Jump to content
Arkivverket

Eigne lister for dødfødde?


Torbjørn Igelkjøn

Recommended Posts

Tone Merete Bruvik

Det skal de, men det er ikke alltid det blir gjort riktig av de som transkriberer, og AMF har i mange tilfeller gjort dette feil. 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Dette har nok også sammenheng med, at for de tidsrommene hvor døde og dødfødte ikke ble ført i separate avdelinger i kirkebøkene, men i hver sine kolonner i samme skjema, er de korresponderende bildefilene i de skanna kirkebøkene kun indeksert med listetypen "Døde og begravede". Da AMF fikk tilsendt bildefiler som grunnlag for transkribering, havnet disse bildefilene derfor i kategorien "Døde og begravede".

 

Da arbeidet med skanning og publisering av kirkebøkene startet i 2005, antar jeg - dette var før min tid i Arkivverket - at tett integrering med søkbare data ikke var på agendaen. Den gang var tjenesten for skanna kirkebøker helt uavhengig av digitalarkivet.no, selv om merkelappen Digitalarkivet også ble brukt på de skanna kirkebøkene. I dag ville vi antakelig vurdert det som nødvendig å dobbeltindeksere bildefilene med listetypene "Døde og begravede" og "Dødfødte", for å oppnå best mulig sammenheng med søkbare data.

 

På samme måte burde bildefiler indeksert med listetypen "Inn- og utflyttede" (hvor innflyttede og utflyttede er to kolonner i samme skjema) i stedet vært dobbeltindeksert med listetypene "Innflyttede" og "Utflyttede", fordi søkbare data alltid skiller mellom innflyttere og utflyttere.

  • Like 2
Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
Torbjørn Igelkjøn

Denne tråden er også aktuell i samband med korrektur av AMF-listene, og kan evt. flyttast til det tilhøyrande forumet.

 

Eg held no på med korrektur av gravlagde i Fjaler 1821-1835. Lista inneheld gravlagde på venstre side og dødfødsler på høgre side.

 

Dei dødfødde er innført med dødsdato, og eg flyttar desse over til kolonna med fødselsdato slik at det samsvarar med kyrre-standarden. Eg har også erstatta "e" med "!!" i kolonna for førenamn. Har også lagt til opplysningar om stilling/stand og gardsnamn. Opplysningar om meldar og utgreiing om hendelsesforløp har eg så langt ikkje registrert. Andre endringar ut over sjølve korrekturen har eg ikkje gjort. Eg tek imot eventuelle innspel.

 

Ynskjer Digitalarkivet at eg klipper ut dei dødfødde og legg desse i ei ny excel-fil?

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to post
Share on other sites
Steinar Vasaasen

Jeg driver med begravede i Romedal og ser at en avklaring her hadde vært fint. Har foreløpig satt "Dødfødt" i feltet Stilling og stand og "!!" i fornavnfelt. Har ellers bare tilføyd pårørendestilling og bosted og fødselsår der dette dukker opp.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Jeg har flyttet tråden til forumet for korrektur av AMF-materialet, i tråd med temaet for de to siste innleggene.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

Da gjør vi som følgende når det gjelder dødfødte registrert av AMF

Siden det nå er ført slik som det er, så må vi la de dødfødte bli liggende i den filen de er registrer inn i.

 

Fornavn: sett inn !!

Stilling og stand: sett inn dødfødt

 

Tilføy informasjon om pårørende dersom dette mangler

Det er ikke nødvendig å fylle inn merknad om meldt av, hva som har skjedd osv.

 

Hvorfor skiller vi det ikke ut som egen liste?

Når skaden først har skjedd, skaper det tekniske problemer.

Alle dødfødte har allerede fått permanent idnr. Dersom vi flytter dødfødte over i egen fil og legger dette ut på nett som egen liste, vil alle måtte få nytt ID-nr. Dersom noen nå har brukt dette ID-nr i sitt slektstre eller HBR har brukte dette i sitt arbeid o.l. så vil linken bli død.

 

Vi må derfor trolig legge de dødfødte ut igjen slik at de blir liggende sammen med de andre døde, slik som det fremstår på Digitalarkivet nå.

Dette er ikke et nytt problemstilling på Digitalarkivet. Vi har andre filer transkribert legen før AMF som også har de døde sammen med de andre døde. 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Takk for avklaringa. Det er synd at det ikkje er mogeleg å ta vare på dei permanente lenkene samstundes som dette vert skilt ut i ei ny fil.

 

Då flyttar eg fødselsdatoen tilbake til dødsdato slik den stod i utgangspunktet.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.