Jump to content
Arkivverket

Tyding av gardssoga fra Reve


Eirik Refve Stangeland

Recommended Posts

Eirik Refve Stangeland

Hei

 

Jeg er blitt bedt om hjelp av slekt til å tyde og skrive av en gardssoge for gården vår.

Mitt problem er at jeg har slitt med å tyde enkelte ord, så det ble flere uforståelige avsnitter.

 

Vi håper noen kunne hjelpe litt her. Nederst er tekst jeg har skrevet ut fra det jeg kunne lese, inkludert eventuelle feil.

 

Nedenfor er linker til fotokopi av sidene det gjelder, det kan zoomes med musehjulet og skal være av høy kvalitet.

Side 1

Side 2

Side 3

 

 

 

Gardssoga.

 

 

Reve

Gr. Nr 41. Br. Nr. 1

Klepp herad

Rogaland fylke

 

På Reve finn me desse brukarane

 

1512:                                Botolv, Einar, Torolf, Tolleiv

 

1521:                                Botoll, Einar, Torolff

 

1563:                                Mogens, Ola, Ommund, Ingeborg

 

1603 og 1613:                 Knut, Laurits

 

1645:                                Claus Lauritsen

                                          Thorger Knutsen

                                          Paal Thorkelsen

 

1665:                                 Thore pund kom Widofeerns Clasles. En nalnon kornjorde, denfell teng vels Mands. Endog Garden gios udmarken themrmelig sohade en meget beleglig såejord. Besidderne fages ey hellis syndelig sehude aff arsag vels andet som hos Dem landes. Thane til vudessbin Ouesrneofed och uding fil fomådenhed goed gmallegang. Gais 13td fødes 24 mrd hester eller hos 3 Fobliffuen

 

                                                                       Landschyld        2pd

                                                                       Tiende                12 spand

                                                                       Leding                 12

                                                                       Gmåsedslen      16 shilling

 

                                                        Povel                   ½ pd

                                                         Adam                  ½ pd

                                                         Claus                   ½ pd

                                                         Joen                    ½ pd

 

1701:                                Ligger aldeles øde og usåd formedmedelst overmåde stor sandflugt, dog beboes

 

1706:                                Garden ligger øde og ganske under fafod uden nogen huse og ganske overflo med sand

 

1723:                                Bruges en del deraf til gudslege af hodnes apsiddene i Klep sohibsede

 

1747:                                Øde.

 

1758:                                Ole Olsen

                                          Ole Olsen d.y.

                                          Lars Fandrem

 

1764:                                Antonius Olsen

                                          Thore Hansen

                                          Lars Fandrem

 

1801:                                Østen Olsen

                                          Tollev Torsen

                                          Mikkel Hansen

 

Edited by Eirik Refve Stangeland
Link to post
Share on other sites
Elin Galtung Lihaug

1665

Du skrev:

... Thore pund kom Widofeerns Clasles. En nalnon kornjorde, denfell teng vels Mands. Endog Garden gios udmarken themrmelig sohade en meget beleglig såejord. Besidderne fages ey hellis syndelig sehude aff arsag vels andet som hos Dem landes. Thane til vudessbin Ouesrneofed och uding fil fomådenhed goed gmallegang. Gais 13td fødes 24 mrd hester eller hos 3 Fobliffuen ...

 

Det kan rettes til:

Thou pund korn Vdsteene Closter. En schiøn kornjord, dertill Eng och March, Endog Sanden giør vdmarchen themmelig Schade en meget beleylig søejord. Besidderne tager ey heller syndelig schade aff vrag och andet som hos Dem lander. Tharre til vnderbin Øuernested och ilding til fornødenhed. Goed Smallegang. Såes 13 tdr. fødes 24 nød, hester eller høns? 3. Forbliffuer

Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

vnderbin skal vere vnderbur?

Eg ville ha tolka det som Quernested.

 

hester eller hors

 

Eg ville ha konfererert med originalen.

Edited by Gunnar Sigdestad
 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Inge B. Eriksen

Vil tro at det er Utstein kloster:

 

1665:Thou pund korn, Udsteens Closter. 
En schiøn kornjord, dertill Eng 
och March, Endog Sanden 
giør udmarken themmelig 
schade en meget beleylig 
søejord. Besidderne tager 
ey heller synderlig schade 
aff vrag och andet som hos 
Dem landes. Tharre til v__derlein 
Quernested och ilding fil fornø-
denhed. Goed Smallegang. Såes 
13 tdr fødes 24 nød, hester 
eller hors 3. Forbliffuer

Landschyld       2pd
Tiende           12 spand
Leding            2 vet
 

 

 

Dette ordet etter Tharre (Tare)... Hva brukte man tare til? 

Tilskudd til sauefor og/eller gjødsel på marken? 

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Jan H. Trelsgård
11 timer siden, Inge B. Eriksen skrev:

Dette ordet etter Tharre (Tare)... Hva brukte man tare til? 

Tilskudd til sauefor og/eller gjødsel på marken? 

 

vnderbur - underbur eller underbor er vel det vi litt lenger sør kaller "unnebreitle" eller "unnebreisle", altså det husdyra ligger på i "floren" (fjøset) for å holde seg tørre.

 

For øvrig er det meste av det du etterlyser allerede omtalt i bygdeboka for Klepp under gården Reve: https://www.nb.no/items/073bc0ffe09ccfee197d6ef0c2d53cce?page=201

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Det spørs kor nøye ein skal gå inn i dette.... men den originale kjelda kunne sikkert vore leita fram.

 

Bygdeboka gjev seg ut for å sitere matrikkelen 1668. Den kjelda er skanna her, https://www.digitalarkivet.no/ma20100429650637

Det liknar, men har også ein del avvik (nemner ikkje Utstein; underbreidsla er lyng frå marka; landskylda 3 pd, ikkje 2; m.m.).

Det inneber kanskje at bygdeboka faktisk siterer den kjelda som trådstartar brukar, og den ikkje 1668-matrikkelen ho viser til?

Eller at dette eigentleg er kjelda, som er feilsitert både i bygdeboka og notatet trådstartar har?

 

For ordens skuld: Reve låg i Haug skipreide (men Klepp sokn?)

Edited by Ivar S. Ertesvåg
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Jan H. Trelsgård
3 timer siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

Det spørs kor nøye ein skal gå inn i dette.... men den originale kjelda kunne sikkert vore leita fram.

 

Bygdeboka gjev seg ut for å sitere matrikkelen 1668. Den kjelda er skanna her, https://www.digitalarkivet.no/ma20100429650637

Det liknar, men har også ein del avvik (nemner ikkje Utstein; underbreidsla er lyng frå marka; landskylda 3 pd, ikkje 2; m.m.).

Det inneber kanskje at bygdeboka faktisk siterer den kjelda som trådstartar brukar, og den ikkje 1668-matrikkelen ho viser til?

Eller at dette eigentleg er kjelda, som er feilsitert både i bygdeboka og notatet trådstartar har?

 

For ordens skuld: Reve låg i Haug skipreide (men Klepp sokn?)

 

Reve er nevnt her i matrikkelen 1668: https://www.digitalarkivet.no/ma20100429650639 øverst på fol. 99a (høyre side).  Henvisningen i innlegget ovenfor er vel til gården Re.

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg
21 minutter siden, Jan H. Trelsgård skrev:

 

Reve er nevnt her i matrikkelen 1668: https://www.digitalarkivet.no/ma20100429650639 øverst på fol. 99a (høyre side).  Henvisningen i innlegget ovenfor er vel til gården Re.

 

Det har du sanneleg rett i "Rehe" er ikkje Reve....

på Nr. 19 les eg

"Reffua. Thou pund Korn,  Vdsteen Closters, en schiøn Korn Jord, der

till goed Eng och March, Endog Sanden giør vdmk*). themmelig

schade en meget velbeleylig Søe Jord. Besiderne tager 

ey hellere synderlig schade, aff vrag och Andet som

hos dennem Lander. Tharre til vnder Buer, Querne

-sted och Ilding till fornødenhed, goed Smallegang, Såes 13

tdr. fødes 24 Nød, hester eller hors 3. forbliffuer

Landschyld _ _  2 Pund Korn

Leding _ _  2 Vetter(?) K.

Thiende _ _ 12 Spand K

Smaa R. _ _ 16 ss."

 

*) her les eg Vd+markteikn;

ei horse er vel ei merr (og då er nok "hest" av hankjønn)

 

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.