Jump to content
Arkivverket

Lars Pedersen Lille Hverven (? - 1751)


Jørn Middelborg

Recommended Posts

Lars Pedersen Lillehverven (? - 1751), Stange

 

Lars Pedersen Lille Hverven (Lillehverven) er beskrevet i Stangeboka under Lille Hverven, http://www.hedmarkslekt.no/Stangeboka/del2.htm#Hverven_lille og også under Kausvoll hvor han ble gift 17.3.1734 med Inger Olsdatter, http://www.hedmarkslekt.no/Stangeboka/del3.htm#Kausvoll.

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002005415

Forlovere var Kiel (Larsen?) Ø.Skjerden og Peder (Gundersen?) M.Skjerden

 

Hun ble gift 2. med Mogens Mikkelsen Todderud i 1752.

 

Vi kan lese om hans barn, men hvor kom Lars fra? Hvem var hans foreldre og søsken? Han var svært ofte brukt som forlover og fadder, og det finnes en mengde treff i Digitalarkivet.

 

Forlover 11 ganger:

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002005677

1736 for Johannes Halvorsen Gulkundrud og Eli Erichsdatter Musli

 

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002005705

1736 for Peder Clementsen Ryen og Martte Evensdatter Veflen

 

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002005685

1736 for Lars Olsen Hosmestad og Malene Olsdatter Hexvoll (Hegsvold)

 

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002000542

1741 for Mathias Erichsen Hosmestad og Anne Jonsdatter Lille Hverven

 

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002000466

1741 for Morten Halvorsen Lindstad og Olive Thomesdatter Hosmestad

 

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002000664

1743 for Lars Kielsen Skjerden og Guri Pedersdatter Ottestad

 

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002000743

1744 for Peder Embretsen M.Skjerden og Marthe Jonsdatter M.Skjerden

 

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002000883

1745 for Kiøstel Christophersen Hiemli og Marthe Mogensdatter Skjerden

 

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002000955

1745 for Jon Larsen Lille Hverven og Marthe Pedersdatter Jemlie

 

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002001010

1746 for Morten Olsen Grimerud og Olive Johansdatter Grimerud

 

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002001394

1750 for Ole Nielsen og Karen Pedersdatter

 

Fadder 17 ganger:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000453023

1735 for Lars Olssen Ottestad og Eli Pedersdatter

(bare navnet Lars Hverven er nevnt her, så ikke sikker)

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000454198

1737 for Peder Hosmestad og Malene Persdatter

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000455829

1738 for Halsteen Hverven og Frederica Lovise Hvit

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000455124

1738 for Hans Amundsen Lindstadeie og Kari Pedersdatter

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000455717

1738 for Lars Larsen Vefleneie og Ingebor Rasmusdatter

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000455979

1739 for Peder Larsen Hosmestadeie og Kiersti Olsdatter

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000456015

1739 for Peder Hosmestad og Malene Persdatter

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000456555

1739 for Lars Larsen Veflenhaugen og Ingebor Rasmusdatter

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009273155

1740 for Hans Amundsen Linnestadvolden og Kari Pedersdatter

(Jeg lurer på om Lars kan være broren hennes? Hans Amundsens slekt er kjent, som sønn til Amund Hansen Vestre Ihle)

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009273338

1740 for Peder Larsøn og Kirsti Olsdatter Aasterudeie

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009275384

1744 for Lars Kielsen og Guri Pedersdatter V.Skjerden

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009276065

1745 for Peder Larsen og Kirsten Olsdatter Vefleneie (samme som 2x ovenfor)

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009276720

1746 for Kiøstel og Marthe Mogensdatter Skjerden

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009277223

1746 for Jon Larsen og Marthe Pedersdatter Lundgårdseie

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009278215

1748 for Ole Christophersen (?) Kausvoll

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009279727

1750 for Kystul (Kiøstel) Christophersen og Marthe Monsdatter Skjerden (Siæla)

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009280239

1751 for Erich Johanssen og Anne Amundsdatter Lindstadeie

(her står det Lars Pedersen Linstad, men jeg tror det kan være ham siden han har en klar forbindelse til Linstad, se ovenfor fadder/1740)

 

Det må sikkert være flere familiemedlemmer blant alle disse. Det er tydelige forbindelser til Skjerden og Hosmestad, og det er puslespill med mange brikker, men de har ikke falt på plass. Hvem var hans foreldre og søsken?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det ble nok en overveldende opplisting av navn.

Hvis vi ser etter Lars Pedersens søsken, må vi lete etter Pedersen og Pedersdatter i de mange dataene vi har hvor han er forlover, fadder og far. Resultatene er:

 

Guri Pedersdatter Ottestad var han forlover for + fadder for en gang + at Guri var fadder for hans barn 4 ganger (4 av 7)

Eli Pedersdatter Ottestad var han fadder for en gang + at Eli var fadder for hans barn to ganger

Live Pe(der)sdatter Ottestad var fadder for hans barn en gang

Kari Pedersdatter Lindstadeie var han fadder for to ganger + at Kari var fadder for hans barn to ganger.

Marthe Pedersdatter Jemlie var han forlover for + fadder en gang

 

De tre første: Guri, Eli og Live er alle søstre og døtre av Peder Olsen og Anne Olsdatter Ottestad Søndre. 

http://www.hedmarkslekt.no/Stangeboka/del2.htm#Ottestad_sondre

 

Ut ifra dette, vil det være sannsynlig at Lars Pedersen er bror til Guri, Eli og Live. 

Men han er ikke nevnt som barn av Peder Olsen og Anne Olsdatter i Stangeboka. 

Under Lille Hverven i Stangeboka er han nevnt som Lars Pedersen Nøttestad før han ble gift. Men jeg kan ikke se noen forbindelse

til Nøttestad. 

 

Innspill mottas med takk. 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg tror at Lars Pedersen Lindstad fadder 21/2 1751 er en annen Lars enn din.

 

Lars lille Verven ble gravlagt 22/2 1751, 40 år gammel. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001679584

Kirkeboka:  22/3 1751 begraven Lars lille Verven gl. 40 år. https://www.digitalarkivet.no/kb20070513120679

 

Ang. kirkeboka. Beklager feil måned. Det skal være 22/2 (feb.) 1751

Edited by Berit Knudsen
Skrivefeil.
Link to comment
Share on other sites

Takk for innspill, Berit! 

Ja, du har nok rett i at Lars Pedersen som fadder i 1751 var en annen. Det var jo et vanlig navn. 

 

Selv om statistikken tilsier en viss sannsynlighet for famileforhold (bror) til de tre Ottestad søstrene så er jo ikke det tilstrekkelig. 

 

Det finnes visst skifter som jeg bør se nærmere på. Jeg er bare så elendig til å finne skifter og tyde dem 😉 

 

Jeg har funnet skiftekort for Peder Olsen Ottestad, som er ganske lett å finne frem til: 

Skifte 11.5.1734: https://media.digitalarkivet.no/view/39951/3115 Men her står bare beløp og barn - dvs de fire døtrene

 

Det finnes vel et mer utførlig skifte, kanskje her: https://media.digitalarkivet.no/view/25187/1

Men hvordan finner man frem? Er det beskrevet etter navn, årstall ? 

 

 

Edited by Jørn Middelborg
Link to comment
Share on other sites

45 minutes ago, Steinar Vasaasen said:

Du finner det ved å "bla deg" fram til oppgitt side på skiftekortet. Her er første side i skiftet. Der opplistes i innledningen bare de 4 døtre. 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/25187/347

 

 

Aha, slik finner man altså frem til siden hvis man har skiftekortet. Takk for hjelpen! 

I de tilfellene hvor man ikke har skiftekort, må man kanskje bla seg frem? 

 

Altså de samme fire døtrene nevnt, men ingen sønner. Men når du først er her, Steinar, du er vel den fremste eksperten på Stange - har du noen ide om foreldre og søsken til Lars Pedersen? Og er det ikke merkelig at det så mange treff med disse døtrene jeg nevnte ovenfor, særlig Guri? 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ikke undersøkt dette nærmere, men registrerer at det er en "Peder Siversen Lillehverven" som begraves 5.12 1762, 87 år gammel. Dette kan jo være en kandidat som bør kartlegges nærmere. Lars Pedersen er oppgitt å være 40 år når han begraves i 1751, altså født ca 1711. Hvis han ikke er yngst i en barneflokk, kan det jo være mulig å finne en aktuell familie som fortsatt får barn da kirkeboka starter i 1714 ? 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Steinar Vasaasen said:

Jeg har ikke undersøkt dette nærmere, men registrerer at det er en "Peder Siversen Lillehverven" som begraves 5.12 1762, 87 år gammel. Dette kan jo være en kandidat som bør kartlegges nærmere. Lars Pedersen er oppgitt å være 40 år når han begraves i 1751, altså født ca 1711. Hvis han ikke er yngst i en barneflokk, kan det jo være mulig å finne en aktuell familie som fortsatt får barn da kirkeboka starter i 1714 ? 

 

Fint! Takk skal du ha. Jeg skal undersøke dette nærmere. 

 

Link to comment
Share on other sites

Peder Siversen Lillehverven, begraves 5.12.1762, 87 år dvs f.ca. 1675

 

Antagelig den samme Peder Syverss var fadder 12.9.1728 og ble her kalt Peder Syverss Nøttestad. Under ham er nevnt Berte Jonsdatter Nøttestad og Mari Olsdatter Nøttestad. Berte kan vel være hans kone siden ektefolk ofte ble listet etter hverandre som faddere.

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000447195

 

Lars Pedersen (ca 1711-1751)

Det står i Stangeboka under Lille Hverven: “Oberst Brockenhus er blitt eier og ved skjøte 28/3 1733 selger fru Brockenhus til Lars Pedersen Nøttestad, som samtidig pantsetter den til fru Brochenhus for 298 rdr.”

 

Kari (Karen) Pedersdatter (ca 1698-1779)

Begravet 20.10.1779, Solienødegården,

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000613060

Også nevnt i Stangeboka.

 

Siden de tre Pedersdøtre (Guri, Eli, Live) ikke er hans søstre, kan vi se litt nærmere på Kari (Karen) Pedersdatter. Hun var gift (26.10.1728) med Hans Amundsen Lindstadeie. Han var sønn av Amund Hansen Vestre Ihle og sønnesønn av Hans Amundsen Vestre Ihle. Forlovere her er Amund Nøttestad og Ole (Andersen?) Herkestad.

 

Lars Pedersen var fadder for Kari og Hans sine barn i 1731 (her skrevet Lars Persen Nøtstadeie, dette var før han var gift), 1738 og 1740. Hans kone Inger Olsdatter var fadder i 1735. Omvendt så var Kari/Hans fadder for hans barn i 1734 og 1737.

 

Hvis vi altså ser på opplysningene vi har ovenfor, ser det ut til at Lars Pedersen kom fra Nøttestad(eie) før han ble gift. Kari Pedersdatter hadde Amund Nøttestad som forlover, og hun og Lars var faddere for hverandres barn hele seks ganger. Peder Siversen var nevnt på Nøttestad i 1728 og på Lille Hverven i 1762. Dette er langt fra noen bevis, men det er kanskje sannsynlig at Peder Siversen var far til Lars og Kari.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Noe egentlig bevis for slektskapet får vi neppe, men jeg synes den rekken med indisier du bygger opp her sannsynliggjør at Peder Siversen og Berte Jonsdatter er Lars sine foreldre. 

Denne hypotesen støttes også av navneoppkallingen til Lars og Inger. Deres første datter får navnet Berte ved dåpen 27. mai 1738.

 

Det begraves to "Berthe Jonsdatter" på Lillehverven. Den første gravlegges 19. desember 1739, 66 år , f.ca 1673. Den andre 12. desember 1746, 83 år, f.ca. 1663. Hvem av dem som var gift med Peder Siversen, er ikke godt å si. Ingen av dem er vel for gamle til å få barn i 1711 da Lars blir født.

 

mvh

Steinar

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Takk for hjelpen, Steinar! Uten dine innspill hadde jeg ikke kommet videre. Ja, det du sier om Berthe Jonsdatter viser et generelt problem - de var veldig lite flinke til å finne på nye navn, det er de samme navnene som går igjen….Ole, Peder, Lars, Berthe, Anne….det gjør det ekstra vanskelig å finne frem.

 

Peder Larsen (1714-1758) og Kirsti Olsdatter (ca 1705-1762)

 

Etter å ha sett mer på Lars Pedersen Lille Hvervens mange oppdrag som forlover og fadder, er det et annet forhold jeg lurer på. Hvis vi ser på ekteparet Peder Larsen og Kirsti Olsdatter var Lars forlover for dem i 1738. Han var også fadder for barna deres i 1739, 1740, 1745 og 1748 dvs for 4 av deres 5 barn.

 

I vielsen 17.10.1738 blir Peder kalt “Hverven” og Kirsti “Lille Hverven” etter der de bodde, regner jeg med. https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002000301

Peder er ellers ofte kalt Åsterudeie.

 

Senere under barnas dåp, flyttet de visst mye på seg.

Dåp 8.2.1739 (Ole d.e.) på Hosmestadeie

Dåp 27.12.1740 (Lars) på Åsterudeie

Dåp 25.8.1743 (Kirsti) på Vefleneie

Dåp 2.5.1745 (Ole d.y.) på Vefleneie

Dåp 24.4.1747 (Niels d.e.) på Vefleneie

Dåp 17.11.1748 (Niels) på Åsterudeie

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009278398 Her står bare far oppført, men Nils som ble døpt i 1747 døde samme år, så jeg vil tro at Niels døpt i 1748 ble oppkalt etter ham.

 

Jeg finner ikke noe direkte forbindelse med Lars Lille Hverven, men jeg lurer på om foreldrene til Peder Larsen kan være Lars Jonsen (ca 1673-1737) og Inger Pedersdatter (ca 1675-1762) Åsterudeie.

Peder Larsen døpt 25.11.1714

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002316419

Det finnes to andre Peder Larsen som er døpt litt senere, men de vill da bare vært 18 og 19 år ved vielsen i 1738, mens Peder fra Åsterudeie ville vært 24 som er mer realistisk.

 

Hvis du har noen kommentarer om Peder Larsen, Kiristi Olsdatter, Lars Jonsen og Inger Pedersdatter, er jeg takknemlig for det.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.