Jump to content
Arkivverket

Enkelte ikke dechiffrerte ord i kopibok fra Det philosophiske Facultet 1845


Recommended Posts

Helge Olav Bugge

Jeg har "dechiffrert" en lang tekst fra en kopiavskriftsbok for Det philosophiske Facultet fra 1845, men har problemer med å tyde enkelte ord.

Jeg vedlegger en kopi av den aktuelle side.

Min avskrift er inntatt nedenfor. Problemene knytter seg til endel ord i linje 27-34. 

Takknemlig for hjelp!

Mvh

Helge Olav Bugge

 

 

 

  1 nødvendigt at tilføie nogle yderligere Bemærkninger i Anledning

  2 af Spørgsmaalet om Herr Candidat Monrads Ansættelse, saa har dette

  3 sin Grund i en i Departementets underdanigste Foredrag af 4de September

  4 f. A. forekommende Yttring, hvilken Yttring er bleven Facultetet be-

  5 kjendt af den Departementets Skrivelse vedlagde Extract-Gjenpart

  6 af det nævnte Foredrag.  Det heder nemlig deri, at ”Departementet

  7 med Collegiets Minoritet antager, at der ikke er tilstrækkelig Grund

  8 til at fritage Candidat Monrad, om han maatte blive eneste An-

  9 søger til Posten, for overeensstemmende med hvad der for Ansøgere

10 til andre Lærerposter ved Universitetet i senere Tid har været fore-

11 skrevet, at afholde Prøveforelæsninger.”  Til hvilke Grunde Depar-

12 tementet støtter den her udtalte Formening, har Facultetet ikke havt

13 Anledning til at erfare.  Da det imidlertid af den vedlagte Extract

14 fremgaaer at Departementet i sit Referat til Regjeringen har ud-

15 talt sin Anskuelse om denne Sag, uden at berøre Facultetets derfra

16 afvigende og paa bestemte Data støttede Formening, saa har Facul-

17 tetet deri fundet fuld Opfordring til at gjøre opmærksom paa, at det

18 i sin Betænkning af 19de Juni f. A næstefter paa ”det Bedste” at anbefale

19 Herr Candidat Monrad til Ansættelse som Lærer i Philo-

20 sophi, udtrykkelig har fremhævet, at det paa Grund af de af ham som

21 Stipendiat ved Universitetet afholdte Forelæsninger har fundet vi-

22 dere Prøveforelæsninger overflødige.  Facultetet er fremdeles af den

23 Formening, at det i det kongelige Dictamen af 20de November 1837 ud-

24 talte Vink om Rigtigheden af, at de meest qualificerede Ansøgere

25 gives Adgang til ved Prøveforelæsninger at lægge sin Dygtighed

26 for Dagen, ingenlunde kan fortolkes som et almindelig Paabud

27 om at deslige Prøveforelæsninger i ethvert Tilfælde skulle X

28 X uden Hensyn til om X paa Grund af de specielle

29 Omstændigheder kunne ansees overflødige eller ikke, ligesom Faculte-

30 tet ogsaa med fuld Føie troe at kunne paastaae, at der af hvad

31 der i den senere Tid, X nemlig Resolutionen af 20de November

32 1837 XXX har været Praxis ved Universitetsposters Be-

33 sættelse, ingenlunde vil kunne udledes noget Beviis for den modsatte

34 X.

 

 

 

Filosofilektoratsaken RA s 5.pdf

Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad

Jeg leser X-ene slik:

 

27 om at deslige Prøveforelæsninger i ethvert Tilfælde skulle præsteres
28 uden Hensyn til om hva de end paa Grund af de specielle
29 Omstændigheder kunne ansees overflødige eller ikke, ligesom Faculte-
30 tet ogsaa med fuld Føie troe at kunne paastaae, at der af hvad
31 der i den senere Tid, efterat nemlig Resolutionen af 20de November
32 1837 annonceret har været Praxis ved Universitetsposters Be-
33 sættelse, ingenlunde vil kunne udledes noget Beviis for den modsatte
34 Formeening

Link to post
Share on other sites
Helge Olav Bugge

Takk for god hjelp!

 

I linje 32 tror jeg dessverre ikke "annonceret" kan være helt riktig. 

Hvis noen skulle ha et innspill her, er jeg takknemlig!

 

Mvh

Helge Olav Bugge 

Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig

Etter årstalet 1837 kjem ordet "var", meiner eg, deretter noko eg ikkje klarer å lesa.

Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad
1 time siden, Helge Olav Bugge skrev:

I linje 32 tror jeg dessverre ikke "annonceret" kan være helt riktig. 

 

Jeg har dessverre ingen bedre forslag (dersom det ikke skal stå emaneret, da)

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Helge Olav Bugge

I samme tekstrekke har jeg ett gjenstående tolkningsproblem:

image.thumb.png.e5432e9bba641775ec7db702534f21cd.png

 

 

Er dere enig i følgende transkribering? Det er ordene som er uthevet med fet skrift jeg er litt i tvil om:

 

1 Idet Facultetet tjenstligt skulde have DeHerrer anmodede

2 om at ville træde sammen i en Committe for at tage under

3 Behandling og afgive Forslag angaaende denne Sag, skulde

4 man ikke undlade til Veiledning at lade medfølge de i et

5 lignende Tilfælde for Concurrencen til en juridisk Lec-

6 torpost bestemte Regler.

Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig

Eg makter ikkje tyda det du spør om. Men eg meiner i alle fall at "tjenstligt" i første linje skal vera  "tjenstligst".

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.