Jump to content
Arkivverket

Gammel slekt på Haukås i Kolbu, Vestre Toten


Per Reidar Christiansen

Recommended Posts

Per Reidar Christiansen

I skifteprotokollene virker det som om rettslige krav sjeldent var foranledningen til at det ble iverksatt offentlig skifteforretning, men av og til kommer man over tekster hvor det klart fremgår at slike krav må ha fremprovosert skiftet.

 

14.10 1732 fremmer brødrene Lars Larsen Aslaksrud og Erik Larsen Skjølåsstuen krav om morsarv. De hevdet at det aldri ble skiftet etter deres mor Kari Larsdatter Haukås, som døde for «en rom tid siden». Selv om deres far Lars Haukås hadde giftet seg på nytt ble det ikke skiftet etter hans forrige kone. 

 

Nå som deres stemor Kari Olsdatter nylig var død fryktet nok brødrene for at faren skulle tilgodese sine sønner (saksøkernes halvbrødre) fra siste kull, Ola og Jens Larssønner Haukås. Til sitt forsvar hevdet Lars at han satt i gjeld den gang deres mor døde. Boets løsøre ble taksert til 87 rdr., men siden det også nå var mye gjeld, satt brødrene igjen med i underkant av 4 rdr. hver i morsarv.

 

I slutten av skiftet nevnes for øvrig at Ola Larsson har overtatt bruket etter faren, som har tatt føderåd hos sønnen. Også nevnt hvilke føderådsbetingelser faren har fått.

 

Lars og Erik Larssønner ble trolig født før totenkirkebøkenes startår 1695, for de er ikke å finne døpt på Toten. Og moren døde trolig også før 1695, for heller ikke noen Kari Larsdotter synes å forekomme som gravlagt fra Haukås. I så fall ventet faren lenge før han fant seg en ny brud høsten 1700.

 

I følge mine eldre og ubekreftede notater skal Lars Olsen Haukås ha vært sønn av den Ola Olsson Haukås som døde i 1716, angivelig i en alder av 98 (!) år. Kan dette bekreftes fra annet og mer pålitelig hold?

 

Ser ikke bort fra at disse menneskene kan være nevnt som utarvinger i andre skifter, i tingbøkene, manntall eller andre kilder. Selv om jeg stammer fra Ola Larsson Haukås, gift med Mari Persdotter fra Øverset, er det også interessant å få vite mer om Kari Olsdotters herkomst.

Link to post
Share on other sites
Per Reidar Christiansen

For ordens skyld en lenke til skiftet:

 

https://media.digitalarkivet.no/view/25270/435

 

Lars Olsen bodde for øvrig på Haukås da han 28. november 1700 ble ekteviet med Kari Olsdatter fra Mjørlund. Svein Dyste og Nils Kvikstad var parets forlovere.

 

I tillegg har vi brødrene Lars og Erik Larssønners utsagn, hvor de kaller moren for Kari Larsdatter Haukås. Det kan dermed se ut til at Lars Olsen også bodde på gården med sin første kone.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.