Jump to content
Arkivverket

Skreddar Absalon Steenbuch i Bergen - er det nokon som kjenner opphavet hans?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

Aase R Sæther - Gloppen

Her er forresten skiftet etter MM i 1741 - 

SAB, Byfogd og Byskriver i Bergen, 06/06C/L0003a: Skifteprotokoller, 1737-1744, s. 114b-115a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081111630358

 

Ein Søren Winding er formyndar for borna.

 

Skiftet frå 1729 der Malene Absalonsdtr er nemnt, finn eg ikkje.

Link to post
Share on other sites
 • Replies 80
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Aase R Sæther - Gloppen

  42

 • Carl Nilsen

  9

 • Ivar Moe

  8

 • Leif B. Mathiesen

  5

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Hei gutar! Som trådstartar og som ei av dei med aller lengst fartstid på Digitalarkivet og brukarforum, veit eg at dei store gjennombrota rett som det er kjem når ein trur at ein eigentleg er utanfor

Det ser ut til at registeret fra 1782 og fremover er søkbart på digitalarkivet. Ser ikke ut til at det er skifte etter han. Jeg har kopi av registrene til skifteprotokollene 1,3,4,5 og 6 samt ove

Dette ser ut til å kunne vere ei interessant kjelde. Er dette registeret tilgjengeleg nokon stad?

Posted Images

Aase R Sæther - Gloppen

Ein annan innfallsvinkel her er å sjå på fadderane til skreddar Absalon sine born.Kan nokon av dei knytast til dei familiane eg gjerne vil knyte han til?

 

1768 - https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005899688

 

1770 - https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005901328

 

På begge dåpane står det Trolovede.

 

Link to post
Share on other sites
svein rindedal

Ok, tungen beint i munnen....fant forbindelse med Boyesen

Absalon Mortensen Stenbrechs kone Anna Margrete Willumsdtr f.Domkirken 1745

Hennes foreldre Samuel Willumsen og Johanna Catrine Christiansdtr Lange gifte Nykirken 1736

                                      (han gift1 1733Nykirken ,styrmand  med Anna Jansdtr Wolmer)

Samuel Willumsen f.1702nk-1747dk

                                     Anna Margrete gift2 1750nk Hans Morten Boyesen

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
4 timer siden, svein rindedal skrev:

Samuel Willumsen f.1702nk-1747dk

                                     Anna Margrete gift2 1750nk Hans Morten Boyesen

Her har du vel brukt feil namn på kona, om eg forstår det rett?

Link to post
Share on other sites
svein rindedal

Ja du har selvfølgelig rett.. sløvhet fra øverste hylle fra min side. For ordens skyld, det rette er e.Johanna Catrine Christiansdtr Lange

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn
På 7.10.2020 den 18.29, svein rindedal skrev:

J.W.Blichs "Exstract fra Bergen Byes Skifteregistreringsprotokoller "

 

Dette ser ut til å kunne vere ei interessant kjelde. Er dette registeret tilgjengeleg nokon stad?

 • Like 3
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Ventar spent på svar på dette. I mellomtida har eg sett litt nærare på skiftet etter Malene Absalonsdtr Vereide si mor, Marie Sjursdtr Helt, i 1711. Der finn eg ei interessant opplysning, nemleg "Morten Aarevigen for tienisteløn og andet". 

 

Det står ikkje patronym, men eg kjenner folket i Gloppen på denne tida så godt at eg kan seie at dette må vere Morten Mortenson Årevik, mannen som etterlet seg ein skreddar Absalon i Bergen. Dei andre Morten'ane er enten for gamle eller for unge til å vere i teneste på denne tida. Dette er faktisk eit bevis på at han må ha kjent Absalon-borna på Vereide.

 

Seinare i skiftet framgår det at han får løna si utbetalt i form av ei brun kvige, ein raudsidet kalv, ei spraglete geit, to gjeldverar (ein kvit og ein svart), ein grå sau, ei grå gimmer, ein messinglysestake, ei måla skåp i nystova og to gamle kister.  Det har heilt tydeleg ikkje vore ein liten sommarjobb han har hatt.

 

 

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites
Leif B. Mathiesen

Kjært barn har mange navn. (på googel)

J.W Blich 'Uddrag af Skifte Jounalerne for Bergen By 1766-1779' (UB) (Universitetet i Bergen?)

J.W.Blichs "Exstract fra Bergen Byes Skifteregistreringsprotokoller

J. W. Blichs «Extract av Bergen Byes Registreringsprotokoller

Edited by Leif B. Mathiesen
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
1 time siden, Ivar Moe skrev:

Litt på siden av dette temaet..

 

Har du vært innom denne spesialsamlingen -  Marcus fra universitetsbibiloteket i Bergen ?

 

Noen hundre bilder fra Gloppen og diplomsamlinger.

http://marcus.uib.no/search/?q=gloppen&filter=type.exact%23Diplom

http://marcus.uib.no/search/?q=gloppen&filter=type.exact%23Diplom

 

Mvh

Ivar

Ja, mykje spennande der!

Link to post
Share on other sites
Leif B. Mathiesen

Jeg sendte en mail til Universitetes biblotek og fikk følgende svar.

Hei,

Det han er på jakt etter har vi som manuskript, som kan leses på vår lesesal.

Ms 547

Blichs Uddrag af Bergens Skifteprotokoller i tiden 1695-1785.

1. Hefte 1695-1704. 4°. 118 s. B.

2. Hefte I 1705-1713. 68 s. B.

2. Hefte II 1714-1718. 113 s. B.

3. Hefte 1718-1722, 1734-1743. 72 s. B.

4. Hefte 1728-1740. 180 s. B.

5. Hefte 1740-1747. 162 s. B.

6. Hefte 1747-1756. 167 s. B.

7. Hefte 1755-1761. 155 s. B.

8. Hefte 1761-1765. 101 s. B.

9. Hefte 1766-1778. 249 s. B.

10 Hefte 1779-1785. 122 s. B.

Register til Hefte 1-9. 136 s. B.

 

Her er i tillegg en lenke til digitalarkivet, der den samme boka finnes i transkribert avskrift

https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=1766&to=1779&format=all&archive_key=&sc[]=sk&m[]=1301

 

Hilsen

Ola Søndenå

Spesialsamlingen

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
4 minutter siden, Leif B. Mathiesen skrev:

Jeg sendte en mail til Universitetes biblotek og fikk følgende svar.

 

 

Flott initiativ! Så vidt eg kan sjå, stemmer ikkje påstanden om transkripsjon i DA; det er berre Sollied som kjem til syne der: enig?

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Det eg veit no, er at Morten Mortenson Årevik har vore i teneste i Malene Absalonsdtr sin heim før skiftet etter Malene si mor (1711). Han reiser krav i buet, for tenesteløn "og andet", og får eit forholdsvis saftig oppgjer.

 

Det neste heilt sikre sporet eg har etter Morten Mortenson, er i skiftet etter ein av brørne hans i 1762. Då er Morten død i Bergen, og det er kjent at han etterlet seg arvingar, men namn og tal er ukjent.

 

Fem år etter (1767) er det skifte etter ein anna bror, og då har dei funne ut at det er snakk om to arvingar; sonen Absalon som er skreddar i Bergen (eg trur endåtil der står Mesterskredder), og dottera Margrete som visstnok skal vere gift og i teneste i Nordfjord.

 

Kan nokon sjå på siste tre linjene nederst til høgre her og fyrste linje på neste side for å seie om de er enige med meg i denne tolkinga?

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 04/04a/L0015a: Skifteprotokollar, 1766-1770, s. 178b-179a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081128670761
 

 

 

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
Posted (edited)

Hjerteleg takk, dette er strålande. Her får vi fastslått at det er Steenbrech(e) som er det korrrekte namnet. Eg undrar meg på kvar han har fått det namnet frå. Eg finn ein person med eit liknande namn på denne tida - Johan eller Jan Christian Steenbrecher (n) - https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000989144

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
Posted (edited)

Eg må også ta med dødsfallet til "Absalon Steenbrechs troelovede", Anne Margrete. 

 

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000738884

 

Så har vi ein dødfødd gut i 1766 - eller to? "Drenge" - 

 

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000738110

 

Johanne fødd 1768 døyr 3 veker gammal.  https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000738589,

 

og den andre dottera i sitt andre år i 1771. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000739221

 

Dermed er heile Absalon sin familie utradert før han sjølv døyr i 1772.

 

 

 

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Ivar Moe
13 minutter siden, Even Stormoen skrev:

Et ‹skudd i mørke›: Finnes en li ved navn Steinbrekkene i Åsane/Ytre Arna, usikker på hvilken ‹kommune›. I tilfelle . . .

 

Enig med Even, Steinbrekka trenger kanskje ikke være "medfødt" 🙂     Kanskje det også var ei steinbrekke i Vaskerelven der han bodde i Bergen  på den tid ?

Åsane var ikke i Bergen dengang så det er nok desverre i riktig om så ikke Absolon kom derifra da.

Mvh

Ivar

Edited by Ivar Moe
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
1 minutt siden, Even Stormoen skrev:

Et ‹skudd i mørke›: Finnes en li ved navn Steinbrekkene i Åsane/Ytre Arna, usikker på hvilken ‹kommune›. I tilfelle . . .

 

Mvh
 

Det er viktig å hugse at alle skot treffer NOKO - sjølv i mørket.  Eg filosoferer litt over at "Absalon 1" - han som vi har funne som son av Morten og Malene - var berre eit barn då Malene døydde, og 17 år då også faren døydde. Kanskje har nokon med tilknyting til Steinbrekke-namnet teke han til seg som barn?

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Denne kom opp ved søk etter Norfiord i gamle aviser. Har ikke noe med dette temaet å gjøre (håper jeg ikke surrer det til igjen)

Hardanger (Kinsarvik) - Nordfjord (Selje)

 

Kanskje noe du kan ha nytte av om Selje er med i din "føljetong" da

 

image.png.d3ae3b468c87d520d640ba90ce54566e.png

 

 

Edited by Ivar Moe
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
Posted (edited)
9 minutter siden, Ivar Moe skrev:

Denne kom opp ved søk etter Norfiord i gamle aviser. Har ikke noe med dette temaet å gjøre (håper jeg ikke surrer det til igjen)

Hardanger (Kinsarvik) - Nordfjord (Selje)

 

Kanskje noe du kan ha nytte av om Selje er med i din "føljetong" da

 

Eg tilgjev deg gjerne "sidespranget", for her finn eg faktisk namn eg kjenner att.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Fra Tennebechen står det som bostedved fødsel.

 

 

Eneste Tennebekken jeg har hørt om i Store Bergen ligg i gamle Laksevåg kommune, på 1700 tallet og utover var vel det under Askøy prestegj. Her må gjerne noen arrestere meg om jeg har feil. Rune Thorstensen hva mener du om du kikker innom ?

 

Ivar

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.