Jump to content
Arkivverket
Ole Bjørn Darrud

Ole, Anders og Rasmus Halsteinssønner, omkr 1770, Numedal?

Recommended Posts

Ole Bjørn Darrud

Hei,

 

Brødrene nevnes på en plass under Manheim i Seljord i 1801.
https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058315000220

Bygdeboka i Seljord (IV) indikerer at de kom fra Numedal.

 

Ole f ca 1769
Anders f ca 1772 g 1814 m Margit Olsdtr i Seljord, senere dro familien til Amerika
Rasmus f ca 1776 g 1799 i Bø m Helge Høljesdtr
Rasmus og Helge fikk 5 barn i Seljord/Bø. De flyttet deretter trolig til Kongsberg og fikk flere barn der – blant andre Fridericha Wilhelmine i 1819

Noen som vet hvor disse brødrene kom fra?

 

Mvh
Ole Bjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NHH8-1ZV

Name: Ole
Event Type: Christening
Event Date: 12 Nov 1768
Event Place: Kongsberg, Buskerud, Norway
Event Place (Original): Kongsberg, Buskerud, Norway
Gender: Male
Father's Name: Halvsteen Hansen Rasmusen

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NH7C-3ZS

Name: Rasmus
Event Type: Christening
Event Date: 11 May 1771
Event Place: Kongsberg, Buskerud, Norway
Event Place (Original): Kongsberg, Buskerud, Norway
Gender: Male
Father's Name: Halvsteen Hansen Rasmusen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4YB-WT1

Name: Anders
Event Type: Christening
Event Date: 18 Mar 1775
Event Place: Kongsberg, Buskerud, Norway
Event Place (Original): Kongsberg, Buskerud, Norway
Gender: Male
Father's Name: Halvsteen Hansen Rasmusen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NH9Z-JXK

Name: Rasmus
Event Type: Christening
Event Date: 17 May 1778
Event Place: Kongsberg, Buskerud, Norway
Event Place (Original): Kongsberg, Buskerud, Norway
Gender: Male
Father's Name: Halvsteen Hansen Rasmusen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Dødsfallet til Halvsteen Hansen Rasmussen, øverst til venstre. Han døde 53 år gammel

 

Buskerud fylke, Kongsberg i Kongsberg, Ministerialbok nr. I 5 (1769-1782), Døde og begravede 1781, Side 325
Permanent bilde-ID: kb20070316620520
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316620520
Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070316620520.jpg
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Bjørn Darrud

Hei,

 

mange takk!

 

Halstein Hansen ser ut til å ha vært "Hauer" i "Gott allein die Ehre gruve" i 1771.

I en (privat) avskrift over de som var i sølvgruvene opplyses det at han var født på Kongsberg og da var 42 år og hadde 32 års tjenesteid ved gruvene.

Videre var han da gift og hadde 5 barn.

 

Mvh

Ole Bjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen

Det er ingen tvil om at det er rett opphav til Hallsteinssønnene Sven har funnet.

 

Rasmus og Helge er oppført med 5 barn på Kongsberg mellom 1816 og 1823.

 

Helge døde 5/8 1724 og ble gravlagt 9/8 s.å. (begravelse nr. 46 høyre side):

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1816-1839, s. 248-249

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051116020809

 

Rasmus drøyde ikke lenge før han giftet seg for 2. gang 16/12 1824 med Maren Kirstine Larsdatter Haugnes (1. vielse under nytt kirke år, høyre side):

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1816-1839, s. 408-409

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051116020894

 

De er oppført med 3 barn t.o.m. 1831.

 

Familien i skattemanntall for 1840 (opplysningene fra 1839):

https://www.digitalarkivet.no/view/109/gc00000000510752

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen

Her er en kort oversikt videre bakover, som jeg for oversiktens skyld har valgt å dele opp i flere innlegg – ett for hver familie:

 

 

Faren: Hallstein Hansson Rasmussen:

Døpt 19/7 1734 (nest øverst venstre side)

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 150-151

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610097

Konfirmert 13/4 1749: https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000001541047

Mt 1765: https://www.digitalarkivet.no/view/6/pc00000001135566

I originalen er han oppført som Hans-Rasmussen

Mt 1771 har du selv, skriver ut, så det gjengir jeg ikke.

Gravlagt 21/4 1781 (lenke er alt lagt ut)

Skifte 10/9 1781: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000548418

Oppgitt bosted er en forvanskning av Skavanger grunn

Den jevngamle Hallstein Hansson Stengelsrud var en annen person, men som vist under, med en familietilknytning.

Gift 10/1 1761 med Frederika Wilhelmina Andersdatter Hallstensen (nest nederst 1. spalte høyre side):

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1756-1768, s. 287

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316620162

 

 

Moren: Frederika Wilhelmina Andersdatter Hallstensen:

Døpt: 4/1 1735 (4. dåp venstre side)

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 166-167

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610105

Konfirmert 5/10 1749: https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000001541101

Hen levde ved ektemannens skifte i 1781. Jeg har ikke notert når hun døde.

 

Jeg har notert disse barna:

1. Else Christine, døpt 25/2 1764, g. 18/5 1787 m. Ola Adamsson Småland (1757-1796), også hun døde i 1796, 2 barn, hvorav 1 vokste opp, se Flesbergboka VII s. 317-318.

2. Hans, døpt 27/7 1766, g. 24/12 1791 m. Kirsti Arnesdatter Spiten. Jeg har ikke notert når han døde, men kona g. 2. g. 1/4 1826.

3. Ole, døpt 12/11 1768

4. Rasmus, døpt 11/5 1771, død som liten.

5. Anders, døpt 18/3 1775

7. Rasmus, døpt 17/5 1778

 

Ektefellene var ste-søskenbarn.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen

Farfar: Hans Rasmusson:

Han var trolig født før kirkebøkene begynner i distriktet.

Trolig er det han som er oppført slik i mt 1729: 40 år, født i Numedal, arbeider som nachzähler, 16 års tjenestetid, hvorav 9 som junge og 7 som sprenger/knekt m.m., er oppført uten sønner, og så står det til slutt «har Skade, er Nachzähler».

Nachzähler var en typisk retrettstilling for arbeidere som ikke kunne utføre ordinært gruvearbeid. Oppgaven var å føre oversikt over antall tønner malm heist opp fra gruva.

Skaden kan ha vært av alvorlig art, for ingen som kan ha vært ham er oppført i mt 1732.

Dette er usikkert siden det var flere med samme navn på Kongsberg på denne tiden, men det er mulig at dette er ham i mt 1724:

https://www.digitalarkivet.no/view/6/pc00000001139033

Her er Kongsberg oppgitt som fødested, men ellers passer opplysningene ganske bra.

Ingen som kan være ham er oppført i mt 1711.

Gift 1. gang 23/5 1716 med Marta Hallsteinsdatter (nederst 2. spalte høyre side)

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1696-1720, s. 407-408

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610013

Gift 2. gang 17/6 1733 med Maren (Marie) Olsdatter (øverst 1. spalte høyre side)

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 478-479

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610258

Den første kona hans, Marta Hallsteinsdatter, var søster av far til kona til sønnen Hallstein av 2. ekteskap. Etter alt å dømme ble hun gravlagt 24/5 1731, riktignok oppgitt som Rasmus Hanssons Qvinde, eget navn ikke nevnt (jeg har flere eksempler på at fornavn og patronymikon er byttet om i kildene).

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 250-251

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610143

Jeg har ikke notert når Hans døde, men levde trolig da det ble skiftet etter stesønnen i 1758 (se under).

 

Jeg har notert følgende barn i 1. ekteskap:

1. Sara, 1717-1795, døpt 20/2 1717, g. 30/6 1740 m. Jon Torsteinsson (1714-1777), gravlagt 12/12 1795, 9 barn, hvorav 4 vokste opp.

2. Rasmus, døpt 27/11 1718, død som liten.

3. Ole, døpt 17/5 1721, død som liten

4. Rasmus, døpt 25/9 1723, nok gravlagt 24/5 1724 som Hans Rasmussons barn.

5. Rasmus, døpt 17/3 1725, død som liten.

6. Dødfødt barn, gravlagt 14/8 1727.

7. Hallstein, døpt 15/4 1730, nok gravlagt 19/4 1730 som Hans Rasmussons barn.

8. Dødfødt barn, gravlagt 5/5 1731.

 

Farmor: Maren/Marie Olsdatter:

Jeg kjenner ikke opphavet hennes, men hennes oppgivelsesskifte 30/4 1770 oppgir at hun fra før hadde «slegfredssønnen» Bent Jørgensson.

Hvis han var født på Kongsberg, er det kun en dåp som passer, døpt som «uekte» 22/4 1724:

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 202-203

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610121

Her er riktignok morens navn oppgitt som Marta Olsdatter, men jeg ser at de to første fadderne var Lisbeth og Marta Olsdøtre, mulige søstre. Som barnefar er oppgitt Jørgen Mortensson, soldat under Grøners kompani.

Opplysningene er de samme da hun sto skrifte 23/9 1724

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 510-511

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610272

Det er altså ikke sikkert at dette var henne.

Men det var nok hennes sønn som ble konfirmert 25/4 1745: https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000001538916

Utfra opplysningene i hennes skifte var det også han som giftet seg 17/5 1749 med Ingeborg Marie Hansdatter Kjørstad

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1744-1755, s. 256

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610554

Jeg har ikke notert når han døde, men det var skifte etter ham 24/7 1758:

https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000534900

Kona giftet seg igjen 23/9 1758 med Lars Hansson Muggerud eller Kville.

Han i mt 1765: https://www.digitalarkivet.no/view/6/pc00000001136239

Jeg har ikke notert når hun døde, men hun ga opp boet 20/4 1770:

https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000542612

 

Jeg har ikke notert at hun og Hans fikk andre barn enn sønnen Hallstein. Sara Hansdatter, som i skiftet hennes er oppført som hennes datter, var altså hennes stedatter. Skiftet etter sønnen Hallstein i 1780 (se over) nevner en bror Rasmus, som sammen med kona var død for mange år siden, men det kan jeg ikke helt få til å stemme.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen

Morfar: Anders Hallsteinsson

Han nevnes først i mt 1729: 32 år, født på Kongsberg, arbeider som understiger og bor hos foreldren, 21,5 års tjenestetid, hvorav 6 som junge, 3,5 som sprenger/knekt, 5 som hauer og 7 som understiger.

Mt 1732: 36 år, født på Kongsberg, arbeider som understiger ved Ulrika gruve og Vinoren skjerp, 26 års tjenestetid, gift, 1 barn, har eget hus på Kongsberg.

Gift 27/9 1729 med Anne Katrine Ottosdatter Iffert (langt nedre 2. spalte høyre side):

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 474-475

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610256

Han oppgis som overstiger da han ble gravlagt 3/11 1739, alder oppgitt til 46 år og noen uker (1. spalte venstre side):

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 290-291

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610164

Skifte 8/12 1739: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000531057


 

Mormor: Anne Katrine Ottosdatter Iffert

Jeg har ikke funnet dåpen hennes.

Etter at Anders var død giftet hun seg for 2. gang 27/9 1740 med Bertel Olsson smed (langt nede 2. spalte venstre side):

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 496-497

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610267

Skifte etter ham 14/6 1742 viser ett barn: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000535695

https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000531803

Gift 3. gang 16/6 1742 med Nils Toresson Aasland (langt nedre 1. spalte venstre side):

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 500-501

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610269

Hun levde fortsatt da det ble skiftet etter ham 2/1 1776:

https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000546053

Jeg har ikke notert når hun døde eller hvilke barn som var med henne.

 

Jeg har notert følgende barn:

1. Otto Wilhelm, døpt 9/8 1730, død før farens skifte

2. Anna Catharina Elisabeth (senere kalt Cathrine Elisabeth), døpt 28/2 1732, g. 1. g. 2/10 1755 med enkemann Rasmus Hansson, g. 2. g. 27/6 1758 m. enkemann Halvor Kjellsson Wærge, skifte 4/4 1781: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000547922

3. Friderica Wilhelmina, døpt 4/1 1735, se over

4. Hallstein, døpt 16/11 1737, skifte 26/9 1743: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000531894

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen

Mormors far var hytteskriver Otto Mordian Iffert, som i mt 1711 oppgis å være 38 år og født i Hessen i Tyskland. Han var fortsatt hytteskriver i 1723 og 1732. Jeg har ikke notert hvem kona var eller når se døde.

Mt 1711: https://www.digitalarkivet.no/view/6/pc00000001141175

Mt funksjonærer 1723: https://www.digitalarkivet.no/view/6/pc00000001140130

 

Jeg har notert følgende barn døpt på Kongsberg:

Hens Henrich, døpt 5/2 1711

Benedicta Cathrina, døpt 1/4 1712

Anna Maria, døpt 20/4 1713

Anna Wilhelmina, døpt 22/6 1714

Otto, døpt 7/8 1715, var læring hos faren i 1732, ikke nevnt som gift på Kongsberg.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen

Morfars far het Hallstein Andersson og må ha kommet til Kongsberg fra Eidsvoll noen år før 1710. Etter alt å dømme er det han som er oppført i mt 1711 som 50 år, født på Eidsvoll, bort til leie hos slakter-Anna og har 3 års tjenestetid som knekt, rubrikken for antall sønner står åpen:

https://www.digitalarkivet.no/view/6/pc00000001140785

Han er ikke oppført i senere manntall, og etter alt å dømme var det han som ble gravlagt 16/6 1731, alder ikke oppgitt (langt nede 2. spalte venstre side):

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 250-251

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610143

 

 

Kona hans het Marta Andersdatter og ble gravlagt 30/6 1742, oppgitt til 96 år og pensjonist (2. begravelse i 2. spalte venstre side):

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 458-459

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610248

Med mindre Hallstein hadde giftet seg på nytt på sine eldre dager, er alderen åpenbart mer enn et tiår for høy. En slik vielse fins ikke på Kongsberg, og min vurdering er at det fremstår som lite sannsynlig.

 

 

Basert på opplysninger i barnas skifter, kan følgende barn identifiseres:

 

1. Marta Hallsteinsdatter, g. 23/5 1716 m. Hans Rasmusson, nok gravlagt 24/5 1731, se over.

 

2. Anders Hallsteinsson (c1696-1739), se over.

 

3. Gudbrand Hallsteinsson (c1698-1770).

Mt 1724: 26 år, født ved Eidsvoll verk, hauer, 16 års tjenestetid, selv hus, 1 sønn, og så oppgis han å være bergmann: https://www.digitalarkivet.no/view/6/pc00000001138733

Mt 1729: 30 år, født på Kongsberg, understiger, 20 års tjenestetid, selv hus, 3 sønner.

Mt 1732: 34 år, født på Kongsberg, hauer i sjakt ved Segen Gottes gruve, 24 års tjenestetid, gift, 6 barn, hvorav 1 i verkets tjeneste, eget hus på Kongsberg.

«Hauer i sjakt» eller sjakthauer var tittelen på en tømmermann som arbeidet med forbygnings- og forstøtningsarbeid nede i gruvene. Utpå 1800-tallet ble disse kalt sjaktstigere.

Gift 25/2 1717 med Barbara Jakobsdatter

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1696-1720, s. 409-410

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610014

Jeg kjenner ikke kona opphav.

Han oppgis som pensjonert stiger 1/7 1763.

Oppgis som overstiger da han ble gravlagt 28/4 1770, alder oppgitt til 82 år (1. spalte venstre side).

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1769-1782, s. 239

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316620434

Skifte 30/4 1770: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000542590

Konas skifte 17/7 1773: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000544047

Har etterkommere.

 

4. Inger Hallsteinsdatter (f. ca. 1700)

Gift 6/7 1733 med Johannes Larsson (1. spalte høyre side):

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 478-479

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610258

Han oppgis i mt 1765 som understiger, gift og barnløs: https://www.digitalarkivet.no/view/6/pc00000001135797

Jeg har ikke notert når noen av dem døde.

De hadde flere barn til dåpen, men jeg kjenner ikke til at noen av dem vokste opp.

 

5. Sigrid/Siri Hallsteinsdatter (c1702-1742)

Gift 23/9 1724 med Hans Jensson Stengelsrud (c1698-1742) (langt nedre 1. spalte høyre side):

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 472-473

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610255

Gravlagt 20/1 1742, alder oppgitt til 39 1/2 år (øverst 2. spalte venstre side):

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 320-321

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610179

Hans gravlagt 10/2 1742 (langt nede 1. spalte høyre side).

8 barn. Disse vokste opp:

1. Karen Marie (c1727-1777), g. 1752 m. Bottiolv Olsson Årdal eller Bryn (1726-1779), har etterkommere.

2. Marte/Marta (1729-1780), g. 1. g. 1756 m. Halvor Nilsson «Vilter» (c1731-1757), g. 2. g. 1758 m. Anders Ingebretsson Rørås (skifte 1788), har etterkommere.

3. Hallstein Hansson Stengelsrud (1734-1777), g. 1. g. 1759 m. Karen Pedersdatter Kudsch (1731-1768), g. 2. g. 1769 m. Malene Gudbrandsdatter Wølner (1725-1780), har etterkommere.

 

6. Ola Hallsteinsson (c1706-1742)

Mt 1724: 20 år, født på Kongsberg, 13 års tjenestetid, bor hos faren:

https://www.digitalarkivet.no/view/6/pc00000001139644

Mt 1729: 23 år, født på Kongsberg, arbeider som hauer, 16 års tjenestetid, bor hos faren.

Mt 1732: 26 år, født på Kongsberg, arbeider som knekt ved St. Jakobs dam, 20 års tjenestetid, bor hos mor på Kongsberg, far var bergmann.

Gift 1. gang 16/1 1723 med Gunhild Bårdsdatter (1. spalte venstre side):

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 472-473

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610255  

Gift 2. gang 15/12 1732 med Anne Olsdatter Blårud (1705-1783) (øverst 1. spalte venstre side):

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 478-479

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610258

Gravlagt 5/7 1742, alder oppgitt til 36 år 7 måneder (nederst 2. spalte venstre side):

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 458-459

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610248

Skifte 12/5 1746: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000532525

Har etterkommere.

 

7. Ingeborg Hallsteinsdatter (1710-1742)

Dødt 10/8 1710 på Kongsberg (omtrent midt på høyre side):

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1696-1720, s. 75-76

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070315660677

Gift 21/3 1734 med Kristen Hansson (2. spalte venstre side):

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 482-483

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610260

Gravlagt 23/12 1741, alder oppgitt til 30 år (1. spalte høyre side):

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 318-319

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610178

Felles skifte 21/3 1742: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000532899

Jeg har ikke undersøkte den videre skjebnen til de tre barna som nevnes i skiftet.

 

 

Kildenes opplysninger om Hallsteinsbarnas fødested er inkonsistente, men trolig er alle unntatt yngstedatteren Ingeborg født på Eidsvoll, der det ikke fins tilgjengelige kirkebøker. Noen av sønnenes oppgitte tjenestetid er også lengre enn de med rimelighet kan ha opptjent på Kongsberg når de ikke er oppført i mt 1711. Jeg ser dermed ikke bort at de har begynt med gruvearbeid ved Eidsvoll verk og fått det godskrevet som ansiennitet etter ankomst til Kongsberg.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Bjørn Darrud

Hei,

 

mange takk for svært utfyllende informasjon!

 

Mvh

Ole Bjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.