Jump to content
Arkivverket

John Andersson Teiste til Kroken i Hafslo (1560-1607) og hans to koner, Cecilie Axelsdotter Gyntersberg og Øllegaard Pedersdotter - fleire detaljar?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Eg har i årevis jobba med huslyden til John Andersson Teiste (1560-1607) på Kroken i Hafslo, men berre heilt tilfeldig oppdaga eg i dag at han må ha vore gift TO gongar.

 

Frå før veit me at han kring 1605 gifte seg med ei Øllegaard Pedersdotter, som sidan gifte seg att to gongar i Kroken, først med futen Peder Frost og sidan med futen Simon Nilsson.

 

I dag fekk eg so greie på (gjennom E. A. Thomle sin artikkel frå 1903!) at John var gift ein gong før med Cecilia Axelsdotter Gyntersberg frå Torget i Brønnøy.  Ho var dotter av lensherre Axel Henrikson Gyntersberg på Torget og kona Kirstina Trondsdotter Benkestok.

 

Då er det at eg no ønskjer å leggja til følgjande detaljar i manuskriptet mitt før dette vert prenta:

 

** Kjenner ein (nokolunde) leveåri til Cecilia Axelsdotter Gyntersberg?

 

** Kvar var lensherre Axel Henrikson Gyntersberg fødd og oppvaksen?

 

** Kvar var Kirstina Trondsdotter Benkestok fødd og oppvaksi?

 

** Kjenner ein fleire detaljar om John Teiste og ekteskapet hennar med Cecilia?  Kva er basiskjelda for dette ekteskapet?

 

** Endeleg vil eg gjerne få ta opp att spørsmålet om Øllegaard Pedersdotter - er det i det heile mgeleg å seia noko om kven ho kan ha vore?  Ho har vel truleg vore av «høg byrd», me utan ættenamn er det vanskeleg...

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gpde tips!

Link to comment
Share on other sites

Innlegg #2:

 

Eg har søkt på ancestry family trees, og der finn eg mykje rart når det gjeld denne ætti til Cecilia Gyntersberg.

 

Her: https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/151944945/person/432239618210/facts

 

står det til dømes at Cecilia var fødd på Snillfjord i Sør-Trøndelag 1557 og døydde på Kroken i Västra Götaland, Sverige 1693.

 

Axel Henrikson Gyntersberg er skriven fødd i Pommelen, Mecklenburg-Vorpommern 1525 og døydde på Torget i HelgOland, Schleswig-Holstein i 1558, truleg feil for 1588(?).

 

Kirstina Trondsdotter Benkestok er skrivi fødd i Meløy, Nordland 1530 og d. på Torget i HelgOland, Schleswig-Holstein 21.2.1572.

 

Litt geografisk «begrepsforvirring» er tydeleg «ute og går», men kanskje nokon har synspunkt på dette?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne huslyden!

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Kvar var lensherre Axel Henrikson Gyntersberg fødd og oppvaksen?

https://nbl.snl.no/Axel_Gyntersberg

 

Slottsbefalingsmann og lensherre. Foreldre: Heinrich Güntersberg og Kirsten Lagesdatter Ref (død 1569). Gift med Kirstine Trondsdatter Benkestokk (død 21.2.1572), datter av Trond Benkestokk (ca. 1500–1558) og Anna Jonsdatter Hår (død 1569). Svoger til Erik Hanssøn Schønnebøl (ca. 1535–ca. 1595); svigerfar til Mogens Heinessøn (1545–89).

Axel Gyntersberg var en typisk representant for den norske adel i tiden like etter reformasjonen. Han hadde flere tidligere kirkelige godssamlinger i forlening, og han var en periode befalingsmann på Steinvikholm slott, som han overgav til svenskene etter en dags beleiring. Han fortsatte likevel som lensmann over en rekke len.

Gyntersberg tilhørte en pommersk uradelsslekt, som kom til Norge med hans far omkring 1520. Slekten lever fortsatt i Danmark under navnet Güntelberg, men denne grenen nedstammer fra Axel Gyntersbergs farbror. Selv er han første gang omtalt i historiske kilder da han 1553 fikk lensbrev på Reins kloster. Fru Ingerd Ottesdatter til Austrått satt med klosteret, og Gyntersberg overtok lenet ved hennes død 1555. Han satt med dette godslenet til han 1560 ble forlent med Bakke kloster. Samtidig ble han pålagt å bosette seg på Steinvikholm slott som befalingsmann.

Under svenskenes innfall i Trøndelag hadde lensmannen i Trondheim, Evert Bild, søkte tilflukt på Steinvikholm, men etter bare en dags beleiring i februar 1564 overgav Gyntersberg og Bild slottet til svenskene under ledelse av Claude Collart. De skyldte på manglende oppslutning fra trønderne og på dårlig vann på Steinvikholm. Kongen ble rasende, mistenkte Bild og Gyntersberg for forræderi og utstedte en befaling om at de skulle arresteres. Men da Steinvikholm våren 1564 ble erobret tilbake, under medvirkning av bl.a. Evert Bild, ble det ikke noe av forræderianklagen.

Den dårlige krigsinnsatsen var den mest sannsynlige grunnen til at Gyntersberg samme år ble fratatt Bakke kloster len. Han drog deretter til København og har tydeligvis oppnådd tilgivelse, for 1565 ble han forlent med kronens gård Torget i Brønnøy på Helgeland. Han flyttet til Torget, hvor både hans mor og hans hustru døde med få års mellomrom. Etter hustruens død flyttet Gyntersberg bort, noe som måtte ha vært planlagt tidligere, da Mads Skeel fikk Torget i forlening fra 1571.

Gyntersberg oppholdt seg også senere i Nordland, og han var forlent med Helgeland 1574–77. Han måtte betale 800 riksdaler i avgift for lenet, og han prøvde å få mest mulig igjen ved hardhendt behandling av innbyggerne. Dette medførte at han fikk et rykte som bondeplager og tyrann. Det understrekes imidlertid at han ikke var så ille som sin beryktede etterfølger, Ludvig Munk.

1578–81 var Axel Gyntersberg forlent med Hardangers geistlige jurisdiksjon, dvs. de bøtene som kom inn ved de geistlige domstolene. For denne lille forleningen betalte han 40 riksdaler i avgift. Han bodde da på setegården Snilstveit i Kvinnherad, ikke langt fra den mer kjente gården Mel, som han hadde fått halvparten av med sin hustru, og han skrev seg vekselsvis til Snilstveit og Mel. Fra 1581 til sin død 1588 var Gyntersberg uten noen forlening, og en god del av det økonomiske grunnlaget for hans adelige livsstil bortfalt. Dette kan være grunnen til at han 1584 pantsatte Snilstveit til Ludvig Munk for 700 riksdaler.

Axel Gyntersberg deltok ikke i stender- eller adelsmøter, og han har ikke underskrevet noen av de mange aktene som ble til i den forbindelse. Ved adelens tilslutning til tronfølgervalget 1582 var slekten representert ved hans sønn Henrik Gyntersberg til Snilstveit.

Axel Gyntersberg og Kirstine Benkestokk hadde 10 barn; av de seks døtrene ble flere gift inn i kjente adelsslekter. Hustruen hadde arvet halve Mel i Hardanger, den andre halvparten av gården tilhørte hennes søster Adelus, og gården gikk i arv til Axel Gyntersbergs døtre Sophie (gift med fribytteren Mogens Heinessøn) og Magdalena (gift med den holstenske adelsmannen Henrik von Ahlefeldt).

Kilder og litteratur

  • W. Brandt: Slægten Benkestok, 1904 (faksimileutg. 1997)
  • S. H. Finne-Grønn: biografi i NBL1, bd. 5, 1931
  • Danmarks Adels Aarbog 1941
Link to comment
Share on other sites

Innlegg #4:

 

Hjarteleg takk til Ivar for siste innlegget!

 

Då eg søkte på desse namni i Brukarforum tidlegare i dag, kom mellom anna dette emnet opp: https://forum.arkivverket.no/topic/134301-48859-hvor-mange-barn-hadde-kirstin-benkestokk-og-axel-gyntersberg/?tab=comments#comment-1107068

 

I innlegg #18 skriv Siw Merethe Sværholdt dette i 2007:

 

Jeg har ingen sikre kilder på dette. Har funnet det på en side som jeg dessverre ikke finner igjen, men her er det jeg har kopiert: Axel Henrichssøn Gyntersberg (M) f. circa 1525, d. 1588 Axel Henrichssøn Gyntersberg var Lensherre over Helgeland. Han giftet seg med Kirstin Trondsdatter Benkestokk, datter av Trond Torleifson Benkestokk og Anna Jonsdatter Haard. Axel Henrichssøn Gyntersberg ble født circa 1525. Han døde i 1588 i Torget, Helgeland.Barn av Axel Henrichssøn Gyntersberg Karen Axelsdatter Gyntersberg+Barn av Axel Henrichssøn Gyntersberg og Kirstin Trondsdatter Benkestokk Anna Axelsdatter Gyntersberg+ d. e 1608 Sofie Axelsdatter Gyntersberg+ Inger Axelsdatter Gyntersberg+ Sisele Axelsdatter Gyntersberg Margaretha Axelsdatter Gyntersberg Magdalena Axelsdatter Gyntersberg Trond Axelson Gyntersberg f. 21 feb. 1572Sisele Axelsdatter Gyntersberg (F) Anetavle Slektskap=Søskenbarn 12 ganger forskjøvet til Rigmor Schjelderup Madsen. Sisele Axelsdatter Gyntersberg er datter av Axel Henrichssøn Gyntersberg og Kirstin Trondsdatter Benkestokk.Margaretha Axelsdatter Gyntersberg (F) Anetavle Slektskap=Søskenbarn 12 ganger forskjøvet til Rigmor Schjelderup Madsen. Margaretha Axelsdatter Gyntersberg er datter av Axel Henrichssøn Gyntersberg og Kirstin Trondsdatter Benkestokk. Margaretha Axelsdatter Gyntersberg var Fogd i Salten i 1575. Hun giftet seg med Peder Hansson Schønnebøl den 15 august 1581.1 Citations 1. [s97] Kåre Hasselberg og Svein Tore Dahl, Embetsmenn i Nord-Norge i tiden 1536-1700, 11.Magdalena Axelsdatter Gyntersberg (F) Anetavle Slektskap=Søskenbarn 12 ganger forskjøvet til Rigmor Schjelderup Madsen. Magdalena Axelsdatter Gyntersberg er datter av Axel Henrichssøn Gyntersberg og Kirstin Trondsdatter Benkestokk.Karen Axelsdatter Gyntersberg (F) Anetavle Karen Axelsdatter Gyntersberg er datter av Axel Henrichssøn Gyntersberg. Karen Axelsdatter Gyntersberg giftet seg med Anders Mowat circa 1585.1Barn av Karen Axelsdatter Gyntersberg og Anders Mowat Axel Andersen Mowat+ f. 1593, d. 27 jan. 1661 Citations 1. [s34] Wilhelmine Brandt, Slægten Benkestok, 8.Karen Axelsdatter Mowat1 (F) f. circa 1630, d. 1689 Anetavle Slektskap=19-menning 10 ganger forskjøvet til Erik Berntsen. Slektskap=15-menning 12 ganger forskjøvet til Rigmor Schjelderup Madsen. Karen Axelsdatter Mowat ble født circa 1630 i Tysnes, Hordaland. Hun var datter av Axel Andersen Mowat og Karen Knutsdatter Bildt. Karen Axelsdatter Mowat giftet seg med Ludvig Holgersen Rosenkrantz, sønn av Holger Rosenkrantz og Justine Maximiliansdatter van der Lauwick, circa 1657.2 Karen Axelsdatter Mowat døde i 1689 i Oslo.Barn av Karen Axelsdatter Mowat og Ludvig Holgersen Rosenkrantz Holger Rosenkrantz f. c 1659 Fredrik Rosenkrantz f. c 1661 Riborg Rosenkrantz f. 4 sep. 1662 Christian Rosenkrantz f. c 1663 Axel Rosenkrantz f. 12 des. 1670, d. 17 nov. 1723 Charlotte Amalie Rosenkrantz f. c 1672 Maximilian Rosenkrantz f. 1672 Sophie Amalie Rosenkrantz f. c 1674 Catharina Justine Rosenkrantz f. c 1676 Citations 1. [s34] Wilhelmine Brandt, Slægten Benkestok. 2. [s34] Wilhelmine Brandt, Slægten Benkestok, 293.Anna Catharina Carlsdatter von Marquids (F) f. 4 februar 1632, d. 1723 Anna Catharina Carlsdatter von Marquids ble født den 4 februar 1632 i Bayern, Tyskland. Hun giftet seg med Anders Axelsen Mowat, sønn av Axel Andersen Mowat og Margrete Eriksdatter Dahl, circa 1650.1 Anna Catharina Carlsdatter von Marquids døde i 1723.Barn av Anna Catharina Carlsdatter von Marquids og Anders Axelsen Mowat Anna Andersdatter Mowat f. 28 feb. 1651 Else Andersdatter Mowat f. feb. 1654 Axel Andersen Mowat f. 13 jul. 1656 Ivar Andersen Mowat+ f. 28 jun. 1659, d. 1729 Fredrik Andersen Mowat f. 24 jan. 1661 Erik Andersen Mowat f. 18 jun. 1663, d. 1668 Karen Andersdatter Mowat f. 18 feb. 1665, d. 22 aug. 1666 Anders Andersen Mowat f. 31 okt. 1666 Karen Andersdatter Mowat f. 2 apr. 1668, d. 2 mai 1668 Margrethe Andersdatter Mowat f. 31 des. 1669 Carl Andersen Mowat f. 24 feb. 1673, d. mar. 1673 Citations 1. [s34] Wilhelmine Brandt, Slægten Benkestok, 290 t:

 

Teksten framstår som ein «brødtekst» utan avsnitt, men ser me kring linje 5 er datoen «f. 21 feb. 1572» skrive like framfor namnet til Sisele Axelsd. Gyntersberg.  Kanskje det skal vera fødselsdatoen hennar?  Kanskje finst det ein dokumentasjon på desse datoane?

 

Eg ville elles gå ut i frå at Ceceile mest truleg døydde kring 1600 etter eit kortvarigt ekteskap, men kva med dokumentasjonen...?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne huslyden!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.