Jump to content
Arkivverket

Skifte på Ekern i Biri 1676


Recommended Posts

Olav Thorstad

13 januar 1676 er det skifte på Echern i Biri efter afgangen Peder.

Skifteprotokollen:

https://www.digitalarkivet.no/sk20090109610450

og tilhørende skiftekort:

https://www.digitalarkivet.no/sk11216091504201

På side 2 (65b) i protokollen, foran opplistingen av de barn og arvinger som er tatt med på skiftekortet står det fire linjer som begynner med "Efterfølgende arffinger .." hvor Oluff Kallerud og Anna Feyring er nevnt:

image.png.935114784e4f0b1c761dbf3f9b462651.png

Hva står det her? Betyr dette at disse to også er barn og arvinger av Peder og har fått sin arveandel tidligere og er uteglemt på skiftekortet?

Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Et særdeles slett forsøk:

 

01  Effterfølgende Arffuinges [event. «Arffuinger»] (??) deris Hiembgafue, som

02  Oluff Kallerud och Anna Feyring bekommer til 10Dlr 3ort

03  nemlig huer 2 Kiør – 6 Dlr, 2 Quier – 3 Dlr, 1(?) Kalff 2(?)ort

 

Blir rimelig fortvilet over at jeg ikke klarer å tyde ordet i parentesen over [linje 01 «(??)»].

 

Det er jo helt essensielt for forståelsen: Hva gjorde de med hjemmegaven sin?? Særlig første bokstav i ordet er umulig. Har vært igjennom hele alfabetet for om mulig bli opplyst. Siste del av ordet ser imidlertid ut for meg som -ester. Hester? Fester? Tester? Ingenting gir mening.

 

Siste linje før neste punkt sliter jeg også med: ‹To-tallene› er ikke to-tall (jfr. «2» i linjen over). Men hva? Paranteser? Nei, de var vel slik: « 😕 »? [EDIT: Kolon, skråstrek. Disse ble til den dumme emoijen. Sorry.]

 

Kan virke som opplistingen fortsetter for å ‹nå› hjemmegavens beløp (10-3). Er dessverre ikke nok bevandret i daler/ort/skilling til å slå fast om addisjonen stemmer. Ser ut som noen objekter (?lamb og søster(??!!) har blitt vurdert til henholdsvis

?Dlr og 2ort.

 

Beklager all denne ‹høyt-tenkningen›. Men jeg har en slags snedig plan om at dette kanskje kan ‹lokke frem› ekspertene 🙂

 

Mvh

 

PS: Med hensyn til hva dette måtte bety i forhold til om disse også var arvinger? – Det kan jeg i hvert fall ikke svare på. 😉

Beklager igjen.

 

DS.

Edited by Even Stormoen
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Jan H. Trelsgård
9 timer siden, Olav Thorstad skrev:

13 januar 1676 er det skifte på Echern i Biri efter afgangen Peder.

Skifteprotokollen:

https://www.digitalarkivet.no/sk20090109610450

og tilhørende skiftekort:

https://www.digitalarkivet.no/sk11216091504201

På side 2 (65b) i protokollen, foran opplistingen av de barn og arvinger som er tatt med på skiftekortet står det fire linjer som begynner med "Efterfølgende arffinger .." hvor Oluff Kallerud og Anna Feyring er nevnt:

image.png.935114784e4f0b1c761dbf3f9b462651.png

Hva står det her? Betyr dette at disse to også er barn og arvinger av Peder og har fått sin arveandel tidligere og er uteglemt på skiftekortet?

 

Det står "Effterfølgende Arffuinger Rester deris hiembgafue, som Oluff Kallerud och Anna Feyring bekommen til 10 dlr. 3 mark".

Av barna nevnes følgende som fikk hjemmefølge (hiembgafue):

1. Hans.

2. Poull.

3. Engebrecht.

4. Martha.

5. Kirsten.

6. Birdte.

7. Martha dend yngre.

 

På fol. 66a står det at stervboets resterende formue etter at utgiftene var betalt var 34 rd 2 mark 8 sk. Enka arvet halvparten, 17 rd 1 mark 4 sk, mens barna arvet resten.

Det ble 2 rd 2 mark 18 sk på en brorpart og 1 rd 1 mark 9 sk på en søsterpart. Døtre arvet halvparten av sønner.

På 17 rd 1 mark 4 sk går det seks brorparter (á 2 rd 2 mark 18 sk) og en søsterpart (á 1 rd 1 ort 9 sk). Totalt utgjør dette 17 rd 21 sk, samt en rest på 7 sk.

Til de sju navngitte barn/arvinger må det utdeles tre brorparter og fire søsterparter, som tilsvarer fem brorparter. Dermed mangler en brorpart og en søsterpart.

Det må bety at "Oluff Kallerud" og "Anna Feyring" også har vært barn av avdøde Peder.

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
18 minutter siden, Jan H. Trelsgård skrev:

 

Det står "Effterfølgende Arffuinger Rester deris hiembgafue, som Oluff Kallerud och Anna Feyring bekommen til 10 dlr. 3 mark".

Av barna nevnes følgende som fikk hjemmefølge (hiembgafue):

1. Hans.

2. Poull.

3. Engebrecht.

4. Martha.

5. Kirsten.

6. Birdte.

7. Martha dend yngre.

 

På fol. 66a står det at stervboets resterende formue etter at utgiftene var betalt var 34 rd 2 mark 8 sk. Enka arvet halvparten, 17 rd 1 mark 4 sk, mens barna arvet resten.

Det ble 2 rd 2 mark 18 sk på en brorpart og 1 rd 1 mark 9 sk på en søsterpart. Døtre arvet halvparten av sønner.

På 17 rd 1 mark 4 sk går det seks brorparter (á 2 rd 2 mark 18 sk) og en søsterpart (á 1 rd 1 ort 9 sk). Totalt utgjør dette 17 rd 21 sk, samt en rest på 7 sk.

Til de sju navngitte barn/arvinger må det utdeles tre brorparter og fire søsterparter, som tilsvarer fem brorparter. Dermed mangler en brorpart og en søsterpart.

Det må bety at "Oluff Kallerud" og "Anna Feyring" også har vært barn av avdøde Peder.

 

Hjertelig takk Jan, for å lette min frustrasjon! At den ‹omstridte bokstav› skulle være en «R», var (og er) meg særdeles merkverdig. Men det gir jo absolutt mening.

Da senkes skuldrene. 🙂

 

Mvh

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.