Jump to content
Arkivverket

Halvor Baltzerson Dale var født ca.1659 på Stord, hvem var foreldrene til hans kone Sidsele Knudsdtr., f.ca.1662, d.1746?


Recommended Posts

Svein O. Tislevoll

Halvor Baltzerson Dale, var altså født ca.1659, på gården Dale, Stord. Han d. 91 år gml. Domin 14 p. trinit 1750. Han var gift med Sidsele Knudsdtr., f.ca.1662, d. Domin 4 .. Trinit 1746, 84 år gml. 

Barn: 1 Anna Halvorsdtr., f.1691, d.1765 g.m. Lars Larsson Litlabø, Stord f.1685.

          2  Ingeborg Hallvardsdtr. Dale, f.1696, d.1769. G.m Lars Stephensen (steffenson) Petarteigen, Stord, f.1695, d.1746.

          3 Baltzer Halvorson Dale, f.1698, d. juni 1789. Gift i 1734 med enken Cecelie Hansdtr. Øvre Økland, Stord, død 1763. Dem bodde på Børtvedt, Stord. 

          4 Malene Halversdtr. Dale, f.ca.1600, død Dom Exend 1763, 62 1/2 år gml. Var gift med Østen Gundersen Grov, Stord, f.1703, d.1759.

          5 Lars Hallvardson Dale, f.ca.1705, d.1794. Gravfestet ca.10. august 89 1/2 år gml. Var gift med Anna Hansdtr. Øvre Økland, f.1705, d.22. august 1790, 85 år gml. 

          6 Anne Christine Halversdtr. Dale, f. ca.1708, d.1727 begravet Fest Annunc (mars) Halver Dales datter gl.19 aar 8 ûger Anne Christine. 

 

Men til poenget: Hvis Sidsele Knudsdtr, f.ca.1662 var fra Stord, så ser der ut til at det er kun 2 Knud/Knut i rette alder. Den første er Knud Sæbjørnson, født ca.1626. Han bodde på Hysingstad/Hystad Stord. Han er oppgitt til å være 40 år i 1666 (sogneprestens manntall, 3. sept.). Han var lensmann i Føyens skibrede fra 1681 til 1702. I 1666 er det nemnd 3 sønner: Jacob på 12 år (f.ca.1661), Stephen 10 år (f.ca.1656) og Gregoris 5 år (f.ca.1661). Far til Knud Sæbjørnson, f. ca.1626 var: Sæbjørn Jacobsen Hysingstad/Hystad.  Hans far igjen var: Jacob Hystad, bodde på Hystad i 1598, død før 1650. Var gift med Maddel = Malene Hysingstad, nevnt i tingbok i 1648, var da i live og nevnt som mor til Sæbjørn Hystad. Hun er også nevnt som Magdalena Eriksdtr. Brandvik (på Ådland). N. som enkje i koppskatten 1645, død før 1650. Magdalene Eriksdtr. var en dtr. til Erik Jonsen Brandvik, som var på Huglo fra 1590 til 1610 og på Ådland etterpå til 1649. Var g.m. Susanne Pedersdtr. 

 

Den andre Knud/Knut i rett alder: Knud Asbjørnsen Haga Stord, nevnt der i 1659. Var visst 47 år i 1665, og da født ca.1618. Ingen barn nevnt i manntallet 1665 og 1666. I manntallet 1666 står det at Knut da var 40 år, og da født ca.1626. Knud var sønn av Asbjørn, som bodde på Haga i 1637. Asbjørn hadde også en sønn Peder Asbiørnsen Hagge = Haga, nevnt i en liste over unge Karle (karer) bondesønner og tienniste Drenge i 1653 (soldatliste). 

 

Kanskje flere har sett på denne slekten, eller har meninger om, hvem som er foreldre til Sidsele Knudsdtr.? 

 

Halvor Baltzerson hadde minst 6 søsken: Mads, f. ca.1637, Anne, f.ca.1644, Vincents, f. ca.1654, tener på Langeland i 1666, var da 12 år gml., Malene, kanskje fødd ca. midten av 1650- tallet (hadde ei dtr. Siri på 4 1/2 år i 1693), Hans, f.1656, Cicele, f. ca.1658. Faren var Baltzer Wintzensen, antagelig født på Eldøy ca.1604, der foreldrene hans da bodde. Baltzer ble gift første gang ca.1630, han bodde da på Horneland, som han bygsla året før, og familien bodde der til omkring 1639. I 1640 er han første gang nevnt på Dale, der han hadde halve garden. Faren Wintzens hadde flytta til Dale, alt i 1605, så han brukte den andre halvdelen. Baltzer er nevnt som lagrettemann fra 1663 til og med 1683.Faren Wintzens var Halsnøe Closters lehnsmand fra 1635 til etter mars 1638. Baltzer kan ha vært gift 2 ganger, og Mads, f.ca.1637 og Anne, f,ca.1644 kan være fra det ekteskapet, og de andre barna fra andre. Det var kanskje Anne Baltzersdtr. som ble gift med Peder Iversen Eldøy, født ca.1645 (for det er bevist at Peder Eldøy var gift med ei Baltzersdtr.). En av sønnene til Peder var Baltzer Pederson Isdal og han hadde en sønn igjen: Fredrik Baltzersen, som bygdeboka for Stord og andre mente var sønn til Baltzer på Børtvedt, men det er feil, Fredrik var Baltzer Isdal sin sønn. Peder hadde også en sønn som het Mads, født ca.1678, som kan ha vært oppkalt etter sin onkel Mads Baltzerson, som kanskje omkom av sykdom eller i en krig). En tredje sønn til Peder, var Fridrich. Han var 15 år gml. i 1701, født ca.1686. Wintzens var antagelig født rundt 1575, han er siste gang nevnt i 1652 (i tingbok). Baltzer Wintzensen er siste gang nevnt i 1689 (i kirkestol for Stord kirke, altså ei bok for regnskap). Denne slekten må være fra utlandet, men vet ikke nøyaktig hvor enda. 

Edited by Svein O. Tislevoll
Link to post
Share on other sites
Svein O. Tislevoll

I 1666 er det nevnt 3 sønner: Jacob på 12 år, f. ca.1654 skal det være der. Får ikke rettet opp i eget innlegg, derfor retting her. Har sett mest i primærkilder for å finne ut av slekten på korrekt måte. 

Link to post
Share on other sites
Svein O. Tislevoll

Konene til Wintzens og Baltzer Dale er nevnt i koppskatten 1645, men ikke ved navn, står konen på begge. Men beviser at disse var i live da. 

Link to post
Share on other sites
Bjarne Hollund

Jeg har stort sett kommet fram til det samme som deg når det gjelder Baltzer Dale og hans familie. Sissele Knutsdt. har jeg ikke funnet ut av. Det er en Knut Johannessen født ca. 1622 på Øvre Rommetvedt som også kan være en kandidat. Uten skifter kommer vi nok ikke videre her. 

 

Ellers lurte jeg på om du har noen dokumentasjon på at Baltzer Dale er sønn av Vincents Dale. Ingen av dem er så vidt jeg har sett nevnt med farsnavn. Den Vincents som var tjener på Langeland, 12 år gammel, er heller ikke nevnt med farsnavn. Det vi kan gå ut fra, er at sistnevnte Vincent bør være et barnebarn av den første Vincent, men hvem hans foreldre var er vel helt ukjent. Vi ser heller ikke bruk av Vincents-navnet hos Baltzers etterkommere, så vidt jeg har sett.

 

Ellers kan en av konene til Baltzer være enten enken etter eller en datter av lensmann Hallvard Horneland. Baltzer overtar hans bruk i 1630. Vi ser oppkalling av Hallvard.    

Link to post
Share on other sites
Svein O. Tislevoll

Takk for ditt innlegg, kjekt at du har kommet frem til stort sett det samme, det er alltid bra at flere ser på det.

 

Det med Halvard Horneland har jeg tenkt på også, men må se mer på det. 

 

Dokumentasjon på at Baltzer Dale er sønn av wintzens Dale har jeg funnet: Fogderegnskap, Sunnhordland 1629- 1630  RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper, R/Rb/Rbt/L0051: Bergenhus len 1627- 1630:

Sundhord lens første och tredie Aars Jorde Bögsell, desligeste- sagefalldt, Beregnidt fra philippi Jacobi daûg, Anno 1629 och till Aarsdagen igienn Dernest efter Anno 1630:

 

Baldtzer Visensenn giffûedt udi förste bögsell for - 2 löber smör och- 1 hûd udj Hornelannd

 

Så har jeg funnet dette fra 1661:

RA, Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling L/L0025: Bergen lagdømme:, 1661 s. 356b - 357a  Halsnøy Kloster og Hardanger len

Halsnøy kloster gods i Sunnhordland:

Dalle (altså Dale på Stord)

Halsnöe Closter med boxell  1 löb smör 1 hûûd. Leding 7 .... Tallig (talg) 1 giedshind 1/2 Rdr. arbeids p.   Så står det: Baltzer Witsentsen brûger denne gaard. 

 

Så da har vi samme person både på Horneland og senere på Dale. Gikk gjennom alt som var, på grunn av at jeg i mange år har vært nysgjerrig på hvem Baltzer Dale var. På grunn av at jeg fant dokumentasjon for hvem, som var Baltzers far, så har jeg gjetta på at han hadde en sønn Vincents/Wintzens, som kan være samme som var på Langeland i 1666, og født ca.1654, to år etter Wintzens Dale, fødd ca.1575 er siste gang nevnt. Det med født ca.1575 er gjetting av meg. Men statistisk var det mest vanlig å være omkring 30 år har jeg funnet ut, da folk overtok en fast gård. Han er siste gang nevnt i 1652.  Det med Knut Johannessen født ca. 1622 på Øvre Rommetvedt, har jeg ikke fått med meg, før du nevnte det her, takk for det! Må se på det også. Wintzens har jeg lett over alt etter farsnavn, men ikke funnet. 

 

Link to post
Share on other sites
Bjarne Hollund

Flott at du fant disse opplysningene. Da vet vi at han het Baltzer Vincentson og var høyst sannsynlig sønn av Vincent på Dale. Vet du noe mer om han? Jeg har lagt merke til at Vincent er et navn som ofte forekommer i Austevoll. 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Svein O. Tislevoll

Ja, bra å endelig fått avklart, og få en sikker generasjon til. Det som jeg har funnet ut om Vincents, er at han var på Eldøy i 1601 og til 1605, og kan se ut til at han det året flytta til Dale. Det står ikke at Vincents som var på Eldøy og Vincents på Dale var samme person, men med en gang han er nevnt på Dale, så er det ingen på Eldøy som har det navnet. Så veldig rart hvis det ikke er samme, og Peder Eldøy og kona Baltzersdtr. bodde der også senere. Malene Baltzersdtr. og Mikkel Mogensen bodde antagelig på Tollerneset på Eldøy, som i tilfelle er kalla "Næssen" i skifte etter Malene Baltzersdtr. 18. mars 1693. Ei dtr. Siri Mikkelsdtr. 4 1/2 år, er nevnt og for henne var mostermand (morsøsters mann) Peder Eldøy formynder. Vincents bodde På Dale fra 1605 til ca.1652. Nevnt som vitne i sak 5. november 1652. Kona hans er kalla "konen" i koppskatten 1645. Fra 1640 til 1650 hadde Vincents halve bruket på Dale 1/2 löb smör, 1/2 hud. Han var Halsnöe Closters lehnsmand fra 1635 til etter mars 1638, og slapp å betala en del skatt i den perioden. Vintcens overtok visst på Dale, etter ei Inngeborig (Ingeborg), som er nevnt på Dale 1605 til 1606 (ei enke?). Det er det som jeg har funnet ut fra vanlige kilder, skattelister, koppskatten, tingbøker osb.  Vincents- navnet er det en del av i Austevoll, ja. Har ikke sett etter noen sammenheng der enda. En Knud Baltzersön var 24 år og knegt (soldat), han er med i manntallet 20.3.1665, bodde da på Stue (Stuva), Stord. Vet ikke om han er av samme slekten, eller kan være fra Bømlo, har ikke sett på det enda. Har du noen tips om hvordan komme videre, hvor det kan være segl å finne? Hvis det er mulig å finne forbokstaven på neste generasjon, så hadde det vært interessant. Selv er jeg bra  fornøyd med denne slekten nå, for det var mest hvem Baltzer var jeg har lurt på i veldig mange år, da jeg har 5 linjer tilbake til han. 

Link to post
Share on other sites
Svein O. Tislevoll

Det ser ut til at første kona til Baltzer Wintzensen, kan ha vært en datter til Haldûord (Halvor) Horneland, ja. Baltzer ble vel gift med henne i 1630 eller 1631.

For har funnet dette:

Året 1630 - 1631: Baldtzer Horneland for  leiemaall med hans Quinde (kvinne) för brölûpet. Afsonnett och formedelst deris fattigdomb shûld, gaff Penningh 3 Rdr. Hans Quinde betyr vel at disse var forlovet da.

 

Hvis hun var mellom 15 og 18 år på den tida, så er det teoretisk mulig, at hun kunne bli mor til alle barna, fødde fra 1637 til ca. 1659. Men er også mulig at hun døde før disse barna ble født, og at Baltzer gifta seg for 2. gang, og fikk barna med kone nr. 2. Den tredje muligheten er at datter til Halvard Horneland fikk de første 3- 4 barna, og en kone nr.2 til Baltzer fikk resten av barna. Men hadde i tilfelle da, Halvard Baltzerson f. ca.1659 blitt oppkalt etter far til Baltzers første kone? Hvis dtr. til Haldûord Horneland var født i 1612, så var hun i tilfelle ca. 47 år da Halvard Baltzerson ble født, noe som er mulig.

 

Haldûord Horneland betalte "tredie aars bygsell" for året 1597 til 1598, noe som vel betyr at han hadde vært på gården fra minst året 1594- 1595. Han var sannsynligvis født rundt 1570 eller før det da. Baltzer var født rundt 1604, så hvis det var enken til Haldûord han overtok, så må hun sannsynligvis vært mange år yngre enn mannen. Det er vel mer sannsynlig at det var hans datter. 

Link to post
Share on other sites
Bjarne Hollund

Ang. Sidsele Knutsdt.

 

I Sveio bygdebok, under gården Vassli, skriver Simon Steinsbø «Ølog Knutsdt. som døde i 1696, var søster til Mads Knutson Haga, Nils Knutson Vihovda, Malene Knutsdt. Taraldsøy og Ingrid Knutsdt. Petarteigen.» Jeg finner ikke kilden for disse opplysningene, det står ingenting om dette i skiftet etter Ølog Knutsdt. Jeg tror Mads må være feilskrift for Mons Knutson Haga. I så fall er dette søskenlaget barn av Knut Asbjørnson Haga. Her er ikke nevnt noen Sidsel, så da kan vi bruke eliminasjonsmetoden og fjerne en av de potensielle Knutene.

 

Med mindre Sidsele av en eller annen grunn var utelatt i oppregningen av søsken. Ingrid Knutsdt. Petarteigen er trolig konen til Lars Olson Petarteigen, født ca. 1635. Vi ser at hans etterkommere gifter seg med Halvor Baltzerson sine etterkommere.   

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Svein O. Tislevoll

Bra at du fant dette, det har ikke jeg sett før. Best å ha mest mulig med opplysninger, før vi i tilfelle kan lage en god teori, eller kanskje bevise noe til slutt. 

 

Ja, det er viktig å bruke alle metoder. Har sett litt på Knut Johannessen født ca.1622 på øvre Rommetvedt, Stord. Han er nevnt som 43 år gml. i Fogdenes og sorenskriverens manntall 18. mars 1665. Nemnd der som sønn av Johans, som da var 70 år gml. Knut sitt navn står rett bak farens navn, og ikke under, slik det som oftest er oppstilt på folk som hadde familie selv. Og samme type oppstilling 3 sept. 1665 (Sunnhordland prosti manntall) og også 3. sept. 1666 (Sogneprestens manntall). Det kan se ut for at Knut Johannessen ikke hadde familie selv på den tiden. Sidsele Knudsdtr. skal være født ca.1662. Hvis hun for eksempel var uægte født barn etter Knut Johannessen Rommetvedt, så hadde det ikke vært så sannsynlig at Halvard Baltzerson med en far som var lagrettsmann i over 20 år og en farfar som var lensmann en periode, hadde blitt gift med henne. 

Edited by Svein O. Tislevoll
Link to post
Share on other sites
Svein O. Tislevoll

Det var skifte etter Laûrs Olsen Piedrteiigen 2. desember 1693, og der er "hans efterlefvende Qvinde Ingeri Knudzdatter" nevnt, og to døtre: Randvej 18 år og Ingebor Larsdötre 13 år gml. Så står det: nerverende Enken med hendis broder Mogens Hage var laûgverge osv. 

Var skifte etter Mogen Knudzen paa Hagge (Haga) 2. mai 1696. Der står det kanskje viktige ting, som jeg ikke har sett nok på enda. 

 

Link to post
Share on other sites
Svein O. Tislevoll
5 timer siden, Bjarne Hollund skrev:

Ang. Sidsele Knutsdt.

 

I Sveio bygdebok, under gården Vassli, skriver Simon Steinsbø «Ølog Knutsdt. som døde i 1696, var søster til Mads Knutson Haga, Nils Knutson Vihovda, Malene Knutsdt. Taraldsøy og Ingrid Knutsdt. Petarteigen.» Jeg finner ikke kilden for disse opplysningene, det står ingenting om dette i skiftet etter Ølog Knutsdt. Jeg tror Mads må være feilskrift for Mons Knutson Haga. I så fall er dette søskenlaget barn av Knut Asbjørnson Haga. Her er ikke nevnt noen Sidsel, så da kan vi bruke eliminasjonsmetoden og fjerne en av de potensielle Knutene.

 

Med mindre Sidsele av en eller annen grunn var utelatt i oppregningen av søsken. Ingrid Knutsdt. Petarteigen er trolig konen til Lars Olson Petarteigen, født ca. 1635. Vi ser at hans etterkommere gifter seg med Halvor Baltzerson sine etterkommere.   

I skiftet 2. mai 1696 etter Mogen Knudzen Hagge (Haga), fant jeg nå at en av søstrene hans, var gift med Anders Presthoûg, altså med Anders Pederson Presthaug (som var 43 år gml. i 1701, f. ca. 1658). Så søkte jeg med ordet Præsthaug, der det står Bosted i skifteregister for Sunnhordland sorenskriverembete 1668- 1850 Da kom det opp skifte etter Marta Knutsdtr (kona til Anders Presthaug) Skiftedato er 7de octobr. 1721. Der står stort sett det samme, som du fant i bygdeboka, altså ingen Sidsel nevnt. Mads kan være feilskrift, for navnet er skrevet litt merkelig der, så kan tolkes litt ulikt. Tror Knut Asbjørnson Haga da kan utelukkes, ja. 

Link to post
Share on other sites
Bjarne Hollund

Enig i den konklusjonen. Fint at du fant de skiftene du har referert fra. Da er det klart at Lars Petarteigens kone er Ingrid Knutsdt. fra Haga. 

Link to post
Share on other sites
Svein O. Tislevoll

Ja, og svært bra at du fant det i Sveio bygdebok, slik at jeg fant på å lete etter det jeg skulle, og heldigvis er det viktige skifter å finne. Så viser at det ofte kan være bedre med to som leter, enn bare en. Da er det vel igjen å se mer på Knud Sæbjørnson Hysingstad/Hystad, født ca. 1626 igjen. Han kan være faren til Sidsele, dersom Halvor Baltzerson hadde ei kone som var fra Stord. Har ikke sett på om det kan være noen som passer på Bømlo, eller andre steder enda. 

 

 Halvor Larsson Vikanes var gift med Bronla (?) Rasmusdt, står det enkelte plasser, men står kanskje Bottele Rasmusdtr. i skifte etter Halvor 30. august 1695? Det ser ut for meg at det kan stå det der. 

Link to post
Share on other sites
Svein O. Tislevoll

Tiendemanntall, Sunnhordland 1635- 1636: Willom Horneland 1/2 t .. (?) Baldtzer ibich (= Horneland) ehr shaffer. Han slapp då å betale tiende. Det var han og lensmannen Knûd Höiland i Storöen Soûgen som slapp det året. Baldtzer var kun shaffer det året, ser det ut til. 

Shaffer er vel det samme som "Skydsskaffer", en person som skulle skaffe reisende; "skyss til lands og til vands".  Han hadde vel tilgang til hest og vogn (kjerre) og båt. 

Baltzer = Baltzer Wintzensen Horneland. 

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Bjarne Hollund

Lensmannen Knut Høyland er vel også en kandidat som Sissele Knutsdt. sin far. I Stord bygdebok sin omtale av lensmenn ser vi at han heter Knut Jacobson og var nevnt som lensmann i perioden 1629-37. Han betalte koppskatten i 1645 og da het hans kone Madlene. Hallvard Baltzerson hadde en datter Malene som i sin tur hadde en sønn Jacob. Kanskje vi nærmer oss noe her.

 

Iflg. fogderegnskapet for 1623-24 leier Willum Vincentsen 1 løp smør i Vik i Austevoll. Dette kan være en sønn av Vincent Dale og kan være opphavet til Vincent-navnene i Austevoll. 

Link to post
Share on other sites
Svein O. Tislevoll

Bra at du fant en kandidat til, så kan vi enten utelukke han eller bekrefte han, som far til Sissele Knutsdtr.,kan hende. Yrket hans kan passe bra, siden Vincent var lensmann, og sønnen Baltzer lagrettesmann i mange år. Da er vel sjansen brukbar, for at Hallvard Baltzerson kan ha giftet seg, med datter til en lensmann. Knut Jacobson Høyland var kan hende minst 65 år, i 1662. Men hvis han var i live til 1960- åra, så er det ikke umulig. Vet du hvilken alder det var vanlig å ha, for å bli lensmann på 1600- tallet? 

 

Ser ut som at Knut var bruker på Høyland fra ca. 1615, i lag med Lauritz Nilsson Holst. Da han kom som bruker der, må han kanskje ha vært mer enn 20 år? 

 

Edited by Svein O. Tislevoll
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.