift med enka Inger Nilsdtr (ca 1745-1809). Notater og spørsmål om familien i Aker og Christiania.

Recommended Posts

Per Jacob Desserud

Det var en del bondesønner fra Hadeland som reiste inn til Christiania eller nabosognene på 1700-tallet. Noen ble høkere og kjøpmenn. Gulbrand Gulbrandsen Walebye var en slik person. Halvbroren reiste også inn, og andre slektninger. Dette innlegget viser hvordan Gulbrand giftet seg inn i en Aker-familie på Grønland. Mange opplysninger og detaljer mangler.  Det er flere lange skifter som nok kan fortelle mer om livet til familien og i forstaden. Flere opplysninger i tingbøker?  Kanskje noen andre har arbeidet med samme familie? Hvilket yrke hadde Gulbrand? Kanskje han var slakter, som formannen. Enka Inger føres som bakerkone i 1801.

 

Det har nylig vært et par innlegg i Brukerforum om ham – og hvordan et uekte barn kunne bli ekte – se detaljer under:  Det har også vært spørsmål om kjøpmann i Xia. Knud Olsens kone, og mulig forbindelse til «Walebye» https://forum.arkivverket.no/topic/187297-søker-knud-olsen-gift-med-inger-maria-ruud/?tab=comments - comment-1864560  - se også https://www.geni.com/people/Knud-Olsen/6000000041490296538   ..

 

og

 

Jeg har greid å følge familien på Grønland i noen slektsledd, men mye mangler. Det som er mest aktuelt nå er å få på plass opplysninger om Inger Nilsdatter, og hennes første mann Christen Larsen, som har mange etterkommere, mens Gulbrand nok ikke har det, og evt. fylle inn andre data som mangler.  Jeg har sett en del i KB for Aker, men bare usystematisk i KB for Xia. Jeg har liten kunnskap om Grønlands-slekter, men finner heller ikke mye litteratur om det. Denne familien bodde på Grønland i 4-5 generasjoner.

 

Det har blitt litt mye informasjon og detaljer. Så kan det brukes videre av andre som er interessert i familiene på Grønland på 1700-tallet. Ellers har jeg Jacob-navnet mitt fra Gulbrands morfar, og det er bakgrunnen for at jeg har interessert meg for Gulbrand.

 

A Gulbrand Gulbrandsen

Gulbrand Walebye ble døpt i Gran 12sTrin 1747 av foreldre dragon Gulbrand Halvorsen Molstad (1719-1747) som døde 3 mnd. før barnet ble født, og Ingeborg Jacobsdtr Røken/Røyken i Brandbu (1725-1813). De var trolovet men ikke gift. Gulbrand fikk farens navn, som skikken var når faren var død før dåpen. Ingeborg ble gift i 1753 med Lars Jonsen (1714-1773), og de var bruker på den ene Hvalebygarden. 4 sønner. Den yngste var Hans Larsen som fikk borgerbrev i Xia i 1789 som spekhøker og vertshusholder, seinere kjøpmann, gift x 2, bodde i Xia ved FT 1801, flyttet til København. Eldste sønn Lars Larsen også til utlandet?

 

Ingeborg døde på Nøkleby i Jevnaker hos sønnen Jacob Larsen, og sønnen Jon Larsen døde også der ugift. Familiesammenhengen til Gulbrand bevises ved skifter – etter Ingeborg i 1813 – se skiftekort https://media.digitalarkivet.no/view/39947/5465 og protokoll  https://media.digitalarkivet.no/view/25289/719  og etter Jon i 1824 se skiftekort https://media.digitalarkivet.no/view/39947/5471 og protokoll https://media.digitalarkivet.no/view/25290/116

 

Gulbrand voks opp på Hvaleby. Flyttet til Aker og ble gift med enka Inger Nilsdtr (enke fra 1775). Ett barn Ingeborg Marie, som er 11 år i 1801. Flere? Kan noen finne data for vielsen deres og for dåpen til dattera Ingeborg Marie? Jeg har ikke greid det.

 

Gulbrand Valbye, døde 26.12 1799 (iflg. skiftet), begravet v. Aker 3.1 1801, 56 år, fra Lackegaden, https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002287313

skifte Aker 19,1 1801 15/492b: B 787, N 465 etter Gulbrand Waleby https://media.digitalarkivet.no/view/76084/8503  skiftekort og  https://media.digitalarkivet.no/view/23706/500  protokoll

Fra skiftet: Gulbrand Walebye – bosted Grønland: Lakkegt under nr. 65 på Generalinde Sehesteds (?) grunn – det nevnes et auksjonsskjøte av 6 juli 1776 og tl. 11.7  + en gård i Lakkegt under nr 52. – auksjonsskjøte 1788, tl. 31.3. Enkas første mann Christen Larsen nevnes.  Gulbrands halvbror nevnes – Hans Larsen Hvalbye på «Krydsbye» (=Krossbøl) i Enebakk (men han og familien var i Xia ved FT 1801). Verge og formynder for datteren Sr. Jacob Pettersen, «som har hennes halvsøster til ækte».

 

B: Inger Nilsdatter

Enka var Inger Nilsdtr. Hun var 56 år ved FT 1801, var da bakerkone i Lachegaden nr. 65, gift x 2. Dattera Ingeborg 11 år.   lenke FT:   https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058216001088

Lakkegaten var i mange år en hovedinnfartsåre til Christiania fra nord, ned til Grønland der det var bru over elva, og sentralt beliggende for handel og vandel, og andre aktiviteter.

Inger Nilsd har med sine 2 ektefeller vært eiendomsbesitter i Lakkegaten, og eide trolig det som seinere ble Vallebyløkken på Grønland. Dette navnet har derfor opprinnelse i gardsnavnet Hvaleby i Gran! Se omtale i Grønland og Nedre Tøyens bebyggelseshistorie av Truls Aslaksby, side 63. Det er sjelden kost at et gardsnavn fra Hadeland finnes igjen i byløkker i Oslo. Aslaksby skriver at Inger? fikk forpaktningskontrakt på løkken i 1769. https://www.nb.no/items/25baa912da1dc606add9bdf68d5c9261?page=67&searchText=Wallebye

Hun døde i 1809: Madam Inger Hvalebye, bosted Lakkegaten, begravet v Aker 7.11 1809. 66 år  https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002290340

Skifte 21.6 1810, bosted Lakkegt. no. 65. Skifteprotokoll Aker 16/535b. Brutto 3440, Netto 2980 rdl. https://media.digitalarkivet.no/view/76084/8505  Hun var velstående. Døtrene må ha vært attraktive gifteemner.

Fra skiftet: Gift 1 med Christen Larsen død, Gift 2 med Gulbrand Wahlbye død.

Barn I: Anne Kirstine Larsd, død (døde1803) gm Jacob Pettersen, 3 barn: Inger-Marie, Marthe-Katrine, Wilhelmine (det var flere barn, som var døde, se under)

Barn II: Ingeborg-Marie gm kjøpmann Jacob Monsen som er død

 

Spørsmål: Hvem var Inger Nilsd f ca 1745?  Jeg har funnet en mulig kandidat: Inger Nielsd «på Grønland» døpt i Aker 14.8 1745; (konfirmert Grønland 1760), av foreldre Niels Christophersen gm Maren Hansd. Lenke til dåp:  https://media.digitalarkivet.no/view/7680/90   Er dette riktig Inger? Hvem vet noe om foreldrene?  Inger Nilsd ble i 1767 gift med Christen Larsen – se under. Han hadde vært gift før, med Anne Jensd. Jeg har funnet noen skifteavskrifter som forteller om denne familien.

 

C Anne Jensdtr

Jens Olsen, døde på Grønland, skifte 1751 gm Mari Hansd, døde på Grønland, skifte 1769

3 barn ved skiftet i 1751 og skiftet i 1769: skifte 8.6 1751: https://media.digitalarkivet.no/view/76084/1573 ; skifte 20.6 1769:  https://media.digitalarkivet.no/view/76084/1949      

1  Anne Jensd gm Christen Larsen                               Anne var død i 1769

2  Olia Jensd gm Christopher Christensen                  det samme i 1769

3  Christoffer Jensen 18 år i 1751 f ca 1733                i 1769 gm Karen Christophersd

Hvem kan gi opplysninger om denne familien? Det var gjeld i begge skifter. Da dattera Anne giftet seg i 1744, ble de «viet i huset», som tyder på en viss velstand. Likedan var «vielsen i huset» i 1767.

 

D Christen Larsen

Christen Larsen f ca 1711, begravet «på Grønland» 29.6 1775, 64 år.  ved vielsen «corporal, av Hr. Obr. Pfortens livcompani» (Ulrich Wilhelm von der Pfordten)

gm Aker 15.4 1744 pige Anne Jensd «på Grønland» f ca 1711?, begravet 7.4 1757. Vielsen 1744:   https://media.digitalarkivet.no/view/7680/122

hun ble begravet «på Grønland» som Anne Jensd, Christen Larsens hustru 48 år.   Begravelsen til Anne 1757:  https://media.digitalarkivet.no/view/7681/205

Skifte 1757 Lachegaden Grønland 1.4 1757 etter Anne Jensd, skiftekort https://media.digitalarkivet.no/view/76084/1649  og protokoll https://media.digitalarkivet.no/view/23699/132 

Christen Larsen var slakter ved dåpen i 1752

 

enkemann Christen Larsen gm Aker 29.4 1767 pike Inger Nilsd på Grønland «viet i huset»  Vielsen: https://media.digitalarkivet.no/view/7682/124

Begravelsen til Christen Larsen på Grønland 29.6 1775 https://media.digitalarkivet.no/view/7682/178

Skifte i Lakegaden paa Grønland 23.5 1775 – 1.3 1776 protokoll 13/fol 421b etter Christen. Brutto 808, Gjeld 830 (en Gulbrand Gulbrandsen nevnes i skiftet)

skiftekort: https://media.digitalarkivet.no/view/76084/2025 , protokoll (smått og utydelig) https://media.digitalarkivet.no/view/23703/425        

Hvor kom Christen Larsen fra? Langt skifte i 1775. Kan noe i skiftet fortelle noe om hans herkomst?

 

Christen og Anne hadde 3 barn som jeg har funnet/er nevnt i skiftet:

1  Lars Christensen dp Grønland 14.4 1746                https://media.digitalarkivet.no/view/7680/98  konf. Grønland 1762? uten alder; nevnes i begge skifter.

        I 1775: for omtrent 12 år siden avreist til England, og siden ingen oppl.?

2  Marte-Marie Christensd dp Grønland 12.5 1748    https://media.digitalarkivet.no/view/7680/144 konf Grønland 1762, nevnes i begge skifter; i 1775 gift med Ole Pedersen. Seinere?      

3  Kristine Christensd dp Grønland 1.9 1752               https://media.digitalarkivet.no/view/7681/31; nevnes i begge skifter, ugift i 1775.  Seinere?  Far slakter ved dåpen 1752

 

E Anne Kirstine Christensd

Christen og Inger hadde 1 barn som jeg har fra skiftet  etter faren 1775 og fra skiftet etter mora i 1810

4  Anne-Kirstine Christensd  f ca 1768, 7 år i 1775; konf. «Grønland» 1781, f ca 1767. Jeg har ikke greid å finne hennes dåp. 

Hun har først vært gift med en Hans med sønn Andreas Hansen 15 år i 1801; Vet noen noe mer om dette?

Hun ble så gift med Jacob Pettersen Moncherud og andre skrivemåter (ca 1761-1829), som var høker i Xia. Han kalles hanskemaker og høker ved dåpen i 1799.  Han nevnes som verge og formynder for konas halvsøster ved skifte etter Gulbrand Walebye i 1800, se over. Familien bodde i Xia i Vestre Kvarter nr 283 ved FT 1801. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058232002882 Jacob var da høker, 40 år (døde enkemann i Toldbodgaden Xia 24.10 1828, 68 år  https://media.digitalarkivet.no/view/7241/158 ) gm Anne Kirstine Christensd 33 år, hennes 2 ekteskap, (døde i Xia 26.4, b 2.5 1803, 39 år)  https://media.digitalarkivet.no/view/7234/397 ).

Når og hvor ble de viet? Hvem vet noe mer om Jacob Pettersen Monkerud? Mongerud i 1807? (Det er Munkerud bl.a. i Nesodden, i Nes i Akershus og i Lunner)

 

Barn i 1801(*) og andre – jeg ha bare funnet dåpen til noen av barna: *Andreas Hansen 15 år, *Inger-Maria Jacobsd 10 år (se under), *Marthe-Cathrine Jacobsd 3 år (? = Chatarina Petersd Monkerud gm 1826 Nils Christian Koren Bredal 1789-1838); Kirstine Jacobsd dp Xia 8.11 1799 ­­– f 29.10 (b. 23.5 1800? 1808?). Wilhelmine Jacobsd dp Xia 26.3 1801– f 13.3; (fadder bl.a. Madam Wallebye enke), Anna Kirstine Jacobsd dp Xia 2.5 1803 – f 14.4, b 5.12 1807. Anna Kirstine ble døpt samme dag som moren ble begravet – fadderne kjørte foran liket og dets følge! https://media.digitalarkivet.no/view/7234/270 (øverst venstre)

GENI om Jacob https://www.geni.com/people/Jacob-Moncherud/6000000130330427841

 

F: Ingeborg Marie Gulbrandsdtr fc 1790

Gulbrand Waleby og Ingers eneste datter Ingeborg Marie Waleby født ca 1790, død ca 1815. Hun kalles Ingeborg Mathea 11 år ved skiftet i 1800, Ingeborg 11 år i FT 1800, Ingeborg ved vielsen i til Jacob Monsen i 1806, Ingeborg Marie ved skiftet etter mora i 1809, Ingeborg Maria ved vielsen til Knud Olsen i 1811 og Ingeborg ved skiftet i mars 1814 etter farmora på Nøkleby. Hun må være død før 1816 da Knud Olsen giftet seg igjen.

1)      jomfru Ingeborg Walebye, Lakkegaten viet i Aker kirke 12.12 1806 uten trol. m. Jacob Monsen kjøpmann  https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002205712 

Jacob var fra Søndre Gryte i Biri, dp Gryte 11sTrin 1772– https://media.digitalarkivet.no/view/9294/76;

Bygdeboka: https://www.nb.no/nbsok/nb/e5f2ca53d905203386559cd0d265312f?lang=no#89

Litt forskjellige/usikre opplysninger fra FT 1801, Internett, Jørgen Gløersens «Dødsfall» oa: Jacob Monsen kjøpmann Kristiania i 5 år, f Biri 1772, døde der 5.12 1807; FT 1801 25 år og krambodskar hos kjøpmann Ole Brede i Storgaden i Xia; fikk borgerskap som kjøpmann 30.4 1802. Gift 12.12 1806 den gjenlevende I.M. født Walebye; ved begravelsen dessuten 1 gjenlevende 1 sønn, hans foreldre og søsken. (Hadde Jacob og Ingeborg barn? – 1 sønn??)   4 år seinere giftet hun seg igjen:

2)      Madame Ingeborg Maria Wællebye (enke etter avd. kjøpmann Jacob Monsen) gm Xia domk. 23.12 1811 kjøpmann Knud Olsen https://media.digitalarkivet.no/view/7235/43.

Jeg har ikke funnet begravelsesdata for Ingeborg Marie? Skifte?

 

G: Inger Maria Jacobsdtr fc 1791

Så giftet Knut seg igjen: Knud Olsen kjøpmann, enkemann (ca 1784-1833) gm Xia domk. 15.3 1816 jomfr. Inger Maria Jacobsd Wallebye  https://media.digitalarkivet.no/view/7235/57

Hun var trolig datter av Jacob Pettersen Monkerud, og var da datter til halvsøster til Knud Olsens første kone og var 10 år ved FT 1801, se over. At hun kalles Wallebye ved vielsen kan kanskje skyldes at mora kan ha brukt dette navnet, evt. at hun hadde bodd hos sin mormor Inger og/eller sin tante «Madame Wallebye» i Lakkegata. Knud Olsen og Inger Maria hadde 11 barn iflg. Gløersen, Geni oa. Jeg har ikke studert det nærmere. Jørgen Gløersen "Dødsfall i Norge": Knud Olsen kjøpmann d. Kra. 28.3 1833, 48 ¾ år E. «i den kummerligste stilling», enke Inger Marie sal. Olsen, 11 barn hvv 7 gj. levende.

Grace Romsland:  https://www.geni.com/people/Knud-Olsen/6000000041490296538Knud ble borger som kjøpmann i 1811: https://www.digitalarkivet.no/view/37/pc00000000023995 . Knud Olsen  døde 29.3 1833 på Sorgenfri (et sykehus som lå på Hammersborg), b. 3.4,  49 år gammel. https://media.digitalarkivet.no/view/7242/171  

Spørsmål om Knud Olsen i Digitalarkivet: https://forum.arkivverket.no/topic/187297-søker-knud-olsen-gift-med-inger-maria-ruud/?tab=comments#comment-1864560

 

Det var nok for i dag

 

Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
10 timer siden, Per Jacob Desserud skrev:

E Anne Kirstine Christensd

Christen og Inger hadde 1 barn som jeg har fra skiftet  etter faren 1775 og fra skiftet etter mora i 1810

4  Anne-Kirstine Christensd  f ca 1768, 7 år i 1775; konf. «Grønland» 1781, f ca 1767. Jeg har ikke greid å finne hennes dåp. 

Hun har først vært gift med en Hans med sønn Andreas Hansen 15 år i 1801; Vet noen noe mer om dette?

Hun ble så gift med Jacob Pettersen Moncherud og andre skrivemåter (ca 1761-1829), som var høker i Xia. Han kalles hanskemaker og høker ved dåpen i 1799.  Han nevnes som verge og formynder for konas halvsøster ved skifte etter Gulbrand Walebye i 1800, se over. Familien bodde i Xia i Vestre Kvarter nr 283 ved FT 1801. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058232002882 Jacob var da høker, 40 år (døde enkemann i Toldbodgaden Xia 24.10 1828, 68 år  https://media.digitalarkivet.no/view/7241/158 ) gm Anne Kirstine Christensd 33 år, hennes 2 ekteskap, (døde i Xia 26.4, b 2.5 1803, 39 år)  https://media.digitalarkivet.no/view/7234/397 ).

Når og hvor ble de viet? Hvem vet noe mer om Jacob Pettersen Monkerud? Mongerud i 1807? (Det er Munkerud bl.a. i Nesodden, i Nes i Akershus og i Lunner)

 

Du har vel dette fra før, men for orden skyld: Maren, døpt 18.08.1769:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NWQD-ZBC

Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 9 (1765-1785), Fødte og døpte 1769, Side 43
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061106050624 

 

Ifølge Family Search:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VWLZ-9Q7

Name: Anne Christine
Event Type: Christening
Event Date: 4 Nov 1767
Event Place: Vestre Aker, Oslo, Norway
Event Place (Original): Vestre Aker, Oslo, Oslo, Norway
Gender: Female
Father's Name: Christen Larsen
Mother's Name: Inger Nielsdatter

Men ser ingen Anne Christine her:

Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 9 (1765-1785), Fødte og døpte 1767, Side 21
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061106050602 

 

Men her fant jeg henne!

Oslo fylke, Akershus slottsmenighet i Aker, Ministerialbok nr. 2 (1757-1776), Fødte og døpte 1767, Side 46
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061107020049 
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
Posted (edited)
22 timer siden, Grethe Flood skrev:

Hun har først vært gift med en Hans med sønn Andreas Hansen 15 år i 1801; Vet noen noe mer om dette?

 

Jeg finner en enkemann Anders Hansen Munkerud, som gifter seg i 1826 og da står far oppført som Hans Larsen - nr. 26:

Oslo fylke, Akershus slottsmenighet i Aker, Ministerialbok nr. 2 (1757-1776), Fødte og døpte 1767, Side 46
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061107020049 
 

Han er - så vidt jeg kan se - 41 år ved vielsen, født 1785. Kan dette være et spor?

 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Jacob Desserud

Tusen takk til den dyktige Grethe Flood som året rundt hjelper mange med å leite fram allehånde slektsopplysninger, og finner også her fram til manglende data. Så har jeg lært at jeg også må søke i Garnisonmenighetens kirkebøker. Det er tydelig at familier på Grønland brukte både Aker kirke og Garnisonkirken.

 

Du har funnet to barn:

A Anne Christine Christensd dp Garnisonkirken 4.11 1767 https://media.digitalarkivet.no/view/7685/48   som jeg manglet. Flott!

 

B Maren Christensd dp Aker 18.8 1769  https://media.digitalarkivet.no/view/7682/44   nr 2 til venstre. Henne kjente jeg ikke til, og hun må være død før 1775, for hun nevnes ikke i skiftet etter faren. (kan muligens være begravet ved Aker 8. april 1770 som Mari Christensdr Grønland ¾ år. – men jeg har ikke sjekket alle begravelser fram til 1775    https://media.digitalarkivet.no/view/7682/153     (Det kan jo ha vært flere barn i familiene jeg har omtalt over, men som døde tidlig)

 

Så har jeg trolig funnet Anne Christines Christensds første ekteskap i 1786 – hun var bare 16 år ved vielsen, og fødselen for Andreas Hansen, som må være sønnen som er 15 år i FT 1801

C Enkemann Hans Andersen gm i Garnisonkirken 7.4 1786 pige Anne Kirstine Christensd; ?trol. den 6 i Agger (??)  https://media.digitalarkivet.no/view/7686/181   høyre side (Men jeg har ikke funnet noen trolovelse). Denne Hans kalles Ruud ved barnedåpen:

 

D  Hans Andersen Ruud (?) og Anne Kirstine Xtensd: Andreas Hansen dp i Garnisonkirken 5.1 1787: https://media.digitalarkivet.no/view/7686/47  vestre øverst. Fadder: Mad. Andersen, Mad. Tollefsen, jfr Truelsen, Mr Palludan, Mr. Halvorsen. (Hvorfor disse fine fadderne? Madame og Monsiør)

Hvem var Hans Andersen (Ruud)?

 

E Jeg er derfor usikker på om denne Andreas Hansen dp 1787 kan være den enkemann Anders Hansen Munkerud med far Hans Larsen som gifter seg i 1826 (hvor? – det er lagt inn feil lenke). Men navnet Munkerud/Monkerud/Moncherud som brukes i familien er interessant. Jacob Petersen Moncherud fra bevilling fra hanskemaker til spækhøker 3.5 1799 - Christiania Borgerbok 1698-1799   https://www.nb.no/nbsok/nb/4f4d8344f017da5bf15062af6adfc155?lang=no#49    Men han er ikke nevnt tidligere

 

Håper på flere «funn».  Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
Posted (edited)

Beklager! Jeg la ut feil lenke!

Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 10 (1824-1830), Viede 1826, Side 870-871
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061005040443 

 

Helt til høyre i kirkeboka står det en lengre merknad: så vidt jeg kan lese, står det at det forrige ekteskapet ble opphevet ved hustruens død og at hans to barn er utsatte for Vinger fattigkasses regning og underholdes av samme, og at det ikke avholdes skifte etter hustruen. 

 

Ved vielsen står det at brudgommen er fra Vinger prestegjeld, mens bruden er fra Lier prestegjeld....! Og det står Mynkerud på brudgommen, så da må jeg prøve å sjekke dåpen i Vinger. 

 

Her finner jeg det første ekteskapet i Vinger - 11.01.1816. Anders Hansen Munkerud fra Fet sogn og Ragnhild Christensdatter Spetalen: 

 

Hedmark fylke, Vinger, Eidskog i Vinger, Ministerialbok nr. 6 (1814-1825), Viede 1816, Side 395-396
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603180197

 

Hedmark fylke, Vinger, Eidskog i Vinger, Klokkerbok nr. 1 (1814-1825), Viede 1816, Side 403-404
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603170432 
 

Marte, 1816 

Hedmark fylke, Vinger, Eidskog i Vinger, Klokkerbok nr. 1 (1814-1825), Fødte og døpte 1816, Side 107-108
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603170332 
 

Eli, 1819

Hedmark fylke, Vinger, Eidskog i Vinger, Klokkerbok nr. 2 (1818-1834), Fødte og døpte 1819, Side 20-21
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603170552 
 

Christine, 1822

Hedmark fylke, Vinger, Eidskog i Vinger, Klokkerbok nr. 2 (1818-1834), Fødte og døpte 1822, Side 70-71
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603170577 
 

Ragnhild Christensdatter døde 11.12.1823:

Hedmark fylke, Vinger, Eidskog i Vinger, Klokkerbok nr. 1 (1814-1825), Døde og begravede 1824, Side 275-276
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603170416 

 

Hedmark fylke, Vinger, Eidskog i Vinger, Ministerialbok nr. 6 (1814-1825), Døde og begravede 1824, Side 275-276
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603180181 

 

Anders Hansen Munkerud blir konfirmert i Fet i 1800 - 16 år gammel:

Akershus fylke, Fet, Rælingen i Fet, Ministerialbok nr. I 7 (1797-1814), Konfirmerte 1800
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061031050220 

 

Vi kan sjekke denne Anders Hansen Munkerud ut av saken - se dåpen på venstre side:

Akershus fylke, Fet, Rælingen i Fet, Ministerialbok nr. I 5 (1772-1796), Fødte og døpte 1784
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061031040650 
Foreldrene er Hans Larsen og Marthe Sørensdatter Monkerud. 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Finner to barn til i ekteskapet mellom Hans Andersen Rud og Anne Kistine Christensdatter:

 

Christian, 1792

Oslo fylke, Akershus slottsmenighet i Aker, Ministerialbok nr. 3 (1777-1809), Fødte og døpte 1792, Side 72
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061107020262 

 

Marte Kistine, 1794

Oslo fylke, Akershus slottsmenighet i Aker, Ministerialbok nr. 3 (1777-1809), Fødte og døpte 1794, Side 84
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061107020273 

 


 


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N7T3-Y32

Name: Jacob Pettersen
Event Type: Marriage
Event Date: 27 Oct 1797
Event Place: Oslo, Norway
Event Place (Original): Oslo, Oslo, Norway
Gender: Male
Spouse's Name: Anne Christine Rud
Spouse's Gender: Female
Spouse's Marital Status: Widowed

 

Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 10 (1786-1809), Trolovede 1798, Viede 1798, Side 258
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061107010390 

 

Vielse 1797.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Hans Andersen Ruud døde i 1796, det er vel begravelsesdatoen som står i kirkeboka: 24.10.1796. Han ble 38 år gammel, f. 1758:

Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 10 (1786-1809), Døde og begravede 1796, Side 314
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061107010445 


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
Posted (edited)

Her skiftet etter Hans Andersen:

Akershus, Oslo fylke, Aker, Skifteprotokoll nr. 15 (1793-1803), Skifteprotokollside, Side 248b-249a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081008630255 

 

Her er det nevnt en datter til, som så vidt jeg kan se, heter Inger Maria, og 6 år gammel. 
 

Skifte 1796 .jpg

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Det ser ut som første kona til Hans Andersen het Marie/Mari Gudmundsdatter. 

 

Andreas, 1780 - se venstre side:

Oslo fylke, Akershus slottsmenighet i Aker, Ministerialbok nr. 3 (1777-1809), Fødte og døpte 1780, Side 18
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061107020207 

 

Maria, 1782 - venstre side: 

Oslo fylke, Akershus slottsmenighet i Aker, Ministerialbok nr. 3 (1777-1809), Fødte og døpte 1782, Side 24
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061107020213 
 

En Hans Andersen gifter seg med en Maria Gudmundsdatter i Aurskog i 1779:

 

Name: Hans Anderssen
Event Type: Marriage
Event Date: 26 Oct 1779
Event Place: Aurskog, Akershus, Norway
Event Place (Original): Aurskog, Akershus, Norway
Gender: Male
Spouse's Name: Maria Gudmundsdr
Spouse's Gender: Female
 

Akershus fylke, Aurskog, Blaker i Aurskog, Ministerialbok nr. I 3 (1767-1807), Viede 1778-1780, Side 11
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060314021000 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
På 4.7.2020 den 23.28, Per Jacob Desserud skrev:

Spørsmål: Hvem var Inger Nilsd f ca 1745?  Jeg har funnet en mulig kandidat: Inger Nielsd «på Grønland» døpt i Aker 14.8 1745; (konfirmert Grønland 1760), av foreldre Niels Christophersen gm Maren Hansd.

 

Oppkalling?

På 5.7.2020 den 10.28, Grethe Flood skrev:

Du har vel dette fra før, men for orden skyld: Maren, døpt 18.08.1769:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NWQD-ZBC

Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 9 (1765-1785), Fødte og døpte 1769, Side 43
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061106050624 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
På 4.7.2020 den 23.28, Per Jacob Desserud skrev:

C Anne Jensdtr

Jens Olsen, døde på Grønland, skifte 1751 gm Mari Hansd, døde på Grønland, skifte 1769

3 barn ved skiftet i 1751 og skiftet i 1769: skifte 8.6 1751: https://media.digitalarkivet.no/view/76084/1573 ; skifte 20.6 1769:  https://media.digitalarkivet.no/view/76084/1949      

1  Anne Jensd gm Christen Larsen                               Anne var død i 1769

2  Olia Jensd gm Christopher Christensen                  det samme i 1769

3  Christoffer Jensen 18 år i 1751 f ca 1733                i 1769 gm Karen Christophersd

Hvem kan gi opplysninger om denne familien? Det var gjeld i begge skifter. Da dattera Anne giftet seg i 1744, ble de «viet i huset», som tyder på en viss velstand. Likedan var «vielsen i huset» i 1767.

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NWXK-B42

Name: Christopher
Event Type: Christening
Event Date: 24 Feb 1734
Event Place: Oslo, Norway
Event Place (Original): Oslo, Oslo, Norway
Gender: Male
Father's Name: Jens Olsen
Mother's Name: Maren Hansdatter

 

Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 6 (1732-1734), Døde og begravede 1734, Fødte og døpte 1734, Side 13-14
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061106050083 

 

Dødsfallet til Maren i 1769?

Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 9 (1765-1785), Døde og begravede 1769, Side 145 - høyre side - 74 år gammel
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061107010003

 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Jacob Desserud

Heisann. Takk for ny hjelp fra Grethe, som har avklart mye. Bl.a. flere detaljer om Hans Andersen Rud/Ruud, hans første og andre ekteskap, og overraskende at han døde så seint som i 1796. Da ble det greiere å leite i kirkebøkene. Det betyr også at Inger Maria som var 10 år i 1801 var Inger Maria Hansd (f 1791) og IKKE Inger Maria Jacobsd som det står i Digitalisert avskrift i FT 1801. I skannet original telling står hun bare som Inger Maria 10 år, og så har noen tilføyd Jacobsdtr*, altså med asteriks – som jeg burde ha sett. Til alle: Ta slike * i avskrifter med en klype salt. Jeg gjorde ikke godt nok forarbeid.

Se avskrift av FT 1801Vestre Qvarteer 283: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058232002882

Se original FT 1801 VQ No 283 / 77:  https://media.digitalarkivet.no/view/58232/71

 

Så kan en også bli forvirret av innføringen av hennes vielse i KB Xia domk. med EM Knud Olsen den 15.3 1816, der hun kalles jomfr. Inger Maria Petersen, men så er Petersen strøket over og tydelig erstattet med «Jacobs Datter Wallebye»  https://media.digitalarkivet.no/view/7235/57  

 

Jeg mener det er sikkert at dette er Inger Maria Hansd f 1791, som ble mor til 11 barn, og bl.a. en stammor til «slekten Bøgh-Olsen». Hun kalles Ruud ved dåpen i Xia domk. 7.4 1823 (nr 33) til sønnen Nicolai Bøgh f 5.10 1822. Og Ruud var fra faren Hans Andersen Ruud !   https://media.digitalarkivet.no/view/7237/51  Stefaren høker Jacob Petersen var fadder da, og hennes to halvsøstre, og kjøpm. Ole Monsen. (hvem?)  Se bl a spørsmål om dette i Digitalarkivet fra 2013:

  

 

OPPSUMMERING SÅ LANGT

 

Hans Andersen (Rud)  gm Marie Gudmundsd (skifte 1786, evt død i 1785 eller tidligere)  ukjent opphav

(Et slikt par viet i Aurskog 26?.10 1779, trol. 17.10  https://media.digitalarkivet.no/view/476/9) usikkert

Skifte Aker – protokoll 14a fol 247b – 31.5 1786– etter Marie Gudmundsd på Grønland, gift med Hans Andersen. En datter arver: Maria 4 år  B ca 307, Gjeld ca 354

Skiftekort: https://media.digitalarkivet.no/view/76084/6533   Protokoll: https://media.digitalarkivet.no/view/23704/266

B: 1 Andreas Hansen, Grønland  dp Garnisonkirken 8.9 1780  https://media.digitalarkivet.no/view/7686/19;   -Andreas, Hans Andersens b. fra Lakkegt b 26.9 1780 3 u, https://media.digitalarkivet.no/view/7682/192

    2 Maria Hansd, Aker,  dp Garnisonkirken 5.1 1782    https://media.digitalarkivet.no/view/7686/25;  Maria lever ved skiftet etter faren i 1796

 

Enkemann Hans Andersen  gm i Garnisonmenighetens kirke 7.4 1786 pige Anne Kirstine Christensd

han f ca 1758, b Aker 24.10 1796, Hans Andersen Ruud 38 år   

Vielsen: ?trol. den 6 i Agger (??)  https://media.digitalarkivet.no/view/7686/181 høyre

Begravelsen https://media.digitalarkivet.no/view/7683/313

B:  3  Andreas Hansen dp i Garnisonkirken 5.1 1787 +15  https://media.digitalarkivet.no/view/7686/47   P: Hans Andersen Ruud og Anne Kirstine Christensd  Hvor ble det av Andreas? 

     4 Inger Maria Hansd, Grønland dp Garnisonkirken 7.3 1791 https://media.digitalarkivet.no/view/7686/66 P:   P: Hans Andersen og Kirstine Christensd

     5 Kristian Hansen, Grønland, dp Garnisonkirken 1.6 1792 https://media.digitalarkivet.no/view/7686/73   Død før skiftet 1796  P: Hans Andersen Rud og Anne Kirstine Christensd

     6 Marte Kirstine Hansd dp Garnisonkirken 17.5 1794 https://media.digitalarkivet.no/view/7686/84    lever ved skiftet 1796, død, trolig før FT 1801 P: Hans Andersen Rud og Anne Kirstine Christensd

 

Skifte Aker – protokoll nr 15 fol 249 – den 17.10 1796 i Lackegaden 51 etter Hans Andersen.

https://media.digitalarkivet.no/view/76084/6227 skiftekort.   https://media.digitalarkivet.no/view/23706/255  skifteprotokoll

Gm1 Marie Gudmundsd død, Gm2 Anne Kirstine Christensd

B1 Maria 15 år, Maria Hansd

B2 Andreas Hansen 10 år, Inger Maria Hans 6 år, Marte Kierstine Hansd 2 ½ år

Langt skifte og omfattende beskrivelse. Skjøtet på eiendommen  i Lakkegaten til Hans Andersen i 1780 refereres. Gulbrand Walebye ?midlertidig verge. NB: Inger Nilsd - mor - eide? Lakkegaten nr 52 v .skiftet i 1809 i tillegg til nr. Lakkegaten 65 

 

Jacob Pettersen hanskemaker (c 1761 -1828) gm 27.10 1797 enken Anne Christine Rud (1767-1803)  

https://media.digitalarkivet.no/view/7683/258.   Viet i huset etter kgl. Bevilling. 😄 Gulbrand Vallebye , Tron Michelsen

FT 1801 i Xia i Vestre Kvarter nr 283: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058232002882;  skannet:  https://media.digitalarkivet.no/view/58232/71

Jacob Pettersen Moncherud var da høker, 40 år, i 1. ekteskap, Anne Kistine var 33 år, i 2 ekteskap

Jacob døde som enkemann i Toldbodgaden Xia 24.10 1828, 68 år  https://media.digitalarkivet.no/view/7241/158

Jørgen Gløersen: Dødsfall i Norge: Jacob Pedersen Monkerud d Xia 27.10 1828: Datter Wilhelmine Mosgaard f Monkerud; Marthe Catharine Bredal f Monkerud. Svigersønner: Peter Mosgaard, N.C.K Bredal.

https://www.nb.no/items/6aaa765272c6dc1cf22a69437c7d7a61?page=289&searchText=Monkerud

 

Anne Kirstine Christensd  døde i Xia 26.4, b 2.5 1803, 39 år https://media.digitalarkivet.no/view/7234/397

Barn i FT 1801(*) og andre barn

*Andreas Hansen 15 år ,  se over

*Inger Maria 10 år (Hansd!) se over (det står Jacobsd i digitalisert avskrift, men intet farsnavn i skannet FT)  

*Marthe Cathrine 3 år  (Jacobsd)  se under (det står Jacobsd i digitalisert avskrift, ikke  farsnavn i skannet FT) 

   

Jacob og Anne Kirstines barn:

1 Marthe Cathrine Jacobsd, Lackegaden  dp Garnisonkirken 18.5 1798 3 år i 1801 https://media.digitalarkivet.no/view/7686/111

               Hun ble gift 1826 Nils Christian Koren Bredal 1789-1838);

2 Kirstine Jacobsd dp Xia  8.11 1799 – f 29.10 (b. i Byens kirkegt 23.5 1800? 1808?). ikke i FT 1801  https://media.digitalarkivet.no/view/7234/235

3 Wilhelmine Jacobsd dp Xia 26.3 1801– f 13.3; (fadder bl.a. Madam Wallebye enke),  https://media.digitalarkivet.no/view/7234/249

               Hun ble gift med Peter Mosgaard og lever i 1828

-4 Anna Kirstine Jacobsd dp Xia 2.5 1803 – f 14.4, b 5.12 1807. Anna Kirstine ble døpt samme dag som moren ble begravet – fadderne kjørte foran liket og dets følge!  https://media.digitalarkivet.no/view/7234/270 (øverst venstre)

 

Det er egentlig Gulbrand Gulbrandsen Hvaleby jeg er mest interessert, men han er kommet litt i bakgrunnen nå. En kan undres litt på hvordan livet var i Lakkegata på siste halvdel av 1700-tallet, for ham og familien han giftet seg inn i, og andre familier på Grønland. Er det noen som har arbeidet med slike familier?

 

Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
Posted (edited)

Jeg kjenner ikke til noen spesifikt som har jobbet med familier bosatt på Grønland på 1700-tallet, men et utgangspunkt kan være litteratur om Kristiania og forstedene, og som kan være digitalt tilgjengelige på www.nb.no. 

 

Her er et lite eksempel - fra bokserien Oslo bys historie:

https://www.nb.no/items/0a42d8c20db5610f043401b8b8808edf?page=393&searchText=lakkegata

 

Ellers er det eget prosjekt som heter "Oslo havn 1798". De har en egen nettside, hvor du blant annet finner personene som står bak: https://oslohavn1798.no/tidvis.php. Her bør det være "spesialister" på 1700-tallets Kristiania og byens forsteder. Oslo havn 1798 har også en egen Facebook-side, hvor du kan finne arrangementer i regi av Oslo havn 1798. Kanskje det dukker opp noe interessant 1700-tallshistorie her. 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
Posted (edited)

Dette har du vel fra før, men legger det inn: 

Akershus fylke, Aker i Aker, Panteregister nr. II 1 (1793-1804), Realregisterside, Side 293
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20080619630313
Permanent bildelenke: URN:NBN:no-a1450-tl20080619630313.jpg 
 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.