Jump to content
Arkivverket

Gravlagde - Alder og eventuell konstruksjon av fødselsår


Torbjørn Igelkjøn

Recommended Posts

Torbjørn Igelkjøn

I følgjande liste over gravlagde i Fjaler 1821-1835 er det oppgitt alder i staden for fødselsår. Eksempel: "55 Aar", "10 Uger", "81" osv.

 

Sogn og Fjordane fylke, Dale, Holmedal, Guddal i Fjaler (Ytre Holmedal), Ministerialbok nr. A 5 (1821-1835), Døde og begravede 1821-1822, Side 111
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070507650044
 

Eg ynskjer at lista skal vere søkbar på fødselsår (ikkje berre på alder), slik som det f.eks. er gjort i @Renathe-Johanne Wågenes - DA si liste over gravlagde i Gulen 1816-1825:

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001043211

 

Eg lurer då på om ein i slike tilfelle skal rekne ut fødselsår og setje inn dette sjølv, eller om Digitalarkivet har verktøy som omformar uttrykk som "55 Aar", "10 Uger", "81" og konstruerer eit fødselsår automatisk. Det siste ville ha vore ideelt sidan ein slepp både bry og introduksjon av slurvefeil.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to post
Share on other sites
Marianne Herfindal Johannessen - Arkivverket

Jeg har undersøkt saken. Vi skal skrive det som står i kirkeboken, men på denne måten: Står alder oppgitt med f.eks. 55 Aar i kirkeboken - da skal vi bare skrive 55 i feltet for alder. Det blir det samme hvis det i feltet står et tall knyttet til måneder, uker, dager eller timer markerer vi dette tallet med henholdsvis m, u, d eller t. 

 

Står det derimot alder i kombinasjon f.eks. 55 Aar 3 Maaneder og 2 Uger 4 dager og 1 time må det skrives 55 a, 3 m, 2 u, 4 d og 1 t i aldersfeltet.

 

Jeg har sett at AMF har regnet ut og skrevet inn fødselsår som ikke står i kirkebøkene. Disse skal fjernes. 

 

Vi skal ikke regne ut og konstruere fødselsår og sette dette inn i excelfilen som brukes til korrektur. Muligheten for å søke etter fødselsår i Digitalarkivet vil likevel skje, fordi det ved publisering i Digitalarkivet skjer en maskinell beregning av fødselsår slik at det blir stående slik "1823 (beregnet)".   

 

 

 

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Eg har sett litt meir på dette. I følgjande eksempel er det tydeleg at det er gjort slik som du seier:

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000899316

Ein får då eit berekna fødselsår.

 

Men det gjorde ein også i det fyrste eksempelet mitt ovanfor. Eller slik som her:

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000893665

Om ein skriv "1 Aar og 6 Uger" får ein med andre ord også eit berekna fødselsår.

 

Konklusjonen må då vere at dette er valfritt.

 

Ser ein på Kyrre-standarden står det følgjande om alder:

 

Alder: Skal berre registrerast dersom det er ført i kyrkjeboka. Den som registrerer skal ikkje rekna ut alderen til vedkomande ut frå fødselsåret. Opplysningane i dette feltet bør registrerast kjeldetru, evt. kan månader avkortast til ”m.”, veker (uker) til ”u.”, dagar til ”d.”, og timar til ”t.”. ”25 aar” kan avkortast til berre ”25”. Alderen til vedkomande skal ikkje reknast om til desimalar eller brøk, men registrerast slik det er ført i kyrkjeboka.

 

Andre eksempel som også fungerer:

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000853065

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000153776

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000899318 (Brøk)

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000477894 (Brøk)

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000598284

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000599621

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000407534

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000146135

 

Nokre eksempel som ikkje gjev berekna fødselsår:

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000747590

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000899328 (Manglar mellomrom)

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000899336

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000893646

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000899309

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000477829

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000899306 (Her har ein valt å rekne ut nøyaktig fødselsdato).

 

Og følgjande kan uansett ikkje vere kjeldetru avskrift, men manglar også mellomrom:

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000606706

 

6 timer siden, Marianne Herfindal Johannessen skrev:

Står det derimot alder i kombinasjon f.eks. 55 Aar 3 Maaneder og 2 Uger 4 dager og 1 time må det skrives 55 a, 3 m, 2 u, 4 d og 1 t i aldersfelte

 

Er du sikker på at det skal brukast komma? Eg har så langt ikkje greidd å finne ei kjelde der dette er brukt.

Det tryggaste er vel kanskje å bruke formatet 55 a 3 m 2 u 4 d og 1 t (altså utan komma mellom).

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
3 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Men det gjorde ein også i det fyrste eksempelet mitt ovanfor. Eller slik som her:

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000893665

Om ein skriv "1 Aar og 6 Uger" får ein med andre ord også eit berekna fødselsår.

 

Konklusjonen må då vere at dette er valfritt.

 

Det kan være en for hastig konklusjon. Det kan ikke utelukkes at fødselsåret i dette tilfellet er manuelt beregnet, eller at det har skjedd en trunkering til "1 aar" (jf. eksempelet nedenfor). Det tryggeste er derfor å holde seg til den oppgitte standarden.

 

3 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

 

Brøk-eksemplene følger i og for seg standarden. Står det "1 3/4" i kirkeboka, skal dette registreres, og da er det et tall som kan behandles maskinelt. (Men står det "1 aar 7 maaneder" skal dette ikke regnes om til og registreres som "1 7/12".)

 

Det andre eksempelet (https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000153776) fungerer derimot ikke. Dødsdatoen er 1/3-1822, og oppgitt alder er 2 år 4 mnd, dvs. at fødselsåret burde beregnes til 1819. Men det er beregnet til 1820, så det kan se ut til at den maskinelle beregninga har trunkert "2 aar. 4 mnd." til "2" eller "2 aar".

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn
1 time siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

Det kan være en for hastig konklusjon. Det kan ikke utelukkes at fødselsåret i dette tilfellet er manuelt beregnet, eller at det har skjedd en trunkering til "1 aar" (jf. eksempelet nedenfor). Det tryggeste er derfor å holde seg til den oppgitte standarden.

 

Takk for innspel.

 

I det aller fyrste eksempelet mitt står det 6 Uger, og der er det blitt berekna eit fødselsår.

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001043211

 

Same i dei tilfella der det står Aar.

 

Det eg meinte med valfritt ovanfor er at det virkar som at det er valfritt å skrive "Aar" eller "a", "Uger" eller "u".

 

Men eg er svært usikker på om ein kan skrive "1 a og 6 u" eller "1 a, 6 u" slik Marianne faktisk seier ovanfor.

 

Skal ein vere på trygg grunn bør ein vel skrive enten "1 Aar 6 Uger" eller forenkle det til "1 a 6 u". Altså utan "og" eller komma.

 

Kyrre-standarden gjev eigentleg ikkje noko klart svar på korleis ein skal skrive ein kombinasjon av år, månader osv.

 

1 time siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

Det andre eksempelet (https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000153776) fungerer derimot ikke. Dødsdatoen er 1/3-1822, og oppgitt alder er 2 år 4 mnd, dvs. at fødselsåret burde beregnes til 1819. Men det er beregnet til 1820, så det kan se ut til at den maskinelle beregninga har trunkert "2 aar. 4 mnd." til "2" eller "2 aar".

 

Her må det vel vere punktumet etter Aar som skaper problem.

Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

Hei.

Da har jeg snakket med en av de som jobber med publisering av de transkriberte kildene. Tenkte det var greit å ta en avklaring med en av disse. 

 

Hun sier. Står det kun f.eks 25 aar, så skriver man 25

Står det f.eks 25 aar 3 uker og 1 dag, så skriver man 25 a 3 u 1 d

Står det at en person f.eks er 3 uger, kan man faktisk skriver 3 uger fult ut, trenger ikke sette inn bare en u.

 

Videre så meldes det at denne "beregningen" av alder nok ikke fungere optimalt (og det en illusjon om at dette faktisk virker). 

 

Hennes konklusjon er at man skriver det slik som det står!!!

 

Kyrrestandarden fungere ikke optimalt. Den tar ikke høyde for alle eventualiteter. Det vises seg at man ikke beregner alder i alle tilfeller lengre. Kyrre er laget i en tid da man beregnet for alt, men det var litt på sviktende grunnlag. 

 

Konklusjon: Ikke bruk Kyrrestandarden for å sette alder, men skriv det slik som det står. (det er det beste)

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Takk for avklaringa.

 

Då skriv eg det slik det står, men forenklar det slik som du skriv i 2. avsnitt.

 

Eg meiner uansett at eit omtrentleg fødselsår har ein verdi for den som skal utføre søk i materialet. I nokre heilt spesielle tilfelle skriv eg difor også inn eit berekna fødselsår (markert med asterisk), f.eks. når det er snakk om eit barn med oppgitt dåpsdato i staden for alder. Eg håpar at dette blir tolka rett av programmet og at dette er "innanfor".

 

Står det i staden fødselsdato på barnet (og fødselsår er lik hendelsesår) vil eg tru at programmet bereknar rett fødselsår ut frå hendelsesår, og at fødselsår er overflødig? Eller skal ein også skrive inn fødselsåret i slike tilfelle?

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket
3 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Takk for avklaringa.

 

Då skriv eg det slik det står, men forenklar det slik som du skriv i 2. avsnitt.

 

Eg meiner uansett at eit omtrentleg fødselsår har ein verdi for den som skal utføre søk i materialet. I nokre heilt spesielle tilfelle skriv eg difor også inn eit berekna fødselsår (markert med asterisk), f.eks. når det er snakk om eit barn med oppgitt dåpsdato i staden for alder. Eg håpar at dette blir tolka rett av programmet og at dette er "innanfor".

 

Står det i staden fødselsdato på barnet (og fødselsår er lik hendelsesår) vil eg tru at programmet bereknar rett fødselsår ut frå hendelsesår, og at fødselsår er overflødig? Eller skal ein også skrive inn fødselsåret i slike tilfelle?

Du kan skrive inn fødselsår selv om døptår er lik fødtår, men av og til så feiler det ved publisering.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.