Jump to content
Arkivverket

Tyding av skifte etter Peder Colbjørnsen Roverud (1752 - 1803)


Recommended Posts

Hans Olav Hamran

I forbindelse med et bokprosjet skulle jeg gjerne fått tydet skiftet etter Peder Roverud.

 

Conradine Dunker hevdet i sine erindringer at Peder Roverud gjorde sønnen, Lars Roverud, arveløs fordi han ikke ville studere teologi, og jeg skulle gjerne fått sjekket om dette faktisk er tilfellet (eller endte opp slik).

 

Bakgrunnen var at Kronprins Fredrik personlig hadde lovet å dekke utgiftene til teologistudiet for han i København, men Lars hoppet av for å "studere" musikk. Han ble senere kjent for utviklingen av kirkemusikk i Norge.

 

Link til skiftet etter Peder Roverud (som ønskes tydet)

https://media.digitalarkivet.no/view/23707/592

 

Enken, Anna Maria, flyttet fra Øraker Gård, som Peder Roverud hadde forpaktet vederlagsfritt, til Øvre Stabekk Gård, som hun kjøper av Peder Anker i 1805. Her finner skiftet sted.

 

Jeg trenger ikke alle detaljer, det viktigste er hvem av barna som arver noe signifikant etter han. Mulig hans enke kunne endre hans testamente, jeg vet ikke.

 

Han har følgende barn

Med første kone, Marie Elisabeth Larsdatter Søegård:

Lars Roverud 1776

Johannes Pedersen Roverud 1779

 

Med andre kone, Anne Maria Torgersdatter

Johanne Andrine Roverud 1794

Ole Roverud 1796

Karen Annette Roverud (1803-1804)

 

Om sønnen Lars:

https://nbl.snl.no/Lars_Roverud

 

Peder Roverud

http://slektsforskning.com/login/person/anetre/tekst/Peder Colbjornsen Roverud.asp

 

Peder Roverud var fullmektig på Bogstad Gods for Peder Anker gjennom en årrekke. Han var gift to ganger, og enken satt i uskiftet bo fra 1803 til dette ble gjort opp i 1810.

 

Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

 

Av barna er bare Lars, Johanne Andrine og Ole nevnt.

Lars har fraskrevet seg arverett i 1803, mot en ‹løsesum› på 2700Rd. 2000 som farsarv, og 700 som morsarv. Så helt arveløs var han ikke.

Han fraskrev seg også odelsrett til Store Stabæk i Bærum.

 

Ole arver 9676Rd 66s, Johanne A. 4838Rd 33s. Utlagt med h.h.v. 1ste og 2den prioritet i gårdene østre og store Stabæk, med tilliggende jordstykke(?) av Skakkum(?) Stabæk, samt plassen Holtet og Tranebærmyren.

 

Mvh

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
2 timer siden, Even Stormoen skrev:

 

Av barna er bare Lars, Johanne Andrine og Ole nevnt.

Lars har fraskrevet seg arverett i 1803, mot en ‹løsesum› på 2700Rd. 2000 som farsarv, og 700 som morsarv. Så helt arveløs var han ikke.

Han fraskrev seg også odelsrett til Store Stabæk i Bærum.

 

 

Bare for ordens skyld, Lars Roveruds ‹avståelse›.

 

Omtrent midt på høyre side, venstre kolonne:

 

01  Da min kjære Fader Peder Ro-

02  verud har gjort mig fyldestgjørende Re-

03  de og Rigtighed, saavel for min Mødrene Arv 700rd,

04  som for den Arv jeg i Tiden, ved hans Død, efter ham

05  selv kunde tilfalde, hvilken sidste ved Forening

06  nu er bestemt til 2000rd. – Saa bliver for be-

07  meldte Summer, tilsammen Toe Tusinde og Syv-

08  Hundrede Rigsdaler, ved dette mit Afkald, kravs-

09  løs qviteret, ligesom jeg og erklærer, ved oven-

10  nævnte Forening og Afjørelse, at have faaet fuld-

11  kommen Equivalent for den Arv jeg, efter min

12  kjære Fader kunde have ventet, og altsaa aldeles

13  fraskriver mig al videre Fordring paa hans Boe, og

14  tillige renuncerer paa den Odels Ret, jeg efter

15  hans Død, kunde tilfalde til Gaarden Store Sta-

16  bæk i østre Bærum. – Til mere bekræftelse har

17  jeg formaaet de nærværende Venner Hr. Kinck og

18  Lasson Dette Document med mig at underskrive og

19  forsegle. – Ørager den 6 September 1803. –

20  L: Roverud. – Til Vitterlighed som nærværende

21  efter Forlagende: Hans Ernst Kinck L:S: Niels

22  Lasson L:S: Publiceret paa det almindelige

23  Høste Ting for Aggers Herred, den 12 November 1803. –

24  extraheret i Justits Protokollen, og ordlydende ind-

25  ført i Skjøde og Panteprotokollen paa folio 541 (??)

 

osv.

 

Mvh

 

 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Hans Olav Hamran

Fantastisk. Mange takk. Jeg må tenke litt over hva det betyr, men det viser at det er noe i det Dunker skriver. Nok til å skape en god historie. Igjen, mange takk! 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Hans Olav Hamran

Hei igjen. Dette var veldig nyttig.

 

1) Det var en grunn til at ikke Johannes var nevnt i skiftet i 1810. Han ble nok bare 9 måneder gammel og ble begravet 11.2.1780 (Johannes, Peder Vekkerøds ?). Tror det må være han, alderen stemmer, og Peder Roverud bodde der. https://media.digitalarkivet.no/view/7682/191 Leser jeg det riktig?

 

Det som stod om odel, klargjorde at Peder Roverud må ha vært eier av Store Stabæk. Fant omsider ut at han kjøpe gården i 1789.

 

Har et par kirkeboknoteringer som jeg gjerne skulle tydet (tolket):

 

2) Peder Roveruds datter, Karen Annette Roverud (f Jan 1803) begraves 7. april 1804, men i kirkeboka, på linja over, kan det se ut som en slektning er begravet uka før:  "Kari Colbiørnsd. og Moder til Peder Roverud paa Ørager" Om jeg forstår det rett, er "moderen" 42 år, og da er hun yngre enn sønnen. Moren til Peder Roverud heter forøvrig Karen Pedersdatter Roverud. Eller er det bare informasjon om Karen Annette? Hvordan leser du disse to linjene? https://media.digitalarkivet.no/view/7683/343

 

3) Jeg forsøkt å finne ut når Peder Roveruds første kone, Marie Elisabeth Larsdatter Søegaard, døde, og jeg tror jeg har funnet at hun ble begravet 7. mai 1786. https://media.digitalarkivet.no/view/7683/270 Jeg trodde hun skulle vært 31 i 1786, men hun i kirkeboka er bare 28. Hadde det vært mulig å tydet hva som står på denne linjen?

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites

Ad. 2:

 

Såvidt jeg kan se tilhører alderen 47  innførselen over, Henrich Henrichsen. Ingen alder oppgitt på

 

Enken Kari Colbiørnsd: Roverud Moder til Peder Ro-

verud paa Ørager

 

[neste linje]:

 

Karen Annette Roverud Datter af Peder Roverud | 1 1/4 |

 

Mvh

 

 

Edited by Even Stormoen
  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Ad. 3:

 

Tror nok ikke dette er ‹din› Maria Elisabeth.

 

7de mai 1786 ble begravet:

 

Dorte Jonasd(?), Enke, fra Grøndland 64 aar

Maria Olsd fra Pebervigen, fattig 30 aar

d. 5 [rot i kronologien] Maria Elisabeth Evensdr., Søren Sørensens Hustru fra Aasen 28 aar

d. 7  Karen Mons dr fra Saugerne 11 aar

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Et forsøk:

 

d. 25. Maj: | Viet efter Kongelig Bevilgning i Huuset af uvedkommende Præst: Peder Rove-

rud og Anna Maria Torgersdr af Aschers Pg. –

Caut: Joh. Henr: Todsen(?). Even Holmen.

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Hans Olav Hamran

Igjen takk. Da vet jeg at han ble gift hjemme. Prøver meg igjen. Jeg leter etter slektstreet til Peder Roveruds første kone, Marie Elisabeth Larsdatter, som skal være født 1755. Om hun var ungdomskjæreste, er hun fra Vinger, eller kanskje han traff henne i Aker.

 

Fant en dåp i Vinger i 1755 der faren ser ut til å hete Lars Hanson (+ noe jeg ikke forstår) og den døpte Mari. Dette er jo ganske nær, så om jeg fant foreldrenes slektstre, kunne jeg kanskje finne datteren der.

 

Høyre side, langt oppe

https://media.digitalarkivet.no/view/9129/22

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.