Jump to content
Arkivverket
Frank Rusten

Ole Andersen og Ingeborg Johannesdatter i Ringsaker

Recommended Posts

Frank Rusten

Jeg forsøker å finne ut mer om Ole Andersen og Ingeborg Johannesdatter.

Når ble de født, hvor kom de fra, og når døde de?

Fikk de flere barn enn nevnt nedenfor? Jeg har søkt i kirkebøkene t.o.m. 1821.

 

Dette er det jeg vet / har funnet ut foreløpig;

Ole Andersen fra Øvre Stolpestad, giftet seg 19.11.1808 med Ingeborg Johannesdatter Skaarsveen.

Ringsaker prestekontor, K/Ka/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1799-1814, s. 163, siste nr i kirkeåret 1808.

https://media.digitalarkivet.no/view/9072/44200/13

 

De hadde barna;

1. Marte Olsdatter Bokrustadeie, født i Skaarsveen, døpt 14.12.1811, konfirmert 1826- bor Skaarsveen under Sveen i Skappelsfjerdingen.

2. Anne Olsdatter, født 6.8.1814 på Bokrustadeie i Ringsaker, konfirmert i Brøttum kirke i 1829, bor Skaarsveen.

3. Johannes Olsen Skårsveen, født 10.10.1817 på Nedre Bokrudstadeie, konfirmert 1832 i Ringsaker hovedkirke, bor Skaarsveen.

     Skal ha bodd på Sveen i 1875 med kona Ingeborg Larsdatter. Faren til Ingeborg (Lars Larsen) bodde og døde også der i Sveen (Bøverdalen)18.7.1881 i følge kirkeboka.

 

Usikker på plassering av bostedene;

Bokrustadeie skal ha vært en husmannsplass ved Ellefsæterhøgda knyttet til Danielsborg gård i Næroset / Åsmarka, i Ringsaker.

Skaarsveen vet jeg ikke hvor lå, men det jeg har funnet ut foreløpig er at plassen muligens skal ha ligget under "Sveen" i Skappelsfjerdingen (Ringsaker sogn var delt inn i 4 deler; Skappelsfjerdingen, Bergsfjerdingen, Reflingsfjerdingen og Ringsfjerdingen). Sveen skal ligge et eller annet sted i Bøverdalen i Næroset/Åsmarka. Noe av dette er nevnt i kirkebøkene.

 

Noen fra Ringsaker som er kjent i dette området?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje Tandsether

Selveier Ole Andersen Skaarsveen f. ca. 1777 døde 22.9.1843, 66 år. Det står at alderen er anmeldt av broren (uten navn) https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001782903

 

Innerstenke Ingeborg Johannesdatter Skaarsveen f. ca. 1778 døde 16.4.1850, 72 år https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001784215

 

Her er skiftet etter Ole 17. januar 1844: https://media.digitalarkivet.no/view/25198/383  Her nevnes enken og barna Johannes (myndig) og Anne (29 år og ugift). Dattera Marte f. 1811 må da være død barnløs før faren.

 

Fra lensmannens dødsfallprotokoll, nest nederst: https://media.digitalarkivet.no/view/54856/29 Her står det at dødsfallet er anmeldt av Christoffer Midtskog. Christoffer Andersen Midtskog (ca. 1784-1861) er da bror til Ole Andersen Skårsveen.

 

Foreldrene må være disse: Anders Olsen Flisager gift 5.3.1770 med Marte Larsdatter Ottersrud. De hadde blant annet disse barna født på Ottersrud: Ole døpt 1.2.1778 og Christoffer døpt 5.12.1784. Anders og Marte var brukere på garden Ottersrud i Veldre.

 

Anders Olsen Ottersrud f. ca. 1742 død 27.12.1789.

Ouden Christensen Kollen gift 25.6.1790 med enke Marte Larsdatter Ottersrud

Marte Larsdatter Ottersrud f. ca. 1743 død 24.8.1811.

 

Det var skifte etter Anders Olsen Ottersrud i 1790, han hadde barna Ole 12 år, Lars 8 år, Christoffer 5 år og Eli 18 år. I 1811 var det skifte etter Marte Larsdatter på Ottersrud, men det står ikke hvor sønnene Ole og Christoffer bodde da.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans  Myhre
Posted (edited)

Johannes Olsen og Ingeborg Larsdatter gift 07.05.1844. De fikk 10 barn på Skaarsveen hvorav ihvertfall  3 ble gift.

Hva mer ønsker du å vite Frank?

Edited by Hans Myhre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank Rusten
Posted (edited)

Under skiftet til Ole Andersen, var det nevnt en Gulbrand G Ellefsæteren og Christian Johnsen Midtskoug.

Jeg har funnet ut at Christian Johnsen Midtskoug var en gårdbruker på Midtskoug. Han var gift med Marte Olsdatter. Han var ca 43 år gammel da skiftet ble foretatt.

Var det slik at en av dem eide plassen og at plassen var en husmannsplass under deres eiendom, eller var det gjeld hvor boet skyldte dem penger?

Ellefssæterhøgda ligger jo i Næroset / Åsmarka, i Ringsaker, så Gulbrand må ha kommet derfra et sted. Det var trolig ikke langt fra Skarsveen, men jeg vet ennå ikke hvor Skaarsveen lå?

Var det "Arneberg-eie", under gården Arneberg i Åsmarka, eller lå det lengre sør i bygda? Noen som vet?

Midtskoug vet jeg ikke hvor lå annet enn i Ringsaker Søndre.

 

Jeg klarer ikke å tyde hva som står i skifteprotokollen, som sikkert forteller hvilke roller disse 2 personene hadde under skiftet. Hvem var disse nevnte karene?

Jeg håper jeg har forstått det rett at plassen Skaarsveen ble ovedratt til sønnen Johannes Olsen med en gjeld på 154 Spesidaler og 13 shilling?

 

Til Hans M;

Det jeg vet mye om er den ene sønnen deres Lars Johannesen, født 16.8.1846 på Fuglseng (Skålsveen), gift med Kari Halvorsdatter , født 12.12.1849 )på Nedre Alms-eie på Brøttum (foreldre Halvor Christiansen Alm/Pålstuen, født 1804, død 1893 fra Alm Nedre på Brøttum, og Berthe Josephsdatter Landgraff, født Lysgård i 1804, fra Fåberg.).

De fikk 11 barn, deriblant min tipp-oldefar Johan Larsen, ektefødt 22.11.1875 på Tolvstadeie, gift 7.4.1899 med tipp-oldemor Emilie Kristiansdatter, født 17.11.1878 på Kindli-eie, og seinere 11.4.1904 gift med Olave Johannesdatter Haugseie, født 12.5.1875 på Jønsrudeie. Se Brandrud i Ringsaker.

 

Johan Larsen og Emilie Kristiansdatter fikk 2 barn;

1.  Kari, født 18.7.1899, død 24.7.1979, gift 1922 med Møller Arne Olsen Brovold, født 7.7.901, død 14.7.1967, fra Moelv (mine oldeforeldre)

     De fikk 5 barn.                              

2.  Lovise, født 3.1.1901, døde 10 dager gammel 13.3.1901

Tipp-oldemor Emilie Kristiansdatter døde av barselfeber i 13.1.1901.

 

Jeg vet ikke så mye om resten av  barna fra Skaarsveen. Tar gjerne imot alle opplysninger som kan hjelpe meg videre.

 

Johannes Olsen Skaarsveen ble født 10.10.1817 på Nedre Bokrudstadeie ved Danielsberg i Næroset. Det ser ut på kartet at stedet fortsatt eksisterer, og at Bokrustad ikke ligger langt fra Ellefsæterhøgda øst for Næroset. Gården Danielsberg ligger like sørvest for Bokrustad i Næroset/Åsmarka. Bokrustad var i følge kilder opprinnelig en finneplass. Hva det betyr og hvor denne opplysnngen kom fra vet jeg ikke. Johannes døde som enkemann og fattiglem av «Verk overalt» på Arneberg-eie 29.5.1882.

 

Ingeborg Larsdatter Dæhli-eie (Brustuen) født 1823 på Dæhlieie, døde av lungebetennelse på Arneberg-eie 18.5.1880.

Foreldrene hennes hette Lars Larsen Brustuen, født 1801 fra Biri, døde 1881 på Sveen (Bøverdalen), og Sissel Christiansdatter Havik, født 1797, døde 1878 i Bøverdalen.

Bøverdalen ligger i samme området Næroset/Åsmarka.

 

Edited by Frank Rusten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Baardseth

Skårsveen ligger oppi Skrukkbekklia ovafor Danielsberg. I dag ubebodd, men det står ei lita hytte der. Midtskaug er nærmere Næroset, men grenser mot Danielsberg. Er bebodd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank Rusten

Hei Leif

 

Takk for informasjonen. Jeg lurer allievel på om Skaarsveen var en husmannsplass under gården Danielsberg?

Bokrustadeie er også nevnt ovenfor, Vet du hvor det lå? Jeg ser at plassen er avmerket på dagens kartverk.

Var dette også en husmannsplass under Danielsberg?

Plaassen Sveen er også nevnt i Bøverdalen, vet du noe om den gården/plassen.

Jeg fant en artikkel i en årbok for Ringsaker historielag om at Bokrudstad-eie var en "Finneplass", altså en plass hvor folk fra Finsk avstamming bosatte seg ifm arbeidsoppdrag de fikk her. Finnene var nemlig flinke smeder og jernbrennere (utvinne jernmalm). Bokrudstad er derfor nevnt i kilder helt tilbake til slutten av 1600-tallet leser jeg i artikkelen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Baardseth
Posted (edited)

I dag er i hvertfall Skårsveen under Fuglseng. Det kan det ha vært den gangen også. Det sies av kjentfolk at Skårsveen var på 400 da, og høres litt mye ut til å ha vært en del av Danielsberg. Skårsveen er nære Danielsberg. Jeg skal ikke gi meg ut på noen gransking av dette, Navnet Daniel er ikke vanlig i Ringsaker og for meg er det en peker mot at finnefolk har bodd der. Vet ikke om plassen er nevnt i finneregisteret. Bokrudstad finnes på to steder i Ringsaker. Opp mot Ellefsætra. Kjører du den vegen er Bokrudstad godt merket. I dag to garder. Begreptet "plassen Bokrudstadeie " blir litt underlig og er vel hentet fra kirkeboka? I dette området var det utrolig mange boplasser som i dag ikke lenger finnes. "Sett fra vegen" når du kjører opp ved Bøversveen kommer du først til Danielsberg, en fin gard i god drift. Så kommer du til Skårsveen. Der står det ei lita hytte på venstre side, og det meste av eiendommen ligger på andre sida av vegen i forhold til hytta. Opp til venstre ligger Tolvstad. Så kommer Kjellvold som nok var en del av Bokrudstad, men har gards og bruksnummer under Flisaker. På toppen ligger Ellefsæter. Lokale folk kan gi bedre forklaringer. Vet ikke om Bokrudstad står i finneregisteret. 

Midtskaug - vet ikke hvem som bor der. For ca 20 år siden bodde dr. Bakke der. 

 

Så har du Bokrudstad ved Bjørge. I dag et fint sted å parkere for å gå opp til gapahuken oppå Bjørgeberget (parkeringsavgift). Derfra får du med deg mye av Veldrebygda.

Sveen? Det er sveer over alt. Da må man virkelig gå i detaljer. Mange av disse sveene har hørt til garder lenger nedi bygda. Noen sveer har konkrete navn, slik som Bøversveen. Av og til ble disse uspesifisert kalt Sveen i kildene og av og til med et spesielt navn slik som Bøversveen, Sveen av Steen , Steinsveen oppi Slåttmyrsroa, etc. Folketellingene angir flere sveer i dette området. Lykke til med å finne ut av det!

 

Flere garder i hovedsognet har eid "Bokrudstad". Hele eller deler. Om det var for å sikre seg tømmer eller for å ha vår og høstsæter vet jeg ikke. Kanskje helst begge deler.

I 1891 har Bokrudstad og Skaalsveen samme gardsnummer (og ikke bruksnr.). Så da kan vi vel ekskludere at Skårsveen har vært en del av Danielsberg?

Edited by Leif Baardseth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank Rusten
Posted (edited)

Takk for informasjonen Leif.

 

Fuglseng gård i Ringsakerbygda hadde altså jord og garder helt opp til Åsmarkas grenser? Det er derfor jeg synes dette er litt vanskelig å stedfeste husmannsplassene pga hovedgårdens plassering. Men derfor blir jeg også litt forvirret når kirkebøkene forteller at Skaarsveen var Arneberg--eie?

Da Ingeborg Larsdatter født på Dæhli-eie døde 18.5.1880, bodde hun på Skaarsveen ifølge klokkerboka https://media.digitalarkivet.no/view/6017/77946/4 mens i ministrialboka står det at hun døde på Arneberg-eie https://media.digitalarkivet.no/view/6014/30971/7

Ektemannen Johannes Olsen bodde på Arneberg /Arnebergsveen ?? (Skaarsveen) da han døde i 1882. Se kildehenvisningen i Kirkebøkene;

https://media.digitalarkivet.no/view/6014/30971/15

https://media.digitalarkivet.no/view/6016/77933/15

Da Johannes Olsen Skaarsveen sin sønn Lars Johannesen, ble født 16.8.1846, bodde foreldrene på Skaarsveen og fadderne bodde på "Bokrudstaden", som det stod i kirkebøkene.

Sønnen Lars Johannesen og kona Kari Halvorsdatter  bodde på Tolvstad da deres sønn Johan Larsen ble født 22.11.1875. Tolvstad ligger jo ved Danielsborg. Fadderne kom fra Bokrudstad, Ellefsæteren og Skaarsveen.

Søsteren til Johannes Olsen, Marte Olsdatter Bokrustadeie, født i Skaarsveen, - bodde  under "Sveen" i Skappelsfjerdingen da hun ble konfirmert i 1826. I kirkeboka står det også i Ministrialboka at Sveen lå mot Bårdset , noe som stemmer i forhold til det jeg har fått vite om Sveen. Den gamle gården Sveen tror jeg lå under Fuglseng gård, så det er kanskje derfor Skaarsveen opprinnelig lå under Fuglseng?  Se nedenfor;

https://media.digitalarkivet.no/view/9079/86428/2

https://media.digitalarkivet.no/view/6011/30939/2

 

Sveen i Bårdsetroa;

Solsveen - Gnr. 261 – Bnr. 1 – Solsvevegen 118, 2390 Moelv – ( Denne garden var før to bruk Søndre og Nordre Sveen, og fra kanskje enda eldre tider Seen, som egen gård).

Sole - Gnr. 261 – Bnr. 1 – Solsvevegen 110, 2390 Moelv – ( Denne plassen hette Syverstuen før ) – Hvorfor Solsveen og Sol har samme Gnr og Bnr vet jeg ikke.

Kjeldalen - Gnr. 261 - Bnr. 2 – Solsvevegen 93, 2390 Moelv

Sveen Øvre – Gnr. 261 – Bnr. 4 – Solsvevegen 103, 2390 Moelv

Lille Baardseth – Gnr. 263 – Bnr. 17 – Bårdsethvegen 148, 2390 Moelv ( Denne gården er ett feriested i dag, men har vært større, den ble for noen år siden solgt noe til Solsveen og Øvre Bårdseth )

 

Så vi kan vel si at de stedene personene jeg har nevnt kom fra Skaarsveen og Bokrudstad i Næroset og ikke ute i Veldre, selv om det finnes en plass med navnet "Svea" der også like ved Bokrudstad v/Bjørge. Familien i 3 generasjoner har dermed bodd i samme området rundt Bøverdalen, Ellefsæterhøgda og Bokrudstadhøgda.

 

Som en kuriositet må nevnes at det i Bøversveen bodde ekteparet Karen Olsdatter Vea og og Hans Olsen Havik. De hadde flyttet dit fra gården Øvre Havik ved Samuelstuen rundt 1890-1892. De var besteforeldrene til Møller Arne Brovold, som ble gift med Kari Johansdatter (datter av Johan Larsen fra Skaarsveen-grenen).

Arne og Kari bodde først i Øvre Brovold i Moelv, men flyttet til Knuvlerud og seinere til Høgvold ovenfor Knuvlerud i Næroset. Du kjente kanskje dem?

 

Du har rett i at å skille de ulike bostedene kan være vanskelig, fordi kirkebøkene for Brøttum, Veldre og Ringsaker var samlet frem til rundt 1879, da sognene fikk hver sine lokal kirkebøker. Da ble det lettere å skille disse stedene med samme navn.

 

I eldre tider ble "eie" også brukt på husmannsplasser tilknyttet garder, som også gjør det vanskelig å stedfeste egentlig hvor folk bodde. Vanligvis hadde nettopp slike plasser egne navn, men de ble sjelden benyttet i kirkebøkene, og gikk i glemmeboka. Mange navn har heldigvis overlevd pga overføring av kunnskap fra generasjon til generasjon, enten muntlig eller skriftlig gjennom lokalhistorier som er skrevet ned. Dessverre er mange steder i dag kun registrert som en nummerert adresse på de fleste nye kart. Det er jo selvsagt veldig viktig, men dette bidrar jo selvsagt til at flere lokale stedsnavn forsvinner med generasjoner som går bort, dersom de ikke blir sikret gjennom skriflige kilder.

 

Jeg er enig i at bosteder som hette Sveen i ulike varianter finner vi på mange plasser i Ringsaker. Bare i området Bårdset og videre oppover mot Ellesæterhøgda er det mange stedsnavn som ender på "-svea".

I ordboka betyr "Sve" et stykke skogland som er ryddet til åker eller eng ved at trærne er hugget og det verdiløse virket avbrent, og kornet sådd i asken.

Dette skulle passe for mange steder i Ringsaker, hvor skogsområder i eldre tider ble ryddet til landbruksjord.

Edited by Frank Rusten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje Tandsether
Posted (edited)

Marte Larsdatter ble døpt 26.2.1744 av foreldre Lars Engebretsen og Eli Larsdatter Ottersrud. De giftet seg 11.11.1738 og er da kalt soldat av kaptein Brauns kompani Lars Embretsen og Eli Larsdatter Avset.

 

Lars Engebretsen Ottersrud f. ca. 1710 begravet 3.12.1791, 81 år 2 mnd.

Eli Larsdatter Ottersrud f. ca. 1710 begravet 23.12.1787, 77 år 1 mnd 3 uker.

 

Anders Olsen som var bosatt Flisaker da han giftet seg i 1770 med Marte Ottersrud hadde ei søster Kirsti Olsdatter Haug, som giftet seg i 1754 med Jørgen Engebretsen Jønsrud. Det går fram av skiftet etter Anders i 1790 der hans søsterdatter Margrete Jørgensdatter Aslaeie med mor Kirsti Olsdatter er nevnt. Anders Olsen var tjener på Flisaker i ekstraskatten for Ringsaker 1764.

 

En Anders Olsen ble døpt 24.11.1743 av foreldre Ole Andersen og Kjersti Sørensdatter Haugseie, men det er usikkert om det er ham. Ole Andersen Tranberg f. ca. 1695 begravet 15.12.1764. Kjersti Sørensdatter Tranberg f. ca. 1700 begravet 5.2.1787.

 

I 1801 var det fire Ingeborg Johannesdatter i Ringsaker, født i 1754, 1761, 1763 og 1785. Hvis kona til Ole Andersen Skårsveen, Ingeborg Johannesdatter var fra Ringsaker må hun være den yngste av disse, selv om alderen ikke stemmer med at hun skulle være født omkring 1778.

 

Ingeborg døpt 18.9.1785 av foreldre Johannes Johannesen og Malene Olsdatter Svartungstadeie. De giftet seg i 1781 som Johannes Johannesen Bjuge fra Biri og Malene Olsdatter Syljuåshageneie. De var husfolk under Sæther i 1801 og var da 51 og 47 år, dattera Ingeborg var hjemme og 16 år. Johannes Johannesen (1744-1832) og Malene Jens(!)datter (1757-1837) døde begge på Syljuåshageneie. Jeg tror derfor at dattera Ingeborg er den samme som Ingeborg Johannesdatter Syljuåseie gift 21.10.1808 med Ole Hågensen Ulveneie, og at hun er den samme som føderådsenke Ingeborg Johannesdatter Svenskerud f. ca.1785 død 1858.

 

Det er vel da mest sannsynlig at Ingeborg Johannesdatter Skårsveen ikke var fra Ringsaker, men det er ikke så mange med dette navnet nær Ringsaker i riktig alder 1801. Den eneste jeg finner i Hedmark var 24 år og tjente på søndre Opsahl i Elverum: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058243001427

Edited by Terje Tandsether

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Baardseth
Posted (edited)
På 15.7.2020 den 11.17, Frank Rusten skrev:

Takk for informasjonen Leif.

 

Fuglseng gård i Ringsakerbygda hadde altså jord og garder helt opp til Åsmarkas grenser? Det er derfor jeg synes dette er litt vanskelig å stedfeste husmannsplassene pga hovedgårdens plassering. Men derfor blir jeg også litt forvirret når kirkebøkene forteller at Skaarsveen var Arneberg--eie?

Da Ingeborg Larsdatter født på Dæhli-eie døde 18.5.1880, bodde hun på Skaarsveen ifølge klokkerboka https://media.digitalarkivet.no/view/6017/77946/4 mens i ministrialboka står det at hun døde på Arneberg-eie https://media.digitalarkivet.no/view/6014/30971/7

Ektemannen Johannes Olsen bodde på Arneberg /Arnebergsveen ?? (Skaarsveen) da han døde i 1882. Se kildehenvisningen i Kirkebøkene;

https://media.digitalarkivet.no/view/6014/30971/15

https://media.digitalarkivet.no/view/6016/77933/15

Da Johannes Olsen Skaarsveen sin sønn Lars Johannesen, ble født 16.8.1846, bodde foreldrene på Skaarsveen og fadderne bodde på "Bokrudstaden", som det stod i kirkebøkene.

Sønnen Lars Johannesen og kona Kari Halvorsdatter  bodde på Tolvstad da deres sønn Johan Larsen ble født 22.11.1875. Tolvstad ligger jo ved Danielsborg. Fadderne kom fra Bokrudstad, Ellefsæteren og Skaarsveen.

Søsteren til Johannes Olsen, Marte Olsdatter Bokrustadeie, født i Skaarsveen, - bodde  under "Sveen" i Skappelsfjerdingen da hun ble konfirmert i 1826. I kirkeboka står det også i Ministrialboka at Sveen lå mot Bårdset , noe som stemmer i forhold til det jeg har fått vite om Sveen. Den gamle gården Sveen tror jeg lå under Fuglseng gård, så det er kanskje derfor Skaarsveen opprinnelig lå under Fuglseng?  Se nedenfor;

https://media.digitalarkivet.no/view/9079/86428/2

https://media.digitalarkivet.no/view/6011/30939/2

 

Sveen i Bårdsetroa;

Solsveen - Gnr. 261 – Bnr. 1 – Solsvevegen 118, 2390 Moelv – ( Denne garden var før to bruk Søndre og Nordre Sveen, og fra kanskje enda eldre tider Seen, som egen gård).

Sole - Gnr. 261 – Bnr. 1 – Solsvevegen 110, 2390 Moelv – ( Denne plassen hette Syverstuen før ) – Hvorfor Solsveen og Sol har samme Gnr og Bnr vet jeg ikke.

Kjeldalen - Gnr. 261 - Bnr. 2 – Solsvevegen 93, 2390 Moelv

Sveen Øvre – Gnr. 261 – Bnr. 4 – Solsvevegen 103, 2390 Moelv

Lille Baardseth – Gnr. 263 – Bnr. 17 – Bårdsethvegen 148, 2390 Moelv ( Denne gården er ett feriested i dag, men har vært større, den ble for noen år siden solgt noe til Solsveen og Øvre Bårdseth )

 

Så vi kan vel si at de stedene personene jeg har nevnt kom fra Skaarsveen og Bokrudstad i Næroset og ikke ute i Veldre, selv om det finnes en plass med navnet "Svea" der også like ved Bokrudstad v/Bjørge. Familien i 3 generasjoner har dermed bodd i samme området rundt Bøverdalen, Ellefsæterhøgda og Bokrudstadhøgda.

 

Som en kuriositet må nevnes at det i Bøversveen bodde ekteparet Karen Olsdatter Vea og og Hans Olsen Havik. De hadde flyttet dit fra gården Øvre Havik ved Samuelstuen rundt 1890-1892. De var besteforeldrene til Møller Arne Brovold, som ble gift med Kari Johansdatter (datter av Johan Larsen fra Skaarsveen-grenen).

Arne og Kari bodde først i Øvre Brovold i Moelv, men flyttet til Knuvlerud og seinere til Høgvold ovenfor Knuvlerud i Næroset. Du kjente kanskje dem?

 

Du har rett i at å skille de ulike bostedene kan være vanskelig, fordi kirkebøkene for Brøttum, Veldre og Ringsaker var samlet frem til rundt 1879, da sognene fikk hver sine lokal kirkebøker. Da ble det lettere å skille disse stedene med samme navn.

 

I eldre tider ble "eie" også brukt på husmannsplasser tilknyttet garder, som også gjør det vanskelig å stedfeste egentlig hvor folk bodde. Vanligvis hadde nettopp slike plasser egne navn, men de ble sjelden benyttet i kirkebøkene, og gikk i glemmeboka. Mange navn har heldigvis overlevd pga overføring av kunnskap fra generasjon til generasjon, enten muntlig eller skriftlig gjennom lokalhistorier som er skrevet ned. Dessverre er mange steder i dag kun registrert som en nummerert adresse på de fleste nye kart. Det er jo selvsagt veldig viktig, men dette bidrar jo selvsagt til at flere lokale stedsnavn forsvinner med generasjoner som går bort, dersom de ikke blir sikret gjennom skriflige kilder.

 

Jeg er enig i at bosteder som hette Sveen i ulike varianter finner vi på mange plasser i Ringsaker. Bare i området Bårdset og videre oppover mot Ellesæterhøgda er det mange stedsnavn som ender på "-svea".

I ordboka betyr "Sve" et stykke skogland som er ryddet til åker eller eng ved at trærne er hugget og det verdiløse virket avbrent, og kornet sådd i asken.

Dette skulle passe for mange steder i Ringsaker, hvor skogsområder i eldre tider ble ryddet til landbruksjord.

 

Solsveen er et nytt navn. Den het egentlig bare Sveen. Skårsveen og Bokrudstad har vært en eiendom. Det fremgår av st de har samm gardsnummer. Senere er det kommet under Fuglseng g det er Fuglseng som har den halvråtne hytta på venstre side oppi Skrukkbekklia der Skårsveen ligger stort sett på høgre side. Sett fra Danielsberg.

Edited by Leif Baardseth

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.